Sudski tumač Braće Jerković

Braće Jerković je ime dela grada koji pripada beogradskoj opštini Voždovac. U tom kraju, smeštenom na brdovitom terenu između nekadašnjih dolina Mokroluškog i Kumodraškog potoka, nalaze se tri stambena naselja: Braće Jerković 1, 2, 3, kao i industrijska zona duž Kumodraške ulice. Nekadašnji potoci sada teku kao ponornice kroz kanalizacione cevi, a iznad njih su ulice i auto - put, tako da se naselja Braće Jerković graniči sa Medakovićem, Medak padinom, Marinkovom barom i Voždovcem. Na mestu nekadašnje kasarne oklopne gardijske brigade, koja je zauzimala prostor između ulica Vojvode Stepe i Kumodraške, pre nekoliko godina je izgrađeno novo naselje za 10 hiljada stanovnika, po imenom „Stepa Stepanović“.

Naselje Braće Jerković je građeno šezdesetih godina prošlog veka i dobilo je ime po partizanskim komandantima i narodnim herojima iz Drugog svetskog rata, Dušanu i Nebojši Jerkoviću. Deo naselja koji je izgrađen desetak godina kasnije dobio je ime po komunističkom političaru Veljku Vlahoviću, ali je kasnije ime promenjeno u Mitrovo brdo. Ipak, svi ga znaju pod imenom Braće Jerković 2. Treći, najnoviji i najlepši, deo naselja pod imenom Braće Jerković 3, nalazi se na platou iznad Centralnog groblja, koje je, uz Novo groblje na Zvezdari, najpoznatije beogradsko groblje, poznato i po crkvi Svetog Jovana Krstitelja i ikonostasu koji je ruski emigrant, slikar, arhitekta, profesor univerziteta i jugoslovenski oficir, Grigorije Samojlov, napravio za vreme Drugog svetskog rata u nemačkom koncentracionom logoru.Akademija Oxford stanovnicima naselja Braće Jerković, kao i ostalih delova glavnog grada, može sa zadovoljstvom da ponudi usluge svog prevodilačkog centra, gde se sadržaji zvaničnih dokumenata i javnih isprava prevode u okviru više od 40 jezika i radi overa prevedenih materijala na zakonom definisan način. Osim toga, organizujemo i kurseve stranih jezika, koje vode visoko kvalifikovani i vrlo iskusni predavači i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Takođe nudimo i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, što mnogima u ova krizna vremena može olakšati potragu za odgovarajućim zaposlenjem, kao i obuku za rad na računarima u skladu sa svim savremenim standardima, ali i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita namenjenu budućim gimnazijalcima, srednjoškolacima i studentima.

Koje sve jezike u svom stručnom radu koriste prevodioci i sudski tumači Braće Jerković?

Jezički stručnjaci koji čine profesionalnu ekipu Akademije Oxford su diplomirani filolozi sa licencama za rad, odobrenim od strane nadležnih državnih organa. Prevodioci i sudski tumači Braće Jerković imaju vrhunske pisane i govorne sposobnosti, kada je reč o jeziku za koji su kvalifikovani, a vrlo dobro poznaju i sve gramatičke, pravopisne, sintaksičke i druge normative, koje u radu iznad svega poštuju. Budući da njihov posao ne obuhvata samo prevod sadržaja zvaničnih dokumenata na traženi jezik, već i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica, dobro su upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u spisima koje obrađuju. Mnogi od naših stručnjaka rade upravo sa svojim maternjim jezikom, što bez sumnje utiče na kvalitet i preciznost prevoda koje izrađuju, a klijentima nudi potrebnu sigurnost da će u našem prevodilačkom centru dobiti materijale na jeziku koji su tražili, uređene strogo prema pravilima. Prevodioci i sudski tumači Braće Jerković imaju dugogodišnje profesionalno iskustvo, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata koji, po pravilu, nastavljaju da traže njihove usluge nakon prve uspešne saradnje. Zahvaljujući svojim neospornim stručnim kvalifikacijama, bogatom iskustvu i organizacionim sposobnostima, u mogućnosti su da klijentima ponude overene prevode traženih spisa, na istom mestu, uvek u dogovorenom roku i po više nego povoljnim cenama.

