Sudski tumači i prevodioci Arilje

Arilje je naselje gradskog tipa u istoimenoj opštini, koja pripada Zlatiborskom upravnom okrugu. Područje opštine smešteno je u zapadnom delu Srbije, u slivu reka Rzava i Moravice, a na njemu se, osim pomenutog grada nalazi i 21 seosko naselje.

Arilje je nastalo u drugoj polovini 10. veka i tada je to bilo malo naselje na rimskom putu, koji je vodio od Požege do Ivanjice. U pomenuto doba, mesto se zvalo Moravica, prema reci uz koju se prostire. Grci, izbeglice iz Larise, su ovde doneli mošti svetog Ahilija, upravo na mesto današnje crkve, koja nosi njegovo ime i koja predstavlja zadužbinu kralja Dragutina. Po imenu ovog sveca, nazvano je i naselje, a njegov kult se i danas proslavlja kao gradska slava i narodni praznik. Ariljski manastir je Sava Nemanjić 1219. proglasio za sedište Moravičke episkopije.

Tokom Velike seobe Srba, ovi krajevi su ostali pusti, a novo stanovništvo doselilo se kasnije iz Crne Gore i Istočne Hercegovine. Arilje je proglašeno za varošicu 1880. godine, ukazom kneza Milana Obrenovića, te nakon toga počinje ubrzana izgradnja naselja, ali i privredni razvoj. Posle Drugog svetskog rata, mesto ulazi u sastav Užičkog sreza, ali se 1959. osniva opština Arilje, koja i danas funkcioniše u istom sastavu.Početak prošlog veka obeležio je nagli razvoj zanatstva i voćarstva, po čemu je ovaj kraj naše zemlje poznat i u savremenom dobu. Od 1970. godine, naime, Arilje je postalo svetski vodeći centar za proizvodnju malina, kojom se danas bavi gotovo svo ovdašnje stanovništvo. Gaji se, naravno i drugo voće, pre svega, šljive i jabuke.

Ariljski kraj je poznat i po izuzetno čistim vodama i divnoj prirodi, kao i zdravoj tradicionalnoj hrani, koja je sve više tražena na tržištu. U samom gradu živi skoro 7 hiljada ljudi, a taj broj na celoj teritoriji opštine iznosi gotovo 19 hiljada.

Od kulturnih dobara najpoznatija je, svakako, Crkva Svetog Ahilija iz 13. veka, ali i Crkva Svetog Nikole, u selu Brekovo, Manastir Klisura u Dobrači i kuća Perke Krčevinac u Radobuđi.

Svi žitelji Arilja, kao i okolnih naselja, u prilici su da koriste usluge prevodilaca i sudskih tumača Akademije Oxford, kao i da nauče ili usavrše odabrani strani jezik, na našim sertifikovanim kursevima. Nudimo i mogućnost dokvalifikacije ili prekvalifikacije za obavljanje različitih poslova III ili IV stepena stručnosti, obuku za rad na računarima, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Arilje?

Sva dokumenta i javne isprave, za koje vam je iz nekog razloga potreban prevod i overa, možete poveriti našim jezičkim profesionalcima i biti sigurni da će za vas tu uslugu obaviti u predviđenom roku, precizno i korektno, poštujući sve zakonske propise.

Prevodilac i sudski tumač Arilje radi sa čak 40 različitih jezika koji su zastupljeni širom sveta, pa, ne samo da zvanične materijale može da prevede sa i na uvek traženi engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, italijanski i grčki, već i u okviru svih slovenskih jezika: ruskog, ukrajinskog, poljskog, češkog, slovačkog, makedonskog, bugarskog, slovenačkog, bosanskog, hrvatskog i, naravno, srpskog jezika. Zvanični spisi mogu biti obrađeni i u domenu holandskog, rumunskog, albanskog, mađarskog, kao i turskog, arapskog, kineskog, japanskog, ali i skandinavskih jezika – danskog, finskog, norveškog i švedskog. Kao na retko kom drugom mestu, u našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod materijala na estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike, a prevodilac i sudski tumač Arilje osposobljen je i za rad sa latinskim, koji više nije živi jezik, ali se i dalje aktivno koristi u pojedinim oblastima medicine, farmacije, veterine, prava i drugih nauka.

