Sudski tumači i prevodioci Preševo

Na krajnjem jugu Republike Srbije, na granici sa Makedonijom, nalazi se gradsko naselje Preševo, koje predstavlja administrativni centar istoimene opštine. Mesto ulazi u sastav Pčinjskog upravnog okruga, a smešteno je u dolinii reke Moravice, na vododeonici Crnog i Egejskog mora. U gradu, prema podacima sa popisa iz 2002. godine, živi više od 13 hiljada ljudi, dok, cela opština, koju pored Preševa čine i 33 seoska naselja, ima oko 35 hiljada stanovnika. Više od polovine žitelja čine Albanci, a zatim slede Srbi, Romi, Makedonci, Bošnjaci i ostali. Ljudi se uglavnom bave poljoprivredom, trgovinom i poslovima u prerađivačkoj industriji.

Opština Preševo graniči se sa Gnjilanom, Bujanovcem i Republikom Makedonijom, a okružena je zapadnim planinama skopske Crne gore i istočnim padinama planine Rujan. Neki smatraju da naziv mesta dolazi od dve reči: PREŠ, što znači praziluk i EVA, što na latinskom znači polje, pa bi to, dakle, značilo „polje za uzgoj praziluka“, a postoji i mišljenje da reč Preševo potiče iz mađarskog jezika i označava divlji dud.

Postoje podaci da se Preševo, kao naselje, prvi put spominje u 14. veku, odnosno 1381. godine. U srednjovekovnoj srpskoj istoriji, mesto se javlja kao poprište bitke koja se, kako se pretpostavlja, odigrala u Preševskom polju, kao uvod u Kosovski boj. Gradom je krajem 14. i početkom 15. veka vladao cesar Uglješa, Srbin sa vizantijskom dvorskom titulom. U to doba, Preševo postaje važna varoš na tadašnjem putu koji je od Prištine vodio do Ćustendila. Tokom 16. veka u gradu se postepeno povećava broj naseljenih hrišćanskih porodica, a mesto je bilo pod turskom vlašću sve do 1912. godine, kada su se Srbi sa ovih prostora u velikom broju iseljavali, pritisnuti potlačenim položajem i teškim načinom života. Istovremeno sa ovim procesom teče i naseljavanje albanskog življa, koje je naročito postalo izraženo u drugoj polovini 18. veka, nakon Drugog austro – turskog rata.Preko teritorije Preševa u dalekoj prošlosti prolazio je magistralni rimski put Via Egnatia, koji je povezivao Jadransko more sa istočnim Egejom, odnosno provincije Makedoniju, Trakiju i Ilirik sa Konstantinopoljem. To jasno pokazuje da je položaj grada starteški i geografski bio i ostao izuzetno važan. O burnoj prošlosti svedoče i ostaci Preševske tvrđave, smeštene na jednom uzvišenju na putu prema Kosovu. Ova građevina nekada je služila za kontrolu saobraćajne komunikacije u ovom području, te Leopold Mandi s pravom Preševo naziva „srcem Balkana“.

Veliki broj stanovnika ovog mesta nalazi se na privremenom radu u inostranstvu, što, uz blizinu državne granice, dovodi do potrebe za prevođenjem i overom službenih dokumenata i javnih isprava, pa je Preševo još jedno od mesta u Srbiji gde svoje usluge mogu da ponude prevodioci i sudski tumači koji rade u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Osim toga, žiteljima Preševa sa zadovoljstvom možemo da ponudimo neki od naših atraktivnih programa, kao što je profesionalno osposobljavanje za obavljanje različitih poslova za koje se traži III ili IV stepen stručne spreme, obuka za rad na računaru, kursevi stranih jezika, nakon kojih se dobijaju mađunarodno priznati sertifikati, kao i priprema za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

Sa kojim sve dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Preševo?

Svi članovi našeg profesionalnog tima poseduju potrebne stručne kvalifikacije za rad sa zvaničnom dokumentacijom. Preciznije rečeno, oni su vrhunski govornici svojih radnih jezika sa diplomama odgovarajućih odseka Filoloških fakulteta, a mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što u mnogome povećava kvalitet njihovog rada. Da bi do kraja mogli da obrade materijale, odnosno, da ih nakon prebacivanja na traženi jezik i overe, moraju biti upoznati i sa zakonskim propisima i stručnom terminologijom, što su sve karakteristike koje poseduju prevodioci i sudski tumači Preševo.

