Sudski tumači i prevodioci Merošina

Naselje Merošina nalazi se u jugoistočnoj Srbiji. Smešteno je u severozapadnom delu niške kotline, između ogranaka planine Mali Jastrebac i reke Južne Morave. Merošina predstavlja administrativni centar opštine sa istim imenom i pripada Nišavskom upravnom okrugu. Ovo područje ima povoljan geografski položaj, zahvaljujući raznovrsnosti zemljišta, kao i hidrografskim i biogeografskim karakteristikama. Po veličini spada u red manjih opština, a čini je 27 naselja. Graniči se sa Doljevcem, Prokupljem, Nišom, Žitorađom i Aleksincem, a kroz teritoriju opštine prolazi magistralni put Niš - Prokuplje.

Naselje Merošina nastalo je u 14. veku, a u istorijskim dokumntima se prvi put javlja u spisima iz perioda vladavine Stefana Dečanskog, oca cara Dušana. On je, naime, u ovim krajevima često odsedao sa svojom vojskom, uoči ratnih pohoda na Vizantiju ili borbe protiv Bugara. Međutim, na osnovu arheoloških iskopina, svakako se može zaključiti da su ovde ljudi živeli i mnogo ranije, još u doba Rimske imperije.

Pretpostavlja se da naziv Merošina potiče od grčke reči „meropah“, što znači „kmet“. To su bili potčinjeni stanovnici koji su čuvali granice, zidali kuće, bavili se zemljoradnjom, a prema Dušanovom zakoniku, bili su vezani za vlastelina i njegovu zemlju. Svako ko bi pokušao da pobegne bio bi strogo i često svirepo kažnjavan. Zemlja vladara zvala se „meropšina“, te otuda i ime ovog naselja.Danas u mestu Merošina živi oko hiljadu ljudi, a cela opština broji nešto malje od 15 hiljada stanovnika. Žitelji se mahom bave poljoprivredom, a ovaj deo naše zemlje je posebno poznat po voćarstvu. U Merošini i okolini gaji se čuvena „oblačinska višnja“, ali i šljiva, jagoda, malina i kupina. Značajna je i proizvodnja ranog povrća pod plastenicima.

U naselju Merošina nalazi se osnovna škola sa pet isturenih osmogodišnjih odeljenja, a u gotovo svakom selu u opštini rade četvorogodišnje škole. Kulturni život u Merošini odvija se posredstvom mesne Narodne biblioteke, koja raspolaže sa tridesetak hiljada knjiga i publikacija. U okviru ove ustanove rade folklorna i muzička sekcija, kao i plesna grupa. Narodna biblioteka u Merošini bavi se i izdavaštvom i organizacijom kulturnih manifestacija, kojima se čuva i neguje tradicija.

Za unapređenje turističke ponude ovog kraja značajno je obližnje Oblačinsko jezero, koje bi bilo divno mesto za odmor i rekreaciju, ali i za lov u Malom i Velikom Jastrepcu. Ovo je i idealna lokacija za sportove na vodi, a ponekad se održava i tradicionalna Oblačinska regata.

Merošina je još jedno u nizu mesta u našoj zemlji čiji stanovnici mogu da koriste usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, ukoliko imaju potrebu za kvalitetnim prevodom i overom službenih materijala. Prevodioci i sudski tumači Merošina, naime, rade sa više od 40 stranih jezika i sprovode overu u skladu sa zakonom propisanom procedurom. Kod nas možete dobiti i profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, obuku za korišćenje računara, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, a imate mogućnost i da pohađate neki od kurseva stranih jezika i da, nakon toga, dobijete međunarodno priznat sertifikat.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Merošina?

