Sudski tumači i prevodioci Mladenovac

Mladenovac se ubraja u 17 beogradskih opština i nalazi se u neposrednoj blizini planine Kosmaj. Graniči se sa teritorijama opšina Grocka, Sopot, Smederevo, Smederevska Palanka, Aranđelovac i Topola. Na celom području opštine živi oko 54 hiljade ljudi.

Jedna legenda kaže da je grad dobio ime po Mladenu, jednom od trojice braće koji su se, 200 godina posle Kosovskog boja, doselili u ove razrušene i opustele krajeve. Naselje na pomenutom delu Srbije se, inače, prvi put spominje u turskom popisu stanovništva, koji je rađen sredinom 16. veka.

Selo Mladenovac je, usled razvoja saobraćaja, počelo da se sve više približava formi grada, pa je Ukazom Kralja Aleksandra Obrenovića, naselje Mladenovac proglašeno za varošicu, 2. avgusta 1893. godine. Iz tog doba datira čuvena mehana „Kosmaj“, današnja „Stara mehana“, a počinje da radi i klanica, mlin i fabrika đžakova.

Kao posledica privrednog razvoja, varoš je 1930. postala sedište Mladenovačkog sreza, kome je kasnije pripojen i Kosmajski. Od 1971. godine Mladenovac se nalazi u sastavu Beograda, što mu daje određene prednosti, u osnosu na druge manje gradove u Srbiji.Mladenovac danas pruža dobre mogućnosti za život ljudi svih generacija i potreba. Boravak daleko od gradske buke i vreve sve više privlači savremenog čoveka. U gradu ima 7 osnovnih škola, sa 17 izdvojenih odeljenja, a tu su i gimnazija, Srednja tehnička škola, Osnovna muzička škola „Stevan Hristić“, kao i Škola za obrazovanje odraslih.

U Mladenovcu sa uspehom rade mnoga kulturno – umetnička društva, a organizuju se i razne kulturne manifestacije.

Kraj obiluje i zanimljivim turističkim mestima, poput Markovačkog jezera, Selters banje, planine Kosmaj, lovišta “Varovnice“, spomen – kompleksa „Crkvine“ i mnogih drugih. Mladenovac je auto – putem povezan sa Beogradom, ali i sa Topolom, Oplencom, Orašcem i Bukovičkom banjom, koji su, takođe, primamljivi za posetioce.

TESTOVI


Privredni razvoj grada bazira se na poljoprivredi, kao i u prehrambenoj industriji. U ovom mestu sa uspehom posluje 9 industrijskih pekara i pekarskih radnji, kao i mlekara „Granice“i mnoge zemljoradničke zadruge.

Uzimajući u obzir potrebe savremenog poslovanja i moderan način života uopšte, Akademija Oxford i stanovnicima Mladenovca i okolnih mesta nudi brzu i kvalitetnu uslugu prevoda i overe svih tipova dokumenata, kako ličnih tako i poslovnih. U blizini zgrade Opštine Mladenovac nalazi se naša poslovnica u Ulici Kralja Petra I, broj 246. Osim pomenute usluge, nudimo i stručno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za brojna zanimanja III i IV stepena stručnosti. Kako se obavljanje bilo kog posla danas ne može zamisliti bez kompjutera, organizujemo i kvalitetnu obuku za rad na računaru, kao i kurseve stranih jezika za sve uzraste i nivoe, nakon kojih dobijate međunarodno priznate sertifikate koji potvrđuju vaš nivo znanja. Jedni smo od retkih koji nude pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita na svim visokoškolskim ustanovama, gimnazijama i srednjim stručnim školama.

Prevodilac i sudski tumač Mladenovac

U današnje vreme svi se trude da što brže obave potrebni posao i sa što manje komplikacija, pa vam, imajući to u vidu, prevodioci sudski tumači Mladenovac nude da na istom mestu, u razumno kratkom roku i po veoma povoljnoj ceni dobijete i prevod i overu dokumenta koji vam je potreban. U našem timu su vrhunski stručnjaci za čak 40 svetskih jezika, a osim prevoda na srpski ili sa njega na neki drugi jezik, nudimo, pre svega, prevod u okviru najtraženijih jezika, kao što su engleski, francuski, nemački, ruski, španski, italijanski, kao i portugalski, arapski, turski ili grčki. Prevodioci i sudski tumači Mladenovac prevode dokumentaciju i na jezike naših suseda: mađarski, albanski, bugarski, rumunski, makedonski, hrvatski i bosanski ali i sa njih na neke druge jezike. Radimo i sa ostalim evropskim jezicima, kao što su: slovenački, holandski, ukrajinski, i skandinavski jezici, što će reći, finski, norveški i švedski. Ističemo i činjenicu da kod nas rade i stručnjaci za japanski, kineski, latinski ali i estonski, pakistanski, korejski, pa čak i za romski, persijski, hebrejski i znakovni jezik.

