Sudski tumač Ostružnica

Ostružnica je beogradsko prigradsko naselje koje pripada opštini Čukarica. Nalazi se na desnoj obali reke Save, ispod ravnog brda, zvanog Logorište, 15 kilometara udaljena od centra Beograda i ušća Save u Dunav. Susedna naselja su Umka, koja je takođe u Posavini i bliža je Obrenovcu, Železnik i Sremčica, koji leže na istoku, a bliže centru Beograda su Ada Ciganlija i Banovo brdo, udaljeni oko 6 kilometara, dok se s druge strane Save nalazi naselje Surčin. Kroz Ostružnicu prolaze Obrenovački putevi, stari - neposredno uz reku i novi - paralelnim pravcem na udaljenosti od oko 400 metara, a na ulazu u naselje su stari, železnički, i novi Ostružnički most preko Save, kao deo beogradske obilaznice i tu se nalazi petlja za pristupne saobraćajnice.

Istorija naselja do polovine 18. veka nije poznata, ali tada počinju burna vremena austrijsko – srpsko - turskih ratova u kojima je Ostružnica bila pozornica važnih događaja. Kod ovog mesta su se okupljali austrijanci i srpski dobrovoljci koji su napadali beogradske Turke još 1789. godine, jer je to bilo idealno mesto za prelaz preko Save i prebacivanje oružja i municije. Iskusni ratnici iz srpskih dobrovoljačkih odreda austrijske vojske su se nastanili u okolini Ostružnice i kasnije postali vođe Prvog srpskog ustanka. Tu je održana i Skupština, pred početak ustanka, uz prisustvo ustaničkih vođa iz svih nahija. Bila je to, zapravo, Prva srpska narodna skupština na kojoj je proglašena opšta mobilizacija i Karađorđe izglasan za ratnog komandanta ustanka. Sa crkve brvnare u Ostružnici se oglasilo zvono, prvi put posle vekova turske zabrane korišćenja istih, koje je označilo početak ustanka. Do oslobođenja Beograda od Turaka, 1807. godine, u Ostružnici je bila Karađorđeva ustanička komanda, kao i prva osnovna škola u ustaničkoj Srbiji.

U novijoj istoriji Ostružnica je izgubila nekadašnji značaj, tako da je do pre nekoliko godina bila samo jedno od prigradskih sela na putu za Obrenovac, čak i bez linije gradskog prevoznika. Izgradnjom novog mosta, koji je u NATO agresiji oštećen, a popravljen tek desetak godina kasnije i završetkom obilaznice oko Beograda, Ostružnica se ponovo našla među važnijim i prometnijim prigradskim naseljima. Ona ima oko 5 hiljada stanovnika, malu industrijsku zonu sa radionicama i skladištima pored Save, vrtić, osnovnu školu, biblioteku, ambulantu i crkvu Svetog Nikole, izgrađenu na mestu stare crkve brvnare iz Prvog srpskog ustanka. Ktitor nove crkve, izgrađene 1833. godine, bio je knez Miloš Obrenović.Akademija Oxford i žiteljima Ostružnice, kao i ostalih delova glavnog grada, može da ponudi izuzetno kvalitetne i profesionalne usluge svojih jezičkih stručnjaka, koje se odnose na prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik i overu novih materijala pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored pomenutog, obezbeđujemo obuku za korišćenje računara, osmišljenu prema svim savremenim standardima, kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, a organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita za upis u gimnazije, srednje i više škole, kao i na fakultete. Kod nas se, takođe, možete profesionalno osposobiti, preciznije rečeno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme i na taj način lakše pronaći odgovarajuće zaposlenje.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Ostružnica?

