Sudski tumači i prevodioci Mionica

Gradsko naselje Mionica nalazi se u zapadnom delu Srbije i pripada Kolubarskom upravnom okrugu. To je administrativni, kulturni, politički i privredni centar opštine Mionica, koja leži u Valjevskoj Podgorini, na oko 80 kilometara južno od Beograda. Zauzima područje od padina Suvobora i Maljena do desne obale reke Kolubare. Graniči se sa opštinama Valjevo, Lajkovac, Ljig, Požega i Gornji Milanovac. Na teritoriji opštine se, pored gradskog naselja Mionice, nalazi i 35 sela.

Mionica je mirna i pitoma varošica, ima jednu glavnu ulicu, koja je mesto održavanja vašara i gde se nalazi nadaleko čuvena „Kevića kafana“, veoma važna za život meštana.

Prema predanju, Mionica se u srednjem veku nazivala Tuvari, a knez Lazar ju je nazvao Mali Srem, zadivljen lepotom ovog kraja i dobrodošlicom tadašnjeg vlastelina. Priča dalje kaže da se, kada je selo opustelo usled najezde Turaka, ovde doselio izvesni Živko iz Užičke Mionice, te je naselje nazvao imenom svog rodnog kraja. Polovinom 19. veka Mionica postaje administrativni centar Kolubarske kneževine i počinje da se razvija u svakom pogledu. Zvanično je postala varošica 1895. godine, a njeni prvi stanovnici bili su zanatlije, trgovci i ugostitelji. U Prvom svetskom ratu mionički kraj je postao poznat zahvaljujući vojvodi Živojinu Mišiću, koji je upravo u Mionici preuzeo komandu nad Prvom armijom, stao na put rasulu srpske vojske i komandovao pobedonosnom Kolubarskom bitkom.Postoje podaci da su se najstarije škole na području opštine Mionica nalazile u Krčmaru i Ribnici, i da su postojale još u doba Prvog srpskog ustanka. Varošica je svoju prvu školu dobila 1864. godine, a danas ovde rade dve osnovne škole sa izdvojenim odeljenjima u okolnim selima. Tu je i srednja škola u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju u kojoj se obrazuju budući ekonomski tehničari, trgovci, konobari i kuvari.

U naselju Mionica živi skoro 2 hiljade ljudi, a cela opština broji oko 17 hiljada stanovnika. Žitelji se bave poljoprivredom, poslovima u prerađivačkoj industriji, trgovinom, građevinarstvom, ugostiteljstvom i ostalim uslužnim delatnostima.

Turistička ponuda Mionice je, takođe, vrlo bogata. Tu su obližnje Divčibare, ali i Banja Vrujci, a održavaju se i tradicionalne manifestacij „Mišićevi dani“, „Vrujački izvori“, „Ćemane“, kao i prela i posela. Za kulturni život zadužen je Kulturni centar Mionica, biblioteka „Milovan Glišić“, a tu je i Muzej kamena, koji je smešten pored pećine u Ribnici, te dečji obrazovni centar „Čarobno selo“, namenjeno izletima, ali i rekreativnim nastavama predškolaca i mlađih osnovaca.

Budući da Akademija Oxford stalno nastoji da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu ljudi, i stanovnici Mionice i okolnih mesta mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford da dobiju kvalitetne prevode zvaničnih dokumenata i javnih isprava na neki od 40 svetskih jezika, kao i overu istih pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Takođe možemo da ponudimo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj instituciji, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika, na kojima ćete, uz iskusne i kvalifikovane predavače, lako i brzo usvojiti željena znanja, kao i profesionalno osposobljavanje, tačnije, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme.

Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Mionica?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade stručnjaci sa diplomama odgovarajućih odseka Filoloških fakulteta. Oni savršeno vladaju jezicima sa kojima rade, a mnogi su i izvorni govornici, tako da možete biti sigurni da će sva vaša dokumenta biti valjano i kvalitetno prebačena na jezik koji tražite, bez obzira na kompleksnost njihovih sadržaja. Budući da obrađuju javne isprave i pisane materijale koji se koriste u zvaničnom pravnom prometu, prevodioci i sudski tumači Mionica veoma dobro poznaju sve važeće propise i zakonske regulative, kao i odgovarajuću stručnu pravnu terminologiju. Oni su, bez ikakve sumnje, najbolji mogući izbor kada je reč o prevođenju i regularnoj overi službenih materijala, te se, zasigurno, nećete pokajati ako ih budete angažovali, jer ćete uz minimalne napore i niske cene dobiti spise na novom jeziku koje ćete odmah moći da koristite u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Mionica vam omogućuju da materijal na novom jeziku koristite kao i svaki drugi original, budući da overa koju sprovode podrazumeva da je utvrđeno apsolutno poklapanje prevoda i originala, te da je prevod, sa stanovišta zakona, potpuno ispravan. Sam proces prebacivanja sadržaja na ciljani jezik obavlja se pažljivo i sistematično, s obzirom na to da je predviđeno da se sve pojedinosti osnovnog dokumenta nađu u prevodu. Posebno je bitno da u prebacivanju stručnih izraza i termina na novi jezik ne sme biti nikakvih improvizacija. Sve se obavlja u skladu sa duhom traženog jezika, kao i sa njegovom normativnom gramatikom i pravopisom. Kada je prevod završen, proći će dve kontrole - jednu koju obavljaju stručnjaci koji su ga izradili i drugu za koju su zaduženi lektori. Time se osigurava ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti i jednakost prevoda sa originalom.

