Sudski tumači i prevodioci Dimitrovgrad

Dimitrovgrad je naselje gradskog tipa u istoimenoj opštini, u jugozapadnom delu Srbije, i pripada Pirotskom upravnom okrugu. Sve do 1951. godine ime mu je bilo Caribrod, ali je tada preimenovan u čast bugarskog predsednika Georgi Dimitrova. Pre 8 godina pokrenuta je inicijativa i usvojena odluka o vraćanju na stari naziv mesta, ali to nije još uvek realizovano. Opština Dimitrovgrad je, zajedno sa Bosilegradom, jedina u kojoj Bugari čine većinsko stanovništvo, budući da se nalazi na samoj granici sa Republikom Bugarskom. Kroz grad prolazi pruga Beograd – Niš – Sofija, kao i Koridor 10.

Na ovom području postojale su ljudske naseobine još u vrlo davna vremena. Rimski put, pod nazivom Via militaris, sagrađen u 1. veku, prolazio je preko današnjeg Dimitrovgrada.

Nakon dolaska Turaka, 1433. godine, u blizini grada je formirana osmanska vojna baza. U to doba, Caribrod je bio pogodno mesto za odmor tokom dugih putovanja ka Bliskom i Dalekom Istoku, čemu je doprinosila reka Nišava, kao i mnogi hanovi sagrađeni za smeštaj i prenoćište. U ovom mestu su se 1912. godine sastali bugarski i srpski premijer da bi razgovarali o nekim spornim teritorijama u Makedoniji, a kada se završio Prvi svetski rat, shodno odredbama Nejskog mirovnog ugovora, Caribrod je pripao Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tokom Drugog svetskog rata, Bugarska je grad pripojila svojoj teritoriji, ali je, nakon oslobođenja 1944. godine, vraćan Jugoslaviji.U Dimitrovgradu živi oko 6 hiljada stanovnika, od čega više od polovine čine Bugari. Na celoj teritoriji opštine, koja, pored pomenutog grada, obuhvata i 43 sela, ima oko 10 hiljada stanovnika.

Na ovom području nalaze se i mnoga značajna kulturna dobra, a svakako treba spomenuti manastir Poganovo, na obali reke Jerme, koji je, uprkos vekovnim ratovima, pljačkaškim pohodima i uništavanjima, ostao gotovo netaknut, budući da je oblast u kojoj je izgrađen dugo ostala nepristupačna. Manastir, inače, datira iz 15. veka, a njegov osnivač, vlastelin Konstantin, posvetio ga je Svetom Jovanu Bogoslovu.

U Dimitrovgradu postoji osnovna škola, gimnazija i istureno odeljenje Više poslovne škole iz Blaca.

Blizina državne granice i stalne migracije stanovništva uslovile su i potrebu za uslugama koje nudi prevodilački centar Akademije Oxford, a odnose se na prevod i overu zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Prevodioci i sudski tumači Dimitrovgrad stručno su osposobljeni za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a, pored prevoda sa ili na srpaki, u poslu koriste i ostale evropske jezike, od kojih se posebno često traže engleski, ruski, nemački, francuski, španski, portugalski, grčki i italijanski. Sadržaj zvaničnih materijala može da se prebaci i na turski, arapski, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, poljski, češki i slovački, kao i sa navedenih na neke druge jezike. Prevodilac i sudski tumač Dimitrovgrad može da ponudi prevod i u okviru jezika naroda nekadašnje Jugoslavije, to jest, slovenačkog, hrvatskog, bosanskog i makedonskog, ali i ukrajinskog, holandskog i skandinavskih jezika – švedskog, norveškog, danskog i finskog. Prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji je takođe deo našeg stručnog tima, omogućiće klijentima sa slušnim i govornim smetnjama da bez problema obave potrebne poslove, a u našem prevodilačkom centru radi se i prevod dokumentacije sa ili na jezike koji su na malo drugih mesta u ponudi, a to su korejski, estonski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski. Osim latinskog, koji se pojavljuje u nekim naučnim oblastima, prevodioci i sudski tumači Dimitrovgrad u svom radu koriste i kineski i japanski jezik.