Naši stručnjaci sadržaje zvaničnih materijala mogu da prevedu u okviru više od 40 jezika, koji se govore kako na području evropskog kontinenta, tako i u ostalim delovima sveta. Osim prevoda koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, a koji se, očekivano, najčešće traže, prevodilac i sudski tumač Braće Jerković može da uradi i one koji se odnose na, u svim delatnostima tražene i po broju govornika najrasprostranjenije, jezike, poput, recimo, engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, portugalskog i španskog. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji uključuju grčki, italijanski, arapski, turski, češki, poljski, slovački, kao i ukrajinski, holandski, slovenački ili neke od jezika koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno, finski, norveški, švedski i danski. Prevodilac i sudski tumač Braće Jerković kvalifikovani je i za rad sa jezicima koji se govore u našim susednim zemljama, kao što su, na primer, mađarski, albanski, rumunski, makedonski, bugarski, hrvatski i bosanski. Budući da su poznavaoci estonskog, hebrejskog, korejskog, persijskog, pakistanskog i romskog jezika prilično retki na našim prostorima, ovi jezici nisu u redovnoj ponudi mnogih prevodilačkih centara, no stručnjaci Akademije Oxford, budući da uvek nastoje da prate zahteve savremenog tržišta, mogu da urade i prevode koji podrazumevaju neki od pomenutih jezika. Prevodilac i sudski tumač Braće Jerković radi i sa kineskim i japanskim jezikom, a takođe može korisnicima da omogući prevođenje sa ili na latinski, koji se, istina, vekovima nigde ne koristi kao govorni jezik, ali je i danas vrlo često zastupljen u stručnim pisanim materijalima iz oblasti farmacije, pravnih nauka, veterine i medicine. U želji da damo svoj doprinos savremenim nastojanjima da se i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima aktivno uključe u sve sfere društvenog života, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da brzo i lako dođu do prevoda službenih materijala koji su im potrebni.

Kako Akademija Oxford uvek nastoji da ispuni zahteve svojih klijenata i prilagođava svoju ponudu zahtevima savremenog tržišta, u širokom dijapazonu usluga koje pružamo nalazi se i neposredan prevod između dva strana jezika. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Braće Jerković je u toj meri stručan, opšte obrazovan i informisan, iskusan, umešan u prevođenju i sa velikim brojem različitih interesovanja i afiniteta, da službeni materijal izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku može u jednom potezu da prevede na traženi strani jezik. Prednost ovakvog načina rada postaje očigledna ako se zna da se isti posao u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja posredno, u skladu sa principom „korak po korak“, rečju, sadržaji zvaničnih materijala se prvo sa izvornog jezika prevode na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Dakle, prevodioci i sudski tumači Braće Jerković svojim korisnicima omogućuju da ovakav posao obavi brže, ali i da po nižoj ceni dobiju materijal na jeziku koji mi je potreban, budući da u našem prevodilačkom centru za to nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, pa će, samim tim, opisana usluga biti jeftinija.

Prevodilac i sudski tumač Braće Jerković obrađuje sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford na vrhunskom nivou kvaliteta profesionalno se obrađuju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, s obzirom na to da su naši stručnjaci kvalifikovani za rad sa sadržajima koji se odnose na različite oblasti društvenog i privatnog života.

U sferi ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Braće Jerković prevode i overavaju ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, vozačku dozvolu, a uz to i izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i ostale spise koji se tiču isključivo jedne osobe.

Budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja na nivou više država, a ponekad čak i kontinenata, prevodioci i sudski tumači Braće Jerković često imaju zadatak da obrade različita dokumenta koja se u tu svrhu koriste, te tako rade sa bilansima stanja i uspeha, godišnjim, revizorskim, finansijskim i svim ostalim izveštajima, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica i svim vrstama poslovnih sporazuma, kao što su ugovori o saradnji, kupoprodajni, ugovori u prodaji roba i usluga i mnogi drugi. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode potvrde o kvalitetu proizvoda, različitih vrsta poslovnih odluka, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), ulaznih i izlaznih faktura, kao i kompletne tenderske dokumentacije.

