Sudski tumači i prevodioci Valjevo

U zapadnom delu Srbije, u kotlini kroz koju teče reka Kolubara, smešteno je Valjevo, grad koji spada u razvijenije u našoj zemlji. Sedište je Kolubarskog upravnog okruga, a nalazi se na stotinak kilometara od Beograda. Po podacima sa popisa iz 2011. godine, u gradu živi oko 60 hiljada ljudi, dok cela opština Valjevo ima nešto malo više od 90 hiljada stanovnika.

Tokom burne istorije srpskog naroda, u ovom mestu su se često dešavale pobune protiv neprijateljske vlasti, a brojni Valjevci su imali važne uloge u borbama za oslobođenje. Odavde potiču i mnoge srpske vojskovođe, kao i naučnici, književnici i umetnici.

Valjevo se ubraja u najstarije gradove na teritiriji naše zemlje, a prvi put se u pisanim izvorima javlja u jednom dokumentu iz Dubrovačkog arhiva sa kraja 14. veka. Nastalo kao srednjevekovni trg na mestu ukrštanja važnih puteva, Valjevo je bilo mesto u koje su dolazili mnogi trgovci, no njegov uspon je zaustavljen sa turskim osvajanjem, te mesto postaje prava orjentalna kasaba. Tako je i ostalo sve do početka 19. veka i oslobađanja od otomanske vlasti. Žitelji ovih krajeva bili su akteri i čuvene „seče knezova“, kada su, Turci, u cilju sprečavanja narodnog ustanka, pogubili desetine viđenijih Srba, među kojima su bili i Aleksa Nenadović iz Brankovine, i Ilija Birčanin iz obližnje Podgorine. Uprkos tome, ova odmazda je ubrzala početak pobune, pa je Valjevo bilo prvo veće oslobođeno mesto u Prvom srpskom ustanku. Veoma blizu grada se u Prvom svetskom ratu odigrala i čuvena Kolubarska bitka, u kojoj je srpskom vojskom komandovao general Živojin Mišić, takođe rodom iz ovih krajeva. Značajno je mesto Valjeva i u Drugom svetskom ratu, budući da se Josip Broz Tito prvi put sreo sa partizanima u obližnjem selu Robaje, a na Ravnoj Gori, koja je takođe nije daleko od grada, formiran je četnički pokret.Valjevsko društvo istraživača uradilo je veoma zanimljiv projekat na temu „101 razlog zašto živeti u Valjevu“ , čiji su akteri bili ljudi različitih generacija, profesija, interesovanja i socijalnih statusa. Njihovi odgovori ukazuju na kvalitetan i ispunjen život, a, pored veličanstvene prirode, kao razlog za ostanak u ovom mestu navodili su i stari deo grada, Tešnjar, Divčibare, valjevsku pijacu, posmatranje zalaska sunca sa Pećine, ali i jedan divan i, nadasve istinit, razlog, koji kaže: „Zato što je tako mali, a tako veliki...“

U gradu u kome su živeli, žive i živeće veliki ljudi, širokog srca i pravi rodoljubi postoji i mogućnost za korišćenje usluga prevođenja zvanične dokumentacije na izuzetno visokom nivou kvaliteta, za relativno kratko vreme i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, ali i overe materijala pečatom licenciranog sudskog tumača. Jezički stručnjaci Akademije Oxford rade sa čak 40 svetskih jezika, a osposobljeni su za obradu svih vrsta javnih isprava i dokumenata.

TESTOVI


Šta sve mogu za vas da urade prevodioci i sudski tumači Valjevo?

Osim prevoda na srpski sa nekog stranog jezika ili, obrnuto, sa našeg maternjeg na neki drugi jezik, u prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i direktan prevod koji se tiče dva strana jezika. Da bismo bili jasniji, daćemo jedan primer. Recimo da imate ovlašćenje koje je izdato u Francuskoj, a vama je, iz nekog razloga, potrebno da se ono prevede na engleski. Prevodilac i sudski tumač Valjevo je, zahvaljujući svojoj visokoj stručnosti, kao i opštem obrazovanju, kadar da to uradi jednopotezno, odnosno da materijal ne prevodi sa francuskog na srpski, pa onda sa srpskog na engleski, već odmah sa francuskog na engleski, čime se postiže obavljanje posla za veoma kratko vreme, a i smanjuju se troškovi organizacije i obavljanja prevoda, pošto se ne angažuje više stručnjaka.

