Sudski tumač Prizren

Prizren je gradsko naselje koje se nalazi u južnoj Metohiji, u Prizrenskoj kotlini, koja, zajedno sa ovim mestom i Ljubiždanskim poljem, čini posebnu oblast šarsko - pindskog regiona. Prizren predstavlja centar opštine pod istim imenom i pripada Prizrenskom upravnom okrugu, čije je, ujedno, i sedište. Leži u podnožju Šar planine, u blizini makedonsko - albanske granice, između brda Cvilen i planina Ošljak, Paštrik i Koritnik, te venca Šar planine. Kroz grad protiče reka Prizrenska Bistrica, koja deli naselje na dva dela, izvire na Šar planini i uliva se u Beli Drim. Opština Prizren leži na području od 640 kvadratnih kilometara i, pored pomenutog grada, obuhvata i 95 naseljenih mesta seoskog tipa.

U antičko doba, Prizren se, kao grad Teranda, razvijao između 6. i 9. veka, a u vizantijsko doba postao je regionalni centar. U prizrenskom Gornjem gradu nalazilo se sedište Vizantijske episkopije, a mesto je Poveljom cara Vasilija iz 1019. godine poklonjeno Ohridskoj arhiepiskopiji i to je prvi pisani trag o ovom gradu, koji je u to doba imao ime Prizdrijana. Otprilike od 1214. godine, Prizren pripada Srpskoj srednjovekovnoj državi i razvija se u privredno i duhovno sedište i najvažnije trgovačko mesto u Srbiji, te se u gradu čak kovao i poseban novac. S vremena na vreme, ovde se nalazila i prestonica careva Dušana i Uroša, a u mesto počinju da se doseljavaju i trgovci iz Kotora i Dubrovnika i da se za vreme velikih verskih praznika organizuju sajmovi, takozvani panađuri. Prizrenom je upravljao kefalija, koji je uvek bio Srbin, a trgom knez, koji je, po pravilu, biran iz primorskih gradova. Posle smrti cara Dušana, Prizrenom je vladao kralj Vukašin, kralj Marko, a zatim porodica Balšić. Prema turskim izvorima, mesto je palo pod osmanlijsku vlast tek 1459. godine i tada mu je značajno promenjen arhitektonski izgled, usled izgradnje velikih islamskih građevina. Posle Balkanskih ratova, Prizren ponovo postaje deo Srbije, a ovde je u jesen 1912. doneta i odluka o povlačenju srpske vojske preko Albanije. Po oslobođenju 1918. godine, Prizren postaje sedište okruga i život u njemu se unapređuje u svakom pogledu. Kada je 1941. propala Kraljevina Jugoslavija, Prizren ulazi u sastav Velike Albenije, a posle završetka Drugog svetskog rata postaje sedište Autonomne oblasti Kosovo i Metohija. Iako je kasnije centar pokrajine premešten u Prištinu, u Prizrenu se u ovom periodu značajno razvija privreda, prosveta, kultura, zdravstvo i saobraćajnice, a povećava se broj albanskog stanovništva, dok se Srbi i Turci u velikom broju iseljavaju iz ovih krajeva.

Danas u samom gradu živi više od 85 hiljada ljudi, dok cela opština broji oko 178 hiljada stanovnika. Preovlađuju žitelji albanske nacionalnosti, a u manjem broju prisutni su i Turci, Bošnjaci, Srbi i ostali. Privreda u ovom gradu pretrpela je značajne gubitke nakon rata 1999. godine, te trenutno funkcioniše samo nekoliko fabrika od mnogih koje su do tada uspešno radile u Prizrenu i doprinele njegovom svekolikom napretku.

Ovde se nalaze i ostaci mnogih utvrđenja, od kojih su najpoznatiji Kaljaja, vizantijska tvrđava, Višegrad, podignut za vreme cara Dušana i Drvengrad. Od crkava i manastira na području Prizrena poznati su Bogorodica Ljeviška, podignuta za vreme kralja Milutina, manastirski kompleks Sveti Arhangeli, zadužbina cara Dušana, crkva Svetog Spasa, crkva Svetog Nikole, u samom centru Prizrena, crkva Svete Nedelje, zadužbina Marka Mrnjavčevića i mnoge druge.

