Sudski tumači i prevodioci Lazarevac

Lazarevac je jedna od opština u sastavu Beograda, ali i pravo gradsko naselje. Nalazi se u takozvanoj Šumadijskoj Kolubari, a upravo reka Kolubara protiče u neposrednoj blizini ovoga grada. Podaci sa poslednjeg popisa govore da u Lazarevcu živi oko 26 hiljada ljudi.

Nakon što je Srbija postala nezavisna država krajem 19. veka, ovdašnje selo Šopić, koje je bilo centar Kolubarskog sreza, preimenovano je u Lazarevac, što je onda bilo objavljeno i u srpskim novinama. Neki smatraju da je gradić dobio ime po najstarijoj kafani u tom kraju, pod nazivom „Knez Lazar“, dok drugi kažu da je to bilo zbog toga što je status varošice dobio baš na Lazarevu subotu. Bilo kako bilo, Lazarevac nakon toga počinje ubrzano da se razvija, pa se tamo uskoro otvara i osnovna škola, sreski sud, pošta, apoteka i lekarska praksa. Zanimljiva je i to da je uoči Prvog svetskog rata, Branislav Nušić, naš slavni komediograf, bio sudski praktikant baš u Lazarevcu. Čak se pretpostavlja da je ovde pronašao i inspiraciju za svoje čuveno „Sumnjivo lice“.

Tokom Prvog svetskog rata u blizini grada odigrala se i slavna Kolubarska bitka, gde je srpsku vojsku u borbi protiv austrougarske, predvodio general Živojin Mišić.U današnje vreme, Lazarevac je mesto koje se najčešće spominje u vezi sa obližnjim rudnikom „Kolubara“ i termoelektranom u Velikim Crljenima, koja je vrlo važna karika u napajanju Beograda i okoline električnom energijom. Veliki broj stanovnika grada i obližnjih naselja zaposlen je u ovim pogonima, a osim toga, ljudi se bave i voćarstvom i poljoprivredom.

Lazarevac, na užoj gradskoj teritoriji, ima tri osnovne škole, gimnaziju i Srednju tehničku školu. Tu je i dobro opremljena biblioteka, kao i Spomen – crkva sa kosturnicom, gde su smeštene mošti ratnika poginulih u Bici na Kolubari.

U blizini grada je i jezero Očaga, kao i još 20 manjih jezera, što, pored ostalog, pogoduje i turističkom razvoju ovog kraja.

Akademija Oxford vam, i u ovom gradu nedaleko od Beograda, nudi mogućnost vrhunskog prevođenja i overe svih vrsta dokumenata koja su vam potrebna za ostvarivanje nekih prava ili obavljanje administrativnih poslova u inostranstvu. Prevodioci i sudski tumači Lazarevac rade u skladu sa svim važećim pravilima službe koju obavljaju, a zakletvom koju su položili pre stupanja na dužnost, obavezali su se da čuvaju tajnost poverenih im podataka, kao i privatnost svih svojih klijenata. Dakle, budite sigurni da ćete, ukoliko se odlučite da sarađujete sa nama, dobiti prevod na zavidnom nivou, kao i overu ovlašćenog sudskog tumača, a sav materijal koji nam dostavite biće apsolutno bezbedan i zaštićen od svih vidova zloupotreba.

Pored pomenutih usluga, Akademija Oxford svima koji žive u Lazarevcu i okolini nudi stručno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, što može u ova krizna vremena biti vrlo korisno za pronalaženje posla. Takođe, omogućujemo i obuku za rad na računaru, prema svim savremenim standardima, a treba istaći i to da su naši kursevi stranih jezika svakako jedni od boljih u Srbiji. Iskusni i stručni predavači će vas uputiti u sve tajne jezika koji odaberete, a na kraju tečaja dobijate i međunarodno priznati sertifikat, koji potvrđuje nivo vaših govornih i pisanih sposobnosti. Posebno je učenike i buduće studente zanimljiva naša pripremna nastava uz koju će, bez većih problema, položiti prijemni ispit za upis na željene fakultete ili u gimnazije i srednje škole.