Posebnost rada naših stručnjaka ogleda se i u usluzi direktnog prevoda sa jednog na drugi strani jezik, koju smo, takođe, spremni da uradimo za svoje klijente. Zahvaljujući svojoj visokoj stručnosti, opštem obrazovanju i različitim afinitetima, prevodioci i sudski tumači Arilje dokument izdat na nekom stranom jeziku mogu odmah, bez posrednog prevoda na srpski, da prebace na drugi strani jezik, koji klijent traži. Budući da nije potrebno angažovati dva stručnjaka – jednog za primarni, drugog za ciljani jezik, ovaj posao se obavlja znatno brže, efikasnije i po povoljnijoj ceni, što sve pogoduje našim potencijalnim strankama.

Možete nam se obratiti i ako želite samo da overite prevod koji ste uradili van našeg prevodilačkog centra, jer nastojimo uvek da izađemo u susret svima kojima su naše usluge potrebne. U pomenutom slučaju, morate nam, uz prevod, dostaviti i originalna dokumenta ili njihove regularno overene kopije, kako bi prevodilac i sudski tumač Arilje mogao da sprovede zakonsku proceduru i pažljivo i sistematično uporedi prevedeni i izvorni materijal. Radi se o tome da isključivo prevod koji u svim pojedinostima odgovara originalu može biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača i time uključen u međunarodni pravni sistem.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevod koji ste doneli nije adekvatno urađen, te da, kao takav, ne može proći overu. Ipak, čak i to mogu da isprave lektori i korektori, nezaobilazni u radu sa zvaničnom dokumentacijom, koji će, redakturom teksta, popraviti sve greške, potpuno uskladiti prevod sa originalom i prilagoditi ga duhu traženog jezika, kao i stilu dotičnog tipa dokumenta. Na taj način ćete dobiti savršeno upakovan tekst, kome ni sudski tumač neće naći zamerku.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Arilje?

Svi članovi ekspertskog tima Akademije Oxford su profesionalci sa ogromnim iskustvom u poslovima prevođenja i overe dokumenata, kao i sa diplomama Filoloških fakulteta. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, a poznavanje pravne i zakonske terminologije, kao i propisa i regulativa vezanih za ovu sferu poslovanja, je svakako nešto što im ne manjka.

Prevod zvaničnih materijala mora biti urađen vrlo precizno, budući da se svi podaci iz originala moraju tačno prevesti na ciljani jezik, jer je reč o zakonskim spisima, u kojima se ništa ne sme raditi provizorno i otprilike. Tokom prebacivanja sadržaja, vodi se računa i o gramatičkim i pravopisnim pravilima, kao i o upotrebljenim terminima, a kada se posao završi, prevod kontrolišu lektori i korektori, kako bi otklonili eventualne greške. Na početku procesa overe, sudski tumač veoma koncentrisano pregleda prevod i u svim predviđenim stavkama ga upoređuje sa originalom, pošto je neophodno da oni budu potpuno jednaki. To se može pojasniti činjenicom da overeni prevod treba da zauzme mesto izvornog dokumenta u pravnom saobraćaju, te je jasno da ni u čemu od njega ne sme odstupati. Zvanični dokument je overen kada sudski tumač na njega stavi svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potpiše ga.

Kako bi prevodilac i sudski tumač Arilje mogao u potpunosti da ispuni vaše zahteve, veoma je važno da zate da ste obavezni da na uvid dostavite originalna dokumenta, koja se, pre overe, moraju sravniti sa prevodom. To možete uraditi tako što ćete lično doći u našu poslovnicu i predati materijale ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete precizirati i druge bitne pojedinosti naše saradnje. Osim toga, dokumentaciju možete poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe aktivne u vašem mestu, poput, recimo, „Aks Express Kurira“. Isključivo u slučaju kada niste u prilici da prihvatite naše rokove i tražite „hitan prevod“, možete skenirana dokumenta poslati na naš mejl, kako bismo posao počeli i završili što brže. Međutim, originale ćete morati naknadno da nam donesete ili na predviđen način pošaljete, jer, u suprotnom, prevodi neće moći da se overe, te će tako ostati bezvredni sa stanovišta prava i zakona.

