Sudski tumači i prevodioci Čajetina

Zlatiborska varošica, Čajetina, administrativno je sedište istoimene opštine i nalazi se u oblasti Stari Vlah, u jugozapadnom delu Srbije. Prostor je omeđan teritorijama opština Užice, Arilje, Nova Varoš i Priboj, kao i teritorijom Republike Bosne i Hercegovine. Samo središte opštine Čajetina čini planinski masiv Zlatibora, a tu su i planine Tara i Murtenica, kao i reke Uvac i Sušica. Povezana je magistralnim putevima sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, a preko njene teritorije prolazi i pruga Beograd – Bar. Vrlo blizu Čajetine nalazi se i nekadašnji vojni aerodrom Ponikve, koji trenutno nije u upotrebi, ali je u planu njegovo osposobljavanje za civilni saobraćaj.

Ime mesta potiče od stare slovenske reči „čajati“, što je na jeziku nekadašnjeg lokalnog stanovništva značilo „čekati“, a to se odnosilo na zlatiborske kirijđžije koji su se na ovom mestu zimi sačekivali, kako ne bi sami putovali preko planine. Čajetina se prvi put spominje 1826. godine u pismu koje je rujanski serdar Jovan Mićić uputio knezu Milošu, a tiče se prijema poreskih knjiga. Mesto je u prošlosti, kao središte sreza, imalo veliki značaj, a preko pomenute teritorije su išle i diplomatske veze između Srbije i Crne Gore. Vremenom se varoš širila i razvijala, a centar ove oblasti ostao je u Čajetini sve dok ga Ustavobranitelji nisu 1863. godine premestili u Užice. Međutim, za vreme vladavine kneza Mihaila Obrenovića, zvanično sedište se vraća u Čajetinu, pa se u mestu izgradio i vodovod, a zatim i škola i crka. Status varošice Čajetina dobija 1930. godine, kao jedna od najmanjih ovog tipa u našoj zemlji.

U naselju danas živi više od 3 hiljade ljudi, a u celoj opštii ih ima skoro 15 hiljada. U privrednom smislu, najvažnija delatnost je turizam, a većinu posetilaca Zlatibora, pa tako i Čajetine, čine domaći turisti, mada se primećuje i veća zainteresovanost stranaca. Broj noćenja se na godišnjem nivou kontantno povećava, u toku leta i zime najviše je porodica sa malom decom, a zastupljen je i zdravstveni, izletnički, tranzitni i sportsko – rekreativni turizam, kao i aktivan odmor gostiju. Van sezone razvijen je dečiji, omladinski i kongresni turizam.Na teritoriji opštine Čajetina postoje tri matične osnovne škole, dva izdvojena odeljenja, kao i srednja Ugostiteljsko – turistička škola.

S obzirom na to da želimo da što širem krugu ljudi u Srbiji omogućimo korišćenje kvalitetnih i profesionalnih programa i usluga Akademije Oxford, i u Čajetini možemo da ponudimo kurseve stranih jezika, vrlo efikasne i odlično osmišljene, nakon kojih polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za razne poslove III ili IV stepena, ali i usluge prevodilaca i sudskih tumača koji vam mogu omogućiti da u Čajetini, na jednom mestu, dobijete kvalitetan i tačan prevod bilo kog zvaničnog dokumenta, a zatim i njegovu regularnu overu i sve to pod najpovoljnijim uslovima, kada su materijalna sredstva u pitanju

Šta sve mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Čajetina?

U našem prevodilačkom centru rade stručnjaci sa visokoškolskim diplomama za više od 40 svetskih jezika, koji, pored toga, imaju veliko iskustvo u radu sa zvaničnim dokumentima, budući da su upoznati i sa određenim zakonskim propisima i primenljivom stručnom pravnom terminologijom. Stoga, prevodioci i sudski tumači Čajetina mogu svojim klijentima da omoguće prevod sa bilo kog stranog jezika na srpski, kao i u obrnutom pravcu, sa nekog drugog na naš maternji jezik. U ponudi su, pre svega, najpopularniji i najrasprostranjeniju jezici, poput, engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, portugalskog i španskog, ali i oni koji se nude u malom broju prevodilačkih centara, tipa, korejskog, romskog, hebrejskog, pakistanskog, persijskog i estonskog. Zvanični spisi mogu biti prevedeni i na grčki, italijanski, turski, arapski i skandinavske jezike, to jest, finski, švedski, danski i norveški, kao i sa pomenutih na neke druge tražene jezike. Prevodilac i sudski tumač Čajetina u svom radu koristi i rumunski, albanski, holandski, češki, slovački, poljski, kao i hrvatski, bosanski, makedonski, mađarski, bugarski, ukrajinski, slovenački, ali i kineski, japanski, pa čak i latinski jezik, koji se više nigde ne govori, ali je prisutan u pisanim naučnim dokumentima. U našem timu nalazi se i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, osposobljen za pružanje usluga prevoda i overe dokumenata klijentima sa slušnim i govornim ograničenjima.

