Sudski tumač Kotež

Beogradsko naselje Kotež smešteno je na zapadnoj strani Zrenjaninskog puta, na severnoj obali kanala Kalovita. Teritorijalno pripada opštini Palilula, ali je, međutim, sve do 1971. godine bio u sastavu naselja Krnjača, koja je tada izgubila nezavisan status i postala deo Beograda. Kotež je izgrađen u formi osmougla, no, ovaj izvorni geometrijski oblik naselja se vremenom izgubio usled priliva većeg broja stanovnika posle 1980. godine i širenja ovog dela Beograda, uglavnom prema jugu i zapadu. Jedina urbanistička veza Koteža sa ostalim delovima glavnog grada je Ulica Sutjeska 8, koja se, zapravo, nadovezuje na Zrenjaninski put. Prema popisu iz 2002. godine, u Kotežu živi više od 7 hiljada ljudi.

Ovaj deo prestonice je, međutim, početkom 21. veka postao posebno poznat zahvaljujući razvoju hip - hop scene u samom naselju. Odatle su potekle grupe, poput „Prti Bee Gee“, „Bad Copy“, kao i muzičari Ajs Nigrutin, Timjah, Eufrat i mnogi drugi, te mladi danas u celoj Srbiji znaju za Kotež, koji se često spominje u njihovim numerama. Takođe se u pesmama ovih savremenih umatnika neretko spominje i čuveni autobus broj 43, koji saobraća linijom od Trga Republike do ovog beogradskog naselja.Stanovnici Koteža, kao, uostalom, i svih ostalih delova prestonice, mogu, ukoliko imaju potrebu za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti kvalitetno prebacivanje službenih sadržaja na više od 40 svetskih jezika, ali i legalizaciju prevoda u skladu sa propisanim postupkom. Kod nas se, takođe, mogu profesionalno osposobiti, tačnije rečeno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručnosti, obučiti se za korišćenje računara, ali i naučiti neki strani jezik na odlično organizovanim kursevima koje vode visoko kvalifikovani i iskusni predavači. Budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima nudimo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim ustanovama koje nameravaju da upišu.

Prevodioci i sudski tumači Kotež

Stručnjaci koji, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, profesionalno obrađuju vaše službene materijale stekli su za to sve potrebne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Kotež su, naime, sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili predviđenu licencu za rad. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjeg jezika, što nedvosmisleno utiče na kvalitet pruženih usluga i daje garancije klijentima da će kod nas dobiti valjane prevode, sasvim u skladu sa izvornim dokumentima. Prevodioci i sudski tumači Kotež perfektno vladaju svim pravilima jezika za koji su se opredelili, a koji se tiču gramatike, pravopisa, sintakse i drugih kategorija. S obzirom na to da se ne bave samo prevođenjem, već i legalizacijom novih dokumenata prema zakonom definisanoj proceduri, prevodioci i sudski tumači Kotež veoma dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u spisima koje obrađuju. O kvalitetu usluga naših stručnjaka i preciznosti njihovih prevoda svedoči i veliki broj zadovoljnih klijenata koji, po pravilu, nakon prve saradnje, i kasnije nastavljaju da angažuju našu profesionalnu ekipu kada imaju potrebe za obradom zvaničnih spisa. Zahvaljujući dugogodišnjem profesionalnom iskustvu i vrhunskim stručnim kvalifikacijama, prevodioci i sudski tumači Kotež mogu svojim klijentima da ponude mogućnost da na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po cenama koje se mogu odrediti kao više nego povoljne, dobiju kompletnu obradu svojih dokumenata, odnosno, prebacivanje sadržaja na traženi jezik i legalizaciju prevoda u skladu sa procedurom koju propisuje zakon. Na taj način će, bez lutanja od službe službe i problema koje to može da izazove, lako i brzo obaviti potreban posao i dobiti materijal koji je upotrebljiv u zvaničnom pravnom prometu.

