Sudski tumači i prevodioci Kikinda

Grad Kikinda je sedište opštine sa istim imenom, koja se nalazi u severnom Banatu, vrlo blizu srpsko – rumunske granice. Osim samog grada, kao administrativnog, ekonomskog i kulturnog centra ovog dela Vojvodine, teritoriju opštine čini i desetak naseljenih mesta: Iđoš, Mokrin, Banatska Topola, sa seocetom Vincaidom, Novi Kozarci, Nakovo, Banatsko Veliko Selo, Bašaid, sa seocetom Bikač, Rusko Selo i Sajan.

Kikinda je grad ravničarskog tipa, udaljena 127 kilometara od glavnog grada Srbije. Pripada takozvanim planski organizovanim naseljima, što podrazumeva široke ulice koje su pravilno ušorene i seku se pod pravim uglom. U centru se nalazi veliki trg sa crkvom i drugim bitnim objektima.

Područje na kome se nalazi ovaj grad neseljeno je pre otprilike 250 godina, a prvi stanovnici bili su srpski graničari koji su, nakon Požarevačkog mira, štitili granicu između Austrije i Turske. Dvadesetak godina kasnije, austrijska carica Marija Terezija posebnom odredbom formira privilegovani Velikokikindski distrikt, sa sedištem u Kikindi, kome je pripadalo još 9 naselja srpskih graničara u srednjem i severnom Banatu. Stanovnici ovog okruga uživali su, u okviru austrijske monarhije, značajne političke i ekonomske povlastice. Kraj 19. veka ovim krajevima doneo je miran period okarakterisan urbanim i privrednim razvojem, a ulazak srpske vojske u Kikindu, na kraju Prvog svetskog rata, predstavljao je ispunjenje dugotrajnih nastojanja Srba nastanjenih na severu Banata za ujedinjenjem sa matičnom državom.Više od 25 hiljada stanovnika, koliko ih je danas registrovano na području opštine Kikinda, bavi se poljoprivrednom proizvodnjom ili radi u metalskoj, naftnoj, hemijskoj, prehrambenoj ili prerađivačkoj industriji koje su u ovom kraju razvijene. U samom gradu ima 7 osnovnih škola i po jedna u ostalim opštinskim naseljima. U Kikindi se nalazi i gimnazija, tri srednje stručne škole, niža muzička, Više škola za obrazivanje vaspitača i Dom učenika srednjih škola.

Najstarija ustanova kulture u Kikindi je Narodna biblioteka, a tu je i Narodno pozorište i mnoge druge institucije koje obogaćuju društveni život ovog grada

Kako bi bez većih problema završili administrativne i druge poslove koji se odnose na inostransvo, građani, pre svega, moraju imati overen prevod dokumenata, pa je i u ovom gradu Akademija Oxfotd tu da pomogne! Prevodioci i sudski tumači Kikinda svim zainteresovanim klijentima omogućuju brzo i pouzdano prevođenje svih vrsta zvaničnih spisa, a nakon toga i adekvatnu overu istih pečatom licenciranog sudskog tumača. Osim vrhunskog kvaliteta usluga, pred zakonom su obavezani, u formi zakletve koju su položili, da će bezuslovno čuvati poslovne tajne, odnosno podatke do kojih tokom rada dolaze, kao i uostalom opštu privatnost svojih klijenata. Dakle, sadarnja sa našim stručnjacima vam obezbeđuje svu moguću bezbednost, zaštitu vaših materijala od bilo kakve neželjene upotrebe, kao i dobijanje prevoda na vrhunskom nivou, te zvaničnog karaktera traženog dokumenta, što će omogućiti pečat ovlašćenog sudskog tumača.

