Sudski tumači i prevodioci Ljig

Ljig se nalazi u zapadnom delu Šumadije i pripada Kolubarskom okrugu. Mesto je Ibarskom magistralom povezano sa Beogradom, Čačkom i Kraljevom, a regionalnim putem, preko Mionice, sa Valjevom. Kroz Ljig protoče istoimena reka, koja je najveća pritoka Kolubare. Na samo desetak kilometara odavde nalazi se planina Rajac, na kojoj se održava nadaleko poznata Kosidba, a na otprilike istoj udaljenosti je i Banja Vrujci.

Ljig je mesto koje je relativno skoro nastalo, a, praktično, priča o ovom njemu počinje sa izgradnjom železničke pruge između Lajkovca i Gornjeg Milanovca 1911. godine. No, postoje pretpostavke da sarkofag, pronađen u ruševinama srednjovekovnog manastira Vavedenje u Slavkovici kod Ljiga, potiče još iz 15. veka i da pripada Stefanu i Đurđu Brankoviću, srpskim despotima. Prvo pominjanje naziva mesta zabeleženo je u zapisima Evlije Čelebije, jednog od najpoznatijih otomanskih putopisaca, koji je u svom delu opisao reku Ljig. Tokom Prvog svetskog rata na ovoj teritoriji vođena je slavna Kolubarska bitka, kojoj je posvećen spomenik na planini Rajac, pod nazivom „1300 kaplara“. Ljig je postao varošica 1919. godine, kada se odvojio od zaselaka Lipovice, Boblije, Petakovca i Vrgnjice, sa kojima je do tada činio opštinu Gukoši. Nakon toga, zvanično je odobreno održavanje pijace i tri vašara u ovom mestu, a zatim Ljig dobija Radničku školu, Zdravstvenu zadrugu i crkvu.

U naselju Ljig ima više od dve hiljade stanovnika, a na celoj teritoriji opštine, koja nosi isto ime, živi preko 14 hiljada ljudi. Mladi se obrazuju u 14 osnovnih i jednoj srednjoj školi, a što se privrede tiče, u poslednje vreme najznačajnije je bilo otvaranje fabrike za proizvodnju muškog i ženskog rublja italijanskog preduzeća „IGAM“. Poljoprivrednoj proizvodnji se, takođe, posvećuje velika pažnja, tako da se nadležni trude da ljudima koji se bave ovom delatnošću obezbede razne subvencije i povoljne namenske kredite. U Ljigu rade i mnoga nevladina udruženja, a neguju se i kultura, kao i bogato nacionalno nasleđe.Veoma smo ponosni što možemo da kažemo da je ovo još jedno mesto u Srbiji u kome Akademija Oxford može da ponudi profesionalne usluge svojih eksperata, te tako, svima koji žele da nauče da koriste računar u najrazličitijim poslovima ili u učenju, omogućujemo modernu obuku, prema svetskim standardima. Osim toga, kod nas se možete dokvalifikovati ili prekvalifikovati za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti ili naučiti, ali i usavršiti neki strani jezik na međunarodno odobrenim kursevima, koje vode iskusni predavači. Ni prijemni ispit na fakultetima ili u srednjim školama neće biti težak ukoliko pohađate pripremnu nastavu koju u tu svrhu organizujemo. Na kraju, što ne znači da je i najmanje važno, kod nas rade prevodioci i sudski tumači Ljig koji, shodno zahtevu klijenata, prevode i overavaju bilo koji zvanični dokument ili javnu ispravu koja će se, potom, koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

Prevodilac i sudski tumač Ljig je osoba koja će svojim pečatom i potpisom omogućiti da dobijete zakonski i pravno legalan dokument, koji je prethodno preveden na traženi jezik. Članovi našeg stručnog tima su spremni da za svoje stranke urade i prevod i overu određenog materijala i to je usluga koju i najčešće obavljamo, pošto pruža priliku da se na istom mestu, bez ikakvih peripetija, dobije prevod koji je precizno i tačno urađen, a nakon toga i overa ovlašćenog sudskog tumača. Prevodioci i sudski tumači Ljig svim klijentima nude sigurnost, kvalitet u radu, kao i zagarantovanu diskreciju kada su u pitanju podaci iz dokumenata koja se obrađuju. Jedan od osnovnih principa rada svih naših stručnjaka jeste upravo čuvanje poslovne tajne, a na to ih, uostalom, obavezuje i zakletva koju su, pre nego što su stupili na dužnost, položili pred nadležnim licima. Vaša dokumenta će, budite sigurni, koda nas biti apsolutno bezbedna i zaštićena od svih potencijalnih zloupotreba.