U našem prevodilačkom centru radi se sa više od 40 jezika koji se govore šitom sveta, u koje spadaju i jezici koji se retko nude u ostalim institucijama iz ove branše. To su, recimo, estonski, persijski, hebrejski, korejski, pakistanski i romski. Pored prevoda koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, najčešće se traže oni u okviru engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog, portugalskog, španskog, kao i grčkog, italijanskog, turskog i arapskog jezika. Prevodioci i sudski tumači Merošina kvalifikovani su i za rad sa ukrajinskim, holandskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa skandinavskim jezicima - norveškim, danskim, finskim i švedskim, te sa jezicima naših suseda ili nekadašnjih sunarodnika: hrvatskim, slovenačkim, bosanskim, makedonskim, bugarskim, albanskim, rumunskim i mađarskim. Sadržaji zvanične dokumentacije mogu biti prebačeni i sa ili na kineski, japanski, ali i latinski jezik, koji se, iako se više ne smatra živim, može pronaći u pisanoj medicinskoj, pravnoj, veterinarskoj i farmaceutskoj dokumentaciji. U skladu sa savremenim nastojanjima da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti obezbedi nesmetano obavljanje svih vrsta poslova, u svoje redove smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Kako se neprekidno trudimo da usavršavamo usluge koje možemo da ponudimo svojim klijentima, kod nas, uz pomenute prevode sa srpskog i na srpski jezik, možete dobiti i direktan prevod koji na obe strane obuhvata neki strani jezik. To znači da imamo takve stručnjake, prave profesionalce koji, uz vrhunsko poznavanje jezika sa kojima rade, imaju i zavidan nivo opšteg obrazovanja, brojne afinitete i bogata interesovanja, te mogu jedan dokument izvorno izdat van granica Srbije da odmah, u jednom potezu prevedu na traženi strani jezik. Ovakav tip posla se u ostalim prevodilačkim centrima uglavnom obavlja posredno, to jest, sadržaj se najpre prebacuje sa osnovnog stranog jezika na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. U tu svrhu angažovana su dva stručnjaka, jedan za izvorni, drugi za traženi jezik, pa posao duže traje, a više i košta. S druge strane, direktnim prevođenjem, prevodilac i sudski tumač Merošina obezbeđuje svojim klijentima kvalitetan prevod, u znatno kraćem roku nego na drugim mestima i, svakako, po nižoj ceni.

Uprkos tome što se naši jezički stručnjaci uvek trude da obradu materijala završe za što kraće vreme, ponekad se dogodi da takvi rokovi ne odgovaraju klijentu, te traži „hitan prevod“ ddokumenata i to u terminu koji će sam odrediti. Ovo je, takođe, jedna od usluga koju možemo da ponudimo, budući da će se tada, kao i u svakoj drugoj situaciji, prevodilac i sudski tumač Merošina maksimalno angažovati da ono što se od njega očekuje i ispuni. Dakle, uprkos otežanim okolnostima i radu pod pritiskom, vaši spisi će biti prevedeni precizno i korektno, a jedino što će se u opisanoj situaciji razlikovati od uobičajene jeste cena usluge. Naime, klijent je tada dužan da, uz osnovne troškove, plati i takozvani dodatak za hitnost, koji se obračunava na osnovu broja prevedenih strana, ali i toga koliko je kratko vreme koje nam je stranka ostavila za kompletnu obradu.

Ponekad nam se klijenti obraćaju i sa pitanjem da li bismo mogli da uradimo overu materijala koji nisu prevedeni u našem prevodilačkom centru. Odgovor je, naravno, potvrdan. Postupak overe u opisanoj prilici se neće razlikovati od onog koji sprovodimo kada su u pitanju dokumenta koje su preveli naši stručnjaci. Dakle, morate nam uz prevod koji imate dostaviti i original spisa koji želite da overite, budući da je prevodilac i sudski tumač Merošina obavezan da proveri vernost prevoda tekstu izvornika, na taj način što će ih pažljivo uporediti. Ukoliko utvrdi da materijal na novom jeziku u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima potpuno odgovara originalnom dokumentu, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstven registracioni broj i potpisati ga. Tim činom ga je, u zakonskom i pravnom smislu, izjednačio sa bilo kojim originalom i omogućio njegovo uključivanje u međunarodni pravni promet.

Ako se, pak, ustanovi da vaš prevod nije u svemu jednak originalu ili nešto u njemu nije urađeno u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije, prevodilac i sudski tumač Merošina neće moći da ga overi, već će zatražiti redakturu teksta, koju će uraditi naši veoma stručni i iskusni lektori i korektori. Nakon pažljivog pregleda prevoda i originala, oni će u svim pojedinostima uskladiti ova dva spisa, u prevodu ispraviti sve gramatičke, pravopisne i stilske greške i u svakom pogledu poboljšati njegov kvalitet. Na taj način ćete biti lišeni dodatnih troškova koje bi iziskivao proces ponovnog prebacivanja na ciljani jezik i, za znatno manje novca i kraće vreme, dobiti materijal koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen.

Koja dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Merošina?

Svi naši jezički stručnjaci su vrhunski poznavaoci jednog ili više jezika sa kojima rade, a poseduju i diplome traženih smerova Filoloških fakulteta, kao i zavidan nivo opšteg obrazovanja i kulture. Mnogi od njih u poslu koriste upravo svoje maternje jezike, te je kvalitet prevođenja u našem centru nešto o čemu, zaista, ne treba raspravljati. Budući da rade sa zvaničnom dokumentacijom i javnim ispravama, prevodioci i sudski tumači Merošina vrlo dobro poznaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju. Zahvaljujući stručnosti i bogatom profesionalnom iskustvu, omogući će vam da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobijete overeni prevod vašeg dokumenta, koji ćete odmah moći da koristite u praksi.

