Sudski tumači i prevodioci Pirot

Pirot se nalazi u jugoistočnom delu Srbije, centar je istoimenog okruga i u njemu ima više od 38 hiljada stanovnika. Severno i severoistočno od grada prostire se Stara planina, koja, istovremeno, predstavlja i prirodnu granicu između Srbije i Bugarske. Sa zapadne strane, Pirot je okružen Suvom planinom, a na jugu su ogranci Vlaške planine.

Na mestu današnjeg Pirota u davna vremena nalazilo se rimsko utvđenje Turres, kao i vizantijski utvrđeni gradić Quimedava. Takođe, na razvoj i istoriju ovog grada uticala su i dva, u prošlosti,velika centra između kojih se on nalazi, antičkih gradova Naisusa i Serdice, to jest, današnjih Niša i Sofije, glavnog grada Bugarske.

U 19. veku pirotsko stanovništvo je gravitiralo ka Srbiji i, uz njenu pomoć, pokušali su da se oslobode osmanlijske vlasti podigavši antifeudalni narodni ustanak i Pirotsku bunu. Nakon proterivanja Turaka sa ovih prostora, Pirot je ušao u sastav Kneževine Srbije i počeo brže da se razvija. Ipak, sve do početka prošlog veka, ovaj grad je imao izgled tipične turske kasabe, sa orjentalnim tipovima kuća, načinom trgovanja i starim zanatima.

U drugoj polovini 19. veka u Pirotu je osnovano pevačko društvo „Momčilo“, Pozorišna družina i Pirotska čitaonica, kao i osnovne i srednje škole, i to, najpre, Trgovačko – zanatlijska, a potom i Gimnazija.Položaj ovog grada je veoma povoljan za sve vrste poslovanja, kao i za razvoj turizma. On se, naime, nalazi na takozvanom „koridoru 10“, čuvenom srednjevekovnom Via miitaris, koji spaja Evropu i Aziju. Imajući to u vidu, stanovnici Pirota nastoje da obogate svoju turističku ponudu , a na ruku im idu bogata i zanimljiva istorija, kao i raskošno prirodno okruženje. Poznat, pre svega, po izvanrednom ovčijem kačkavalju, pirotskim ćilimima i ljubaznim, gostoljubivim domaćinima, ovaj kraj postaje sve privlačniji za posetioce. Osim manifestacije „Pirotsko kulturno leto“, posebno je zanimljivo svetsko takmičenje u takozvanoj Peglanoj Kobasici, a u gradu su i mnoge znamenitosti koje valja obići: Pazarska crkva, Stara Kuća, Momčilov grad, Konak Malog Riste i mnogi drugi objekti.

Kako je Pirot grad koji ide u korak sa vremenom i potrebama savremenog čoveka, sasvim je očekivano što i ovde, svi koji za tim imaju potrebu, mogu pronaći predstavništvo Akademije Oxford. Prevodioci i sudski tumači Pirot su jezički profesionalci koji će vrlo brzo, ali i tačno i stručno, prevesti vaša dokumenta ili lične isprave na jedan od 40 svetskih jezika ili obrnuto, preneti sadržaj traženog materijala sa našeg na neki od stranih jezika. Moguće je čak i da izvrše prevod u okviru dva strana jezika, što će reći da, recimo, sadržaj dokumentacije sa francuskog jezika mogu direktno da prebace na , na primer, ruski, bez potrebe da isti u međuvremenu prevedu na srpski jezik. Na zadovoljstvo klijenata, ovakav način rada omogućuje da brže i uz smanjene troškove dođu do željenog dokumenta koji, nakon toga, može i da overi sudski tumač Pirot, svojim pečatom sa registracionim brojem i, naravno, potpisom.

TESTOVI


Sa kojim sve jezicima rade prevodioci i sudski tumači Pirot?