Da bi kvalitetno mogli da vrše svoj posao i, uopšte, dobili dozvolu za rad, prevodioci i sudski tumači Kotež su, pre imenovanja, morali da prođu sve potrebne provere podobnosti i polože profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, kojim su se zvanično obavezali kako na rad u skladu sa zakonom, tako i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje prevode i overavaju. Oni će, naime, u svakoj situaciji dokumenta koja su im poverena bezuslovno zaštiti od bilo kakve vrste zloupotrebe, izuzetno će poštovati privatnost svojih klijenata, a prema podacima koji im se u radu otkrivaju odnosiće se kao prema poslovnim tajnama. Tako će vam omogućiti da, osim kvalitetne usluge prevoda na traženi jezik i legalizacije novog dokumenta pečatom ovlašćenog stručnjaka, dobijete i sigurnost koja vam je potrebna i bezuslovnu diskreciju.

Kako tačno radi prevodilac i sudski tumač Kotež?

Proces obrade zvanične dokumentacije bi mogao, grubo rečeno, da se podeli u dve faze, to jest prebacivanje sadržaja konkretnog materijala na jezik koji se traži i overu prevoda prema utvrđenoj proceduri. Ipak, ova dva segmenta obrade su vrlo međusobno povezana i uslovljavaju jedan drugog, budući da materijal ne može biti overen ukoliko nije na novi jezik preveden u skladu sa strogim pravilima obrade zvaničnih dokumenata i, obrnuto, ma koliko da je savršeno uređen, materijal na novom jeziku koji nije zvanično legalizovan, sa stanovišta prava i zakona, nema baš nikakvu vrednost. Dakle, neophodno je prvo prevod uraditi korektno i precizno i sve što se nalazi u osnovnom dokumentu tačno prebaciti na novi jezik. Pri tom se posebno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti nedvosmisleno i jasno izraženi, jer od njih zavisi i značenje samog službenog spisa. Tokom rada, prevodilac i sudski tumač Kotež striktno se pridržava pravopisnih, gramatičkih i drugih pravila jezika na koji prevodi, poštujući i njegov duh uopšte, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnim dokumentima i odlikuje se ustaljenim rečenicama i izrazima, odsustvom elemenata naracije i emotivnosti i insistiranjem na jednoznačnosti i nedvosmislenosti. Urađen prevod biće dva puta prekontrolisan pre početka procesa overe. Prvi pregled uradiće sami prevodioci, a drugi lektori, vrhunski jezički profesionalci, te će se tako obezbediti korekcija i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i odstupanja od izvornog spisa.

Na ovom mestu počinje proces overe koji se sastoji od upoređivanja prevedenog materijala sa originalom i samog čina legalizacije pečatom ovlašćenog stručnjaka. Poređenje originalnog i osnovnog dokumenta, koji se, dakle, u tu svrhu, takođe mora dostaviti našim stručnjacima na uvid, sprovodi se sa ciljem da se utvrdi da li se ova dva materijala potpuno poklapaju u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu izrade, jer jedino pod tim uslovima prevod može biti zvanično legalizovan. Ukoliko, znači, prevodilac i sudski tumač Kotež svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručnim potpisom overi prevod, to znači da ovaj materijal ispunjava sve pomenute uslove i apsolutno odgovara tekstu izvornika. Sada ovaj materijal može, bez ikakvih ograničenja, da se koristi u zvaničnom pravnom prometu, jer, sa stanovišta prava i zakona, ima istu vrednost kao i bilo koji drugi original.

Prevodilac i sudski tumač Kotež kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji zvaničnih dokumenata i javnih isprava prevode se u okviru više od 40 jezika koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i u drugim delovima sveta. Osim uvek aktuelnih i u svim oblastima društvenog života zastupljenih jezika, kao što su ruski, engleski, nemački i francuski, prevodilac i sudski tumač Kotež radi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju portugalski, španski, grčki, italijanski, turski, arapski ali i jezike koji se govore u našem neposrednom okruženju, odnosno, mađarski, hrvatski, bosanski, albanski, makedonski, rumunski i bugarski. Klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala na slovenački, holandski, ukrajinski, poljski, češki, slovački ali i na jezike koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest, finski, danski, norveški i švedski, ali i, razume se, sa pomenutih na neke druge jezike koji su, u konkretnoj situaciji, potrebni korisniku. Prevodilac i sudski tumač Kotež radi i sa kineskim i japanskim jezikom, a sadržaje stručnih pisanih materijala iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka može da prevede i u okviru latinskog jezika, koji se, istina, već vekovima ne ubraja u žive, budući da se nigde ne govori, ali je i danas aktuelan u pomenutim disciplinama. Veoma smo ponosni na činjenicu što se u našem timu nalaze izvanredni poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, hebrejskog, romskog i persijskog jezika, te klijentima možemo da ponudimo prevodilačke usluge koje obuhvataju neki od njih, što je zaista vredno pomena, budući da se ovakvi prevodi uglavnom ne rade u ostalim prevodilačkim centrima na ovim prostorima. Prevod i overu službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da u našoj ekipi radi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim potrebama obezbediti brzo i lako obavljanje potrebnog posla.