Svi materijali koje nam dostavljate na prevod biće apsolutno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe. Naime, osim stručnosti, prevodioci i sudski tumači Merošina moraju da poseduju potrebnu podobnost za bavljenje ovim poslom, koja se dokazuje i proverava pred nadležnim organima u zakonom propisanoj proceduri. Svi oni su, pre stupanja na dužnost, položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali da će uvek raditi poštujući važeće zakone, ali se i na odgovarajući način odnositi prema korisnicima svojih usluga i podacima koji im se u poslu otkrivaju. Vaša privatnost će, dakle, biti iznad svaga poštovana, a vaša dokumenta i njihovi sadržaji tretirani kao poslovna tajna. Na taj način ćete kod nas, uz obradu materijala visokog kvalitet, dobiti i zagarantovanu sigurnost i diskreciju.

Spisak zvaničnih dokumenata i javnih isprava čiju obradu možete dobiti u našem prevodilačkom centru je, zaista, dugačak, te ćemo, tako, spomenuti samo one spise koje najčešće prevodimo i overavamo.

Od ličnih dokumenata, tu su pasoš, lična karta, uverenje o državljanstvu, krštenica (izvod iz matične knjige rođenih), vozačka dozvola, kao i potvrda o prebivalištu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajna dozvola, umrlica (izvod iz matične knjige umrlih) i radna dozvola.

Poslovna dokumentacija koja se prevodi i overava u našem centru obuhvata rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, revizorske izveštaje, statut preduzeća, bilanse uspeha i izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a). Tu su još i razne poslovne odluke, poreski identifikacioni broj, godišnji izveštaji, potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća, bilansi stanja, finansijski izveštaji i mnoge vrste poslovnih ugovora, od kojih se uglavnom obrađuju kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. Prevodilac i sudski tumač Merošina često prevod i overava dokumenta potrebna za učešće na nekom tenderu. Ovde spadaju obrasci, opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U domen rada naših stručnjaka ulaze i službeni materijali potrebni za sudske i pravne poslove u koje je uključeno više država. To su, između ostalog, različite sudske odluke, presude i rešenja, vrlo često, na primer, presuda o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, sve vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja i pravno zasnovanih sporazuma, tipa ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Prevodioci i sudski tumači Merošina rade i sa sertifikatima, licencama, nasledničkom i ostalim izjavama pojedinaca, zahtevima za dobijanje vize, a na zahtev klijenata, mogu da urade i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih akata te zajednice država.

Osim tehničke, građevinske i naučne dokumentacije u koji, između ostalog, spadaju uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti, građevinski projekti i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, prevodioci i sudski tumači Merošina prevode i overavaju i sve pisane materijale koji su na neki način povezani sa farmacijom ili medicinom, a koje klijenti mahom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. Ovde, recimo, spadaju specifikacije farmacutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi zapošljavaju, školuju ili usavršavaju u inostranstvu, javila se i potreba za dobijanjem overenog prevoda dokumenata kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koja su na neki drugi način povezana sa obrazovnim sistemom i njegovim institucijama. Tako prevodilac i sudski tumač Merošina profesionalno obrađuje nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

Ukoliko želite da konkurišete za posao ili podnosite neki zahtev nadležnoj službi, biće vam potreban kvalitetnan prevod i overa različitih potvrda i uverenja koje, u tu svrhu, morate da podnesete. U našem prevodilačkom centru se posebno često radi sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, ali i sa potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, kao i sa onom o neosuđivanosti.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Merošina?

Bilo bi poželjno da svi kojima je potreban overen prevod nekih službenih materijala budu upoznati sa procedurom obrade, kako bi shvatili i ispunili ono što se od njih, u tom smislu, očekuje. Naime, postupak dobijanja pravno validnog dokumenta na novom jeziku počinje, svakako, samim činom prevođenja. To je jedan kompleksan i nimalo jednostavan posao, budući da se veoma mora voditi računa o tome da sve pojedinosti osnovnog dokumenta, pre svega stručni izrazi i termini, budu adekvatno prebačeni na traženi jezik. Pri tom se, naravno, pazi na gramatička i pravopisna pravila, kao i o duh ciljanog jezika, uopšte, a novi materijal se izrađuje u karakterističnom stilu koji odlikuje zvaničnu dokumentaciju. Gotov prevod proveravaju najpre njegovi autori, a zatim i lektori. Ovakvom dvojnom kontrolom obezbeđuje se otklanjanje i najsitnijih grešaka i nepodudarnosti sa originalom, te prevod u savršenom obliku dolazi do sudskih tumača. Tada počinje proces overe koji, pre svega, obuhvata detaljno upoređivanje prevedene i originalne verzije dokumenta, budući da samo onaj spis koji u potpunosti odgovara svom izvoru može biti regularno overen i svrstan u materijale koji su važeći u pravnom sistemu. Ako se ispune pomenuti uslovi, prevodilac i sudski tumač Merošina overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisuje ga. Time je dao zvaničnu potvrdu da je ovaj dokument u svakom smislu jednak originalu, te da može zauzeti njegovo mesto u pravnom prometu.