Osim već pomenute vrste prevoda sa srpskog na neki strani jezik i u obrnutim smeru, takođe, prevodioci i sudski tumači Pirot, poštujući sva pravila prevodilačke struke, rade u okviru čak 40 stranih jezika. Ovakav zavidan broj stručnjaka na jednom mestu ćete retko gde u Srbiji pronaći. Dakle, podrazumeva se da vaša dokumenta i javne isprave mogu biti prevedena na najtraženije jezike u ovoj sferi poslovanja, kao što su engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski,grčki, arapski ili turski, kao i na jezike koji se govore u državama sa kojima se naša zemlja graniči: rumunski, bugarski, hrvatski, bosanski, mađarski, makedonski ili albanski. Prevodioci i sudski tumači Pirot nude i usluge koje su vezane za poljski, slovački, češki, portugalski, slovenački, kao i za skandinavske jezike, tačnije, finski, norveški i švedski. Ističemo i to da su u našem timu kvalifikovani stručnjaci za kineski i japanski jezik, kao i za jezike za koje ćete na malo mesta u svetu dobiti kvalitetan prevod, poput estonskog, korejskog, pakistanskog i persijskog. Iako više nije govorni jezik, latinski se i sada sreće u određenim naučnim oblastima, naročito vezanim za pravosuđe i medicinu, pa prevodioci i sudski tumači Pirot i na ovom polju mogu da vas zadive svijim umećem.

U slučaju da ste već negde uradili prevod dokumentacije na željeni jezik, a sada vam je potrebna samo overa od strane ovlašćenog sudskog tumača za jezik na koji je dokument prebačen, slobodno se obratite našem ovlašćenom predstavniku i dobićete sva potrebna obaveštenja i o ovoj vrsti usluge. Radi se o tome da je potrebno da sudski tumač, pre nego što na prevod koji mu je dostavljen stavi svoj pečat, mora pažljivo da uporedi prevedeni dokument sa njegovom izvornom verzijom. To je neophodno, jer nakon overe, prevod jednog dokumenta dobija istu zakonsku i pravnu vrednost kao i njegov original, pa te dve varijante ne smeju ni po čemu da odudaraju jedna od druge.

Postoje i situacije kada klijenti, iako su već nekome poverili prevod svog dokumenta, nisu njime potpuno zadovoljni. Prevodioci i sudski tumači Pirot neće ulaziti u razloge vašeg nezadovoljstva, već će vam ponuditi stručnjake koji mogu da reše i ovaj problem. Profesionalni lektori i korektori će izvršiti redakturu postojećeg prevoda, ukoliko se vi sa tim saglasite, i omogućiti vam da dobijete dokument prebačen na traženi strani jezik u skladu sa svim pravilima koje nalaže prevodilačka profesija.

Uz pomenute prevode i overe dokumenata, Akademija Oxford svim stanovnicima Pirota i okoline nudi i mogućnost da se na pravi način, pohađajući našu nastavu, kvalifikuju za razna zanimanja III i IV stepena stručnosti, kao i da se obuče za kvalitetan rad na računaru, bez čega je danas gotovo nemoguće pronaći neki iole pristojan posao. Uz to, učenici i studenti mogu kod nas dolaziti na pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita na fakultetima ili u srednjim školama koje žele da upišu. Na kraju, što ne znači da je i najmanje važno, nudimo i sertifikovane kurseve stranih jezika za polaznike bilo kog uzrasta i nivoa znanja, gde vam se, osim kvalitetne i moderne nastave, nudi i mogućnost, da, kada položite završni test za predviđeni nivo, dobijete međunarodno priznatu diplomu koja potvrđuje vaše znanje.

Tačan postupak rada prevodilaca i sudskih tumača Pirot

Imajući u vidu činjenicu da je bilo koja vrsta dokumentacije važna u pravnom prometu, kao i za sklapanje raznih poslova i ostvarivanje ogređenih zakonskih prava građana, prevod dokumenata i ličnih isprava mora biti urađen koraktno i sasvim odgovarati originalu, ne samo prema sadržaju, već i po pitanju, jezika, stila i upotrebljenih termina. Podrazumeva se, naravno, da u prevodu ne sme biti gramatičkih, pravopisnih ni slovnih grešaka.

