Sudski tumač Istok

Opština Istok je jedna od teritorijalnih jedinica Republike Srbije koja se nalazi u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija. Čine je gradić Istok, koji je sedište opštine i 32 naseljena mesta koji zajedno obuhvataju površinu od 450 km². Opština Istok se nalazi u severnom delu Metohije, u podnožju planine Mokra gora, čiji se najviši vrh zove Pogled i visok je 2155 metara, a samo središte opštine, varošica Istok se nalazi na 488 metara nadmorske visine. Prema zapadu je opština Peć i planinski venac Prokletija, na severu se prostire opština Tutin i Republika Crna Gora, sa istočne strane je opština Srbica, dok se južno nalaze opštine Klina i Peć. Srpska opština Istok nalazi se u selu Osojane, jednom od malobrojnih u koje su se Srbi delimično vratili posle rata iz 1999. Pre toga je selu Osojane i okolnim zaseocima živelo 2450 Srba, a danas se njihov broj procenjuje na 400 lica. Osojane je udaljeno od Istoka 17 kilometara i leži na visini od 531 metra. Preciznih podataka o broju i nacionalnoj pripadnosti stanovnika nema ali se procenjuje da opština Istok ima oko 40 hiljada, a istoimeni gradić oko 6 hiljada stanovnika. Srba, pretpostavlja se, ima manje od hiljadu, a nešto je preko 2 hiljade muslimana koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci.

U svojoj dugoj istoriji ova administrativna teritorija promenila je mnoge vladare i vlasti, a u periodu od 1912. do 1918. godine je pripadala Kraljevini Crnoj Gori, do ujedinjenja sa Srbijom i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Mnoga sela i naselja u opštini Istok pominju se u dokumentima iz srednjevekovne Srbije, recimo selo Koš u hrisovulji kralja Milutina iz 1314, takođe i selo Suvo Grlo (lokalno ga nazivaju Sogrlo), kao i selo Osojane koje je tada imalo 3 crkve. Crkva Svetog Nikole u Osojanu, kao i parohijski hram Svetog Arhanđela Gavrila, koji je grčkom donacijom obnovljen 2010, su razrušeni i spaljeni po dolasku NATO vojnika 1999. U srednjevekovnim dokumentima se zatim spominje selo Crkolez, o kome se govori i u povelji srpske kneginje Milice iz 1395, kao i selo Vrelo koje je kneginja Milica priložila manastiru Dečani krajem 14. veka. U selu Koš postojao je manastir koji je, ne zna se kada, srušen, a nekoliko kilometara dalje je napravljen novi manastir, poznati Devič. Najstari pomen naselja sa teritorije opštine Istok je selo Belo Polje koje se javlja u povelji kralja Uroša I, izdatoj 1254. godine. Mnogobrojne srednjevekovne crkve su danas razrušene i spaljene, a na njihovim ruševinama nalaze se deponije.

Na teritoriji opštine Istok je i Pećka banja ili Banja Istok, koja se nalazi u šumskom masivu planine Prokletije i Rugovske klisure. Lekovitu mineralnu vodu iz Banje Istok koristili su još stari Rimljani, srpski vlastelini i Turci u svoje vreme. Crkva Začeća Sv. Jovana u Pećkoj banji je oštećena ali još postoji.Metohija ima umereno kontinentalnu i, zbog blizine Jadranskog mora, delimično mediteransku klimu koja je veoma pogodna za poljoprivredu. Na jugu Metohije su vinogradarstvo i kvalitetna vina poznata još od vremena cara Dušana, a na severu ove oblasti poljoprivreda je glavna privredna delatnost kojom se bavi i stanovništvo opštine Istok. Mada je u privatnom vlasništvu Srba i nekoliko desetina hiljada hektara šumskih površina oni se ne usuđuju da priđu šumama zbog straha za ličnu bezbednost koju im niko ne garantuje. Veliku pomoć srpsko stanovništvo dobija od manastira Dečani i od Republike Srbije koja finansira zdravstvo i školstvo. U selu Osojane je, zbog sve većeg broja dece, otvorena nova osnovna škola sa 80 učenika, kao i novo obdanište.

Budući da je dobro poznato da Akademije Oxford neprestano unapređuje kvalitet svojih usluga i nastoji da proširi područja na kojima deluje, i stanovnici Istoka i okolnih masta u ovom području mogu u našem prevodilačkom centru dobiti prevode svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, kao i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, u mogućnosti smo da vam ponudimo obuku za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim standardima, kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, za različite poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, ali i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi, kao i na fakultetima.