Stanovnici Prizrena i okolnih mesta mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti kvalitetne prevode svojih službenih materijala u okviru više od 40 svetskih jezika, ali i njihovu legalizaciju pečatom ovlašćenog stručnjaka. Osim toga, kod nas možete naučiti neki strani jezik, obučiti se za rad na računarima, profesionalno se osposobiti za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti i pripremiti se za polaganje prijemnih ispita u srednjim i višim školama, gimnazijama i na fakultetima.Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Prizren?

Jezički profesionalci angažovani u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford za obradu službenih materijala poseduju, poseduju sve potrebne stručne kvalifikacije i neophodno iskustvo za obavljanje ovog odgovornog i nimalo jednostavnog posla. Svi oni su, naime, diplomirali na traženim smerovima Filoloških fakulteta, a mnogi rade upravo sa svojim maternjim jezikom, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo i klijentima uliva potrebnu sigurnost. Prevodioci i sudski tumači Prizren perfektno poznaju sve aspekte jezika u okviru kojih rade i iznad svega ih slede i poštuju. Iza njih su godine uspešne prakse u poslovima obrade ovakvog tipa pisanih materijala i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji im se, po pravilu, nakon prve saradnje uvek i kasnije obraćaju kada imaju potrebu za pomenutim tipom prevodilačkih usluga. Budući da se bave legalizacijom dokumenata na novom jeziku koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, prevodioci i sudski tumači Prizren su savršeno dobro upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, a vladaju i stručnom pravnom terminologijom koje se pojavljuje u ovakvom tipu zvanične dokumentacije. Zahvaljujući svojim profesionalnim karakteristikama, predstavljaju zaista najbolji izbor za prevod i overu službenih materijala, budući da klijentima omogućuju da na istom mestu, za relativno kratko vreme i po više nego povoljnim cenama dobiju materijal na jeziku koji mi je potreban u obliku prihvatljivom u pravnom prometu.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode bilo kog tipa službenih materijala, ma koliko složeni bili njihovi sadržaji i ma na koju oblast privatnog ili društvenog života se odnosili.

Prevodioci i sudski tumači Prizren profesionalno obrađuju sva lična dokumenta i isprave od kojih se najčešće radi sa pasošem, ličnom kartom, izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), vozačkom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), saobraćajnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, radnom dozvolom i izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom). U širem smislu, u materijale koji se odnose isključivo na ličnost jedne osobe mogu se svrstati i mnoga obrazovna dokumenta kao i različite potvrde, uverenja, saglasnosti, izjave, zahtevi i dozvole. Tako prevodilac i sudski tumač Prizren prevodi i overava diplomu i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, ali i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i sve ostale pisane materijale koje je, u slučaju zaposlenja, školovanja ili usavršavanja u inostranstvu, potrebno dostaviti nadležnim institucijama, kako bi se dokazao nivo školske spreme pojedinca ili utvrdio način dotadašnjeg sticanja obrazovanja. Ukoliko želite da podnesete neki zahtev ili ostvarite odgovarajuća lična prava, biće vam potrebni overeni prevodi raznih dokumenata koje, u tu svrhu, mogu da vam zatraže nadležna lica. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford budući da je prevodilac i sudski tumač Prizren kvalifikovan i za obradu potvrde o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, kao i dozvole za boravak, uverenja o nekažnjavanju, nasledničke i svih ostalih zvaničnih izjava pojedinaca, potvrde o mestu boravka, zahteva za dobijanje vize, potvrde o neosuđivanosti, ali i one o slobodnom bračnom stanju, koja se najčešće traži s obzirom na to da bez nje ni u jednoj situaciji nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Kako moderno poslovanje gotovo uvek podrazumeva biznis na nivou više država, a ponekad čak i kontinenata, postoji izražena potreba za prevođenjem i legalizacijom službenih materijala koji u tu svrhu mogu biti potrebni. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Prizren profesionalno obrađuje statut preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, revizorske izveštaje, bilanse stanja, ulazne i izlazne fakture, kao i godišnje izveštaje, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), osnivački akt preduzeća, različite poslovne odluke, te poreski identifikacioni broj (PIB), bilans uspeha, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda i ostala dokumenta sličnog tipa. Prevodimo i overavamo i sve vrste poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i kompletnu tendersku dokumentaciju, bez koje nije moguće učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, a u koju, između ostalog, spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U domen rada naših stručnjaka spadaju i svi stručni materijali iz oblasti tehnike, nauke i građevine, od kojih se najčešće radi sa laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka, uputstvima za rukovanje, naučnim i tehničkim patentima, deklaracijama proizvoda i građevinskim projektima sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom.