Budući da svi članovi našeg prevodilačkog centra, pored neophodnih znanja za obavljanje poslova vezanih za obradu zvaničnih dokumenata, poseduju i izuzetno široko opšte obrazovanje, kao i brojna i raznolika interesovanja, u mogućnosti smo da vam ponudimo uslugu koju ćete teško dobiti u nekoj drugoj instituciji na ovim prostorima, a koja podrazumeva prevod sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani, i to direkno, bez korišćenja našeg maternjeg jezika. U uobičajenim okolnostima, ovaj posao se obavlja tako što se angažuju dva stručnjaka – jedan za jezik osnovnog dokumenta, a drugi za ciljani, to jest, za jezik na koji se prevodi. Međutim, prevodioci i sudski tumači Čajetina mogu sve to da obave efikasnije i profesionalnije, a, podrazumeva se, i po nižoj ceni, budući da je za opisanu uslugu kod nas, pre svega, zadužen manji broj ljudi.

Ukoliko ste svoj dokument već preveli na traženi jezik u nekom drugom prevodilačkom centru, a sada vam je potrebna overa istog, možete računati na Akademiju Oxford! Kako je glavni cilj našeg rada, osim održavanja vrhunaskog nivoa kvaliteta usluga koje pružamo i povoljnih cena, i nastojanje da uvek budemo na raspolaganju svojim klijentima, prevodilac i sudski tumač Čajetina će na propisan način overiti i vaš prevod, te će morati da ga, jednako kao i materijale koji izlaze iz našeg prevodilačkog centra, pažljivo uporedi sa originalom, kako bi utvrdio da su oni sasvim jednaki. Reč je o tome da isključivo dokument prebačen na traženi jezik koji se u svim stavkama poklapa sa svojim izvorom može na sebi imati pečat licenciranog sudskog tumača, koji se i stavlja upravo sa ciljem da predstavlja zakonski garant da su prevodi i original zapravo identični pisani materijali, samo iskazani različitim jezikom.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevodilac i sudski tumač Čajetina ne može da overi doneti prevod, jer u njemu nešto nije urađeno u skladu sa predviđenim propisima, te ga tada preuzimaju naši iskusni lektori i korektori koji, redakturom celog sadržaja, detektuju ono što nije adekvatno ili nije u skladu sa originalom i, naravno, vrše potrebne korekcije.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Čajetina?

Možda se pitate zašto je uopšte važno overavati prevod nekog dokumenta, kada se, samim pomenutim činom, ništa praktično ne menja u njegovom sadržaju. No, nije u tome poenta, već u činjenici da materijal na kome se nalazi pečat sudskog tumača postaje legalan i upotrebljiv sa stanovišta prava i zakona upravo zbog toga što je ovlašćeno i stručno lice izvršilo kontrolu i potvrdilo da je prevod jednak originalu, te da ga može bez problema zameniti u međunarodnom pravnom prometu. Ma koliko da je savršeno urađen, neovereni prevod je potpuno bezvredan u pravnim, administrativnim i ostalim zvaničnim poslovima, uzevši u obzir da ne postoji dokaz da se njegov sadržaj poklapa sa izvornim, te ga, u toj formi, ne može uvažiti ni prihvatiti nijedna nadležna sistemska institucija.