Sada počinje proces overe u kome je najbitniji postupak detaljno upoređivanje osnovnog materijala sa prevedenim. To se radi kako bi se utvrdilo da je reč o dva potpuno ista dokumenta koji su samo napisani različitim jezicima. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Mionica overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem, a zatim ga i potpisati. Ovo je ključan trenutak u obradi, budući da bez dotične potvrde, prevedeni materijal nema nikakvu vrednost i sasvim je nekorisan u očima prava i zakona. Tek kada se overi postaje punopravan u pravnom prometu i ima istu težinu kao i svaki drugi original, jer na sebi nosi dokaz da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice.

Sa kojim jezicima radi prevodilac i sudski tumač Mionica?

Stručnjaci koji sačinjavaju ekipu koja se bavi obradom vaših dokumenata kvalifikovani su za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim onih koji spadaju u red najčešće traženih u prevodilačkom poslu, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, portugalski i španski, sadržaje zvaničnih dokumenata prebacujemo i u domenu arapskog, turskog, grčkog, italijanskog, slovenačkog, ukrajinskog i holandskog jezika. Prevodilac i sudski tumač Mionica prevodi i na jezike koji se govore u našem neposrednom okruženju - bosanski, makedonski, hrvatski, mađarski, albanski, rumunski i bugarski, ali i sa pomenutih na neke druge jezike. Osposobljeni smo i za pružanje usluga koje se tiču poljskog, slovačkog i češkog, kao i jezika iz skandinavske grupe - finskog, norveškog, švedskog i danskog, ali i u malom broju prevodilačkih centara zastupljenih jezika, poput persijskog, hebrejskog, romskog, korejskog, estonskog i pakistanskog. Prevodioci i sudski tumači Mionica u svom radu koriste i latinski jezik, posebno kada je reč o prevođenju spisa iz oblasti medicine, prava, veterine ili farmacije, a u svom stručnom timu imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će usluge prevoda i overe službenih materijala pružiti svim potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti.

Kako neprekidno težimo da usavršavamo svoje usluge, kod nas, uz uobičajeni prevod koji na jednoj strani uključuje srpski, možete dobiti i direktan prevod između dva strana jezika. Prednost metoda koju naši stručnjaci u ovakvoj situaciji primenjuju je očigledna ukoliko znamo da se u većini ostalih prevodilačkih centara ovaj posao obavlja postupno, odnosno da se sadržaji najpre prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Prevodilac i sudski tumač Mionica je, međutim, u toj meri stručan, opšte obrazovan i iskusan, raznovrsnih interesovanja i afiniteta, da može svojim klijentima da obezbedi efikasan prevod sa jednog na drugi strani jezik, a da materijale pri tom uopšte ne mora da prebacuje na srpski. Na taj način posao završava za kraće vreme i čini da cena usluge bude niža nego na drugim mestima, jer kod nas nije potrebno angažovanje više različitih stručnjaka da bi se opisani zahtev ispunio.

Prevodioci i sudski tumači Mionica se uvek trude da svojim strankama ponude optimalan rok za završetak posla, međutim, ponekad se desi da je klijentu prevod materijala potreban za zaista kratko vreme. Tada možemo da ponudimo takozvani „hitan prevod“ dokumentacije koji će biti urađen do termina koji sama stranka odredi. I u takvoj situaciji kvalitet rada naših stručnjaka će ostati nepromenjen a jedino što će se, usled otežanih uslova delovanja, razlikovati od uobičajenog postupka jeste cena usluge, budući da se uz osnovne troškove obračunava i „taksa za hitnost“, čiji iznos zavisi od dužine traženog roka i količine materijala koji treba da se prevede.

Prevodilac i sudski tumač Mionica radi sa sledećim dokumentima

Jezički stručnjaci Akademije Oxford će za vas uraditi prevod i overu svih vrsta službenih materijala, bez obzira na koju se sferu društvenog života odnose.

