- Sudski tumači i prevodioci - Sopot

Sudski tumači i prevodioci Sopot

Sopot je jedna od 17 beogradskih opština i nalazi se južno od glavnog grada, u severnom delu Šumadije. Graniči se sa teritorijama opština Lazarevac, Mladenovac, Aranđelovac, Barajevo, Grocka i Voždovac. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, u Sopotu živi oko 20 hiljada ljudi.

Varošica je ime dobila po staroslovenskoj reči, koja znači „izvor“ ili „voda koja se obrušava“, a nastala je, nakon što je u susednom selu Ropočevu napravljena mehana oko koje su lagano počele da niču kuće ponajviše onih koji su se doseljavali iz pomenutog Ropočena i Nemenikuća, takođe sela u blizini. Sopot se prvi put u pisanim dokumentima spominje na Langerovoj karti 1818. godine, obeležen kao Sopot – BACH. Kraljevskim ukazom iz 1893. dodeljen mu je status varošice, a do 1905. je, zajedno sa Ropočevom, činio jedinstvenu opštinu. Te godine je, odlukom Skupštine Kraljevine Srbije i kralja Petra I Karađorđevića, formirana zasebna opština Sopot.

Blizina Beograda, ali i prirodne lepote koje ga okružuju, kao i dobar geografski položaj i saobraćajne veze, čine ovo mesto pod Kosmajem veoma pogodnim za život i primamljivim za izletnike i turiste. Osim uređenih mesta za boravak u prirodi na padinama planine, tu je i turistički lokalitet Trešnja, manastir Tresije, vikend izletište Babe, Guberevačke šume, kao i ekološki čista sredina i povoljna ruža vetrova. Veoma zanimljiva je i crkva u Nemenikućama, u kojoj je patrijarh Arsnije Čarnojević poslednji put, pre Velike seobe, pričestio Srbe sa ove strane reke Save. Na treba zaboraviti ni gostoljubive domaćine, brojne prodavnice i ugostiteljske objekte, koji će učiniti da boravak u Sopotu svima bude prijatan.Još od 1972. godine u ovoj varošici se, polovinom jula, održava poznati Filmski festival, na kome se prikazuju najnovija ostvarenja domaće kinematografije, posetioci se druže sa glumcima i uživaju u pravoj holivudskoj atmosferi.

Na teritoriji opštine nalaze se 4 osnovne škole – po jedna u Sopotu, Maloj Ivanči, Rogači i Ralji. U prostorijama Mašinske škole „Kosmaj“ u Sopotu radi i Visoka poslovna škola strukovnih studija.

Akademija Oxford se pobrinula da i stanovnicima svih naselja u opštini Sopot omogući da na lak način dođu do kvalitetnog prevoda i overe bilo kog dokumenta, a da ne moraju zbog toga da putuju do Mladenovca ili Beograda. U našoj poslovnici organizujemo i vrlo savremenu obuku za rad na računarima, bez koje se danas ne može obavljati ni najjednostavniji posao, kao i dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, naročito korisnu za sve one koji ne mogu da nađu posao u svojoj struci. Građani ovog dela Beograda mogu kod nas upisati i neki od kurseva stranih jezika, na kojima će brzo napredovati, uz iskusne i kvalitetne predavače, a na kraju tečaja če dobiti međunarodno priznate serifikate koji će potvrditi njihovo znanje. Za buduće srednjoškolce, gimnazijalce i studente smo obezbedili vrhunsku pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama.

Šta mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Sopot?

Osim paketa usluga, to jest prevoda i overe dokumenata, koji se i najčešće traži, prevodilac i sudski tumač Sopot može da izvrši i overu dokumenta koji je neko drugi, na vaš zahtev, preveo. U tom slučaju će, svakako, morati da uporedi prevedeni dokument sa njegovom originalnom verzijom, ne da bi kontrolisao rad nekog kolege, već da bi uočio eventualne razlike između ova dva dokumenta. Naime, overa nekog spisa pečatom ovlašćenog sudskog tumača podrazumeva da je prethodno utvrđeno da su prevod i original dva sasvim ista dokumenta, samo napisana različitim jezicima. Ukoliko je to tako i u slučaju vašeg materijala, prevodilac i sudski tumač Sopot će na prevedeni dokument staviti svoj pečat sa registracionim brojem i potpisati ga. Sa ovom zvaničnom potvrdom, on postaje zakonski prihvatljiv u svim nadležnim institucijama sistema i možete ga neometano koristiti u daljim poslovima.