Šta sve rade prevodioci i sudski tumači Lazarevac?

Bilo da vam je potreban i prevod i overa nekog dokumenta ili, pak, samo njegova overa, naši stručnjaci mogu da vam pomognu. Najpovoljniji i najpogodniji za klijente je, svakako, paket u kome su obe usluge, pošto na jednom mestu, za relativno kratko vreme, po povoljnoj ceni i bez mnogo muke dobijate materijal koji možete dalje slobodmo da koristite u međunarodnom prometu.

U lična dokumenta, pre svih, spadaju pasoš, lična karta i vozačka dozvola, ali i radna i zdravstvena knjižica, radna dozvola, saobraćajna dozvola, kao i izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i uverenje o državljanstvu. Ovde spadaju i razne izjave lične prirode, kao i sve vrste potvrda, poput, recimo, one o stanju na bankovnom računu, o slobodnom bračnom stanju, o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju ili o zdravstvenom stanju. Među ličnim dokumentima koja obrađuju prevodioci i sudski tumači Kragujevac nalaze se i punomoćja, uverenje o nekažnjavanju ili o prihodima, kao i razna dokumenta vezana za obrazovanje ili stručnu spremu pojedinca – diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o diplomiranju, o redovnom školovanju ili o položenom stručnom ispitu, kao i uverenje o položenim ispitima.

Prevodioci i sudski tumači Lazarevac mogu, osim uobičajenog prevoda sa i na naš matenji jezik, obraditi traženi materijal u okviru 40 jezika koji se govore u svetu. Najčešće se traže najrasprostranjeniji jezici, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, ali i italijanski, grčki, španski, ukrajinski, turski i arapski. U našem stručnom timu su i stručnjaci za gotovo sve evropske jezike – portugalski, holandski, belgijski, mađarski, bugarski, rumunski, zatim albanski, poljski, slovački, češki. Klijenti u poslednje vreme često traže prevod dokumenata koji je vezan za jezike naroda bivše Jugoslavije, poput slovenačkog, makedonskog, hrvatskog ili bosanskog. Prevodilac i sudski tumač Lazarevac može prebaciti pisani materijal i na neki od manje uobičajenih jezika, kao što su hebrejski, romski, persijski, korejski, estonski ili pakistanski, a u prilici smo da ponudimo i pomenute usluge koje se tiču znakovnog, ali i latinskog jezika. Prihvatamo i dokumentaciju koja treba da se prevede sa ili na neki od skandinavskih jezika, rečju, finski, švedski i norveški, ali i na kineski i japanski jezik, takođe.

Članovi našeg profesionalnog tima su visokoobrazovani i iskusni, sa širokim opštim obrazovanjem i interesovanjima, tako da klijentima kojima je to potrebno, mogu da ponude i direktan prevod sa jednog stranog na drugi, takođe strani, jezik. Ovo posebno podvlačimo, pošto je česta prevodilačka praksa da se, u pomenutoj situaciji, dokument, sa stranog jezika na kome je izdat, prvo prvede na srpski, pa tek nakon toga na strani jezik koji se traži u njegovom konačnom obliku. Neposrednim prevođenjem koje vam nude naši stručnjaci uštedećete vreme potrebno za obavljanje posla i, svakako, potrošiti manje novca.

Prevodilac i sudski tumač Lazarevac vam nudi i mogućnost da donesete već prevedeni dokument koji treba overiti. Važno je da znate da, pre nego što se na vaš materijal stavi pečat, on se mora detaljno uporediti sa originalom, pošto između ove dve verzije ne sme biti nikakvih razlika. Tek kada se to utvrdi, sudski tumač Lazarevac vrši overu dokumenta i svrstava ga u pravno važeća.

U slučaju da prevod koji je za vas neko drugi uradio nije izvršen kako treba ili vi sami nalazite da on nije dobar, iz nekog razloga, ne očajavajte! Lektori i korektori koji rade kod nas mogu, efikasno i stručno, uraditi redakturu materijala koji ste doneli, a nakon toga ćete imati perfektno preveden dokument, koji bez problema može da se overi.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Lazarevac?

