Sudski tumači i prevodioci Topola

U srcu Šumadije nalazi se varoš Topola, ispod poznatog brda Oplenca. Udaljena je od Beograda osamdesetak kilometara, a pripada Šumadijskim upravnom okrugu. Područjem opštine protiču rečice Kamenica i Jasenica, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u samoj Topoli živi skoro 5 hiljada ljudi.

Naselje je za vreme austrijske okupacije severnog dela Srbije bilo u sastavu kragujevačkog distrikta i u to doba se po prvi put i javlja u pisanoj dokumentaciji, ali pod imenom Dopola. Naime, na mestu današnje varoši nalazilo se selo Kamenica, tako nazvano po pomenutoj rečici, ali je među kiriđžijama bilo poznato jedno drvo topole, kod koga su se oni odmarali i sastajali na putu prema Beogradu, te je vremenom ime naselja promenjeno u Topola.

Današnju varoš osnovao je, zapravo, Karađorđe Petrovć oko 1781. godine, ali ju je u Prvom srpskom ustanku uništio Kučuk – Alija, koji je i zapalio Karađorđevu kuću. Na mestu svog porušenog doma, Vožd je 1805. godine izgradio utvrđeni grad, te je tako Topola postala strateški važno mesto, ali je porastao i njen politički značaj, kao Karađorđeve prestonice. Iako je centar ustaničke Srbije bio u Kragujevcu, Topola je postala sedište društvenog života.Kao rodonačelnik dinastije, vožd Karađorđe je na Oplencu podigao svoju zadužbinu i u nju smestio porodičnu grobnicu. Gradnja crkve je počela 1811. godine, a njena zvona su bila prva koja su se oglasila u slobodnoj Srbiji. Kada su Turci okupirali ove krajeve crkva je zapaljena, izgoreo je ikonostas, a freske su bile na razne načine uništavane i nagrđivane. Kasnije je kralj Petar I Karađorđević ovde podigao crkvu Svetog Đorđa u kojoj se nalaze grobovi umrlih Karađorđevića, a u okviru zadužbinskog kompleksa danas se nalazi i Petrova kuća, Kraljeva i Kraljičina vila, muzeji „Vinogradareva kuća“ i „Kraljev podrum“, Karađorđev konak, crkva, kasarna i spomenik, kao i hotel „Oplenac“.

U Topoli se svake jeseni održava i nadaleko poznata „Oplenačka berba“, tradicionalna manifestacija ovog vinogradarskog kraja.

Kako je Topola važna za istoriju, ali i za savremeni razvoj naše države, Akademija Oxford je u prilici da svoje usluge ponudi i stanovnicima koji žive u nekadađnjoj varoši vožda Karađorđa. Svim budućim srednjoškolcima i studentima obezbedili smo kvalitetnu pripremu za polaganje prijemnih ispita, a sa zadovoljstvom ističemo da omogućavamo dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena, namenjenu svima onima koji bezuspešno pokušavaju da nađu posao u svojoj struci. Organizujemo i obuku za rad na računarima, sertifikovane kurseve stranih jezika, a prevodioci i sudski tumači Topola mogu svima kojima je to potrebno da ponude prevod zvanične dokumentacije u okviru čak 40 svetskih jezika, a nakon toga i overu, prema svim zakonskim procesima.

Prevodilac i sudski tumač Topola nudi sledeće usluge

Jezički profesionalci koji sačinjavaju naš tim su uglavnom izvorni govornici svog radnog jezika sa licencom odobrenom od strane nadležne institucije Republike Srbije. Zahvaljujući visokim kvalifikacijama, ali i opštem obrazivanju, te raznovrsnim afinitetima, oni su u prilici da svojim klijentima ponude uslugu, zastupljenu u malom broju prevodilačkih centara, a to je direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Preciznije rečeno, kod nas neće morati da se za ovakav tip prevoda angažuju dva stručnjaka – jedan koji će da uradi prevod sa osnovnog jezika na srpski, a zatim drugi, čiji je zadatak prevod sa srpskog na ciljani strani jezik. Na taj način cena naše usluge biće svakako niža, a i posao će biti završen u osetno kraćem roku.

Jezici sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Topola obuhvataju prektično sve koji se govore na tlu Evrope, a to su: engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, kao i italijanski, turski, grčki, holandski, ali i skandinavki jezici – švedski, finski, norveški i danski. Prevod dokumentacije se radi i sa ili na sve slovenske jezike – srpski, makedonski, bosanski, hrvatski, slovenački, zatim bugarski, češki, poljski, slovački, kao i ukrajinski i, naravno, ruski. Iako više ne spada u žive jezike, latinski je i danas prisutan u sadržajima koji se tiču veterine, medicine, prava, farmacije i drugih naučnih disciplina, te sa kod nas praktikuju i prevodi u okviru jezika Starog Rima. Budući da ih nema mnogo u našoj zemlji, posebno mesto u prevodilačkom timu Akademije Oxford pripada stručnjacima za estonski, persijski, romski, hebrejski, pakistanski, korejski, kao i za znakovni jezik. Prevodilac i sudski tumač Topola kvalifikovan je i za rad sa mađarskim, rumunskim, albanskim, ali i sa kineskim, japanskim i arapskim jezikom.

