Sudski tumači i prevodioci Priboj

Priboj je grad na reci Lim, na tromeđi Republike Srpske, Crne Gore i Republike Srbije. Najveći je od svih mesta u Polimlju, a pripada Zlatiborskom okrugu. Okružen je visokim planinama: Bićem, Pobijenikom, Crnim vrhom i Banjskim brdom. Sama opština graniči se sa Novom Varoši, Prijepoljem, Čajetinom, Pljevljima, Čajničem i Rudom, a preko njene teritorije prolaze važni regionalni putevi, ali i pruga Beograd – Bar.

Na planini Bić, koja se uzdiže iznad samog Priboje, se još u 13. ili 14. veku nalazio utvrđeni grad Jagat. Turci su ga osvojili polovinom 15. stoleća, a nakon Bečkog mira 1879. godine, u Priboju biva smešten austro – ugarski garnizon, što dovodi do značajnijeg razvoja zanata, trgovine i uslužnih delatnosti, pa je sagrađen i prvi hotel u ovom mestu. Grad je oslobođen i pripojen Kraljevini Srbiji 1912., a nakon Prvog svetskog rata ulazi u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Po završetku Drugog svetskog rata počinje užurbana industrijalizacija Priboja, a razvijaju se trgovina, građevinarstvo, ugostiteljstvo i druge uslužne delatnosti. Jedna od mnogih fabrika po kojoj je ovo mesto na Limu postalo poznato, čak i van granica naše zemlje, bila je Fabrika automobila Priboj, čuveni FAP, a tu je bilo i Mlinsko preduzeće „12. Januar“, Drvno – industrijsko preduzeće „Lim“, Industrijska konfekcija „INKOP“ i mnoga druga.

Na žalost, većina ovih, nekada vrlo uspešnih, firmi više ne radi punim kapacitetima, a broj sranovnika Priboja se smanjuje iz godine u godinu. Prema podacima sa popisa iz 2011., na području cele opštine živi oko 27 hiljada ljudi, od čega u samom gradu Priboju oko 15 hiljada njih. Deca i mladi pohađaju 6 osnovnih škola, gimnaziju i Mašinsko – elektrotehničku školu.Odmah pored grada nalazi se Pribojska banja sa izvorima tople mineralne vode korisne za sve vrste reumatskih bolesti, kao i kožnih i ginekoloških oboljenja.

U pribojskom Domu kuture održavaju se brojne manifestacije, a jedna od novijih, ali i veoma popularna, je festival pod imenim „Dani Danila Lazovića“, glumca rođenog u ovom mestu.

Kako život u savremenom užurbanom svetu, koji pretenduje da ukine granice, često nameće potrebu za korišćenjem zvaničnih dokumenata i van terotorije jedne zemlje, Akademija Oxford i stanovnicima Priboja i susednih naselja pruža priliku da po veoma povoljnoj ceni, brzo i na jednom mestu, dobiju prevod dokumenata na izuzetnom nivou kada je kvalitet u pitanju, a potom i njihovu overu koju će uraditi ovlašćeni sudski tumač za jezik na koji je materijal preveden. Međutim, prevodioci i sudski tumači Priboj nisu jedina pogodnost koju žiteljima pomenutog dela Srbije nudi naša kompanija. Svi koji žele da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju mogu kod nas pohađati profesionalnu obuku za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti i tako, možda, u blliskoj budućnosti naći novi ili bolji posao. Uz to, nudimo i oduku za rad na računarima , prema svim svetskim standardima, što će vam, svakako, omogućiti bolje snalaženje u svim segmentima današnjeg društva. Naši kursevi stranih jezika omogućuju da, lako i za kratko vreme, usvojite jezik koji ste odabrali i da, nakon toga, dobijete međunarodno priznati sertifikat. Svim budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima ili brucošima možemo da ponudimo veoma dobro osmišljenu i organizovanu pripremnu nastavu, nakon koje će, bez problema, položiti prijemne ispite.

Šta za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Priboj?