Svi članovi profesionalnog tima Akademije Oxford su diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem svojih radnih jezika i izuzetnim govornim i pisanim sposobnostima. Prevodioci i sudski tumači Ostružnica u potpunosti vladaju gramatikom, pravopisom, sintaksom i ostalim pravilima jezika za koji su se opredelili, a mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih materijih jezika, što kvalitet pruženih usluga podiže na veoma visok nivo, a korisnicima garantuje preciznost i verodostojnost prevoda izvornom tekstu, što je u obradi zvanične dokumentacije od presudnog značaja. Budući da rad naših stručnjaka, osim prebacivanja sadržaja službenih spisa na traženi jezik, obuhvata i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica, prevodioci i sudski tumači Ostružnica vrlo dobro znaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u pisanim materijalima koje obrađuju. Oni imaju bogato profesionalno iskustvo, visoke stručne kvalifikacije, odlične organizacione sposobnosti i prevodilačke veštine ne najvišem nivou, te tako klijentima mogu da ponude da na na jednom mestu, bez lutanja od jedne do druge službe, u relativno kratkom vremenskom periodu i po vrlo povoljnim cenama, dobiju overeni prevod traženih dokumenata, koji će, nakon obrade, odmah moći da upotrebljavaju u praksi.

Proces profesionalne obrade ličnih materijala se, grubo rečeno, sastoji iz dve faze. U prvoj se obavlja samo prebacivanje sadržaja teksta konkretnog materijala na ciljani jezik, a u drugoj overa prevoda prema proceduri koju propisuje zakon. Da bi prevedeni dokument postao pravno validan mora, dakle, da bude legalizovan, a da bi bio legalizovan mora da bude korektno i tačno preveden na novi jezik. To znači da prevodioci i sudski tumači Ostružnica prebacivanje konkretnog materijala na novi jezik moraju da obave prema svim propisanim pravilima, to jest, da celokupan sadržaj izvornog spisa vrlo precizno izraze na novom jeziku i da pri tom izuzetno vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, gde ne sme biti prostora ni za kakva dvostruka tumačenja, budući da ove reči moraju biti sasvim jasne i precizne, jer utiču na smisao celokupnog zvaničnog spisa. Tokom rada, prevodioci i sudski tumači Ostružnica slede sve normative jezika na koji prevode, to jest, gramatiku, pravopis, sintaksu i slične, a novi materijal pišu takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u zvaničnim dokumentima i odlikuje se jednoobraznošću, šablonskim izražavanjem, bezličnim rečenicama i korišćenjem reči i izraza koji imaju jasno i nedvosmisleno značenje, kako bi se isključila svaka mogućnost nerazumevanja ili višestrukog tumačenja onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, pre samog postupka overe, prolazi dve stručne kontrole - za prvu su zaduženi sami prevodioci, za drugu lektori, izuzetni jezički stručnjaci, koji će uočiti i ispraviti čak i one greške, nepravilnosti i odstupanja od osnovnog dokumenta koje su pri prvom pregledu, eventualno, ostale neprimećene.

Sada počinje proces legalizacije, kada će prevedeni materijal biti najpre temeljno i vrlo pažljivo upoređen sa originalnim spisom, koji se našim stručnjacima, u tu svrhu, takođe dostavlja na uvid. Ovaj postupak vrši se kako bi prevodilac i sudski tumač Ostružnica, pre nego što zvanično overi dotični prevod, utvrdio njegovo potpuno podudaranje sa tekstom izvornika, kako u sadržaju, tako i što se tiče korišćenih stručnih termina i izraza i stila kojim su ova dokumenta napisana. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon ovog čina, dokument na novom jeziku postaje pravno validan, budući da na sebi nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice, te da, u pogledu zakona i prava, ima istu težinu kao i bilo koji drugi original.

