Sudski tumači i prevodioci Barajevo

Barajevo je jedna od opština grada Beograda, ali, kako je od prestonice udaljena tridesetak kilometara, spada u prigradsku zonu. Teritoriji glavnog grada Barajevo je pripojeno 1955. godine, a u njegov sastav ulazi 13 naselja: Arnajevo, Boždarevac, Guncati, Meljak, Veliki Borak, Lisović, Rožanci, Baćevac, Vranić, Manić, Šiljakovac, Beljina i, naravno, Barajevo.

Legenda kaže da je u davna vremena neko, govorivši o području pomenute opštine, rekao „Bara je ovo!“, pa je tako nastao i naziv mesta. Još pre pet hiljada godina, u doba neolita, ovi prostori naše zemlje su bili naseljeni, a najveće naselje iz tog perioda otkriveno je pored puta Barajevo – Lipovica i nosi naziv Kremenite njive. Nakon toga, zna se da su ovde živeli i Kelti, Iliri, Rimljani i, naravno, Sloveni, mada ne postoje tačni podaci o periodu njihovog doseljavanja.

Turske vlasti su polovinom 16. veka izvršile katastarski popis i u tim dokumentima se ovo mesto prvi put spominje, ali pod imenom Barej. U Prvom srpskom ustanku, za oslobođenje Srbije borili su se mnogi hrabri i odvažni ljudi pomenutog kraja, a među njima posebno mesto zauzima Milisav Čamđžija, koji je prvi, na čelu ustanika, ušao u Beogradsku tvrđavu Kalemegdan. Zanimljivo je i to da je prva Narodna skupština ustaničke Srbije održana 1805. godine u Velikom Borku, a tom prilikom je uspostavljen i prvi organ izvršne vlasti, takozvani Praviteljstvujušči Sovjet, i za predsednika izabran prota Mateja Nenadović.Uprkos svim ovim značajnim događajima iz prošlosti, malo naših savremenika će Barajevo dovesti u vezu sa tim. Danas je ovaj kraj uglavnom poznat po selu Lisovću, u kome se snimaju mnogi reality show-i.

Na pordučju opštine se, već izvesno vreme, beleži negativan prirodni priraštaj, a na poslednjem popisu, registrovano je oko 10 hiljada stavovnika. U Barajevu radi blizu hiljadu privrednih subjekata, najviše u oblasti trgovine, saobraćaja, građevinarstva i prerađivačke industrije. Razvijena je, svakako, i poljoprivredna proizvodnja. Osnovna škola „Knez Sima Marković“, koja se nalazi u ovom mestu, ima čak 14 isturenih odeljenja i područnih škola u okolnim naseljima.

Iako se nalazi blizu glavnog grada, osluškujući potrebe stanovništva, omogućili smo i stanovnicima Barajeva i okoline da za obavljanje poslova prevoda i overe dokumenata ne moraju da putuju do Beograda, već da u svom mestu mogu da dobiju pomenutu uslugu i to na vrlo visokom nivou. Osim toga, Akademija Oxford svim žiteljima ovog naselja i okoline nudi priliku da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju, to jest profesionalno obuče za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, što im može pomoći u pronalaženju odgovarajućeg posla. Takođe, organizujemo i izuzetno kvalitetne kurseve stranih jezika, na kojima polaznici, uz iskusne i stručne predavače, lako i brzo ovladaju govornim i pisanim sposobnostima, a na kraju dobijaju i međunarodno priznati sertifikat. Ne treba izostaviti ni savremenu obuku za rad na računarima, kao ni pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjim stručnim školama, gimnazijama ili u svim visokoškolskim ustanovama.

Šta sve mogu da urade prevodioci i sudski tumači Barajevo?

Prevodilac i sudski tumač Barajevo je osoba koja izdaje overeni prevod nekog dokumenta i jamči svojim pečatom i potpisom da je on istovetan sa originalom. On može, naravno, i samo da izvrši overu prevoda koji je prethodno neko drugi uradio, ali je obavezan da, na zakonom propisan način, uradi upoređivanje prevoda i izvornog dokumenta, na osnovu koga je dotični prevod urađen. Overu će izvršiti tek kada potvrdi da su zaista identični, jer prevedeni dokument ne sme ni u sadržajnom , ni u jezičkom, kao ni u terminološkom niti stilskom pogledu da odudara od originala.