Osim prevoda koji obuhvata srpski jezik, u bilo kom smeru, nudimo i uslugu koju ne možete dobiti u svakom prevodilačkom centru, budući da su za nju zaista potrebni visokokvalifikovani stručnjaci, širokog spektra različitih afiniteta i interesovanja, a uz sve to i sa bogatim opštim znanjima. Reč je o direktnom prevodu između dva strana jezika, koji prevodioci i sudski tumači Dimitrovgrad obavljaju bez međuprevoda na srpski, već prebacuju sadržaje odmah sa ciljanog na traženi strani jezik. Takvim načinom rada štede i novac i vreme svojih klijenata i omogućuju im da u kratkom roku dobiju tačan i profesionalno urađen prevod u traženoj kombinaciji jezika.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Dimitrovgrad?

Uprkos činjenici da prevodilac i sudski tumač Dimitrovgrad u svakoj situaciji čini sve da posao obrade dokumenata završi za što kraće vreme, dešava se da je klijentima neophodan „hitan prevod“ koji podrazumeva maksimalno angažovanje naših stručnjaka i uvažavanje roka koji se traži. Cena hitnog prevoda se, kao i u slučaju uobičajenog, obračunava prema broju obrađenih strana, s tim što se ovde plaća i takozvana taksa za hitnost, čija je visina uslovljena količinom prevedenog materijala i time koliko je kratak rok koji je postavljen.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i samo overu dokumenta čiji prevod već imate. Naime, iako sadržaj na ciljani jezik nisu prebacili naši jezički stručnjaci, obavićemo ovu uslugu na isti način kao i u situaciji kada radimo kompletnu obradu materijala. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Dimitrovgrad će najpre, do najsitnijih detalja, uporediti prevod koji donesete sa originalnim dokumentom, s obzirom na to da sme da izvrši overu jedino u slučaju kada su dve pomenute verzije istog dokumenta potpuno jednake. To je sasvim razumljivo, ako razmotrimo situaciju u kojoj bi prevod mogao da se koristi u pravnim poslovima umesto svog izvora. On, dakle, mora biti identičnog sadržaja, kako bi bio regularno prihvaćen u nadležnim institucijama jedne države.

Ukoliko se ispostavi da vaš prevod ne može biti overen, pošto u nečemu odstupa od originala ili postoje neki drugi problemi, sve mogu da isprave naši lektori i korektori, koji će redakturom celog teksta učiniti sve da se on potpuno poklapa sa originalom i gramatički, pravopisno i stilski bude korektan. Nakon toga, imaćete prevedeni materijal koji će moći, nakon overe, bez smetnji da se uključi u legalne pravne tokove i bude priznat kao i njegov original.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Dimitrovgrad?

Ne samo da su profesionalci koji rade u našem prevodilačkom timu visoko obrazovani i upoznati sa stručnom pravnom terminologijom i zakonskim propisima, već su i veoma iskusni i umešni u radu sa zvaničnom dokumentacijom. Mogu da se pohvale godinama uspešne prakse i velikim brojem zadovoljnih klijenata. Pored toga, izuzetnu pažnju poklanjaju zaštiti privatnosti svih koji koriste njihove usluge, te na svaki način onemogućuju bilo kakvu nepoželjnu upotrebu materijala sa kojima rade. Na to ih obavezuje i zakletva koju su, pre nego što su stupili na dužnost, položili pred nadležnim licima, a koja predviđa rad u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i apsolutnu diskreciju. Ukoliko se, dakle odlučite da prevodioci i sudki tumači Dimitrovgrad budu ti koji će prevoditi i overiti vaša dokumenta, budite uvereni da ćete dobiti maksimalno profesionalnu uslugu, brzu i korektnu, a po jednoj od najpovoljnijih cena u našoj zemlji.

Cilj overavanja prevoda jeste upotreba zvaničnih materijala na nekom drugom jeziku, ali sa istom zakonskom snagom koju imaju njihovi originali. Preciznije rečeno, ukoliko neko samo prevede vaš dokument ili javnu ispravu, ma koliko to perfektno bilo urađeno, ne omogućava vam dalju upotrebu dotičnog dokumenta u praksi. To možemo objasniti činjenicom da osoba koja ne poznaje jezike prevoda i originala uopšte ne zna da li je u pitanju isti tekstualni sadržaj, te takav materijal ne može da se korristi u bilo kakvim zvaničnim transakcijama. Međutim, ako se na prevodu nalazi pečat sudskog tumača ovlašćenog za konkretni jezik, to sa stanovišta zakona znači da je ovaj pisani materijal pregledala kvalifikovana osoba i utvrdila apsolutnu podudarnost sa originalom. Takav dokument se može slobodno uključiti u međunarodni pravni saobraćaj, budući da je u istom rangu kao i bilo koji drugi izvorni spis.