U našem prevodilačkom centru možete, dakle, dobiti overeni prevod svih tipova službenih materijala bez obzira na njihov nivo složenosti. Veoma često se, recimo, traži obrada različitih poslovnih dokumenata koja su potrebna za međunarodni biznis. Tako prevodilac i sudski tumač Preševo radi sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha i stanja, izvodom iz Agencije za privredne registre, rešenjem o osnivanju privrednog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, kao i sa poslovnim odlukama, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), potvrdama o kvalitetu proizvoda, finansijskim, godišnjim, revizorskim i ostalim izveštajima, ali i sa celokupnom tenderskom dokumentacijom i svim vrstama poslovnih ugovora (kupoprodajnim, ugovorima o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnim). U gruboj podeli, u poslovne materijale može se svrstati i tehnička, građevinska i naučka dokumentacija, te prevodioci i sudski tumači Preševo obrađuju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, naučne i tehničke patente i ostala srodna dokumenta.

Od pisanih službenih materijala koji se odnose isključivo na jednu osobu u našem prevodilačkom centru prevode se i overavaju lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i saobraćajna dozvola.

Prevodilac i sudski tumač Preševo, na zahtev klijenata, obrađuje i sva dokumenta potrebna za međunarodne pravne i sudske poslove, kao što su, na primer, razne zvanične izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, a uz to i licence, sertifikati, sve vrste sporazuma koji su pravno zasnovani (ugovor o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični), ali i punomoćja, izveštaji, ovlašćenja, pravilnici, saglasnost o zastupanju i sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka. Jedna smo od retkih institucija gde možete dobiti vrlo često tražen prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Pored obrazovne dokumentacije u koju, pored ostalog, spada diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju i nastavni planovi i programi fakulteta, prevodilac i sudski tumač Preševo prevodi i overava sve vrste potvrda i uverenja koja je, u određenim situacijama, potrebno predati nadležnoj ustanovi. Posebno se često traži obrada potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, ali i one o neosuđivanosti.

Mnogima je za lečenje u inostranstvu ili korišćenje stranih lekova i preparata potreban overen prevod pisanih materijala koji spadaju u oblast medicine ili farmacije, te radimo i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda i svom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Dok su kod nas, sva vaša dokumenta će biti potpuno bezbedna i na sve načine zaštićena od bilo kakve nepoželjne upotrebe. To je, zaista, nešto čemu poklanjamo posebnu pažnju, budući da su nam interesi i dobrobit klijenata na prvom mestu. Osim toga, svi prevodioci i sudski tumači Preševo su, kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, pre stupanja na dužnost, položili zakletvu i obavezali se da će u radu uvek slediti važeće zakonske regulative i iznad svega poštovati privatnost svih koji njihove usluge koriste. U prevodilačkom centru Akademije Oxford ćete, dakle, dobiti kvalitetan prevod na jezik koji želite, a na istom mestu i overu materijala na legalan način, kao i apsolutnu diskreciju i sigurnost.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Preševo?

Osnovni cilj prevođenja zvaničnih materijala jeste upotrebljivost istih u međunarodnom pravnom prometu. Da bi se to postiglo, potrebno je ispuniti nekoliko uslova. Prvo i osnovno, dokumenta moraju biti precizno prebačena na traženi jezik, što znači da sve pojedinosti osnovnog spisa moraju da se nađu u prevodu, kao i da stručni termini moraju biti adekvatno izraženi na ciljanom jeziku. Uvek se, svakako, posebno vodi računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima, ali i stilu pisanja službenih materijala. Kada prevodioci i sudski tumači Preševo završe prevođenje, ovaj novi dokument se pažljivo pregleda i ispravlja se nešto ako je potrebno, a zatim, prevod prolazi i lektorsku kontrolu, kako ne bi ništa važno promaklo. Sledi proces overe na čijem početku se vrši pažljivo upoređivanje dokumenta na novom jeziku sa njegovim izvorom, jer se mora potvrditi njihova istovetnost, kako u sadržinskom, tako i u stilskom i terminološkom pogledu. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Preševo overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga. Na taj način prevod postaje pravno i zakonski validan i svrstava se u istu kategoriju sa ostalim originalnim dokumentima.

Oblasti delovanja prevodilaca i sudskih tumača se, kao što se vidi, međusobno prepliću, ali i uslovljavaju, jer svi segmenti obrade zvaničnih dokumenata moraju biti kvalitetno odrađeni, kako bi se došlo do krajnjeg cilja, a to je zadovoljan klijent, koji će dobiti materijal na traženom jeziku, spreman da se odmah koristi u praksi.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Preševo?