Naravno da postoje situacije kada prevod koji imate ne zadovoljava stroge kriterijume procesa prevođenja javnih isprava, a čak ponekad i sami klijenti nalaze da bi ponešto u njemu trebalo da bude drugačije. U tom slučaju, za vas imamo spremnu ekipu visokostručnih lektora i korektora, sposobnih da ćak i najgore urađen prevod za tili čas pretvore u formu koja nema mane po pitanju visokih prevodilačkih standarda, a na koju ni sudski tumač Sopot neće imati nikakvih zamerki.

Ukoliko se odlučite da sav posao poverite našim stručnjacima, tačnije da tražite da urade i prevod i overu vašeg dokumenta, sigurni smo da se nećete pokajati što ste nas angažovali, jer ćete, zahvaljujući stručnosti i iskustvu prevodilaca i sudskih tumača Sopot, dobiti preveden i overen dokument na izuzetnom nivou kada je kvalitet u pitanju, a sve to za prilično kratko vreme i po svakako najpovoljnijoj ceni na tržištu. Tome u prilog ide i činjenica da prevodioci i sudski tumači Sopot, ukoliko klijent za tim ima potrebu, prevode materijale direktno, sa jednog na drugi strani jezik. Da pojasnimo, to znači da će, ukoliko se zahteva da se, recimo, na ruski jezik prevede dokument koji je izdat na francuskom jeziku, oni baš tako to i uraditi, a neće prvo sadržaj prebacivati sa ruskog na srpski, pa tek onda na traženi francuski jezik. Ovo, bez ikakve sumnje, štedi vreme potrebno da se završi kompletan posao, ali i umanjuje cenu usluge, što sve, naravno, ide u korist naših klijenata.

Prevodioci i sudski tumači Sopot prevode i overavaju dokumenta u rasponu od čak 40 jezika koji se govore u svetu, uključujući, naravno, i srpski. Najčešće se, razume se, traže prevodi koji se odnose na engleski, nemački, francuski, ruski, italijanski, španski ili grčki, ali klijenti sa naših prostora neretko imaju potrebu da dobiju prevod dokumenata i u okviru jezika koji se govore u bivšim jugoslovenskim republikama, poput, slovenačkog, hrvatskog, bosanskog ili makedonskog. Radimo, naravno, i prevode koji se tiču ostalih evropskih jezika, odnosno, holandskog, mađarskog, rumunskog, poljskog, albanskog, češkog, kao i ukrajinskog, slovačkog, bugarskog, ali i skandinavskih jezika, kao što su finski, švedski i norveški. Prevodioci i sudski tumači Sopot rade i prevod dokumenata sa ili na turski, arapski, kineski i japanski jezik, a ako se za tim ukaže potreba prevode i u okviru jezika koji se nekada govorio u Starom Rimu, a danas se smatra mrtvim, rečju, latinskog jezike. Kod nas ćete naći i stručnjake kakvih gotovo da nigde u Srbiji nema, tačnije one čija je specijalnost estonski, pakistanski, korejski, romski, persijski ili hebrejski jezik, a izlazimo u susret i osobama sa slušnim i govornim smetnjama angažujući za njih prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Sa kojim sve dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Sopot?

Svojim visokim stručnim kvalifikacijama, kao i nivoom poznavanja zakonske i pravne terminologije, prevodioci i sudski tumači Sopot osposobljeni su za prevod i overu bukvalno svih tipova dokumenata i javnih isprava.

Pored lične, poslovne i pravosudne dokumentacije, klijenti često donose na prevod i overu različita dokumenta koja su u vezi sa medicinom ili farmacijom, a koja su im potrebna za lečenje u inostranstvu ili usled uzimanja stranih lekova i preparata. Takvi su, na primer, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda.

