Sudski tumač Vučitrn

Naselje Vučitrn nalazi se u severnom delu Kosova i Metohije, u Kosovskomitrovačkom upravnom okrugu. Mesto predstavlja administrativni centar istoimene opštine, a smešteno je na ušću reke Trstene u Sitnicu, na putnom pravcu koji povezuje Kosovsku Mitrovicu sa Prištinom. To je, zapravo, nekada bio drum kojim su se kretali karavani od Dubrovačke republike prema Skoplju. Opština Vučitrn, pored pomenutog naselja, obuhvata još 67 sela. Prostire se na severozapadu kosovske ravnice, između planina Šalja i Čičavica. Plodna ravnica oko reke Sitnice izuzetno pogoduje intenzivnom razvoju poljoprivrede. Opština je bogata i vodama, osim Sitnice, tu je i sistem za vodosnabdevanje Ibar - Lepenac, kao i reke Slakovac, Smrekovnica, Brusnik, Trstenik, Studimlja i Dumnica.

Mesto je dobilo ime po biljci Vučji Trn, a podignuto je na prostoru rimskog Vicijanuma. To je, zapravo, najstarije urbano naselje na Kosovu i jedan od najstarijih gradova na prostorima stare Srbije. Sam grad se formirao oko srpske srednjovekovne tvrđave koju su, kako kaže narodno predanje, izgradili Vojinovići, junaci mnogih epskih pesama. Tokom srednjeg veka naselje je bilo centar trgovine sa Dubrovčanima, a kasnije jedan od najvažnijih i najvećih gradova Vuka Brankovića, gospodara Kosova i Drenice, odakle je duže vreme vladao. Na početku 15. veka u Vučitrnu se nalazila prestonica Vuka i Đurđa Brankovića,. Za vreme vladavine Turaka Vučitrn je bio sedište jednog od sanđžaka i jedan od važnijih gradova u ovom delu Balkanskog poluostrva. Prema popisima sa početka 16. veka, u Vučitrnskom sanđžaku bilo je ukupno 52 crkve i manastira, a jedno izvesno vreme ovde je bilo smešteno i sedište srpske mitropolije.

Danas u Vučitrnu živi oko 27 hiljada ljudi, dok cela opština ima blizu 70 hiljada stanovnika. Većinu žitelja čine Albanci, a nakon dolaska UNMIK-a na Kosovo i Metohiju, prema procenama OEBS-a, oko 1300 Srba se iselilo sa područja opštine Vučitrn. Za vreme martovskih nemira 2004. godine, stradale su kuće ovdašnjih Srba i Aškalija, a pravoslavna crkva u Vučitrnu je ozbiljno oštećena.Vučitrn i okolina obiluju zanimljivim kulturno - istorijskim spomenicima. Tu je, pre svega kameni most Vojinovića na reci Sitnici, podignut u 14. veku. Spada u najznačajnije srpske srednjovekovne spomenike na Kosovu i Metohiji i među najveće objekte ove vrste na Balkanu. To je, zapravo, najstariji očuvani kameni most na području Republike Srbije sastavljen od 9 lukova i dug više od 135 metara. Zanimljivo je i to da je u 18. veku reka Sitnica neočekivano promenila svoj tok i u jednom širokom luku zaobišla kameni most Vojinovića koji se od onda nalazi na suvom.

Od nekadašnjeg srpskog srednjovekovnog utvrđenja ostala je samo Donžon kula, u narodu poznata kao Vojinovića kula, koja spada među najlepše građevine ovog tipa u južnom delu Srbije.

