Sudski tumač Kosovska Kamenica

Kosovska Kamenica je gradsko naselje locirano u istočnom delu Kosova i Metohije. Nalazi se u dolini Krive reke, okružen brdima i povezan sa važnim saobraćajnicama koje, preko Bujanovca, vode do Beograda i, preko Gnjilana, do Prištine. U blizini centra Kamenice nalazi se park u kome je spomenik posvećen oslobodiocima ovog mesta u Drugom svetskom ratu. Glavna ulica, u kojoj su smeštene sve bitne institucije, pruža se od crkve, pa sve do sela Berovojca.Teritorijalno pripada Kosovskopomoravskom upravnom okrugu, a privremene ustanove vlasti u južnoj srpskoj pokrajini svrstavaju ovo mesto i Gnjilanski okrug. Kosovska Kamenica je centralno naselje opštine koja nosi isto ime, a koja je formirana 1959. godine. Usled procesa decentralizacije kasnije je iz njene teritorije izuzeto 18 sela, a od 13 naselja je nastala nova opština Ranilug. Pet sela kosovskokameničke opštine pripojeno je opštini Novo Brdo. Nakon svih transformacija, ova administrativna teritorija danas obuhvata 76 naseljenih mesta u kojima živi oko 63 hiljade ljudi. Većinsko stanovništvo čine Albanci, a u manjem procentu ima Srba i Roma. U samom gradu, Kosovskoj Kamenici, živi oko 13 hiljada ljudi, od kojih je skoro 90 odsto albanske nacionalnosti.

Naziv mesta potiče od reči „kamen“, a o samom njegovom nastanku postoje dve legende. Obe se, međutim, baziraju na priči da su Rimljani bili ti koji su na ovom mestu podigli grad - tvrđavu, koji je, tokom svoje burne istorije, nekoliko puta rušen i obnavljan. Desetak kilometara od Kosovske Kamenice nalazi se Prilepac, rodno mesto srpskog kneza Lazara, gde se mogu videti i ostaci srednjovekovne tvrđave. Ovde se svake godine, na Vidovdan, održava svečanost u čast proslavljenog srpskog vladara koji je hrabro poginuo u Kosovskom boju 1389. godine.U materijalnim izvorima, naselje se spominje tridesetih godina 15. veka u knjizi dužnika Mikela Lukara, pod imenom Chameniza, a nakon toga se javlja u spiskovima, odnosno, u turskim defterima iz 1455. godine.

Na području opštine Kosovska Kamenica obrazovanje se odvija u 5 osnovnih škola, a u samom gradskom naselju funkcionišu Gimnazija i Srednja tehnička škola.Pored prelepih pejzaža i prirodnih bogatstava, Kosovska Kamenica posetiocima može da ponudi i uživanje u bogatom kulturno - istorijskom nasleđu. Na području opštine nalazi se, naime, nekoliko manastira i srednjovekovnih tvrđava. U ataru sela Gornje Močare mogu se videti ostaci manastira Ubožac, koji je prvi put sagrađen u 14. veku, a potom više puta rušen od strane Turaka i Nemaca, ali i obnavljan. Ovde se svake godine, na Markovdan, održava sabor. Tu su i ruševine manastira Tavnice, u naselju Ajnovce, za koji se pretpostavlja da, takođe, potiče iz 14. veka. Zanimljiva je i Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u selu Vaganešu, podignuta još u srednjem veku, kao zadužbina vlastelina Dabiživa, manastir Sveti Jovan iz 15. veka, nedaleko od sela Berivojca, ranoslovenska nekropola u mestu Koretin, kao i crkva Svetog Nikole u samom centru Kosovske Kamenice, u kojoj se okupljaju Srbi iz ovog kraja i gde se svake godine, za Uskrs, održava sabor sa bogatim kulturno - umetničkim programom.

Kulturni život u Kosovskoj Kamenici odvija se posredstvom mesnog Doma kulture u okviru koga se nalaze i gradska biblioteka i bioskop. Sa uspehom funkcioniše i Kulturno - umetičko društvo „Radomir Popović“.

