Sudski tumač Dorćol

Stari deo Beograda, pored reke Dunav, poznat je pod imenom Dorćol. To je turski naziv za raskrsnicu četiri puta koja se nalazila na mestu današnjeg ukrštanja ulica Cara Dušana i Kralja Petra. Osmansko carstvo je Beogradom vladalo više od 300 godina, uz nekoliko prekida od ukupno 22 godine austrijske vladavine i 7 godina Karađorđeve Srbije, a glavni stambeni i gradski kvart bio je Dorćol. Glavna ulica (Baš čaršija) je bila današnja ulica Cara Dušana. Sa njene severne strane - prema Dunavu je bio donji, a sa južne strane - na padini prema Terazijskom grbenu je bio gornji Dorćol, koji se tada nazivao Zerek (padina). Ulica Knez Mihailova u to vreme nije postojala i na njenom su se nalazile bašte i voćnjaci.

Danas se pod imenom Dorćol podrazumeva deo grada ograničen rekom Dunav i Kalemegdanskom tvrđavom, te Vasinom ulicom i delom Bulevara Despota Stefana (nekadašnje Ulice 29. Novembra, a pre toga Kneza Pavla) do Botaničke bašte Jevremovac. Botanička bašta je osnovna 1894. na imanju koje je kralj Milan Obrenović poklonio Velikoj školi (Beogradskom univerzitetu), a prvi upravnik je bio čuveni biolog Josif Pančić. Stanovništvo Dorćola je bilo tursko uz nešto Jermena i Jevreja, koji su živeli na donjem Dorćolu. U to vreme malobrojni Srbi su stanovali u tvrđavi, a kasnije je formiran srpski deo grada - mahala, u kraju pored reke Save i zvao se Savamala.Današnji Dorćol je deo opštine Stari grad i u njemu sa nalazi najviše novih zgrada i soliterskih naselja podignutih sedamdesetih godina u nekadašnjem jevrejskom kvartu donjeg Dorćola, a naročito uz obalu Dunava, tako da na površini od oko 2 kvadratna kilometra živi oko 40 hiljada ljudi. Inače, u svakom ratu je Dorćol, kao i ceo Beograd, dosta rušen i posle ratova obnavljan, pa se najstarijom sačuvanom kućom u Beogradu smatra neugledna, jednospratna kuća u ulici Cara Dušana, koja je izgrađena u vreme austrijske uprave, krajem 18.veka. Danas je ta zgrada magacin i prodavnica neke fabrike ogledala. Od starih zgrada sačuvana je nekadašnja Velika škola, koja se nalazila u kući koju je neki bogati Turčin sagradio sredinom 18.veka, a sada je tu Muzej Vuka i Dositeja u Gospodar Jevremovoj ulici. Većina lepih stambenih zgrada je izgrađena u vreme između dva svetska rata i u periodu okupacije, a posleratna izgradnja se odlikovala arhitektonskim stilom zvanim soc - realizam.

U poznate građevine i istorijske spomenike koji se nalaze na Dorćolu spada i crkva Sv. Aleksandra Nevskog, sagrađena 1929. na mestu stare crkve iz 19. veka i Bajrakli džamija iz 1575. To je jedina preostala muslimanska bogomolja u Beogradu, od nekadašnje 273 džamija i mesdžida (manjih objekata za molitvu). Broj hrišćanskih crkava nije bilo moguće utvrditi jer su ih Turci svojevremeno sve pretvorili u džamije, a Austrijanci, u doba svoje vladavine, sve osim jedne porušili. Posebno poznat i posetiocima Beograda zanimljiv deo Dorćola je Skadarska ulica, poznata kao Skadarlija. Ovaj kvart, između Narodnog pozorišta, Bajlonijeve pivare i Bajlonijeve pijace je u 19. veku postao poznat kao boemska četvrt u kojoj su glumci, pisci i slikari stanovali i družili se u skadarlijskim kafanama. Bio je to deo grada bez imalo sjaja, sa prizemnim kućama, turskom kaldrmom i slabim osvetljenjem. Iako je stari izgled samo delimično sačuvala, Skadarlija je nezaobilazno mesto za posete turista i noćni provod. Mlađe generacije, savremenih navika i potreba, za noćni provod biraju novu dorćolsku atrakciju, ulicu sa velikim brojem kafića, restorana i klubova. To je ulica Strahinjića Bana ili popularna „Silikonska dolina“.