Nedaleko od Vučitrna odigrala se i znamenita Kosovska bitka, a dan ranije najveći deo vojske kneza Lazara ulogorio se upravo na prostorima oko današnjeg naselja. Kako se kaže u narodnoj pesmi „Uroš i Mrnjavčevići“, u crkvi u obližnjem selu Samodreža, knez Lazar se sa svojim junacima pričestio uoči boja. Narodno predanje, takođe, veli da je u ovoj crkvi sahranjen Miloš Obilić. Na brdu iznad bogomolje nalazio se stari grad sa dvorcem Vuka Brankovića u kome je, pre Kosovske bitke, knez Lazar na večeri sa svojim vojskovođama izgovorio poznatu „kneževu kletvu“.

U ataru sela Gojbulja nalaze se ostaci starog srpskog groblja iz prve polovine 18. veka i crkve koja je najverovatnije bila posvećena Svetoj Petki i čiji je ktitor bio kralj Milutin. Oba objekta su upisana u registar spomenika kulture.

Kako je dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano radi na proširivanju područja na kojima razvija svoju ponudu, i stanovnici Vučitrna i okolnih naselja mogu u našem prevodilačkom centru potražiti prevod svih vrsta službenih dokumenata i javnih isprava, ali i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Osim toga, kod nas se možete obučiti za korišćenje računara, naučiti neki strani jezik na odlično osmišljenim kursevima koje vode iskusni profesionalci, pripremiti se za polaganje prijmnih ispita u gimnaziji, srednjoj ili višoj školi ili, pak, na fakultetu koji želite da upišete ali se I profesionalno osposobiti, tačnije rečeno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za različite poslove za koje je potreban III ili IV stepen stručne spreme.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Vučitrn?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford svaki vaš zahtev u vezi sa prevodom i overom pisanih dokumenata i javnih isprava čekaju i ispunjavaju prevodioci i sudski tumači Vučitrn. Naši ovlašćeni stručnjaci specijalizovani su za rad u domenu više od 40 jezika, među kojima su, kako se i očekuje, najtraženiji engleski, francuski, ruski, nemački, ali za stanovnike naših krajeva aktuelnii albanski, makedonski, slovenački, hrvatski, bosanski, mađarski, rumunski i bugarski jezik. Sadržaji službenih materijala se, osim, naravno, na srpski jezik, prevode i na španski, italijanski, grčki, portugalski, turski i arapski, ali i sa ovih na sve ostale jezike. Prevodioci i sudski tumači Vučitrn rade i u okviru ukrajinskog, slovačkog, poljskog, češkog, ali i kineskog, holandskog, japanskog, kao i u domenu jezika iz skandinavske grupe, odnosno danskog, finskog, norveškog i švedskog. Jedino ćete u našem timu odabranih profesionalaca naći stručnjake za estonski, pakistanski, persijski, korejski, hebrejski ili romski jezik, a osobama sa oštećenim čulom sluha i smanjenom sposobnošću govora možemo da ponudimo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Uprkos tome što se više nigde ne govori, latinski jezik je još uvek prisutan u nekim stručnim materijalima vezanim za prava, medicinu, veterinu, farmakologiju i srodne nauke, pa prevodilac i sudski tumač Vučitrn može, na zahtev klijenata, da uradi i prevod koji na jednoj strani obuhvata ovaj jezik.

Ono što prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge kompanije koje se bave istim poslom, pored visokog kvaliteta rada i pristupačnih cena, sasvim sigurno je usluga koja, pored uobičajenog načina prevođenja sa srpskog na neki strani jezik ili obrnuto, podrazumeva prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo ovo pojasnili, navešćemo jedan primer. Uzmimo, na primer, da imate oblašćenje izdato na slovenačkom jeziku koje, iz vama poznatog razloga, treba da bude prevedeno na, recimo, nemački. Postupak koji se uglavnom, u ostalim prevodilačkim centrima, u ovakvoj situaciji praktikuje podrazumeva postupno prevođenje, preciznije rečeno, prebacivanje konkretnog sadržaja sa osnovnog slovenačkog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi nemački. Prevodilac i sudski tumač Vučitrn, međutim, radi na drugačiji i svrsishodniji način. On je, naime, u toj meri opšte obrazovan i stručan, iskusan i profesionalan, sa velikim brojem različitih sklonosti i nteresovanja, da je kadar da dotični materijal direktno prevede sa slovenačkog na nemački, uopšte, pritom, ne prebacujući sadržaj na srpski jezik. Ovakvim načinom rada, bez sumnje, se postiže veća efikasnost, te se u velikoj meri štedi i vreme i novac naših klijenata, s obzirom na to da za ispunjavanje opisanog zahteva nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja u jednom potezu, ali precizno, kvalitetno i maksimalno profesionalno.

