Sudski tumač Batajnica

Batajnica je deo Beograda i opštine Zemun, poznata kao najveće selo na Balkanu. Od davnih dana, kada je u 18. veku osnovana kao seosko naselje Srba, bivših graničara iz ukinute Vojne Krajine, koji su dobili imanja i novo poljoprivredničko zanimanje, pa do 1972. godine, kada je priključena Beogradu, Batajnica je bila sremsko selo sa nekoliko hiljada stanovnika koji su se bavili poljoprivredom. Danas je to pravi mali grad sa više od 50 hiljada stanovnika, velikim brojem preduzeća iz oblasti male privrede, radnjica i ugostiteljskih objekata i još većim brojem komunalnih problema. Kao i sva beogradska prigradska naselja, i Batajnica ima brojne infrastrukturalne probleme jer nije projektovana za tako veliki broj stanovnika, tačnije građena je bez ikakvog prostornog plana, još od vremena posle Prvog svetskog rata. U to posleratno doba počelo je intenzivno naseljavanje bivšim vojnicima, nastavilo se posle Drugog rata, a naročito posle raspada bivše SFRJ. Velika većina stanovnika Batajnice i njenih podnaselja su Srbi prognani iz Hrvatske, Bosne i sa Kosmeta, koji su devedesetih godina od opštine Zemun dobili ili kupili, po veoma niskim cenama, dotadašnje poljoprivredno zemljište isparcelisano i pretvoreno u građevinsko, a bez ikakvih uslova za formiranje naselja, i tu sagradili kuće. Prvih godina nije bilo struje, vodovoda, čak ni puteva, a najteže je bilo u naseljima Busije i Grmovac, kojima je tek posle deset godina napravljen asfaltni put i vodovodna mreža. Kasnije je izgrađena ambulanta, crkva Svetog Ilije i uspostavljena je autobuska linija gradskog saobraćaja. Najstariji urbani kvart batajničkog naselja, Ekonomija, osnovan je 1948. godine, a najnoviji i najveći kvartovi u naselju su Šangaj, po crkvi Svetog Jovana Šangajskog i Crveni Barjak, kao najnaseljenije, sa preko 12 hiljada stanovnika.

O nastanku imena Batajnica postoje tri teorije. Po prvoj, to je modifikacija imena za močvarni i blatnjav teren - Blatajnica. Druga verzija kaže da je naselje dobilo ime po osnivaču, mađarskom grofu Bataju, a najverovatnije je objašnjenjne da je mesto dobilo ime po francuskoj reči bataj - bitka, jer se na tom terenu vodila borba između Austrijanaca i Francuza, neposredno pre naseljevanja srpskog stanovništva. Prvi žitelji, osnivači i starosedeoci Batajnice, bili su Srbi izbegli sa Kosova i Metohije, pod vođstvom patrijarha Arsenija, negde oko 1725. Njihove nove sugrađane je ista nevolja, tri veka kasnije, dovela u Batajnicu.Kroz naselje prolaze železnička pruga i stari novosadski put, koji čini njegovu centralnu ulicu. Polazeći iz zemunske Glavne ulice, taj put povezuje Batajnicu, Novu i Staru Pazovu, Inđiju, Sremske Karlovce i Novi Sad. U blizini je auto - put Niš – Beograd - Zagreb, kao i novi auto - put Beograd - Novi Sad - Subotica, koji svojim nadvožnjakom prolazi kroz naselje. Reka Dunav je udaljena 4 kilometra od centra Batajnice, ali priobalje nije uređeno i razvoj naselja ide ka zapadnoj, suprotnoj strani u odnosu na reku.

Batajnica nema parkove, nema bioskop, ni Dom kulture, nema bolnicu ni Dom zdravlja, nema srednju školu, pa čak ni sportske terene i klubove, osim nižerazrednog fudbalskog kluba BSK Batajnica. Ali Batajnica ima aerodrom. Vojni aerodrom i Vazduhoplovni remontni zavod udaljeni su 3 kilometra od centra naselja i nalaze se pored puta za Novu Pazovu. Za sada, od aerodroma Batajnica nema neku korist, jer je isključivo vojni, ali očekuje se da uskoro jedna od dve piste počne da se koristi i u civilne svrhe, što bi Batajnici, osim prestiža, donelo i ekonomsku korist.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Batajnica?

