Sudski tumač Ada Ciganlija

Ada Ciganlija je nekadašnje rečno ostrvo na reci Savi, u Beogradu, na teritoriji opštine Čukarica. Izgradnjom zemljanih nasipa Ada je postala poluostrvo, a pregrađivanjem dela rečnog toka nastala su i dva jezera. Manje se koristi samo za preradu vode kojom Beogradski vodovod snabdeva stanovništvo, dok je veliko jezero, poznato pod imenom Savsko jezero, postalo kupalište sa plažom dugom 7 kilometara i sportski teren za treninge i međunarodna takmičenja veslača, kajakaša i kanuista, sa stazama dužine 4 kilometra. Na velikom jezeru čak postoji i staza za skijanje na vodi sa žičarom koja skijašima daje brzinu. Donji, nizvodni, kraj Ade je od kopna odvojen Čukaričkim rukavcem koji služi kao marina za čamce i manje privatne brodove. Na samom špicu je temelj stuba - pilona, visokog 200 metara, koji je glavni nosač novog visećeg Mosta na Adi. Površina sadašnjeg sportsko - rekreacionog kompleksa obuhvata poluostrvo Adu Ciganliju, ostrvo Adu Međicu, Savsko jezero i obalski pojas prema Makišu, dugačak 4 kilometra i širok stotinak metara. Na tom prostoru, od oko 800 hektara, u letnjim danima vikenda se smesti i 300 hiljada kupača i rekreativaca. Osim kupanja i vodenih sportova, Ada Ciganlija, na preko 50 terena, uz sve popularne sportove na betonu, travi i pesku, nudi i druge sportske, rekreativne i zabavne aktivnosti, kao što su bejzbol, ragbi, hokej na travi, bandži džamping, penjanje na veštačku stenu, golf, kuglanje, tenis, stoni tenis, pejntbol. Pored terena i uz plažu su mnogobrojni restorani, kafići i diskoteke koji rade i noću, tako da je Ada Ciganlija postala popularno mesto i za noćni provod.Ada Ciganlija ima svoju mikroklimu i svoj ekosistem sa velikim brojem biljnih i životinjskih vrsta, naročito ptica. Veći deo poluostrva prekriva šuma, većinom vrbe, jasena, hrasta i topole. Od većih životinja najčešće su ptice, fazani i prepelice, zatim zečevi, a ponekad se pojave i srne. Na novobeogradskoj strani Ade se nalaze mnogobrojne vikendice na vodi, sojenice i splavovi, a u šumi istočnog kraja poluostrva, u blizini upravne zgrade Veslačkog kluba Partizan, je istoimeno vikend naselje sojenica i kućica na drveću. Pecarošima je na raspolaganju i malo jezero od 6 hektara, koje se nalazi u centru istočnog dela Ade i bogato je raznim vrstama ribe, naročito šaranima. Jezerce je nastalo 1994. godine uređenjem i poribljavanjem močvare i nazvano je Ada Safari.

Istorija Ade Ciganlije bila je mračna jer je to mesto, od turskih dana, bilo određeno za pogubljenja osuđenika. Poslednje egzekucije izvršene su posle Drugog svetskog rata kada je, između ostalih, na Adi ubijen i pokopan komandant vojske Kraljevine Jugoslavije, general Draža Mihajlović. Desetak godina kasnije, vlasti su organizovale omladinske radne akcije i opsežne građevinske radove koji su trajali do 1978. kada su završeni nasipi, formirano savsko jezero i izgrađen sportski centar za svetsko prvenstvo u kajaku na mirnim vodama. Poreklo imena Ade Ciganlije je razjašnjeno kao tursko - keltsko, jer „ada“ na turskom znači „ostrvo“, a „singa - lia“ su keltske reči koje označavaju ostrvo na podvodnoj zemlji. Zanimljivo je da su nemački i italijanski crtači geografskih karata iz 18. veka u svoje karte pogrešno upisali ime ostrva kao - Zigeuner Insel ili Isola degli Zingari, što bi značilo - Cigansko ostrvo.

