Sudski tumači i prevodioci Šid

Šid je administrativno, kulturno, političko i privredno sedište najzapadnije sremske opštine, koja se nalazi na padinama Fruške gore, između reke Dunav, na severu, i reke Save, na jugu. Pomenuta oblast pogoduje razvoju voćarstva i vinogradarstva, pa se ovde nalaze 4 čuvene vinarije – Molovin, Brestovački, Trivanović i Vinat. U okviru poljoprivredne proizvodnje, ovaj kraj se ističe u prehrabmenoj industriji i, poglavito, preradi žita. Mnoge fabrike koje su nekada uspešno poslovale, poput klanice i pogona za proizvodnju tekstila i trikotaže, su zatvorene posle 2000. godine, ali se, uprkod tome, u Šidu na poslednja tri popisa beleži porast broja stanovnika, kojih sada ima oko 13 hiljada.

Na početku 18. veka, prema pisanim izvorima, Šid je bio jedno od najvećih naseljenih mesta na potezu između Sremske Mitrovice, Vukovara i Vinkovaca.

Tokom Drugog svetskog rata, Šid se nalazio u sastavu Nezavisne Države Hrvatske i u to doba su Srbi u ovom mestu svirepo mučeni i zlostavljani na sve moguće načine. U sklopu velike racije koju su ustaše izvele na području celog Srema, na Veliku Gospojinu, 28. avgusta 1942. godine, u gradu je zarobljeno više od sto ljudi koji su pretrpeli neopisivo maltretiranje, a većina njih je prebačena vozom u Sremsku Mitrovicu, gde su i streljani. Tom prilikom ubijen je i poznati srpski slikar Sava Šumanović, koji je, pretpostavlja se, zajedno sa ostalim streljnim Srbima, sahranjen u zajedničku masovnu grobnicu. U selima šidskog sreza od svih žitelja srpske nacionalnosti tražilo se i da plaćaju određene doprinose, a ukoliko to ne bi učinili, bilo bi im naloženo da se sele u Srbiju, dok im je hrvatska država oduzimala svu imovinu.U Šidu i okolini nalaze se mnogi arheološki lokaliteti, kao što je Tvrđava Berkasovo sa tragovima utvrđenog grada, ili Gradina na Bosutu, u ataru sela Vašica. Posetiocima je interesantno i spomen – obeležje „Sremski front“, Ruski dvor, odnosno letnja vladičaska rezidencija, Tvrđava u Moroviću, ali i mnoge manifestacije, kao što je, recimo, „Sremski svinjokolj i kobasicijada“.

Svi stanovnici Šida i susednih mesta u Sremu su, između ostalih žitelja naše zemlje, u prilici da koriste vrhunske profesionalne usluge prevodilaca i sudskih tumača Akademije Oxford, koji su osposobljeni za prevod i overu svih vrsta dokumenata i ličnih isprava, bile one privatnog ili poslovnog tipa. Svi materijali mogu da se prevedu sa ili na čak 40 jezika koji se govore u celom svetu, a, sasvim je logično da se najčešće traži prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacija na srpski jetik ili u obrnutom smeru, sa srpskog na neki strani jezik. Osim toga, prevodilac i sudski tumač Šid radi prevode i u okviru, naravno, engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog jezika, ali i jezika svih naših suseda – albanskog, hrvatskog, bosanskog, mađarskog, rumunskog, bugarskog i makedonskog. Od ostalih evropskih jezika koje nismo pomenuli, a sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Šid, izdvajamo ukrajinski, portugalski, španski, grčki, italijanski, kao i turski, češki, slovenački, poljski, holandski, slovački, ali i skandinavske jezike – norveški, finski i švedski. Moguć je i prevod dokumentacije na kineski, japanski, arapski i latinski jezik, kao i sa ovih na neke druge jezike, a budući da su veoma retki, posebno mesto u našem prevodilačkom centru zauzimaju stručnjaci za pakistanski, persijski, romski, estonski, hebrejski i korejski jezik. Imajući u vidu potrebe osoba sa slušnim i govornim teškoćama, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Prevod materijala sa nekog stranog jezika na srpski ili obrnuto je ustaljena praksa u svim centrima i prevodilačkim agencijama u našoj zemlji, tako da ova usluga koju i sami pružamo i nije nešto po čemu ćete nas izdvojiti. Međutim, prevodioci i sudski tumači Šid vam nude vrstu prevoda koju ćete retko gde na drugom mestu dobiti, a to je direktan prevod između dva strana jezika. Ogromno iskustvo, ali i nivo obrazovanja i stručnosti onogućuju našim stručnjacima da za vrlo kratko vreme dokument koji je izdat na nakom stranom jeziku odmah prevedu na traženi jezik, koji takođe nije naš, a ne da, izneđu dva strana, prevode sardžaj na srpski jezik. Time idu na ruku klijentima jer rade brže, efikasnije i jeftinije, te im se svi oni koji ih jednom angažuju za ovakvu vrstu posla uvek ponovo obraćaju ili ih preporučuju za usluge pomenutog tipa.