Jezički eksperti angažovani u Akademiji Oxford poseduju sve stručne kvalifikacije za obradu zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Svi su, naime, diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta sa najvišim ocenama i stekli licencu za rad, koju su odobrili nadležni državni organi. Većina naših stručnjaka radi upravo sa svojim maternjim jezicima, što, takođe, ide u prilog kvalitetu prevoda koji mogu da ponude svojim klijentima. Prevodioci i sudski tumači Batajnica savršeno poznaju sve segmente jezika za koji su se opredelili, a budući da se pored prebacivanje sadržaja na novi jezik, bave i legalizacijom prevoda u cilju njihovog uključivanje u zvaničnim pravni promet, vrlo dobro su upoznati i sa aktuelnim regulativama i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u spisima koje obrađuju. Bogato profesionalno iskustvo, neosporna stručnost i veliki broj zadovoljnih korisnika i visok kvalitet usluga koje pružaju, čine naše stručnjake dostojnim svake preporuke za poslove obrade zvanične dokumentacije, s obzirom na to da ćete kod nas, na jednom mestu, uz minimalno angažovanje i bez lutanja od jedne do druge službe, po povoljnoj ceni i za kratko vreme, dobiti overene prevode svih dokumenata koje ćete, nakon toga, odmah moći da koristite za potrebne poslove.

Prevodilac i sudski tumač Batajnica ima, dakle, zadatak da vam omogući dobijanje materijala na jeziku koji ste tražili, u formi prihvatljivoj za međunarodni pravni saobraćaj. Da bi to postigao, pre svega, prevod mora da uradi u skladu sa strogim pravilima obrade službenih materijala, što znači da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora jasno da izrazi na novom jeziku, a posebno da vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti nedvosmisleni i jednoznačni, kako bi se izbeglo svako provizorno tumačenje i nerazumevanje onoga što je napisano. Novi dokument prilagođavaju duhu traženog jezika, poštujući sva pravopisna, gramatička i ostala pravila, a pišu ga takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u pisnim materijalima ovakve vrste i za njega je karakteristično šablonsko izražavanje, formalizam i potpuno izbegavanje stilski oblikovanih reči i izraza, kao i elemenata estetskog ili naracije. Kada je prevod gotov, kontrolišu ga prvo sami njegovi autori, a nakon toga i lektori, kao vrhunski jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške ili nepodudarnosti sa originalom koje, pri prvom pregledu, eventualno nisu uočene.

Sada počinje proces overe prevedenog materijala i na samom početku prevodilac i sudski tumač Batajnica vrši detaljno poređenje prevoda i originala, koji se, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se sprovodi kako bi se utvrdilo da li su izvorna i prevedena verzija dotičnog spisa identične u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i stila izrade, jer će jedino pod tim uslovom dokument na novom jeziku moći da bude zvanično overen. Ako prevod ispunjava pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Batajnica ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tako postaje zvanični garant da je prevod u svemu jednak originalu, te da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom prometu.

Prevodioci i sudski tumači Batajnica u radu koriste sledeće jezike

U našem prevodilačkom centru službeni materijali mogu biti, shodno vašem zahtevu, prebačeni na neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije. Pored uobičajenih prevoda u okviru srpskog jezika, radimo i one koji obuhvataju neki od jezika naših suseda, kao što su bugarski, hrvatski, mađarski, albanski, bosanski, rumunski i makedonski. Podrazumeva se da klijentima nudimo prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije i u okviru najrasprostranjenijih i uvek traženih jezika, poput engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, španskog i portugalskog, a prevodilac i sudski tumač Batajnica kvalifikovani je i za rad sa italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, kao i sa poljskim, češkim, slovačkim i jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest, danskim, finskim, švedskim i norveškim. Osim prevoda koji na jednoj strani uključuju kineski i japanski jezik, prevodilac i sudski tumač Batajnica nudi i onaj u domenu latinskog, koji se, istina, već vekovima ne tretira kao živi jezik, budući da se nigde ne govori, ali se i u naše vreme pojavljuje u stručnoj pisanoj dokumentaciji vezanoj za oblast farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka. Posebno mesto u okviru naše stručne ekipe zauzimaju prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, hebrejski, persijski, pakistanski i romski jezik, budući da su vrlo retki na ovim prostorima, pa zahvaljujući tome možemo klijentima da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala u okviru pomenutih jezika. U želji da izađemo u susret potrebama korisnika sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će im omogućiti da brzo i lako dođu do overenih prevoda materijala koji su im potrebni.

