Sudski tumači i prevodioci Kraljevo

Kraljevo je centralni grad Raškog okruga, a nalazi se u kotlini koju okružuju šumadijske, kopaoničke i starovlaške planine. Smešten na ušću reke Ibar u Moravu, graniči se sa 8 opština: Čačkom, Kragujevcom, Vrnjačkom Banjom, Raškom, Knićem, Rekovcem, Aleksandrovcem i Lučanima. Grad obuhvata 92 naseljena mesta, a prema podacima sa popisa iz 2011. godine, u njemu živi više od 125 hiljada ljudi.

Deo Srbije u kome se nalazi Kraljevo je, zbog povoljnog geografskog položaja i ušća dveju reka, oduvek bio pogodno mesto za život. Grad je, tokom vekova, više puta menjao ime. Prvi put se spominje pod nazivom Ruda Polja, a kasnije se čak koristio i dvojni naziv: Rudopolje i Karanovac. Nakon što je ovo mesto posetio kralj Milan Obrenocić 1882. godine, naziv je preinačen u Kraljevo. U periodu nakon Drugog svetskog rata, u skladu sa aktuelnom politikom, grad je dobio ime Rankovićevo, ali se vrlo brzo vratilo i ustalilo današnje ime.

Područje koje zauzima grad Kraljevo bilo je u sastavu srpske države od samog njenog nastanka, a o njegovoj ulozi u društvenom, političkom i privrednom životu svedoče mnogi spomenici u okolini ovog mesta. Manastir Studenica, zadužbina velikog župana Stefana Nemanje, podignut je krajem 12. veka i nalazi se na listi svetske kulturne baštine i pod zaštitom UNESCO-a. Početkom narednog veka izgrađen je i manastir Žiča, kao zadužbina Stefana Prvovenčanog. Žiča je od 1219. godine bila i sedište prvog srpskog arhiepiskopa, Svetog Save, kao i autokefalne srpske crkve. U neposrednoj blizini Kraljeva, na strateški važnom mestu, u 13. veku podignut je i utvrđeni grad Maglić.Danas Kraljevo predstavlja prosvetni, kulturni, administrativni i turistički centar svog regiona. Osim toga u ovom gradu su smešteni gotovo svi privredni kapaciteti jugozapadne Srbije. Najviše se ističu preduzeća koja se bave trgovinom, kao i ona vezana za preređivačku industriju. Od velike važnosti za razvoj Kraljeva je i obližnji aerodrom „Morava“ u Lađevcima, koji se od 2012. godine koristi za civilni i kargo saobraćaj. Ovaj kraj je veoma privlačan i za turiste, pošto su u blizini jedne od najpoznatijih banja na teritoriji Srbije – Vrnjačka, Mataruška, Bogutovačka, Vitanovačka i Sirčanska.

Već dve godine, u Kraljevu postoji i uspešno radi i poslovnica Akademije Oxford. Nalazi se u neposrednoj blitini Trga oslobođenja, u Hajduk Veljkovoj ulici broj 2 i svim zainteresovanim stanovnicima ovog grada i okoline nudi dobro organizovanu i kvalitetnu obuku za rad na računarima, bez koje se ne može ni zamisliti savremeno poslovanje ili obrazovanje. Ovde, takođe, možete pohađati i kurseve stranih jezika za sve nivoe i, pošto položite završni test, dobiti međunarodno priznati sertifikat o nivou znanja koje ste stekli. Uz to, organizujemo i nastavu za kvalifikacije za najrazličitija tanimanja III i IV stepena stručne spreme, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita za sve obrazovne institucije. Ono po čemu smo naročito poznati su prevodioci i sudski tumači Kraljevo, vrhunski profesionalci, kadri da za kratko vreme i po povoljnim cenama urade prevod i overu svih vrsta ličnih isprava i dokumenata.

TESTOVI


Prevodioci i sudski tumači Kraljevo

Često se u administrativnim poslovima ili u biznis transakcijama susrećemo sa potrebom da neki materijal prevedemo na drugi jezik, kako bi on mogao da se primeni u pravnom prometu određene države. Međutim, sam prevod dokumenata neće nam doneti mnogo koristi. Preciznije rečeno, iako su naizgled jednaki i po kvalitetu identični, običan i overen prevod dokumenata su dve sasvim različite stvari. Sam prevod je nemoguće koristiti u pravno nadležnim institucijama i, takav dokument neće prihvatiti ni jedna službe. S druge strane, overen prevod nosi i zvaničnu potvrdu da je prevedeni dokument veran originalu i da se slobodno može koristiti u međunarodnom saobraćaju. Da bi sudski tumač svojim pečatom i potpisom overio prevod nekog dokumenta, neophodno je da ga, pre toga, pažljivo uporedi sa originalom i uveri se da su oni po sadržaju, ali i u pogledu jezika, termina i stila kojim su napisani, potpuno jednaki.