Pored različitih tipova sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, na primer, posebno često traži obrada presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Braće Jerković može da prevede i overi i sve vrste licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, izveštaja, pravilnika, kao i zakonski zasnovanih sporazuma, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Ukoliko je to potrebno klijentu, možemo uraditi i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Firme ili pojedinci koji obavljaju neke poslove ili imaju dodira sa naukom, tehnikom i građevinom često imaju potrebu za overenim prevodima različitih stručnih pisanih materijala, pa prevodilac i sudski tumač Braće Jerković profesionalno obrađuje laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, naučne i tehničke patente i druga dokumenta iz ovih disciplina.

S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi ljudi leče van granica svoje zemlje ili u tu svrhu koriste uvozne preparate i lekove, postoji i potreba za prevodom i overom dokumenata iz domena medicine ili farmacije, te prevodioci i sudski tumači Braće Jerković rade sa dokumentacijom o medicinskim proizvodima, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i drugim srodnim materijalima.

Svi koji žele da konkurišu za posao u nekoj stranoj zemlji, školuju se ili usavršavaju van države u kojoj su rođeni, moraju imati kvalitetno prevedene i regularno overene spise koji se tiču obrazovanja, a kojima će moći da dokumentuju nivo svoje školske spreme ili, pak, da potvrde način rada u konkretnim obrazovnim institucijama. Tako, iz ovih oblasti, prevodilac i sudski tumač Braće Jerković radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, uverenjima o položenim ispitima, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole i, podrazumeva se, sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu.

U inostranstvu nećete moći da ostvarite neka lična prava ili završite druge poslove, ukoliko nemate overene prevode traženih potvrda, uverenja, saglasnosti, izjava, dozvola ili zahteva, pa će tako prevodioci i sudski tumači Braće Jerković za vas u potpunosti obraditi potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrdu o redovnom zaposlenju, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o stanju na bankovnom računu, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju i, naravno, potvrdu o o slobodnom bračnom stanju, koja se vrlo često traži, jer bez nje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji.

Budite uvereni da će sva dokumenta koje nam dostavljate na prevod i overu biti potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakvih vrsta zloupotreba. Jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford je zadovoljan i siguran klijent, čemu u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Braće Jerković, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Tako su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa aktuelnim zakonima, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje treba da prevedu i overe. Oni će bezuslovno poštovati vašu privatnost, a podatke koji im se u radu otkrivaju čuvati kao najveću poslovnu tajnu.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Braće Jerković?

Osnovni zadatak jezičkih stručnjaka Akademije Oxford je da svojim klijentima omoguće dobijanje materijala na jeziku koji su tražili, regularno overene i spremne za korišćenje u zvaničnom pravnom prometu. Da bi to postigli, pre svega, sam postupak prevođenja dokumenata moraju da obave u skladu sa strogim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, što znači da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta moraju da prebace na novi jezik precizno i tačno i u skladu sa gramatičkim, pravopisnim i drugim pravilima. Posebnu pažnju prevodioci i sudski tumači Braće Jerković poklanjaju prevodu stručnih izraza i termina, koji mora biti sasvim jasan i nedvosmislen, budući da od ovih reči zavisi i tumačenje samog zvaničnog materijala. Dokument na novom jeziku se izrađuje u takozvanom administrativnom stilu, koji je karakterističan za službene materijale i vrlo je prepoznatljiv po ustaljenim izrazima, odsustvu bilo kakve naracije i emotivnosti i potenciraju jednoznačnosti i nedvosmislenosti, kako bi se izbegla bilo kakva mogućnost nerazumevanja ili dvojakog tumačenja onoga što je napisano. Kada se prevod završi, biće dva puta proveren pre postupka overe. Prvu kontrolu izvršiće sami prevodioci, a drugu lektori, pa će se na taj način postići ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i odstupanja od izvornog dokumenta. Materijal na novom jeziku će, očišćen od svih grešaka, doći u ruke ovlašćenog stručnjaka koji će uraditi legalizaciju. Prvi deo procesa overe obuhvata upoređivanje prevedenog spisa sa originalom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se vrši zato što je neophodno da se materijal, pre nego što bude zvanično overen, detaljno prekontroliše i potvrdi njegovo potpuno poklapanje sa osnovnim dokumentom kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu izrade. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevod će biti zvanično overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, i njegovim svojeručnim potpisom. Ovaj čin je od izuzetne važnosti, jer materijal na novom jeziku, ma koliko da je savršeno uređen, bez zvanične overe je, sa stanovišta prava i zakona, sasvim bezvredan. Legalizovani materijal nalazi se u istom rangu kao i svi ostali originali i može se, bez ograničenja, koristiti u pravnim, administrativnim i drugim poslovima i podnositi svim nadležnim ustanovama.

