Sudski tumači i prevodioci Brus

Gradsko naselje Brus pripada Rasinskom upravnom okrugu i nalazi se na teritoriji opštine Brus. Smešteno je na istočnim padinama najpopularnije srpske planine, Kopaonika, između Graševačke reke i Rasine. Brus je poznat i kao vazdušna banja, bogat izvorima tople i hladne vode. Kako je okružen šumama, postao je i mesto za sportski lov, a naročitu prednos predstavlja blizina prvih ski staza i žičara Turističkog centra na Kopaoniku. Opština Brus se, inače, graniči sa Aleksandrovcem, Raškom, Blacem, Kuršumlijom, Leposavićem i Kruševcom, dok se na njenoj teritoriji, pored pomenutog gradića, nalazi i 57 seoskih naselja.

Pred kraj 19. veka, Brus je postao centar tadašnjeg Kozničkog sreza, i taj status je imao sve do 1953. godine. Na ovom mestu je utvrđen i dogovoren i Balkanski savez protiv Turaka, između srpskog regenta Aleksandra Karađorđevića, bugarskog kralja Ferdinanda i crnogorskog serdara Janka Vukotića.

Budući da je područje na kome se nalazi pomenuto naselje od pamtiveka bilo bogato rudama, raški kralj Stefan Uroš I dovodi ovde najamne radnike, Sase, te se vremenom formiraju i rudarska naselja, koja su imala i topionice i kovnice novca. Kasnije, tokom 14. i 15. veka uspostavlja se trgovina sa Dubrovačkom republikom, te dolazi do opšteg privrednog procvata.Danas Brus ima više od 4 hiljade stanovnika, dok na području cele opštime živi skoro 19 hiljada ljudi. Blizina Kopaonika dovela je do toga da je osnovna privredna grana postao turizam, a najpoznatiji u ovdašnjoj ponudi jeste Turistički centar Bela Reka – Brzeće, koji je smešten u podnožju planine i nudi idealne uslove za porodični odmor, sportske pripreme, nastavu u prirodi i slično. Jedinstveni sistem žičara u zimskim danima omogućava skijašima, koji su ovde smešteni, da se lako i brzo domognu kopaoničkih vrhova.

Mnogi važni kulturno - istorijski spomenici nalaze se u neposrednoj okolini Brusa. To je, pre svih, manastir Lepenac iz 15. veka, koji je izgrađen na obali reke Rasine, posvećen Svetom arhiđakonu Stefanu i predstavlja jednu od najvećih građevina moravske škole. Tu su, zatim, ostaci manastira Milentija iz 14. veka, kao i srednjovekovni grad Koznik, koji je, najverovatnije, pripadao velmoži Stefana Lazarevića, Radiču Postupoviću. U Brusu se nalaze i ostaci Metođe, svetilišta iz 3. veka.

Budući da se sve više razvija kao turistički kraj, u Brusu se često javlja i potreba za prevodom i overom zvanične dokumentacije, te Akademija Oxford i ovdašnjim građanima Srbije može da ponudi usluge svojih prevodilaca i sudskih tumača, koji rade sa 40 jezika zastupljenih u čitavom svetu, ali i sa baš svim tipovima zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Osim toga, oni stanovnici Brusa koji to žele ili imaju za tim potrebu, kod nas mogu naučiti ili usavršiti neki strani jezik, na kursevima koje vode vrhunski profesori, obučiti se za kvalitetan rad na računarima, ali i dobiti profesionalno osposobljavanje za neko zanimanje III ili IV stepena, što im u velikoj meri može olakšati pronalaženje posla u ovim kriznim vremenima. Organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama i na fakultetima.

Prevodioci i sudski tumači Brus

Jezički profesionalci koji rade u našem prevodilačkom centru su više nego podobni za prevod i overu zvaničnih dokumenata budući da imaju najviše stručne kvalifikacije izražene u diplomama odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade. Oni su, takođe, vrsni poznavaoci zakonskih propisa i regulativa, kao i pravne stručne terminologije, bitnih za posao kojim se bave, a iza njih su i godine iskustva i nebrojeno mnogo prevedenih i overenih materijala, kao i zadovoljnih klijenata