Kompletna usluga prevodilaca i sudskih tumača Barajevo podrazumeva, naravno, prevođenje traženih dokumenata , ličnih i javnih isprava, a zatim i njihovu overu. Svakako je najkomfornije, ali i najjeftinije i najbrže da našim stručnjacima prepustite sav posao, pošto ćete tako bez ikakvih dodatnih komplikacija dobiti dokument koji nesmetano možete da koristite u pravnom prometu u inostranstvu.

Prevodioci i sudski tumači Barajevo su licencirani stručnjaci za, verovali ili ne, čak 40 svetskih jezika. Praktično gledano, to znači da će svako kome je to potrebno dobiti kvalitetan prevod, pre svega u domenu srpskog jezika, to jest u vidu prevoda sa nekog stranog jezika na naš maternji ili u obrnutom smeru, ali i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Ovo je usluga na koju smo veoma ponosni, a koju će za vas brzo i kvalitetno obaviti prevodilac i sudski tumač Barajevo. Preciznije rečeno, naši stručnjaci će svojim radom uštedeti vaše vreme i novac, jer su, zahvaljujući svom znanju, iskustvu i opštem obrazovanju, sposobni da sadržaj nekog dokumenta, napisanog na stranom jeziku, prebace na drugi strani jezik na kome treba da bude napisan dotični dokument u završnoj formi, a da između toga ne moraju da prevode sadržaj na naš jezik.

Sve ove usluge, kao što je već rečeno, prevodioci i sudski tumači Barajevo mogu da izvrše u okviru 40 jezika koji se govore širom sveta. Najtraženiji su, podrazumeva se, engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski, španski, ali i potrugalski, turski, grčki i arapski jezik. Usled stvaranja nekoliko nezavisnih država na teritoriji bivše Jugoslavije, sve češće se traže i prevodi dokumentacije za slovenački, hrvatski, bosanski i makedonski, a prevodioci i sudski tumači Barajevo su kvalifikovani i za albanski, mađarski, rumunski, bugarski, ali i za mnoge druge evropske jezike, kao što su: holandski, češki, slovački, poljski, ukrajinski, te za skandinavske jezike – švedski, finski i norveški. Dešava se da nam klijenti traže prevod i overu dokumenata na ili sa hebrejskog, romskog, persijskog, estonskog, pakistanskog ili korejskog jezika, pa smo osposobljeni da im pružimo i ovu vrstu usluge, koju će retko gde na drugom mestu pronaći. Ne treba zaboraviti ni da prevodioci i sudski tumači Barajevo rade u okviru kineskog, japanskog, latinskog, ali i znakovnog jezika, koji se traži radi opravdane potrebe uključivanja osoba sa slušnim i govornim smetnjama u sve aspekte društvenog života.

Bitno je napomenuti da, ukoliko zbog nečega niste zadovoljni prevodom dokumenta koji je neko drugi za vas uradio, ili on, jednostavno, nije urađen potpuno u skladu sa originalom, nemojte brinuti! Profesionalni lektori i korektori, koji su takođe deo našeg tima, pobrinuće se da dobijete prevod na vrhunskom nivou, na taj način što će izvršiti kompletnu redakturu spornog teksta.

Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Barajevo?

Budući da prevodioci i sudski tumači Barajevo vode računa o potrebama svojih klijenata, kao i o svim njihovim zahtevima, u mogućnosti su da ponude prevod i overu apsolutno svih vrsta dokumenata, koji se na ovaj način obrađuju.