Prevodioci i sudski tumači Priboj su visokokvalifikovani poznavaoci određenog jezika, a vrlo često su u pitanju i izvorni govornici, koji će po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu materijalnih troškova, tako i u pogledu kvalitetne i brze izrade, prevesti bilo koji zvanični dokument ili javnu ispravu, a zatim je i overiti na zakonom propisan način.

Moguće je, međutim, ukoliko klijent to traži, i uraditi samo overu materijala koji nisu preveli naši stručnjaci. U tom slučaju, pevodilac i sudski tumač Priboj obavlja svoj posao tako što pažljivo pregleda doneti prevod i upoređuje ga sa originalnim dokumentom, koji mu se, takođe, mora dostaviti na uvid. Ako potvrdi da prevod, pre svega, po sadržaju, a onda i po upotrebljenim pravnim i zakonskim terminima, ne odstupa od originala, na prevedeni dokument će staviti svoj pečat na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisati. Nakon toga, on postaje potpuno validan u očima zakona i može se predavati u sve nadležne institucije jednog sistema.

Moguće je, međutim, da se dogodi da prevod koji je neko van našeg prevodilačkog centra za vas uradio nije adekvatan ili odstupa od ustaljenih pravila koja se primenjuju u ovom poslu. U ovom, kao i u slučaju da vi sami smatrate da nešto u njemu treba menjati, angažujemo lektore i korektore, koji su, takođe, nezaobilazni deo našeg ekipe stručnjaka. Redakturom prevoda koji imate, oni će vrlo sistematično i pedantno ispraviti sve što je potrebno kako bi vaš dokument bio uobličen prema svim postulatima procesa prevoda i overe zvanične dokumentacije.

Što se tiče samog procesa prevođenja, uobičajena i najtraženija usluga prebacivanja sadržaja na srpski jezik ili obrnuto, sa njega na neki drugi i nije nešto što bi nas izdvojilo od ostalih koji se bave ovim poslom. Međutim, prevodilac i sudski tumač Priboj može, ako je potrebno, da uradi i direktan prevod dokumentacije sa jednog na drugi strani jezik. To bi značilo da, na primer, ovlašćenje izdato na grčkom jeziku može odmah da prevede na, recimo, francuski jezik, a ne da jedan prevodilac materijal najpre sa grčkog prebaci na srpski, a potom da ga drugi ovlašćeni stručnjak prevede na francuski. Očigledno je da je za ovakav način rada, pored vrhunskog poznavanja radnih jezika, neophodno i široko opšte obrazovanje, kao i različita interesovanja i afiniteti, ali ovo je, bez sumnje, usluga po kojoj smo prepoznatljivi i koja pogoduje svim strankama, budući da se posao obavlja efikasnije i uz ulaganje manjih novčanih sredstava.

Jezici sa kojima radimo, čak njih 40, obuhvataju praktično sve koji se govore na našem kontinentu, ali i neke sa govornim područjima van Evrope, kao što su arapski, japanski i kineski. Istina je da prevodioci i sudski tumači Priboj najčešće imaju posla sa engleskim, nemačkim, ruskim, francuskim, španski, italijanskim, turskim, ali i sa onim jezicima čije je poznavaoce zaista teško naći, poput hebrejskog, pakistanskog, estonskog, persijskog, korejskog i romskog. Od ostalih evropskih jezika koji su dostupni za prevod dokumentacije možemo da izdvojimo grčki, italijanski, holandski, portugalski, ukrajinski, kao i poljski, mađarski, albanski, češki, bugarski, rumunski i slovački, te jezike naroda sa kojima smo nekada delili državu – slovenački, makedonski, hrvatski i bosanski. Prevodilac i sudski tumač Priboj može da uradi prevod i sa ili na latinski jezik koji je i danas, iako se nigde ne govori, tražen za pojedina dokumenta iz oblasti medicine, veterine, farmacije i drugih nauka. Uvažavajući nastojanja da se ljudima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti olakša komunikacija, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioce i sudske tumače za znakovni jezik.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Priboj?