Prevodioci i sudski tumači Brus mogu, na vaš zahtev, da prevedu i overe zvanične materijale u okviru 40 jezika koji su zastupljeni u svetu, a daju sve od sebe da sam proces prevođenja bude urađen korektno i tačno, u skladu sa vrlo rigidnim pravilima rada sa ovakvom dokumentacijom. Pre svega se vodi računa o tome da svi podaci iz osnovnog dokumenta budu precizno prebačeni na ciljani jezik, a uz to se posebno pazi na prevod stručnih termina, koji, neizostavno, moraju biti izraženi na odgovarajući način. U tekstu prevoda ne sme biti pravopisnih, gramatičkih, slovnih ni stilskih grešaka, a sve to će, pre nego što počne overa, proveriti lektori i, ako je potrebno, ispraviti greške koje su se potkrale. Prevodilac i sudski tumač Brus prevod dokumenata overava tako što ga, pre stavljanja svog pečata, vrlo studiozno i temeljno, upoređuje sa originalnim materijalom, koji mu se, u tu svrhu, mora staviti na raspolaganje. Tek kada se uveri da među pomenutim verzijema istog dokumenata nema razlika, prevod overava svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga. Sada je ovaj materijal u svakom smislu validan sa stanovišta zakona i, potpuno isto kao i njegov original, može se koristiti u pravnom prometu.

Dakle, sasvim je očigledno da prevodi vaše zvanične dokumentacije ne mogu dobiti zakonsku težinu ukoliko nisu na propisan način overeni. A da bi se to desilo morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili njihove fotokopije koje ste, pre toga, overili u nadležnoj instituciji. Nudimo vam mogućnost da ih lično donesete u našu poslovnicu i predate koordinatoru, sa kojim se možete dogovoriti i oko ostalih pojedinosti, a moguće je i da pošeljete materijale preporučeno preko Pošte Srbije ili odabrane kurirske službe. Ukoliko vam je, međutim, potreban hitan prevod nekog dokumenta u znatno kraćem roku od uobičajenog, možete ga skeniranog poslati na mejl, iako ovaj način dostave nije dozvoljen kada se radi o zvaničnim materijalima. No, u pomenutoj situaciji, za ispunjenje vaših zahteva neophodno je da nam se oni što pre dostave, te se dozvoljava ovakvo slanje, uz obaveznu napomenu da ste dužni da nam za što kraće vreme na jedan od navedenih načina, dostavite i izvorna dokumenta, kako biste omogućili nesmetan rad sudskog tumača.

Kada prevodilac i sudski tumač Brus overi prevedeni materijal, spaja ga sa originalom i vraća klijentu koji, u skladu sa svojim željama i potrebama, može doći u poslovnicu i preuzeti gotova dokumenta ili tražiti da se ona pošalju na neku određenu adresu. U ovom drugom slučaju, dostavu će izvršiti kurirska služba koja je naš dugogodišnji saradnik ili Pošta Srbije, u obliku preporučene pošiljke. Budući da pomenuta usluga ne spada u domen rada naših jezičkih stručnjaka, naplatiće se odvojeno od cene overe i prevoda, prilikom preuzimanja dokumentacije i to prema zvaničnom cenovniku angažovane službe.

Što se tiče cena usluga koje možete dobiti u našem prevodilačkom centru, sve su navedene u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. O njima vas može obavestiti ovlašćeni koordinator u poslovnici, a možete ih i pogledati na našem oficijelnom sajtu. Bitno je da naglasimo da prevodilački standard propisuje da se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima između reči. Pomenuto pravilo važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično ne nalazi tako dugačak tekst. Cena hitnog prevoda se obračunava tako što se na osnovnu cenu doda taksa za hitnost, čija visina neposredno zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji je klijent postavio za kompletiranje obrade.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Brus?

U stručnom timu našeg prevodilačkog centra nalaze se profesionalci čija oblast delovanja obuhvata više og 40 jezika, uključujući, naravno, i srpski. Pored jezika koji se najčešće traže u ovom poslu, a to su ruski, nemački, francuski, engleski, španski i portugalski, prevodilac i sudski tumač Brus kvalifikovan je i za prevod zvanične dokumentacije sa ili na italijanski, grčki, turski, arapski, te na jezike bivših jugoslovenskih naroda – slovenački, makedonski, bosanski i hrvatski. Materijali mogu biti prevedeni i u okviru ukrajinskog, holandskog, mađarskog, rumunskog, bugarskog, češkog, poljskog, slovačkog, ali i latinskog jezika, koji, iako formalno mrtav, i danas živi u pisanim dokumentima iz oblasti medicine, farmacije, veterine, prava i drugih nauka. Budući da ih je malo u našoj zemlji, posebno ističemo i da u našem stručnom timu rade prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski jezik, a moguć je i prevod materijala na kineski, japanski, finski, švedski, norveški i danski, ali i sa njih na neki drugi jezik. U želji da podržimo i pomognemo osobama koje imaju slušne i govorne probleme, u svoju ekipu smo uvrstili i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će ovim osobama olakšati obavljanje svih administrativnih poslova.