Osim presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Prizren obrađuje i druge sudske presude, rešenja i odluke, kao i sva ostala pravna akta, preciznije rečeno, dokumenta koja su potrebna za obavljanje pravnih i sudskih poslova na nivou više država. Tu pored svih vrsta pravno utemeljenih sporazuma ,kao sto su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, spadaju i najrazličitiji pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, punomoćja, sertifikati, licence i mnoga druga srodna dokumenta. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Prizren uradiće kvalitetan i precizan prevod tekovina Evropske Unije, to jest, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači Prizren pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovakvi materijali neposredno odnose na zdravlje i dobrobit ljudi, jer se uglavnom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. Tako iz ove sfere možemo da vam ponudimo overene prevode specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih ostalih dokumenata koja vam u pomenutim situacijama mogu biti potrebna.

Svi stručnjaci u prevodilačkom centru Akademije Oxford izuzetno vodi računa o bezbednosti svojih klijenata i službenih materijala koji im se dostavljaju na obradu. Privatnost korisnika naših usluga je nešto što je zaista neprikosnoveno, te će se svi podaci iz dokumenata koje nam se poveravaju tretirati kao poslovna tajna. U prilog tome ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Prizren, pre stupanja na dužnost, položili predviđenu profesionalnu zakletvu i tako se obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema važećim zakonima i propisima i adekvatno se odnositi prema svojim strankama i materijalima koje obrađuju. Stoga možete biti potpuno sigurni da ćete u našem prevodilačkom centru, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa propisanim pravilima, dobiti i svu sigurnost koja vam je potrebna i apsolutnu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Prizren u radu koristi sledeće jezike

Naši jezički stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima se nalaze čak i oni koji se gotovo nikada ne nude u prevodilačkim agencijama na našim prostorima, a to su estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski. Podrazumeva se da se sadržaji najčešće prebacuju u okviru najpopularnijih i svuda zastupljenih jezike kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, ali i španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski. Osim uobičajenog prevoda koji na jednoj strani obuhvata srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Prizren izrađuju i one u okviru albanskog, slovenačkog, bosanskog, hrvatskog, makedonskog, bugarskog, rumunskog i mađarskog jezika. Sadržaje zvanične dokumentacije možemo da prebacimo i na poljski, češki, slovački, ukrajinski, holandski, te na jezike iz skandinavske grupe – norveški, danski, švedski i finski, ali, podrazumeva se, i sa pomenutih na neki drugi jezik koji je klijentu potreban. Prevodilac i sudski tumač Prizren radi i sa kineskim i japanskim jezikom, a kvalifikovan je i da pisane materijale iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka prevede u okviru latinskog jezika. Usluge prevoda i overe dokumenata u našem centru mogu dobiti i osobe sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govorih sposobnosti, budući da se u okviru naše profesionalne ekipe nalaze i vrhunski poznavaoci znakovnog jezika.

Pored prevoda sa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Prizren mogu svojim klijentima da ponude i uslugu direktnog prevoda između dva strana jezika, budući da su toliko stručni, opšte obrazovani i umešni u prebacivanjem sadržaja sa jednog na drugi jezik. Da bismo pojasnili, navešćemo jedan primer. Uzmimo, recimo, da imate dokument izvorno sačinjen na nemačkom jeziku, koji treba da bude prebačen na albanski. U većini ostalih prevodilački centara ovaj posao bi se radio posredno, odnosno, sadržaj bi se prvo sa izvornog nemačkog prevodio na srpski, pa tek nakon toga, sa srpskog na ciljani albanski jezik. Za razliku od toga prevodilac i sudski tumač Prizren posao obavlja u jednom potezu, potpuno zaobilazeći posredni srpski jezik i sadržaj traženog materijala odmah prevodi sa jednog na drugi jezik. Na taj način svojim klijentima omogućuje da konačnu formu traženog dokumenta dobiju za kraće vreme ali i po nižoj ceni, budući da u opisanoj situaciji nije potrebno angažovati dva stručnjaka različitih profila.

