Sudski tumači i prevodioci Varvarin

Varvarin je gradsko naselje u centralnoj Srbiji, u regiji Temnić, između Velikog i Zapadnog Pomoravlja. Nalazi se levo od Kalenićke reke, na levoj obali Velike Morave, a teritorijalno pripada Rasinskom upravnom okrugu. Varvarin predstavlja administrativno sedište istoimene opštine, koju, pored ovog grada, čini i 20 seoskih naselja. Opštinsko područje zahvata južne i jugoistočne delove planine Juhor, istočne padine Gledićkih planina, kao i delove na rečnim obalama Velike i Zapadne Morave. U samom Varvarinu živi nešto malo više od 2 hiljade ljudi, a u celoj opštini ima ih oko 20 hiljada. Pored prerađivačke industrije, zastupljena je i trgovina, građevinarstvo i uslužne delatnosti.

Postoji nekoliko nepotvrđenih teorija o nastanku imena ovog mesta. Jedna priča kaže da su baš na mestu današnjeg Varvarina Turci pronašli telo ljube Todora od Stalaća, Ikonije, pa su se prema njemu varvarski ophodili. Po drugoj legendi, neka baba po imenu Varvara pokazala je Turcima put kojim treba da uđu u grad.

Arheološki pronalasci pokazuju da je na ovim prostorima od davnina bilo ljudskih naseobina. Varvarin se u pisanim izvorima prvi put spominje 1473. godine, kada se vojskovođa mađarskog kralja Stigmunda povukao na područje ovog mesta, pošto je porazio tursku vojsku kod Stalaća i Kruševca. U to doba, postojalo je, zapravo, selo Varvarin, na ušću Zapadne i Južne Morave, koje se u 18. veku spominje i pod imenom Bela Crkva. Nakon Drugog srpskog ustanka, pomenute teritorije su oslobođene od Turaka i Varvarin postaje centar Temnićkog sreza, te se u njemu osniva sreska uprava, niža gimnazija, pošta i ostale važne institucije.

U ovom mestu postoji nekoliko značajnih kulturno - istorijskih spomenika. To je, na primer, Kneževa vodinaca, crkva Svete Bogorodice, zadužbina kneza Miloša Obrenovića, u kojoj se nalazi grobnica, Milete Radojkovića, prvog i najvažnijeg kneza Jagodinske nahije, velikog serdara Rasinskog i počasnog člana Društva srpske slovesnosti, kao i spomenik Jovi Kursuli. Zbog ratnih događanja 1999. Godine, izvesno vreme se sedište Fakulteta umetnosti, umesto u Prištini, nalazilo u Varvarinu.

Na području opštine nalazi se 5 osnovnih škola, jedna u Varvarinu i po jedna u selima Bošnjane, Donji Krčin, Obrež i Bačina. U gradu postoji i gimnazija i Srednja škola, biblioteka i pozorište, a dva puta godišnje održavaju se i vašari.

U Varvarinu, kao i u mnogim drugim gradovima širom Srbije, rade i prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, koji maksimalno profesionalno, efikasno i po povoljnim cenama prevode i overavaju službene materijale u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji. Svim stanovnicima Varvarina možemo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje za razne poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, obuku za rad na računarima, u skladu sa svim svetskim standardima, kurseve starnih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita, namenjenu budućim srednjoškolcima i studentima.Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Varvarin?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod dokumenata na zavidnom nivou kvaliteta, u okviru više od 40 jezika, budući da su prevodioci i sudski tumači Varvarin vrhunski i visoko obrazovani filolozi, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade. Iza njih su godine prakse u pomenutim poslovima, kao i nebrojeno mnogo zadovoljnih klijenata. Prevođenje se, dakle, najčešće vrši u domenu najrasprostranjenijih i najpopularnijih jezika - engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, ali i portugalskog, španskog, italijanskog i grčkog, mada možemo da ponudimo i prevod koji na jednoj strani obuhvata neki od jezika sa kojima se u malom broju prevodilačkih centara radi, a to su, recimo, korejski, pakistanski, estonski, hebrejski, persijski i romski. Prevodilac i sudski tumač Varvarin kvalifikovan je i za rad sa mađarskim, rumunskim, bugarskim, makedonskim, albanskim, hrvatskim, bosanskim, kao i sa slovenačkim, ukrajinskim, holandskim i skandinavskim jezicima: finskim, danskim, švedskim i norveškim. Sadržaje zvaničnih dokumenata prebacujemo i sa ili na turski, arapski, poljski, češki, slovački, kineski i japanski jezik, a u svom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, sposobnog da usluge prevoda i overe pruži klijentima sa slušnim i govornim smetnjama. Iako se latinski ne smatra živim jezikom, spada u jedan od onih sa kojima radimo, budući da su i danas mnoga dokumenta iz oblasti prava, farmacije, veterine ili medicine njime napisana.