S obzirom na to da je prvi korak u obradi zvaničnih dokumenata upravo sam prevod na ciljani jezik, u mogućnosti smo da ponudimo jednu od najkvalitetnijih usluga ove vrste u regionu, budući da su prevodioci i sudski tumači Čajetina vrhunski poznavaoci, a u mnogim slučajevima i izvorni govornici, svojih radnih jezika. Oni dokumenta prevode korektno i tačno, a posebno vode računa o preciznom prevodu stručnih termina, koji predstavljaju okosnicu materijala zvaničnog tipa. U toku rada uvažavaju sva gramatička, pravopisna i stilska pravila i nastoje da prevod bude sasvim u skladu sa duhom jezika koji je tražen. Sav njihov rad će prekontrolisati i lektori, pošto je vrlo dobro poznata činjenica da osoba koja radi na jednom dokumentu vrlo teško može da uoči i ispravi sve greške, te ovi stručnjaci popravljaju i ono što je, eventualno, preskočeno. Na početku procesa overe, prevodilac i sudski tumač Čajetina sistematično i studiozno poredi prevod sa njegovim izvorom i, kada utvrdi da među njima nema nepodudarnosti, overava prevod svojim pečatom i potpisuje ga. Tada ovaj dokument postaje validan i prihvatljiv u pravnom i zakonskom sistemu i može se odmah koristiti u praksi.

Dakle, korišćenje usluga našeg prevodilačkog centra vam omogućuje da za relativno kratko vreme, bez lutanja od službe do službe, na istom mestu dobijete izuzetno dobro urađen prevod vaših materijala, a zatim i njihovu overu, na zakonom predviđen način. Vaš jedini zadatak u ovom poslu jeste da nam na neki od predviđenih načina dostavite originalna dokumenta, kako bismo, neometano, mogli da uradimo kompletnu obradu. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom koordinatoru, a možete ih i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. U slučaju obrade zvanične dokumentacije isključena je mogućnost slanja skeniranih materijala na mejl, pošto se tako ne mogu dostaviti originali, ali jedino kada zahtevate da uradimo hitan prevod dokumenata dozvoljavamo dostavu tekstualnih sadržaja na ovakav način, s tim da ste, svakako, u obavezi da naknadno, a imajući u vidu rok koji ste odredili za završetak posla, dostavite u našu poslovnicu i originalna dokumenta.

Preporučljivo je i da, prilikom dogovaranja saradnje, napomenete kako bi vam odgovaralo da preuzmete obrađene materijale, to jest, hoćete li ih sami preuzeti iz naše filijale ili očekujete da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu koju navedete u zahtevu. Dokumenta možete dobiti preporučeno preko Pošte Srbije ili vam ih može dostaviti kurirska služba koja je naš dugogodišnji saradnik na tom planu. Pošto je ovo usluga koja se obavlja van prevodilačkog centra, njena cena uopšte nije povezana sa cenama overe,prevoda i ostalih delatnosti naših jezičkih stručnjaka, te ćete je, u iznosu koji odredi dostavna služba, platiti direktno, prilikom preuzimanja pošiljke.

Cene usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford dostupne su vam na zvaničnom sajtu naše kompanije, a o njima vas mogu informisati i ovlašćeni koordinatori u poslovnici. Bilo bi dobro da znate da se troškovi prevoda obračunavaju prema broju prevedenih strana, a na jednoj od njih se, kako propisuju pravila prevodilačke profesije, nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, u šta su ubrojani i razmaci. To važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta. Kada je u pitanju cena hitnog prevoda, njena visina se izračunava kada na bazičnu cenu dodate taksu za hitnost, koja zavisi kako od broja obrađenih strana, tako i od kratkoće roka koji ste vi, kao klijent, odredili.

Koja sve dokumenta za vas mogu obraditi prevodioci i sudski tumači Čajetina?

Budući da rad naših jezičkih stručnjaka podrazimeva tačnost prevedenog teksta, efikasnost, maksimalno poštovanje vaših zahteva i jedne od najpovoljnijih cena na tržištu, možete im, bez ustezanja, poveriti obradu bukvalno svih vrsta zvaničnih dokumenata i očekivati uslugu na vrhunskom nivou.

Pored različitih vrsta izveštaja – godišnjih, finansijskih, revizorskih i ostalih, prevodilac i sudski tumač Čajetina prevodi i overava i sva poslovna dokumenta, kao što su rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, bulansi uspeha i stanja, poreski identifikacioni brij (PIB), poslovne odluke, statut preduzeća, ali i kompletna dokumentacija potrebna za učešće na nekom tenderu, poput obrazaca, predmera, uputstava za ponuđače, opštih uslova i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama. Predmet prevoda i overe mogu biti i razni ugovori, kako poslovni, tako i oni sudski definisani, kao što su, na primer, ugovor o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni, o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi, a u našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod i izvoda iz APR-a (Agencije za privredne registre), kao i tehničke, građevinske i naučne dokumentacije u koju, pored ostalog, spadaju deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje.