Prevodioci i sudski tumači Mionica prevode i overavaju raznovrsna dokumenta iz oblasti građevine, nauke i tehnike. Tu, recimo, spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, naučni i tehnički patenti i mnogi drugi srodni materijali. Osim toga, rade sa kompletnom i često vrlo zahtevnom poslovnom dokumentacijom koja, između ostalog, obuhvata ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, finansijske, godišnje, revizorske i sve ostale tipove izveštaja, bilanse stanja, kao i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, ali i poslovne odluke, bilanse uspeha i raznovrsne biznis ugovore, od kojih se posebno često obrađuju kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga i oni o saradnji. Budući da su javna prikupljanja ponuda nezaobilazna u savremenom poslovanju, prevodilac i sudski tumač Mionica neretko dobija zahteve da prevede i overi uputstva za ponuđače, predmere, obrasce, opšte uslove, grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama i mnoga druga dokumenta potrebna za učešće na nekom tenderu.

Prevodioci i sudski tumači Mionica mogu svojim klijentima da izdaju overen prevod svih potrebnih ličnih dokumenata i javnih isprava u koje, pored ostalog, spadaju lična karta, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), a uz to i uverenje o državljsntvu, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i radna dozvola.

U našem prevodilačkom centru se sa posebnom pažnjom obrađuju pisani materijali iz domena medicine ili farmacije, budući da su neposredno usmereni na zdravlje i dobrobit ljudi. To su, na primer, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farnaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja su potrebna kada se neka osoba leči u stranoj zemlji ili u tu svrhu koristi uvozne lekove i preparate.

U mnogim situacijama potrebno je nadležnim instutucijama podneti overene prevode različitih potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, kojima se omogućava ispunjenje podnetih zahteva ili ostvarivanje određenih ličnih prava. Tako prevodilac i sudski tumač Mionica radi sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, saglasnošću o zastupanju, potvrdom o redovnom zaposlenju, kao i sa različitim izjavama pojedinaca, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti i, posebno često, sa onom o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračni odnos sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Kod nas možete dobiti i overeni prevod svih potrebnih dokumenata iz sfere obrazovanja, kao što je, recimo, diploma i dodaci diplomi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga dokumenta kojima se potvrđuje nivo nečijeg obrazovanja ili koja se odnose na neke obrazovne institucije.

Pored presude o razvodu braka i svih ostalih sudskih presuda, odluka i rešenja, prevodilac i sudski tumač Mionica obrađuje i raznorazne pravilnike, izveštaje, pravno utemeljene sporazume tipa ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih, zatim punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikate, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize i sva ostala dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Ako klijent to traži, naši stručnjaci će uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno njenih pravnih akata.

U skladu sa odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, prevodioci i sudski tumači Mionica su, pre stupanja na dužnost koju obavljaju, prošli sve predviđene provere i položili odgovarajuću zakletvu. Njome su se obavezali da će u svom radu slediti važeće zakone i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. Dakle, vaša dokumenta i njihovi sadržaji biće apsolutno zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe, a vaša privatnost čuvana i poštovana. U prevodilačkom centru Akademije Oxford su interesi klijenata i njihova dobrobit na prvom mestu, te ćete dobiti potrebnu sigurnost, bezuslovnu diskreciju i obradu materijala prema svim svetskim standardima.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Mionica?

Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi koje urade naši stručnjaci verovatno najbolji koje možete dobiti na ovim prostorima, poštovaćemo vašu odluku i želju da ovaj posao poverite nekome van našeg prevodilačkog centra, a da od nas tražite samo overu materijala na novom jeziku. U ovakvoj situaciji smo, takođe, obavezni da sprovedemo proceduru koja je propisana zakonom, a koju inače primenjujemo i kod overe prevoda koji su izašli iz pera naših stručnjaka. Moraćemo, dakle, da prevod koji donesete detaljno uporedimo sa originalom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Ukoliko se utvrdi da se prevedeni dokument u sadržaju, upotrebljanim terminima i stilu izrade poklapa sa svojim izvorom, biće overen pečatom licenciranog sudskog tumača i njegovim potpisom. Na taj način on postaje zvanični garant da je dotični spis u svemu veran tekstu izvornika, te da se, sa dokazanom snagom originala, može koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevodilac i sudski tumač Mionica ne može da overi doneti prevod jer se on u nečemu ne poklapa sa originalom ili postoje neke druge nepravilnosti. Tada se radi redaktura spornog teksta za koju su zaduženi naši iskusni i veoma stručni lektori i korektori. Njihov rad obuhvata jezički pregled originala i prevoda, apsolutno izjednačavanje ova dva dokumenta, proveru prevoda stručnih izraza i termina i poboljšanje kvaliteta materijala na novom jeziku u svakom mogućem smislu. Zahvaljujući njihovoj inetrvenciji, nećete morati ponovo da prevodite vaš dokument, već ćete za znatno manje novca i vremena dobiti materijal na jeziku koji ste tražili, a koji ćete, nakon što bude overen, odmah moći da koristite u praksi.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Da bi prevodioci i sudski tumači Mionica mogli da do kraja obrade vaša dokumenta, odnosno, da ih, nakon prevoda, i overe, morate nam na uvid dostaviti originale ili makar njihove regularno overene fotokopije. Nudimo vam mogućnost da ih lično donesete u našu poslovnicu i tamo predate ovlašćenom službeniku ili da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili u tu svrhu angažujete neku kurirsku službu. U normalnim okolnostima slanje dokumenata elektronskim putem nije dozvoljeno, međutim, ukoliko želite da za vas uradimo „hitan prevod“ možete materijale skenirati i poslati na naš mejl. To je, naime, najbrži način dostave, a vreme je ono što je u opisanoj situaciji najbitnije. Ipak, moramo da naglasimo da ste i tada obavezni da nam naknadno, a imajući u vidu rok koji ste odredili za završetak obrade, donesete ili na opisane načine pošaljete i originalne spise, budući da, u suprotnom, prevodilac i sudski tumač Mionica neće moći da ispuni ono što od njega tražite.