Prevodioci i sudski tumači Varvarin, osim visokoškolskih diploma i neophodnih znanja za obavljanje poslova overe i prevoda, imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, kao i raznolika interesovanja, te predstavljamo jednu od retkih, ako ne i jedinu, instituciju na ovim prostorima koja u sklopu redovnog i uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik može da ponudi i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Da bi bilo jasnije, navešćemo jedan primer. Uzmimo, recimo, situaciju da klijent ima dokument sačinjen na italijanskom jeziku koji, iz njemu poznatog razloga, treba da se prevede na, na primer, hrvatski. Postupak rada naših stručnjaka će biti neposredan i odmah će obuhvatiti prebacivanje sadržaja sa italijanskog na hrvatski, a ne po sistemu „korak po korak“, kako se obično praktikuje. Naime, u većini ostalih prevodilačkih centara pomenuti dokument bi najpre bio prebačen sa osnovnog italijanskog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljani hrvatski. Budući da je za ovaj posao potrebno angažovati dva stručnjaka, jednog za izvorni, drugog za traženi jezik, usluga će biti i skuplja i dugotrajnija. Naši prevodioci, međutim, svojim načinom rada idu u korist svojih klijenata, štedeći njihovo vrema, ali i novac.

Kako bi mogli da, nakon kvalitetnog prevođenja, ozvaniče novi dokument i svrstaju ga u pravno i zakonski validne materijale, prevodioci i sudski tumači Varvarin su veoma dobro upoznati sa propisima vezanim za posao koji obavljaju, kao i sa stručnom pravnom terminologijom. Ne samo da će, na vaš zahtev, kompletno obraditi vaša dokumenta, već će prihvatiti i da samo overe prevod koji vam je uradio neko drugi, van našeg prevodilačkog centra. U toj situaciji će, kao i u slučaju objedinjene usluge stručnjaka Akademije Oxford, morati da poštuju zakonom definisanu proceduru i, pre samog čina overe, izvrše temeljno upoređivanje dobijenog prevoda sa originalom. Ovo se, budite uvereni, ne radi zato što dovodimo u pitanje kvalitet rada prevodilaca koji ne rade kod nas, nego je to postupak koji imamo obavezu da sprovedemo. Ako se, dakle, pokaže da između prevoda i originala nema odstupanja, prevodilac i sudski tumač Varvarin overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Nakon ovog čina dokument na novom jeziku ima istu zakonsku težinu kao i njegov izvor i može se nesmetano koristiti u praksi.

Ukoliko, pak, prevodioci i sudski tumači Varvarin utvrde da između prevedenog i originalnog dokumenta postoje izvesne razlike ili da stručni termini nisu adekvatno prevedeni, ispoštovan duh ciljanog jezika i slično, preporučiće da se izvrši redaktura dotičnog teksta, koju u našem timu rade profesionalni lektori i korektori. Oni će, dakle, izvršiti jezički pregled izvora i prevoda, ispraviti sve gramatičke, pravopisne i slovne greške, uskladiti prevod sa originalom i poboljšati stil novog materijala. Nakon njihove intervencije, vaš prevod će bez ikakvih smetnji moći da bude overen, budući da su u njemu ispoštovana sva rigidna pravila obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava.

Prevodilac i sudski tumač Varvarin radi sa sledećim dokumentima

Možete se obratiti našim stručnjacima za prevod i overu zaista bilo koje vrste službenih materijala, budući da za to imaju sve potrebne kvalifikacije. Pored finansijskih, godišnjih, revizorskih i mnogih drugih izveštaja, prevodioci i sudski tumači Varvarin profesionalno obrađuju i sva poslovna dokumenta, kao što su, recimo, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja, poslovne odluke, a uz to i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), bilansi uspeha i izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a). Čest predmet prevoda i overe je dokumentacija potrebna za učešće na nekom tenderu u koju spadaju obrasci, predmeri, uputstva za ponuđače, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overeni prevod svih vrsta ugovora, kako poslovnih, tako i onih pravno utemeljenih. Ovde se, recimo, mogu ubrojati kupoprodajni, ali i ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kao i ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slična dokumenta. Uz to, prevodimo i overavamo svu sudsku i pravosudnu dokumentaciju u koju, između ostalog, spadaju sudske presude, odluke i rešenja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka i drugi materijali ovog tipa, zatim različite vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i izjava pojedinaca, kao i saglasnost o zastupanju i zahtev za izdavanje vize. Prevodilac i sudski tumač Varvarin kadar je da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, to jest pravnih akata ove zajednice država.