Prevodilac i sudski tumač Ostružnica radi u okviru sledećih jezika

Sadržaji zvaničnih dokumenata i javnih isprava u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu, u skladu sa zahtevima klijenata, biti prebačeni na ili sa više od 40 jezika koji se govore na području Evrope, ali i u ostalim delovima sveta, a za koje naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije. Vrlo često prevodilac i sudski tumač Ostružnica ima zadatak da službene spise prevede u okviru nekog od jezika zemalja u našem neposrednom okruženju, kao što su rumunski, bugarski, mađarski, hrvatski, bosanski, albanski ili makedonski ili, pak, jezika koji se smatraju najpopularnijim u svim oblastima i, svakako, najrasprostranjenijim po broju govornika, a to su, na primer, ruski, engleski, nemački, francuski, španski i portugalski. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevode koji na jednoj strani obuhvataju grčki, italijanski, slovenački, arapski, turski, poljski, češki, slovački, holandski, ukrajinski, kao i jezike iz skandinavske grupe, preciznije rečeno, finski, švedski, danski i norveški. Prevodilac i sudski tumač Ostružnica poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa kineskim, japanskim i latinskim jezikom, koji se i danas zadržao uglavnom u stručnim pisanim materijalima iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka, iako se više ne svrstava u žive jezike, budući da se već vekovima nigde ne govori. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevode u okviru estonskog, pakistanskog, hebrejskog, korejskog, persijskog i romskog jezika, uprkos činjenici sa ove usluge nisu često u ponudi ovdašnjih prevodilačkih agencija, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki. U želji da damo svoj doprinos savremenim težnjama da se i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama pružiti svu pomoć prilikom obavljanja konkretnog posla.

Prevodioci i sudski tumači Ostružnica najviše rade prevode koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, odnosno, sadržaje zvanične dokumentacije prebacuju sa našeg maternjeg na neki strani jezik ili, obrnuto, sa nekog drugog jezika na srpski, no usluga po kojoj je prevodilački centar Akademije Oxford poznat u stručnim krugovima jeste direktan prevod u okviru dva strana jezika. Prevodilac i sudski tumač Ostružnica poseduje vrlo visoke stručne kvalifikacije, iskustvo, opšte obrazovanje i informisanost, prevodilačku veštinu, organizacione sposobnosti, kao i veliki broj različitih afiniteta i interesovanja, te je kadar da dokument originalno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski prebaci u jednom potezu na drugi traženi strani jezik. Prednost ovakvog načina rada postaje sasvim jasna ako se zna da se isti posao u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, prema principu „korak po korak”, odnosno, tekst konkretnog dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prevodi na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Na taj način posao traje znatno duže nego u našem prevodilačkom centru i dotična usluga će više koštati, budući da na njenoj realizaciji mora da radi više stručnjaka različitih specijalnosti. Dakle, prevodioci i sudski tumači Ostružnica direktno rade u korist svojih klijenata i omogućuju im da brže i za manje novca dođu do prevoda koji su im potrebni, te nam se stranke vrlo često obraćaju za prevodilačke usluge ovakve vrste.

Prevodioci i sudski tumači Ostružnica nastoje da zahteve svojih klijenata uvek ispune u što kraćem vremenskom period, budući da izuzetno cene vreme, ali i novac svojih korisnika. Međutim, ukoliko se dogodi da ponudjeni termini ne odgovaraju klijentu, jer mu je material na traženom jeziku potreban što pre, možemo da ponudimo uslugu „hitnog prevoda”, koja je specifična ne samo po brzini izrade, već i po tome što u toj situaciji stranka dobija mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše odgovara za završetak prevoda, a naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da maksimalno profesionalno prebace sadržaje na novi jezik u predviđenom terminu. Ipak, činjenica da tada rade u izmenjenim i otežanim okolnostima i pod znatno većim pritiskom nego inače, utiče na cenu ove prevodilačke usluge, koja će biti viša od redovne, jer tada korisnik, pored osnovnih troškova, treba da plati i iznos takozvane „takse za hitnost”, čija će visina biti određena shodno broju prevedenih strana, ali i dužini vremenskog perioda u okviru koga klijent očekuje da prevodioci i sudski tumači Ostružnica završe prevod. Što je, naime, taj rok kraći, iznos pomenute takse će biti viši.

Inače, cene prevodilačkih usluga se formiraju prema broju obrađenih strana, a praktikuje se da se na veće količine materijala koje treba prevesti odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Ostružnica pridržavaju se standarda svoje profesije koji predviđa da jedna strana prevedenog dokumenta sadrži tekst od 1800 slovnih mesta, u što su ubrojani i razmaci između reči. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa, prema tome, i za zvanične spise, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva obuhvata tekst koji je znatno kraći.