Kako je dobro poznato da prevodilački centar Akademije Oxford kontinuirano osluškuje zahteve tržišta i svojih klijenata, te, shodno tome, implementira sve nove svetske tendencije u radu sa zvaničnom dokumentacijom, možemo se pohvaliti da smo jedna od retkih institucija u kojoj, pored uvek aktuelnog prevoda materijala sa ili na srpski jezik, možete dobiti i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Ovo, na primer, znači da ukoliko imate neku javnu ispravu sačinjenu na, recimo, nemačkom jeziku i treba da uradite njen prevod na, na primer, španski, možete računati na veoma brzu i kavalitetnu uslugu, pošto će prevodioci i sudski tumači Brus to uraditi tako što će sadržaj isprave neposredno sa nemačkog prebaciti na španski, a ne sa nemačkog na srpski, pa sa srpskog na španski, kako se u većini centara radi. Na taj način će se, ne samo uštedeti vreme potrebno za obavljanje celog posla, već će i usluga biti jeftinija, pošto nije angažovano više jezičkih stručnjaka.

Nemojte misliti da ste, ako se odlučite da sarađujete sa nama, obavezni da nam poverite celu obradu vaših dokumenata, to jest, i prevod i overu. Možete nam, recimo, tražiti da za vas samo overimo prevedeni dokument, budući da ga je na traženi jezik već prebacio neko ko nije član našeg prevodilačkog centra. Razume se da se i u ovoj situaciji mora izvršiti neophodna provera prevoda i njegovo upoređivanje sa originalom, ne, naravno, zbog toga što smatramo da su prevodi koje nisu uradili naši stručnjaci lošiji ili manje kvalitetni, već naprosto što je u pitanju postupak propisan zakonom. Dakle, samo onaj prevod koji se u svim predviđenim stavkama poklapa sa originalom može biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača i na taj način svrstan u pravno i zakonski važeće pisane materijale. U slučaju da se ispostavi da nešto u prevodu koji imate nije urađeno kako treba ili vi sami, iz nekog ličnog razloga, niste njime zadovoljni, možemo da vam pomognemo! Svakako da vam nećemo ponuditi da prevodioci i sudski tumači Brus ponovo prevode vaš dokument, već da lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci Akademije Oxford, urade redakturu teksta, isprave sve eventualne gramatičke i pravopisne greške, poprave prevod stručnih termina i materijal sasvim usklade sa originalom. Ovakav prevod će glatko proći overu sudskog tumača i nakon toga će moći odmah da se koristi u praksi.

Koja dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Brus?

U slučaju da imate bilo koji dokument koji treba da se prevede i overi, naš prevodilački centar je pravo mesto za vas! Ne samo da nudimo maksimalnu profesionalnost, tačnost, poštovanje rokova i zahteva klijenata, već i adekvatnu zaštitu svih podataka koji su nam, tokom rada, dostupni. Jedan od onovnih principa rada Akademije Oxford je bezuslovno poštovanje privatnosti klijenata, a na ovakav odnos su se obavezali i svi prevodioci i sudski tumači Brus, u odgovarajućoj zakletvi koju su položili pre stupanja na dužnost. Sva dokumenta koja nam se dostavljaju na obradu biće, dakle, zaštićena od svake moguće zloupotrebe, a klijenti zadovoljni kvalitetnom uslugom i profesionalizmom naših stručnjaka.

Prevodilac i sudski tumač Brus kvalifikovan je za rad sa svim tipovima zvaničnih pisanih materijala i javnih isprava, pa, pored ličnih dokumenata, pasoša, lične karte, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (krštenice, venčanice i umrlice) i potvrde o prebivalištu, prevodi i overava i sve vrste dozvola: vozačku, saobraćajnu, radnu, dozvolu za boravak i mnoge druge.