Da bi se došlo do ove forme zvaničnog dokumenta, pre svega je potrebno kvalitetno prevesti osnovni materijal, što podrazumeva precizan prenos svih podataka i informacija, a naročito stručnih termina. U prevodu ne sme biti gramatičkih, slovnih ni pravopisnih grešaka, a mora se paziti i na sam stil pisanja zvanične dokumentacije. Pre nego što prevodilac i sudski tumač Dimitrovgrad započne proces overe, prevod prolazi adekvatnu kontrolu lektora, koji ga dovode do perfekcije. Odmah zatim stručno lice vrši upoređivanje prevoda i njegovog originala, kako bi se potvrdilo da među njima nema odstupanja. Ukoliko je to tako, pečat i potpis sudskog tumača se stavljaju na prevedeni dokument i time on postaje jedan od legalnih i regularnih materijala koji se mogu predati svim institucijama u nekoj državi.

Iz gornjeg opisa rada naših jezičkih stručnjaka mogli ste da uvidite da je nemoguće da vam pruže kompletnu uslugu ukoliko im na neki od predviđenih načina ne dostavite originalna dokumenta ili njihove fotokopije koje ste, pre toga, overili u odgovarajućoj službi. Materijale za obradu možete lično doneti u našu poslovnicu gde ćete ih predati ovlašćenom koordinatoru, ili ih možete poslati na adresu predstavništva Akademije Oxford preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe. U slučaju opisanog „hitnog prevoda“ dozvoljeno je skenirati dokumenta i poslati ih na naš mejl, pošto je to najbrži mogući način dostave, a vrlo je važno da se tada ne gubi ni jedan trenutak, kako bi se ispoštovao traženi rok. Međutim, jasno je da se sa ovim materijalima ne može uraditi overa, te je nužno da nam, vodeći računa o vremenu određenom za završetak posla, originale naknadno dostavite na jedan od pomenutih načina.

Po završetku našeg rada overene prevode zajedno sa originalima vam može uručiti službenik u poslovnici ili vam ih možemo poslati na adresu koju budete naveli u posebnom zahtevu. Za dostavu ćemo angažovati kurirsku službu sa kojom najčešće sarađujemo ili Poštu Srbije, koja će materijale poslati u vidu preporučene pošiljke. Bitno je da istaknemo da cena slanja dokumenata nije uračunata u cenu koja se tiče njihove overe, prevoda i ostale obrade, već je plaćate odvojeno, prilikom preuzimanja, a po važećem cenovniku službe koja je tu uslugu obavila.

Cenovnik Akademije Oxford dostupan vam je na oficijelnom sajtu naše kompanije, a još jedan bitan detanj za određivanje novčanih nadoknada tiče se dužine jedne strane prevoda. To, naime, iznosi tačno 1800 slovnih mesta, u koja su uračunati i razmaci između reči. Tako propisuju pravila prevodilačke profesije, a sve pomenuto se primenjuje i kod obrade zvaničnih materijala, bez obzira na to što se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno krači tekstualni sadržaj.

Dokumenta sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Dimitrovgrad

Angažovanjem eksperata koji rade u našem prevodilačkom centru bićete u prilici da bez ikakvih maltretiranja i lutanja od jedne do druge službe, na istom mestu, brzo i efikasno, dobijete kvalitetan prevod na traženi jezik, a zatim i overu prema zakonskim pravilima, i sve to uz uvažavanje svih vaših zahteva i po povoljnoj ceni. Kako su prevodioci i sudski tumači Dimitrovgrad zaista vrhunski stručnjaci kada je u pitanju rad sa zvaničnim materijalima, možete im poveriti obradu bilo kog tipa dokumenata ili javnih isprava i biti sigurni da ste napravili pravi izbor.

Pored različitih izjava pojedinaca i uverenja o nekažnjavanju, za potvrđvanje ili ostvarivanje određenih prava ili obavljanje nekih administrativnih poslova, nadležnoj instituciji se podnose i razne potvrde, vezane za konkretnu situaciju. Tako se u našem prevodilačkom centru izdaje overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, te o redovnom zaposlenju ili redovnim primanjima.

U današnjem svetu otvorenih granica mnogi su dobili priliku da se školuju, usavršavaju ili zaposle van granica svoje zemlje, te prevodilac i sudski tumač Dimitrovgrad prevodi i overava i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i, svakako, diplomu i dodatke koji uz nju idu.

