Sudski tumači i prevodioci Prokuplje

Na jugu Srbije, u Topličkom okrugu, nalazi se grad Prokuplje, koji je privredni, kulturni, društveni i administrativni centar opštine sa istim imenom. Osim reke Toplice, po kojoj je nazvan i čitav ovaj kraj, pogodnost za život predstavlja i idealna nadmorska visina, plodno zemljište, kao i razni termalni i mineralni izvori, te je predeo oko Prokuplja bio naseljen još u najdavnija vremena.

Nakon Dardanaca i drugih plemena, Toplicu osvajaju Rimljani, koji su na mestu današnjeg Prokuplja podigli utvrđeni grad Hammeum. Tokom 5. i 6. veka ovde prodiru slovenska plemena, a njima se može pripisati i naziv reke Toplice, dat prema toplim izvorima koji se u nju ulivaju. Ovo područje se nalazilo u sastavu države Stefana Nemanje u 12. veku, a njegova prva prestonica je bila nedaleko od Kuršumlije.

U periodu posle Kosovske bitke, Toplicom je vladala kneginja Milica, a potom njen i Lazarev sin, Stefan, ali pod turskim suverenitetom. Upravo je tada kneginja promenila ime mesta, nazvavši ga gradom Svetog Prokopija, u povelji upućenoj manastiru na Svetoj gori. Shodno novom nazivu, mošti ovog sveca su u drugoj polovini 14. veka prenete u crkvu ispod brda Hisar, koje sa uzdiže iznad grada.U tursko doba Prokuplje i Kuršumlija su bili kadiluci i pripadali su sanđžaku Alađža – Hisar. U 16. i 17. veku, u gradu je bilo sedište dubrovačke kolonije, čiji su trgovci iz ovih krajeva izvozili kožu, vosak i vunu, a dovozili proizvode uglavnom iz Venecije.

Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, Srbija je postala nezavisna država, a pripojena joj je i Toplica.

Danas u opštini Prokuplje živi oko 44 hiljade ljudi, dok ih u samom gradu ima oko 27 hiljada. Radno sposobno stanovništvo je, osim u poljoprivrednom sektoru, zaposleno u prerađivačkoj industriji, trgovini, turizmu i ugostiteljstvu. Na celoj opštinskoj teritoriji radi 6 osnovnih škola, muzička škola, gimnazija, srednja medicinska, tehnička i poljoprivredna škola, kao i Visoka poljoprivredno – prehrambena škola strukovnih studija.

Kako na sve načine pokušavamo da proširimo i obogatimo mrežu svojih usluga, u prilici smo da i u Prokuplju organizujemo rad naših visokokvalifikovanih stručnjaka – prevodilaca i sudskih tumača, kao i mogućnost profesionalnog obučavanja za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, pripremu za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama, gimnazijama i na fakultetima, te obuku za rad na računarima i učenje stranih jezika uz odgovorne i iskusne predavače i po svim savremenim metodama.

Prevodioci i sudski tumači Prokuplje

Vrhunski stručnjaci koji sačinjavaju naš profesionalni tim su osposobljeni za prevod i obradu bukvalno svih vrsta javnih isprava i zvaničnih dokumenata, s obzirom na to da iza njih stoje godine iskustva i ogroman broj zadovoljnih klijenata.

Pored prevoda i overe ličnih isprava, kao što su pasoš i lična karta, prevodilac i sudski tumač Prokuplje u domenu svoje struke obrađuje i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i sva ostala lična dokumenta, ali i sve vrste dozvola, odnosno, dozvolu za boravak, radnu, saobraćajnu i vozačku.

Vođenje poslova van granica jedne države ne može se ni zamisliti bez valjano prevedene i overene poslovne dokumentacije, pa prevodioci i sudski tumači Prokuplje, između ostalog, rade sa rešenjima o osnivanju privrednog lica, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), svim vrstama poslovnih ugovora, celokupnom tenderskom dokumentacijom, ali i sa poslovnim pismima, ulaznim i izlaznim fakturama, poslovnim odlukama, izvodom iz APR-a (Agencije za privredne registre), kao i sa statutom i onivačkim aktom preduzeća, bilansom stanja i uspeha, te godišnjim, revizorskim i finansijskim izveštajima.