Stanovnici Beograda koji žive na opštini Čukarica, u blizini Ade Ciganlije, mogu, takođe, postati korisnici usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje obuhvataju prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava na novi jezik, kao i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Kod nas, uz to, možete naučiti ili usavršiti neki strani jezik na kursevima koje vode visoko kvalifikovani i izuzetno iskusni predavači i nakon kojih dobijate međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Svima koji ne mogu da pronađu odgovarajuće zaposlenje u struci, omogućujemo profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, za različite poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, a organizujemo i obuku za rad na računarima, osmišljenu u skladu sa svim savremenim standardima, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita radi upisa u željene gimnazije, srednje i više škole, kao i na fakultete.

Kako tačno funkcionišu prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija?

Obrada zvaničnih spisa počinje prebacivanjem njihovih sadržaja na traženi jezik, što je jedan zahtevan i ni malo lak posao, budući da se mora obavljati koncentrisano i vrlo precizno, bez ikakvih improvizacija i subjektivnih tumačenja. Dakle, prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija sve što se nalazi u izvornom dokumentu moraju tačno da izraze na novom jeziku, a izuzetno pažljivo prevode stručne izraze i termine, koji, zapravo, čine osnovnu jednog zvaničnog materijala, te valja da budu sasvim jasni i nedvosmisleni. Tokom procesa rada, prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija rade u skladu sa duhom jezika na koji prevode i striktno slede sva gramatička, pravopisna i ostala propisana pravila. Novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, zastupljenim u svim službenim spisima, koji se odlikuje šturim i hladnim izražavanjem, bez emocija i naracije i korišćenjem ustaljenih i jednoznačnih reči i izraza, kako bi se izbegao bilo kakav nesporazum ili dvojaka tumačenja onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, pre čina legalizacije, proći će dve stručne kontrole. Prvu će da urade sami prevodioci, a drugu lektori, pa će se tako korigovati i najsitnije nepravilnosti, greške i odstupanja od izvornog spisa i prevod će, doteran do savršenstva, ući u postupak overe, kada će, u samom startu, biti vrlo detaljno i pažljivo upoređen sa originalnim dokumentom, koji se, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid našim stručnjacima. Radi se o tome da je uslov za overu prevedenog materijala njegovo potpuno poklapanje sa tekstom izvornika u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina i izraza, te će, ako dokument na novom jeziku ispunjava sve predviđene kriterijume, prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija na njega staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručan potpis i tako ga zvanično legalizovati. Posle toga, dotični materijal možete koristiti u pravnom prometu, s obzirom na to da, sa stanovišta prava i zakona, on ima sasvim istu vrednost kao i ma koji drugi original, jer ga je pregledala i odobrila stručna i licencirana osoba.

Prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija poseduju kvalifikacije za rad sa sledećim jezicima

U stručnoj ekipi Akademije Oxford nalaze se vrhunski poznavaoci više od 40 stranih jezika, kao i izuzetni lektori i korektori. Svi oni su, sa najvišim ocenama, diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili predviđenu licencu za rad. Mnogi prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što nedvosmisleno utiče na kvalitet usluga koje pružeju, te klijenti mogu da budu sigurni da će u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti profesionalno ispunjavanje svih svojih zahteva, precizne i tačne prevode, potpuno u skladu sa izvornim spisima. Prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija odlično znaju sva gramatička, pravopisna, sintaksička i druga pravila jezika za koji su specijalizovani, a takođe su izuzetno dobro upućeni u aktuelne zakone i propise, budući da u opis njihovog posla, osim prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije na traženi jezik, spada i overa prevoda prema utvrđenoj proceduri. Naši stručnjaci imaju bogato profesionalno iskustvo, izuzetne stručne kvalifikacje i neosporne prevodilačke veštine, te svojim klijentima omogućuju da na jednom mestu, bez odlazaka u više institucija, za kratko vreme i po povoljnoj ceni, dobiju komplatnu obradu zvaničnih dokumenata, što će reći, prevod i overu u skladu sa zakonom, tako da, nakon toga, odmah mogu da ih upotrebljavaju u praksi.