TESTOVI


Prevodioci i sudski tumači Kikinda

Prevodioci i sudski tumači Kikinada su najčešće i izvorni govornici svog radnog jezika, a svi oni, osim diplome odgovarajuće grupe na Filološkom fakultetu, poseduju i vanredno dobro poznavanje zakonskih propisa i termina koji se odnose na prevod zvanične dokumentacije. Blagodareći visokim stručnim kvalifikacijama, kao i širokom opštem obrazovanju i raznovrsnim interesovanjima naših jezičkih profesionalaca, u mogućnosti smo da vam ponudimo i uslugu koja nije baš česta u prevodilačkim centrima, a to je neposredno prevođenje dokumenata i javnih isprava sa jednog na drugi strani jezik, bez obaveznog međuprevoda na naš maternji. Ovakav način rada ne samo da je efikasniji, već sasvim ide na ruku klijentima, koji će za kratko vreme i po nižoj ceni dobiti prevod na zavidnom nivou kvaliteta.

Prevodioci i sudski tumači Kikinda su specijalizovani za rad sa dokumentima izdatim na, verovali ili ne, čak 40 različitih jezika. Ne samo da kod nas možete dobiti uobičajeni prevod sa ili na srpski jezik ili neki od jezika naroda bivše Jugoslavije, poput hrvatskog, slovenačkog, bosanskog ili makedonskog, već i overen prevod u okviru najtraženijih evropskih jezika, kao što su engleski, nemački, ruski, francuski, španski, portugalski, italijanski, ali i grčki, turski, holandski, ukrajinski, češki, a uz to i poljski, slovački i skandinavski jezici – švedski, norveški i finski. Prevodilac i sudski tumač Kikinda nudi i mogućnost prevoda na kineski, japanski, arapski ili latinski, ali i u suprotnom smeru – sa pomenutih jezika na neki drugi. U našem timu se, pored specijalizovanog stručnjaka za znakovni jezik, nalaze i jezički profesionalci kakve ćete retko gde u Srbiji pronaći, a to su vrhunski poznavaoci estonskog, pakistanskog, korejskog, romskog, hebrejskog i persijskog jezika.

Jedan od mnogih zakona prevodilačke profesije propisuje dužinu jedne odštampane stranice prevedenog teksta. Prema njemu, to iznosi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči, pa sve pomenuto primenjuju i prevodioci i sudski tumači Kikinda i to u radu sa bilo kojim tekstualnim sadržajima, pa i zvaničnim dokumentima.

Nemojte misliti da u našem prevodilačkom centru možete dobiti samo objedinjeni paket usluga, odnosno i prevod i overu. To svakako jeste ono za šta nam se klijenti najčešće obraćaju, ali nije obavezujuće, što znači da, recimo, možete doneti i prevod dokumenata koji je već neko drugi za vas uradio, a prevodilac i sudski tumač Kikinda će, ispoštovavši zakonsku proceduru, uraditi overu i omogućiti vam da pomenuti materijal dalje koristite u pravnom prometu. U slučaju da se otkrije da vaš prevod nije urađen na odgovarajući način ili da vi sami nalazite da nešto u njemu treba menjati, možemo da ponudimo redakturu pomenutog teksta koju će uraditi naši profesionalni lektori i korektori. Nakon njihove intervencije, budite sigurni da ćete imati prevod urađen prema svim važećim standardima, precizan i korektan, koji će sudski tumač bez problema moći da overi.

Dokumentacija koju obrađuje prevodilac i sudski tumač Kikinda

Iako može da zvuči pretenciozno ako kažemo da naši licencirani stručnjaci prevode i overavaju sve vrste pisanih dokumenata, to jeste zaista tako!