Osim uobičajenog prevoda sa srpskog na neki drugi jezik ili, u obrnutom smeru, sa nekog stranog jezika na naš maternji, koji se, naravno, i najviše traži, prevodioci i sudski tumači Kotež mogu, na zahtev svojih klijenata, da urade i neposredan prevod koji obuhvata dva strana jezika. To znači da će dokument izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski moći da, ukoliko je potrebno, odmah, u jednom potezu prebace na traženi novih strani jezik, a ne da primenjuju metod rada koji se praktikuje u većini ostalih prevodilačkih agencija, koji je postupan, to jest, izvodi se u dve etape jer se sadržaji materijala prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Prevodilac i sudski tumač Kotež je, dakle, u toj meri kvalifikovan, opšte obrazovan i informisan, iskusan i umešan u prevođenju, da svojim klijentima može da, ovakvim načinom rada, omogući dobijanje materijala na novom jeziku za kratko vreme, ali i po nižoj ceni, s obzirom na to da za obavljanje opisanog posla kod nas nije potreban rad više stručnjaka različitih profila, već se sve obavlja efikasno, ali kvalitetno i u skladu sa potrebama korisnika.

Prevodilac i sudski tumač Kotež svaki posao koji mu je poveren nastoji da završi u što kraćem roku, budući da veoma ceni vreme svojih klijenata, ali ponekad se dogodi da korisniku ne odgovaraju ponuđeni termini, jer mu je dokument na novom jeziku potreban zaista brzo. Tada možemo da uradimo takozvani „hitan prevod“ materijala, koji je osoben ne samo po izuzetno efikasnom radu, već i po mogućnosti da sam klijent odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će dati sve od sebe da postavljene rokove ispoštuju i da kvalitetno, precizno, u skladu sa tekstom izvornika prevedu traženi materijal. Ipak, činjenica da u opisanoj situaciji rade u izmenjenim, otežanim okolnostima i pod većim pritiskom uticaće na cenu te prevodilačke usluge, koja će biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“. Ovaj dodatak obračunava se na osnovu broja prevedenih strana, ali i u odnosu na dužinu vremenskog perioda u okviru koga stranka očekuje da dobije konkretni prevod. Što je, naime, ovaj rok duži, iznos pomenute takse će biti niži.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Kotež?

Jezički stručnjaci koji čine tim Akademije Oxford sposobni su da se uhvate u koštac sa najtežim profesionalnim zadacima i kvalitetno prevedu sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, a nakon toga urade legalizaciju prevoda u skladu sa procedurom koja je definisana zakonom.

Od ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Kotež obrađuju izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), ali i uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i ostala lična dokumenta. U širem smislu moglo bi se reći da se na ličnost jedne osobe odnose i različite potvrde, saglasnosti, uverenja, dozvole, zahtevi i izjave koje je, prevedene i overene, potrebno predati nadležnoj službi u nekoj stranoj zemlji u cilju ostvarivanja nekih ličnih prava ili obavljanja potrebnog posla. Tako će prevodilac i sudski tumač Kotež prevesti i overiti potvrdu o mesto boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, a uz to i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je naročito često tražena, jer je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom. Za jednu osobu vezana je i takozvana obrazovna dokumentacija, odnosno službeni materijali koji se traže radi školovanja, prijave za posao ili usavršavanja u nekoj stranoj zemlji, jer se njima može utvrditi nivo školske spreme pojedinca ili, pak, definisati način rada odgovarajućih obrazovnih institucija. Iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Kotež radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, uverenjima o položenim ispitima, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i sa potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, prepisima ocena i, naravno, sa diplomom i svim dodacima koji uz nju idu.