Koja sve dokumenta može da profesionalno obradi prevodilac i sudski tumač Ostružnica?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode zaista svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na kompleksnost njihovih sadržaja ili oblast privatnog i društvenog života na koju se oni odnose.

Kako se danas većina poslova vrši na nivou više država, prevodioci i sudski tumači Ostružnica često imaju zadatak da prevedu i overe raznovrsna dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu, to jest, u poslovnim transakcijama, vođenju firmi i drugim poslovima koji prevazilaze granice jedne države. Tako oni za svoje klijente u potpunosti obrađuju bilanse uspeha, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, poreski identifikacioni broj (PIB), različite tipove poslovnih odluka, statut preduzeća, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne facture, revizorske izveštaje, bilanse stanja, osnivački akt preduzeća i sve vrste poslovnih ugovora, od kojih se, na primer, često obrađuju kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. Prevodilac i sudski tumač Ostružnica kvalifikovan je i za prevod i overu službenih materijala koje je potrebno posedovati radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tender, gde, na primer, spadaju opšti uslovi, obrasci, uputstva za ponuđače, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Firme ili pojedinci koji vrše određene poslove ili, pak, imaju dodirnih tačaka sa građevinom, naukom ili tehnikom, vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, te prevodilac i sudski tumač Ostružnica radi i sa naučnim i tehničkim patentima, deklaracijama proizvoda, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, uputstvima za rukovanje, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka i mnogim drugim sličnim materijalima.

U slučaju potrebe da se u inostranstvu ostvare neka lična prava ili završi drugi konkretni posao, moraćete nadležnoj službi predati overene prevode traženih potvrda i uverenja, od kojih se, recimo, vrlo često traži potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o stanju na tekućem računu u banci ,ona je u mestu boravka, o neosuđivanosti i, posebno popularna i svuda aktuelna, potvrda o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna radi sklapanja braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Overene prevode svih pomenutih dokumenata možete, naravno, dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford.

U današnje vreme mnogi ljudi žele da zasnuju radni odnos van granica svoje zemlje ili, pak, da se u inostranstvu školuju i usavršavaju, te zbog toga prevodioci i sudski tumači Ostružnica vrlo često imaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovanjem ili konkretnim ustanovama obrazovnog sistema. Tako profesionalno obrađuju diplome i sve dodatke koji se na njih odnose, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i mnoga druga dokumenta kojima se može utvrditi nivo školske spreme pojedinca.

Posebno pažljivo i posvećeno prevodioci i sudski tumači Ostružnica rade sa farmaceutskom i medicinskom dokumentacijom, imajući u vidu činjenicu da se ovi službeni materijali najčešće traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata, te su, na taj način, direktno povezani sa zdravljem i životima ljudi. Iz ovih oblasti najčešće obrađujemo lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda.

Oblast rada naših stručnjaka pokriva i raznovrsna pravna akta, odnosno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tako, između ostalog, prevodilac i sudski tumač Ostružnica radi sa raznovrsnim pravilnicima, izveštajima, licencama, sertifikatima, ovlašćenjima, punomoćjima i zakonski zasnovanim sporazumima, poput, na primer, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. U našem prevodilačkim centru možete dobiti i overene prevode različitih sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, nasledničke i svih ostalih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, kao i prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U okviru ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Ostružnica najčešće obrađuju ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, kao i saobraćajnu dozvolu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih).