Podrazumeva se da najčešće dobijemo zahteve da materijale sa nekog stranog jezika prevedemo na srpski, ili u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, međutim to je usluga koju ćete dobiti i u većini ostalih prevodilačkih centara u našoj zemlji. Ono po čemu se, međutim, razlikujemo od drugih institucija iz ove branše jeste direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Batajnica je u toj meri stručan, opšte obrazovan, iskusan i vešt u prevođenju, da materijale izvorno sačinjene na bilo kom jeziku koji nije srpski može, u jednom potezu, da prebaci na traženi strani jezik, a da ne prevodi prvo sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, kako se uglavnom praktikuje u drugim prevodilačkim agencijama. Svojim metodom rada, omogućava klijentima da za kraće vreme i manje novca dođu do dokumenata na jeziku koji su tražili, s obzirom na to da radi efikasno i da za ostvarivanje pomenute usluge kod nas nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, pa će i cena biti niža.

Koja sve dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Batajnica?

Jezički eksperti angažovani u Akademiji Oxford mogu za vas da prevedu i overe bilo koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava i omoguće vam da za relativno kratko vreme i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu dobijete materijale na jeziku koji ste tražili, dovedene u oblik koji je pogodan za korišćenje u pravnom sistemu.

U oblasti ličnih dokumenata profesionalno obrađujemo pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), kao i uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i mnoga druga dokumenta vezana isključivo za ličnost jedne osobe.

Budući da se savremeno poslovanje uglavnom obavlja na nivou više država, a ponekad čak i kontinenata, često dobijemo zahteve da obradimo dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu, pa tako prevodioci i sudski tumači Batajnica rade sa finansijskim izveštajima, rešenjem o osnivanju privrednog lica, potvrdom o kvalitetu proizvoda, svim vrstama poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, zatim sa poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), bilansima stanja, ulaznim i izlaznim fakturama, statutom preduzeća, revizorskim izveštajima, kao i sa izvodima iz Agencije za privredne registre, bilansima uspeha, različitim poslovnim odlukama, osnivačkim aktom preduzeća, godišnjim izveštajima i mnogim drugim srodnim pisanim materijalima. U savremenom poslovanju vrlo često se organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, te prevodilac i sudski tumač Batajnica prevodi i overava i dokumentaciju koja se u tu svrhu koristi, a to su, na primer, opšti uslovi, predmeri, obrasci, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode i svih dokumenata koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima, budući da je prevodilac i sudski tumač Batajnica osposobljen i za rad sa svim vrstama sudskih rešenja, odluka i presuda, poput, recimo, presude o razvodu braka, ali i sa ostalim pravnim aktima, to jest, sa saglasnošću o zastupanju, zahtevom za dobijanje vize, dozvolom za boravak, nasledničkom i drugim tipovima zvaničnih izjava pojedinaca, kao i sa svim vrstama pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i pravno utemeljenih sporazuma, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Ukoliko vam je to potrebno, kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Iz oblasti tehnike, nauke i građevine prevodioci sudski tumači Batajnica najčešće rade sa uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima, kao i sa građevinskim projektima i propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom.

S bzirom na to da se mnogi ljudi leče van granica svoje zemlje ili, pak, u tu svrhu upotrebljavaju uvozne preparate i lekove, javlja se i potreba za overenim prevodima raznovrsnih dokumenata iz sfere medicine i farmacije. Tako prevodilac i sudski tumač Batajnica profesionalno obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale vezane za pomenute oblasti.

Savremeno doba otvorenih granica omogućilo je mnogima da se školuju, usavršavaju ili zaposle u nekoj stranoj zemlji, te su u tu svrhu potrebni kvalitetno prevedeni i overeni službeni materijali kojima se može potvrditi nivo školske spreme pojedinca ili, pak, način rada u odgovarajućim obrazovnim institucijama. Iz ovih oblasti prevodilac i sudski tumač Batajnica uglavnom radi sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i sa uverenjima o položenim ispitima, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju i nastavim planovima i programima fakulteta.