Svi žitelji Dorćola mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, da u prevodilačkom centru Akademije Oxford prevedu svoja zvanična dokumenta i javne isprave na novi jezik i dobiju legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe nudimo i dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za mnoge poslove III ili IV stepena stručnosti, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika i pripremu za polaganje prijemnih ispita u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

Koje jezike u radu koriste pevodioci i sudski tumači Dorćol?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju zvanična dokumenta i javne isprave u okviru više od 40 jezika, koji su zastupljeni širom sveta. Osim prevoda koji obuhvataju naš jezik, prevodilac i sudski tumač Dorćol kvalifikovan je i za rad sa ostalim slovenskim jezicima, kao što su ruski, ukrajinski, bugarski, poljski, češki, slovački, makedonski, hrvatski, bosanski ili slovenački. Sadržaji službenih materijala mogu, shodno vašim potrebama, da budu prebačeni i u okviru uvek aktualnog engleskog jezika, ali i nemačkog, francuskog, španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, turskog ili arapskog. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani uključuju mađarski, rumunski, albanski, holandski ili, pak, neki od skandinavskih jezika, kao što su norveški, finski, švedski i danski. Prevodilac i sudski tumač Dorćol poseduje potrebne stručne kvalifikacije i za rad sa kineskim, japanskim i latinskim jezikom, ali i u okviru onih jezika koji su zastupljeni u malom broju ostalih prevodilačkih centara, budući da su njihovi poznavaoci retki na našim prostorima. To su, na primer, pakistanski, persijski, korejski, hebrejski, estonski i romski. U našem prevodilačkom centru uslugu prevoda i overe službenih materijala mogu dobiti i osobe sa specifičnim potrebama, usled oštećenog sluha ili smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojoj stručnoj ekipi imamo i prevodioce i sudske tumače za znakovni jezik.

Jasno je da najčešće dobijemo zahteve da uradimo prevod dokumenata sa nekog stranog jezika na srpski ili, pak, u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, međutim, to i nije ništa specijalno, budući da se ovakve usluge često praktikuju i u ostalim prevodilačkim agencijama. No, ono po čemu se izdvajamo od drugih institucija iz naše branše jeste neposredan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Dorćol izuzetno stručan, opšte obrazovan, vešt u prevođenju, iskusan i profesionalan, da može svojim klijentima da ponudi direktno prebacivanje sadržaja sa osnovnog stranog jezika na kome je neki dokument izdat na drugi, takođe strani, jezik, koji je korisniku u datoj situaciji potreban. Ovaj posao se u drugim prevodilačkim centrima uglavnom obavlja postupno u skladu sa principom „korak po korak”, preciznije rečeno, materijali se prvo sa izvornog jezika prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Tako postupak traje duže, a više i košta, s obzirom na to da je za njegovu realizaciju potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, te tako prevodioci i sudski tumači Dorćol predstavljaju zaista pravi izbor ukoliko imate potrebu za ovakvim tipom prevoda.

Ko su i koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Dorćol?

Ekipu stručnjaka koji se, u okviru Akademije Oxford, bave obradom vaših službenih materijala sačinjavaju vrhunski jezički eksperti, diplomirani filolozi sa perfektnim poznavanjem svih segmenata jezika za koje su se opredelili. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što i te kako kako doprinosi kvalitetu njihovog rada, a klijentima daje sigurnost da će dobiti precizan prevod verodostojan originalu. Prevodioci i sudski tumači Dorćol su od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad, a o njihovoj izvanrednoj stručnosti svedoči i veliki broj zadovoljnih korisnika koji, po pravilu, nakon prve saradnje, i u budućnosti nastavljaju da nas angažuju kad god imaju potrebu za obradom nekih zvaničnih dokumenata. Naši stručnjaci imaju bogato profesionalno iskustvo i dugogodišnju praksu u poslovima prevoda i overe službenih materijala, te, stoga, izuzetno dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja se u ovom tipu dokumenata upotrebljava. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, iskustvu i umešnosti u mogućnosti su da klijentima ponude da na na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po cenama koje se smatraju više nego povoljnim, dobiju materijal na traženom jeziku, overen prema svim propisanim pravilima.

Da bi mogli da se bave jednom tako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Dorćol su, pre stupanja na dužnost, prošli sve predviđene provere podobnosti, ali i položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali na rad u skladu sa zakonom kao i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni imaju zadatak da podatke do kojih u poslu dolaze tretiraju kao najstrožu poslovnu tajnu, pa će, u svakoj situaciji, učiniti sve da vaše materijale zaštite od bilo kakve moguće zloupotrebe. Ukoliko odlučite da za obradu potrebnih dokumenata angažujte naše stručnjake, ne samo da ćete dobiti kvalitetan prevod i legalizaciju materijala, već ćete imati i svu potrebnu sigurnost, zagarantovanu privatnost i apsolutnu diskreciju.