Prevodilac i sudski tumač Vučitrn čini sve što je u njegovoj moći da svaki posao koji mu je poveren završi za što kraće vreme, imajući u vidu da živimo u jednom užurbanom i zahuktalom svetu i vremenu. Ipak, u slučaju da klijentu iz nekog razloga ne odgovaraju ponuđeni rokovi, može da uradi i takozvani „hitan prevod“ materijala koji je specifičan po tome što se obavlja za znatno kraće vreme od uobičajenog i što stranka ima mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše odgovara za završetak obrade. Uprkos otežanim uslovima rada i prevođenju pod pritiskom, prevodioci i sudski tumači Vučitrn će nastojati da na vreme ispune sve što se od njih traži, a kvalitet prebacivanja sadržaja na traženi jezik biće, kao i uvek, na visokom nivou. Ono što će se, međutim, razlikovati u odnosu na redovne okolnosti jeste cena opisane usluge, s obzirom na to da se tada, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Iznos ovog dodatka će zavisiti od broja prevedenih strana, kao i od dužine roka koju je klijent odredio za završetak prevođenja.

Prevodioci i sudski tumači Vučitrn mogu da obrade sledeća dokumenta

Stručnjaci koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford su visoko obrazovane osobe, sa diplomama traženih smerova Filoloških fakulteta i bogatim profesionalnim iskustvom. Takođe, sa neskrivenim ponosom naglašavamo da je gotovo svaki prevodilac i sudski tumač Vučitrn i izvorni govornik jezika sa kojim radi, što uslugu prevoda i overe dokumenata podiže na znatno viši nivo, a našim korisnicima uliva potrebnu sigurnost da će dobiti precizan prevod, profesionalno i kvalitetno urađen. S obzirom na to da se bave i legalizacijom prevoda zvaničnih dokumenata koja će postati deo međunarodnog pravnog prometa, prevodioci i sudksi tumači Vučitrn su dovoljno dobro upoznati i sa svim važećim zakonskim propisima i regulativama vezanim za posao koji obavljaju, ali i sa stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u ovakvom tipu pisanih materijala. Naši stručnjaci su vrsni poznavaoci gramatike, pravopisa, leksike i svih ostalih segmenata jezika sa kojima rade, te se tih pravila strogo pridržavaju tokom prevođenja. Osim toga, pre stupanja na dužnost, svi prevodioci i sudski tumači Vučitrn su pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu i obavezali se da će u svakoj situaciji postupati prema aktuelnim zakonskim odredbama i na odgovarajući način se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se stavljaju na raspolaganje. Svi vaši materijali i podaci koje sadrže će, dakle, u našim rukama, biti bezuslovno zaštićeni od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a vi ćete, uz zagarantovanu diskreciju, dobiti kvalitetno i precizno urađen prevod, kao i overu istog na legalan način, pa ćete odmah obrađena dokumenta moći da koristite u praksi. Sav posao završićete na istom mestu, bez lutanja od službe do službe, i to po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, a uz svo poštovanje vaše privatnosti i potreba i zahteva koje nam izložite.

U našem prevodilačkom centru možete, dakle, dobiti overene prevode svih mogućih vrsta zvaničnih dokumenata u ma kojoj jezičkoj kombinaciji.