Prevodilac i sudski tumač Istok dokumenta prevodi u okviru sledećih jezika

Ekipu pažljivo odabranih profesionalaca koji se, u okviru Akademije Oxford, bave prevodom i overom stručnih materijala, dokumenta i javnih isprava, sačinjavaju diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim uobičajenog i najčešće traženog prevoda koji na jednoj strani obuhvata srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Istok sadržaje zvaničnih spisa mogu da prevedu i u okviru drugih slovenskih jezika – ruskog, ukrajinskog, makedonskog, bosanskog, hrvatskog, bugarskog, slovenačkog, poljskog, češkog i slovačkog. Podrazumeva se da se vrlo često traže prevodi koji obuhvataju uvek aktuelne i svuda zastupljene jezike poput engleskog, francuskog, nemačkog, portugalskog, španskog, italijanskog ili grčkog, a u prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno finskim, švedskim, danskim i norveškim ali i sa albanskim, turskim, arapskim, holandskim, rumunskm i mađarskim. Prevodilac i sudski tumači Istok u mogućnosti je da vam ponudi prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i na estonski, korejski, pakistanski, persijski, romski i hebrejski, kao i sa pomenutih na neki drugi jezik koji vam je potreban. To je usluga koju možete dobiti najverovatnije samo u našem prevodilačkom centru, budući da su stručnjaci za pomenute jezike vrlo retki na ovim prostorima. Materijali mogu da budu prebačeni i u okviru kineskog, japanskog pa čak i latinskog jezika, a u svoju ekipu smo uvrstili i stručnjaka za znakovni jezik, u želji da osobama sa oštećenim sluhom i smanjenim govorim sposobnostima omogućimo prevod i overu traženih dokumenata.

Usluga neposrednog prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik je svakako ono što naše jezičke stručnjake izdvaja od ostalih osoba kojoj se bave istim poslom. Ne samo da su prevodioci i sudski tumači Istok sposobni da ovaj posao obrve brže i efikasnije od mnogih svojih kolega, već će i cena usluge biti manja, budući da u njenoj realizaciji nije obavezno učešće više stručnjaka različitih specijalnosti. Reč je o tome da su naši stručnjaci kvalifikovani, opšte obrazovni, iskusnih i toliko vešti u prevođenju, da su u mogućnosti da klijentima ponude direktan prevod dokumenata izdatih na stranom jeziku na neki drugi jezik koji takođe nije srpski. Oni neće postupati na način koji je uobičajen u ostalim prevodilačkim agencijama, to jest neće osnovni dokument prvo prevoditi na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, već će sve obaviti u jednom potezu i tako zadovoljiti sve potrebe svojih stranaka.

U svakoj situaciji dajemo sve od sebe da posao koji treba da za vas obavimo bude završen u što kraćem vremenskom periodu, međutim, ukoliko vam iz nekog razloga ponuđeni rokovi ne odgovaraju, te vam je potrebno da prevod bude završen još ranije, možete zatražiti „hitan prevod” dokumenata i sami definisati termin koji vam najviše odgovara za završetak obrade. Prevodioci i sudski tumači Istok će i tada maksimalno stručno prebaciti sadržaje traženog dokumenta na novi jezik i poštovati vaše želje, kao i fiksirane termine, uprkos radu u otežanim okolnostima. Ono što će se razlikovati u odnosu na regularnu situaciju jeste cena prevodilačke usluge, koji će biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost”. Visina ovog dodatka zavisi od broja prevedenih strana, kao i od dužine vremenskog perioda u kome se očekuje da prevodioci i sudski tumači Istok završe prevod materijala.

Prevodilac i sudski tumač Istok obrađuje sledeća dokumenta

Osim visokoškolskih diploma, naši stručnjaci poseduju i licence za rad koje su odobrili nadležni državni organi, te tako zadovoljavaju sve profesionalne kriterijume za bavljenje poslovima koji su vezani za zvanična dokumenata i javne isprave. Svi oni, pored izvanrednih pisanih i govornih sposobnosti, imaju i vrhunska znanja kada je u pitanju gramatika, pravopis, leksika i svi ostali segmenti jezika u okviru kojih prevode. Mnogi su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo i klijentima obezbeđuje sigurnost da će dobiti precizan prevod, verodostojan originalu. Kako u oblast njihovog delovanja spada i legalizacija prevoda koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, veoma dobro su upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u ovom tipu pisanih materijala. Možete biti sigurni da ste, ukoliko za obradu svojih spisa odaberete prevodilački centar Akademije Oxford, došli na pravo mesto, budući da ćete kod nas bez lutanja od službe za službe i pritiska koji takva aktivnost izaziva, dobiti overeni prevod željenih materijala u relativno kratkom roku i po više nego povoljnoj ceni.