Kako je već dobro poznato, jedan od primernih ciljeva u radu Akademije Oxford, pored pružanja kvalitetnih i, u finansijskom smislu, povoljnih usluga, svakako je i stalno proširivanje mreže potencijalnih klijenata. Stoga smo u mogućnosti da i stanovnicima Kosovske Kamenice i ostalih mesta na području ove opštine ponudimo prevođenje sadržaja svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 svetskih jezika, ali i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, u prilici smo da za vas organizujemo obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika pod rukovodstvom iskusnih i kvalifikovanih predavača i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj instituciji.

Šta sve za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica?

U našem prevodilačkom centru radi se sa više od 40 jezika zastupljenih u čitavom svetu, a osim onih najtraženijih i najrasprostranjenijih, kao što su engleski, francuski, nemački, ruski, španski i portugalski, prevodimo i u okviru jezika koji uglavnom nisu zastupljeni u ostalim istitucijama ovog tipa, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki na našim prostorima. To su, recimo, korejski, pakistanski, estonski, persijski, romski i hebrejski. Prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica kvalifikovan je i za rad sa jezicima koji se govore u našem neposrednom okruženju: albanskim, bosanskim, makedonskim, mađarskim, hrvatskim, bugarskim i rumunskim, ali i sa slovenačkim, italijanskim, turskim, grčkim, holandskim i ukrajinskim. Svojim klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala na poljski, češki, slovački, te na jezike koji pripadaju skandinavskoj grupi: švedski, norveški, danski i finskim, ali, podrazumeva se i sa pomenutih na neke druge jezike koji su korisniku potrebni. Osim kineskog, japanskog i arapskog jezika, prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica osposobljeni su i za prevod koji na jednoj strani uključuje latinski, koji je i u naše vreme, iako se već vekovima nigde ne govori i smatra se mrtvim jezikom, zastupljen u pojedinim stručnim pisanim materijalima koji se odnose na naučne discipline, poput veterine, medicine, farmacije ili pravnih nauka. U želji da podržimo savremena nastojanja da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući nesmetano funkcionisanje u svim vidovima društvenog života, u svoj stručni tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da bez ikakvih problema dođu do overenih prevoda zvaničnih dokumenata i javnih isprava koje su im potrebne.

Zahvaljujući stručnosti, bogatom profesionalnom iskustvu, umešnosti u prevođenju, kao i širokom opštem obrazovanju, brojnim afinitetima i interesovanjima naših stručnjaka, u mogućnosti smo da svojim klijentima ponudimo uslugu koja će u mnogim apektima predstavljati uštedu, kako po pitanju vremena, tako i po pitanju novca, Reč je, zapravo, o direktnom prevodu sa jednog na drugi strani jezik, bez obavezujuće potrebe prebacivanja sadržaja na naš maternji jezik, između ove dve verzije. Naime, u većini ostalih prevodilačkih centara, opisana prevodilačka usluga obavlja se postupno, po sistemu „korak po korak“, odnosno, sadržaj traženog dokumenta se prvo prebacuje sa osnovnog jezika na srpski, pa tek nekon toga, sa srpskog na ciljani strani jezik. Stoga je očigledna prednost načina rada koji mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica, jer će se vaša dokumentacija, recimo, sa nemačkog jezika, na kome je izvorno izdata, ogmah prevoditi na jezik koji tražite, na primer, španski, a ne sa nemačkog na srpski, pa tek onda na španski. Dakle, ukoliko imate potrebe za ovakvim tipom prevoda, slobodno nam se obratite, jer ćete u prevodilačkom centru Akademije Oxford pomenuti posao završiti najbrže i najjeftinije, a na obostrano zadovoljstvo.

Iako se prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica u svakoj prilici trudi da sve vaše zahteve ispuni za što kraće vreme, možemo da vam izađemo u susret čak i u situaciji kada niste u mogućnosti da prihvatite rokove koje možemo da vam ponudimo. Reč je o takozvanom „hitnom prevodu“ dokumenata, koji će biti urađen u vremenskom periodu koji sami odredite, a svakako znatno brže nego u uobičajenim oklnostima. Svi naši stručnjaci će se maksimalno angažovati da ispune vaše zahteve, ali će, budite uvereni, uprkos brzini i radu pod pritiskom, kvalitet njihovog prevođenja ostati na zavidnom nivou. S obzirom na izmenjene okolnosti, „hitan prevod“ će se drugačije i tarifirati, budući da se tada, pored osnovne cene, plaća i takozvani „dodatak za hitnost“. Visina ove takse će biti uslovljena brojem prevedenih strana, kao i od dužinom roka koji je stranka tražila za kompletnu obradu.