Prevedeni dokument sudski tumač najpre detaljno poredi sa originalnom verzijom pošto, kako smo već objasniji, između ove dve verzije istog dokumenta ne sme da bude nikakve razlike. Kada je utvrdio njihovu identičnost, sudski tumač Pirot na prevedeni dokument stavlja svoj pečat i potpis, čime garantuje da prevod ima istu pravnu težinu kao i izvorni dokument i da se, kao takav, može dalje koristiti. Običan prevod dokumenta, dakle, neće prihvatiti nijedna nadležna služba, bez obzira koliko on bio kvalitetno urađen. Tek prevod sa overom sudskog tumača ovlašćenog za konkretni jezik, nosi i zvaničnu potvrdu da je veran originalu i da se može umesto njega koristiti u međunarodnom pravnom i poslovnom saobraćaju.

Imajući u vidu opisani postupak rada prevodilaca i sudskih tumača Pirot, molimo vas da nam na prevod i overu dokumenata obavezno donesete i njihove originale, ili regularno overene kopije, na uvid. Sve to će vam, zajedno sa prevodom, biti vraćeno nakon završetka posla.

Materijal koji se predaje na prevod, odnosno, overu, možete nam doneti lično ili ga poslati preporučanom pošiljkom preko „Pošte Srbije, odnosno nekom kurirskom službom koja radi na teritoriji Pirota, kao što su, recimo, „Bex“ ili „Aks Express Kurir“. Ako vaš prevod i overa moraju da se završe u mnogo kraćem roku nego što to prevodioci i sudski tumači Pirot nude, možete zatražiti takozvani „hitan prevod“ i poslati nam skenirana dokumenta na mejl, s obzirom na to da treba da do naš što brže stignu. Ipak, moramo naglasiti, da i u ovom slučaju, pre nego što se izvrši overa vaših dokumenata, našem nadležnom predstavniku morate dostaviti i originale, to jest overene kopije originala, na uvid, a u cilju poređenja sa prevedenim dokumentom.

Vaša originalna dokumenta zajedno sa prevodom, nakon što prevodioci i sudski tumači završe svoj posao, možete preuzeti lično, a mogu vam biti poslata na adresu koju navedete. Dokumenta, naravno, šaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili, pak, preko neke kurirske službe. U slučaju da se opredelite da ih preuzmete pouzećem, sami snosite troškove dostave, na osnovu cenovnika koji odredi služba za isporuku, i to, naravno, nezavisno od troškova prevoda i overe.

Kada već spominjemo cenu naših usluga, sve informacije u vezi sa tim možete pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a valjalo bi da razjasnimo još i to da se jedna strana prevedenog teksta poklapa sa jednom stranom prevedenog dokumenta, što, tačnije, označava otkucani tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči.

Dokumenta i lične isprave koje prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Pirot

Zaista bilo koju ispravu ili pisani dokument, za koji vam je potreban prevod na neki jezik, a zatim i overa, možete poveriti našim stručnjacima.

Prevodioci i sudski tumači Pirot će uraditi precizan i kvalitetan prevod i overu vaše lične karte, pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, kao i ostalih ličnih dokumenata, u koja spadaju radna dozvola, kao i izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

Od obimne i komplikovane poslovne dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Pirot rade sa svim vrstama ugovora, kao i sa celokupnom tenderskom dokumentacijom. Osim toga, tu su i statut i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, izvodi iz Agencije za privredne registre, ali i rešenja o osnivanju privrednog lica, revizorski i godišnji izveštaji, kao i razni patenti, fakture i poslovne odluke.