Prevodilac i sudski tumač Kotež vrlo temeljno obrađuje i svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, to jest, pisane materijale koje klijenti uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Ovde, između ostalog, spada svekolika dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i drugi srodni spisi.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode svih vrsta sudskih odluka, rešenja i presuda od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, ali i drugih pravnih akata, to jest, dokumenata potrebnih za vođenje međunarodnih sudskih procesa i uopšte pravnih poslova koji prevazilaze granice jedne države. Tu se, na primer, mogu ubrojati različiti sertifikati, pravilnici, punomoćja, izveštaji, licence, ovlašćenja, ali i svi tipovi zakonski zasnovanih sporazuma, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Ukoliko vam je to potrebno, kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, to jest, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Prevodilac i sudski tumač Kotež kvalifikovani je i za obradu poslovne dokumentacije, preciznije rečeno, službenih materijala koji se koriste u biznis transakcijama i vođenju firme na međunarodnom nivou. Tako profesionalno obrađuje poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse stanja, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća, različite vrste poslovnih odluka, kao i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnje izveštaje, bilanse uspeha, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, te revizorske izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i sve vrste poslovnih ugovora, poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih. Budući da savremeno poslovanje podrazumeva često organizovanje javnih prikupljanja poslovnih ponuda, takozvanih tendera, prevodioci i sudski tumači Kotež kvalifikovani su i za obradu dokumentacije koja se u tu svrhu koristi, a tu, na primer, spadaju opšti uslovi, grafička dokumentacija za tehničkim specifikacijama, obrasci, uputstva za ponuđače i predmeri. U širem smislu, poslovna dokumentacija može da obuhvati i stručne pisane materijale vezane za oblasti nauke, tehnike ili građevine, te tako prevodilac i sudski tumač Kotež prevodi i overava naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, kao i uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i ostala dokumenta iz pomenutih disciplina.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Kotež?

S obzirom na to da je kompletna obrada službenih materijala najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za naše klijente, budući da tako na jednom mestu dobijaju materijal na jeziku koji su tražili, zvanično overen i spreman za upotrebu u praksi, najčešće upravo i ispunjavamo ovakve zahteve. No, kako uvek nastojimo da izađemo u susret potrebama svojih korisnika, spremni smo i da uradim samo overu dokumenata koja nisu prevedena u prevodilačkom centru Akademije Oxford, već na nekom drugom mestu. Ipak, moramo da naglasimo da će i tada prevodioci i sudski tumači Kotež u potpunosti poštovati predviđenu proceduru legalizacije, to jest, da će morati prevod koji donesete da u svim predviđenim pojedinostima uporede sa originalnim dokumentom koji im se, iz tog razloga, takođe mora staviti na raspolaganje. Svrha ovog postupka jeste da se dokaže da se prevedeni i originalni materijal ne razlikuju ni u jednom od predviđenih segmenata, već da su, što se tiče sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina, kao i stila izrade, potpuno identični. Jedino pod tim uslovom, naime, materijal na novom jeziku može postati legalan sa stanovišta prava i zakona, pa će, ako je to sve zaista tako i sa vašim prevodom, prevodilac i sudski tumač Kotež na njega staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis. Nakon toga, ovako overeni materijal možete predavati svim nadležnim ustanovama jednog sistema i upotrebljavati ga u u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa predviđenim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili da u nečemu odstupa od osnovnog dokumenta, neće moći da bude regularno overen. Međutim, i u toj situaciji možemo da vam ponudimo rešenje. Svakako da nećemo tražiti da prevodioci i sudski tumači Kotež ponovo prevode vaš dokument, već ćemo ga prepustiti lektorima i korektorima, vrlo važnim članovima naše profesionalne ekipe, koji će za kratko vreme stručno ispraviti sve nepravilnosti u spornom tekstu i pripremiti ga za legalizaciju. Ovaj postupaj redakture se, zapravo, sastoji u jezičkom pregledu prevoda i originala, potpunom izjednačavanju ova dva dokumenta u svim predviđenim detaljima, ispravljanju eventualnih slovnih, stilskih, pravopisnih, gramatičkih i drugih jezičkih grešaka i proveri, ali i korekciji prevoda stručnih izraza i termina, koji moraju biti potpuno jasni i nedvosmisleni jer utiču i na značenje samog zvaničnog materijala. Na taj način ćete biti pošteđeni gubljenja vremena i novca koje bi izazvalo naknadno prevođenje istog materijala, pa ćete brže i lakše doći do overenih prevoda spisa koji vam je potreban.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Da bi prevodioci i sudski tumači Kotež mogli da ispune sve vaše zahteve, to jest, da nakon prevođenja i overe novi dokument onako kako predviđa zakon, moraćete da nam na propisani način dostavite originalne spise ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete sami doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam ujedno razjasniti i druge pojedinosti naše saradnje. Takođe imate mogućnost da nam dokumenta na adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na području glavnog grada. Jedino ako tražite „hitan prevod“, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, jer u ovoj situaciji ne bi trebalo da izgubimo ni sekund dragocenog vremena ako želimo da, u predviđenom roku, ostvarimo vaše zahteve, a elektronska dostava nam upravo omogućuje brzu dostavu traženih spisa. Ipak, i tada ćete biti u obavezi da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, a pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Kotež mogao da ih, u postupku overe, sravni sa prevodima.

Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i klijenti ih mogu lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili, pak, tražiti da ih mi pošaljemo na odgovarajuću adresu. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Morate, međutim, znati da troškove koji se odnose na ovu uslugu sami snosite, budući da se smatrate njenim naručiocem. Oni se obračunavaju u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe, potpuno nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji su za vlast, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci i najverovatnije ćete ih izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanje materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u nekom od naših predstavništava u glavnom gradu. Cene prevoda se, inače, formiraju prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Kotež pridržavaju se pravila svoje profesije po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard primenjuje se kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da jedna strana u ovom slučaju uglavnom obuhvata znatno kraći tekst.

Šta je to Apostille overa?

Osim overe prevedenih službenih materijala pečatom licenciranog sudskog tumača, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, koje je uvedena na osnovu međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa kojom se u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Stoga se apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji, a ovaj postupak vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Apostille overa nije predviđena za sve tipove zvaničnih dokumenata, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Ovaj postupak ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, a takođe se ni ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako, na primer, ima slučajeva kada se prvo radi Apostille overa, a nakon toga prevodilac i sudski tumač sadržaj dokumenta prevodi na traženi jezik i vrši overu svojim pečatom. U drugim slučajevima, međutim, postupak je obrnut, te prvo jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a zatim se dokument nosi u sud na apostiliranje. Kako Apostille pečat ima oblik štambilja u koji su, na propisan način, uneti odgovarajući podaci, dešava se da se zahteva da i sadržaj samog pečata, pored teksta konkretnog dokumenta, bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevedeni dokument, međutim, ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Kotež nisu zaduženi za ovu vrstu overe, oni nemaju ni profesionalnu obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima pomenutog postupka, te će vam o tome dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu detaljnije raspitati. Vrlo je važno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku navedete tačno koji dokument treba da apostilirate, kao i za šta planirate da koristite konkretni overeni prevod, jer ćete tako osigurati dobijanje pravih i validnih informacija. Ako se utvrdi da je za vaš materijal potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji se overava, njegovu fotokopiju, koje će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za overu Apostille-om?

Sva potrebna obaveštenja o postupku apostiliranjena dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda. No, budući da je za teritoriju opštine Palilula, kojoj Kotež pripada, nadležan Prvi osnovni sud , najbolje će biti da se o svemu obavestite u ovoj instituciji, koja se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a. Pomenuta obaveštenja možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, koji je smešten na opštini Vračar, u Timočkoj broj 15. U okviru ove pravosudne ustanove, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nemojte oklevati da nam se obratite ukoliko postoji bilo šta što biste želeli da pitate u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili postupkom obrade zvanične dokumentacije. To možete učiniti mejlom ili telefonom ili, pak, doći lično u neku od naših filijala u Beogradu i tamo porazgovarati sa ovlašćenim službenikom. Mi ćemo, naravno, učiniti sve da što detaljnije odgovorimo na vaša pitanja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Kotež

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kotež


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Kotež

Spisak sudskih tumača za opštinu Kotež Sudski tumači za opštinu Kotež Spisak sudskih tumača za opštinu Kotež

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Kotež

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Kotež Sudski tumači za opštinu Kotež Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Kotež

Sudski tumači i prevodioci u Kotežu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!