Prevodioci i sudski tumači Kraljevo svima koji za tim imaju potrebu omogućuju da na istom mestu, po najpovoljnijim cenama na tržištu i u relativno kratkom roku, dobiju vrhunski urađen prevod svih vrsta dokumenata. Osim podrazumevanog prevoda sa i na srpski jezik, oni su dovoljno stručni, iskusni i obrazovani da mogu da urade i neposredan prevod u okviru dva strana jezika. Da pojasnimo, ukoliko vaš materijal treba, recimo, da se prevede sa engleskog na italijanski jezik, prevodioci i sudski tumači Kraljevo će to baš tako i uraditi, ne prevodeći između toga sadržaj na naš maternji jezik. Očigledno je da ovaj postupak štedi vaše vreme, ali i novac i pruža vam priliku da brzo i lako dođete do konačne verzije traženog dokumenta.

Prevodioci i sudski tumači Kraljevo stručno i odgovorno rade sa više od 40 svetskih jezika. Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom da uradimo prevod sa ili na engleski, ruski, francuski, nemački, italijanski, španski, grčki ili turski jezik, ističemo da u svom stručnom timu imamo i iskusne prevodioce za slovenački, holandski, arapski, ukrajinski, poljski, češki, slovački, kineski, japanski, kao i za sve skandinavske jezike, što će reći, norveški, švedski i finski. Prevodioci i sudski tumači Kraljevo prevode i overavaju dokumenta i lične isprave i u oviru jezika naših suseda: mađarskog, rumunskog, bugarskog, makedonskog, albanskog, bosansog i hrvatskog, a u prilici smo da ponudimo i usluge stručnjaka koje ćete retko gde na drugom mestu u Srbiji pronaći, a to je prevod i overa sa i na pakistanski, korejski, estonski, persijski i latinski jezik.

Ako već imate urađen prevod dokumenata koji treba i overiti, prevodioci i sudski tumači Kraljevo su opet tu za vas! Nakon što pažljivo uporedi prevod sa originalnim, to jest, izvornim dokumentom, sudski tumač Kraljevo će ga overiti svojim pečatom, ukoliko se uveri da su oni potpuno identični. Ako bude nekih problema, u smislu da prevod nije urađen na odgovarajući način ili vi sami njime niste zadovoljni iz nekog razloga, nudimo vam i uskugu redakture celog teksta, prilikom koje će naši vrhunski lektori i korektori ispraviti sve greške, bilo da se one tiču sadržaja dokumenta ili su jezičke, stilske ili, pak, terminološke prirode.

Valjalo bi da znate da je vaše poverenje jedna od stvari o kojoj u svom radu posebno vodimo računa. Prevodioci i sudski tumači Kraljevo su zakletvom obavezani da će čuvati sve profesionalne tajne, odnosno privatnost svojih klijenata. Oni su dužni da nikome ne odaju podatke koji su im dostupni, kao i da dokumentaciju koju prevode i overavaju zaštite od svih eventualnih zloupotreba. Jedino tako, uz stručnost i iskustvo koju poseduju, prevodioci i sudski tumači Kraljevo i mogu da obavljaju svoj posao, a u njihov kvalitet uverili su se svi oni koji su do sada sa nama sarađivali.

Cene svih usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Kraljevo nalaze se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Pri tome treba imati u vidu da zakoni prevodilačke profesije nalažu da jedna strana prevoda označava kucani tekst sa 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo će se primenjivati i kod prevoda dokumenata i ličnih isprava.

Kako dostaviti dokumenta na prevod i overu

Detaljno objašnjenje rada sudskog tumača imalo je za cilj da vam još jednom istakne neophodnost predavanja upravo izvornih, to jest originalnih dokumenata koja treba da obrade prevodioci i sudski tumači Kraljevo. Možete nam, naravno, dostaviti i njihove kopije, ali samo pod uslovom da su overene u za to nadležnoj državnoj instituciji.

Materijal možete doneti lično, u našu kraljevačku poslovnicu, u Ulici Hajduk Veljka broj 2 ili nam ga poslati na istu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od brojnih kraljevačkih kurirskih službi, kao što je, recimo, Aks Express Kurir.

U slučaju da od nas zahtevate hitan prevod dokumenata, neophodno je da dotični materijal što pre stigne do prevodilaca, kako bi mogli da započnu posao. Samo u toj situaciji, možete ga skenirati i poslati na naš mejl. Ipak, kako bi i sudski tumač mogao da u predviđenom roku završi svoj deo posla, bićete u obavezi da nam dostavite i originalna dokumenta, kako bi moglo da se izvrši njihovo upoređivanje sa prevodom, pre nego što se prevedeni dokument overi pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Prilikom dostave dokumenata, molimo vas da našem predstavniku naglasite na koji način biste želeli da vam ona budu dostavljena nakon završetka obrade. Ako vam ih šaljemo preporučeno preko „Pošte Srbije“ ili odabrane kurirske službe, moraćete da platite i iznos koji je za tu uslugu propisala dotična firma za dostavu.

Podrazumeva se, naravno, da dokumenta možete i lično preuzeti, dolaskom u našu poslovnicu u Kraljevu.

Koja to dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Kraljevo?

