Sudski tumači i prevodioci Rakovica

Rakovica je jedna od 16 beogradskih opština, a ovaj status dodeljen joj je 1974. godine, kada je izdvojena iz sastava opštine Čukarica. Nastala je od naselja u dolini Topčiderske reke, takozvanoj Staroj Rakovici, koja je ime dobila po istoimenoj reci, čiji se izvor nalazio u brdu prema selu Kumodraž.

Najstarije naseobine na tlu Rakovice su sela Kneževac i Resnik, koja se spominju već u 16. veku u turskim zemljišnim knjigama.

Manastir Rakovica, u čijoj porti je sahranjen i srpski patrijarh Pavle, više puta je rušen i uništavan, ali je nekako uspeo da preživi težak period turske vladavine i, zahvaljujući vladarskoj porodici Obrenovića, stekao značajne posede i dobijao sve važniju ulogu u tadašnjoj srpskoj državi. Ovde je otvorena i prva monaška škola u Srbiji, a od 1949. do 1958. godine u Rakovičkom manastiru bila je smeštena Beogradska bogoslovija. Preko puta manastirskog kompleksa nalazi se izvor Svete Petke.

Pored Topčiderske reke ovaj deo glavnog grada krase i mnoge druge prirodne lepote. Miljakovačka šuma, a posebno, Košutnjak, bitno utiču na unapređenje kvaliteta životne sredine i poboljšanje ekoloških uslova. Topčider i Košutnjak su, naime, najpoznatija beogradska izletišta i čine celinu koja je proglašena za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Srbiju. U Košutnjačkoj šumi ubijen je knez Mihajlo Obrenović, a tu je i čuvena Hajdučka česma, gde su se nekad, po predanju, okupljali hajduci na Đurđevdan. Nakon Drugog svetskog rata u Košutnjaku je izgrađen i Pionirski grad, koji je i danas mesto okupljanja mladih koji uživaju u bavljenju različitim sportovima u divnom prirodnom okruženju.

Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, na području opštine Rakovica živi više od 100 hiljada stanovnika. Na osnovu informacija iz Agencije za privredne registre, u ovom delu Beograda posluje oko 3 hiljade privrednika, a najveći broj njih se bavi trgovinom i pružanjem različitih vrsta usluga.

Upravo na teritoriji opštine Rakovica nalazi se i jedna od poslovnica Akademije Oxford, gde svi zainteresovani Beograđani mogu, pored obuke za rad na računaru, kvalifikacija za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kurseva jezika i priprema za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama ili fakultetima, dobiti i visokokvalitetne usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači Rakovica.Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Rakovica?

Prevodioci i sudski tumači Rakovica rade kao jedan dobro uigran tim. Posao sudskog tumača je, naime, overa određenih dokumenata, koji su prethodno prevedeni na odgovarajući jezik. To, zapravo, znaci da sudski tumač Rakovica može da za vas overi dokument za koji već imate prevod, ali u Akademiji Oxford imate još jednu izuzetnu pogodnost, koja podrazumeva mogućnost da na istom mestu i po veoma povoljnoj ceni, dobijete i prevod vrhunskog kvaliteta, a zatim i overu dokumenta, ukoliko za tim postoji potreba.

Prevodioci i sudski tumači Rakovica vrše usluge prevođenja sa i na srpski jezik, ali i sa jednog na drugi strani jezik i to direktno, a ne posredno. Preciznije rečeno, ukoliko vam je, recimo, potreban prevod sa engleskog na ruski jezik, naši stručnjaci neće prvo prevoditi materijal sa engleskog na srpski, kao što se to obično radi, već će sadržaj direktno preneti na ruski jezik, štedeći tako i novac i vreme klijenta.

Stručni tim Akademije Oxford vam nudi prevode sa i na 40 jezika, među kojima su, svakako jezici sa najvećim govornim područjem, poput engleskog, ruskog, španskog, nemačkog, francuskog, kao i italijanskog, portugalskog ili holandskog. Prevodioci i sudski tumači Rakovica u svom timu imaju stručnjake za jezike svih naših suseda: mađarski, rumunski, bugarski, makedonski, albanski, hrvatski, bosanski, ali i za ostale evropske jezike, kao što su: slovenački, poljski, češki, slovački, grčki ili turski. Sa ponosom ističemo da smo jedni od retkih koji mogu da ponude kvalitetne prevode sa i na japanski, kineski, estonski, korejski, pakistanski, kao i na sve skandinavske jezike.