Svi spisi i isprave koji se odnose isključivo na jednu osobu, odnosno, tretiraju se kao lični, mogu biti predmet prevoda i overe. To su, pre svih, lična karta, pasoš i vozačka dozvola, a onda i izvod iz matične knjige rođenih, uvrenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i radna dozvola

Međunarodna poslovna komunikacija, kao i, uopšte uzev, vođenje biznisa van granica jedne države, neće biti moguće bez overenog prevoda rešenja o osnivanju privrednog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, revizorskih izveštaja, a uz to i bilansa uspeha i stanja, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnjih izveštaja i poreskog identifikacionog broja (PIB-a). Prevodilac i sudski tumač Kikinda iz ove sfere prevodi i overava i svu tendersku dokumentaciju, koja je nezaobilazna u savremenom poslovanju, kao i razne vrste faktura, poslovnih odluka i ugovora, kao što su, recimo,kupoprodajni, te ugovori o saradnji ili prometu roba i usluga. U poslovnu dokumentaciju bi se mogla uvrstiti i sva ona koja se tiče tehnike ili građevinarstva, te se, tako, overeni prevodi izdaju i za naučne i tehničke patente, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, kao i za deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

Prevodioci i sudski tumači Kikinda su obučeni i za rad sa svim uverenjima, potvrdama, izjavama ili saglasnostima koje se u nekim situacijama podnose nadležnim službama, te se overeni prevodi uglavnom traže za potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, kao i za različite izjave pojedinaca i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može ući u bračne vode sa državljninom ili državljankom bilo koje strane zemlje.

Savremeno doba i otvorene granice mnogima su pružili mogućnost da se školuju, usavršavaju ili zaposle u nekoj stranoj zemlji, pa se nametnula i potreba za prevodom i overom mnogih pisanih dokumenata koja se tiču obrazovanja ili samih obrazovnih ustanova. Prevodilac i sudski tumač Kikinda može za svoje klijente da izda overeni prevod diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, te svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima ili nastavnih planova i programa fakulteta.

Sva pravna akta koja se tiču međunarodnih pravnih poslova mogu, takođe, biti predmet prevoda i overe, a ovde spadaju razni pravilnici, sertifikati, sudske odluke, izveštaji, punomoćja, licence, ali i zahtev za dobijanje vize, ugovori, kao što je, recimo, onaj o doživotnom izdržavanju, te dozvole za boravak i sve vrste sudskih presuda i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Kikinda?

Da bi prevod vaših dokumenata postao zakonski validan neohodno je da ona budu overena pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Sledeći zakonom propisan proces, prevodilac i sudski tumač Kikinda će, pre same overe, detaljno pregledati prevod, a zatim ga sistematično i pažljivo uporediti sa originalom. Radi se o tome da se ove dve verzije istog pisanog materijala smeju razlikovati samo u jeziku kojim su napisane, a da se u svemu ostalom moraju apsolutno poklapati, kako u pogledu podataka koji su u njima sadržani, tako i u pogledu stila i upotrebljene pravne i zakonske terminologije. Podrazumeva se da je obavezno da prevod bude urađen u duhu traženog jezika, uz poštovanje svih gramatičkih i pravopisnih pravila. Kada se utvrdi jednakost izvornog i prevedenog spisa, na ovaj potonji se stavlja pečat sudskog tumača Kikinda, koji na sebi ima jedinstveni registracioni broj. Na taj način, novi dokument postaje legalan u svakom smislu i može se, umesto originala, koristiti u međunarodnom pravnom, poslovnom i drugom zvaničnom saobraćaju.

Jasno je, dakle, da je za overu zvaničnih dokumenata neophodno da prevodilac i sudski tumač Kikinda mora da ima uvid u vaša originalna dokumenta, kako bi ih sravnio sa prevodima, pa napominjemo da nam neizostavno dostavite izvorne materijale koje ćemo obrađivati ili, u krajnjoj liniji, njihove kopije, na propisan način overene u nadležnoj službi. Dokumenta nam možete poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili nekom kurirskom službom koja posluje u vašem gradu, a možete ih i lično predati koordinatoru u našoj poslovnici. Isključivo u slučaju da vaša dokumentacija mora hitno da se prevede, što podrazumeva mnogo kraći rok od uobičajenog, nudimo vam mogućnost da dokumenta skenirate i pošaljete ih na naš mejl. Međutim, i u ovoj situaciji ne smete zaboraviti da nam originalna dokumenta blagovremeno dostavite na neki od pomenuta dva načina, pošto bez toga nećemo moći da obradimo vaše materijale u predviđenom roku.