U našem prevodilačkom centru zvanična dokumenta i javne isprave mogu biti prevedena sa bilo kog stranog jezika na srpski ili obrnuto, sa našeg na neki strani jezik. Međutim, usluga po kojoj se izdvajamo od ostalih institucija koje se bave istim poslom, jeste neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Naime u situaciji kada se traži rad sa dva jezika, od kojih nijedan nije srpski, pravi smo majstori svog zanata, jer su prevodioci i sudski tumači Preševo dovoljno stručno i opšte obrazovani i toliko širokih afiniteta i interesovanja, da ovaj prevod mogu uraditi direktno sa osnovnog na traženi strani jezik, uopšte ne prebacujući sadržaje na srpski. Na taj način posao se obavlja brže, ali i jeftinije, budući da nije potrebno angažovanje više stručnjaka. Naime, uobičajeni postupak u ostalim prevodilačkim centrima je da se, u slučaju ovakvog prevoda, dokumenta prvo sa stranog jezika, na kome su izdata, prevode na naš jezik, pa onda sa njega na traženi strani. Ovaj postupak ne samo da traje duže, već i više košta, jer na prevodu rade stručnjak za osnovni i onaj za ciljani jezik.

Pored, naravno, srpskog jezika, radimo i sa više od 40 ostalih koji su zastupljeni širom sveta. Najtraženiji su, kao i svuda, ruski, engleski, francuski, nemački, španski, portugalski, ali i grčki, italijanski, arapski, turski, kao i jezici nama teritorijalno bliskih država: mekedonki, rumunski, hrvatski, albanski, bugarski, mađarski i bosanski. Posebno smo ponosni na činjenicu da u svom stručnom timu imamo i profesionalce koji dokumenta prevode u okviru retko gde zastupljenih jezika, kao što su persijski, romski, hebrejski, estonski, korejski i pakistanski. Prevodilac i sudski tumač Preševo u svom radu koristi i ukrajinski, holandski, latinski, slovenački, poljski, češki, slovački, kao i skandinavske jezike – norveški, švedski, finski i danski, ali i kineski i japanski jezik. Sa ciljem da olakšamo obavljanje administrativnih i ostalih poslova osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i vanredno dobrog poznavaoca znakovnog jezika.

Prevodilac i sudski tumač Preševo radi efikasno i kvalitetno i uvek nastoji da klijentima ponudi najkraći mogući rok za završetak posla. Međutim, ponekad se desi da ni to nije dovoljno brzo, pa stranka zahteva „hitan prevod“ materijala, za još kraće vreme od uobičajenog. Naravno da izlazimo u susret i ovakvom zaahtevu, ali će se pomenuta usluga, s obzirom na maksimalno angažovanje naših stručnjaka, drugačije tarifirati od običnog prevoda. U ovom slučaju se, naime, na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost, čija je visina uslovljena dužinom roka koji je klijent tražio, ali i brojem prevedenih strana, budući da je uobičajena praksa da se cena snižava, ako je u pitanju velika količina materijala.

Možete nam se obratiti i ukoliko već imate prevod željenog dokumenta, a sada vam treba ovlašćeno lice za overu. Treba samo da znate da smo i u ovoj prilici, kada naši stručnjaci nisu prebacivali sadržaje vaših materijala na traženi jezik, obavezni da do svih pojedinosti sprovedemo predviđenu proceduru overe, koja podrazumeva pažljivo upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, budući da se samo na prevodu koji ni u čemu ne odudara od svog izvora može naći pečat ovlašćenog sudskog tumača i da samo ovakav dokument može postati važeći sa stanovišta prava i zakona. Ako je prevod koji ste doneli adekvatan, biće overen prema svim pravilima, a ukoliko se ispostavi da nešto u njemu nije urađeno kako treba neće moći da dobije ovu zvaničnu potvrdu. Međutim, čak i ako je to tako, možemo da vam pomognemo! Svakako da nećemo u našem prevodilačkom centru ponovo prebacivati vaš materijal na ciljani jezik, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i vremena i novca, već ćemo vam ponuditi redakturu prvoda, koju će uraditi profesionalni lektori i korektori, takođe članovi naše stručne ekipe. Oni će sistematično pregledati izvorni materijal, a zatim u prevodu ukloniti sve eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške, proveriti prevod stručnih termina i uskladiti u svemu materijal sa originalom. Nakon njihove intervencije, vaš dokument će odmah moći da bude overen i uključen u međunarodni pravni saobraćaj.