Bitno je da istaknemo i da su prevodioci i sudski tumači Ljig kadri da prevode zvanične spise sa ili na 40 jezika koji se širom sveta govore. Ne treba posebno naglašavati da rade bilo koji smer prevoda koji se odnosi na srpski jezik, ali je vrlo bitno da znate da, suprotno ustaljenom radu svojih kolega, mogu bilo koji sadržaj da prevedu sa jednog na drugi strani jezik. Za to treba zahveliti njihovom znanju, višegodišnjoj prakši, ali i opštem obrazovanju i različizim interesovanjima kojima se naši stručnjaci odlikuju. Pošto se, dakle, dati dokument ne prevodi dva puta, to jest sa jezika na kome je pisan u originalu na srpski, pa tek onda na jezik koji klijent zahteva,to pruža priliku da se sve što treba uradi brže i, naravno, uz manje novca, što sve ide u korist onih koji sa nama sarađuju.

Zaista je mnogo stranih jezika za koje nudimo prevode, a osim onih najpopularnijih kao što su ruski, engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, kao i turski, grčki i arapski, prevodioci i sudski tumači Ljig rade i sa jezicima koji su retko gde zastupljeni u prevodilačkim centrima, poput hebrejskog, persijskog, pakistanskog, romskog, estonskog ili korejskog. Osobama sa određenim teškoćama u govoru ili sa oštećenim sluhom nudimo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, a u svom stručnom timu imamo i osobu koja, ako je to potrebno klijentu, prevodi sa ili na latinski jezik. Dodajmo i da se često traže prevodi za skandinavske jezike – švedski, norveški i finski, zatim za kineski, japanski, portugalski, holandski jezik, kao i za one koje govore naši susedi – rumunski, bugarski, albanski, makedonski, bosanski i hravtski. Prevodioci i sudski tumači Ljig omogućuju kvalitetan prevod dokumentacije i u okviru slovenačkog, ukrajinskog, poljskog, češkog i slovačkog jezika.

Naglašavamo da nije obavezno da kod nas obavite i prevod i overu materijala koji su vam potrebni, već ih možete prevesti na nekom drugom mestu, a potom od nas samo tražiti pečat sudskog tumača. Za ovu uslugu je, kao uostalom i za sve druge istog tipa, neophodno da nam, uz prevod dokumenta, dostavite i njegov original ili kopiju istog, koja je na propisan način overena u nadležnoj službi. Na tome moramo da insistiramo jer zakon određuje da prevodilac i sudski tumač Ljig ne sme da overi vaš prevod ako pre toga ne izvrši njegovo detaljno sravnjivanje sa originalom. Dozvoljeno je, naime, da se ova dva dokumenta razlikuju samo u jeziku i ni u čemu više. Tek kada potvrdi ovu činjenicu sudski tumač će prevod overiti svojim pečatom i nakon toga ga možete koristiti u svim pravnim poslovima, pošto je on tada, pred zakonom, isto što i original.

Ako postoji išta što se vašem prevodu zamera ili vi sami želite da se nešto u njemu popravi, to će uraditi lektori i korektori, takođe važni članovi našeg stručnog tima. Vršeći redakturu datog prevoda, oni će doterati do savršenstva sve detalje i uobličiti sadržaj tako da jezički, terminološki i stilski bude apsolutno adekvatan originalu.