U našim prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu svih potrebnih dokumenata, bez obzira na koju se oblast društvenog ili privatnog života ona odnosila i koliko su kompleksni njihovi sadržaji. Prevodioci i sudski tumači Dorćol su sposobni da se uhvate u koštac i sa najtežim profesionalnim izazovima i da vam omoguće kvalitetnu i brzu uslugu.

Pored standardnih ličnih isprava, kao što su u pasoš i lična karta, obrađujemo i sve vrste dozvola, poput vozačke, saobraćajne, radne dozvole za boravak i mnogih drugih. U oblasti ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Dorćol mogu da prevedu i overe i izvode iz matične knjige rođenih venčanih i umrlih, kao i različite vrste uverenja, tipa onog o državljanstvu, o nekažnjavanju, o položenim ispitima i sličnih. Na ličnost jedne osobe odnose se i potvrde koje je, u cilju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja odgovarajućih ličnih prava u nekoj stranoj zemlji, potrebno podneti nadležnim ustanovama. Tako prevodilac i sudski tumač Dorćol može da vam omogući kompletnu obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja je izuzetno često tražena, s obzirom na to da bez nje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu. Tu je još i potvrda o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda, o redovnom školovanju ili studiranju, te ona o redovnim primanjima, o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti i mnoge druge.

Čest predmet rada naših stručnjaka je opsežna poslovna dokumentacija, tačnije rečeno, pisani materijali potrebni za različite poslovne transakcije, vođenje preduzeća I, uopšte, biznis koji je potrebno obaviti na nivou više država. Ovde, na primer, spadaju različiti poslovni izveštaji, poput finansijskih, godišnjih, revizorskih i ostalih, ali i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja, ulazne i izlazne fakture, sve vrste poslovnih odluka, osnivački akt preduzeća, izvodi iz Agencije za privredne registre, kao i bilansi uspeha, poreski identifikacioni broj (PIB) i ostala slična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Dorćol može da izda overene prevode i za kompletnu tendersku dokumentaciju, to jest, materijale koje je potrebno posedovati radi učešća na nekom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Tu se, recimo, svrstavaju uputstva za ponuđače, obrasci, predmeri, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Pored različitih vrsta pravno utemeljenih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, prevodilac i sudski tumač Dorćol prevodi i overava i ostala pravna akta, to jest, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima, te najčešće obrađuje sudske odluke, presude i rešenja, poput, na primer, često tražene presude o razvodu braka, ali i razne pravilnike, izveštaje, punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikate, kao i saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca. Ukoliko vam je to potrebno, u našem prevodilačkom centru možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Firme ili pojedinci koji obavljaju određene poslove vezane za nauku, tehniku ili građevinu imaju potrebe za overenim prevodima različitih stručnih materijala, pa tako prevodioci i sudski tumači Dorćol rade sa uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, ali i sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i mnogim drugim sličnim spisima vezanim za pomenute discipline. Naši stručnjaci profesionalno obrađuju i sve vrste poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i dokumentaciju koja je na neki način povezana sa obrazovanje, to jest, materijale koje je, kvalitetno prevedene i overene, potrebno predati nadležnim službama u nekoj stranoj zemlji ukoliko pojedinac želi da se tamo školuje, usavršava ili zaposli. Tu spadaju prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi i sva druga dokumenta kojima se može dokazati nivo nečije školske spreme ili, pak, način rada u odgovarajućim obrazovnim institucijama.

Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači Dorćol prevode i overavaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale materijale iz oblasti farmacije i medicine koje klijenti uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili, pak, tretmana uvoznim lekovima i preparatima.

Kako tačno rade prevodioci i sudski tumači Dorćol?

Da bi vaši materijali na novom jeziku postali pravno validni i upotrebljivi u zvaničnom pravnom prometu, njihova obrada mora biti sprovedena prema strogo definisanim pravilima. Pre svega, postupak prevođenja mora biti obavljen vrlo precizno, kako bi celokupan sadržaj osnovnog dokumenta bio adekvatno izražen na novom jeziku. To se posebno odnosi na stručne izraze i termine, koji moraju da budu nedvosmisleni i jasni kako bi i sam zvanični dokument dobio pravi smisao. Prevodioci i sudski tumači Dorćol rade prevod bez ikakvih subjektivnih sugestija i improvizacija, potpuno ga prilagođavaju duhu ciljanog jezika i pri tom poštuju sve gramatičke, pravopisne i ostale normative jezika na koji prevode. Novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnim dokumentima i odlikuje se formalim izražavanjem, kao i potpunim izbegavanjem dvosmislenih i stilski oblikovanih reči i izraza. Kada se prevod završi, proći će dvostruku kontrolu. Prvo će uraditi sami njegovi autori, a drugu lektori, vrhunski jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške ili nepodudarnosti sa originalom koji su, tokom prvog pregleda, eventualno ostale neuočene.

