Sudski tumači i prevodioci Kragujevac

U samom srcu Šumadije, južno od glavnog grada, nakazi se Kragujevac, grad koji obuhvata 57 naseljenih mesta. Podignut je na obalama reke Lepenice, a okružen obroncima Rudnika, Crnog Vrha i Gledićkih planina. Po broju stanovnika zauzima zavidno četvrto mesto u Republici Srbiji, a prema podacima sa popisa iz 2002. godine na celoj teritoriji grada živi preko 180 hiljada stanovnika.

U pisanim istorijskim izvorima Kragujevac se prvi put spominje u drugoj polovini 15. veka, nakon što su njime zagospodarili Turci, i to pod nazivom „Trg“. Nakon toga, grad je bio pust i učmao, a određeni procvat doživeo je u 15. veku, kada su Turci na ovoj teritoriji podigli novo naselje. Ipak, Kragujevac je istinski oživeo kada ga je 1818. godine knez Miloš proglasio za prestonicu obnovljene Srbije. Mnoge institucije su po pri put u srpskoj istoriji osnovane baš u ovom gradu – prve novine, prvi teatar, Licej, odnosno, viša škola, prva galerija slika, sud, apoteka, kao i muzej i biblioteka.

Tokom Prvog i Drugog svetskog rata Kragujevac je bio česta meta neprijatelja, rušen je i razaran. Stanovnici grada pamte Drugi svetski rat i po monstruoznom masovnom streljanju 1941. godine u Šumaricama.Danas je Kragujevac jedno od najprivlačnijih mesta za život u našoj zemlji. Mnoge strane kompanije odlučuju se da investiraju upravo u poslove vezane za ovaj grad, pa je Kragujevac proglašen „gradom budućnosti“ i najboljim domaćinom u Srbiji.

U gradu ima 22 osnovne škole, dve gimnazije i 7 srednjih škola, a u okviru Univerziteta u Kragujevcu radi 11 fakulteta. Za istoriju i kulturu grada, osim „Knjaževsko – srpskog teatra“, „Liceja“, „Gimnazije“ i „Serbske kancelarije“, značajni su i Saborna crkva, Stara skupština, kao i Spomen park „Kragujevački oktobar“.

Kragujevac je, takođe, zajedno sa svojim bogatim prirodnim okruženjem, veoma privlačan za posetioce svih životnih doba i interesovanja.

TESTOVI


U centru grada na Lepenici, nedaleko od Trga slobode, nalazi se i poslovnica Akademije Oxford. U zgradi u Ulici Dr Zorana Đinđića broj 24, svi Kragujevčani mogu da se kvalitetno obuče za rad na računaru ili da pohađaju neki od sertifikovanih kurseva stranih jezika, nakon čega će dobiti međunarodno priznatu diplomu o nivou znanja koje su stekli. Nudimo im, takođe, i kvalifikacije za sva zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita na raznim fakultetima ili u srednjim školama i gimnazijama. Osim toga, ovde rade i kvalifikovani prevodioci i sudski tumači Kragujevac koji će, svima koji za tim imaju potrebu, pružiti usluge vrhunskog prevoda svih vrsta dokumentacije i ličnih isprava, a zatim, ako to zakon nalaže, i overiti prevedeni dokument.

Koja sve dokumenta overavaju prevodioci i sudski tumači Kragujevac?

Bez ikakvog preterivanja možemo reći da prevodioci i sudski tumači Kragujevac overavaju sve vrste dokumenata, kako ličnih tako i poslovnih, kao i kompletnu sudsku, medicinsku, tehničku i obrazovnu dokumentaciju.

U lična dokumenta, pre svih, spadaju pasoš, lična karta i vozačka dozvola, ali i radna i zdravstvena knjižica, radna dozvola, saobraćajna dozvola, kao i izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i uverenje o državljanstvu. Ovde spadaju i razne izjave lične prirode, kao i sve vrste potvrda, poput, recimo, one o stanju na bankovnom računu, o slobodnom bračnom stanju, o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju ili o zdravstvenom stanju. Među ličnim dokumentima koja obrađuju prevodioci i sudski tumači Kragujevac nalaze se i punomoćja, uverenje o nekažnjavanju ili o prihodima, kao i razna dokumenta vezana za obrazovanje ili stručnu spremu pojedinca – diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o diplomiranju, o redovnom školovanju ili o položenom stručnom ispitu, kao i uverenje o položenim ispitima.

Prevodioci i sudski tumači Kragujevac prevode i overavaju i celokupnu poslovnu dokumentaciju u koju se, između ostalog, ubrajaju: celokupna tenderska dokumentacija, izvod rešenja iz Agencije za privredne registre, godišnji, revizorski, finansijski i berzanski izveštaji, zatim bilansi stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, kao i sve vrste ugovora, faktura i sertifikata. Tu su još i dokumentacija za ponude, pisane deklaracije, statuti, aneksi i patenti. Prevodioci i sudski tumači Kragujevac će primiti i svu tehničku dokumentaciju, što će reći, prevod sigurnosno – tehničkih listova, potvrde o ispitivanju kvaliteta ili o tehničkoj specifikaciji proizvoda, laboratorijska ispitivanja uzoraka, kao i razne ateste.