TESTOVI


U vezi sa prevođenjem važno je da znate da se na jednoj strani prevedenog dokumenta ili bilo kog pisanog materijala nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovu dužinu propisuje zakon prevodilačke profesije, koga se pridržavaju i prevodioci i sudski tumači Šid.

Mnogi klijenti nam se obraćaju sa željom da overimo njihov dokument koji je već preveden od strane neke druge stručne osobe, te, naravno, izlazimo u susret i kada su ovakvi zahtevi u pitanju. Naglašavamo, samo, da je obavezno da nam, osim prevedenog spisa, na uvid dostavite i njegov original, pošto procedura overe predviđa da se obavezno mora izvršiti upoređivanje prevoda i originala, kako bi se utvrdilo da među njima nema odstupanja. Tek nakon toga, prevod se može overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača i on tako postaje, u pravnom i zakonskom pogledu, isti kao sva druga originalna dokumentacija.

U profestinalnom timu Akademije Oxford nalaze se i izuzetno stručni i iskusni lektori i korektori koji mogu da vam pomognu ukoliko nešto u vašem prevodu treba da se ispravi, uobliči ili dotera. Redakturom i pažljivom analizom teksta, oni će dovesti prevedeni materijal do savršenstva, pa ni prevodilac i sudski tumač Šid neće moći da mu uputi nikakvu zamerku.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Šid?

Paket usluga naših stručnjaka je veoma pogodan za klijente, pošto im pruža mogućnost da za relativno kratko vreme i na jednom mestu dobiju i prevod i overu dokumenata koja su im potrebna. Kako se overa materijala na legalan način ne može izvršiti bez originala, molimo vas da nam ih dostavite na jedan od predviđena dva načina – slanjem preporučenom pošiljkom Pošte Srbije ili kurirskom službom ili, pak, dolaskom u našu poslovnicu i predajom pomenutih dokumenata ovlašćenom koordinatoru. Postoji i treći način, ali se on primenjuje samo u slučaju da vam je potreban hitan prevod dokumenata za veoma kratko vreme, i podrazumeva skeniranje materijala i slanje istih na naš mejl. Ovo se dopušta isključivo u cilju što brže dostave, kako bi posao prevoda i overe mogao da se započne što pre, pa tako i završi u roku koji tražite. Ne zaboravite, ipak, da nam naknadno, što pre budete u prilici, pošaljete ili lično donesete i originalne materijale, bez kojih naša kompletna usluga ne može da se obavi.

Kada prevodilac i sudski tumač kompletno obradi vaša dokumenta, ona se spajaju sa izvornim materijalima i mogu vam biti predata u našoj poslovnici, ako vam odgovara da po njih dođete, ili ih možete dobiti na kućnu, adresu firme ili na neko drugo mesto koje navedete. Isporuku vrši kurirska služba sa kojom u najvećem broju slučajeva sarađujemo ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke. Troškovi ove usluge naplaćuju se odvojeno od cena overe i prevoda, idu na vaš račun, a njihovu visinu određuje služba koju smo u tu svrhu angažovali.