Posao naših jezičkih stručnjaka obuhvata i obradu različitih obrazovnih dokumenata, često potrebnih kada se klijenti školuju, usavršavaju ili zapošljavaju van granica svoje zemlje. Tako, prevodilac i sudski tumač Varvarin prevodi i overava nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, diplome sa svim dodacima koji uz njih idu i ostale srodne pisane materijale.

Pored uputstava za rukovanje, kao i onih za lekove, izdajemo overene prevode kompletne naučne, građevinske tehničke, medicinske i farmaceutske dokumentacije, u koju, pored ostalog, spadaju, naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, karakteristike proizvoda i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Prevodioci i sudski tumači Varvarin kvalifikovani su i za obradu različitih uverenja i potvrda koji se, u raznim prilikama, podnose nadležnim službama u cilju ostvarivanja ili potvrđivanja određenih prava. Tako radimo sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje, recimo, nije moguće sklopiti brak u inostranstvu, zatim sa potvrdom o neosuđivanosti, uverenjem o državljanstvu, potvrdom o redovnom zaposlenju, školovanju ili studiranju, te onom o redovnim primanjima, sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na bankovnom računu, uverenjem o položenim ispitima, potvrdom o kvalitetu proizvoda i onom o prebivalištu.

Osim standardnih ličnih isprava – pasoša i lične karte, prevodioci i sudski tumači Varvarin prevode i overavaju i sve vrste dozvola – vozačku, saobraćajnu, radnu, dozvolu za boravak i mnoge druge, kao i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, narodskim jezikom rečeno, krštenicu, venčani list i umrlicu.

Dokumenta koja nam dostavljate na obradu i svi podaci koji se u njima nalaze tretiraju se kao strogo poverljivi, te se prevodioci i sudski tumači Varvarin tako prema njima i odnose. Naime, privatnost klijenata je nešto što je u radu Akademije Oxford zagarantovano, te će svi vaši materijali biti kod nas apsolutno bezbedni i zaštićeni od bilo kakave nepoželjne upotrebe. To potvrđuje i zakletva koju su naši stručnjaci položili pre imenovanja, a koja ih obavezuje da u svakoj situaciji rade u skladu sa važećim propisima i adekvatno se odnose prema svim dostupnim podacima, kao i prema ličnostima korisnika svojih usluga. Vaši zahtevi i specifične potrebe će biti maksimalno uvaženi u našem prevodilačkom centru, diskrecija zagarantovana, a službeni materijali profesionalno prevedeni i overeni na zakonom definisan način.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Varvarin?

Ukoliko vam je potrebna usluga prevoda i overe službenih materijala bilo koje vrste, valjalo bi da budete upoznati sa samom procedurom obrade, kako biste mogli da sagledate koje su vaše obaveze u tom smislu.

Najpre se, dakle, sve pojedinosti originalnog dokumenta tačno prebacuju na ciljani jezik, a posebna pažnja se poklanja prevodu stručnih izraza i termina. Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači Varvarin vode računa o gramatici i pravopisu, ali i o stilu pisanja zvaničnih dokumenata. Gotov prevod će proveriti stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim će proći i odgovarajuću lektorsku kontrolu, kako bi se otklonile sve eventualne greške i nepravilnosti. Zatim posao preuzima sudski tumač čiji je prvi zadatak da pažljivo i sistematično uporedi prevod sa originalom, kako bi se uverio da su ova dva dokumenta u svemu, osim u jeziku kojim su pisana, potpuno jednaka. Ako je to tako, prevod će overiti svojim pečatom i potpisati ga, te će ovaj pisani meterijal moći da se uključi u pravni promet i koristi kao i svaki drugi osnovni dokument.

Dakle, zasluga za zvanični karakter prevedenih spisa svakako pripada sudskim tumačima, budući da oni overom daju zvaničnu potvrdu da su, u funkciji stručnog lica, prekontrolisali materijal i potvrdili da se poklapa sa originalom. Bez pečata ovlašćenog sudskog tumača, prevodi, ma koliko dobro urađeni, su praktično bezvredni u očima prava i zakona i u tom obliku ih neće prihvatiti nijedna nadležna institucija.

Iz ovog opisa rada našeg prevodilačkog centra jasno je da kompletna obrada vaših dokumenata ne može da se obavi ukoliko nam na uvid ne dostavite originale ili u krajnjem slučaju njihove regularno overene fotokopije. Nudimo vam dve mogućnosti. Ukoliko dođete u našu poslovnicu, dokumenta možete na licu mesta predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati sve detalje naše buduće saradnje. U slučaju da vam to ne odgovara, postoji mogućnost da nam materijale pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili da za to angažujete neku od kurirskih službi koja radi u vašem mestu. Iako se prevodilac i sudski tumač Varvarin uvek trudi da maksimalno ispoštuje zahteve svojih klijenata i ponudi najkraće rokove za završetak posla, dešava se da moramo da uradimo „hitan prevod“ dokumenata, budući da stranka nije u prilici da prihvati date termine. Specifičnost ove usluge se, osim cene i izuzetne brzine izrade, što naravno, nikako ne utiče na kvalitet, ogleda i u mogućnosti da skenirane materijale za obradu pošaljete na naš mejl, kako bi prevodioci što pre mogli da pristupe svom delu posla. Međutim, i u ovoj situaciji, imate obavezu da naknadno donesete ili na odgovarajući način pošaljete i originale, kako bi obrada mogla da bude potpuna.