Osim, uvek traženog, engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog, kao i španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog i turskog, prevodioci i sudski tumači Valjevo mogu da ponude prevod zvanične dokumentacije i u okviru ostalih evropskih jezika – holandskog, slovačkog, poljskog, češkog, slovenačkog, kao i skandinavskih jezika – danskog, finskog, švedskog i norveškog, ali i prevod sa ili na jezike naših suseda, odnosno, albanski, hravatski, bosanski, makedonski, bugarski, mađarski i rumunski. Budući da ćete stručnjake za estonski, romski, pakistanski, hebrejski, persijski i korejski jezik retko gde sresti u prevodilačkim centrima, sa ponosom ističemo da su i oni članovi profesionalne ekipe našeg prevodilačkog centra. Kako se latinski jezik, uprkos tome što se nigde više ne govori, i danas može sresti u raznim naučnim oblastima, poglavito u medicini, farmaciji, veterini i pravima, prevodilac i sudski tumač Valjevo radi i sa ovim jezikom. Imajući u vidu specifične potrebe klijenata sa slušnim i govonim poteškoćama, u svoje redove smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Iako smatramo da je prevod koji možete dobiti u našem centru zaista jedan od najkvalitetnijih i najpreciznije urađenih, prihvatićemo i da overimo prevod koji je poveren nekom stručnjaku izvan Akademije Oxford. Prethodno ćemo, svakako, morati da proverimo da li je urađen kako se to zakonom predviđa, odnosno da li se u svim bitnim aspektima poklapa sa originalom – pre svega, u sadržaju, a zatim i po pitanju stila i upotrebljenih zvaničnih termina. U slučaju da prevod treba u nečemu ispraviti ili da vi sami izrazite želju da ga preradi neko stručno lice, možete iskoristiti uslugu koju nude naši lektori i korektori. To je, u stvari, redaktura prevoda, koja podrazumeva temeljan jezički pregled materijala, otklanjanje svake nepodudarnosti sa originalom i stilsko, gramatičko i prvopisno prilagođavanje duhu ciljanog jezika. Proverava se i tačnost prevoda stručnih termina, te, nakon ovakve obrade, dobijate dokument na traženom jeziku, kome, tokom overe, neće moći da se uputi nikakva zamerka.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Valjevo

Zadatak naših jezičkih stručnjaka je da vam za kratko vreme i po povoljnoj ceni prevedu i, na zakonom propisan način, overe dokumenta ili lične isprave koje ste im podneli. Kako su oni često izvorni govornici svog radnog jezika, a, podrazumeva se, visoko obrazovani i stručni za posao kojim se bave, prevođenje obavljaju precizno i pažljivo, vodeći računa o svim zahtevima koje pred njih postavlja rad sa zvaničnom dokumentacijom. Svi podaci iz primarnog materijala moraju biti prebačeni na ciljani jezik, uz uvažavanje pravopisnih i gramatičkih pravila, kao i duha jezika na koji se prevodi. Pre početka overe, prevod najpre kontroliše lektor, a nakon toga ga prevodilac i sudski tumač Valjevo sistematično i detaljno pregleda i upoređuje sa originalom pošto je potrebno da utvrdi da su prevedena i originalna verzija materijala u svemu identične, osim u upotrebljenom jeziku. Zapravo, samo ovakav dokument, što će reći, potpuno jednak izvornom, može biti overen od strane licenciranog sudskog tumača i to njegovim ličnim pečatom, na kome je jedinstveni registracioni broj, kao i svojeručni potpis. Zvanični spisi sa ovakvom potvrdom dobijaju mogućnost da, bez ograničenja, budu deo pravnog prometa i da se koriste u svim institucijama jednog državnog sistema.