Klijenti nam često traže i prevod i overu medicinske dokumentacije u koju, na primer, spadaju istorije bolesti, prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda, karakteristike lekova ili preparata i uputstva za njihovo korišćenje, kao i razna medicinska istraživanja. Prevodioci i sudski tumači Kragujevac često rade i sa pravnim i sudskim dokumentima, kao što su: overa potpisa, naslednička izjava, tužbe, zapisnici, izveštaji, sve vrste sudskih presuda i odluka, kao, recimo, presuda o razvodu braka, saglasnost o zastupanju, kao i raznovrsni pravilnici, Apostili i zakoni.

Pored svega pomenutog, na zahtev stranke, prevodioci i sudski tumači Kragujevac mogu da urade i prevod pravnih akti, tačnije, tekovina Evropske Unije.

Kako do usluga prevodilaca i sudskih tumača Kragujevac?

Ukoliko imate potrebu da određeni dokument prevedete na neki strani jezik, a zatim izvršite i njegovu overu, došli ste na pravo mesto! Prevodioci i sudski tumači Kragujevac obe ove usluge obavljaju brzo i kvalitetno, pod najpovoljnijim uskovima i po najkonkurentnijim cenama na tržištu. Vašu dokumentaciju mogu prevesti na čak 40 stranih jezika, od kojih su, svakako, najtraženiji engleski, nemački, francuski, španski, italijanski, ruski, kao i grčki, turski, arapski, mađarski, bugarski ili rumunski. U našem stručnom timu su i kvalifikovane osobe za portugalski, holandski, albanski, bosanski, makedonski, slovenački, hrvatski, kao i za češki, poljski i slovački jezik. Retko gde u Srbiji možete naći eksperte za kineski, japanski, švedski, finski ili norveški jezik, pa i za malo zastupljene jezike, kao što su korejski, pakistanski, estonski, ukrajinski ili persijski, ali prevodioci i sudski tumači Kragujevac će za vas rado obaviti i ove usluge. Iako se latinski smatra mrtvim jezikom, on se i danas može sresti u raznim materijalima, posebno vezanim za medicinu ili prava, tako da nudimo prevode koji se tiču i ovog jezika.

Posebno smo ponosni na to što su prevodioci i sudski tumači Kragujevac dovoljno stručni da mogu da prevode direktno sa jednog na drugi strani jezik, a ne posredno preko srpskog. Naime često se materijali u procesu prevođenja, ukoliko su napisani na stranom jeziku i njihov sadržaj treba da se prebaci na drugi, takođe strani, jezik, najpre prevedu na srpski, pa tek onda na finalni jezik. Mađutim, prevodioci i sudski tumači rade na drugačiji način, brže i efikasnije, bez posrednog prevoda na naš maternji jezik i tako štede i vreme i novac svojih klijenata. Iako nismo spomenuli, podrazumeva se da radimo i prevod na srpski jezik sa bilo kog stranog jezika, kao i sve to u obrnutom smeru, što će reći, sa nekog stranog na naš jezik.

Ako ste posao prevođenja dokumenata već poverili nekom drugom, a sada vam je potrebna i njihova overa, tu smo da za vas obavimo i ovakvu vrstu usluge. Naravno, pre nego što na vaša prevedena dokumenta stavi svoj pečat, sudski tumač Kragujevac je dužan da sistematično i detaljno uporedi njegovu sadržinu sa originalnim dokumentima, kako bi potvrdio njihovu istovetnost. Naime, sudski tumač je osoba koja svojim znanjem, iskustvom i savešću jamči da prevedeni dokument ima istu zakonsku važnost kao i izvorni i to potvrđuje svojim pečatom na kome se nalazi i registracioni broj. U slučaju da prevod koji ste nam doneli nije urađen adekvatno ili vi sami na njega imate neke primedbe, naši kvalifikovani lektori i korektori će rešiti i ovaj problem. Oni će izvršiti potpunu redakturu postojećeg prevoda, uz poštovanje svih pravila i tehnika prevođenja i dati vam dokument koji će, bez ikakvih smetnji, proći overu sudskog tumača.

Na osnovu opisa procesa rada prevodilaca i sudskih tumača Kragujevac, shvatićete zbog čega insistiramo da nam na početku saradnje dostavite originalnu dokumentaciju koja se prevodi ili, barem, overene kopije istih. Bez izvornih dokumenata, sudski tumač neće imati sa čime da uporedi prevod, a samim tim neće moći da izvrši ni overu svojim pečatom i potpisom.