Paket usluga koje se tiču rada sa zvaničnom dokumentacijom podrazumeva njihovo prevođenje na traženi jezik, kao i legalizaciju prevoda koju vrši ovlašćeni stručnjak. S obzirom na to da je puna obrada materijala najpovoljnija za klijente, jer tako na jednom mestu, bez lutanja od službe do službe, za najkraće vreme i najmanje novca, završavaju sav potreban posao, najčešće upravo i dobijamo zahteve za ovakvim tipom usluga. No, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica izlazi u susret korisnicima svojih usluga i u situaciji kada treba samo uraditi overu dokumenta koji je na traženi jezik već prebačen van prevodilačkog centra Akademije Oxford. U tom slučaju se takođe sprovodi uobičajena zakonom definisana procedura legalizacije prevoda koja podrazumeva detaljnu kontrolu materijal ana novom jeziku uz pomoć upoređivanja sa njegovim originalom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Reč je o tome da prevedeni spis moze biti legalizovan isključivo ako se u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu izrade potpuno podudara sa tekstom izvornika, pa se iz tog razloga i sprovodi opisani postupak, koji važi i za prevode urađene u našem centru. Ukoliko, dakle, vaš prevod zadovoljava sve pomenute kriterijume, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Na taj način svojim stručnim kredibilitetom daje zvaničnu garanciju da je materijal na traženom jezik identičan originalu i da, kao takav, može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju i biti prihvaćen u svim nadležnim ustanovama.

U slučaju da se, međutim, ispostavi da ceo prevod ili neki njegovi delovi nisu urađeni u skladu sa rigidnim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom ili da, pak, postoje neke nepodudarnosti sa originalom, overa neće moći da se sprovede. No, i u ovakvoj situaciji imamo rešenje! Naravno da vam nećemo ponuditi da prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica ponovo prevode vaš dokument, jer bi to bilo zaista nepotrebno gubljenje i novca i vremena, već će naši iskusni i vrlo stručni lektori i korektori uraditi redakturu spornog teksta. Nakon što detaljno pregledaju prevod i original, oni će otkloniti sve pravopisne, gramatičke, slovne i stilske greške, potpuno izjednačiti prevod sa izvorom, prekontrolisati i, ako je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina i na svim nivoima poboljšati kvalitet novog dokumenta. Nakon njihove stručne intervencije, dobićete savršeno upakovan prevod koji će bez problema moći da bude overen i svrstan u zakonski prihvatljive zvanične materijale.

Šta sve mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica?

Kako bi uopšte mogli da se bave prevodom i overom službenih materijala, prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica su, pre stupanja na odgovornu dužnost koja im je poverena, stekli sve potrebne stručne kvalifikacije. Pored diploma na traženim smerovima Filoloških fakulteta, dobili su i licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organa. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo i veliki broj zadovoljnih klijenata, a mnogi od njih su upravo izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo, a klijentima obezbeđuje potrebnu sigurnost. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica savršeno poznaju gramatiku, pravopis, leksiku, sintaksu i ostale segmente jezika sa kojima rade i tokom prevođenja iznad svega poštuju ove normative. S obzirom na to da u domen njihovog posla spada i legalizacija materijala koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, oni izuzetno dobro poznaju i sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koje se javlja u ovakvom tipu dokumenata. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica su, dakle, iskusni i vrhunski profesionalci, te tako predstavljaju pravi izbor za prevod i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava.

Pored standardnih ličnih isprava, odnosno, lične karte i pasoša, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica profesionalno obrađuje i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjihe venčanih (venčani list), kao i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i mnoga druga dokumenta koja se tiču samo jedne osobe.

Kada je potrebno podneti zahteve odgovarajućim institucijama ili ostvariti neka lična prava, potrebno je posedovati regularno overene prevode traženih potvrda, uverenja, saglasnosti, zahteva, izjava ili dozvola, te tako, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica radi sa potvrdom o mestu boravka, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnim primanjima, dozvolom za boravak, potvrdom o neosuđivanosti, kao i sa saglasnošću o zastupanju, potvrdom o redovnom zaposlenju, zahtevom za dobijanje vize, te sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, nasledničkom i ostalim zvaničnim izjavama pojedinaca, ali i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja je posebno često tražena, budući da se bez nje ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji.