U cilju podnošenja nekih zahteva u inostranstvu ili ostvarivanja konkretnih ličnih prava, moraćete nadležnoj službi podneti overene prevode traženih potvrda i uverenja, među kojima su potvrda o redovnim primanjima ili u redovnom zaposlenju, ona o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o mestu boravka, o neosuđivanosti i, vrlo često tražena, potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračni odnos sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford.

Budite sigurni da će dokumenta koja nam dostavljate na prevod i overu biti potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakvog vida zloupotrebe, budući da je jedan od osnovnih principa našeg rada poštovanje privatnosti klijenata i najstrože čuvanje podataka koji se našim stručnjacima u poslu otkrivaju. Tome u prilog ide i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Batajnica, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu kojim su se obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima, ali i na profesionalan odnos prema korisnicima usluga koje nude i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Ukoliko odlučite da nas angažujete, dobićete kvalitetan prevod traženog dokumenta i njegovu legalizaciju u skladu sa zakonom, ali i svu potrebnu sigurnost i zagarantovanu diskreciju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Batajnica?

Iako najčešće dobijemo zahteve da uradimo kompletnu obradu odgovarajućih dokumenata, to jest da ih, nakon prevoda i overimo, izaći ćemo u susret vašim zahtevima i ukoliko vam je potrebna samo legalizacija dokumenta čiji ste prevod već poverili nekom drugom stručnjaku, a ne članovima prevodilačkog tima Akademije Oxford. Tada ćemo, takođe, morati da sprovedemo punu, zakonom definisanu, proceduru overe, koja podrazumeva detaljno upoređivanje vašeg prevoda sa originalom, koji nam, iz tog razloga, takođe morate dostaviti na uvid. Cilj ove procedure jeste da se, pre samog čina legalizacije, utvrdi da se prevedni i originalni dokument u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu kojim su napisani, potpuno poklapaju. Ako su svi navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Batajnica overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga taj dokument možete, bez ikakvih smetnji, koristiti u pravnom prometu, budući da ima dokazanu zakonsku snagu originala.

Ako se, pak, ispostavi da prevod koji ste doneli nije adekvatan, to jest, da u nekim segmentima odstupa od originala ili se u njemu pojavljuju drugi greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Batajnica neće moći da ga zvanično overi, pa će tada najverovatnije predložiti da lektori i korektori, naši jezički stručnjaci bez premca, urade redakturu spornog teksta. Oni će najpre izvršiti temeljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne stilske, slovne, gramatičke i pravopisne greške i, ukoliko je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasno i nedvosmisleno izraženi, jer na njima počiva i smisao samog zvaničnog materijala. Nakon njihove stručne intervencije, dobićete dokument na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim rigidnim pravilima obrade zvaničnih spisa, pa ćete, odmah nakon overe, moći da ga koristite u praksi.

Iako prevodioci i sudski tumači Batajnica uvek nastoje da svojim klijentima obezbede najpovoljnije rokove za završetak traženog posla, dešava se da klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, budući da mu je prevedeni materijal potreban što pre. Tada za vas možemo da uradimo „hitan prevod”, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što možete sami da odredite rok koji vam najviše odgovara za završetak ovog posla. Naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da postavljene zahteve ispune i omoguće vam da u vremenskom periodu koji ste tražili dobijete kvalitetan prevod, potpuno veran tekstu izvornog dokumenta. Međutim činjenica da sada rade u izmenjenim i otežanim okolnostima i pod većim pritiskom uticaće i na promenu cene prevodilačke usluge, budući da ćete, pored osnovnih troškova, morati da platite i iznos takozvane „takse za hitnost”. Visina ovog dodatka određuje se u skladu sa brojem prevedenih strana, ali i sa dužinom roka koji je klijent odredio za završetak kompletnog posla.

Kako ostvariti saradnju sa našim prevodilačkim centrom?