Dokumenta koja prevodioci i sudski tumači Kraljevo, nakon obavljenog posla, mogu da učine validnim u svom pravnom i poslovnom prometu obuhvatju kako lična, tako i poslovna, ali i ona vezana za obrazovni sistem, medicinu, farmaciju i pravosuđe.

U lična dokumenta, svakako, spadaju ona uobičajena, to jest, lična karta, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Tu su, zatim, i radna knjižica i radna dozvola, saobraćajna dozvola, zdravstvena knjižica, kao i izvod iz matične knjige venčanih i umrlih. U ovu veliku grupu dokumenata spadaju i sva ona koja su u vezi sa obrazovanjem, odnosno školskom spremom klijenata, poput, na primer, diplome i dodatka diplome, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, o diplomiranju ili o položenom stručnom ispitu. Prevodioci i sudski tumači Kraljevo prevode i overavaju i razne izjave i punomoćja, ukoliko kijent za tim ima potrebu.

Poslovna dokumentacija uvek podrazumeva nešto obimno i komplikovano, ali prevodioci i sudski tumači Kraljevo lako izlaze na kraj i sa ovakvom vrstom pisanih materijala. Rešenja o osnivanju privrednog lica, kupoprodajni ugovori, sve vrste faktura, patenata i septifikata, kao i statut i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, ali i revizorski, godišnji, berzanski i finansijski izveštaji mogu, posle obrade naših stručnjaka, postati validna dokumenta i na jeziku različitom od onog na kome su primarno izdata. Prevodioci i sudski tumači prihvataju i posao sa kompletnom tenderskom dokumentacijom, kao i izvode rešenja iz Agencije za privredne registre, ugovore o prodaji roba i usluga, raznovrsne pisane deklaracije i dokumentaciju za ponude.

Tehnička i medicinska dokumentacija je, takođe, čest predmet prevoda i overe. Tako prevodioci i sudski tumači Kraljevo rade sa svim atestima, laboratorijskim ispitivanjima uzoraka, prevodom sigurnosno – tehničkih listova, raznim potvrdama, poput onih o tehničkoj specifikaciji ili ispitivanju kvaliteta nekog proizvoda, ali i sa prevodima specifikacija lekova i preparata, karateristikama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za njihovu upotrebu, kao i raznim medicinskim istraživanjima i istorijama bolesti.

Za međunarodni pravni saobraćaj veoma je bitna i sudska i pravna dokumentacija, pa prevodioci i sudski tumači Kraljevo prevode i overavaju sve vrste zakona, Apostila, izveštaja, zapisnika i pravilnika, ali i sve sudske odluke i rešenja, kao i tužbe, nasledničke izjave, overe potpisa i saglasnosti o zastupanju.

Nadovera Apostille pečatom

Iako prevedena dokumenta, nakon što su overena pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postaju zakonski validna i jednaka originalu, postoje situacije kada je za korišćenje istih u međunarodnom pravnom prometu potrebna i dodatna overa, odnosno legalizacija overenog prevoda. To je takozvana overa Apostille pečatom koja je uvedena nakon što je određen broj zemalja 1961. godine potpisao Konvenciju u Hagu. Shodno tome, ukoliko će se prevedeni dokument koristiti u nekoj od ovih država, on mora biti overen, odnosno legalizovan i na ovaj način.

Prevodioci i sudski tumači Kraljevo nisu uvek upoznati sa potrebnim overama za svaki konkretan dokument, tako da je naš savet da se blagovremeno o tome raspitate u teritorijalno nadležnom sudu za mesto u kome je izdat dotični dokument.

U prilog ovoj preporuci ide i činjenica da postoji i nadovera dokumenata koja se tiču obrazovnog sistema, a koju vrši najpre Ministarsvo prosvete, pa onda Ministarsvo inostranih poslova, kao i diplomatsko –konzularna legalizacija ličnih isprava koju, logično, obavljaju diplomatsko – konzularni predstavnici države u kojoj će se ista koristiti.

Valjalo bi naglasiti da su organi u našoj zemlji, nadležni za poslove overe dokumenata, po redosledu sledeći: osnovni sudovi, Ministarsvo pravde, Ministarstvo inostranih poslova i, najzad, diplomatsko – konzularno predstavništvo države u kojoj će se koristiti prevedeni dokument.

Gde se raspirati o Apostille-u i nadoveri?

Sve informacije o pomenutim pitanjima možete dobiti u nadležnoj službi Osnovnog suda u Kraljevu, koji se nalazi u Pljakinoj ulici broj 4. Možete pokušati da obaveštenja dobijete i na sledeće brojeve telefona: 036-334-552, 036-334-278 ili 036-334-777. Izdvojena jedinica ovog suda nalazi se u Vrnjčkoj Banji, a pored osnovnog, u Kraljevu postoji i Viši sud, kao i Apelacioni, Prekršajni i Privredni sud.


Kategorije prevoda za Kraljevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kraljevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kraljevo

Spisak sudskih tumača za grad KraljevoSudski tumači za grad KraljevoSpisak sudskih tumača za grad Kraljevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kraljevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KraljevoSudski tumači za grad KraljevoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kraljevo

Sudski tumači i prevodioci u Kraljevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!