Od mnogobrojnih poslovnih dokumenata koja prevode i overavaju naši stručnjaci, možemo da izdvojimo statut i osnivački akt preduzeća, revizorske i godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju privrednog lica, kao i bilanse stanja i uspeha i izvod iz Agencije za privredne registre. U modernom poslovanju, firme se vrlo često prijavljuju na međunerodne tendere, pa prevodilac i sudski tumač Barajevo obrađuje i sva za to potrebna dokumenta. Prevode se i overavaju i sve vrste ugovora koji se u svetu biznisa sklapaju, zatim ulazne i izlazne fakture, kao i mnoge poslovne odluke i naučni patenti. Građevinske firme, ali i pojedinci, često rade sa takozvanom tehničkom dokumentacijom, koja, ukoliko se posluje van granica jedne države, mora biti adekvatno prevedena i overena od strane nadležnog stručnjaka. Stoga, prevodioci i sudski tumači Barajevo neretko rade i sa građevinskim projektima, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, uputstvima za rukovanje, kao i deklaracijama proizvoda.

Brojna je i dokumentacija koja se koristi u međunarodnim pravnim poslovima, ili za ostvarivanje nekih prava, a koja se često prevodi i overava. To su, kratko rečeno, sva pravna akta, odnosno dozvole boravka, licence, punomoćja, pravilnici, kao i saglasnot o zastupanju, izveštaji, odluke i izjave, a često se traži i zakonski overen prevod raznih sudskih presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka.

Svu ličnu dokumentaciju, odnosno lične isprave, poput pasoša, lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, kao i uverenja o državljanstvu, radne dozvole i izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih će, na vaš zahtev, prevesti i overiti prevodilac i sudski tumač Barajevo.

Od brojnih dokumenata koja se predaju u različite službe obrazovnih institucija ili se koriste za zasnivanje radnog odnosa, najčešće se, nakon kvalitetnog prevoda, overavaju diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, ali i uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta.

Često su različite potvrde i uverenja neophodne za ostvarivanje prava građana u inostranstvu ili se koriste za različite administrativne poslove u nadležnim službama, pa prevodioci i sudski tumači Barajevo često vrše profesionalne usluge u vezi sa svim tipovima potvrda i uverenja, od kojih su najtraženija potvrda o stanju na tekućem računu u banci, potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, kao i ona o neosuđivanosti.

U domen rada naših stručnjaka ubraja se i sva medicinska i farmaceutska dokumentacija, kao što su specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi ili dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Ovde bi bilo dobro da naglasimo da su svi prevodioci i sudski tumači Barajevo, kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, stekli visoko obrazovanje za izabrani jezik, ovladali svom pravnom i zakonskom terminologijom koja se pri prevođenju dokumenata koristi, kao i položili zakletvu da će posao obavljati časno i pošteno, poštujući sve propise. To, svakako, znači da će bezuslovno čuvati privatnost svih klijenata, kao i tajnost podataka koji im se prilikom obavljanja posla otkrivaju. Oni će vam pružiti uslugu vrhunskog kvaliteta i zaštititi sav materijal koji im je poveren od bilo kakve potencijalne zloupotrebe.

Kako tačno radi prevodilac i sudski tumač Barajevo?

U slučaju da vam neko uradi savršen prevod nekog dokumenta, na primer radne knjižice, sa njim zaista nećete moći ništa da uradite u bilo kojoj pravnoj ili administrativnoj službi. Prosto, takva isprava nema zakonsku snagu i nije moguće koristiti je u pravnom prometu ni u jednoj zemlji. Overeni prevod je nešto sasvim suprotno od toga! Na njemu se nalazi garancija licenciranog stručnjaka, tačnije sudskog tumača, u vidu pečata i potpisa, na osnovu koje je jasno da je izvršena detaljna provera sadržaja prevoda i njegovo upoređivanje sa izvornim dokumentom.

Naime, proces rada naših stručnjaka, pre svega, obuhvata sam prevod dokumenta. On mora da bude urađen precizno i tačno i mora po sadržaju biti jednak originalu, a ne sme od njega odudarati ni po pitanju jezika, stila ili termina koji se koriste. Prevedeni tekst se, zatim, pregleda i iz njega se uklanjaju sve moguće pravopisne, gramatičke i slovne graške. Nakon toga ga preuzima sudski tumač Barajevo, koji će ga, koristeći svoju stručnost i iskustvo, sistematično uporediti sa originalom i, ako ne uoči nikakve razlike, overiće prevod svojim potpisom i pečatom sa registracionim brojem. Tada je ovaj dokument spreman za dalje korišćenje i prihvatiće ga sve nadležne institucije pošto je, u zakonskom pogledu, on isto što i original.