U slučaju da odlučite da su prevodioci i sudski tumači Batajnica prave osobe za obradu vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava, imaćete obavezu samo da nam na odgovarajuće načine dostavite originalne materijale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Potrebne spise možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru. Takođe imate mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe čiji su vam usluge dostupne. Dostava materijala elektronskim putem moguća je jedino u slučaju „hitnog prevoda”, kada je veoma važno da dokumenta što pre stignu do naših stručnjaka, kako bi se u predviđenom roku ispunili vaši zahtevi. Međutim, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, a pazeći na termin koji ste definisali za završetak prevoda, donesete ili, na neki od gore pomenutih načina, pošaljete originalne spise ukoliko želite da prevodilac i sudski tumač Batajnica prevode vaših materijala i overi na legalan način.

Potpuno određene materijale, to jest, overene prevode i njihove originalne verzije, možete lično podići u nekoj od naših poslovnica na području glavnog grada ili, pak, u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže vreme sarađujemo ili Pošta Srbije, u obliku preporučene pošiljke. Cena dostave obračunava se u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i plaćate je potpuno nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge našeg prevodilačkog centra koje ste, u odgovarajućoj situaciji, koristili. Troškove dostave ćete najverovatniji izmiriti prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Batajnica navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u nekoj od naših beogradskih filijala. Važno je da znate da se cena prevoda formira na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se uglavnom odobrava i neki popust. Prema prevodilačkom standardu koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo važi za sve tipove pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst navedene dužine.

Dodatne informacije o overi materijala

Postoje dokumenta koja, nakon prevoda, osim overe koju vrši licencirani sudski tumač, moraju proći i takozvanu Apostille overu, kako bi postala pravno važeća i uključena u zvanični pravni promet. Apostille potvrda je formalnost, uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, u Hagu 1961. Godine. Sa ovim dokumentom saglasilo se stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, čiji smo pravni sledbenici, te se tako apostiliranje dokumenata, namenjenih upotrebi u inostranstvu, sprovodi i u Republici Srbiji. Za ovaj postupak nadležni su predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, koji se, prema novoj mreži rasprostanjenosti, nalaze u skoro svakom većem mestu.

Overa Apostille-om je specifična po tome što nikada ne isključuje legalizaciju koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali se ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Negde je potrebno prvo uraditi overu Apostille-om, pa onda materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima na dalju obradu, dok je kod drugih materijala postupak obrnut, te prvo jezički stručnjaci prevode tekst konkretnog dokumenta na novi jezik i overavaju ga svojim pečatom, a nakon toga se prevod nosi u osnovni sud na apostiliranje. Kako je Apostille pečat izrađen u obliku štambilja u koji su, na tačno određeni način, uneti traženi podaci, ponekad se traži da se na novi jezik, pored teksta konkretnog dokumenta, prevede i sadržaj pečata. Kod nekih materijala dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu.

Budući da prevodioci i sudski tumači Batajnica nisu nadležni za apostiliranje materijala, oni će vam samo dati osnovne informacije u vezi sa ovim postupkom i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Vrlo je važno da tom prilikom nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da overeni prevod naknadno koristite, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Ukoliko utvrdite da je za vaš konkretni dokument potrebno apostiliranje, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev, original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Važno je da znate da se Apostille overa nikada ne sprovodi kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Kako do informacija o Apostille-u?

Sve što je potrebno o overi dokumenata Apostille-om možete saznati u nadležnoj službi nekog od 3 osnovna suda na području Beograda. Bitna informacije za vas, kao žitelje Batajnice, je da opština Zemun kojoj vaše naselje teritorijalno pripada, potpada pod nadleštvo Trećeg osnovnog suda, koji se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina 16. Potrebne informacije možete potražiti i u Višem sudu na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15.

Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu dovoljno pojasnili sve segmente obrade zvanične dokumentacije, kao i način rada prevodilačkog centra Akademije Oxford, no, ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, možete nam se obratiti mejlom ili telefonom ili, pak, lično doći u neku od naših beogradskih poslovnica. Ovlašćeni koordinatori će nastojati da što podrobnije odgovore na vaša pitanja, a ako procene da je i to potrebno, zakazaće vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Batajnica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Batajnicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Batajnica

Spisak sudskih tumača za opštinu Batajnica Sudski tumači za opštinu Batajnica Spisak sudskih tumača za opštinu Batajnica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Batajnica

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Batajnica Sudski tumači za opštinu Batajnica Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Batajnica

Sudski tumači i prevodioci u Batajnici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!