Sudski tumači i prevodioci Kruševac

Kruševac je za svoju prestonicu podigao srpski knez Lazar, a ime grada se prvi put spominje u povelji kojom je on Dubrovčanima potvrdio trgovačke privilegije koje su i ranije imali u ovom mestu.

Lazarev grad je bio izgrađen od oblog rečnog kamena po imenu „krušac“, pa se pretpostavlja da otuda potiče i njegovo ime. Nakon pogibije kneza Lazara u Boju na Kosovu 1389. godine, gradom je vladala kneginja Milica, a kasnije i njihov sin despot Stefan Lazarević. Nakon toga, na čelu Kruševca bio je Đurađ Branković, a Turci su ga osvojili sredinom 15. veka i nazvali ga Alađža Hisar, što znači „šareni grad“. Tek nakon nešto manje od četiri stoleća, Kruševac je oslobođen od osmanlijske vlasti i postao je jedan od značajnijih centara u ondašnjoj Srbiji.

Danas je ovaj grad administrativni, obrazovni, politički, kulturni i privredni centar Rasinskog okruga, a osim gradskog naselja Kruševac, u njegov sastav ulazi još 100 sela. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, na celoj teritoriji grada živi više od 130 hiljada ljudi.Pored velikih i uspešnih društvenih preduzeća, kao što su fabrika alkoholnih i bezalkoholnih pića „Rubin“, Hemijska industrija „Župa“, „Henkel – Merima“, „Trayal“ ili fabrika maziva „FAM“, u Kruševcu je registrovano više od 1200 privatnih preduzeća i preko 2 hiljade samostalnih radnji koje se bave različitim vrstama delatnosti.

U turističkom pogledu, ovaj grad u centralnoj Srbiji svakako ima šta da ponudi. Od znamenitosti koje privlače posetioce, izdvajaju se Lazarev grad, galerija Milića od Mačve, Spomenik kosovskim junacima, kao i spomenik Majka srbija i Majka Grčka, podignut u čast tradicionalnog prijateljstva između dve zemlje. Tu je i Kuća Simića i poznati Trg fontana. U blizini grada je i Ribarska Banja i čuveni manastir Ljubostinja, sa crkvom Uspenja Presvete Bogorodice. To je, zapravo, zadužbima kneginje Milice, a po legendi, podignut je na mestu gde je ona prvi put srela kneza Lazara.

Sasvim je logično da u Kruševcu, gradu slavne prošlosti i svetle budućnosti, postoji i predstavništvo Akademije Oxford i to u uskoj gradskoj zoni, nadomak hotela „Rubin“ i bioskopa „Kruševac“, u Ulici Majke Jugovića broj 28. Ovde vas, pored sertifikovanih kurseva stranih jezika, obuke za rad na računaru, kvalifkacija za razna zanimanja III ili IV stepena ili pripreme za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama ili na fakultetima, očekuju i visokokvalifikovani, iskusni i odgovorni prevodioci i sudski tumači Kruševac, koji će, na vaš zahtev, uraditi precizan prevod, a zatim i overiti sve vrste ličnih isprava i dokumenata.

TESTOVI


Koje usluge nude prevodioci i sudski tumači Kruševac?

Prevodioci i sudski tumači Kruševac će svim zainteresovanim stanovnicima ovog grada i okoline omogućiti da dobiju prevod i overu dokumenata za čak 40 jezika koji se govore širom sveta. To, svakako, podrazumeva i prevod stranih dokumenata na srpski, kao i njihovu overu, ali i rad sa svom dokumentacijom koju je potrebno sa našeg jezika prevesti na neki strani. Takođe, prevodioci i sudski tumači Kruševac su specijalizovani za uslugu direktnog prevoda sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani. Na taj način izbegavaju uobičajenu praksu da se traženi materijal prevodi najpre na srpski, a tek onda na krajnji jezik koji je naznačen u zahtevu. Ovakav postupak dovodi do toga da usluga koju vam nudimo bude jeftinija i obavljena za kraće vreme nego što je to obično slučaj.

Imate mogućnost i da našim stručnjacima dostavite već prevedena dokumenta koja samo treba da se overe. Tada će prevodioci i sudski tumači Kruševac izvršiti sistematično i pažljivo upoređivanje prevoda koji ste doneli sa originalnim dokumentima i tek pošto se uvere da je reč o identičnim dokumentima u pogledu sadržaja, ali i u jezičkom, stilskom i terminološkom pogledu, staviće na prevedenu verziju svoj pečat, potvrdivši time autentičnost prevoda. Tada ovaj dokument postaje važeći u pravnom i zakonskom smislu i možete ga, bez ikakvh prepreka i smetnji, koristiti u međunarodnom pravnom prometu, kao i za zaključivanje poslova, školovanje ili zaposlenje.