Radi ostvarivanja određenih prava i podnošenja dokumentacije zvaničnim službama jedne države vrlo često se traži overen prevod najrazličitijih uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava, kao što su: potvrda o prebivalištu, naslednička izjava, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, saglasnost o zastupanju, potvrda o kvalitetu proizvoda, uverenje o državljanstvu, potvrda o stanju na bankovnom računu, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o neosuđivanosti ili ona o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom neke strane zemlje.

Uz prevod i overu nastavnih planova i programa fakulteta, prevodilac i sudski tumač Prokuplje može za vas da uradi i overen prevod različite dokumentacije koja je u vezi sa obrazovnim sistemom i njegovim institucijama, kao što je diploma i dodatak diplomi, prepis ocena ili svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole.

Raznovrsna tehnička i građevinska dokumentacija može, takođe, biti predmet prevoda i overe, a klijenti najčešće traže usluge naših stručnjaka koje se tiču građevinskih projekata, naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda, a uz to i uputstava za upotrebu i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka.

Mnogim ljudima je radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih preparata i lekova potreban prevod, ali i overa raznovrsne medicinske i farmaceutske dokumentacije, te prevodilac i sudski tumač Prokuplje može da obradi i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Na zahtev klijenata, radi se i prevod tekovina Evropske Unije, kao i prevod i overa svih pravnih akata, koja, pored ostalog, obuhvataju, sve sudske odluke, zahtev za dobijnje vize, licence, sertifikate,kao i sve vrste ugovora, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja i pravilnika, ali i presudu o razvodu braka i sve druge tipove sudskih presuda u rešenja.

Prevodioci i sudski tumači Prokuplje sva pomenuta, ali i mnoga druga dokumenta, prevode u okviru čak 40 jezika koji se govore širom sveta. Ovde, na prvom mestu, po učestalosti prevoda, svakako, spadaju engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, italijanski, ali i grčki, turski, arapski, kao i svi slovenski jezici, ruski, ukrajinski, slovenački, hrvatski, makedonski, bosanski, bugarski, slovački, poljski, češki i, naravno, srpski jezik. Prevodilac i sudski tumač Prokuplje radi i sa rumunskim, albanskim, holandskim, mađarskim, švedskim, norvešim, finskim, kao i sa kineskim i japanskim jezikom. U želji da omogućimo nesmetano obavljanje poslova i osobama sa slušnim i govornim smetnjama, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, a u svojim redovima imamo i malo gde zastupljene vrhunske poznavaoce hebrejskog, romskog, persijskog, pakistanskog, korejskog i estonskog jezika. Kako je latnski, iako više nije govorni jezik, i danas zastupljen u mnogim dokumentima iz oblasti medicine, veterine, farmacije, prava i drugih naučnih disciplina, prevodioci i sudski tumači Prokuplje su osposobljeni i za prevod na ovaj jezik, kao i sa njega na bilo koji drugi.

Iako je prevod u okviru našeg maternjeg jezika usluga koju najčešće obavljaju naši stručnjaci, oni su, blagodareći svojim raznovrsnim afinitetima i širokom obrazovanju, u prilici da klijentima ponude neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, to bi značilo da vaš dokument koji je napisan na, recimo, makedonskom jeziku može biti odmah prebačen na strani jezik koji vam je potreban, neka bude, na primer, francuski. Između ova dva jezika, prevodioci i sudski tumači Prokuplje nemaju potrebu da sadržaj materijala prevode na srpski jezik, već u jednom potezu obavljaju sav posao i time značajno štede i vreme, ali i novac svojih klijenata.