U našem prevodilačkom centru prevode se i overavaju bukvalno svi tipovi dokumenata i javnih isprava, ma koliko da su kompleksni njihovi sadržaji i na bilo koju oblast društvenog ili privatnog života se oni odnosili.

Klijenti nam se vrlo često obraćaju sa željom da prevedemo i overimo dokumenta koja su potrebna za vođenje poslova na nivou više država. Tako prevodilac i sudski tumač Istok radi sa različitim vrstama biznis ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, te sa revizorskim izveštajima, bilansima stanja, osnivačkim aktom preduzeća, ulazim i izlazim fakturama, rešenjem o osnivanju pravnog lica i poreskim identifikacionim brojem (PIB-om). Oblast rada naših stručnjaka pokriva i bilanse uspeha, godišnje izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), različite vrste poslovnih odluka, statut preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i sva ostala dokumenta koja mogu biti potrebna u međunarodnom biznisu. Kako se savremeno poslovanje ne može ni zamisliti bez javnih prikupljanja poslovnih ponuda, takozvanih tendera, nudimo i izdavanje overenih prevoda svih službenih materijala koji u tu svrhu mogu biti traženi. To su, recimo, uputstvo za ponuđače, obrasci, predmeri, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U širem smislu, poslovna dokumentacija obuhvata i stručne materijale koji su vezani za oblast nauke, tehnike i građevine, pa iz tih sfera prevodilac i sudski tumač Istok obrađuje laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, građevinske projekte za propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i ostala srodna dokumenta.

Oblast ličnih dokumenata koja se, nakon prevoda, i overavaju pečatom licenciranog stručnjaka obuhvata ne samo standardne lične isprave, kao što su pasoš i lična karta, već i vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i sve ostale službene materijale koji su vezani isključivo za ličnost jedne osobe. Sve to, naravno, stručno i profesionalno obrađuje prevodilac i sudski tumač Istok, a u domen njegovog rada ulaze i različite vrste uverenja, potvrda, saglasnosti, dozvola, izjava i zahteva koje je, precizno prevedene i regularno overene, potrebno predati nadležnoj službi u nekoj stranoj zemlji, ukoliko želite da podnesete neki zahtev ili ostvarite odgovarajuća lična prava. Tako naši stručnjaci izdaju overen prevod potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnim primanjima, saglasnosti o zastupanju, potvrde o neosuđivanosti, a uz to i dozvole za boravak, potvrde o redovnom zaposlenju, zahteva za dobijanje vize, potvrde o mestu boravka, nasledničke i svih drugih zvaničnih izjava pojedinaca, kao i, vrlo često tražene, potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ni u jednom slučaju ne može sklopiti brak u inostranstvu. Dokumenta koja se mogu donekle tretirati kao lična odnose se i na oblast medicine i farmacije, a klijenti ih uglavnom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili, pak, lečenja uvoznim lekovima i preparatima. Tako prevodioci i sudski tumači Istok profesionalno obrađuju i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Osobe koje žele da se školuju, usavršavaju ili pronađu posao u inostranstvu obraćaju se našim stručnjacima radi prevoda i overe raznih obrazovnih dokumenata, kojim će potvrditi nivo svoje školske spreme ili način rada u obrazovnim ustanovama koje su do tada pohađali. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Istok najčešće radi sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i sa uverenjima o položenim ispitima, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i ostalim sličnim pisanim materijalima.

Pored presude o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Istok mogu profesionalno da obrade i sva ostala sudska rešenja, odluke i presude ali i druga pravna akta, odnosno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Tu, na primer, spadaju svi tipovi ovlašćenja, punomoćja, izveštaja, pravilnika, sertifikata, licenci, kao i pravno utemeljenih sporazuma, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Ukoliko vam je to potrebno možete zatražiti i prevod tekovina Evropske Unije.