Kao što je već pomenuto, prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija rade u okviru više od 40 jezika, koji se govore ne samo u Evropi, već i u ostalim delovima sveta. Osim onih koji spadaju u red najtraženijih i najpopularnijih, kao što su engleski, nemački, ruski i francuski, u prevodilačkom centru Akademije Oxford koriste se i jezici koji nisu često u ponudi ostalih sličnih institucija, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki na našim prostorima. To su, recimo, estonski, hebrejski, korejski, romski, pakistanski i persijski. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani uključuju jezike nama teritorijalno bliskih zemalja ili onih naroda sa kojima smo u prošlosti delili državu, gde, na primer, spadaju makedonski, slovenački, hrvatski, bosanski, mađarski, rumunski, bugarski i albanski. Prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija kvalifikovan je i za rad sa španskim, portugalskim, italijanskim, grčkim, arapskim, turskim, kao i sa slovačkim, poljskim, češkim, holandskim, ukrajinskim, ali i sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, poput, recimo, danskog, švedskog, norveškog i finskog. Radimo i prevode sa ili na kineski, japanski, pa čak i latinski jezik, koji se i u naše vreme može sresti u pisanim stručnim materijalima vezanim za sferu farmacije, medicine, pravnih nauka ili veterine, iako se već vekovima smatra mrtvim jezikom. Usluge prevoda i overe zvaničnih dokumenata i javnih isprava kod nas mogu dobiti i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposbnostima, budući da se u našoj stručnoj ekipi nalazi i vrhunski poznavalac znakovnog jezika, koji će im pružiti svu potrebnu pomoć prilikom obavljanja konkretnog posla.

Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija najčešće rade prevode sa nekog stranog jezika na srpski ili, obrnuto, sa našeg na neki strani jezik, ali je usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poznat direktno prevođenje između dva strana jezika. To zapravo znači da su naši stručnjaci kadri da dokument originalno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski odmah, u jednom potezu prebace na ciljani strani jezik, a da pri tom ne koriste metodu postupnog prevođenja, koja se u ovakvim slučajevima praktikuje u većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima, gde se, naime, tekst konkretnog materijala najpre sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, pa tek posle toga sa srpskog na traženi strani jezik. Sasvim je jasno da prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija radi u korist svojih klijenata, budući da je vrlo stručan, opšte obrazovan i informisan, iskusan, vešt u prevođenju, kao i da poseduje veliki broj raznovrsnih interesovanja i afiniteta, te može da odoli i najtežim profesionalnim izazovoma. S obzirom na to da klijenti kojima je potreban ovakav tip prevodilačkih usluga kod nas mogu najbrže, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima da obave sav posao, s obzirom na to da za opisani prevod ne moramo da angažujemo više stručnjaka različitih profila, prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija su vrlo često traženi za ovakvu vrstu usluga.

Prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija prevodi i overava sledeća dokumenta

Sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava čiji prevod i overa su vam potreni, biće u prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno obrađeni i pripremljeni za korišćenje u pravnom prometu.

Prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija tako vrlo često imaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koja se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firmi, kao i, uopšte, u biznisu koji ima internacionalni karakter. Ovde, između ostalog spadaju sve vrste izveštaja, poput, recimo, revizorskih, godišnjih, finansijskih i mnogih drugih, ali i raznovrsni poslovni ugovori, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. Prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija profesionalno obrađuje i bilanse stanja, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća, različite poslovne odluke, ali i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilanse uspeha, rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju, što će reći, službene materijale koji su potrebni radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu, na primer, spadaju opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Svi koji se bave poslovima vezanim za građevinu, nauku ili tehniku imaju potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala iz ovih oblasti, te prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija obrađuje građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente i mnoge druge srodne spise.