Posebno smo ponosni na to što se način rada naših prevodilaca razlikuje od onoga u drugim prevodilačkim centrima. S obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači Mladenovac visoko obrazovani, kao i da imaju široko opšte obrazovanje i mnoga interesovanja, oni su sposobni da urade direktan prevod u okviru dva strana jezika, prenoseći odmah sadržaj sa jednog na drugi strani jezik, bez međuprevoda na srpski. Time se u velikoj meri štedi vreme potrebno za obavljanje posla, a u krajnjoj liniji i novac naših klijenata.

Zainteresovane stranke nas često pitaju da li radimo overu već prevedenog dokumenta. Odgovor je, svakako, potvrdan! Međutim, pre nego što se izvrši overa, prevodilac i sudski tumač Mladenovac će morati da pažljivo uporedi prevod koji imate sa originalnim dokumentom na osnovu koga je on urađen. Kada potvrdi da su oni potpuno jednaki, prevod overava svojim potpisom i pečatom sa registracionom brojem i posle toga on može da se, bez ikakvih problema, koristi u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Ukoliko, pak, vaš prevod nije adekvatno urađen ili vi sami iz nekog razloga niste njime zadovoljni, tu smo da pomognemo. U našem timu rade i profesionalni lektori i korektori koji će, za tili čas, uraditi redakturu komplenog teksta, u skladu sa pravilima prevođenja zvaničnih dokumenata i ponuditi vam prevod kojim ćete svakako biti zadovoljni i koji će sudski tumač Mladenovac moći da overi.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Mladenovac?

Ukoliko se odlučite za saradnju sa nama, najtoplije vam preporučujemo da našim stručnjacima poverite kompletan posao, to jest i prevod i overu dokumenta koji vam je potreban, pošto ćete tako uštedeti i vreme i novac i dobiti materijal koji je preveden na visokom nivou i potpuno u skladu sa originalnim dokumentom. Ovo je naročito bitno pošto se prevedeni dokument ne može overiti ako se u sadržajnom, jezičkom, stilskom i terminološkom smislu ne poklapa sa originalom. Iako se neupućenim osobama može činiti da su običan i overen prevod dokumenta potpuno iste stvari, među njima postoji suštinska razlika, koja se ogleda upravo u pečatu ovlašćenog sudskog tumača. Da pojasnimo, sam prevod dokumenta nećete moći da koristite u bilo kakvim administrativnim i drugim poslovima, dok njegova overena varijanta ima istu zakonsku težinu kao i original i, kao takvog, će ga prihvatiti sve nadležne institucije.

Na osnovu navedenog opisa rada sudskog tumača, možete da zaključite da je nužno da prilikom dogovaranja posla dostavite i originalna dokumenta, ili njihove, na zakonski način, overene kopije, pošto bez toga prevodilac i sudski tumač Mladenovac neće moći da ispuni ono što od njega očekujete. Materijal možete da nam donesete lično, u našu mladenovačku poslovnicu, a možete ga poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili angažovanjem neke od kurirskih službi. Ukoliko, međutim, imate potrebu da se prevod i overa dokumenta završe u kraćem roku nego što to prevodioci i sudski tumači Mladenovac nude, možete nam na mejl poslati skenirana dokumenta, ali imajte na umu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, morate dostaviti i originale, kako bi posao mogao da bude završen u roku koji tražite.

Bilo bi dobro da nam prilikom dogovaranja posla naglasite i kako biste želeli da dobijete gotova dokumenta, odnosno prevod i originale. Možete ih, naravno, sami preuzeti u našoj poslovnici, a mogu vam biti i poslata preporučeno preko pošte ili neke kurirske službe, na adresu koju navedete. U tom slučaju troškove dostave dokumenata ćete vi snositi, a njihova visina je određena zvaničnim cenovnikom službe koja tu uslugu vrši. Cena slanja materijala naplaćuje se odvojeno od cene prevoda i overe dokumenata.

Šta sve mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Mladenovac?

Prevodilac i sudski tumač Mladenovac svim zainteresovanim klijentima nudi uslugu brzog i kvalitetnog prevoda svih vrsta dokumenata i javnih isprava. Pored toga, naši vrhunski stručnjaci iznad svega poštuju etiku svoje profesije, pa je tajnost i poverljivost svih vaših podataka u potpunosti zagarantovana. Prevodioci i sudski tumači Mladenovac će zaštiti vaša dokumenta od svih potencijalnih zloupotreba i posao obaviti časno i pošteno, poštujući zakletvu koju su položili pre stupanja na dužnost.

Naš stručni tim obrađuje, odnosno prevodi i overava sva dokumenta koja se tretiraju kao lična, a to su, naravno, lična karta, pasoš, vozačka dozvola, kao i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, ali i izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih.