Kako se u savremenom svetu mnogi poslovi vode na međunerodnom nivou, prevodilac i sudski tumač Sopot prihvata da, u domenu svoje profesije, obradi sve tipove poslovnih dokumenata, a najčešće radi sa revizorskim i godišnjim izveštajima, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju privrednog lica, kao i sa bilansom stanja i uspeha, izvodom iz Agencije za privredne registre (APR-a) i poreskim identifikacionim brojem (PIB-om). Tu su i razne vrste ugovora koji se u poslovanju koriste, kao, recimo o prodaji roba i usluga ili kupoprodajni, zatim ulazne i izlazne fakture, poslovne odluke i tehnički i naučni patenti, kao i kompletna tenderska dokumentacije, bez čijeg kvalitetno urađenog prevoda i overe neće biti moguće učešće na nekom međunerodnom tenderu. Za obavljanje mnogih poslova značajna je i građevinska i tehnička dokumentacija, pa prevodilac i sudski tumač Sopot prevodi i overava i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte.

Predmet prevoda i overe neretko su i dokumenta koja se koriste u pravosudnom sistemu različitih zemalja, kao što su sudska rešenja i presude, na primer, presuda o razvodu braka, dozvola za boravak, razni sertifikati, saglasnost o zastupanju, kao i sve vrste pravilnika, odluka, izjava ili izveštaja, ali i punomoćja i licence. Prevodilac i sudski tumač Sopot, na zahtev klijenta, može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, što se, zapravo, odnosi na pravna akta ove državne zajednice.

Overen prevod ličnih dokumenata je, svakako, neizostavan kada su u pitanju međunarodne transakcije, pa naši stručnjaci na ovaj način obrađuju lične karte, pasoše, izvod iz matične knjige rođenih, vozačke dozvole, kao i izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, te uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i radne dozvole.

Brojna je i, takozvana, obrazovna dokumentacija koja se overava, nakon što je kvalitetno i stručno prevedena, a ovde se ubrajaju diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta.

Prevodioci i sudski tumači Sopot neretko dobijaju i zahtev da prevedu i overe razne potvrde i uverenja koja će klijenti morati da predaju nadležnim službama određenih inostranih institucija, poput, na primer, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potrebne za sklapanje braka sa strancima, zatim potvrde o neosuđivanosti ili o redovnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o stanju na tekućem računu u banci.

Očekujemo da ćete poslovima koje za vas obave naši stručnjaci biti potpuno zadovoljni i da ćete nam se, kad god u budućnosti budete tražili slične usluge, uvek obraćati! Osim kvalitetnog i efikasnog rada, svim klijentima nudimo apsolutnu diskreciju, kada je čuvanje njihove privatnosti u pitanju. Ističemo da su, kako nalaže zakon naše države, svi prevodioci i sudski tumači Sopot, pre zvaničnog imenovanja, položili zakletvu koja predviđa da će svoj posao obavljati časno i pošteno, poštujući iznad svega sve propise i čuvajući podatke koji su im povereni. Budite, dakle, sigurni da će svi materijali koje nam dostavljate na prevod i overu biti bezuslovno zaštićeni od svakog vida mogućih zloupotreba.

Kako tačno rade prevodioci i sudski tumači Sopot?

Osnovni zadatak sudskog tumača je da, uz originalni dokument, dobije još jedan koji će biti pravno validan, ali napisan na nekom drugom jeziku. Zapravo, prevodilac i sudski tumač Sopot, pre svega, radi prevod, nastojeći da on u potpunosti odgovara originalu po pitanju sadržaja i stručnih termina, a zatim ga stilski i jezički doteruje do savršenstva. Jasno je da u prevodu ne smeju da se pojave nikakve gramatičke, pravopisne ili slovne greške. Sledeći korak je poređenje prevoda i originalnog dokumenta, koje sudski tumač Sopot vrši veoma sistematično, pošto ovde ne sme ništa da previdi. Ukoliko se potvrdi identičnost ova dva dokumenta u svakom mogućem smislu, prevod se overava pečatom ovlašćenog stručnjaka za dati jezik i na taj način on postaje pravno važeći i, sa stanovišta zakona, isto što i original.