Svi materijali koje nam dostavite na prevod i overu biće u prevodilačkom centru Akademije Oxford zaštićeni od svake eventualne zloupotrebe, budući da su prevodioci i sudski tumači Ostružnica, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su i zvanično obavezni da uvek rade u skladu sa važećim zakonima i propisima i na odgovarajući način se odnose prema svojim klijentima i dokumentima koja treba da obrade. Oni će, dakle, na svaki način poštovati vašu privatnost, prema vašim podacima koji im se, tokom rada, otkrivaju odnositi se kao prema poslovnim tajnama i maksimalno profesionalno i korektno ispuniti sve vaše zahteve u predviđenom roku. Budući da je jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford zadovoljan klijent, pored vrhunskog prevoda i overe u skladu sa zakonom, prevodioci i sudski tumači Ostružnica će vam omogućiti i apsolutnu diskreciju i sigurnost koja je neophodna prilikom obrade ovakvog tipa pisanih materijala.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Ostružnica?

Iako vrlo argumentovano tvrdimo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, prihvatićemo da ispunimo i ostale vaše zahteve i, ako je potrebno, samo overimo dokument za čije prebacivanje na traženi jezik nisu angažovani prevodioci i sudski tumači Ostružnica, već neki drugi kolega, van našeg profesionalnog tima. U takvoj situaciji, takođe, imamo obavezu da u potpunosti poštujemo propisanu proceduru legalizacije, što znači da ćemo vaš prevod morati da, vrlo pažljivo i detaljno, uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam, iz tog razloga, takođe morate staviti na raspolaganje. Reč je o tome da prevodilac i sudski tumač Ostružnica mora da, pre nego što zvanično overi konkretni prevod, dokaže njegovo potpuno podudaranje sa izvornim materijalom, u pogledu sadržaja, ali i što se tiče stila izrade i korišćenih stručnih izraza i termina. Ovaj postupak se na isti način sprovodi i kod legalizacije ostalih prevoda, te nije namenjen samo dokumentima koja na traženi jezik nisu prebacili naši stručnjaci, jer sumnjamo u njihov kvalitet, pa želimo da ih proverimo. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Ostružnica utvrdi da su ispunjeni svi navedeni uslovi, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način omogućiti njegov plasman u zvanični pravni saobraćaj, budući da je potvrđeno da se potpuno poklapa sa originalom, te može zauzeti njegovo mesto u pravnom prometu.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevod koji imate nije uređen na odgovarajući način, odnosno, da sadrži konkretne greške i nepravilnosti ili u nečemu odudara od osnovnog dokumenta. U takvoj situaciji prevodilac i sudski tumač Ostružnica ne može da sprovede legalizaciju, pa će predložiti da naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta i pripreme ga za overu. Postupak redakture se sastoji od detaljnog jezičkog pregleda i prevoda i originala, izjednačavanja ova dva dokumenta u svim aspektima, ispravljanja učenih slovnih, stilskih, gramatičkih, pravopisnih i drugih jezičkih grešaka i, ako je potrebno, korekcije prevoda stručnih izraza i termina, koji, dakle, moraju biti sasvim precizni i jasni, s obzirom na to da od njihovog značenja zavisi i smisao samog službenog materijala. Kada se završi ova intervencija naših stručnjaka, imaćete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima, koji ćete, bez ikakvih problema, moći da overite i zatim koristite u praksi, a bićete, pri tom, pošteđeni dodatnih većih troškova i gubljenja vremena koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta.

Dostava i preuzimanje materijala

Da bi prevodioci i sudski tumači Ostružnica ispunili sve vaše zahteve i u potpunosti obradili vaš zvanični material, imate obavezu da nam, na odgovarajući način, donesete ili pošaljete originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije. Dotične materijale možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, predate ih ovlašćenom službeniku i sa njim precizirati i ostale detalje naše saradnje. Pored toga, imate mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna na području Beograda. Dostava elektronskim putem moguća je jedino u slučaju da vam je potreban „hitan prevod”, jer na taj način dokumenta najbrže stižu do naših prevodilaca, koji će tako na vreme započeti posao i u traženom roku ispuniti vaše zahteve. U svim drugim situacijama ovakav način dostave nije moguć, budući da se tako ne mogu slati originali. U slučaju da materijale šaljete elektronskom poštom, imaćete takođe obavezu da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, donesete ili, na navedene načine, pošaljete izvorne spise, jer bez njih, prevodilac i sudski tumač Ostružnica neće moći da kompletira obradu, to jest, da nakon prevoda i overi konkretne materijale.