Svi prevodioci i sudski tumači Valjevo imaju obavezu da se adekvatno ponašaju i čuvaju sve podatke sa kojima, tokom svog rada, dolaze u dodir. Kako bi bili postavljeni na ovo odgovorno mesto, oni su, pored visokoškolske diplome, odgovarajuće prakse i sticanja predviđenih pravnih i zakonskih znanja, morali da, pred nadležnim organima Republike Srbije, polože zakletvu koja ih obavezuje da rade pošteno i odgovorno, poštujući sve zakonske propise svoje države, ali i da iznad svega čuvaju poslovne tajne, odnosno privatnost svih sa kojima sarađuju. Budite, dakle, uvereni da će sva vaša dokument biti zaštićena od ma kakvih nepoželjnih korišćenja i zloupotreba, a da ćete u dogovorenom roku i po ceni koja je, u najmanju ruku, pristupačna, dobiti kvalitetan i precizan prevod, kompatibilnost originalu, kao i zvanični karakter dokumenta, nakon overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Materijale koje želite da obrade prevodioci i sudski tumači Valjevo, među kojima neizostavno moraju biti i originali ili zvanično overene kopije istih, možete doneti u našu poslovnicu, gde će ih preuzeti neki od koordinatora, a možete ih i poslati na našu adresu preporučenom pošiljkom Pošte Srbije ili putem dostave koju vrši neka kurirska služba. U slučaju da vam je potreban „hitan prevod“, odnosno obrada dokumentacije za vreme kraće od onoga koje obično nudi prevodilac i sudski tumač Valjevo, možete materijale skenirati i poslati na naš mejl, kako bi što pre bila dostupna našim stručnjacima. Ne zaboravite da nam naknadno obavezno dostavite i originale, na neki od pomenuta dva načina, ukoliko želite da vaš prevod bude zvanično overen.

Po završetku posla, overeni prevodi, kao i njihove osnovne verzije, mogu biti lično uručeni klijentu u prostorijama naše filijale, a mogu se i poslati na odgovarajuču adresu, koju stranka navede u zahtevu. Izbor, svakako, prepuštamo korisnicima naših usluga, ali moramo napomenuti da ćemo, ukoliko se odluče za drugu opciju, materijale poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju najčešće angažujemo, kao i to da se cena dostave naplaćuje potpuno nezavisno od usluge prevoda i overe, i da pada na račun naručioca. Podrazumeva se da visinu troškova dostave određuje služba koja će je izvršiti.

Sve cene overe, prevoda, redakture i drugih poslova koje za vas mogu da obave naši stručnjaci nalaze se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, dostupnom na sajtu kompanije, a o njima vas mogu informisati i ovlašćeni koordinatori u poslovnici. Važno je da znate da se cena prevoda materijala određuje na osnovu prevodilačkog standarda, po kome se na jednoj strani ovako obrađenih tekstualnih sadržaja nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo važi i za prevod dokumenata i javnih isprava. Cena hitnog prevoda se formira tako što se na bazičnu cenu dodaje takozvana taksa za hitnost, a zavisi, svakako, od količine materijala koji treba da se obradi, kao i od toga koliko je kratak rok koji ste postavili za završetak posla.

Prevodioci i sudski tumači Valjevo rade overeni prevod sledećih dokumenata

U našem prevodilačkom centru možete zatražiti obradu bilo kojih dokumenata koja se, nakon prevođenja na traženi jezik, overavaju pečatom licenciranog sudskog tumača. Jezički stručnjaci koji čine naš profesionalni tim rade sa ličnom, poslovnom, obrazovnom, sudskom i svim drugim tipovima zvanične dokumentacije.

Od ličnih dokumenata koja se prevode i overavaju, prevodilac i sudski tumač Valjevo najčešće radi sa ličnom kartom, pasošem, vozačkom dozvolom, ali i sa izvodom iz matične knjige rođenih, radnom knjižicom, potvrdom o prebivalištu, kao i sa izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), saobraćajnom dozvolom, uverenjem o državljanstvu i izvodom iz matične knjige umrlih.

Kako su razni tipovi tendera nezaobilazni u modernom biznisu, dokumentacija koja je potrebna za učešće na ovom javnom prikupljanju ponuda često mora biti prevedena i overena, ukoliko posao prevazilazi granice jedne države. Na isti način se obrađuju i ostala poslovna dokumenta, kao što su rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaji, poreski identifikacioni broj, statut i osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, a uz to i godišnji izveštaji, bilansi stanja i uspeha, izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), revizorski izveštaji, kao i sve vrste faktura i poslovnih ugovora, poput onih o saradnji, o prometu roba i usluga ili kupoprodajnih.

Overeni prevodi sudske i pravosudne dokumentacije, takođe, spadaju u sferu rada naših jezičkih stručnjaka. Ovde se mogu ubrojati različite sudske presude, rešenja i odluke, kao i zahtev za dobijanje vize, dozvola za boravak, saglasnost o zastupanju, ali i svi tipovi zakonski zasnovanih ugovora, kao što je onaj o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostali pravni sporazumi. Nakon preciznog prevođenja, overvaju se i sve vrste ovlašćenja, pravilnika, punomoćja, izveštaja, licenci i sertifikata, a na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Valjevo može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, preciznije, pravnih akata ove zajednice država.