Kako dostaviti dokumenta za prevod i overu?

Materijal koji treba za vas da prevedemo i/ili overimo možete nam dostaviti na dva načina. Ukoliko živite u Kragujevcu i to vam ne predstavlja preveliki problem, bilo bi poželjno da nam dokumenta dostavite lično, dolaskom u našu poslovnicu u vašem gradu. Ukoliko vam to iz nekog razloga ne odgovara, možete nam ih poslati posredstvom izabrane kurirske službe koja posluje u Kragujevcu ili preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“.

Izuzetno, u slučaju da od nas zahtevate hitan prevod, što znači da posao mora da se završi u mnogo kraćem roku o onoga koji vam u uobičajenim okolnostima nudimo, možete nam skenirana dokumenta poslati na mejl. No, i u ovom slučaju nam morate nekako dostaviti originale, pošto, kako smo već objasnili, bez njih sudski tumač neće biti u stanju da izvrši overu na zakonski prihvatljiv način.

Bilo bi poželjno da nam, prilikom dostavljanja materijala, naglasite i kako želite da vam ona, nakon završetka posla, budu isporučena. Možete ih, naravno, lično preuzeti u našoj poslovnici u Kragujevcu, a moguće je i da vam ih preporučeno pošeljemo na navedenu adresu ili da vam ih dostavi neka kurirska služba. U tom slučaju, troškovi dostave će ići na vaš račun i obračunavaju se prema zvaničnom cenovniku službe koja ih dostavlja, nezavisno od cene prevoda i overe dokumenata.

Još nešto o radu prevodilaca i sudskih tumača Kragujevac

Svi prevodioci i sudski tumači Kragujevac su vrhunski stručnjaci u svom domenu. Oni su visokoobrazovani, savesni i iskusni i poslednja stvar koji će dozvoliti je bilo kakav način zloupotrebe podataka napisanih u dokumentima koja prevode i overavaju. Iznad svega se poštuje privatnost klijenata, a rad naših stručnjaka je, bez sumnje, na zavidnom nivou. Trebalo bi još dodati i to da su svi prevodioci i sudski tumači Kragujevac, pre stupanja na dužnost, a kako nalaže Zakon o uređenju sudova, položili zakletvu koja ih obavezuje da savesno, pošteno i časno obavljaju svoju dužnost, postupajući prema svim važećim propisima.

Bitna informacija u vezi sa cenom prevoda dokumenata odnosi se i na broj slovnih mesta na jednoj prevedenoj stranici. Naime, prema prevodilačkim zakonima, jedna strana prevedenog teksta podrazumeva dužinu oa 1800 karaktera, zajedno sa razmacima, a ovo pravilo se primenjuje i kod prevođenja dokumenata. Sve cene prevoda i overe možete naći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Važne informacije o overi dokumenata

Da bi jedna javna isprava ili dokument postao pravno validan i mogao da se dalje koristi u međunarodnom pravnom saobraćaju, ponekad je dovoljno izvršiti samo overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, vrlo često zakon nalaže i overu višeg stepena i to takozvanim haškim Apostille pečatom. To je, u stvari, legalizacija overenog prevoda, odnosno potvrda da se on bez ikakvih smetnji može koristiti u svim državama koje su 1961. godime potpisale Hašku konvenciju. Legalizaciju vrši sud koji je nadležan za teritoriju na kojoj je dotični dokument izdat, a nakon stavljanja Apostille-a, dokument ne zahteva nikakve druge overe.

Pošto prevodioci i sudski tumači Kragujevac nemaju obavezu da tačno znaju koja je sve vrsta overe potrebna za vaš dokument, molimo vas da se na vreme raspitate o tome i, kada nam dostavljate materijal na prevod i overu, naglasite svrhu za koju vam je dati dokument potreban. Sve su ovo bitne informacije pošto postoje situacije kada je potrebno prevesti i sadržaj samog dokumenta, kao i sadržaj pečata.

Gde se raspitati o apostiliranju dokumenata?

Sve potrebne informacije o overi dokumentacije haškim Apostille-om u Republici Srbiji građanima daju osnovni sudovi, kojih ima u svakom većem gradu. Osnovni sud u Kragujevcu nalazi se na Trgu Radomira Putnika broj 4, a broj telefona je 034-367-600. U sudu funkcioniše sudska uprava, krivično i građansko odeljenje, odeljenje sudske prakse,služba za informaciono – komunikacione tehnologije, računovodstvo i druge prateće službe. U sastavu suda postoji i prijemna kancelarija koja se nalazi u Batočini.


Kategorije prevoda za Kragujevac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kragujevac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kragujevac

Spisak sudskih tumača za grad KragujevacSudski tumači za grad KragujevacSpisak sudskih tumača za grad Kragujevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kragujevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KragujevacSudski tumači za grad KragujevacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kragujevac

Sudski tumači i prevodioci u Kragujevcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!