Sudski tumači i prevodioci Niš

Sudski tumač Niš - Audio verzija
Audio verzija teksta

Niš je najveći grad u jugoistočnij Srbiji, a ujedno je i jedan od najstarijih gradova na Balkanu. Smešten kraj ušća reke Nišave u Južnu Moravu, ima izuzetno povoljan geografski položaj. Na ukupnoj teritoriji Niša nalazi se 5 opština: Palilula, Pantelej, Medijana, Crveni Krst i Niška Banja, kao i čak 68 prigradskih naselja i sela.

Prema jednom predanju, ovaj grad je podigao kraljević Niša i to kamenom sa humske čuke, koja se nalazi u blizini. Jasno je, međutim, da njegovo ime potiče od reke Nišave na čijim obalama leži, a pošto se nalazi na strateški izuzetno važnom mestu, odnosno na raskrsnici puteva, Niš se spominje u svim dokumentima koja govore o vojnim pohodima na Balkanu, i to još od 2. veka.

Tokom mnogih stoleća, grad je više puta rušen i razaran, a kroz njegove kapije prolazili su brojni slavni i manje slavni vladari. Pod dugotrajnom turskom vlašću Niš je bio središte upravne i vojne vlasti, a 1723. izgrađena je i Niška tvrđava, koja se ubraja u najočuvanija i najlepša turska zdanja u ovom delu Evrope.

Pred kraj 19. veka grad počinje da se razvija u kulturnom i političkom smislu i postaje druga prestonica Srbije. Počinju da rade tri osnovne, viša devojačka i ušiteljska škola, kao i gimnazija. Osnivaju se četiri štedionice, radionica za održavanje voznog parka, pivara, klanica, rafinerija špiritusa i ciglana. U to doba u Nišu je održano i prvo zasedanje Narodne skupštine Srbije.Danas je Niš treći po veličini grad u Srbiji i ima više od 250 hiljada stanovnika. S obzirom na to da je još u davna vremena smatran kapijom između istoka i zapada, on i danas predstavlja sponu između Evrope i Bliskog istoka. Jedan je od razvijenijih gradova u zemlji, kao i važan turistički centar. Pored Niške tvrđave, posebno privlačni za posetioce su i Medijana, rezidencija rimskih careva, kao i zgrade logora „Crveni Krst“, koje su pretvorene u memorijalni muzej. Posebno je interesantna i činjenica da je car Konstantin Veliki rođen upravo u ovom gradu, uvek mu se rado vraćao i tu podigao mnoge velelepne građevine.

U samom centru Niša, u blizini Narodnog pozorišta, u Ulici Vožda Karađorđa 14/3, nalazi se i jedna od mnogih poslovnica Akademije Oxfordu kojoj vas očekuju visokokvalifikovani prevodioci i sudski tumači Niš, sposobni da, na vaš zahtev, prevedu, a zatim i overe sve vrste javnih isprava i dokumenata. Osim toga ovde možete dobiti i obuku za rad na računarima, kvalifikacije za različita zanimanja III ili IV stepena, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita za srednje škole, gimnazije, fakultete ili više škole. Kursevi stranih jezika koje organizujemo su, svakako, jedni od najefikasnijih. Tu ćete lako, uz dobre i iskusne predavače, ovladati novim znanjima i nakon polaganja završnog testa, dobiti međunarodno priznati sertifikat.

TESTOVI


Koje usluge obavljaju prevodioci i sudski tumači Niš?

Kako se u našem stručnom timu nalaze vrhunski poznavaoci čak 40 stvetskih jezika, prevodioci i sudski tumači Niš vam omogućuju da na istom mestu, po povoljnoj ceni i u razumnom roku dobijete kvalitetan prevod i overu bilo koje vrste dokumenata ili ličnih isprava. Radimo prevode sa i na engleski, francuski, nemački, ruski, španski, portugalski, italijanski, ali i na češki, slovački, poljski, grčki, turski, arapski, kao i ukrajinski, mađarski, rumunski, bugarski i albanski. Pomenute usluge kod nas možete dobiti i za jezike bivših jugoslovenskih republika, odnosno, slovenački, hrvatski, bosanski i makedonski, kao i za kineski, japanski i skandinavske jezike – nošveški, švedski i finski. Prevodioci i sudski tumači Niš u svojim redovima imaju kvalifikovane stručnjake čak i za jezike koji se ređe traže u poslovima prevoda i overe dokumenata, poput korejskog, pakistanskog, estonskog, persijskog ili latinskog. Podrazumeva se, naravno, da možemo uraditi i prevod sa bilo kog stranog jezika na srpski ili sve to u obrnutom smeru. Takođe, naši stručni i široko obrazovani prevodioci i sudski tumači Niš mogu, ako se to od njih zahteva, da urade neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik, bez međuprevoda na naš maternji.