Prevodilac i sudski tumač Mladenovac prihvata da prevede i overi i brojnu poslovnu dokumentaciju, ma koliko zahtevna ona bila. Ovde spadaju sve vrste poslovnih ugovora, kompletna tenderska dokumentacija, vrlo tražena u modernom poslovanju, kao i razne fakture, patenti i poslovne odluke. U ovu grupu dokumenata ubrajaju se i rešenja o osnivanju privrednog lica, izvodi iz Agencije za privredne registre, statut i osnivački akt preduzeća, ali i bilansi stanja i uspeha, te godišnji i revizorski izveštaji.

Dokumentacija koja se koristi u organima pravosuđa je, takođe, čest predmet overe, nakon urađenog prevoda. Ovde spadaju sva pravna akta, među kojima su različiti tipovi sudskih presuda i rešenja, saglasnost o zastupanju, dozvola boravka, kao i razni sertifikati, licence, izjave, odluke, ali i pumoćja, ugovori, pravilnici i izveštaji. Prevodioci i sudski tumači Mladenovac rade i prevod tekovina, odnosno, pravnih akata Evropske Unije.

Od obimne obrazovne dokumentacije, to jest, one koja se predaje nadležnim institucijama obrazovnog sistema, prevodilac i sudski tumač Mladenovac najčešće obrađuje: potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstva završenih razreda osnovne ili srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, kao i uverenja o položenim ispitima, prepis ocena i, naravno, diplomu i sve dodatke diplome.

Među dokumentima koja se koriste za ostvarivanje određenih prava građana i koja se predaju nadležnim službama, najčešće se pojavljuju različite potvrde i uverenja, poput potvrde o neosuđivanosti, redovnom zaposlenju, o stanju na bankovnom računu ili slobodnom bračnom stanju, kao i uverenja o nekažnjavanju.

Za sklapanje poslova ili dobijanje atesta potreban je prevod i overa tehničke dokumentacije u koju se ubrajaju deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

Radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata, klijenti često traže prevod i overu medicinske i farmaceutske dokumentacije, poput, na primer, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima, ili specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Mnogi ljudi nisu upoznati sa činjenicom da za pojedina dokumenta i lične isprave nije dovoljna samo overa pečatom sudskog tumača, već je predviđena i overa koja je, u izvesnom smislu, na višem nivou. Naime, na osnovu sporazuma koji je potpisan u Hagu 1961. godine, među čijim potpisnicima je bila i naša država, usaglašen je postupak priznavanja i verifikacije određenih javnih isprava i dokumenata. To se sprovodi overavanjem takozvanim Apostille pečatom, a za taj postupak su u Republici Srbiji nadležni osnovni sudovi u skakom većem mestu.

Prevodilac i sudski tumač Mladenovac nije dužan da zna da li je za vaš konkretni dokument neophodna overa Apostille pečatom, kao ni da li se u tom slučaju apostilira samo prevod dokumenta ili i prevod i njegova originalna verzija, niti to da li se traži i prevod samog pečata. Imajući to u vidu, molimo vas da se blagovremeno raspitate o svim pomenutim pitanjima kako bi posao prevoda i overe vaših dokumenata mogao da se obavi na način kako to zakon predviđa i u najkraćem mogućem roku.

Napominjemo da je važno da ovlašćenoj osobi u osnovnom sudu objasnite koji tačno dokument prevodite i overavate, kao i u koju ćete ga svrhu dalje koristiti u međunarodnom pravnom prometu. Sve to je bitno da biste dobili prave informacije i da ne biste mnogo lutali od službe do službe.

Gde u Mladenovcu dobiti obaveštenja o Apostille overi?

Građani Mladenovca i okoline o apostiliranju dokumenata i svim drugim detaljima vezanim za ovaj proces mogu da se raspitaju u nadležnim službama Osnovnog suda u Mladenovcu, koji se nalazi u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 76. Broj telefona je 011-8231-144, a u sastavu ove državne institucije nalazi se i sudska jedinica u Sopotu, na Kosmajskom Trgu 3/5.

Sve cene usluga naših stručnjaka, odnosno, prevoda, overe, redakture i ostalih, možete pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Ono što je bitno da znate u vezi sa dužinom prevedenog teksta, a što se odnosi i na prevod dokumenata i javnih isprava, je da se na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči.

Nemojte oklevati da nas pozovete ukoliko vam bilo šta u vezi sa uslugama koje pružamo nije jasno. Broj telefona naše mladenovačke poslovnice je 011-823-0236. Ako i posle toga budete imali nekih pitanja, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa našim predstavnikom.


Kategorije prevoda za Mladenovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Mladenovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Mladenovac

Spisak sudskih tumača za opštinu Mladenovac Sudski tumači za opštinu Mladenovac Spisak sudskih tumača za opštinu Mladenovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Mladenovac

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Mladenovac Sudski tumači za opštinu Mladenovac Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Mladenovac

Sudski tumači i prevodioci u Mladenovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!