Ukoliko se, međutim, dogodi da vi sami niste zadovoljni prevodom koji je za vas uradio neko drugi ili je on urađen mimo pravila prevodilačkog zanata, nudimo i mogućnost potpune redakture teksta koji će uraditi stručni tim sastavljen od profesionalnih lektora i korektora. Nakon njihovog angažovanja, dobićete precizan i dobro upakovan prevod, u skladu sa svim karakteristikama izvornog dokumenta koji će sudski tumači Kruševac moći mirne duše da overe svojim pečatom i potpisom.

Kao što smo već napomenuli, prevod ličnih isprava i svih vrsta dokumentacije vršimo sa i na 40 stranih jezika, od kojih se najčešće traže, naravno, engleski, nemački, francuski, ruski, ali i španski, italijanski, portugalski, grčki, turski i arapski. Prevodioci i sudski tumači Kruševac rade prevode i overe i u okviru rumunskog, albanskog, bugarskog, holanskog, mađarskog, slovenačkog, hrvatskog, bosanskog i makedonskog, ali i poljskog, češkog, slovačkog, finskog, norveškog i švedskog. S ponosom ističemo i da se u našem timu nalaze ovlašćeni prevodioci i sudski tumači za japanski i kineski jezik, ali i za one jezike čije ćete prevode dobiti samo kod nas, poput korejskog, estonskog, pakistanskog i persijskog. Na zahtev klijenata radimo i prevode sa latinskog jezika, ali i na njega.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Kruševac?

Imajući u vidu da je samo prevedeni dokument, koji je na zakonom predviđen način overen od strane ovlašćenog sudskog tumača, validan u pravnom saobraćaju, možete da iskoristite pogodnost koji vam nude prevodioci i sudski tumači Kruševac i da na istom mestu, u dogovorenom roku i po, verovatno, najpovoljnijim cenama na tržištu, dobijete i prevod i overu dokumenata koja su vam potrebna.

Budući da sudski tumač Kruševac mora na početku svog dela posla da uporedi prevod sa originalnim materijalom, jasno je da nam, ukoliko od nas tražite ove usluge, morate dostaviti originalna dokumenta na uvid ili bar njihove, na propisan način, overene kopije.

Dokumentaciju nam možete dostaviti lično, dolaskom u našu poslovnicu, u centru Kruševca ili, ako vam je to previše komplikovano ili živite u okolini grada, posredstvom neke kurirske službe koja posluje na ovom prostoru, kao što je na primer „City Express“, „Aks Express Kurir“, „Bex“ ili „Incognito“. Materijal nam, takođe, možete poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom.

U slučaju da vam je prevod i overa dokumenata potrebna u znatno kraćem roku od onoga koji nudimo, što se označava kao takozvani „hitan prevod“, možete dokumenta skenirati i poslati ih na naš mejl. Svakako ćete, međutim, morati da nam naknadno dostavite i izvorna dokumenta, tačnije, originale, na uvid, jer ćete tako ubrzati čitav proces i moći da potrebna dokumenta, prevedena i overena, dobijete u zahtevanom roku.

Prilikom predavanja materijala i dogovora sa našim predstavnikom, valjalo bi da naglasite i na koji način vam najviše odgovara da gotova dokumenta preuzmete, to jest, hoćete li to uraditi lično, u prostorijama naše kruševačke poslovnice ili ćemo vam ih poslati kurirskom službom ili preporučenom pošiljkom posredstvom „Pošte Srbije“. Ukoliko se odlučite za drugu varijantu, naglašavamo da vi snosite troškove dostave materijala, koji se naplaćuju nezavisno od cene prevoda i overe, a koje je odredila dotična služba koja će izvršiti dostavu.

Što se tiče same cene prevoda, moramo da pojasnimo jedan bitan detalj. Naime, prevodilačka pravila nalažu da jedna strana otkucanog teksta prevoda obuhvata 1800 slovnih mesta, zajedno sa razmacima između reči. Ovo važi i u slučaju prevođenja dokumenata i ličnih isprava. Inače, sve cene prevoda i overe dokumenata zaintersovani klijenti mogu pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Kruševac?

Predmet rada prevodilaca i sudskih tumača Kruševac mogu biti bukvalno sve vrste dokumenata i ličnih isprava.

U lična dokumenta spadaju izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, radna i zdravstvena knjižica, vozačka i saobraćajna dozvola, punomoćja, istorija bolesti, radna dozvola, zatim diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o stečenom obrazovanju i završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocena. Tu su još i različite izjave, kao i potvrde – o zdravstvenom stanju, o prihodima, o redovnom školovanju, neosuđivanosti, slobodnom bračnom stanju, redovnom zaposlenju ili o stanju na bankovnom računu. Prevodioci i sudski tumači Kruševac obrađuju i uverenja o državljanstvu, nekaznjavanju, o položenim ispitima, kao i osnovne lične isprave – pasoš i ličnu kartu.