U sferi ličnih dokumenata od naših stručnjaka se najčešće traže overeni prevodi lične karte, pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih venčanih ili umrlih, dokumenata poznatih kao krštenica, venčani list ili umrlica, ali i vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu, saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu i radne dozvole, mada su prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija kadri da profesionalno obrade i sva ostala lična dokumenta koja su potrebna klijentima.

Kako se u naše vreme mnogi ljudi odlučuju da medicinsku pomoć potraže van granica svoje države ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, postoji i izražena potreba za prevodom i overom raznovrsne medicinske i farmaceutske dokumentacije koja se u tu svrhu koristi. Tako prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija obrađuje lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

U slučaju da želite da u stranoj zemlji podnesete neki zahtev ili ostvarite željena lična prava, biće vam potrebni overeni prevodi različitih potvrda i uverenja, koja morate predati nadležnoj službi. Prevodioci i sudski tumači Ada Cigalija će, stoga, za vas u potpunosti obraditi potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stanju na bankovnom računu, onu o neosuđivanosti, o mestu boravka, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se veoma često traži i u svim državama je aktuelna, budući da bez nje nije moguće da se skopi brak sa osobom koja je prijavljena u nekoj stranoj zemlji.

U slučaju da želite da konkurišete za posao van zemlje u kojoj živite ili se, pak, školujete i usavršavate u inostranstvu, morate imati overene prevode odgovarajućih zvaničnih dokumenata kojima možete potvrditi nivo svoje školske spreme ili način rada u obrazovnim ustanovama koje ste pohađali. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija najčešće radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjima o položenim ispitima, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole i, podrazumeva se, sa diplomama i svim dodacima koji se na njih odnose.

Pored različitih vrsta sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, recimo, posebno često traži obrada presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija prevodi i overava i sve tipove pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja i zakonski utemeljenih sporazuma, kao što su, recimo, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, zahteva za dobijanje vize, dozvole za boravak, saglasnosti o zastupanju, kao i vrlo kvalitetne prevode tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Budite uvereni da će sva dokumenta koja nam dostavite na prevod i overu biti sasvim bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste zloupotreba, budući da su svi prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija, pre stupanja na dužnost koju obavljaju, prošli predviđene provere podobnosti i, pred nadležnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su i zvanično obavezani na rad u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja obrađuju. Oni će, u svakom slučaju, izuzetno poštovati vašu privatnost, a podatke do kojih, tokom rada, dolaze tretirati kao najveće poslovne tajne. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, uz vrlo precizan prevod i overu u skladu sa zakonom, dobiti i svu potrebnu sigurnost, kao i zagarantovanu diskreciju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija?

Budući da je klijentima najzgodnije i, u finansijskom pogledu, najisplativije, da na jednom mestu dobiju i prevod i overu svojih službenih materijala, prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija upravo najčešće i pružaju ovakvu vrstu profesionalne usluge. Ipak, kako Akademija Oxford uvek želi da ispuni zahteve i potrebe svojih korisnika, ako to od nas tražite, uradićemo i samo legalizaciju dokumenata koja na ciljani jezik nisu kod nas prevedena, već je za taj posao bio angažovan neki stručnjak, van naše profesionalne ekipe. Treba da znate da je procedura overe tada sasvim ista kao i kada se legalizuju prevodi koje su uradili prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija, što će reći da imate obavezu da nam dostavite na uvid originalna dokumenta, kako bi naši stručnjaci mogli da ih sravne sa dotičnim prevodima. Ukiliko se pokaže da se ovi materijali u potpunosti poklapaju u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina, ali i stila kojim su pisani, prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija će overiti prevode svojim jedinsvenim pečatom i svojeručnim potpisom i tako svojim kredibilitetom zagarantovati njihovu podobnost za upotrebu u pravnim, administrativnim i svim ostalim legalnim poslovima.