Pored svega navedenog, ukoliko ste u situaciji da ste već na nekom drugom mestu uradili prevod potrebnog dokumenta, ali smatrate da taj posao iz nekog razloga nije dobro urađen, nemojte oklevati da nam se obratite. Naši visokokvalifikovani stručnjaci, to jest, lektori i korektori, će izvršiti kompletnu redakturu teksta i ponuditi vam tačan prevod, urađen prema svim pravilima prevodilačke struke.

Bitne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača Rakovica

Živimo u doba kada svi patimo od hroničnog nedostatka vremena, pa vam, idući u korak sa aktuelnim potrebama svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Rakovica nude priliku koja se ne propušta, da na istom mestu, u predviđenom roku i po, svakako, izuzetno povoljnim cenama, dobijete prevod i overu traženog dokumenta.

Sudski tumač je stručna i kvalifikovana osoba koja, svojim pečatom, jedan dokument čini pravno i zakonski validnim, odnosno podobnim za dalji pravni promet. Međutim, pre overe, sudski tumač Rakovica je dužan da, detaljnim upoređivanjem, utvrdi da su prevedeni i originalni dokument identični. Overeni prevod može da se koristi na teritoriji bilo koje države u svetu, u svim nadležnim institucijama, sudovima ili obrazovnim ustanovama.

Stoga je sasvim jasan naš zahtev da nam originalni materijal dostavite na uvid, ukoliko vam je potrebna overa pečatom ovlašćenog lica. Dolaskom u jednu od naših poslovnica u Beogradu, možete nam dokumenta lično dostaviti, a možete ih poslati u vidu preporučene pošiljke preko „Pošte Srbije“ ili jedne od brojnih kurirskih službi. Jedina situacija kada dozvoljavamo da nam pošaljete skenirana dokumenta na mejl je u slučaju da vam je neophodan hitan prevod i overa, što podrazumeva znatno kraće rokove od onih koje nudimo. Naravno, prevodioci i sudski tumači Rakovica će za vas uraditi i taj posao, ali ćemo svakako zahtevati da nam, pre neko što sudski tumač izvrši overu, dostavite i originalna dokumenta na uvid.

Materijal koji ste nam poverili možete, nakon što je kompletno obrađen, odnosno, preveden i, po potrebi, overen, preuzeti lično, u jednoj od naših poslovnica, ili vam može biti dostavljen, takođe, putem preporučene pošiljke. U tom slučaju, osim cene prevoda i overe, plaćate i odgovarajuću cenu dostave koju je odredila kurirska služba preko koje ćete dobiti dokumenta. Valjalo bi da nam, prilikom predaje materijala, precizirate i koji vam od ova dva načina preuzimanja odgovara.

Prevodi i overe koje rade prevodioci i sudski tumači Rakovica

Prevodioci i sudski tumači Rakovica će za vas uraditi prevod i overu bilo kog ličnog ili poslovnog dokumenta koji vam je potreban. Od ličnih dokumenata tu su, pre svega, lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, ali i uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige umrlih.

Poslovna dokumenta koja će sudski tumač Rakovica, stavljanjem svog pečata, učiniti pravno i zakonski validnim obuhvataju: rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske i godišnje izveštaje, bilanse stanja i uspeha, zatim statute i osnivačka akta preduzeća, kao i sve vrste ugovora i razne fakture. Prevodioci i sudski tumači Rakovica će profesionalno prevesti, a zatim i overiti potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje je nemoguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom, zatim potvrdu o stanju na bankovnom računu ili o redovnom zaposlenju, ali i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o nekažnjavanju, kao i, u poslednje vreme sve traženiji, prevod tekovina Evropske Unije. Predmet overe mogu biti i svi pravni akti, odnosno dokumenti koji se koriste u pravosudnom sistemu, poput raznih sudskih presuda i rešenja.