Ukoliko je dokument za koji vam je potrebna overa, već neko drugi preveo, u našoj poslovnici u Nišu možete dobiti pečat ovlašćenog sudskog tumača, pod uslovom da je prevod urađen precizno i adekvatno. U slučaju da to nije tako, ili vi sami niste zadovoljni prevedenim dokumentom, naši lektori i korektori će lako i brzo rešiti i ovaj problem. Oni će, zapravo, poštujući sva pravila prevođenja ovakvih materijala, izvršiti potpunu redakturu teksta i dostaviti vam prevod koji će sasvim odgovarati izvornom dokumentu i, kao takav, bez problema proći overu sudskog tumača Niš.

Šta sve mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Niš?

Usluga sudskog tumača posrazumeva prevod određenog dokumenta ili lične isprave, a zatim i overu istog, pečatom ovlašćenog sudskog tumača i njegovim potpisom, naravno. Prevodioci i sudski tumači Niš će značajno uštedeti vaše vreme i poštedeti vas komplikacija, pošto sve ove poslove možete obaviti u poslovnici Akademije Oxford u Nišu i to po, verovatno, najpovoljnijim cecama na tržištu.

Pre nego što sudski tumač Niš završi svoj posao, on je dužan da utvrdi da je prevedeni dokument potpuno jednak originalnom, kako prema sadržaju, tako i jezički, stilski, ali i u pogledu poštovanja odgovarajuće pravne terminologije. Kada ga overi svojim pečatom i potpisom, odnosno ukoliko jamči da je prevod identičan izvornom dokumentu, on ga tim činom svrstava u takozvana pismena koja su validna za dalje korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Prevodioci i sudski tumači Niš vam nude prevod i overu svih ličnih dokumenata u koja, pored lične karte, pasoša i vozačke dozvole, spadaju i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, svedočanstva o završenim razredima osnovne ili srednje škole,prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, saobraćajna dozvola, zatim radna i zdravstvena knjižica, radna dozvola i punomoćje. U ovu vrstu dokumentacije ubrajaju se i različita uverenja, poput onog o prebivalištu, kao i o redovnim studijama ili zaposlenju, o prihodima, o stanju na bankovnom računu, o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju. Prevodioci i sudski tumači Niš obrađuju i dokumentaciju koja ima veze sa medicinom ili farmacijom, kao što je, na primer, istorija bolesti ili uputstvo za korišćenje nekog leka, kao i razna istraživanja ili specifikacije farmaceutskih proizvoda.

U poslovnu, odnosno, dokumentaciju pravnih lica, za koju prevodioci i sudski tumači Niš nude svoje usluge spadaju kupoprodajni ugovori, fakture, sertifikati, bilansi stanja i uspeha, statuti i osnivački akti preduzeća, berzanski, revizorski, finansijski i godišnji izveštaji, zatim ugovori o prodaji roba i usluga, rešenja o osnivanju privrednog lica, pisane deklaracije, aneksi i patenti, kao i izvodi rešenja Agencije za privredne registre. Prevodi se i overava i dokumentacija za ponude, kao i kompletna tenderska dokumentacija.

Prevodioci i sudski tumači Niš vam nude i usluge koje se tiču tehničke dokumentacije. Ovde se misli na prevod sigurnosno – tehničkih listova, laboratorijska ispitivanja uzoraka, tehnička dokumenta, ateste, ali i razne potvrde tipa one o ispitivanju kvaliteta proizvoda ili o njegovoj tehničkoj specifikaciji.

Pravna i sudska dokumenta sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Niš su razni ugovori, Apostili, odluke, zakoni, kao i zapisnici, pravilnici i izveštaji. Osim pomenutog, naši stručnjaci su osposobljeni i za poslove prevoda tekovina Evropske Unije.

Materijal koji je potrebno prevesti i/ili overiti nam možete poslati preporučenom pošiljkom ili taj posao poveriti nekoj kurirskoj službi koja posluje na teritoriji grada Niša. Ukoliko vam tako više odgovara, možete doći u našu poslovnicu u centru grada i lično nam predati dokumenta. Nemojte nikako zaboraviti da nam morate dostaviti originale, odnosno izvornu dokumentaciju, ili bar njihove overene kopije, pošto, bez toga, sudski tumač Niš neće moći da obavi svoj posao na način koji je propisan zakonom.