U slučaju da prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija ustanovi da u prevodu koji ste dostavili postoje određene greške, nepravilnosti ili nepoklapanja sa tekstom izvornika, neće moći da sprovede zvaničnu overu. U toj situaciji ćemo vam predložiti da naši izuzetno stručni i iskusni lektori i korektori urade redakturu spornog teksta, kako ne biste morali da snosite veće troškove i gubite vreme usled ponovnog prevođenja istog materijala. Postupak redakture započinje detaljnim jezičkim pregledom i prevoda i originala, nakon čega naši stručnjaci u svim predviđenim pojedinostima izjednačavaju ova dva spisa, ali i ispravljaju eventualne stilske, slovne, pravopisne, gramatičke i ostale jezičke greške i kontrolišu prevod stručnih izraza i termina, koji mora biti vrlo jasan i precizan, s obzirom na to da od ovih reči zavisi i tumačenje samog zvaničnog spisa. Kada se redaktura završi, imaćete dokument na jeziku koji vam je potreban, urađen u skladu sa svim strogim pravilima obrade zvaničnih materijala, koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu od strane ovlašćenog stručnjaka i biti zvanično overen.

Prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija će svaki vaš zahtev ispuniti u najkraćem mogućem roku, ali su spremni da urade i takozvani „hitan prevod“ dokumenata, ukoliko vam ne pogoduju termini koje mogu da ponude u datoj situaciji. Ova usluga je posebna ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada dobijate mogućnost da sami odredite rok koji vam najviše odgovara za završetak prevoda, a naši stručnjaci će posao obaviti kvalitetno i precizno, poštujući sve vaše želje i potrebe, iako tada rade u znatno težim okolnostima i pod većim pritiskom nego inače. Cena ove prevodilačke usluge biće, međutim, različita od regularne, budući da tada, pored bazičnih troškova, plaćate i takozvanu „taksu za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija završe dati prevod. Što je, zapravo, taj rok kraći, iznos pomenute takse će biti viši.

Na koji način možete da ostvarite saradnju sa našim stručnjacima?

Kako bi prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija mogli da ispune sve vaše zahteve, te da, posle prebacivanja sadržaja traženog dokumenta na nov jezik, sprovedu i zakonski definisanu proceduru overe, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili, makar, njihove fotokopije koje ste, pre toga, overili u za to nadležnoj instituciji. Dokumenta koja želite da prevedemo i legalizujemo možete lično doneti u neku od poslovnica Akademije Oxford u Beogradu, gde će ih preuzeti ovlašćeni koordinator i ujedno vam objasniti i druge pojedinosti naše dalje sardanje. Ukoliko vam tako više odgovara, spise možete na našu adresu i da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju odaberete. Dostava dokumentacije elektronskim putem moguća je jedino u slučaju da vam je potreban „hitan prevod“, s obzirom na to da će materijali tako najbrže stići do naših stručnjaka, te će posao moći da se započne na vreme i tako vaši zahtevi ostvare u traženom roku. Dakle, samo tada možete dokumenta da skenirate i pošaljete na naš mejl, ali ćete svakako imati obavezu da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, na neki od gore pomenutih načina, donesete ili pošaljete i originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Ada Ciganlija mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa prevodima.

Kada se materijali prebačeni na traženi jezik zvanično overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Mi nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da u posebnom zahtevu navedete sdresu na koju ćemo vam ih mi poslati preporučeno, preko Pošte Srbije, ili posredstvom kurirske službe sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Troškovi ove usluge biće obračunati prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe, potpuno nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslove koje su, na vaš zahtev, u konkretnoj prilici obavili naši stručnjaci i izmirićete ih najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija mogu da obave za svoje klijente navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije u vezi sa tim možete potražiti i od ovlašćenih koordinatora u našim predstavništvima u glavnom gradu. Valjalo bi da napomenemo i da se cena prevoda određuje prema broju obrađenih strana, ali je uobičajeno da se na veće količine materijala koji se prevodi odobrava i neki popust. U skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevedenog materijala sadrži tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmaciam između reči. Ovo pravilo važi za sve pisame materijale, te tako i za zvanične spise, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst navedene dužine, već obično znatno kraći.