Mnogi ljudi se u naše doba leče u inostranim klinikama ili koriste uvozne lekove ili pomoćna lekovita sredstva i preparate, te vrlo često dobijamo zahteve da obradimo razne pisane materijale koji su u nekoj vezi sa medicinom ili farmacijom, poput, na primer, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karaktristika proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih ostalih dokumenata sličnog tipa.

Svima koji se bave tehnikom, građevinom ili nekim naučnim disciplinama ponekad zatreba overen prevo materijala koji se tiču ovih oblasti, pa prevodilac i sudski tumač Dimitrovgrad, nakon valjanog prevoda, overava uputstva za upotrebu, deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoge druge. U domen rada naših stručnjaka spadaju i sva dokumenta koja se odnose na poslovanje izvan granica jedne države, kao što su, recimo, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, poreski identifikacioni broj (PIB), poslovne odluke, potvrde o kvalitetu proizvoda, a uz to i osnivački akt i statut preduzeća, bilans uspeha, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), sve vrste poslovnih ugovora (o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajnih i ostalih), kao i bilans stanja, finansijski, godišnji i revizorski izveštaji, te kompletna tenderska dokumentacija u koju spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Za obavljanje međunarodnih pravnih poslova traži se overen prevod raznih sudskih presuda i rešenja, na primer, presude o razvodu braka, ali i mnogih drugih, zatim saglasnosti o zastupanju, pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, sertifikata, licenci, ali i dozvola za boravak, sudskih odluka, zahteva za dobijanje vize i svih ostalih pravnih akata. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, koji se često traži u poslednje vreme.

Najzad, prevodilac i sudski tumač Dimitrovgrad, podrazumeva se, radi i sa svim ličnim dokumentima, u koja spadaju lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), pasoš, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i saobraćajna dozvola.

Šta još treba da znate o overi dokumentacije?

Pored uobičajene overe od strane ovlašćenog sudskog tumača, za pojedina dokumenta i javne isprave neophodno je dobiti i potvrdu višeg nivoa, kako bi ona postala pravno važeća. To je overa takozvanim haškim Apostille pečatom, uvedena nakon potpisivanja Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u kome je učestvovalo stotinak država, pa i naša tadašnja, čiji se pravnim sledbenikom smatra Republika Srbija. Otuda se pomenuta overa praktikuje i u našoj zemlji, a za nju su zadužene odabrane sudije ili predsednici osnovnih sudova, koji se, shodno novoj mreži ovih institucija, nalaze u svakom većem gradu.

Pošto apostiliranje ne spada u njihov posao, prevodioci i sudski tumači Dimitrovgrad nisu u obavezi da detaljno poznaju ovu problematiku, ali će vam svakako dati sve podatke koje s tim u vezi imaju i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu ustanovu u kojoj ćete moći sve da proverite. Dakle, ukoliko se za vaš konkretni dokument traži Apostille overa, preporučljivo je da na vreme saznate da li se pomenutim pečatom overava samo prevod ili se on stavlja i na izvorni dokument, kao i to da li je potrebno na ciljani jezik prevesti i sadržaj samog Apostille pečata.

Za ovu overu moraćete nadležnom sudu da podnesete prevod ili originalni dokument koji overavate (a ponekad i oba), njihove fotokopije koje će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Nije loše da znate i to da se apostiliranje nikada ne radi za isprave koje su neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao ili one koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici.

Koga pitati za Apostille overu?

U Osnovnom sudu u Dimitrovgradu možete dobiti sve potrebne informacije o apostiliranju dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu, a u tu svrhu je vrlo važno da nadležnom službeniku tačno navedete koji dokument overavate, kao i za šta planirate da ga nadalje upotrebljavate. Pomenuta institucija se nalazi na Trgu Zorana Đinđića 2, a njen broj telefona je 010-363-171.

Za sva dodatna obaveštenja koja se tiču našeg načina rada ili procesa prevoda i overe možete kontaktirati ovlašćene koordinatore mejlom, telefonom ili, pak, ličnim dolaskom u našu poslovnicu. U slučaju potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg profesionalnog tima.


Kategorije prevoda za Dimitrovgrad

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Dimitrovgrad


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Dimitrovgrad

Spisak sudskih tumača za grad DimitrovgradSudski tumači za grad DimitrovgradSpisak sudskih tumača za grad Dimitrovgrad

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Dimitrovgrad

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad DimitrovgradSudski tumači za grad DimitrovgradCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Dimitrovgrad

Sudski tumači i prevodioci u Dimitrovgradu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!