Pored svih tipova pravno utemeljenih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica stručan je i za prevod i overu različitih pravnih akata, odnosno, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, pravilnika, izveštaja, kao i sudskih odluka, presuda i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka, ali i svih ostalih dokumenata koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Ukoliko vam je to potrebno, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica može da uradi i veoma kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Sa posebnom pažnjom naši stručnjaci pristupaju obradi razovrsne medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da je neposredno vezana za zdravlje i dobrobit ljudi jer je klijentima mahom potrebna radi lečenja u inostranstvu ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica prevodi i overeva uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale srodne spise.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i svi pisani materijali koji su na neki način povezani sa naukom, tehnikom ili građevinom, pa prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica profesionalno obrađuje naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i mnoge druge spise iz pomenutih oblasti.

U našem prevodilačkom centru se izdaju overeni prevodi svih dokumenata koja mogu biti potrebna u poslovanju koje obuhvata više država, što je u današnje vreme čest slučaj. Tu osim raznih vrsta biznis ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, spadaju i bilansi stanja, revizorski izveštaji, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), ali i ulazne i izlazne fakture, godišnji izveštaji, različite poslovne odluke, potvrde o kvalitetu proizvoda, a uz to i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), te finansijski izveštaji, bilansi uspeha, osnivački akt preduzeća i mnoga druga slična dokumenta. Kako se savremeno poslovanje ne da ni zamisliti bez javnih prikupljanja ponuda, takozvanih tendera, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo dokumenta koja su u tu svrhu potrebna. To su, između ostalog, opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica mogu, na zahtev klijenata, da prevedu i overe i sva dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama, kao što je, na primer, diploma i svi dodaci koji uz nju idu, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, a uz to i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakuteta i ostali službeni materijali koje treba podneti nadležnim ustanovama ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos u nekoj stranoj zemlji.

Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, članom 70 stava 4, nalaže da svaki sudski tumač mora da ima visoko obrazovanje za konkretni strani jezik i da izuzetno dobro poznaje pravnu i zakonsku terminologiju koja se koristi u procesu prevođenja dokumentacije. Pre stupanja na dužnost, osim gore pomenutih uslova, svi prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica su položili i predviđenu profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, te su dužni da posao obavljaju savesno, poštujući važeće propise i zakone i uvažavajući svoje klijente i njihovu privatnost. To znači da se u prevodilačkom centru Akademije Oxford strogo vodi računa o materijalima koji su nam povereni na obradu i podacima koji se u njima nalaze i u svakoj situaciji ćemo učiniti sve da sprečimo eventualne zloupotrebe. Imajući, dakle, u vidu da su profesionalizam i visok kvalitet rada primarne karakteristike naših jezičkih stručnjaka, sigurni smo da ćete biti više nego zadovoljni uslugama koje ćemo vam pružiti i da ćete nam se, nakon prve saradnje, i kasnije uvek obraćati za poslove prevoda i overe dokumenata.

Na koji način rade prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica?

Primarni cilj rada naših stručnjakogleda se. Dakle, u izdavanju overenog prevoda koji može odmah da se upotrebljava u praksi, u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima kojeklijenttreba da obavi. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Kamenica vrlo dobro znaju da sve pojedinosti izvornog dokumenta moraju na odgovarajući način da budu prebačene na traženi jezik, te posebnu pažnju poklanjaju preciznom prevodu stručnih izraza i termina, koji zapravo čine suštinu jednog zvaničnog spisa ili javne isprave. Sve to rade uz maksimalno poštovanje gramatičkih, pravopisnih i ostalih pravila, kao i duha i jezika na koji prevode. Novi dokument pišu u skladu sa specifičnim, takozvanim administrativnim stilom, uobičajenim načinom izražavanja u službenim materijalima. Urađen prevod pregledaju prvo sami autori, a zatim i lektori, te se na taj način obezbeđuje otklanjanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti i prevod se u svemu izjednačava sa svojim originalom.

