Sudski tumači i prevodioci Obrenovac

Obrenovac se nalazi nedaleko od Beograda, na ušću reke Kolubare u Savu. Staro ime mesta bilo je Palež, a današnje mu je dodeljeno Ukazom kneza Miloša, 7. decembra 1859. godine. Teritorijalno pripada gradu Beogradu, a podaci sa poslednjeg popisa pokazuju da u njemu živi više od 25 hiljada ljudi.

Početkom 18. veka, Obrenovac se prvi put spominje u pisanoj dokumentacji, doduše, pod starim imenom. U to doba u njemu su živeli srpski zemljoradnici i turski trgovci i zanatlije. Tokom austrijske vladavine, postao je okružno mesto Okruga paleškog. Tada su ga naseljavali uglavnom Nemci, Jevreji i Mađari, pa su mu nadenuli ime Cvajbriken, što bi značilo „dva mosta“.

Posle konačnog oslobađanja od Turaka, staro naselje Palež je porušeno i zapaljeno, a novo je premešteno na levu obalu Tamnave, gde se Obrenovac i danas nalazi. Polovinom 19. veka podignuta je prva obrenovačka osnovna škola, kao i crkva, pošta i nekoliko kafana. Do kraja stoleća otvara se i Obrenovačka zadruga, Pevačko i Gimnastičko društvo, Mesna štedionica, a grad dobija i lekara, apoteku, banju i građansku školu. Obrenovac postaje poznat kao trgovački i žitarski centar, a razvijaju se i mnogi zanati. Polovinom 20. veka uvodi se električno osvetljenje, a otvorena je i pruga koja je grad povezivala sa prestonicom.U Obrenovcu se danas nalaze dve termoelektrane, Nikola Tesla A i B, koje proizvode više od polovine električne energije koja se troši u Srbiji. Grad ima 9 osnovnih škola, kao i gimnaziju i dve srednje stručne škole – Tehničku i Poljoprivredno – hemijsku. U okviru Doma kulture radi Baletski studio, Mali amaterski teatar, hor „Obrenovačke devojke“ i mnoge umetničke škole. Obrenovac ima i brojne sportske terene i objekte, a, kao grad sa izlazom na tri reke, fokusiran je na sportove na vodi, kao i ribolov.

S obzirom na to da se u Obrenovcu nalazi jedno od poznatih izvorišta lekovite vode, radi se na obnovi banjskog lečilišta, koje je ustanovljeno pre više od jednog veka.

Imajući u vidu veličinu ove beogradske opštine, kao i njene razvojne potencijale, ne čudi činjenica da i u Obrenovcu sa uspehom rade stručnjaci Akademije Oxford, koji vam, u kratkom vremenskom periodu i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, mogu uraditi prevod i overu bilo koje vrste dokumenata ili ličnih isprava. Prevodioci i sudski tumači Obrenovac imaju izuzetno visoke kvalifikacije za poslove koje obavljaju, kao i ogromno radno iskustvo, a zahvaljujući njihovom širokom opštem obrazvanju i raznovrsnim interesovanjima, u prilici su da vam ponude direktan prevod traženih dokumenata sa jednog stranog na drugi, takođe, strani jezik. Ovo je praksa koju ćete retko gde naći u prevodilačkim centrima, pošto se, u slučajevima kada se traži ovakav vid prevoda, materijal najpre sa stranog jezika na kome je napisan prebacuje na srpski jezik, pa tek nakon toga na strani jezik na kome je predviđeno da bude njegova završna forma. Prevodilac i sudski tumač Obrenovac ovakvim neposrednim načinom rada štedi, pre svega, vaše vreme, ali, takođe i novac i posao se završava brzo i bez većih peripetija.