Dostava i preuzimanje dokumenata

Ukoliko se odlučite da nam poverite obradu svojih službenih materijala, vaša jedina obaveza će biti da nam na predviđene načine dostavite originalna dokumenta ili makar njihove kopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Nudimo vam mogućnost da nam materijale lično donesete u poslovnicu ili da ih pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Kako se elektronskom poštom ne mogu slati originali, ovaj način dostave je isključen. Međutim, u slučaju kada za vas treba da uradimo „hitan prevod“ dokumenata, najvažnije je da ona do nas stignu što pre, pa se tada dozvoljava slanje skeniranih materijala na mejl. Ali i u ovakvoj prilici, obavezni ste da nam naknadno, na neki od gore spomenutih načina, dostavite i originale, kako bi vaš zahtev za kompletnom obradom bio ispunjen.

Poželjno je i da našem koordinatoru na početku saradnje naglasite i kako želite da preuzmete gotova dokumenta, zajedno sa originalima. Možete ih lično podići u našoj poslovnici, a možete u posebnom zahtevu navesti i adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu će izvršiti Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već dugo sarađujemo. Morate znati da troškovi dostave idu na vaš raćun, da njihovu visinu određuje angažovana služba i da ih plaćate nezavisno od usluga koje su vam pružili članovi našeg prevodilačkog centra.

Cene svih naših usluga možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a možete se o njima raspitati i kod ovlašćenih službenika u predstavništvu. Napominjemo da se kod prevođenja zvaničnih dokumenata, kao i u slučaju bilo kojih drugih pisanih materijala, primenjuje prevodilački standard koji određuje da se na jednoj strani prevoda nalazi tačno 1800 karaktera, sa sve ubrojanim razmacima.

Šta je još bitno za overu dokumenata?

Osim pečatom licenciranog sudskog tumača, službeni materijali mogu biti overeni i takozvanim haškim Apostille pečatom. Ova potvrda omogućava korišćenje dokumenata u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine potpisale u Hagu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, među njima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji smo mi pravni sledbenici, te se apostliranje dokumenata namenjenih inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji.

Važno je znati da Apostille overa nije predviđena za sva dokumenta, od nje su uvek izuzete isprave koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici i one nepostredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao. Takođe, način apostiliranja se razlikuje od dokumenta do dokumenta, ponegde se, na primer, traži da se overi i prevod i original, a u drugim slučajevima je dovoljno da pečat bude samo na prevodu. Uz to, postoje i materijali kod kojih je predviđeno da i sam sadržaj pečata bude prebačen na ciljani jezik.

Budući da prevodioci i sudski tumači Preševo nisu obavezni da poznaju sve detalje Apostille overe, moraćete se o svemu blagovremeno sami raspitati, a naši stručnjaci će svakako učiniti sve da vam to olakšaju tako što će vam saopštiti sve informacije koje su im dostupne o apostiliranju i tako što će vas tačno uputiti na instituciju u vašem mestu, nadležnu za izdavanje pomenute potvrde.

U Republici Srbiji za overu Apostille-om zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova koji se, shodno novom zakonu o sedištima ovih institucija, nalaze u svakom većem mestu. Ako se ispostavi da je za vaše spise potrebna Apostille overa, biće potrebno da nadležnom sudu podnesete original dokumenta koji apostilirate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Sve potrebne informacije o pomenutoj potvrdi žitelji Preševa i okoline mogu dobiti u Sudskoj jedinici u ovom mestu, koja se nalazi u Ulici Maršala Tita 43, a broj telefona je 017-660-219. Direktno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Vranju, čija je adresa Kralja Milana 2, a brojevi telefona 017-423-990 i 017-411-769.

U slučaju da postoj nešto što u gornjem tekstu nije dovoljno jasno objašnjeno, a odnosi se na naš način rada ili na neke detalje obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nam se obratite lično, u našoj poslovnici, ili da nas kontaktirate telefonom ili mejlom. Učinićemo sve da što podrobnije odgovorimo na vaša pitanja , a, ukoliko i za tim bude bilo potrebe, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Preševo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Preševo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Preševo

Spisak sudskih tumača za grad PreševoSudski tumači za grad PreševoSpisak sudskih tumača za grad Preševo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Preševo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PreševoSudski tumači za grad PreševoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Preševo

Sudski tumači i prevodioci u Preševu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!