Tako u oblasti ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Vučitrn prevodi i overava ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, a uz to i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih) i sva ostala dokumenta koja se isključivo tiču jedne osobe.

Budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja u okviru više država, javlja se i potrebe za profesionalnom obradom raznovrsne biznis dokumentacije, pa tako prevodilac i sudski tumač Vučitrn radi sa statutom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, različitim vrstama poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, zatim sa revizorskim izveštajima, bilansima stanja, ulaznim i izlaznim fakturama, izvodima iz APR-a (Agencije za privredne registre), a uz to i sa svim tipovima poslovnih odluka, godišnjim izveštajima, osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), potvrdama o kvalitetu proizvoda, finansijskim izveštajima i ostalim službenim materijalima potrebnim za vođenje biznisa na međunarodnom nivou. Imajući u vidu činjenicu da se u modernom poslovanju često praktikuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prevodioci i sudski tumači Vučitrn svojim klijentima obezbeđuju overene prevode svih dokumenata koja su u tu svrhu potrebna, a to su predmeri, obrasci, uputstva za ponuđače, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesiona i ostalim pravnim poslovima. Iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Vučitrn najčešće prevodi i overava raznovrsne sudske presude, odluke i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i sva ostala pravna akta, u koja se mogu ubrojati razne vrste pravilnika, izveštaja, sertifikata, licenci, punomoćja i ovlašćenja, ali i pravno zasnovanih sporazuma, kao što su, recimo, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. Prevodilac i sudski tumač Vučitrn izdaje overene prevode i zahteva za dobijanje vize, saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, a jedna smo od retkih institucija u našoj zemlji gde možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi te zajednice evropskih država.

Svi pojedinci ili firme koje obavljaju neke poslove vezane za oblast nauke, tehnike ili građevine imaju potrebu za profesionalno obrađenim stručnim materijalima, te tako prevodilac i sudski tumač Vučitrn prevodi i overava deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, građevinske projekte i propratnu građevinsku i tehničku dokumentaciju i mnoge druge slične materijale.

S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju za lečenje van granice svoje zemlje ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate, u prevodilačkom centru Akademije Oxford rade se i prevodi svih dokumenata koja u ovim situacijama mogu biti potrebna. Tako prevodilac i sudski tumač Vučitrn profesionalno obrađuje lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoge druge spise koji su vezani za oblast medicine ili farmacije.

Ukoliko želite da konkurišete za posao u inostranstvu ili da se upišete u neku tamošnju obrazovnu instituciju radi školovanja ili usavršavanja, morate posedovati overene prevode potrebnih dokumenata kojima se utvrđuje metod rada u obrazovnim ustanovama koje ste pohađali ili kojima se potvrđuje vaša školska sprema. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, budući da je prevodilac i sudski tumači Vučitrn kvalifikovan i za obradu diploma i svih dodataka koji uz njih idu, prepisa ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, ali i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih dokumenta vezanih za oblast obrazovanja.

U mnogim situacijama je, ukoliko želite da podnesete neki zahtev ili ostavrite odgovarajuća lična prava, potrebno nadležnim službama podneti overene prevode traženih uverenja ili potvrda, te tako prevodilac i sudski tumač Vučitrn radi sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje ni u jednom slučaju nije moguće ući u brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, te sa potvrdom o mestu boravka, onom o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima i mnogim drugim.

Šta još za vas može da učini prevodilac i sudski tumač Vučitrn?