Preporučljivo je i da nam nekako, na početku naše saradnje, naglasite kako želite da preuzmete materijale kada budu potpuno obrađeni, zajedno, naravno, sa njihovim originalima. To, svakako, možte učiniti direktnim preuzimanjem u našoj poslovnici, a možete u zahtevu navesti i određenu adresu na koju želite da vam pošaljemo dokumenta. Ovu uslugu će izvršiti odgovarajuća kurirska služba ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke, a naglašavamo da sami snosite troškove dostave, koji se obračunavaju potpuno nezavisno od cena usluga stručnjaka našeg prevodilačkog centra, i to prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe.

Cene prevoda, inače, zavise od broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, shodno pravilima prevodilačke profesije, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Pomenuta zakonitost važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi neuporedivo kraći tekst. Hitan prevod se tarifira drugačije od ostalih, pošto se tada, uz bazičnu cenu, obračunava i takozvani dodatak za hitnost, čija visina direktno zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji klijent traži za kompletiranje obrade.

Cenovnik svih usluga koje pružaju naši stručnjaci dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u našoj filijali.

Prevodioci i sudski tumači Arilje obrađuju sledeća dokumenta

Iako može da zvuči neskromno, moramo istaći da naši jezički stručnjaci poseduju dovoljno visoke kvalifikacije, kao i neophodnu višegodišnju praksu, da mogu da prevedu i overe bilo koju vrstu zvaničnih dokumenata.

Od ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Arilje obrađuju ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i sva ostala spisa koja se tiču isključivo jedne osobe.

Vođenje poslova van granica jedne države zahteva overeni prevod celokupne i često tražene dokumentacije za tender, kao i rešenja o osnivanju privrednog lica, godišnjih izveštaja, ulaznih i izlaznih faktura, osnivačkog akta i statuta preduzeća, bilansa uspeha i stanja, revizorskih izveštaja, ali i izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), poslovnih odluka, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), finansijskih izveštaja i raznih vrsta poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prometu roba i usluga i mnogi drugi.

Međunarodni pravni poslovi i sudski procesi nameću potrebu za overenim prevodom svih pravnih akata, odnosno, sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, rešenje o razvodu braka, zatim pravno zasnovani sporazumi, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju ili ugovora o prometu nepokretnosti, kao i zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak i različite licence, sertifikati, punomoćja, ovlašćenja, izveštaji i pravilnici. Na zahtev klijenata, u našem prevodilačkom centru se radi i prevod tekovina Evropske Unije.

Prevodilac i sudski tumač Arilje može da obradi i sva dokumenta koja su na neki način povezana sa sistemom obrazovanja, a koja mogu biti potrebna u cilju nastavka školovanja, usavršavanja ili zaposlenja u nekoj stranoj zemlji. Takvi su, između ostalih, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o redovnom školovanju ili studiranju, potvrda o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i, naravno, diploma i svi dodaci koji uz nju idu.

Često se za ostvarivanje nekih prava ili podnošenje zahteva u nadležnim institucijama traži overen prevod raznih uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti, te prevodioci i sudski tumači Arilje rade i sa potvrdom o redovnim primanjima, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, saglasnošću za zastupanje, potvrdom o redovnom zaposlenju ili o neosuđuvanosti, kao i sa raznim izjavama pojedinaca, te sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak u stranoj zemlji.

Firme i pojedinci koji se bave građevinarstvom ili tehnikom traže prevod i overu potvrda o kvalitetu proizvoda, naučnih i tehničkih patenata, građevinskih projekata, kao i uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka.

Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači Arilje obrađuju medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, budući da se ona uglavnom traži radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Ovde, između ostalog, spadaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutkih proizvoda i sva dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Zaštita podataka iz dokumenata koja obrađuju naši stručnjaci jeste ono o čemu posebno vodimo računa. Naime, svi prevodioci i sudski tumači Arilje su, pre stupanja na dužnost, položili obaveznu zakletvu, pred nadležnim organom Republike Srbije, te su, stoga, dužni da poštuju privatnost svojih klijenata i dostupna im dokumenta zaštite od bilo kakve nepoželjene upotrebe. Dakle, budite sigurni da ste, angažovanjem naših profesionalaca, načinili pravi izbor kada je u pitanju obrada zvaničnih spisa, budući da ćete na jednom mestu, uz garantovanu bezbednost, kvalitet i povoljne cene, moći da dobijete pravno validan dokument na jeziku koji ste tražili, a koji ćete odmah moći da koristite u praksi.

Šta još treba da znate o overi zvaničnih materijala?

Za pojedina dokumenta nije dovoljna samo overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, kako bi ona postala pravno važeća, već se zahteva i neka vrsta potvrde na višem nivou. To je takozvana Apostille overa, uvedena nakon što je stotinak država 1961. godine u Hagu potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa ciljem da ova formalnost postane dovoljan garant verodostojnosti prevoda i mogućnosti koriščenja dokumenata izdatih u jednoj državi potpisnici na teritorijama svih ostalih. Pomenutu Konvenciju poštuje i Republika Srbija, kao pravni sledbenik Državne Zajednice Srbije i Crne Gore, a pre toga SR Jugoslavije i SFRJ-a.

Apostille potvrda je izrađena u formi štambilja u koji se upisuju određeni podaci i to predstavlja sadržaj pečata, koji mora biti ispunjen u skladu sa predviđenim propisima.

Iako prevodilac i sudski tumač Arilje nema obavezu da bude upoznat sa detaljima ove overe, on će vas svakako obavestiti o svim podacima kojima s tim u vezi raspolaže i uputiti vas na nadležnu instituciju u kojoj možete saznati sve što je potrebno. Na području Republike Srbije za apostiliranje dokumenata su nadležni osnovni sudovi, čija se sedišta nalaze u svakom većem mestu, a kod nadležnog službenika treba, najpre, da proverite da li se za vaš dokument uopšte radi Apostille overa, a ako je odgovor potvrdan, morate se raspitati o tome da li je potrebno, uz prevod dokumenta, uraditi i prevod sadržaja pečata na traženi jezik, te da li se Apostille stavlja samo na prevod ili i na original.

Dobijanje validnih informacija o pomenutim pitanjima omogućiće vam da proces overe protekne bez većih problema, jer ćete tačno znati kojim redosledom da obavljate poslove koji se tiču ove procedure.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Stanovnici Arilja i okolnih naselja o apostiliranju dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu mogu se raspitati u Sudskoj jedinici u Arilju, čija adresa je Svetog Ahilija 52, a brojevi telefona 031-891-035 i 031-894-773. Neposredno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Požegi, koji se nalazi u Ulici Uče Dimitrijevića broj 6, a u njegovom sastavu radi i Sudska jedinica u Kosjeriću, u Ulici Olge Grbić broj 10.

Iako smo nastojali da u ovom tekstu pojasnimo sve detalje koji se tiču načina rada naših jezičkih stručnjaka i procesa overe zvaničnih materijala, nemojte oklevati da nas na neki način kontaktirate u slučaju da imate bilo kakvih dodatnih pitanja. Daćemo sve od sebe da na njih odgovorimo, a ukoliko bude bilo potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg ekspertskog tima.


Kategorije prevoda za Arilje

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Arilje


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Arilje

Spisak sudskih tumača za grad AriljeSudski tumači za grad AriljeSpisak sudskih tumača za grad Arilje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Arilje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad AriljeSudski tumači za grad AriljeCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Arilje

Sudski tumači i prevodioci u Arilju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!