Cene prevoda i overe, kao i hitnog prevoda, koji se drugačije tarifira, možete pogledati na oficijelnom sajtu naše kompanije u cenovniku koji je tamo naveden, a možete se o njima raspitati i kod ovlašćenih službenika u našim poslovnicama.

Zašto vam je uopšte potreban overen prevod jednog dokumenta? Odgovor je, zapravo, vrlo jednostavan, jer, iako bi mnogi rekli da su običan i overen prevod nekog pisanog materijala zapravo tekstovi iste sadržine, to u očima prava i zakona uopšte nije tako. Da pojasnimo, pečat licenciranog sudskog tumača zapravo znači da je prevod na stručan način pregledan i temeljno upoređen sa originalom, te da su ispunjeni svi zakonski uslovi da on u pravnom prometu zauzme mesto originalnog dokumenta.

Da bi se to ostvarilo, svi podaci iz izvornog spisa moraju biti pažljivo prevedeni na traženi jezik, uz uvažavanje stila kojim je pisan originalni dokument, kao i pravnih i zakonskih termina koji su u njemu upotrebljeni. Urađen prevod, pre same overe, još jednom pregleda stručno lice, pošto je poznata stvar da se neke greške ne uoče na prvu loptu. Ukoliko ih ima, tom prilikom se one ispravljaju i materijal se usklađuje sa duhom jezika na koji je preveden, te sa njegovim gramatičkim i pravopisnim pravilima. Ovako upakovan dokument, prevodilac i sudski tumač Šid sada mora da uporedi sa originalom i da utvrdi da li su oni identični u svim predviđenim aspektima, pošto samo takav prevod može biti overen. Stavljanjem svog pečata sa jedinstvenim registracionim brojem, a potom i potpisivanjem prevoda, ovaj jezički stručnjak, zapravo, daje zakonsku potvrdu da je dotični prevod jednak originalu i da se, u toj formi, može bez ikakvih smetnji koristiti u međunarodnim pravnih poslovima.

Verujemo da ćete se, kada jednom sa nama započnete saradnju, i kasnije uvek obraćati našim stručnjacima kada je reč o prevodu i overi dokumenata, jer je zaista reč o vanredno dobrim poznavaocima posla, iza kojih stoje godine iskustva i nebrojeno mnogo zadovoljnih mušterija. Osim veoma dobrog poznavanja zakonskih odredaba i propisa, te pravne terminologije koja se tiče prevoda i overe zvaničnih materijala, svi prevodioci i sudski tumači Šid imaju najviše stručne kvalifikacije za jezik ili više njih u okviru koga prevode, a veoma često su to i izvorni govornici, što još više doprinosi efikasnosti i kvalitetu njihovog rada. Budući da su, pre stupanja na dužnost, položili obaveznu zakletvu za sudske tumače, budite sigurni da će sva vaše dokumenta koja nam dostavite biti apsolutno bezbedna, pošto na njihovo čuvanje naše jezičke strunjake, osim pomenute zakletve, obavezuje i moralna i profesionalna dužnost. Jedan od osnovnih principa rada naše kompanije, u cilju zadovoljstva svih koji sa nama sarđuju, jeste poštovanje ličnosti i privatnosti klijenata i zaštita poverenih nam podataka od bilo kakvog nepoželjnog korišćenja.

Koja dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Šid?

Visoke profesionalne kvalifikacije, preciznost, iskustvo, kao i brzina u radu čine naše stručnjake jednim od vodećih u regionu kada je u pitanju prevod i overa zvanične dokumentacije i javnih isprava. U domen njihovog rada spadaju, kako lična, tako i sva dokumenta koja se mogu okarakterisati kao poslovna.