Svi koji se odluče da za prevod i overu svojih javnih isprava i zvaničnih dokumenata angažuju naše eksperte, mogu da budu sigurni da su došli na pravo mesto i da će dobiti pravno validan dokument upotrebljiv u svakoj vrsti daljeg legalnog prometa. Tome u prilog ide činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Priboj diplomirali na određenom odseku Filološkog fakulteta, te da imaju visoke kvalifikacije i kada je u pitanju poznavanje pravnih propisa i zvanične terminologije. Takođe, njihova je profesionalna dužnost da se adekvatno ponašaju prema svim klijentima i da podatke sa kojima, tokom rada, dolaze u kontakt strogo čuvaju, kao poslovnu tajnu. Na to ih, pored ostalog,obavezuje i zakletva koju su u nadležnoj instituciji položili, pre stupanja na dužnost, kao i principi rada Akademije Oxford koji bezbednost i zadovoljstvo klijenata stavljaju na prvo mesto.

Sam proces overe i prevoda vaših dokumenata odvija se u nekoliko faza. Prvu čini samo prebacivanje materijala na traženi jezik, koje mora biti urađeno tačno i precizno, uz poštovanje svih pravnih i zakonskih termina koji se koriste u datom dokumentu, kao i stila kojim je on pisan. U prevodu na sme biti gramatičkih niti pravopisnih grešaka i mora se poštovati duh radnog jezika. Kada je prvi deo posla obavljen, ispred sudskog tumača se nalaze prevedeni i originalni dokument koji mu, kako smo već napomenuli, mora biti dostavljen na uvid. Ovo je potrebno zbog zakonski određene procedure koja predviđa da prevodilac i sudski tumač Priboj mora, pre overe, da pažljivo uporedi prevedeni dokument i njegovu izvornu verziju, kako bi potvrdio da su oni identični u svim traženim aspektima. Kada se na prevod stavi pečat licenciranog sudskog tumača on, u pravnom i zakonskom smislu, postaje potpuno isto što i original i može se umesto njega koristiti u pravnom sistemu države na čijem je jeziku sastavljen.

Ono što svakako ne smete zaboraviti, ukoliko se odlučite da nam poverite prevod i overu vaših dokumenata, jeste da nam, u sklopu materijala koje obrađujemo, neizostavno dostavite i originale ili makar njihove kopije, koje ste prethodno na propisan način overili u za to nadležnoj službi. Bez njih je čin overe potpuno onemogućen, a dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku ili ih poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja posluje u vašem mestu. Isklučivo u slučaju da naglasite da vam je potreban takozvani „hitan prevod“ možete iskoristiti mogućnost da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, budući da je to najbrži način da ona stignu do naših stručnjaka. Pošto ova usluga podrzumeva završavanje celokupnog posla za mnogo kraće vreme od uobičajenog, molimo vas da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, donesete ili na propisan način pošaljete i originalna dokumenta, kako bi prevodi mogli da budu overeni u roku koji zahtevate.

Ukoliko želite da vam obrađene materijale, zajedno sa originalima, pošaljemo na kućnu ili neku drugu adresu, moraćete sami da snosite troškove te dostave i to prema važećem cenovniku službe koja će obaviti ovaj posao. Dokumenta šaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom koju obično angažujemo, a pomenute cene se obračunavaju nezavisno od onih koje plaćate za prevod i overu dokumenata.

Prema prevodilačkim standardima na jednoj strani odštampanog prevoda nalazi se 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovog pravila se pridržavaju i prevodioci i sudski tumači Priboj i shodno tome formiraju cene svojih usluga, bez obzira na to koji je pisani materijal u pitanju. Zvanični cenovnik Akademije Oxford vam je dostupan na oficijelnom sajtu naše kompanije, a o svemu ovome se možete raspitati i kod koordinatora u našoj poslovnici.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Priboj?

Uz prevod i overu svih tipova dozvola, rečju, radne, saobraćajne, vozačke ili boravišne, prevodilac i sudski tumač Priboj može, na zahtev svog klijenta, da izda overen prevod bilo kog zvaničnog dokumenta koji se tretira kao ličan, a to su, pre svega, pasoš i lična karta, te izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ali i ona pisana dokumenta koja se tiču obrazovanja pojedinca – diploma i svi njeni dodaci, prepis ocena i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole.