Iako je usluga naših stručnjaka, što će reći, prevod i overa dokumenata, najpovoljnija kada je klijenti koriste objedinjenu, budući da sav posao završavaju na istom mestu i za kratko vreme, prihvatamo da uradimo i samo overu materijala koje ste već preveli na nekom drugom mestu. Uslov koji zahtevamo je da vaš prevedeni dokument mora biti korektno urađen, u skladu sa rigoroznim pravilima obrade zvaničnih materijala i da ne sme ni u jednom bitnom aspektu da odudara od originala. Sve to će prevodilac i sudski tumač Topola proveriti pre overe, detaljno upoređujući prevod sa izvornim materijalom, koji mu morate dostaviti na uvid.

Možemo da pomognamo i ukoliko se ispostavi da vaš prevod nije odgovarajući ili vi sami, iz nekog razloga, niste njime zadovoljni. U tom slučaju angažujemo lektore i korektore, koji takođe rade u našem centru, za kompletnu i stručnu redakturu prevoda, tokom koje će ispraviti sve što je potrebno i obezbediti vam dokument koji možete bez problema overiti.

Bitne pojedinosti u radu prevodilaca i sudskih tumača Topola

U skladu sa standardno visokim zahtevima poslovanja Akademije Oxford, prevodioci i sudski tumači Topola nude efikasnost, tačnost i preciznost u prevođenju, a u finansijskom pogledu, najkonkurentnije cene na tržištu. Za bilo koju vrstu zvanične dokumentacije dobićete kvalitetan prevod, uz uvažavanje gramatičkih i pravopisnih pravila traženog jezika, a uz precizno prebacivanje svih detalja izvornog materijala. Urađen prevod, pre procesa overe, još jednom, za svaki slučaj, prolazi kontrolu lektora, kako bi se otklonile sve eventualne greške. Nakon toga, sudski tumač sistematično upoređuje prevedeni dokument sa originalom, koji mu se mora doneti na uvid, i ukoliko potvrdi da među njima nema razlika, overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem.

Dakle, iako su po kvalitetu sasvim isti, običan i overen prevod razlikuje upravo pečat i potpis sudskog tumača, koji je ovlašćen za ciljani jezik, pošto je poznato da samo overeni prevod može biti uključen u međunarodni pravni promet i koristiti se za administrativne i druge poslove.

Licencirani prevodilac i sudski tumač Topola mora da zadovolji propisane uslove u pogledu stručnosti, iskustva i podobnosti za bavljenje ovakvim odgovornim poslom. Sve se to proverava u prisustvu nadležnih organa, u zakonski propisanoj proceduri. Ovi važni stručnjaci su, uz to, položili i zakletvu koja ih obavezuje da posao obavljaju časno i pošteno, uvažavajući sve zakonske propise za rad sa zvaničnim dokumentima, kao i da strogo čuvaju tajnost svih podataka koji su im dostupni, a, podrazumeva se, i privarnost svojih klijenata. Dakle, tokom obrade sva vaša dokumenta biće apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakve neprdviđene upotrebe.

Pisane materijale koje očekujete da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Topola, a neizostavno i njihove originale ili barem regularno overene kopije istih, možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom licu, a, ukoliko vam to više odgovara, prihvatamo i da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja posluje u Topoli.

U slučaju da vam je u izuzetno kratkom roku potrebna obrada zvaničnih materijala, možete zatražiti hitan prevod, koji se drugačije tarifira, pošto se na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost. Cena ove usluge zavisi, kako od broja strana koje se prevode i overavaju, tako i od kratkoće roka koji postavljate, a posebna je i po tome što je jedino u ovom slučaju moguće da nam dokumenta za prevod pošaljete skenirana na mejl. Ako, međutim, želite da ih, nakon prebacivanja na traženi jezik, i overimo, morate nam što je to moguće pre dostaviti i originale, kako bismo sve mogli da završimo u roku koji zahtevate.

Kada prevodioci i sudski tumači Topola završe obradu vaših materijala, možete ih, zajedno sa originalima, podići u našoj poslovnici ili ih dobiti na kućnu, adresu firme ili neku drugu koju naznačite. Zvaničnu dokumentaciju šaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili odabranom kurirskom službom, a važno je da znate da sami snosite troškove koje će za ovu uslugu odrediti firma za dostavu i da se oni obračunavaju nezavisno od cena prevoda i overe, koje, uzgred, možete pogledati u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, dostupom na našem sajtu. Važno je i da znate da se cene prevoda formiraju shodno opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, koji sa primanjuje i u našem prevodilačkom centru, a propisuje da se na jednoj strani otkucanog prevoda, bilo kakvih tekstualnih materijala, pa i zvaničnih dokumenata, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči.