Sva dokumenta koje nam dostavljate na obradu biće u našem prevodilačkom centru zaštićena od bilo kakve vrste nepoželjne upotrebe, a podaci koji se u njima nalaze biti tretirani kao najveća poslovna tajna. Vaša privatnost će biti neprikosnovena i vrlo poštovana, budući da su svi prevodioci i sudski tumači Istok prošli sve predviđene provere podobnosti za bavljenje ovim odgovornim poslom i, pre stupanja na dužnost, položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali ne samo na rad prema važećim zakonima i propisima, već i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima koji im se poveravaju. Tako ćete, ukoliko nas angažujete za poslove obrade svoje dokumentacije, dobiti ne samo kvalitetnu uslugu prevoda i overe, već i svu potrebnu sigurnost i zagarantovanu diskreciju.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Istok?

Paket usluga koje nude naši stručnjaci je za vas, kao korisnike, svakako najpovoljniji, budući da vam omogućava da na istom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobijete materijal na jeziku koji vam je potreban overen pečatom licenciranog stručnjaka. Međutim, ova dva dela obrade nisu obavezujuća u svakoj situaciji, što znači da nam se možete obratiti i ukoliko već imate prevod materijala koji vam je potreban i želite da ga mi overimo. Treba da znate da se i u ovoj situaciji sprovodi uobičajeni postupak legalizacije zvaničnih dokumenata koji podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači Istok prevod koji imate morati da detaljno uporede sa originalom, koji nam, u tu svrhu, takođe dostavljate na uvid. Cilj ove procedure jeste da se utvrdi da li novi dokument u svim predviđenim pojedinostima odgovara tekstu izvornika, jer je to uslov koji mora da ispuni da bi bio regularno overen. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Istok ustanovi da je vaš prevod uređen prema svim pravilima obrade zvanične dokumentacije i da ni u čemu ne odudara od svog izvora, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Tim činom ga je svrstao u pravno validna dokumenta, koje se mogu, bez ograničenja, upotrebljavati u međunarodnom pravnom saobraćaju.

U slučaju da se pokaže da u vašem prevodu postoje neke nepravilnosti ili da u određenim segmentima odudara od osnovnog dokumenta, neće moći da bude regularno overen. Međutim, i u ovakvoj situaciji možemo da vam pomognemo. Naravno da vam nećemo predložiti da prevodioci i sudski tumači Istok ponovo prevode dotični spis, već da naši lektori i korektori urade redakturu kompletnog teksta. Prvo će, naime, izvršiti jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, u slučaju potrebe, korigovati prevod stručnih izraza i termina, koji su vrlo važni u dokumentima ovakve vrste i ispraviti eventualne gramatičke, pravopisne, stilske i slovne greške. Nakon njihove intervencije dobićete materijal na novom jeziku koji je urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima i koji se apsolutno poklapa sa originalnom, te može da bude zvanično overen i uvršćen u pravno važiće materijale.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Istok?

Obrada zvaničnih materijala sastoji se iz dve faze. U prvoj se sadržaji dokumenata prebacuju na jezik koji je klijentu potreban, a u drugoj se vrši legalizacija prevoda pomoću pečata ovlašćenog stručnog lica. Ova dva postupka su, međutim, vrlo povezana i uslovljavaju jedan drugog, budući da bez kvalitetnog prevoda čin overe ne može biti izvršen i obrnuto, prevod dokumenta, ma koliko savršen bio, ukoliko nije overen potpuno je bezvredan sa stanovišta prava i zakona i neupotrebljiv u praksi.

Dakle, prevodilac i sudski tumač Istok pažljivo, koncentrisano i maksimalno profesionalno prebacuje sadržaje dokumenta, koji mu je poveren, na ciljani jezik, vodeći pri tom računa da se celokupan tekst osnovnog spisa mora naći u prevodu, adekvatno izražen, što posebno važi za stručne izraze i termine, koji moraju biti jasni i nedvosmisleni, budući da predstavljaju bazu jednog zvaničnog dokumenta. Tekst prevoda ne sme sadržati gramatičke, slovne, pravopisne niti bilo koje druge jezičke greške i mora biti prilagođen duhu novog jezika. Prevodilac i sudski tumač Istok ga uvek piše takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za zvaničnu dokumentaciju. Urađen prevod će prekontrolisati najpre sami njegovi autori, a potom i lektori i korektori, pa će na taj način biti očišćen od svih grešaka i nepravilnosti i u savršenom obliku ući u postupak overe, kada će, pre svega, biti temeljno upoređen sa izvornim dokumentom, kako bi se utvrdilo da li se ova dva materijala potpuno poklapaju u pitanju sadržaja, korišćenih stručnih termina i stila izrade. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Istok overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svojeručni potpis. Time je dao zvaničnu potvrdu da je materijal na novom jeziku pregledalo i odobrilo ovlašćeno stručno lice, te da ga, u tom obliku, mogu prihvatiti sve nadležne institucije jednog sistema.