Mnogi od vas su već nekom stručnom licu poverili prevod svojih dokumenata i sada bi želeli da znaju da li kod nas mogu da ih overe. Naravno da pružamo i ovakav tip usluge, a prevodilac i sudski tumač Prokuplje će, kako nalaže zakonska procedura, pre samog čina overe da detaljno pregleda prevod i uporedi ga sa originalom, koji mu se mora doneti na uvid. Da ne bi bilo zabune, ovaj postupak se ne sprovodi u cilju kritikovanja ili kontrole rada nekog kolege, već samo zato što jedan dokument ne može biti overen ukoliko se u svim predviđenim aspektima ne poklapa sa originalom. Stavljanjem pečata licenciranog sudskog tumača na prevedeni dokument on postaje validan u pravnom i zakonskom smislu.

Ako, pak, nešto u vašem prevodu nije urađeno u skladu sa pravilima prevođenja zvanične dokumentacije ili vi sami, iz nekog vama znanog razloga, niste njime sasvim zadovoljni, ekipa naših profesionalnih lektora i korektora je tu da vam pomogne. Njihov posao se sastoji u redakturi teksta, koja podrazumeva uočavanje svih nepravilnosti i njihovo usklađivanje sa originalom, kao i sa duhom jezika na koji se prevodi.

Osim profesionalizma svih članova našeg tima, koji garantuje njihova visoka školska sprema, kao i vrlo dobro poznavanje zakonskih propisa i terminologije koja se u prevodu dokumenata koristi, Akademija Oxford može svojim kredibilitetom da vam jamči i apsolutnu bezbednost svih materijala koje nam dostavljate na obradu, kao i vaše privatnosti, uopšte. Prevodioci i sudski tumači Prikuplje su, pre imenovanja, položili zakletvu pred nadležnim pravosudnim organima, kojom su se obavezali da će čuvati poslovne tajne i sva dokumenta sa kojima rade zaštititi od bilo kakve upotrebe koja izlazi iz okvira posla za koji su angažovani.

Principi rada prevodilaca i sudskih tumača Prokuplje

Kada neki zvanični dokument ili javnu ispravu dostavite našim stručnjacima u cilju profesionalne obrade, on se, pre svega, prevodi na traženi jezik. Taj posao mora biti pedantno i pažljivo urađen, imajući u vidu da prevod ne sme da odstupa od originala. Posebno je, dakle, bitno da se svi podaci iz izvornog dokumenta prebace na jezik koji se u prevodu zahteva, ali bi trebalo poštovati i pravnu terminologiju zastupljenu u radnom materijalu. Prevedena verzija mora biti urađena u skladu sa duhom traženog jezika, kao i stilom originalnog dokumenta. Najzad, podrazumeva se, da u njoj ne sme biti gramatičkih, pravopisnih ili slovnih grešaka, pa se, za svaki slučaj, vrši još jedna kontrola ovog tekstualnog sadržaja pre početka procesa overe. Kako bi jedan prevod mogao da postane važeći u očima prava i zakona, on mora biti overen pečatom sudskog tumača, ovlašćenog za jezik na koji se prebacuje sadržaj originala. Pre toga, prevod i original moraju biti vrlo pažljivo i detaljno upoređeni, a taj posao obavlja sudski tumač, kako bi potvrdio da između njih nema razlike, te da se prevod može koristiti umesto originala u pravnom sistemu druge države.

Zakonska procedura overe zvanične dokumentacije podrazumeva da prevodilac i sudski tumač Prokuplje mora imati pristup originalnim dokumentima, kako bi mogao da ih uporedi sa prevodima, jer u suprotnom neće smeti da na prevode stavi svoj pečat sa registarcionim brojem. Dakle, originale ili njihove kopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi, možete nam doneti lično, u poslovnicu ili ih možete poslati preporučemo preko Pošte Srbije ili preko neke kurirske službe. Isključivo u slučaju da vam ne odgovaraju rokovi koje prevodioci i sudski tumači Prokuplje u uobičajenim okolnostima nude, možete dobiti i takozvni „hitan prevod“ koji obezbeđuje završetak posla za kraće vreme, ali podrazumeva i drugačije formirane cene, ali i mogućnost slanja skeniranih dokumenata na naš mejl, kako bi prevodioci što pre počeli svoj deo posla. Ipak, moramo da naglasimo da čak i u ovoj neuobičajenoj situaciji morate da nam pošaljete ili donesete na uvid originalna dokumenta, pošto, u suprotnom, posao sudskog tumača neće biti moguć.