Imajući u vidu da je vreme ono što nam danas svima najviše nedostaje, prevodilac i sudski tumač Prizren čini sve da posao koji mu je poveren završi u što kraćem roku, ali će, ukoliko klijentu ponuđeni termini iz nekog razloga ne odgovaraju, prihvatiti da uradi i takozvani „hitan prevod“ materijala, kada će sama stranka odrediti rok za završetak obrade. Uprkos radu u izmenjenim i otežanim okolnostima, kvalitet prevođenja u našem centru će ipak ostati vrhunski. Pored završavanja prevoda za kraće vreme od uobičajenog, ova prevodilačka usluga karakteristična je i po višoj ceni od uobičajene, budući da tada klijent ,pored osnovnih troškova, plaća i takozvanu taksu za hitnost, a visina ovog dodatka izračunava se na osnovu broja prevedenih strana, kao i dužine roka koji je našim stručnjacima ostavljen za kompletiranje prevoda.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Prizren?

S obzirom na to da je puna obrada materijala, u koji su uključeni i prevod i overa pečatom licenciranog stručnjaka, najpovoljnija i finansijski najisplativija za naše klijente, najčešće upravo i dobijemo zahteve za ovakvim tipom usluga. To, naravno, ne znači da su oba segmenta obrade obavezujuća u svakoj situaciji, te prevodioci i sudski tumači Prizren prihvataju i da urade samo overu materijala koji je na traženi jezik prebačen van prevodilačkog centra Akademije Oxford. I u takvoj situaciji će, međutim, kako zakon nalaže, sprovesti propisanu proceduru overe, te dobijeni prevod detaljno i u svim segmentima uporediti sa izvornim dokumentom, koji im se, u tu svrhu, takođe dostavlja na uvid. Ukoliko se prevod u svim predviđenim pojedinostima apsolutno poklapa sa svojim izvorom prevodilac i sudski tumač Prizren će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, te će tako postati zvanični garant da je dotični dokument identičan originalu i da se, kao takav, može slobodno uključiti u međunarodni pravni saobraćaj.

Ukoliko se, pak, ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvaničnih materijala ili da u njemu postoje izvesna odstupanja od teksta izvornika, neće moći da prođe legalnu overu. U takvim prilikama možemo da vam ponudimo redakturu spornog teksta, koji će maksimalno profesionalno uraditi naši lektori i korektori. Oni će prvo do detalja pregledati tekst prevoda i originala, uporediti ih i u svemu izjednačiti, ispraviti eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške, proveriti i, u slučaju da je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina i u svakom smislu poboljšati kvalitet prevoda. N a taj način ćete za relativno kratko vreme i po vrlo povoljnoj ceni, dobiti materijal na traženom jeziku koji će bez ikakvih problema moći da bude legalizovan, a vi ćete biti lišeni gubljenja dragocenog vremena i nepotrebnih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Prizren?

Da bi spis na novom jeziku posao deo pravnog prometa, mora da bude regularno overen. S druge strane, da bi prošao proces overe, mora na traženi jezik da bude preveden u skladu sa svim pravilima koje nameće rad za pismeni materijalima ovog tipa, odnosno, u procesu prevođenja ne sme biti bilo kakve improvizacije i subjektivizma, već se sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju naći adekvatno izražene na novom jeziku, što posebno važi za stručne izraze i termine. Prevodilac i sudski tumač Prizren perfektno poznaje gramatička i pravopisna pravila jezika sa kojima radi, te prevod izrađuje u skladu sa ovim normama, ali i u takozvanom administrativnom stilu koji je karakterističan za zvaničnu dokumentaciju. Kada se prevod završi, prolazi dvostruku kontrolu. Prvu će uraditi sami njegovi autori, a drugu lektori, te će se na taj način osigurati ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti i dokument će u savršenom obliku ući u postupak overe. Proces legalizacije započinje detaljnim upoređivanjem dobijenog prevoda sa njegovim originalom kako bi se utvrdilo da li su ova dva spisa u sadržaju, upotrebljem terminima i stilu izrade sasvim identična, te će, ukoliko je to zaista tako, prevod biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i njegovim svojeručnim potpisom. Tako će na sebi imati zvaničnu potvrdu da je pregledan i odobren od strane ovlašćenog stručnog lica i da ga u tom obliku može prihvatiti bilo koja nadležna institucija jednog sistema.