Šta još mogu da urade prevodioci i sudski tumači Braće Jerković?

S obzirom na to da je kompletna obrada zvaničnih materijala najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za naše klijente, upravo najčešće i obavljamo ovakvu vrstu usluga. Međutim, kako Akademija Oxford u svakoj situaciji nastoji da zadovolji potrebe svojih korisnika, prihvatićemo i samo da overimo materijal koji je na traženi jezik prebačen van našeg prevodilačkog centra. U toj situaciji ćemo, takođe, u potpunosti ispoštovati preciziranu proceduru overe, što znači da ćemo prevod koji imate morati da detaljno i vrlo pažljivo uporedimo sa originalnim materijalom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Nemojte misliti da je ovaj postupak rezervisani isključivo za prevode koje nisu uradili prevodioci i sudski tumači Braće Jerković, jer sumnjamo u kvalitet rada naših kolega. To je, zapravo, postupak koji smo obavezni da sledimo u svakoj situaciji kada se traži legalizacija materijala na novom jeziku, jer je potrebno, da pre samog čina overe, prevodilac i sudski tumač Braće Jerković potvrdi potpunu podudarnost materijala prebačenog na novi jezik sa njegovim originalom, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. Jedino pod tim uslovom prevedeni dokument može biti zvanično overen, pa će ga, ukoliko poseduje navedene karakteristike, prevodilac i sudski tumač Braće Jerković overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga ga možete, bez ograničenja, koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju sa istom zakonskom snagom koju ima i bilo koji drugi original.

Ako se ispostavi da prevod koji imate ne može da se overi, pošto ne zadovoljava navedene uslove, to jest, u nečemu odstupa od originala ili sadrži druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Braće Jerković će predložiti da naši stručni i nadasve iskusni lektori i korektori urade redakturu spornog teksta i pripreme ga za legalizaciju. Oni će, pre svega, izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, izdvojiti i ispraviti sve slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške, u svim segmentima izjednačiti prevedenu i originalnu verziju datog dokumenta i, ako je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina. Kada se završi ova stručna intervencija, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili uređen u skladu sa svim pravilima, pa ćete, odmah nakon overe, moći da ga koristite u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Braće Jerković nastoje da svaki posao koji im se poveri završe za što kraće vreme, međutim, ako se dogodi da klijenti iz nekog razloga ne mogu da prihvate ponuđene termine, mogu da urade i takozvani „hitan prevod“ materijala, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik dobija mogućnost da sam odredi termin za završetak prevoda koji mu najviše odgovara. Naši stručnjaci će i u ovoj situaciji zadržati uobičajeno visok kvalitet rada, ali će cena opisane prevodilačke usluge, budući da tada rade pod većim pritiskom i u izmenjenim, otežanim okolnostima, biti viša od uobičajene, jer klijenti, pored osnovnih troškova, plaćaju i iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka uslovljena je kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Braće Jerković završe dati prevod. Što je, naime, taj rok kraći, iznos takse će biti viši.

Dostava i preuzimanje materijala

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Braće Jerković prave osobe za obradu vaših službenih materijala, imaćete samo obavezu da nam na neki od predviđenih načina na uvid dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Spise koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih filijala, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se takođe dogovoriti oko drugih detalja naše saradnje. Imate i mogućnost da, ako vam tako više odgovara, dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje deluju na području Beograda. Dostava materijala elektronskim putem moguća je jedino u slučaju da tražite „hitan prevod“ dokumenata, budući da je tada izuzetno važno da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi posao bio odmahza počet i vaši zahtevi ispunjeni u predviđenom roku. Dakle, jedino tada materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete ipak imati obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a svakako vodeći računa o terminu koji ste sami odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Braće Jerković mogao da ih, u postupku legalizacije, uporedi sa prevodima.