Pored ličnih i poslovnih dokumenata, klijenti nam se često obraćaju za prevod i overu različitih materijala koji su vezani za obrazovanje. Prevodioci i sudski tumači Rakovica će, takođe, sa zadovoljstvom za vas obraditi i diplome i dodatke diploma, prepise ocena i potvrde o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili o položenom stručnom ispitu. Dakle, nakon prevoda i overe koju uradi naš stručni tim, dobićete dokument koji je važeći prema svim pravilima i zakonima, isto kao njegov original, i možete ga, bez ikakve bojazni, koristiti u daljim poslovima, pravnom prometu ili prilikom konkurisanja za neki posao ili za nastavak školovanja u nekoj obrazovnoj instituciji.

Prevodioci i sudski tumači Rakovica – dodatne informacije

Ukoliko odlučite da našem stručnom timu poverite posao prevoda i overe vaših dokumenata, budite uvereni da ćete dobiti uslugu zaista vrhunskog kvaliteta. Pored toga što su većina naših prevodilaca i sudskih tumača izvorni govornici jezika za koji su kvalifikovani, oni su i visoko obrazovani ljudi širokih interesovanja i znanja. Takođe, svi naši sudski tumači dobro poznaju pravnu terminologiju koja se koristi prilikom prevođenja dokumenata, a i položili su zakonom propisanu zakletvu kojom se obavezuju da će savesno i časno obavljati svoju dužnost i poštovati važeće propise. Sve ove činjenice na nedvosmislen način pokazuje da su prevodioci i sudski tumači Rakovica stručan tim bez konkurencije u svom domenu, koji će poštovati privatnost svojih klijenata, čuvati tajnost podataka koji su im dostupni i u predviđenom roku profesionalno i tačno obaviti ono što se od njih očekuje.

Uz vrhunski kvalitet koji je karakteristika našeg rada, uverićete se da su i cene naših usluga izuzetno povoljne, ako uzmete u obzir da sav posao završavate na jednom mestu i da potrebni dokument dobijate u predviđenom roku, overen i precizno preveden. Pravila prevodilačke profesije nalažu da se na jednoj strani prevedenog i otkucanog teksta nalazi 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo će važiti i za prevod dokumenata, a sve cene prevoda i overe možete naći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Osim dostavljanja originala na uvid, od klijenata zahtevamo još samo da se blagovremeno, u nadležnom sudu, raspitaju o overama koje su potrebne za dokument koji nam dostavljaju na obradu. Ovo je izuzetno važno, posto prema međunarodnoj konvenciji, postoje neka dokumenta za koje je, pored regularne overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, potrebna i legalizacija overenog prevoda haškim Apostille pečatom. Ovu legalizaciju vrši teritorijalno nadležan sud u mestu izdavanja dokumenta za koji je potrebno apostiliranje. Time se potvrđuje da je on validan na teritoriji naše zemlje, to jest, da se može, bez problema predavati u sve nadležne institucije i koristiti za obavljanje drugih poslova. Osim pomenutog, postoji i takozvana nadovera dokumenata koja su u vezi sa obrazovnim sistemom, a koju vrši prvo Ministarsvo prosvete, pa zatim Ministarstvo inostranih poslova. Ova overa MIP –a potvrđuje da je dokument validan i za pravni promet van granica Srbije.

Kako do obaveštenja o Apostille pečatu i nadoveri

Da bi prevodioci i sudski tumači Rakovica mogli da vaš materijal potpuno obrade, odnosno prevedu, a zatim i overe, i to u predviđenom roku, potrebno je da na vreme prikupite i informacije o overama koje se zahtevaju kada je u pitanju vaš dokument. To možete uraditi odlaskom u jedan od tri Osnovna suda na teritoriji Beograda, mada bi, pre toga trebalo da se raspitate koji je sud tačno nadležan za vašu opštinu, pošto su oni teritorijalno podeljeni. Konkretno, za područje opštine Rakovica nadležan je Drugi osnovni sud, koji se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina, broj 16. Na istoj adresi je i Treći osnovni sud, dok se Prvi nalazi u Bulevaru Nikole Tesle, broj 42. Pomenute informacije moguće je dobiti i u nadležnim službama Višeg suda, koji je smešten u Timočkoj ulici, broj 15, na Vračaru.


Kategorije prevoda za Rakovica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Rakovicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Rakovica

Spisak sudskih tumača za opštinu Rakovica Sudski tumači za opštinu Rakovica Spisak sudskih tumača za opštinu Rakovica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Rakovica

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Rakovica Sudski tumači za opštinu Rakovica Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Rakovica

Sudski tumači i prevodioci u Rakovici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!