Sudski tumači i prevodioci - Vračar

Svaki turista koji poseti srpsku prestonicu će neizostavno obići i njenu, možda najveću znamenitost kada su sakralni objekti u pitanju - hram Svetog Save na Vračaru, koji je najveći pravoslavni hram na teritoriji Balkanskog poluostrva, a smatra se i drugim po veličini među pravoslavnim hramovima u svetu i to odmah iza crkve posvećene Svetom Petru u prestonici Rusije.

Iako je mnogima to i prva asocijacija na ovu gradsku opštinu, u čijem srcu se i nalazi pomenuti hram, činjenica je da na Vračaru ima još mnogo drugih znamenitosti.

Sama opština teritorijalno nije velika, budući da zauzima tek 3 km², ali sasvim sigurno predstavlja jednu od najgušće naseljenih gradskih opština, a prema podacima popisa ovde živi blizu 70 000 ljudi, od kojih je radno sposobno čak njih blizu 40 000.

Smeštena u neposrednoj blizini gradskog trga Slavija, gradska opština Vračar zauzima, moglo bi se reći idealno mesto na mapi Beograda, budući da se do centra grada, laganom šetnjom stiže za 20 - ak minuta. Stari deo Vračara je posebno zanimljiv, a Čubura i Neimar i dalje odolevaju modernim trendovima u gradnji, pa se tu još uvek mogu videti starinske kućice, ali i ulica u kojoj je živeo čuveni srpski književnik Petar Kočić, čiji se spomenik i danas nalazi u Čuburskom parku. Na Vračaru su živeli i danas žive mnogi čuveni ljudi srpske književnosti i javnog života, a među njima svakako treba pomenuti Slobodana Markovića, poznatog kao Libero Markoni, Momu Kapora, Dragana Nikolića, Milenu Dravić, Oliveru Katarinu i mnoge druge.

Pored svega navedenog, gradska opština Vračar je jedna od beogradskih opština na kojoj se nalazi i najveći broj, što stranih što domaćih kompanija. A u samom srcu opštine, nadomak gradskog trga Slavija nalazi se i još jedna od beogradskih poslovnica Akademije Oxford, koja uz školu jezika, školu računara, te niz drugih specijalizovanih kurseva, obuka i međunarodnih ispita nudi i usluge sudskog tumača.Sudski tumač Vračar će svakom zaunteresovanom klijentu omogućiti overu različitih dokumenata za preko 35 svetskih jezika, što podrazumeva i prevod, odnosno overu stranih dokumenata na srpski jezik, te svih onih dokumenata napisanih na srpskom jeziku koje je potrebno prevesti na određeni strani jezik i overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Takođe, specijalizovani smo i za uslugu prevoda i overe sa jednog stranog na drugi strani jezik.

Imate mogućnost da nam dostavite već prevedena dokumenta koja je samo potrebno overiti ili, pak da nam dostavite dokumenta koja će naši prevodioci najpre prevesti na željeni jezik, a zatim ovlašćeni sudski tumač potvrditi njihpvu istovetnost sa originalnim dokumentima i staviti svoj pečat.

Broj jezika za koje nudimo prevod i overu trenutno obuhvata preko 35 jezika koji se govore širom sveta, a između ostalih i: engleski, italijanski, ruski, grčki, španski, francuski, nemački, holandski, portugalski, hrvatski, češki, mađarski, bosanski, slovački, poljski, slovenački, turski, albanski i još mnogo drugih. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našem timu nalaze i ovlašćeni sudski tumači za kineski i japanski, ali i za one jezike za koje ćete ovu uslugu dobiti samo kod nas, kao što su: korejski, pakistanski i estonski jezik.

Sudski tumač Vračar

Pre nego što nam dostavite dokumenta na overu, odnosno prevod neophodno je da se u nadležnom sudu u Beogradu raspitate o tome da li je neophodno da vaš dokuemnt sadrži i specijalan, takozvani Haški Apostille pečat, koji je po nadležnosti svakako viši od overe sudskog tumača. Imajte na umu da zakon nalaže da pojedini dokumenti imaju ovaj pečat i na originalnom i na prevedenom dokumentu, te da se u pojedinim slučajevima zahteva i prevod dokumenta i prevod Apostille pečata, pa je to osnovni razlog zbog čega se treba blagpvremeno raspitati o postupku, kako klijent ne bi gubio svoje vreme.