Kada se prevodi overe, spajamo ih sa originalima i vraćemo klijentima. Bilo bi poželjno da na početku naše sardanje napomenete kako želite da vam se obrađeni materijali predaju, odnosno, hoćete li ih lično preuzeti u našoj filijali ili želite da vam se na odgovarajuću adresu pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom koju najčešće angažujemo. Dostava dokumenata je usluga koju ćete, takođe, morati da platite i to sasvim nezavisno od cena prevoda, overe i ostalih stvari koje su za vas uradili naši stručnjaci. Ove troškove ćete izmiriti prilikom preuzimanja dokumenata i to prema važećem cenovniku službe koja ih je dostavila.

Cenovnik svih naših usluga nalazi se na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas mogu informisati i ovlašćeni koordinatori u našoj poslovnici. Valjalo bi da znate i da se na jednoj strani prevoda, prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči, te će se, shodno tome, obračunavati i cena prevodilačkih usluga.

Šta je Apostille overa?

Overa takozvanim haškim Apostille pečatom predstavlja overu na višem nivou u odnosu na onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač. Ona, međutim, nije predviđena za sve tipove dokumenata, te se, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su direktno povezane sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom ili kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Zanimljivo je, takođe, i to što apostiliranje dokumenata nikada ne isključuje overu pečatom sudskog tumača, ali je to proces koji se ne odvija uvek na isti način. Recimo, ponekad je dovoljno Apostille pečatom overiti samo prevod određenog spisa, a u drugim situacijama se traži da se ova potvrda nalazi i na prevodu i na originalu. Takođe, kako je Apostille pečat urađen u obliku štambilja i u njega se na tačno određen način upisuju potrebni podaci, dešava se da treba i sadržaj pečata prevesti na traženi jezik.

Iako vam možda zvuči neobično, prevodilac i sudski tumač Mionica nije u obavezi da poseduje sve informacije o Apostille overi. Međutim, kako prevodilački centar Akademije Oxford u svakoj situaciji maksimalno uvažava zahteve i potrebe svojih klijenata, od naših stručnjaka ćete dobiti sva uputstva vezana za apostiliranje službenih materijala, te će vam sve biti mnogo jasnije. Uputićemo vas, takođe, na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu u kojoj ćete moći da se o svemu podrobno raspitate.

Za overu Apostille pečatom u našoj zemlji su, naime, zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova čija se sedišta, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u gotovo svakom većem mestu. Ako je potrebno da dokument overite Apostille-om, odgovarajućoj sudskoj službi podnosite zahtev i predajete fotokopiju svoje lične karte, kao i original i fotokopiju materijala koji želite da overite.

Kako u Mionici dobiti informacije o apostiliranju dokumenata?

Za područja opština Ljig i Mionica nadležan je Osnovni sud u Mionici, te se u ovoj pravosudnoj instituciji možete raspitati o svim pojedinostima vezanim za overu Apostille-om. Sedište suda se nalazi u Ulici Vojvode Mišića 38, a broj telefona je 014-342-1225.

Ukoliko postoji još nešto što vas interesuje, a nismo razjasnili u gornjem tekstu, kontaktirajte nas telefonom, mejlom ili dođite u naše predstavništvo. Naš tim koordinatora je uvek spreman da pruži adekvatnu informaciju svakom klijentu, a u slučaju potrebe, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Mionica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Mionicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Mionica

Spisak sudskih tumača za grad MionicaSudski tumači za grad MionicaSpisak sudskih tumača za grad Mionica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mionica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad MionicaSudski tumači za grad MionicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mionica

Sudski tumači i prevodioci u Mionici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!