Puna obrada zvaničnih dokumenata, koja podrazumeva prevod na ciljani jezik i overu pečatom licenciranog sudskog tumača, je najpovoljnija i u finansijskom smislu najisplativija za korisnike, te uglavnom i dobijamo zahteve za ovakvim tipom usluga. Međutim, ponekad klijenti od nas traže da samo sprovedeno postupak overe materijala koje su već na novi jezik prebacili stručnjaci na nekom drugom mestu, a ne u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Budući da uvek nastojimo da izađemo u susret svim zahtevima svojih stranaka, prihvatićemo da uradimo i ovaj posao, ali ćemo, pre toga, morati da izvršimo temeljnu kontrolu prevoda koji ste doneli, upoređujući ga sa njegovim izvorom. Da se ne bismo pogrešno razumeli, to ne radimo zato što sumnjamo u kvalitet rada nekog našeg kolege, već je to zakonom definisan postupak koji moramo uvek da poštujemo. Dakle, ako se pokaže da se vaš prevod u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade u potpunosti poklapa sa tekstom izvornika, prevodilac i sudski tumač Vučitrn će ga overiti svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručnim potpisom. Sada je ovaj dokument spreman za upotrebu u pravnom prometu, budući da je, u očima zakona, sasvim isto što i bilo koji drugi original.

Ukoliko, pak, prevodilac i sudski tumač Vučitrn utvrdi da prevod koji ste doneli nije urađen onako kako nalažu striktna pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, neće moći da ga overi, s obzirom na to da se pečat licenciranog stručnjaka može nalaziti samo na onom spisu koji se u svim pojedinostima poklapa sa svojim izvorom. No, i u takvoj situaciji možemo da vam pomognemo! Podrazumeva se da nećemo predložiti da prevodioci i sudski tumači Vučitrn ponovo prevedu vaš dokument, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena. Umesto toga ćemo ga prepustiti iskusnom oku i britkom peru naših lektora i korektora koji će uraditi njegovu redakturu i na taj način korigovati sve što je potrebno, a tiče se pravopisa, gramatike, ili stila pisanja. Oni će, takođe, detaljno pregledati i prevod i original, u svemu uskladiti ova dva materijala, prekontrolisati i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina, poboljšati kvalitet dokumenta na novom jeziku i pripremiti ga za overu i uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj.

Kako tačno funkcionišu prevodioci i sudski tumači Vučitrn?

S obzirom na to da su svi članovi našeg tima osvedočeni profesionalci iza kojih su godine prakse u poslovima obrade javnih isprava i dokumenata, možete biti potpuno sigurni da će ono što od njih tražite obaviti maksimalno stručno i omogućiti vam da za kratko vreme i po veoma povoljnoj ceni dođete do pravno važeće verzije svojih službenih materijala na jeziku koji vam je potreban.

Kako bi to postigli, prevodioci i sudki tumači Vučitrn posebnu pažnju posvećuju procesu prebacivanja sadržaja na nov jezik, što predstavlja kompleksan i nimalo lak postupak. Reč je o tome da sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti precizno prevedene i tačno izražene, a to posebno važi za stručnu pravnu terminologiju, koja predstavlja bazu ove vrste pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Vučitrn veoma dobro poznaje i gramatiku i pravopis jezika sa kojima radi, te posao uvek obavlja u skladu sa ovim pravilima. Tekst novog dokumenta piše u duhu ciljanog jezika i karakterističnim, takozvanim administrativnim, stilom kojim se odlikuju zvanični spisi. Kada se prevod završi, prekontrolisaće ga najpre sami autori, a potom i lektori. Na taj način se osigurava uočavanje i ispravljanje čak i najsitnijih nepodudarnosti sa izvorom i svih drugih nepravilnosti.

Tako doteran i upakovan prevod preuzimaju sudski tumači i na samom početku procesa overe vrše njegovo detaljno upoređivanjee sa tekstom izvornika. Naime, materijal na novom jeziku može postati pravno validan samo ako u potpunosti sadržajno, ali i u pogledu korišćenih stručnim terminima i stila odgovara svom originalu. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Vučitrn overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Na taj način daje zvaničnu potvrdu da je dokument pregledala i odobrila stručna i ovlašćena osoba, te da se, kao takav, može podnositi svim nadležnim institucijama jednog sistema i biti uključen u međunarodni pravni saobraćaj.