Među dokumenta koja se predaju u nadležne obrazovne instutucije ubrajaju se diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepis ocena, kao i uverenje o položenim ispitima i potvrda o redovnom školovanju.

Prevodioci i sudski tumači Pirot uradiće i prevod i overu svih sudskih dokumenata, kao što su, na primer, saglasnost o zastupanju, pravilnici, izveštaji, punomoćja, sve vrste sudskih presuda i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka, ali i raznih vrsta ugovora, sertifikata i licenci. Ovde se ubrajaju i različite izjave pojedinaca, odluke nadležnih institucija i dozvola boravka.

Prevode se i overavaju i dokumenta koja se predaju odgovarajućim nadležnim institucijama, a to su razne potvrde, izjave, uverenja i saglasnosti. Pored pomenutih, ovde se ubrajaju i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o stanju na računu u banci, o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti, ili jedna koja se u međunarodnim odnosima često traži, a to je potvrda o slobodnom bračnom stanju, neophodna za ulazak u bračne vode sa državljaninom neke strane zemlje.

Prevodioci i sudski tumači Pirot rade i sa tehničkom dokumentacijom u koju, između ostalog, spada uputstvo za rukovanje, deklaracija proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Od medicinskih i farmaceutskih dokumenata prevode se i overavaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Kako predviđa član 70 stava 4 Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Pirot su stekli visoko obrazovanje za dotični strani jezik, a ponekad i za više njih. Takođe, odlično su upoznati sa pravnom terminologijom koja se koristi prilikom procesa predaje dokumenata. Pre stupanja na dužnost, zakletvom su se obavezali da će svoju dužnost savesno i časno obavljati u skladu sa svim važećim državnim propisima i, naravno, čuvati tajnost podataka koji su im dostupni, kao i privatnost vlasnika dokumenata. Osnovni princip rada Akademije Oxford i jeste poštovanje svih potreba klijenata i zaštita poverenih nam dokumenata od svakog vida zloupotrebe.

Dodatna overa Apostille pečatom

U slučaju da to već ne znate, za pojedine vrste dokumenata je, pored pečata ovlašćenog sudskog tumača, potrebna i overa haškim Apostille pečatom. Ovo je uvedeno nakon što je određeni broj zemalja 1961. godine u Hagu potpisao Konvenciju kojom se, umesto dotadašnje overe, odnosno legalizacije, prevedenih dokumenata, vrši, takozvano apostiliranje, to jest overa ovim pečatom. Legalizaciju vrši teritorijalno nadležan sud za mesto u kome je dotični dokument izdat, a materijal overen Apostille pečatom oslobođen je bilo kakve dalje overe i može se nesmetano koristiti u pravnom prometu države na čiji je jezik preveden.

Pošto postoje dokumenta kod kojih se, osim sadržaja njih samih, prevodi i sadržaj Apostille pečata, a prevodioci i sudski tumači nisu dužni da znaju sve pravne informacije o overama, savetujemo vam da se o ovim pitanjima raspitate u nadležnim službama. Bitno je napomenuti da su za apostiliranje dokumenata u Republici Srbiji nadležni osnovni sudovi.

Gde pitati za overu Apostille-om?

Građani Pirota i okoline sve informacije u vezi sa međunarodnom overom mogu dobiti u Osnovnom sudu u Pirotu, u Ulici Srpskih vladara 124, ili na brojeve telefona 010-321-585 i 010-347-595. U sastavu ovog suda rade i kancelarije u Babušnici i Beloj Palanci.

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u vezi sa uslugama koje nudimo, nemojte oklevati da nam se obratite. U slučaju da je i to potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju i nastojati da odgovorimo na sva vaša pitanja.


Kategorije prevoda za Pirot

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Pirot


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Pirot

Spisak sudskih tumača za grad PirotSudski tumači za grad PirotSpisak sudskih tumača za grad Pirot

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pirot

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PirotSudski tumači za grad PirotCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pirot

Sudski tumači i prevodioci u Pirotu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!