Prevod i overa dokumenata i ličnih isprava, koji vam nudimo, podrazumeva kvalitetno urađen posao, prema svim pravilima i zakonima. To, tačnije rečeno, znači da će vaš materijal biti preveden precizno i profesionalno i da ni u jednom pogledu neće odudarati od originala, ni u sadržajnom, niti u jezičkom, stilskom ili terminološkom. Pre nego što se započne proces overe, iz prevoda se, naravno, uklone sve pravopisne, gramatičke i slovne greške. Nakon toga, sudski tumač Lazarevac sistematično i vrlo pažljivo poredi prevod dokumenta sa njegovim originalom i, nakon što utvrdi da su sasvim isti, na prevedenu varijantu stavlja svoj potpis i pečat sa registracionim brojem. Na taj način potvrđuje da prevod ima istu zakonsku težinu kao i originalni dokument i da se može koristiti u pravnom i poslovnom saobraćaju u inostranstvu.

Originalne dokumente koje prevodimo možete dostaviti slanjem na našu adresu preko neke kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Pored „Post-expressa“, kurirske službe „Pošte Srbije“, na području Lazarevca isporuku vrši i, recimo, „Aks Express Kurir“. Dokumenta nam, takođe, možete doneti i lično, u našu lazarevačku poslovnicu. Prevedeni materijali, zajedno sa originalima, će vam, nakon završenog posla, biti dostavljeni na jedan od dva načina koji sami izaberete. Možete ih, svakako, lično preuzeti u našem predstavništvu, a možemo vam ih i poslati na adresu koju nam budete naznačili. Dostavu materijala, takođe, vrši odabrana kurirska služba ili se šalju preporučeno, preko Pošte. Ako dokumenta ne preuzimate sami, napominjemo da ćete, osim overe i prevoda, biti u obavezi da platite i troškove dostave, koje je, svojim cenovnikom, propisala odabrana služba za pružanje ovakvih vrsta usluga.

Postoje situacije kada je klijentu što pre potreban prevod nekog dokumenta ili lične isprave, pa mu je rok koji nudi prevodilac i sudski tumač Lazarevac, zadužen za konkretni jezik, predug i ne može da ga prihvati. Tada se radi „hitan prevod“, koji, osim kraćeg roka za završetak posla, znači i da je klijentima dozvoljeno da materijale koji se prevode skeniraju i pošalju na naš mejl, kako bi proces prevoda i overe mogao što pre da se započne. Ipak, napominjemo da nam morate, čim budete u mogućnosti, dostaviti i originalna dokumenta, ili njihove regularno overene kopije, na uvid, jer bez njih posao overe neće moći da se kompletira.

U zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, inače, možete pogledati sve cene prevoda i overe dokumenata, a, da ne bi bilo nesporazuma, dužni smo da objasnimo da je jedna strana prevoda dokumenata isto što i jedna strana prevedenog teksta, na kojoj se, kako nalažu prevodilačka pravila, nalazi 1800 karaktera, u šta se ubrajaju i razmaci između reči.

Prevodioci i sudski tumači Lazarevac prevode i overavaju sledeća dokumenta

Ukoliko imate bilo koji dokument za prevod i overu, naši stručnjaci će za vas vrlo brzo i po povoljnoj ceni uraditi sve što je, s tim u vezi, potrebno. Dakle, prevodilac i sudski tumač Lazarevac, specijalizovan za jedan od jezika koje koristimo u svom radu, prihvatiće sve vrste dokumentacije i ličnih isprava i dati im pravnu i zakonsku mogućnost da se upotrebljavaju u daljem prometu.

Osim razne tehničke dokumentacije, u koju, na primer, ubrajamo uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, prevodi se i overava i sva poslovna dokumentacija, ma koliko obimna i komplikovana ona bila. Ovde mislimo, pre svega, na rešenja o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzća, bilanse stanja i uspeha, kao i revizorske i godišnje izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre, kao i svu dokumentaciju koja je potrebna za učešće na nekom tenderu. Vrlo često se traži i usluga prevoda i overe za fakture, patente, odluke i sve vrste ugovora, kao što su, recimo, kupoprodajni ili, pak, oni o prodaji roba i usluga.