Preporučljivo je da prilikom predaje ili dostave dokumenata napomenete našem ovlašćenom službeniku na koji način želite da vam ona budu uručena kada se posao završi. Svoje prevode i originale možete sami preuzeti u našoj filijali ili ih možete dobiti na navedenu adresu. Šaljemo ih preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom koju obično angažujemo, a sama služba koja vrši dostavu će odrediti visinu novčanih sredstava koju je potrebno da izdvojite za ovu uslugu. Pomenutu cenu plaćate nezavisno od cena naših usluga, koje možete videti u zvničnom cenovniku Akademije Oxford. Sve ove informacije možete dobiti na našem oficijelnom sajtu ili od ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici.

Osim usluga prevodilaca i sudskih tumača, kao i lektora i korektora, Akademija Oxford svim stanovnicima Kikinde i okolnih mesta sa zadovoljstvom može da ponudi i profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, bez koga se danas ne može ni zamisliti poslovanje ili obrazovanje. Takođe, za sve buduće srednjoškolce i studente organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, kao i kurseve jezika koje vode iskusni i kvalifikovani predavači, a nakon kojih dobijate međunarodno priznate sertifikate o znanju koje ste stekli.

Dodatne informacije o overi

Postoje zvanična dokumenta za koja se, pored overe pečatom licenciranog sudskog tumača, zahteva i neka vrsta dodatne potvrde i to takozvanim Apostille pečatom. Kako apostiliranje ne spada u nadležnost sudskog tumača, već u domen rada pravosudnih organa, preporučuje se da blagovremeno prikupite sve informacije u nekom osnovnom sudu, koji su za pomenute poslove zaduženi na području naše zemlje. Veoma je važno da ovlašćenom službeniku, pre svega, kažete koji je dokument u pitanju, kao u za šta tačno planirate da ga koristite u daljem pravnom pometu. Ukoliko se pokaže da je za vaš dokument potrebna Apostille overa, napominjemo da je bitno da saznate da li se pomenuti pečat stavlja samo na prevod ili je neophodno da on bude i na prevodu i na originalu. Takođe, za neka dokumenta zakon predviđe da se, pored prevoda sadržaja, mora uraditi i prevod Apostille pečata, pa se obavezno raspitajte i o ovom detalju.

Zvanični spisi na kojima se nalazi Apostille pečat su oslobođeni svake druge overe i mogu se, bez ikakvih problema, koristiti u pravnom prometu svih zemalja koje su potpisale hašku Konvenciju, na osnovu čijih odredaba je i uvedeno apostiliranje.

Gde pitati za Apostille overu?

Svi žitelji Kikinde i susednih mesta informacije o legalizaciji dokumenata namenjenih upotrebi van granica jedne države mogu dobiti u odgovarajućoj službi Osnovnog suda u Kikindi, koji se nalazi u Ulici Svetozara Miletića broj 1. Obaveštenja možete da pokušate da dobijete i na brojeve telefona 0230-22-821 ili 0230-22-822.

U slučaju da i, pored ovako detaljnog opisa, postoje neke pojedinosti koje bi trebalo razjasniti, bez ustezanja možete kontaktirati našeg koordinatora i dobiti odgovore na sva pitanja. Ako to bude bilo potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju u našoj poslovnici.


Kategorije prevoda za Kikinda

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kikindu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kikinda

Spisak sudskih tumača za grad KikindaSudski tumači za grad KikindaSpisak sudskih tumača za grad Kikinda

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kikinda

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KikindaSudski tumači za grad KikindaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kikinda

Sudski tumači i prevodioci u Kikindi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!