Tako će, doteran i usklađen, prevod ući u postupak overe, kada ga prevodioci i sudski tumači Dorćol detaljno upoređuju sa originalnim materijalom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe dostavlja na uvid. Svrha ovog postupka je da se utvrdi da li se materijal na novom jeziku u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina potpuno podudara sa originalom, jer jedino tako može biti regularno overen i uključen u međunarodni pravni promet. Dakle, ukoliko dotični prevod zadovoljava pomenute kriterijume, prevodilac i sudski tumač Dorćol ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tako daje i zvaničnu potvrdu da je ovaj dokument podoban za korišćenje u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima, budući da je, sa stanovišta zakona, potpuno isto što i bilo koji drugi original.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Dorćol?

Paket usluga koje nude naši stručnjaci, u koji je uključen prevod dokumenata na traženi jezik i overa prevoda pečatom licenciranog sudskog tumača, je za vas, kao klijente, svakako najpovoljniji, s obzirom na to da ćete na taj način najbrže i uz minimalno angažovanje dobiti dokument na jeziku koji vam je potreban, doveden u formu koje je prihvatljiva u zvaničnom pravnom prometu. No, niste, naravno, u obavezi da u svakoj situaciji koristite obe usluge, već, na primer, možete tražiti da prevodilac i sudski tumač Dorćol samo overi vaš materijal, čiji ste prevod već poverili nekom drugom stručnjaku, koji nije član naše profesionalne ekipe. I tada ćemo, svakako, sprovesti punu procedura overe, koja je određena zakonom, to jest moraćemo da uporedimo vaš prevod sa originalom, koji ste, takođe, obavezni da nam, iz tog razloga, dostavite na uvid. Ova procedura se vrši sa ciljem da se utvrdi da materijal na novom jeziku u svim aspektima odgovara tekstu izvornika, jer, u suprotnom, ne može da bude zvanično overen. Dakle, ukoliko vaš prevod ispunjava sve navedene uslove, prevodilac i sudski tumač Dorćol će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis, te ga tim činom svrstati u pravno validne materijali.

Ako, međutim, utvrdimo da matejal koji ste doneli nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili da u nekim segmentima odstupa od originala, neće moći da bude zvanično overen. Ipak, imamo za vas rešenje! Svakako vam nećemo ponuditi da prevodioci i sudski tumači Dorćol ponovo prevode isti dokument, budući da bi to bilo bespotrebno gubljenje i vremena i novca, već ćemo materijal ustupiti našim lektorima i korektorima, koji će, za kratko vreme, uraditi njegovu redakturu. Oni će, naime, izvršiti jezički pregled i prevoda i originala, u svim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, prekontrolisati i, u slučaju potrebe, ispraviti prevod stručnih izraza i termina i korigovati eventualne pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške. Na taj način ćete brže i sa manje novca nego što biste morali da izdvojite za ponovno prevođenje doći do materijala na jeziku koji vam je potreban koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen i uključen u zvanični pravni saobraćaj.

Prevodioci i sudski tumači Dorćol izuzetno poštuju vreme svojih klijenata, te nastoje da svaki posao završe u što kraćem roku, međutim, korisnicima kojima ponuđeni termini ne odgovaraju mogu da ponude i takozvani „hitan prevod” dokumenata, koji će biti završen u roku koji sama stranka odredi. Naši stručnjaci i u ovoj situaciji zadržavaju uobičajeni nivo profesionalizma i omogućavaju vam da dobijete kvalitetan i precizan prevod, bez obzira na to što rade u otežanim okolnostima i pod pritiskom. Cena ove prevodilačke usluge će, međutim, biti drugačija u odnosu na regularnu, s obzirom na to da klijenti tada, osim osnovnih troškova, plaćaju i takozvanu „taksu za hitnost”. Visina ovog dodatka obračunava se na osnovu broja prevedenih strana, ali i u odnosu na dužinu vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da naši stručnjaci završe prevod.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnim timom?