Naime, sam prevod dokumenta nikako ne možete koristiti u pravnom prometu bilo koje države, pošto on, ma kako savršeno urađen, ne nosi na sebi zvaničnu potvrdu kojom se jamči da je sasvim jednak originalu. Pečat i potpis sudskog tumača, zapravo, predstavljaju garant da je stručno lice proverilo prevod dokumenta i njegov original i potvrdilo njihovu istovetnost.

U sklopu materijala koji nam dostavljate na obradu obvezno moraju biti i originalna dokumenta, pošto, kako smo već objasnili, zakonom propisana procedura nalaže da se ona u procesu overe moraju uporediti sa prevodima. Dokumentaciju možete sami doneti i predati je ovlašćenoj osobi u našoj poslovnici ili, ako vam je to zgodnije, možete je poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko odabrane kurirske službe. Nudimo vam i mogućnost da nam dokumenta za prevod i overu skenirate i pošaljete na mejl, ali samo ukoliko tražite da vam prevodioci si sudski tumači Sopot urade hitan prevod, za vrlo kratko vreme, pošto je u tom slučaju važno da materijal što pre stigne do naših stručnjaka. Ipak, naglašavano, da je i tada vaša obaveza da nam u međuvremenu dostavite originalna dokumenta, jer bez njih nije moguć rad sudskog tumača.

Gotova dokumenta možete lično preuzeti u našoj poslovnici, a možete i našem koordinatoru naznačiti da želite da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Slanje vršimo preporučeno, preko Pošte Srbije ili preko kurirske službe sa kojom sarađujemo. Napominjemo da sami snosite troškove slanja dokumenata, na osnovu cenovnika službe za dostavu, a oni se naplaćuju odvojeno od cena usluga naših stručnjaka.

U zvaničnom cenovniku Akademije Oxford nalaze se cene svih usluga koje nudimo, a možete ga pronaći na našem sajtu ili se o tome raspitati kod koordinatora u poslovnici. Važno je i da kažemo da se prevodioci i sudski tumači Sopot pridržavaju, čak i kod prevoda dokumenata i javnih isprava, prevodilačkog standarda koji propisuje da se na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Ukoliko još o tome niste obavešteni, pored overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, za neka dokumanta zakon predviđa i overu haškim Apostille pečatom, koju vrše teritorijalno nadležni sudovi. S obzirom na to da je za posao prevodioca i sudskog tumača Sopot bitno da zna da li se za konkretni dokument koji donosite traži samo prevod sadržaja dokumenta ili i samog Apostille pečata, kao i to da li se apostilira samo prevod ili i on i original, molimo vas da se o svemu ovome blagovremeno raspitate u nadležnoj instituciji, tačnije, u nekom osnovnom sudu, koji su u našoj zemlji zaduženi za ovu problematiku.

Gde se raspitati o apostiliranju dokumenata?

Stanovnici Sopota i okolnih mesta informacije o Apostille overi mogu dobiti u Sudskoj jedinici u Sopotu , na Kosmajskom trgu bb, ili na broj telefona 011-8251-354. Ova ustanova radi u okviru Drugog osnovnog suda, koji se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina 16.

Ako postoji još nešto što biste želeli da pitate, a tiče se usluga koje vam nudimo, naš ovlašćeni službenik će vam rado sve pojasniti, a ako procenite da je to potrebno, možete dobiti i besplatnu konsultaciju sa jednim od naših koordinatora.


Kategorije prevoda za Sopot

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Sopot


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Sopot

Spisak sudskih tumača za opštinu Sopot Sudski tumači za opštinu Sopot Spisak sudskih tumača za opštinu Sopot

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Sopot

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Sopot Sudski tumači za opštinu Sopot Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Sopot

Sudski tumači i prevodioci u Sopotu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!