Dostava i preuzimanje dokumenata

Ono što svakako ne smete zaboraviti, u slučaju da se odlučite da nam poverite prevod i overu svojih dokumenata, jeste da nam neizostavno dostavite i originalne materijale ili makar njihove fotokopije, koje ste prethodno na propisan način overili u službi koja je za to nadležna. Bez njih će čin overe biti potpuno onemogućen, budući da prevodioci i sudski tumači moraju da ih upoređuju sa prevodom. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Jedino u slučaju kada vam je potreban takozvani „hitan prevod“, možete iskoristiti mogućnost da dokumenta skenirate i pošaljete ih na naš mejl, s obzirom na to da će tako ona najbrže stići do naših stručnjaka. Pošto ova usluga podrzumeva završavanje celokupnog posla za mnogo kraće vreme od uobičajenog, imaćete obavezu da nam naknadno, što pre budete mogli, donesete ili na pomenute načine pošaljete i originalna dokumenta, kako bi prevodi mogli da budu overeni u terminu koji ste precizirali.

Kada se materijalo do kraja obrade, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u našoj poslovnici ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Za taj posao ćemo angažovati kurisku službu, koja je naš dugogodišnji saradnik, ili ćemo vam dokumentaciju poslati u obliku preporučene poštanske pošiljke. Cena ove usluge se obračunava nezavisno od troškova koji se tiču obrade službenih materijala i javnih isprava, a u skladu sa važećim cenovnikom službe koja je izvršila dostavu. Vaša dugovanja koja se odnose na dostavu ćete u najvećem broju slučajeva izmiriti prilikom preuzimanja pošiljke.

Sve cene usluga koje nudimo možete videti na oficijelnom sajtu Akademije Oxford ili se o njima raspitati kod ovlašćenih koordinatora u našoj filijali. Prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, na jednoj strani prevoda bilo kog pisanog materijala, pa i zvaničnih dokumenata, nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči, te će se na osnovu toga i obračunavati cena prevodilačkih usluga. Valja da napomenemo da je uobičajeno odobravanje određenog popusta na veće količine materijala koji se obrađuju.

Šta je to Apostille overa?

Overa dokumenata koja su namenjena korišćenju u inostranstvu takozvanim Apostille pečatom predstavlja, praktično govoreći, overu na višem nivou od one koju za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač. Ova formalnost uvedena je nakon što je stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, u Hagu 1961. godine potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostilirani materijali ne podležu daljim proverama ni overama i mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima svih zemalja koje su se saglasile sa odredbama pomenute Konvencije.

Overa Apostille-om je postupak koji ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač, ali ima svoje specifičnosti koje moraju da se poštuju. Ona, naime, nije predviđena za sva dokumenta, a apostiliranje se ne sprovodi na isti način kod svih službenih materijala. Tako je, recimo, negde dovoljno overiti samo prevod, a u drugim prilikama Apostille mora biti i na prevodu i na originalu. Takođe, budući da Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se upisuju traženi podaci, dešava se da treba i sadržaj pečata prevesti na ciljani jezik.

Prema Administrativnom uputstvu o Apostille pečatu koji je usvojila Vlada Kosova, na području Kosova i Metohije apostiliranje spada u nadležnost Agencije za Civilnu Registraciju (ARC). Apostille potvrda se izdaje u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, koji može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice ili osoba koju je za to ovlastila. Jedino kada se overavaju dokumenta potrebna za lečenje u inostranstvu, apostiliranje se završava za 24 sata i oslobođeno je plaćanja taksi.


Kategorije prevoda za Vučitrn

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vučitrn


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vučitrn

Spisak sudskih tumača za grad VučitrnSudski tumači za grad VučitrnSpisak sudskih tumača za grad Vučitrn

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vučitrn

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VučitrnSudski tumači za grad VučitrnCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vučitrn

Sudski tumači i prevodioci u Vučitrnu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!