Dokumenta za koja prevodioci i sudski tumači Topola izdaju overen prevod

Sve vrste ličnih isprava, poput lične karte, pasoša i raznih legitimacija, mogu biti predmet overe i prevoda, ali i sva ostala pisana dokumenta koja se odnose isključivo na jednu osobu spadaju u domen rada naših jezičkih stručnjaka. To su, pre svega, izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (krštenice, venčani listovi i umrlice), zatim vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, kao i saobraćajna i radna dozvola. U pomenuta lična dokumenta koja obrađuju prevodioci i sudski tumači Topola, možemo svrstati i sva koja se tiču nivoa obrazovanja pojedinca, poput: diplome i svih dodataka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju.

Ukoliko želite da nastavite školovanje, venčate se ili zaposlite u inostranstvu, kao i da aplicirate za vizu neke strane zemlje, biće vam potrebni prevodi i overe raznih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, te prevodilac i sudski tumač Topola radi i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnom zaposlenju, svim vrstama zvaničnih izjava pojedinaca, kao i sa potvrdom o neosuđivanosti, zahtevom za dobijanje vize, potvrom o redovnim primanjima ili o stanju na tekućem računu u banci.

Uz prevod i overu nastavnih planova i programa fakulteta, na ovaj način se obrađuje i sva poslovna dokumenta, neophodna za biznis koji prelazi granice jedne države. Iz ovog domena, najčešće se radi sa bilansima stanja i uspeha, raznim vrstama poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o prometu roba i usluga ili o saradnji, zatim sa poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), svom tenderskom dokumentacijom, revizorskim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, finansijskim izveštajima, ali i sa poslovnim odlukama, izvodom iz Agencije za privredne registre (APR-a), statutom i osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica i godišnjim izveštajima.

Prevodilac i sudski tumač Topola, nakon preciznog prevoda, overava i svu tehničku, građevinsku, medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju koja je potrebna klijentima. Tako, osim naučnih i tehničkih patenata, potvrde o kvalitetu proizvoda, građevinskih projekata, uputstava za upotrebu, te deklaracija proizvoda i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, u okviru svojih profesionalnih sposobnosti obrađuje i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze,uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacije o farmaceutskim proizvodima.

Najzad, u sferu rada naših jezičkih stručnjaka spada i prevod i overa sudskih i pravnih materijala, kao i prevod tekovina Evropske Unije. Stoga, prevodioci i sudski tumači Topola izdaju overen prevod i za presudu o razvodu braka i sve druge vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, a uz to i za pravilnike, izveštaje, ovlašćenja i punomoćja, ali i za sertifikate, licence, dzvole za boravak, zahteve za dobijanje vize i različite tipova ugovora, poput onih o prometu nepokretnosti ili doživotnom izdržavanju.

Šta je još važno za overu dokumenata i javnih isprava?

Uprkos tome što overa ovlašćenog sudskog tumača omogućava svrstavanje prevedenog dokumenta u pravno i zakonski validna, u nekim slučajevima se, osim ove, traži i dodatna overa haškim Apostille-om. Ova procedura se sprovodi u osnovnim sudovima, a na temelju Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju su 1961. godine potpisale određene države. Prema tome, jedina formalnost koja je potrebna da bi javne isprave bile upotrebljive na teritoriji država potpisnica, jeste upravo Apostille pečat.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Topola nije dužan da do tančina bude upoznat sa detaljima pomenute overe, najtoplije vam preporučujemo da se o svemu na vreme raspitate, kako biste znali da li se za vaš konkretni dokument traži i prevod sadržaja samog Apostille pečata i da li se overava samo prevod ili i on i original.

Bitno je i da napomenemo da se apostiliranje ne primenjuje na isprave koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici ili koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao. Za overu materijala Apostille-om potrebno je priložiti dokument koji se overava, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, i fotokopiju lične karte podnosioca zahteva.

Koga i gde u Topoli pitati za apostiliranje dokumenata?

Sve što želite da znate o Apostille overi možete pitati stručno lice u Sudskoj jedinici u Topoli, u Bulevaru Kralja Aleksandra 19, ili na broj telefona 034-811-540. Ovaj pravosudni organ funkcioniše u okviru Osnovnog suda u Aranđelovcu, koji je smešten u Ulici Knjaza Miloša 102, a broj telefona tamošnje centrale je 034-617-0637.

Bilo bi poželjno da ovlašćenom sudskom službeniku detaljno objasnite koji tačno dokument želite da overite, kao za kakve poslove ćete ga nadalje koristiti, kako biste dobili sva potrebna obaveštenja.

Nadamo se da smo dovoljno pojasnili proces prevoda i overe zvanične dokumentacije koji sprovode prevodioci i sudski tumači Topola, ali ćemo u svakom slučaju uvek rado odgovoriti na sva vaša pitanja, jer je jedan od prvih principa rada Akademije Oxford upravo zadovoljan klijent. Ukoliko za tim imate potrebu, možete dobiti i besplatnu konsultaciju a nekim stručnim licem.


Kategorije prevoda za Topola

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Topolu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Topola

Spisak sudskih tumača za grad TopolaSudski tumači za grad TopolaSpisak sudskih tumača za grad Topola

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Topola

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad TopolaSudski tumači za grad TopolaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Topola

Sudski tumači i prevodioci u Topoli

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!