Predmet rada naših jezičkih stručnjaka je i poslovna dokumentacija u koju, pored ostalog, spadaju ulazne i izlazne fakture, godišnji izveštaji, potvrde o kvalitetu proizvoda, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, a uz to i bilansi uspeha i stanja, kompletna tenderska dokumentacija, poreski identifikacioni broj (PIB), finansijski izveštaji, kao i rešenje o osnivanju privrednog lica, osnivački akt i statut preduzeća, revizorski izveštaji, izvod iz Agencije za privredne registre i poslovne odluke. Pored naučnih i tehničkih patenata, prevodilac i sudski tumač Brus radi i sa laboratorijskim isitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje i građevinskim projektima.

U cilju utvrđivanja ili ostvarivanja nekih prava, nadležnoj instituciji je potrebno predati overene prevode uverenja o nekažnjavanju, kao i raznih potvrda: o redovnim primanjima, o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, te se u našem prevodilačkom centru može dobiti i obrada ovakvih zvaničnih materijala. Klijentima je često, radi lečenja u inostranstvu ili upotrebe stranih lekova i preparata, potreban overen prevod lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za upotrebu i karakteristika proizvosa i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te prevodilac i sudski tumač Brus može, na vaš zahtev, da prevodi i overava i sve medicinske i farmaceutske pisane materijale.

Osim rada sa obrazovnim dokumetima, to jest, diplomom i dodacima diplomi, prepisom ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i sa uverenjem o položenim ispitima, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju i nastavnim planovima i programima fakulteta, naši stručnjaci na odgovarajući način obrađuju i sva pravna akta: zahtev za dobijanje vize, izjave pojedinaca, licence, sertifikate, punomoćja, ovlašćenja, ali i pravilnike, izveštaje, saglasnost o zastupanju, sudske odluke, sve pravno zasnovane sporazume ( ugovor o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i ostale), kao i sudske presude i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka. Kod nas možete dobiti i veoma tražen prevod tekovina Evropske Unije.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Pored overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, za pojedina zvanična dokumenta, odnosno, njihove prevode, predviđena je i overa Apostille pečatom, koja je uvedena nakon potpisivanja Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Ovaj dokument potpisalo je stotinak zemalja u Hagu 1961. godine, a među njma je bila i naša tadašnja država. Budući da je Republika Srbija njen pravni sledbenik, odredbe koje se tiču apostiliranja dokumenata namenjenih inostranstvu se i kod nas primenjuju.

Kako prevodioci i sudski tumači Brus nemaju poslovnu obavezu da znaju sve o Apostille overi, moraćete sami da pribavite potrebne informacije, ali će vas oni svakako uputiti na instituciju nadležnu za ove poslove i objasniti vam sve što o ovom procesu znaju. U našoj zemlji su za apostiliranje zaduženi osnovni sudovi, te se u jednom od njih možete o svemu obavestiti. Kako se, prema haškoj Konvenciji, ova overa može vršiti i na prevodu dokumenta i na njegovom originalu, morate se informisati o tome šta od toga važi za vaš konkretni dokument. Takođe, važno je i da saznate da li se kod vašeg materijala radi i prevod sadržaja Apostille pečata, jer će, u tom slučaju, redosled aktivnosti u procesu overe biti drugačiji, to jest, prvo ćete apostilirati dokument, onda ga doneti u naš prevodilački centar na prevod teksta i samog pečata, nakon čega ga overava i sudski tumač.

Za overu Apostlle-om biće vam potreban original dokumenta koji se overava, njegova fotokopija koja ostaje sudu i fotokopija vaše lične karte.

Koga u Brusu pitati za Apostille overu?

Za dobijanje pomenutih informacija možete se obratiti nadležnom službeniku Osnovnog suda u Brusu, u Ulici Mike Đorđevića bb ili na broj telefona 037-825-190. U okviru ove pravosudne institucije radi i Sudska jedinica u Aleksandrovcu, u Ulici 29. novembra 1. Broj telefona ove institucije je 037-3552-416.

U slučaju da, i pored ovako iscrpnog opisa rada naših stručnjaka, imate još nekih nedoumica, slobodno nam se obratite putem telefona, mejla ili lično, dolaskom u poslovnicu. Daćemo sve od sebe kako bismo vam pružili sva potrebna obaveštenja, a ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju u našem prevodilačkom centru.


Kategorije prevoda za Brus

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Brus


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Brus

Spisak sudskih tumača za grad BrusSudski tumači za grad BrusSpisak sudskih tumača za grad Brus

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Brus

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BrusSudski tumači za grad BrusCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Brus

Sudski tumači i prevodioci u Brusu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!