Sudski tumač Vračar će za vas uraditi overu svih dokumenta, bez obzira da li je u pitanju lična ili poslovna dokumentacija. Da budemo precizniji, bilo koji dokument za koji vam je potreban prevod i overa sudskog tumača na preko 35 svetskih jezika dobićete u prostorijama Akademije Oxford na Vračaru.

Imajte na umu da je za overu dokumenata neophodno da dostavite i original na uvid, jer slovo zakona tako propisuje, budući da se ovlašćeni sudski tumač mora uveriti da je preveden dokument istovetan originalnom pre nego što na njega stavi svoj pećat kojim to potvrđuje.

Dokumenta nam možete dostaviti lično, u našoj poslovnici koja se nalazi u Beogradskoj ulici ili ih pak, možete polslati kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Ukoliko vam je prevod i overa dokumenata potreban u znatno kraćem roku od onoga koji vam ponudi naš predstavnik prilikom dogovora, možete zahtevati takozvani hitan prevod, to jest prevod i overu u izuzetno kratkom roku. Jedino u tom slučaju nam možete dostaviti dokumenta na meil, ali ih svakako morate dostaviti naknadno i u originalu na uvid, jer ćemo tako ubrzati čitav proces i ispuniti vaš zahtev da prevedena i od strane sudskog tumača overena dokumenta dobijete u zahtevanom roku.

Cena overe je usklađena sa našim važećim cenovnikom, a u ovom slučaju cena prevoda jedne strane dokumenta se izjednačava se cenom za jednu stranu prevoda prema uobičajenom prevodilačkom standardu koji podrazumeva tesktualni sadržaj od ukupno 1 800 kraktera (uz uračunate razmake).

Zaštita podataka i svih dokumenata koja nam dostavljate je nešto o čemu Akademija Oxford naročito vodi računa. Tako da su svi naši zaposleni obavezni da se o dokumentima staraju sa naročitom pažnjom, te da poštuju privatnost naših klijenata i sav materijal koji im je dostupan zaštite od svakog vida zloupotrebe. Sa druge strane, svaki sudski tumač koji je ovlašćen od strane Republike Srbije je prilikom sticanja svog zvanja položio zakletvu pred ovlašćenim sudom u kojoj se obavezao na zaštitu privatnosti podataka svojih klijenata.

U slučaju da postoji neka nejasnoća vezana za usluge koje pruža sudski tumač Vračar, rado ćemo za vas zakazati besplatnu konsultaciju u prostorijama naše vračarske poslovnice i dogovoriti se oko svih detalja! Budite sigurni da ćete kod nas dobiti ne samo kvalitetno urađen prevod, odnosno brzu overu željenog dokumenta na odabrani jezik, već i najpristupačnije uslove!

Provera za Apostille pečat

Kao što smo naveli, da biste čitav proces overe od strane sudskog tumača ubrzali, neophodno je da se prvenstveno raspitate da li je potrebno da određeni dokument sadrži i Apostille pečat i po kom principu, to jest da li se ovaj pečat stavlja i na original i na prevod, te da li se prevodi pečat i sve ostale detalje. A to se, mahom proverava u osnovnim sudovima kojih je na teritoriji Beograda ukupno 3:

Na teritoriji gradske opštine Vračar, u ulici Timočkoj broj 15, nalazi se Viši sud u Beogradu, u kome se pored službe overe nalaze još i Prvostepeno parnično odeljenje višeg suda u Beogradu, kao i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Na teritoriji opštine Novi Beograd su sva tri osnovna suda u kojima možete dobiti informaciju o Haškom Apostille pečatu. U broju 42, Bulevara Nikole Tesle je Prvi osnovni sud u Beogradu, dok se i Drugi osnovni sud u Beogradu i Treći osnovni sud u Beogradu nalaze na takođe na Novom Beogradu, ali na adresi Bulevar Mihajla Pupina 16.
Sva tri osnovna suda su podeljena prema nadležnosti, koja podrazumeva nadležnost nad različitim beogradskim opštinama.


Kategorije prevoda za Beograd

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju Tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vračar


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.


Spisak sudskih tumača za opštinu Vračar

Spisak sudskih tumača za opštinu Vračar Sudski tumači za opštinu Vračar Spisak sudskih tumača za opštinu Vračar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Vračar

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Vračar Sudski tumači za opštinu Vračar Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Vračar

SUDSKI TUMAČI I PREVODIOCI NA VRAČARU

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!