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Prizren ispune sve vaše zahteve, moraćete da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih, pak, na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Isključivo u slučaju da je potrebno da vam uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, ali je u svim drugim prilikama ovaj način dostave neprihvatljiv, budući da se elektronskim putem ne mogu slati originalna dokumenta. Ako, dakle, šaljete spise elektronskom poštom, moraćete naknadno da nam dostavite originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Prizren mogao da kompletira obradu.

Kada se prevodi završe i overe spajaju se sa originalima i vraćaju klijentu ,a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podigne se u našem predstavništvu ili zatražite da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom duže vreme sarađujemo ili ćete dokumenta dobiti preporučenom pošiljkom pošiljkom. Dostavu ćete platiti u skladu sa važećim cenovnikom angažovanje službe i to potpuno nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu, redakturu i ostale poslove koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete potražiti i od ovlašćenog službenika u našoj filijali. Valjalo bi da napomenemo i da se cena prevoda formira na osnovu broja obrađenih strana i da se na veće količine materijala, po pravilu, odobrava odgovarajući popust. Prevodioci sudski tumači Prizren pridržavaju se pravila svoje profesije po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana najčešće sadrži znatno kraći tekst.

Šta je to Apostille overa?

Osim overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom koje se tretira kao legalizacija višeg nivoa. Formalnost je uvedena nakon što je oko 100 država potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine i podrazumeva da apostilirana dokumenta mogu, bez ikakvih problema, da se koriste u pravnim sistemima svih država potpisnica i ne zahtevaju naknadne potvrde ni overe. Legalizacija dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu Apostille pečatom je specifičan postupak i ne sprovodi se na isti način kod svih materijala. Pre svega, apostiliranje nije predviđeno za sve tipove dokumenata, te se, recimo, nikada ne sprovodi kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih su za neki trgovinski ili carinski posao. Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, međutim ponekad se apostiliranje radi na početku, pa tek onda prevodilac i sudski tumač završava svoj deo posla, a ima i dokumenata kod kojih se prvo sadržaj prevodi na traženi jezik i radi overa pečatom ovlašćenog lica, a tek onda se sprovodi apostiliranje. U nekim slučajevima traži se da i sadržaj Apostille pečata bude preveden na ciljani jezik, budući da je urađen u obliku štambilja u koga su, na tačno propisan način, upisani podaci koji se traže. Kod nekih službenih materijala dovoljno je da Apostille pečat bude samo na prevodu, dok se kod drugih zahteva legalizacija i prevoda i originala.

Vlada Kosova donela je Administrativno uputstvo o Apostille pečatu koje predviđa da ovu vrstu overe na Kosovu i Metohiji sprovodi Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a zahtev za ovu vrstu legalizacije može podneti stranka lično, neki član porodice, koji će srodstvo morati da dokaže odgovarajućim ličnim dokumentom ili, pak, osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostiliranje se obavlja u roku od 5 dana od podnošenja zahteva, uz izuzetak dokumenta koja su potrebna za lečenje u inostranstvu, kada se ova overa radi za 24 sata i oslobođena je plaćanja bilo kakvih taksi.

Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu pojasnili sve pojedinosti obrade službenih materijala i našeg načina rada, no ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja pozivamo vas da nas kontaktirate mejlom, telefonom ili lično dođete u naše predstavništvo. Prevodioci i sudski tumači Prizren će uvek izaći u susret svim vašim zahtevima, a ako bude potrebno, naši koordinatori će vam zakazati i besplatnu konsultaciju sa nekim od eksperata.


Kategorije prevoda za Prizren

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Prizren


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Prizren

Spisak sudskih tumača za grad PrizrenSudski tumači za grad PrizrenSpisak sudskih tumača za grad Prizren

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Prizren

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PrizrenSudski tumači za grad PrizrenCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Prizren

Sudski tumači i prevodioci u Prizrenu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!