Kada se prevedena dokumenta zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćena i možete ih lično podići u nekom od naših predstavništava u glavnom gradu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu izvršiće Pošta Srbije, u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba, naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Cena dostave biće obračunata prema važećem cenovniku angažovane službe, sasvim nezavisno od troškova vezanih za prevod, overu, redakturu i druge usluge koje su za vas, u konkretnoj prilici, obavili naši stručnjaci i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Inače, sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Ostružnica mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete dobiti i od ovlašćenih koordinatora u našim poslovnicama u Beogradu.

Šta još treba da znate o overi zvanične dokumentacije?

Prevedeni materijali moraju biti overeni pečatom ovlašćenog stručnog lica kako bi postali pravno validni i upotrebljivi u zvaničnom pravnom prometu, no, ima i dokumenata koja, da bi dostigla ovaj status, moraju biti legalizovana i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost sprovodi se prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je, zapravo, da apostilirana dokumenta mogu, bez ograničenja, da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe.

Postupak overe Apostille pečatom je poseban, pre svega, zato što se ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih materijala, pa tako, na primer, ima dokumenata kod kojih je potrebno prvo uraditi apostiliranje, a zatim ih prepustiti prevodiocu i sudskom tumaču koji će sadržaj prebaciti na traženi jezik i uraditi overu svojim pečatom. U drugim prilikama, situacija je obrnuta, to jest, prvo jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla a zatim se sprovodi postupak apostiliranja. Budući da ovaj pečat ima oblik štambilja u koji je predviđeno da se, na odgovarajući način, unose traženi podaci, dešava se da se zahteva da i sadržaj Apostille-a, pored teksta konkretnog materijala, mora da bude prebačen na novi jezik. Uglavnom je dovoljno apostilirati samo prevedeni document, ali ponekad se traži da Apostille pečat bude i na prevodu i na original, kako bi materijal postao pravno validan. Valjalo bi da napomenemo i to da Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali i da ovaj postupak nije predviđen za sve vrste službenih spisa, pa se tako, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Overu Apostille pečatom u Republici Srbiji vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te prevodioci i sudski tumači Ostružnica nemaju obavezu da poznaju do detalja način sprovođenja ovog postupka za svaki konkretni document, budući da to ne spada u opis njihovog posla, pa će vam u vezi sa Apostille-om dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete morati o svemu sami da se raspitate. Vrlo je važno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku precizno navedete koji dokument treba da overite Apostille-om, kao i u koju svrhu ćete koristiti dotične overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje upotrebljivih i korisnih informacija. Ako utvrdite da se za vaš materijal traži Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda ćete podneti odgovarajući zahtev i predati original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Kako dobiti uputstva za overu Apostille pečatom?

Sve informacije u vezi sa postupkom Apostille overe možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, a najbolje će biti da se, kao stanovnik Ostružnice, obratite Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za teritoriju opštine Čukarica, kojoj pomenuto naselje pripada. Ovaj sud je lociran na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a pomenuta obaveštenja možete takođe dobiti i u Višem sudu, koji se nalazi u istom delu grada, na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. Ovde, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo uspeli da dovoljno detaljno objasnimo postupak obrade službenih materijala i način rada naših stručnjaka, a ovlašćeni koordinatori u poslovnicama Akademije Oxford u Beogradu će rado odgovoriti na sva vaša pitanja, ako nam se obratite mejlom ili telefonom ili na licu mesta porazgovarate sa našim službenicima. Trudićemo se, svakako, da vam pružimo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Ostružnica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ostružnica


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ostružnica

Spisak sudskih tumača za grad OstružnicaSudski tumači za grad OstružnicaSpisak sudskih tumača za grad Ostružnica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ostružnica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad OstružnicaSudski tumači za grad OstružnicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ostružnica

Sudski tumači i prevodioci Ostružnica

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!