Iz opisanog načina obrade dokumentacije jasno se vidi zbog čega insistiramo na tome da nam na uvid dostavite originalne materijale ili makar njihove fotokopije, koje su prethodno overene u nadležnoj službi. Bez njih, naime, prevodilac i sudski tumač Merošina neće moći da ispuni vaše zahteve, te da, nakon prevoda, i overi dokumenta. Materijale koje treba da obradimo možete, dakle, lično doneti u našu poslovnicu, gde će ih preuzeti ovlašćeni koordinator, a možete ih, ako vam je tako lakše, poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju sami odaberete. Ukoliko tražite da uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirane poslati na naš mejl, budući da u takvoj situaciji ne smemo gubiti dragoceno vreme, a to je, bez sumnje, najbrži način dostave. Ipak, kako se elektronskim putem ne mogu poslati originali, molimo vas da ne zaboravite da nam ih, u predviđenom roku, dostavite na neki og gore pomenutih načina, kako bi prevodioci i sudski tumači Merošina mogli da kompletiraju obradu vaših materijala.

Kada se dokumenta prevedu i overe, spajaju se sa originalima i možete ih lično preuzeti u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. U tu svrhu obično angažujemo kurirsku službu sa kojom već godinama sarađujemo ili materijale šaljemo preporučeno preko Pošte Srbije. Ako vam se dokumenta dostavljaju na adresu, valjalo bi da znate da je to dodatna usluga i nije uračunata u cenu prevoda, overe i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste, eventualno, koristili. Naplaćuje se prilikom preuzimanja i to u skladu sa cenovnikom službe koja će ih isporučiti.

Cene svih usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o njima raspitati kod ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Visina cene prevoda zavisiće od broja obrađenih strana, budući da se na veće količine materijala obično odobrava neki popust. Prema pravilu prevodilačke profesije, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tačno 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Većina dokumenata i javni isprava se, nakon overe pečatom licenciranog sudskog tumača, može regularno uključiti u pravni promet, no, ima i onih koja moraju proći overu višeg nivoa, takozvanim Apostille pečatom. Apostiliranje službenih materijala je formalnost uvedena na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Ovaj postupak, naime, omogućava da se dokumenta izdata u jednoj zemlji potpisnici slobodno koriste u pravnim sistemima svih ostalih koje su se saglasile sa pomenutim sporazumom.

Apostille overa nije predviđena za sva dokumenta, te se, recimo, nikada ne radi kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika ili onih koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao. Takođe, ona ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši ovlašćeni sudski tumač. Međutim, ne sprovodi se na isti način kod svih materijala. Ima, recimo, onih kod kojih je potrebno, pored zvaničnih sadržaja, na ciljani jezik prevesti i sam Apostille pečat, koji ima oblik štambilja gde su, na propisan način, upisani traženi podaci. Takođe, postoje spisi kod kojih je, za uključivanje u pravni promet, potrebno apostilirati samo prevod, ali ima i onih gde se traži da i prevod i original budu overeni Apostile-om.

Prevodilac i sudski tumač Merošina nije obavezan da poznaje sve pojedinosti ove overe, budući da nije ni zadužen za njeno sprovođenje. Apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu u našoj zemlji vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Stoga, u našem prevodilačkom centru možete dobiti samo osnovne informacije o ovom postupku, a o svemu ostalom ćete morati da se podrobnije raspitate u nadležnoj pravosudnoj instituciji u vašem mestu.

Kako dobiti obaveštenja o Apostille overi?

Za teritorije opština Žitorađa, Merošina i Prokuplje nadležan je Osnovni sud u Prokuplju, te se u ovoj instutuciji žitelji Merošine i okolnih naselja mogu raspitati o svim detaljima vezanim za postupak apostiliranja zvanične dokumentacije. Sud se nalazi u Ulici 21. Srpske Divizije 1, a brojevi telefona su 027-321-784 i 027-321-649.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom materijala, slobodno nas kontaktirajte. Ukoliko je potrebno, dobićete besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Merošina

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Merošinu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Merošina

Spisak sudskih tumača za grad MerošinaSudski tumači za grad MerošinaSpisak sudskih tumača za grad Merošina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Merošina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad MerošinaSudski tumači za grad MerošinaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Merošina

Sudski tumači i prevodioci u Merošini

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!