Dodatne informacije u vezi sa overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava

Osim overe za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač, postoji i takozvana Apostille overa, koja se sprovodi prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država. Ovim dokumentom se, zapravo, predviđa da službeni materijali izdati u jednoj od zemalja potpisnica i overeni Apostille pečatom mogu slobodno da se koriste i u pravnim sistemima ostalih država koje su se saglasile sa pomenutom Konvencijom, bez potrebe da se naknadno kontrolišu ili na neki drugi način overavaju.

Postupak apostiliranja nikada, međutim, ne isključuje legalizaciju za koju su zaduženi licencirani sudski tumači, ali ovaj postupak nije ni namenjen svim zvaničnim dokumentima, pa se tako, na primer, nikada ne vrši kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno povezanih sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom. Takođe, overa Apostille-om se ne sprovodi na isti način kod svih službenih materijala, te tako ima onih gde je potrebno da prvo ovlašćeni prevodilac i sudski tumač prebaci dati sadržaj na novi jezik i uradi overu svojim jedinstvenim pečatom, a tek onda se radi apostiliranje, dok je u drugim situacijama postupak obrnut, to jest, prvo se radi overa Apostille-om, a zatim jezički stručnjaci nastavljaju obradu. Apostille pečat je urađen u obliku štambilja i u njega se, na tačno određen način, unose odgovarajući podaci, te je tako ponekad potrebno, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj Apostille-a prevesti na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevedeni spis, no dešava se da je neophodno da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi se dotični materijal tretirao kao pravno važeći.

U Republici Srbiji overu Apostill-e pečatom vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija su predstavništva, prema novoj organizaciji sudstva, smeštena u gotovo svakom većem mestu. Budući da prevodioci i sudski tumači Ada Ciganlija ne obavljaju ovaj tip legalizacije, nemaju ni obavezu da poznaju sve njegove pojedinosti koje se odnose na konkretna dokumenta. Stoga će vam u vezi sa apostiliranjem dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu u kojoj ćete se sami o svemu detaljno raspitati. Veoma je bitno da tada ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument želite da apostilirate, kao i za šta su vam potrebni dotični overeni prevodi, pošto ćete tako obezbediti dobijanje relevantnih i upotrebljivih obaveštenja. Ukoliko saznate da se za vaš materijal traži Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev i podneti original dokumenta koji se overava, njegovu fotokopiju, koja će ostati u sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako dobiti informacije u vezi sa Apostille overom?

Sva obaveštenja koja se tiču apostiliranja dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete dobiti u odgovarajućoj službi nekog od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području glavnog grada. Ipak, ako stanujete u blizini Ade Ciganlije, koja pripada opštini Čukarica, preporučljivo je da se za pomenute informacije obratite nadležnom odeljenju Drugog osnovnog suda, nadležnog za ovaj deo Beograda. Pomenuti sud nalazi se na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a u istom delu grada, tačnije, u Timočkoj ulici broj 15, smešten je i Viši sud, u kome takođe možete saznati sve što je potrebno o Apostille overi. U ovoj pravosudnoj ustanovi, osim službe overe, nalazi se i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ovlašćeni koordinatori u poslovnicama Akademije Oxford na području Beograda rado će odgovoriti na sva vaša pitanja vezana za postupak obrade zvanične dokumentacije ili način rada naših stručnjaka, ukoliko nas kontaktirate mejlom ili telefonom ili, pak, lično dođete u neko od naših beogradskih predstavništava. Trudićemo se da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ako bude i za tim bilo potrebe, zakazaćemo vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše profesionalne ekipe.


Kategorije prevoda za Ada Ciganlija

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Adu Ciganliju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ada Ciganlija

Spisak sudskih tumača za grad Ada CiganlijaSudski tumači za grad Ada CiganlijaSpisak sudskih tumača za grad Ada Ciganlija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ada Ciganlija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ada CiganlijaSudski tumači za grad Ada CiganlijaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ada Ciganlija

Sudski tumači i prevodioci na Adi Ciganliji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!