Dokumenta, a obavezno i originale onih koja se prevode, ili makar njihove overene kopije, možete doneti ovlašćenom službeniku u našoj poslovnici ili, ako vam to više odgovara, pošaljite nam ih preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe, koju smatrate najsigurnijom i najpovoljnijom. Jedino u slučaju da prevodioci i sudski tumači Barajevo moraju za vas da urade „hitan prevod“, to jest, onaj koji mora da se završi u mnogo kraćem roku od uobičajenog, možete dokumenta skenirati i poslati ih na naš mejl. Ne zaboravite, ipak, da ćete i u ovom slučaju morati, čim budete u mogućnosti, da nam na uvid dostavite i njihove originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Brajevo mogao da ih, pre overe, uporedi sa prevodom.

Bilo bi poželjno da nam, na početku saradnje, naglasite i da li overena i prevedena dokumenta, zajedno sa originalima, želite da, nakon završetka posla, preuzmete lično ili želite da vam ih pošaljemo preporučeno preko Pošte ili kurirskom službom sa kojom inače sarađujemo. U ovom slučaju, cena dostave materijala ide na vaš račun, obračunava se nezavisno od cene overe i prevoda i to prema cenovniku službe koja vrši pomenutu uslugu.

Cene svih usluga naših stručnjaka, inače, možete videti u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a treba i da naglasimo da se jedna stranica prevedenog dokumenta izjednačava sa jednom stranom prevoda bilo kakvog tekstualnog sadržaja, na kojoj se, kako prevodilački zakon kaže, nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima.

Overa Apostille pečatom

Osim overe dokumenata pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoji i takozvano apostiliranje, odnosno overa haškim Apostille pečatom, koja je predviđena za određena dokumenta i javne isprave. Na ovaj način se potvrđuje da su dokumenta izdata u jednoj državi validna u pravnom prometu drugih zemalja, što, naravno, obuhvata samo one koje su potpisale Konvenciju na kojoj je ta odluka doneta.

Morate da znate da prevodilac i sudski tumač Barajevo nije upućen u sve detalje overe vašeg dokumenta, pošto u vezi sa Apostilie-om postoje mnoga različita pravila. Za neka dokumenta je, naime, predviđeno da se radi i prevod dokumenta i pečata, a kod nekih je dovoljno prevesti samo sadržaj samog dokumenta. Takođe, postoje slučajevi kada se, osim overe prevoda, zahteva i overa originala. Zbog svih ovih peripetija, preporučujemo vam da se blagovremeno o svemu raspitate u nadležnoj instituciji i da u sve uputite naše stručnjake, kako bismo mogli da na vreme i na obostrano zadovoljstvo završimo posao.

U Republici Srbiji za apostiliranje dokumenata su nadležni osnovni sudovi.

Kako do informacija o Apostille-u?

Za teritoriju Barajeva nadležan je Osnovni sud u Mladenovcu, tako da tamo svi stanovnici ovog mesta i okoline mogu da dobiju potrebna obaveštenja o overavanju Apostille-om. Pomenuta instutucija se nalazi u Ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 76, broj telefona je 011-8231-144, a u sastavu suda nalazi se i sudska jedinica u Soptu, na Kosmajskom trgu 3/5.

I na kraju da napomenemo da smo radi da odgovorimo na sva vaša pitanja koja se tiču usluga koje nudimo. Nemojte se ustezati da se obratite našem ovlašćenom koordinatoru, a, ako bude bilo potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa našim stručnim licem.


Kategorije prevoda za Barajevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Barajevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Barajevo

Spisak sudskih tumača za opštinu Barajevo Sudski tumači za opštinu Barajevo Spisak sudskih tumača za opštinu Barajevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Barajevo

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Barajevo Sudski tumači za opštinu Barajevo Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Barajevo

Sudski tumači i prevodioci u Barajevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!