Jedino u situaciji kada vam je potreban hitan prevod i kada je nužno da prevodioci što pre dobiju materijal koji treba da prevedu, dozvoljavamo slanje skeniranih dokumenata na mejl, ali i tada zahtevamo da nam u što kraćem roku, dostavite i originalnu dokumentaciju, kako bi sudski tumač imao sa čime da uporedi urađeni prevod.

Isporuka, to jest, preuzimanje dokumentacije, vrši se, naravno, na osnovu dogovora sa klijentom. S obzirom na to da se naša poslovnica nalazi u samom centru, stranke iz Niša mogu lično preuzeti gotova dokumenta, a možemo ih i poslati na određenu adresu angažujući kurirsku službu ili preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“. U ovom drugom slučaju, troškovi slanja će ići na račun klijenta i obračunavaju se prema zvaničnom cenovniku službe koja ih dostavlja, nezavisno od cene prevoda i overe koju vrše prevodioci i sudski tumači Niš.

Šta još treba da znate o overi prevedenih dokumenata?

Možda ste već upoznati sa činjenicom da je i na području naše zemlje za određena dokumenta uvedena overa haškim Apostille pečatom. To je, naime, neka vrsta potvrde, na višem nivou od overe sudskog tumača, kojom se, na osnovu potpisane Konvencije u Hagu 1961. godine, umesto legalizacije dokumenata i javnih isprava u međunarodnom pravnom prometu, potvrđuje verodostojnost originalu. Dokument na kome se nalazi ovaj pečat oslobađa se bilo kakve naknadne overe i može se slobodno koristiti u pravnom saobraćaju i drugim poslovima u svim državama koje su potpisale Hašku konvenciju.

Pošto Apostille pečat ne znači, nužno, da vam za određeni dokument nije potrebna i prethodna overa ovlašćenog sudskog tumača, to vas molimo da se u nadležnom sudu raspitate o ovim važnim detaljima. Naime, postoje dokumenta za koje uopšte nije potrebna ova vrsta overe, ali i ona gde je neophodno haškim pečatom izvršiti overu i prevoda i originala, kao i uraditi prevod samog Apostille pečata.

Gde dobiti podatke o eventualnoj overi Apostille-om?

Za ovu vrstu overe u Srbiji su zaduženi osnovni sudovi, koji se nalaze u svakom većem gradu. U Nišu Osnovni sud se nalazi u istoj ulici gde i naša poslovnica, što će reći u Ulici Vožda Karađorđa broj 23. Osim za stanovnike grada na Nišavi, ovaj sud je nadležan i za teritorije opština Gađžin Han, Doljevac i Svrljig.

Profesionalan i odgovoran rad prevodilaca i sudskih tumača Niš

Prevodioci i sudski tumači Niš su obavezni da na zakonom propisan način postupaju prema dokumentima koja im stranke dostavljaju na prevod i overu. Preciznije rečeno, oni su dužni da poštuju privatnost svojih klijenata i da čuvaju tajnost podataka koji su im povereni. Ukoliko za tim postoji potreba, oni će na sve načine zaštititi poverenu im dokumentaciju od bilo kakve vrste zloupotrebe.

Valja napomenuti i to da su svi prevodioci i sudski tumači Niš ispunili neophodne uslove koje za njihov posao predviđa Zakon o uređenju sudova. Oni imaju visoko obrazovanje za određeni strani jezik, ali i izuzetno dobro poznaju pravnu terminologiju dotičnog jezika, što je jako važno za dokumenta i javne isprave. Takođe su i položili zakletvu kojom se obavezuju da će savesno obavljati svoju dužnost i postupati prema važećim propisima.

Cena prevoda i overe svim zainteresovanim klijentima dostupna je u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a kada je u pitanju sam prevod, potrebno je pojasniti da jedna strana prevedenog teksta podrazumena 1800 karaktera, zajedno sa razmacima, što će važiti i kod prevoda dokumenata.


Kategorije prevoda za Niš

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Niš


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Niš

Spisak sudskih tumača za grad NišSudski tumači za grad NišSpisak sudskih tumača za grad Niš

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Niš

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad NišSudski tumači za grad NišCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Niš

Sudski tumači i prevodioci u Nišu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!