Na ovom mestu počinje proces overe, čiji se prvi deo sastoji od detaljenog i pažljivog upoređivanja materijala na traženom jeziku i njegovog izvora. Potrebno je, naime, utvrditi da su ova dva dokumenta u pogledu sadržaja, upotrebljenih termina i stila izrade sasvim identična, imajući u vidu da samo materijal koji je apsolutno podudaran tekstu izvornika može biti legalno overen i svrstan u zvanični pravni promet. Ukoliko, dakle, prevod ispunjava sve navedene uslove, prevodilac i sudski tumač Kosovska Kamenica će ga overiti svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registacioni broj, a zatim ga i potpisati. Pisani materijal sa ovakvom potvrdom može, bez ikakvih problema i ograničenja, da bude prihvaćen od strane nadležnih institucija jer ima zakonsku snagu originalnog dokumenta.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

S obzirom na to da overa prevoda ne može biti izvršena bez prethodnog upoređivanja sa originalom, vaša obaveza će biti da nam na uvid dostavite izvorna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje su, na pravno propisan način, overene u nadležnoj službi. Ako vam tako odgovara, materijale možete lično predati koordinatoru u našoj poslovnici ili nam ih poslati na adresu iste preporučanom poštanskom pošiljkom ili preko odabrane kurirske službe. Ponekad se, međutim srećemo sa situacijama kada je neophodno što pre dostaviti dokumenta našim prevodiocima jer klijent zahteva „hitan prevod“ materijala, u kraćem roku od uobičajenog, te jedino tada prihvatamo slanje skeniranih spisa na naš mejl, budući da je to najkraći put do naših stručnjaka. No, ovo neće biti dovoljno za obavljanje kompletnog posla, te ćete nam morati naknadno doneti ili poslati i originale koji su neizostavni u procesu overe.

Kada se posao završi, overene prevode, zajedno sa originalima možete, takođe, lično preuzeti u našoj poslovnici ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Za ovu uslugu angažujemo kurirsku službu, našeg dugogodišnjeg saradnika na ovom polju, ili materijale šaljemo u vidu preporučene poštanske pošiljke. Troškove dostave plaćate odvojeno od cene prevoda, overe i ostalih korišćenih usluga našeg prevodilačkog centra, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe.

Cena prevoda se formira na osnovu broja prevedenih strana, a kako predviđa prevodilački standard koga se pridržavaju i naši stručnjaci, na jednoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako se na jednoj njihovoj strani, u najvećem broju slučajeva, nalazi tekst koji nije tako dug. Sve cene naših usluga dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas mogu obavestiti i ovlašćeni koordinatori u našoj filijali.

Šta je to Apostille overa?

Pored pečata licenciranog sudskog tumača, koga je imenovala nadležna državna institucija, za prevedeni dokument se može raditi i overa takozvanim haškim Apostille pečatom. Posebnost ove potvrde ogleda se u tome što ona, pre svega, nije predviđena za sva, već samo za pojedina zvanična dokumenta i javne isptrave. Recimo, nikada se ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici niti kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, ona se, da bi situacija bila još zamršenija, razlikuje od dokumenta do dokumenta, budući da je za neka od njih apostiliranje predviđeno nakon prevoda i overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a ponekad treba najpre uraditi Apostille overu, pa tek onda dostaviti materijale našim stručnim licima na kompletnu obradu. S obzirom na to da Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na odgovarajući način, unose potrebni podaci, ponekad se očekuje da i sadržaj samog pečata bude prebačen na ciljan jezik. U većini slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod, ali ima slučajeva kada se traži da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu.

Kako predviđa Administrativno uputsvo o Apostille pečatu, koji je usvojila Vlada Kosova, apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu na području Kosova i Metohije vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za izdavanje Apostille pečata podnosi stranka lično, neko od članova njene porodice, koji srodstvo dokazuje važećim ličnim dokumentom ili neko treće lice koje je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostiliranje se obavlja u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, a izuzetak čini overavanje dokumenata koja su potrebna za lečenje u inostranstvu, kada se postupak obavlja znatno brže, tačnije u roku od 24 sata i oslobođen je svih novčanih nadoknadi. Valja napomenuti da Apostille potvrda važi samo 6 meseci od dana izdavanja.


Kategorije prevoda za Kosovska Kamenica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kosovsku Kamenicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kosovska Kamenica

Spisak sudskih tumača za grad Kosovska KamenicaSudski tumači za grad Kosovska KamenicaSpisak sudskih tumača za grad Kosovska Kamenica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosovska Kamenica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosovska KamenicaSudski tumači za grad Kosovska KamenicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosovska Kamenica

Sudski tumači i prevodioci u Kosovskoj Kamenici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!