Kompletno obrađene materijale, što će reći, overene prevode i originale, možete lično preuzeti u našoj poslovnici, a možete naglasiti i da želite da vam se ona pošalju na neku adresu. Ovu isporuku vrši Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke, ili kurirska služba koju obično angažujemo. Troškovi slanja materijala idu na račun naručioca, a plaćete ih odvojeno od cena overe i prevoda, prema zvaničnom cenovniku dostavne službe.

Iako se prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava tretira kao obrada tipske dokumentacije, i u ovom slučaju se poštuje standardna dužina jedne odštmpane strane tekstualnog prevoda. Ona, kako propisuju prevodilački standardi, iznosi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči, na osnovu čega će se formirati i cena prevoda i overe. Sve informacije koje se odnose na novčana sredstva potrebna za naše usluge možete dobiti od ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici ili ih pogledati u cenovniku na oficijelnom sajtu Akademije Oxford.

Šta još treba da znate o overi zvanične dokumentacije?

U nekim slučajevima, overa koju izvrši sudski tumač neće biti dovoljna da se jedan dokument ubaci u legalan pravni promet, već se zahteva i potvrda na višem nivou. Ovo se odnosi na overu Apostille pečatom, koja je uvedena nakon što su neke države, pa i naša tadašnja, 1961. godine u Hagu potpisale Konvenciju, čije odredbe propisuju način legalizacije dokumenata namenjenih inostranstvu. Samo apostiliranje ne mora da predstavlja neki komplikovan proces, ukoliko se tačno i na vreme preciziraju sve njegove pojdinosti. Pre svega, overa Apostille pečatom nije predviđena za sva dokumenta, a u nekim slučajevima ne isključuje ni prethodnu overu pečatom sudskog tumača. Takođe, zakon predviđa da u pojedinim situacijama Apostille pečat bude samo na prevedenom dokumentu, a ponekad je potrebno legalizovati i prevod i original. Najzad, ima dokumenata gde se, osim prevoda njihovog sadržaja, traži i prevod Apostille pečata, što bi značilo da, nakon pevoda, morate uraditi apostiliranje, a onda još jednom doneti materijal prevodiocu i sudskom tumaču Prokuplje, radi prevoda pečata.

Budući da u opisu posla naših jezičkih stručnjaka ne stoji poznavanje svih detalja Apostille overe, najtoplije vam preporučujemo da se u pravosudnim institucijama koje se bave ovom problematikom raspitate na vreme o svim pojedinostima. Tako ćete, uz manje maltretiranja, novca i vremena, doći do tražene verzije svog dokumenta koja će biti pravno validna.

Valja napomenuti i to da u našoj zemlji overu Apostille-om obavljaju osnovni sudovi, čija je mreža nedavno reorganizovana a koji se nalaze gotovo u svakom većem mestu.

Kako dobiti tačne informacije o apostiliranju dokumenata?

Osnovni sud u Prokuplju, koji se nalazi u Ulici Dvadeset Prve Srpske Divizije broj 1, nadležan je za područja opština Prokuplje, Blace i Kuršumlija. U ovoj ustanovi svi stanovnici ovog kraja mogu potražiti validne informacije o Apostille-u, uz obavezno napominjanje službenom licu u koju svrhu dalje planiraju da koriste overeni dokument. Broj telefona suda je 027-321-784, a njegove izdvojne jedinice nalaze se u Kuršumliji i Blacu.


Kategorije prevoda za Prokuplje

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Prokuplju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Prokuplje

Spisak sudskih tumača za grad ProkupljeSudski tumači za grad ProkupljeSpisak sudskih tumača za grad Prokuplje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Prokuplje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ProkupljeSudski tumači za grad ProkupljeCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Prokuplje

Sudski tumači i prevodioci u Prokuplju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!