Prevodioci i sudski tumači Čajetina često rade i sa dokumentima koja se odnose na nivo obrazovanja klijenata ili na neki segment obrazovnog sistema, kao što su diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, ali i sa različitim potvrdama i uverenjima koja se, u pojedinim situacijama, ponose nadležnim institucijama, odnosno, sa potvrdom o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda, o redovnom školovanju, studiranju ili zaposlenju, te o redovnim primanjima, o stanju na bankovnom računu, o neosuđivanosti, slobodnom bračnom stanju, ali i sa uverenjem o državljanstvu, o nekažnjavanju ili o položenim ispitima. Osim zvanične forme prevoda izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lične karte i pasoša, kod nas možete dobiti overen prevod i svih vrsta dozvola: radne, vozačke, saobraćajne, za boravak i mnogih drugih, kao i bilo kog dokumenta koji je povezan sa medicinom ili farmacijom, što će reći: specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda i dokumentacije o medicinskim proizvodima.

Jedna smo od retkih institucija u kojoj se radi valjani prevod tekovina Evropske Unije, a prevodilac i sudski tumač Čajetina može da vam omogući dobijanje overenog prevoda i svih ostalih pravnih akata, to jest, dokumenata koja se koriste u sudskim i pravosudnim organima i poslovima. To su, između ostalih, razni pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, izjave pojedinaca, punomoćja, kao i licence, sertifikati, zahtev za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju i sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja.

Zaštita dokumenata koje obrađujemo je nešto o čemu se posebno vodi računa, pa svi naši klijenti mogu biti sigurni da će na sve načine biti onemogućena bilo kakva nepoželjna upotreba njihovih materijala, a njihovi podaci čuvani u najvećoj tajnosti. Tome u prilog ide i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Čajetina, pre imenovanja, položili predviđenu zakletvu pred nadležnim pravosudnim organima Republike Srbije, te da su se na taj način obavezali da će posao obavljati u skladu sa važećim regulativama i iznad svega poštovati privatnost svojih stranaka.

Šta je haški Apostille pečat?

Apostille potvrda zahteva se za legalizaciju pojedinih zvaničnih materijala i izrađena je u formi štambilja u koji se na strogo propisan način upisuju traženi podaci. Ona ni u jednom slučaju ne isključuje overu sudskog tumača, a, takođe, nije ni predviđena za sva dokumenta. Nikada se ne radi za isprave koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici i za administrativne isprave koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Apostille overu ne vrše prevodioci i sudski tumači Čajetina, već ovlašćeni sudija ili predsednik osnovnog suda, te tako u našem centru možete dobiti samo pojedine informacije o apostiliranju, a ostale ćete morati da potražite u nadležnoj pravosudnoj instituciji, na koju će vas, svakako, uputiti naši stručnjaci. Ukoliko je, dakle, Apostille overa predviđena za vaš dokument, treba da znate da postoji manje i više komplikovana procedura koja se na nju odnosi. Može se, naime, desiti da se u vašem slučaju traži prevod Apostille pečata, te tada, urađeni prevod overavate u sudu, a onda ga ponovo donosite nama kako bi se preveo sadržaj pečata i uradila overa od strane sudskog tumača. Drugi slučaj je mnogo manje zahtevan, jer se, jednostavno, prevedeni dokument nosi u sud na apostiliranje i posao je gotov.

U svakom slučaju, naša najtoplija preporuka je da se o svim detaljima koji se tiču ove overe na vreme raspitate u nadležnoj ustanovi, kako biste, pre svega sebe, a i ostale sa kojima sarađujete, poštedeli nepotrebnih komplikacija.

Kako do obaveštenja o Apostille overi?

U Sudskoj jedinici u Čajetini možete dobiti potrebne informacije o opisanoj formalnosti, ukoliko se obratite službenom licu u prostorijama ove instutucij u Zlatiborskoj ulici 28, ili pozovete 031-831-282. Ako bude neophodno, možete otići i u instituciju višeg ranga, to jest, Osnovni sud u Užicu, u Ulici Nade Matić 6. Tamošnji broj telefona je 031-513-105.


Kategorije prevoda za Čajetina

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Čajetinu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Čajetina

Spisak sudskih tumača za grad ČajetinaSudski tumači za grad ČajetinaSpisak sudskih tumača za grad Čajetina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Čajetina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ČajetinaSudski tumači za grad ČajetinaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Čajetina

Sudski tumači i prevodioci u Čajetini

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!