Bitne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača Ljig

Overeni prevod jednog dokumenta svim nadležnim licima, u institucijama jednog sistema, pokazuje da je pregledan i proveren od strane stručnog lica, licenciranog za poslove te vrste. Pečat sudskog tumača predstavlja jemstvo da je, pre svega, prevod sadržaja nekog zvaničnog spisa urađen maksimalno precizno, te da u svakom mogućem pogledu odgovara sadržaju originalnog dokumenta. Zbog toga je i važno da, shodno visokom nivou odgovornosti pred zakonom, ovaj posao prepustite stručnim i iskusnim ljudima kakvi su, upravo, prevodioci i sudski tumači Ljig. Sigurni smo da ćete nam se, kada jednom uspostavimo saradnju, i kasnije uvek obraćati kada god vam se javi potreba za uslugama koje pružamo!

Budući da prevodilac i sudski tumač Ljig ne može da overi vaš dokument ukoliko na raspolaganju nema i njegov original, molimo vas da o tome posebno vodite računa kada nam dostavljate meterijal na obradu, odnosno da nikako ne zaboravite da nam predate i izvorna dokumenta. Nekim klijentima odgovara da nam sami donesu materijal u filijalu, a ostalima je zgodnije da to urade šaljući ih na našu adresu, prporučenom poštanskom pošiljkom ili nekom kurirskom službom. Nama, naravno, odgovaraju oba načina. U uobičajenim okolnostima ne prihvatamo da nam se dokumenta šalju na mejl, ali ukoliko vam se mnogo žuri i rok koji daje prevodilac i sudski tumač Ljig ne možete da ispoštujete, dozvoljavamo i ovaj način dostave, pošto omogućava da materijali za prevod brzo stignu do naših stručnjaka. Nemojte, međutim, smetnuti s uma da ste, i u ovim okolnostima, obavezni da dostavite naknadno i originalna dokumenta, ako želite da ona budu overena onako kako zakon propisuje.

Kada se sav posao završi, vaše overene prevode i originale možete, takođe, lično preuzeti u našoj poslovnici, a možete i naglasiti našem koordinatoru na koju adresu želite da vam ih pošaljemo. Dostava se vrši preko kurirske službe koju najčešće angažujemo ili se materijali šalju preporučeno preko Pošte Srbije. Ako se odlučite za ovu uslugu, treba da znate da će vaši troškovi, pored cena prevoda i overe, biti uvećani i za novčani iznos koji za dostavu naplaćuje odgovarajuća služba.

U zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, koji možete pogledati na našem sajtu, nalaze se sve cene usluga koje nudimo. Kada je sam posao prevođenja u pitanju, bitno je da vas obavestimo da naši jezički stručnjaci poštuju pravilo svoje struke koje propisuje da jedna strana otkucanog prevoda bilo kog teksta, pa i dokumenata, obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve ubrojanim razmacima.

Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Ljig?

Angažovanjem naših profesionalaca, dobićete vrhunski prevod i overu svih vrsta dokumenata i javnih isprava, bez obzira na njihov privatni ili poslovni karakter.

Obimna i zahtevna poslovna dokumentacija obuhvata sve zvanične spise koji se koriste u međunarodnom biznisu. Tako prevodilac i sudski tumač Ljig često dobija zadatak da izda overen prevod poreskog identifikacionog broja (PIB-a), tenderske dokumentacije, revizorskih i godišnjih izveštaja, te statuta i osnivačkog akta preduzeća, svih vrsta poslovnih ugovora i odluka, a uz to i izvoda iz APR-a (Agencije za privredne registre), bilansa stanja i uspeha, svih tipova faktura i rešenja o osnivanju privrednog lica. Za poslovanje u inostranstvu često se rade prevodi i overe naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda, građevinskih projekata, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, kao i uputstava za rukovanje, što će reći razne građevinske i tehničke dokumentacije.

Lična dokumenta koja se prevode i overavaju su, pre svega, pasoš, vozačka dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, saobraćajna i radna dozvola i potvrda o prebivalištu.