Overa se, nakon kvalitetnog prevođenja, može uraditi i za nastavne planove i programe fakulteta, kao i za sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja koja se, u razne svrhe, podnose nadležnim službama. To su, između ostalih, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, saglasnost o zastupanju, naslednička izjava, uverenje o položenim ispitima, kao i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju na bankovnom računu, o redovnom zaposlenju, neosuđivanosti ili, neophodna radi sklapanja braka u stranoj zemlji, potvrda o slobodnom bračnom stanju.

Za poslovanje na međunarodnom nivou potreban je prevod i overa mnogih zvaničnih dokumenata, te tako, prevodilac i sudski tumač Priboj, između ostalog, radi sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), statutom i osnivačkim aktom preduzeća, finansijskim izveštajima, a uz to i sa poslovnim pismima, bilansom stanja i uspeha, izvodom iz Agencije za privredne registre, godišnjim izveštajima, kao i sa celokupnom dokumentacijom za tender, revizorskim izveštajima, poslovnom odlukama,ulaznim i izlaznim fakturama i svim tipovima poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o sardnji ili o prometu roba i usluga.

Prevodilac i sudski tumač Priboj može izdati i overen prevod građevinske, tehničke, ali i medicinske i farmaceutske dokumentacije, te tako prevodi i overava građevinske projekte, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, potvrde o kvalitetu proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i lekarske nalaze uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Međunarodni pravni poslovi i sudski procesi zahtevaju rad sa raznolikom dokumentacijom vezanom za pravosudni sistem, te prevodilac i sudski tumač Priboj prevodi i overava sva pravna akta u koja, između ostalog, spadaju razne vrste pravilnika, punomoćja, izveštaja, licenci, ovlašćenja, sertifikata, sudskih odluka, te ugovora, kao što je, recimo, onaj o doživotnom izdržavanju, ali i zahtev za dobijanje vize i razne sudske presude i rešenja.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Osim pečata sudskog tumača, koga je imenovala nadležna institucija Republike Srbije, na prevedenom dokumentu može stajati i overa takozvanim haškim Apostille pečatom. Posebnost ove potvrde ogleda se u tome što ona, pre svega, nije predviđena za sva, već samo za pojedina zvanična dokumenta i javne isptrave. Takođe, ona se, da bi situacija bila još zamršenija, razlikuje od dokumenta do dokumenta, s obzirom na to da je za neka od njih apostiliranje predviđeno nakon prevoda i overe licenciranog sudskog tumača, a ponekad je neophodno najpre izvršiti Apostille overu, pa tek onda dostaviti materijale našim stručnim licima, budući da treba uraditi i prevod samog pečata.

Iako prevodilac i sudski tumač Priboj nema obavezu da zna sve detalje koji se tiču Apostille overe, on će vam svakako preneti pojedinosti koje su mu dostupne i uputiti vas na nadležnu instituciju u kojoj ćete dobiti validne informacije.

Gde u Priboju pitati za Apostille overu?

Kako su u Srbiji za apostiliranje dokumenata nadležni osnovni sudovi, svi stanovnici Priboja i susednih mesta se o ovim temama mogu raspitati u Osnovnom sudu u samom Priboju, u Ulici Vuka Karađžića broj 28 ili na broj telefona 033-2445-171.

Tu smo da odgovorimo i na sva vaša pitanja koja se tiču našeg rada, ukoliko postoji nešto što, u gornjem tekstu, nismo pojasniji. U krajnjem slučaju, možete dobiti i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom, te vas pozivamo da nas bez ustezanja kontaktirate.


Kategorije prevoda za Priboj

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Priboj


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Priboj

Spisak sudskih tumača za grad PribojSudski tumači za grad PribojSpisak sudskih tumača za grad Priboj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Priboj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PribojSudski tumači za grad PribojCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Priboj

Sudski tumači i prevodioci u Priboju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!