------

Prevodilac i sudski tumač Lazarevac može biti zadužen i za obradu svih ličnih dokumenata među kojima su, pored, naravno, lične karte, pasoša i vozačke dozvole, takođe i potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, radna knjižica, saobraćajna dozvola, kao i izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

Za obavljanje mnogih administrativnih poslova klijentima su često potrebni prevodi raznih potvrda i uverenja, kao i njihova overa, pa nam se često obraćaju sa molbom da za njih uradimo ovaj posao. Najčešće nam donose potvrdu o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju na bankovnom računu, kao i onu o neosuđivanosti ili slobodnom bračnom stanju.

Prevodioci i sudski tumači Lazarevac dobijaju i poslove koji se odnose na dokumenta koja klijenti predaju u razne obrazovne institucije, poput prepisa ocena, nastavnih planova i programa fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, i, naravno, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole i diploma sa svim njihovim dodacima.

Brojna je i raznovrsna i sudska dokumentacija koja se prevodi i overava, radi potonjeg uključivanja u međunarodni pravni saobraćaj. Ovde spadaju sva sudska rešenja i presude, kao što je, na primer, ona o razvodu braka, zatim razni pravilnici, izveštaji, ugovori, izjave i odluke. Dodajmo tome i saglasnost o zastupanju, punomoćja, sertifikate, licence, dozvole boravka i tekovine Evropske Unije, pa možemo, mirne duše, reći da prevodioci i sudski tumači Lazarevac prevode i overavaju sva pravna akta.

Najzad, ne bi trebalo da izostavimo ni medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, za koje se često traži prevod i overa, a u koje možemo svrstati uputstva za lekove i specifikacije proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Dodatna obaveštenja u vezi sa overom dokumenata

U gornjem tekstu smo naveli da se prevedena dokumenta, pečatom ovlašćenod prevodioca i sudskog tumača Lazarevac, određuju kao pravno važeća i mogu da se predaju dalje u sve nadležne institucije. Ipak, postoje i ona dokumenta i lične isprave za koje se traži i overa višeg nivoa od pomenute, a to je Apostille pečat. U nekim slučajevima, predviđeno je da se apostiliraju i originalna i prevedena dokumenta, a ponekad se traži i prevod samog pečata.

Potvrda Apostille uvedena je nakon potpisivanja Haške konvencije 1961. i potrebna je kako bi dokumenta i javne isprave, izdate od strane nadležnih organa jedne države, mogla slobodno da se koriste i u drugim državama potpisnicama pomenute Konvencije.

Prevodilac i sudski tumač Lazarevac nema u opisu svog posla obavezu da bude upoznat sa overom koju Zakon propisuje za vaš dokument, pa vam najtoplje preporučujemo da se o ovim pitanjima na vreme raspitate. Za Apostille potvrdu u našoj zemlji nadležan je Osnovni sud, koji se nalazi u gotovo svakom mestu u Srbiji.

Gde stanovnici Lazarevca i okoline mogu da se raspitaju o Apostille-u?

Sve potrebne informacije o ovom pitanju stanovnici pomenutog dela naše zemlje mogu da dobiju u Osnovnom sudu u Lazarevcu, koji se nalazi u Karađorđevoj ulici broj 19, ili na brojeve telefona 011-8123-167 i 011-8123-277.

Za bilo kakvu vrstu vaših dodatnih pitanja, tu smo da damo najtačnije odgovore. Ako i to bude bilo potrebno, zakazaćemo besplatnu konsultaciju sa našim predstavnikom, koji će, nadamo se, razjasniti sve što niste shvatili.


Kategorije prevoda za Lazarevac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Lazarevac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Lazarevac

Spisak sudskih tumača za opštinu Lazarevac Sudski tumači za opštinu Lazarevac Spisak sudskih tumača za opštinu Lazarevac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Lazarevac

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Lazarevac Sudski tumači za opštinu Lazarevac Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Lazarevac

Sudski tumači i prevodioci u Lazarevcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!