Dokumentacija pravnih lica koja se prevodi i overava, odnosno poslovna dokumentacija, obuhvata ugovore o prodaji roba i uluga, pisane deklaracije, statute i osnivačka akta preduzeća, godišnje, finansijske, revizorske i berzanske izveštaje, zatim rešenja o osnivanju privrednog lica, bilanse stanja i uspeha, kao i kupoprodajne ugovore, dokumentaciju za ponude i izvod rešenja iz Agencije za privredne registre. Prevoioci i sudski tumači Kruševac prevode i overavaju i razne fakture, sertifikate, anekse i patente, ali i kompletnu tendersku dokumentaciju. Na zahtev klijenata, moguće je izvršiti i prevod tekovina, odnosno pravnih akti, Evropske Unije.

Prevodioci i sudski tumači Kruševac prihvataju i pravnu i sudsku dokumentaciju, odnosno saglasnost o zastupanju, tužbe, sve vrste sudskih presuda i rešenja, kao i razne zapisnike, pravilnike, overe potpisa, nasledničke izjave, ali i odluke, izveštaje, Apostile i zakone, što će reći, sva pravna akta.

U medicinsku dokumentaciju koja se, nakon prevoda, overava spadaju razna medicinska istraživanja, uputstva za korišćenje lekova i preparata, kao i karakteristike dotičnih proizvoda, ali i prevodi specifikacija farmaceutskih i medicinskih proizvoda.

Prevodioci i sudski tumači Kruševac obrađuju i svu tehničku dokumentaciju, poput raznih vrsta atesta, sigurnosno – tehničkih listova, laboratorijskih ispitivanja uzoraka i svih tehničkih potvrda, kao što je, recimo, ona o tehničkoj specifikaciji proizvoda ili o ispitivanju kvaliteta istih.

Ovde bi trebalo podvući i to da su, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Kruševac položili zakletvu u kojoj stoji da će savesno obavljati svoju dužnost i postupati u skladu sa svim važećim propisima. Osim toga, oni su stekli visoko obrazovanje za određeni strani jezik, ili više njih, a i ovladali su prvnom terminologijom koja se prilikom prevođenja ličnih isprava i dokumenata koristi. Iznad svega, prevodioci i sudski tumači Kruševac poštuju privatnost svojih klijenata i čuvaju poverljivost podataka koji su im dostupni u dokumentima koja prevode, odnosno overavaju. Ako se za tim ukaže potreba, učiniće sve da materijal koji im je poveren zaštite od svake moguće zloupotrebe.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Osim uobičajene overe dokumenata počatom ovlašćenog sudskog tumača, za neka dokumenta predviđena je i overa takozvanim haškim Apostille pečatom, koji je uveden Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumenata 1961. godine. Naime, umesto da se sprovodi uobičajena i prilično komplikovana praksa legalizacije stranih dokumenata, uvedeno je pravilo da se dokument overava Apostille pečatom.

Ova vrsta overe se primenjuje na isprave koje izdaju sudske pisarnice i sudski izvršitelji, javna tužilaštva ili organi državnog pravosuđa, kao i na administrativne isprave, one koje je izdao ili overio javni beležnik, ali i službene overe potpisa na privatnim ispravama i službene navode o upisima u javne knjige. Apostille pečat se ne zahteva kod isprava koje su izdale ambasade ili konzulati i one koje su direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao.

U našoj zemlji, Apostille overu vrši sud, a ukoliko niste sigurni da li dokument koji prevodite treba da sadrži ovu overu, odnosno da li Apostille pečat treba takođe prevoditi, trebalo bi da se o tome blagovremeno raspitate u teritorijalno nadležnom sudu, pošto prevodioci i sudski tumači Kruševac nisu dužni da budu upućeni u sve ove podatke.

Gde dobiti informacije o Apostille-u?

Sve informacije o ovom i sličnim pitanjima možete dobiti u Osnovnom sudu u Kruševcu, koji se nalazi na Trgu kosovskih junaka broj 3. Možete pokušati da se o svemu obavestite i preko telefona 037-413-600, a u okviru kruševačkog Osnovnog suda postoji pet odeljenja: građansko, krivično, pripremno, kao i odeljenje radnih sporova i sudske prakse. U sastavu ove nadležne instutucije radi i izsvojena sudska jedinica u Varvarinu.

U slucaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa prevodom, overom sudskog tumača ili overom Apostille pečatom, možete kontaktirati našeg ovlašćenog predstavnika u Kruševcu, to jest doći lično u našu poslovnicu ili pozvati nas na broj telefona 037-20-29-20. Ako i nakon toga bude nejasnoća, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa stručnim licem i pokušati da sve razjasnimo.


Kategorije prevoda za Kruševac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kruševac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kruševac

Spisak sudskih tumača za grad KruševacSudski tumači za grad KruševacSpisak sudskih tumača za grad Kruševac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kruševac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KruševacSudski tumači za grad KruševacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kruševac

Sudski tumači i prevodioci u Kruševcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!