Urađeni prevodi se, nakon overe, spajaju sa originalima i biće vam vraćeni na način koji vam najviše bude odgovarao. Mi vam nudimo mogućnost da dokumenta lično podignete u nekom od naših predstavništava u glavnom gradu ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu poverićemo Pošti Srbije, koja će materijale dostaviti u formi preporučene pošiljke ili kurirskoj službi koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Moramo da napomenemo da troškove slanja dokumenata plaćate sasvim nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge našeg prevodilačkog centra koje ste, u datoj situaciji, koristili. Cena ove usluge obračunava se u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe i izmirićete je najverovatnije prilikom preuzimanje materijala.

Cene svih usluga koje prevodioci i sudski tumači Braće Jerković mogu da vam ponude navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim poslovnicama. Cena prevodilačke usluge se, inače, određuje u zavisnosti od broja obrađenih strana i uobičajena je praksa da se na veće količine materijala odobrava neki popust. Prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda sadrži tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve tipove pisanih materijala, pa, shodno tome, i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna strana u ovom slučaju obuhvata znatno kraći tekstualni sadržaj.

Šta je to Apostille overa dokumenata?

Prevedeni materijali, overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postaju pravno validni i tretiraju se isto kao i ostali originali, te se mogu, bez ograničenja, koristiti u zvaničnom pravnom prometu. Ipak, postoje i spisi koji, da bi dostigli ovaj status, moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Predviđeno je da apostilirani materijali mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati ni overavati. Pomenutu Konvenciju podržala je i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, pa se, shodno tome, overa Apostille pečatom sprovodi i u našoj zemlji. Za nju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Postupak apostiliranja je specifičan, pre svega, po tome što se ne primenjuje na isti način kod svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Tako je, na primer, nekada potrebno prvo uraditi overu Apostille-om, a nakon toga dokument ustupiti prevodiocima i sudskim tumačima, koji će sadržaje prebaciti na traženi jezik i uraditi zvaničnu overu. Druga dokumenta se prvo prevode na jezik koji klijent traži i prevodilac i sudski tumač ih overava svojim jedinstvenim pečatom, a nakon toga se radi apostiliranje u nadležnom osnovnom sudu. Ima i situacija kada se traži da i sadržaj Apostille-a, a ne samo tekst konkretnog dokumenta, bude prebačen na ciljani jezik, budući da ovaj pečat ima oblik štambilja, u koji su, na propisan način, upisani odgovarajući podaci. U najvećem broju slučajeva, Apostille-om se overava samo prevedeni materijal, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi materijal postao legalan. Apostille overa nije predviđena za sve vrste službenih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Braće Jerković nisu zaduženi za overu Apostille-om, nemaju ni profesionalnu obavezu da do detalja poznaju ovaj postupak, pa će vam o tome dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete moći u svemu podrobnije da se raspitate. Vrlo je važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate i za šta u budućnosti planirate da koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako dobiti prave i upotrebljive informacije. Ako utvrdite da je za vaš zvanični materijal potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtevm kao i original dokumenta koji želite da apostilirate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako dobiti informacije o Apostille overi?

Sva obaveštenja u vezi sa apostiliranjem materijala koji će se koristiti u inostranstvu možete potražiti u nadležnoj službi nekog od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na teritoriji Beograda. Ipak, najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, s obzirom na to da je on nadležan za područje opštine Voždovac, kojoj pripada naselje Braće Jerković. Ovaj sud nalazi se na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a pomenute informacije o Apostille overi možete potražiti i u Višem sudu, koji je smešten u istom delu grada, odnosno, na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. U okviru ove pravosudne institucije, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da do kraja pojasnimo sve segmente obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava, kao i način rada naših jezičkih stručnjaka, no naši ovlašćeni koordinatori su vam uvek na raspolaganju i odgovoriće na sva vaša pitanja, ukoliko nas kontaktirajte mejlom ili telefonom ili, pak, lično dođete u neku od naših poslovnica u glavnom gradu. Mi ćemo se zaista potruditi da vam damo što detaljnija objašnjenja, ali ako procenimo da je potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše stručne ekipe.


Kategorije prevoda za Braće Jerković

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Braću Jerković


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Braće Jerković

Spisak sudskih tumača za grad Braće JerkovićSudski tumači za grad Braće JerkovićSpisak sudskih tumača za grad Braće Jerković

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Braće Jerković

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Braće JerkovićSudski tumači za grad Braće JerkovićCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Braće Jerković

Sudski tumači i prevodioci u Braće Jerkovića

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!