Nakon završenog posla, originale vam, zajedno sa overenim prevodima vraćamo. Preuzimanje materijala obavlja se, takođe, u skladu sa vašim zahtevima i onako kako vam najviše odgovara. Možete doći, dakle, u našu filijalu i lično preuzeti dokumenta ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam pošaljemo materijale, nakon obrade. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom ostvarujemo dugogodišnju saradnju. Ukoliko vam se materijali šalju na kućnu, adresu firme ili neke druge institucije, morate da znate da se to tretira kao dodatna usluga i nije uračunata u bazičnu cenu koja obuhvata obradu dokumenata u našem prevodilačkom centru. Visinu pomenutih troškova odrediće angažovana dostavna služba, a vi ćete ih, kao naručilac usluge, platiti prilikom preuzimanja.

Cenovnik usluga koje nude naši stručnjaci možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a sve informacije u vezi sa tim može vam dati i ovlašćeni koordinator u poslovnici. Cene prevoda određuju se prema broju obrađenih strana, a na veće količine uvek se odobrava odgovarajući popust. Shodno opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda bilo kog pisanog materijala nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se, dakle, primenjuje i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova stranica gotovo nikada ne sadrži tekstualni sadržaj te dužine. U slučaju „hitnog prevoda“, na osnovnu cenu treba dodati i takozvanu taksu za hitnost, čija je visina uslovljena kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom roka koju je klijent odredio za završetak kompletnog posla.

Dodatna obaveštenja o overi zvanične dokumentacije

Postoje službeni materijali kod kojih je, osim overe pečatom licenciranog sudskog tumača, potrebno uraditi i dodatnu overu višeg nivoa. To je, zapravo, haški Apostlle pečat, potvrda kojom se obezbeđuje nesmetano korišćenje overenog dokumenta u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine u Hagu potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Sa odredbama ovog dokumenta saglasilo se stotinak zemalja, pa i nekadašnja Jugoslavija, čiji smo pravni sledbenik, te se apostiliranje dokumenata namenjenih inostranoj upotrebi sprovodi i u našoj zemlji. Ovaj postupak obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, koji se, prema novom zakonu o sedištima ovih pravosudnih institucija, nalaze u svakom većem mestu.

Apostille pečat izrađen je u obliku štambilja u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci. Ova overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač, ali se njena specifičnost ogleda u tome što nije predviđena za sva dokumenta i što se razlikuje od jednog do drugog službenog materijala.

Kako prevodilac i sudski tumač Varvarin nije zadužen za sprovođenje procesa apostiliranja, nema ni obavezu da poznaje sve pojedinosti ovog postupka. No, pošto se svi zaposleni u Akademiji Oxford uvek trude da na sve načine izađu u susret svojim klijentima i olakšaju im snalaženje u poslovima obrade dokumenata, podeliće sa vama sve informacije koje su im o pomenutim pitanjima dostupne i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj ćete moći da se o svemu raspitate. Važno je, dakle, da znate da li se u slučaju vašeg dokumenta Apostille-om overava samo prevod ili i prevod i original, kao i da li je potrebno i sadržaj pečata prevesti na traženi jezik.

Haškim Apostille pečatom nikada se ne overavaju isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni administrativne isprave koje su neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Za ovu overu biće potrebno da nadležnom osnovnom sudu podnesete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Stanovnici Varvarina i okolnih naselja sva potrebna obaveštenja o apostiliranju službenih materijala mogu dobiti u Sudskoj jedinici u Varvarinu, u Ulici Marina Marinovića bb ili na broj telefona 037-787-193. Neposredno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Kruševcu, čija adresa je Trg Kosovskih Junaka 3, a broj telefona 037-413-600.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša dodatna pitanja koja se tiču našeg načina rada ili procesa obrade dokumentacije, a ako i to bude potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Varvarin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Varvarin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Varvarin

Spisak sudskih tumača za grad VarvarinSudski tumači za grad VarvarinSpisak sudskih tumača za grad Varvarin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Varvarin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VarvarinSudski tumači za grad VarvarinCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Varvarin

Sudski tumači i prevodioci u Varvarinu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!