Ukoliko odlučite da našim stručnjacima poverite obradu svojih dokumenata i javnih isprava, imate samo obavezu da nam na odgovarajuće načine dostavite originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koji ste prethodno overili u nadležnoj službi. Bez toga, prevodilac i sudski tumač Dorćol neće moći da uradi punu obradu, to jest, da prevedene spise overi svojim pečatom. Dokumenta možete lično doneti u neko od naših predstavništva u Beogradu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati ostale detalje naše saradnje. Imate mogućnost i da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koju odaberete. Dostava materijala elektronskim putem moguća je jedino u slučaju „hitnog prevoda”, s obzirom na to da je tada vreme koje imamo na raspolaganju od ključne važnosti za ispunjenje vaših zahteva, a slanje dokumenata na ovakav način omogućava da ona najbrže stignu do naših stručnjaka. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o terminu koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od pomenutih načina donesete ili pošaljete i originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač Dorćol mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe.

Preuzimanje i isporuka overenih prevoda i originalnih dokumenata obavlja se u skladu sa dogovorom između našeg prevodilačkog centra i vas, kao korisnika. Na raspolaganju su vam dve mogućnosti - da materijale lično podignete u našoj filijali ili da tražite da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju u vidu preporučene poštanske pošiljke ili preko kurirske službe sa kojom uglavnom sarađujemo.Ttreba da znate da se usluga dostave dokumentacije tretira kao dodatna u odnosu na troškove vezane za prevod, overu i druge poslove koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Cena se formira shodno važećem cenovniku angažovane dostavne službe i najverovatnije ćete je platiti direktno kuriru, prilikom preuzimanja materijala.

Cene svih usluga koje nude naši stručnjaci nalaze se u cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete dobiti i od službenika u našem predstavništvu. Valjalo bi da napomenemo da se cena prevoda određuje na osnovu broja obrađenih strana i da je uobičajeno da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Dorćol pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Iako prevedena dokumenta, overena pečatom licenciranog sudskog tumača, postaju pravno validna, postoje i ona koja za postizanje ovog statusa moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. Overa Apostille-om uvedena je na osnovu međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, čiji smo pravni sledbenici. Predviđeno je da materijali overeni Apostille-om mogu, bez ikakvih problema, da se koriste u pravnim sistemima država potpisnica i ne zahtevaju nikakvu naknadnu overu ni kontrolu.

Apostille overa ima brojne specifičnosti koje se, pre svega, ogledaju u tome da se ovaj postupak ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata, te je, recimo, nekada potrebno prvo uraditi apostiliranje, pa onda materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima na dalju obradu, a ponekad je postupak obrnut, odnosno, prvo jezički eksperti prevode materijal na traženi jezik i overavaju ga svojim pečatom, a nakon toga se radi overa Apostille-om. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod, no ponekad se traži da Apostille pečat bude i ne prevodu i na originalu. Ima čak i slučajeva kada se traži da, pored teksta konkretnog dokumenta, i sam sadržaj Apostille pečata, odnosno podaci koji su u njega uneti, budu prebačeni na ciljani jezik. Apostiliranje se nikada ne sprovodi kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika ni kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Overu Apostille pečatom u Republici Srbiji obavljaju teritorijalno nadležni osnovni sudovi. Kako prevodioci i sudski tumači Dorćol nisu zaduženi za ovaj postupak, oni će vam samo dati osnone smernice i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu instituciju gde ćete dobiti sve potrebne informacije. Vrlo je važno da nadležnom službeniku tačno kažete koji dokument apostilirate, kao i u koju svrhu ćete ga naknadno koristiti, kako biste dobili validna obaveštenja. Ako utvrdite da je za vaš konkretni dokument potrebna Apostille overa, odgovarajućoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde potražiti informacije o Apostille-u?

Kako područje Dorćola pripada beogradskoj opštini Stari grad, sva obaveštenja u vezi sa Apostille overom možete dobiti u nadležnoj službi Prvi osnovni sud, suda u čiji domen spada pomenuta administrativna teritorija. Sud se nalazi u Bulevaru Nikole Tesle 42, na Novom Beogradu, a pomenute informacije možete potražiti i u Višem sudu, na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15.


Kategorije prevoda za Dorćol

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Dorćol


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Dorćol

Spisak sudskih tumača za opštinu Dorćol Sudski tumači za opštinu Dorćol Spisak sudskih tumača za opštinu Dorćol

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Dorćol

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Dorćol Sudski tumači za opštinu Dorćol Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Dorćol

Sudski tumači i prevodioci na Dorćolu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!