Za nastavak školovanja, studiranje, usavršavanje ili zaposlenje u nekoj stranoj zemlji potreban je overen prevod raznih obrazovnih dokumenata, a pre svega, diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstva o položenim ispitima osnovne i srednje škole, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, ali i nastavnih planova i programa fakulteta.

U cilju obavljanja nekih administrativnih poslova ili ostvarivanja izvesnih prava u državnom sistemu, traži se zvanično overen prevod potvrde o redovnim primanjima ili o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju, raznih vrsta izjava pojedinaca, kao i potvrde o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, koja se zahtva u cilju sklapanja braka sa stranim državljaninom.

Tehnička dokumentacija, kao i ona koja se tiče građevinskih poslova, može biti predmet overe i prevoda, te prevodioci i sudski tumači Valjevo obrađuju naučne i tehničke patente, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, potvrde o kvalitetu proizvoda, te laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda.

Klijenti nam se često obraćaju sa zahtevom da prevedemo i overimo razna dokumenta koja su im potrebna za lečenje u inostranstvu ili korišćenje uvoznih lekova i preparata, te iz oblasti medicine i farmacije radimo sa svom dokumentacijom o medicinskim proizvodima, lekarskim nalazima, uputstvima za upotrebu i karakteristikama proizvoda i specifikacijama farmaceutskih proizvoda.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Pečat sudskog tumača nije uvek dovoljan da bi jedan dokument imao zvaničan karakter, pošto se u pojedinim slučajevima za inostrani pravni promet traži i overa Apostille pečatom, koji je uveden na osnovu odredaba haške Konvencije. Apostilirani pisani materijali smatraju se jednakim originalima i pravno važećim u svim državama koje su potpisale pomenutu Konvenciju.

Sama Apostille overa ne mora da bude komplikovan proces ukoliko se na vreme raspitate o njenim bitnim detaljima, kako biste znali kojim redosledom će ići poslovi vezani za legalizaciju vašeg dokumenta. Naime, kako prevodilac i sudski tumač Valjevo nema obavezu da zna sve pojedinosti apostiliranja, veoma je važno da u nadležnoj pravosudnoj instituciji na vreme saznate da li je za vaš dokument predviđena Apostille overa, a ako jeste, da li je potrebno da se ova potvrda nalazi samo na prevedenom dokumentu ili i na prevodu i na originalu, kao i da li se za dotični dokument radi samo prevod sadržaja ili, uz to, i sadržaja pečata. U prvom lučaju, najpre ćete prevesti i overiti dokumant u našem centru, a onda ga odneti u nadležni osnovni sud na apostiliranje, a u drugom slučaju će se prvo staviti Apostille, a onda će naši stručnjaci uraditi prevod pečata.

Ako budete na pravom mestu dobili sve ove informacije, znatno ćete uštedeti vreme potrebno za završetak posla, a, u krajnjoj liniji, i novčana sredstva.

Gde i koga pitati za Apostille overu?

Sva potrebna obaveštenja o pomenutoj potvrdi možete dobiti u osnovnim sudovima širom naše zemlje, pa tako i u nadležnoj službi Osnovnog suda u Valjevu , u Karađorđevoj ulici 50. Broj telefona sudske uprave je 014-221-615, a službe za overe 014-294-239. U sastavu ovog pravosudnog organa je i Prijemna kancelarija i služba za overe u Osečini, takođe u Karađorđevoj ulici 78, a tamošnji broj telefona je 014-451-169.

Na kraju ne bi bilo na odmet da pomenemo i to da svi Valjevci kojima treba profesionalna obuka, odnosno, dokvalifikacija ili prekvalifikacija za razna zanimanja III ili IV stepena, mogu to da dobiju na specijalizovanim programima Akademije Oxford, a takođe nudimo i kurseve stranih jezika, uz mogućnost dobijanja međunarodno priznatog sertifikata, kao i obuku za rad na računaru i pripremu za polaganje prijamnih ispita.

Ako bilo šta želite da pitate u vezi sa overom i prevodom okumentacije, našim načinom rada ili drugim uslugama koje nudimo, na raspolaganju su vam naši koordinatori, koje možete kontaktirati mejlom, telefonom ili ih posetiti u našem predstavništvu.


Kategorije prevoda za Valjevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Valjevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Valjevo

Spisak sudskih tumača za grad ValjevoSudski tumači za grad ValjevoSpisak sudskih tumača za grad Valjevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Valjevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ValjevoSudski tumači za grad ValjevoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Valjevo

Sudski tumači i prevodioci u Valjevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!