Dostava i preuzimanje dokumenata

Da bi prevodioci i sudski tumači Istok ispunili sve vaše zahteve, to jest, da bi, nakon prevođenja, mogli i da overe dokumenta, morate nam na odgovarajući način dostaviti originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom koordinatoru, a imate mogućnosti i da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Dostava dokumenata koja će se obrađivati elektronskom poštom nije moguća, s obzirom na to da se na taj način ne mogu slati originali, međutim, izuzetak od ovog pravila predstavlja situacija kada treba da vam uradimo „hitan prevod” materijala, kada je izuzetno važno da oni što pre stignu do naših stručnjaka, pa jedino tada prihvatamo da dokumenta skenirate i pošaljete na naš mejl, uz napomenu da ste dužni da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumači Istok mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa prevodima.

Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Možete ih lično podići u našem predstavništvu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam budu poslata. Ovu uslugu ćemo poveriti kurirskoj službi koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju ili ćemo vam ih poslati u obliku preporučene poštanske pošiljke. Važno je da znate da usluga slanja dokumenata nije uključena u cenu overe, prevoda i ostalih poslova koji su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci, te ćete troškove koji se na nju odnose platiti najverovatnije prilikom preuzimanja materijala. Visina cene dostave biće obračunata u skladu sa aktuelnim cenovnikom firme koja je tu uslugu izvršila.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Cena prevoda se određuje prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava neki popust. Prevodioci i sudski tumači Istok pridržavaju se pravila svoje profesije, koji predviđa da se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne nalazi tekst takve dužine.

Overa dokumenata Apostille pečatom

Da bi materijali na novom jeziku postoji validni i spremni za upotrebu u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima moraju biti overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, za neke od njih ova vrsta overe nije dovoljna već se traži I legalizacija višeg nivoa, to jest, overa Apostille pečatom. Ova formalnost je uvedena na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država.

Apostille overa ima brojne specifičnosti koje se, pre svega, ogledaju u tome da se ovaj postupak ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata, pa je tako nekada potrebno prvo materijale prevesti na ciljani jezik i overiti pečatom licenciranog sudskog tumača, a tek onda uraditi Apostille overa, dok je kod drugih dokumenata ovaj postupak obrnut, odnosno, prvo se radi apostiliranje, pa tek onda prevodioci i sudski tumači i prevodioci nastavljaju obradu dokumenta. Apostille pečat je urađen u obliku štambilja i u njega su, na tačno određen način, uneti odgovarajući podaci, te se tako ponekad zahteva da i sadržaj pečata bude prebačen na ciljani jezik, a ne samo tekst dokumenta. Uglavnom je dovoljno da se Apostille-om overi prevod materijala, ali ima i situacija kada se predviđa da ovaj pečat bude i na prevodu i na osnovnom dokumentu. Važan podatak je da apostiliranje nije predviđeno za sve službene materijale, pa su tako od ovog postupka uvek izuzete isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao i administrativne isprave neposredno vezane za neki trgovinski ili carinski posao.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koje je prihvatila Vlada Kosova, overu dokumenata Apostille-om na području Kosova i Metohije vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja deluje pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a postupak se obavlja u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva. Izuzetak predstavlja situacija kad je potrebno na ovaj način overiti dokumenta koje će se koristiti za lečenje u inostranstvu. Tada, naime, procedura traje znatno kraće, odnosno, završava se u roku od 24 sata i oslobođena je plaćanja svih taksi.

Molimo vas da nam se mejlom, telefonom ili lično u filijali obratite ukoliko biste želeli nešto da pitate u vezi sa našim načinom rada ili postupkom obrade zvanične dokumentacije, a što nije dovoljno objašnjeno u gornjem tekstu. Nastojaćemo da što potpunije odgovorimo na vaša pitanja, a ako je potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Istok

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Istok


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Istok

Spisak sudskih tumača za grad IstokSudski tumači za grad IstokSpisak sudskih tumača za grad Istok

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Istok

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad IstokSudski tumači za grad IstokCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Istok

Sudski tumači i prevodioci u Istoku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!