Farmaceutaka i medicinska dokumentacije je, podrazumeva se, čest predmet prevoda i overe, budući da je potrebna u cilju lečenja ili zdravstvenih konsultacija sa inostranim stručnjacima. Tako, prevodioci i sudski tumači Ljig imaju posla i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, ali i raznom drugom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Savremeni uslovi života i globalizacija su mnogima pružili priliku da se školuju ili usavrše i van granica svoje zemlje ili ih je potraga za zaposlenjem odvela van domovine. Shodno tome, prevodioci i sudski tumači Ljig mogu, na vaš zahtev, da urade prevod i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata koja su u vezi sa obrazovanjem, a uglavnom se to odnosi na diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, kao i na nastavne planove i programe fakulteta.

Klijentima koji završavaju neke administrativne poslove u inostranim instutucijama potrebne su različite potvrde i uverenja, pa se tako, recimo, vrlo često traži overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, koji predstavlja obavezan preduslov za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Osim ove, rade se prevodi, pa zatim i overa i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, potvrde o neosuđivanosti, uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o redovnom zaposlenju.

Sudska dokumentcija, odnosno ona koja se koristi ili dobija u međunarodnom pravnom saobraćaju, a za koju se u najvećem broju slučajeva traže overeni prevodi, obuhvata dozvolu za boravak, punomoćja, licence, saglasnost o zastupanju, zatim razne vrste sudskih odluka, izjava pojedinaca, sertifikata, izveštaja i pravilnika, ali i sve tipove pravno zasnovanih ugovora, kao što je, recimo, onaj o doživotnom izdržavanju. Kraće rečeno, ovde spadaju sva pravna akta, koja, svakako, uključuju i brojne vrste sudskih presuda i rešenja. Prevodilac i sudski tumač Ljig u prilici je i da svojim klijentima ponudi prevod tekovina Evropske Unije.

Još nešto o procesu overe zvaničnih spisa

Iako overom dokumenta, od strane sudskog tumača, on postaje pravno validan, treba da znate da postoje neki materijali kod kojih ova vrsta legalizacije nije dovoljna. Postoji, zapravo, nešto što se zove Apostille overa, a koja je uvedena nakon potpisivanja međunarodne konvencije u Hagu 1961. godine. Dokument na kome se nalazi Apostille pečat je važeći u svim zakonskim institucijama država potpisnica pomenute Konvencije. U svakom slučaju, ukoliko imate posla sa overavanjem prevedene dokumentacije, bilo bi poželjno da se u nekom od osnovnih sudova, koji su zaduženi za ovu problematiku u našoj zemlji, na vreme raspitate, pre svega, o tome da li se za vaš konkretni dokument uopšte traži Apostille overa, a zatim i da li je dovoljno da pomenuti pečat bude samo na prevodu ili se njime mora overiti i original, te da li se, pored prevoda sadržaja dokumenta, zahteva i prevod samog pečata.

Budući da prevodilac i sudski tumač Ljig nema profesionalnu obavezu da bude upoznat sa odgovorima na gore navedena pitanja, molimo vas da blagovremeno u nadležnoj službi pribavite ove informacije, kako biste i sebi i nama uštedeli vreme i omogućili da sve završimo bez komplikacija.

Gde pitati za Apostille overu?

Kao što smo već napomenuli, za apostiliranje dokumenata su u Srbiji nadležni osnovni sudovi. Opština Ljig pripada Osnovnom sudu u Valjevu, koji se nalazi u Karađorđevoj ulici broj 50, ali u Ljigu postoju Sudska jedinica ove pravosudne ustanove, koja je smeštena u istoimenoj ulici, ali u Ljigu, to jest u Karađorđevoj 37. Broj telefona je 014-3445-132. U sastavu Osnovnog suda u Valjevu radi i prijemna kancelarija i služba za overe u Osečini.

Svi naši budući klijenti treba da znaju da se uvek mogu obratiti nekom od naših koordinatora i pitati sve ono što žele, a odnosi se na rad našeg stručnog tima. Svaka vaša nedoumica će biti razjašnjena, a možete dobiti i termin za besplatnu konsultaciju, u slučaju da je to potrebno.


Kategorije prevoda za Ljig

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ljig


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ljig

Spisak sudskih tumača za grad LjigSudski tumači za grad LjigSpisak sudskih tumača za grad Ljig

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ljig

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LjigSudski tumači za grad LjigCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ljig

Sudski tumači i prevodioci u Ljigu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!