Pisane materijale koji se odnose isključivo na jednu osobu, možemo grubo podeliti na lične isprave , obrazovne materijale, kao i sve potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti kojima pojedinac može da, u za to nadležnim službama, ostvari neka svoja prava. Lične isprave koje prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Šid obuhvataju ličnu kartu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajnu dozvolu i izvod iz matične knjige venčanih. Pisana dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, a koje klijenti često traže prevedene na određeni jezik, a zatim i overena, koriste se radi nastavka školovanja ili usavršavanja u inostranstvu, kao i u cilju zaposlenja van zemlje. Tako, između ostalih, prevodilac i sudski tumač Šid prihvata da obradi diplomu i dodatak diplomi, svedočansva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, kao i nastavne planove i programe fakulteta. Čest predmet prevoda i overe predstavlja i potvrda o slobodnom bračnom stanju, neophodna za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, ali se na isti način mogu obraditi i potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, potvrda o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, naslednička i druge vrste izjava, ali i potvrda o neosuđivanosti. Uslovno rečeno, u lične materijale se mogu uvrstiti i medicinska i farmaceutska dokumentacija, sa kojom, takođe, radi prevodilac i sudski tumač Šid. Ovde spadaju svi lekarski nalazi, kao i dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda , te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda.

Iz poslovne sfere, uz prevod i overu tehničke i medicinske dokumentacije, što će reći uputstava za rukovanje, građevinskuh projekata, potvrda o kvalitetu proizvoda, ali i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, prevodilac i sudski tumač Šid može da izda overen prevod i svih zvaničnih dokumenata koja su potrebna radi učešća na tenderu, kao i godišnjih, finansijskih i revizorskih izveštaja, ali i svih vrsta faktura i poslovnih odluka i ugovora. Osim toga, nakon kvalitetno urađenog prevoda na traženi jezik, overavaju se i rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, a uz to i izvodi iz Agencije za privredne registre, poslovna pisma i poreski identifikacioni broj (PIB). Za međunarodne pravne poslove radi se overen prevod svih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, ali i tekovina Evropske Unije, zahteva za dobijanje vize, kao i različitih sertifikata, pravilnika, izveštaja, licenci, ovlašćenja i punomoćja.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Da bi zvanični materijali postali pravno važeći, ponekad se zahteva i overa haškim Apostille pečatom, koju ne obavljaju prevodioci i sudski tumači Šid, već teritorijalno nadležni sudovi. Veoma je bitno da se klijenti na vreme upoznaju sa svim pojedinostima ove overe, budući da se ona ne traži za sva zvanična dokumenta, a ne isključuje obavezno overu sudskog tumača. Ponekad je, osim stavljanja Apostille-a na prevedeni dokument, potrebno njime overiti i original, a u nekim slučajevima se traži da stručno lice uradi i prevod sadržaja pečata.

Imajući u vidu da prevodilac i sudski tumač Šid ne mora da bude do detalja upoznat sa pravilima apostiliranja, molimo vas da se o svemu gore navedenom raspitate u osnovnom sudu kome pripada vaše mesto, kako biste tačno organizovali postupak prevođenja dokumenata i, u krajnjoj liniji,uštedeli i vreme i novac.

Nemojte zaboraviti da ovlašćenom licu tačno navedete koji dokument overavate, kao i za šta vam je potreban njegov overeni prevod, jer ćete tako dobiti zaista validna obaveštenja.

Koga pitati za Apostille pečat?

Odgovori na sva pitanja koja se tiču apostiliranja dokumenata za inostranu upotrebu dostupna su građanima Šida i okoline u nadležnoj službi Osnovnog suda u Šidu , u Ulici Cara Dušana 4, ili na broj telefona 022-712-126. Institicija koja je po rangu iznad pomenute jeste Viši sud u Sremskoj Mitrovici.

Molimo vas da na neki način kontaktirate naše koordinatore ukoliko postoji išta što nismo razjasnili , a u vezi je sa načinom rada naših stručnjaka ili overe zvanične dokumentacije. U svakom trenutku smo voljni da pružimo validne informacije svim svojim klijentima.


Kategorije prevoda za Sid

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Šid


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Sid

Spisak sudskih tumača za grad SidSudski tumači za grad SidSpisak sudskih tumača za grad Sid

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sid

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SidSudski tumači za grad SidCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sid

Sudski tumači i prevodioci u Šidu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!