TESTOVI


A na koje sve jezike prevode naši eksperti? Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da su prevodioci i sudski tumači Obrenovac osposobljeni za rad u okviru čak 40 jezika koji se govore širom sveta. Podrazumeva se, naravno, da vaša dokumenta i javne i lične isprave mogu da prevedu sa bilo kog jezika na srpski, ali i u obrnutom smeru, sa našeg maternjeg na neki strani jezik. Pored toga, najčešće, u skladu sa zahtevima modernog društva, prevode sa ili na engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski, ali i arapski, turski i grčki. Prevodilac i sudski tumač Obrenovac obrađuje vaša dokumenta i u domenu drugih evropskih jezika, kao što su holandski, portugalski, češki, slovački, poljski, albanski, mađarski, kao i bugarski, rumunski i skandinavski jezici, odnosno, finski, norveški i švedski. Često se traže prevod i overa dokumenata u vezi sa jezicima naroda sa kojima smo nekada bili u zajedničkoj državi, poput makedonskog, slovenačkog, bosanskog i hrvatskog, ali i manje zastupljenim jezicima, kao što su kineski, japanski, ukrajinski ili persijski. Ističemo da se u našem stručnom timu nalaze i visokoobrazovani prevodioci i sudski tumači Obrenovac, kakve ćete retko gde naći, za jezike poput pakistanskog, estonskog, korejskog, hebrejskog, romskog i latinskog, a, u skladu sa savremenim tendencijama uključivanja u sve aspekte života i osoba sa slušnim i govornim problemima, u našu ponudu uvrstili smo i prevod sa ili na znakovni jezik.

Nemojte oklevati da nam se obratite ni ukoliko već imate gotov prevod određenog dokumenta, a sada vam je potrebna samo njegova overa. Prevodilac i sudski tumač Obrenovac će brzo i pod povoljnim uslovima za vas obaviti i ovu vrstu posla. Pre toga je potrebno da nam na uvid dostavite original dokumenta koji se overava, pošto sudski tumač ima zadatak da prevedeni tekst uporedi sa njegovom izvornom verzijom, kako bi se uverio da među njima nema nikakvih razlika, ni u sadržajnom, niti u jezičkom, stilskom ili terminološkom pogledu. Tek tada on može da stavi na prevod svoj pečat sa registracionim brojem i da ga potpiše. Nakon tog čina, prevedeni dokument dobija istu zakonsku težinu kao i originalni i možete ga neometano koristiti u svim međunarodnim administrativnim i drugim poslovima.

U slučaju da vaš prevod nije urađen prema standardima prevodilačkog posla ili vi sami nalazite da nešto u njemu treba da se izmeni, možemo da vam ponudimo usluge naših stručnih lektora i korektora. Oni će precizno i savesno uraditi redakturu celog materijala i omogućiti vam da dobijete prevod kojim ćete, bez sumnje, biti potpuno zadovoljni, a kome ni sudski tumač Obrenovac neće moći da pronađe nikakvu manu.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Obrenovac?

Dakle, bilo da se odlučite za paket uluga naših stručnjaka, šro će reći, prevod i overu dokumenata, ili samo za overu prevoda koji je neko drugi za vas uradio, prevodioci i sudski tumači Obrenovac će za vas obaviti posao časno i pošteno i svakako na izuzetno visokom nivou, po pitanju kvaliteta. Osim toga, jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford je bezrezervno poštovanje privatnosti klijenata, što znači zagarantovano čuvanje tajnosti svih podataka koji su našim prevodiocima i sudskim tumačima dostupni, tokom procesa prevoda i overe, i njihova zaštita od svake eventualne zloupotrebe.

Valja da istaknemo i da su svi prevodioci i sudski tumači Obrenovac završili visokoobrazovne ustanove koje se tiču konkretnog jezika ili više njih, kao i da su na zadovoljavajući način ovladali pravnom i zakonskom terminologijom koja se koristi u poslu prevođenja dokumenata, ličnih i javnih isprava. Oni su, takođe, pre nego što su imenovani za dužnost koju vrše, položili zakletvu koju propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije.

Kako bi prevodilac i sudski tumač Obrenovac mogao da izvrši overu vašeg dokumenta, neophodno je da ga pre toga detaljno i pažljivo uporedi sa originalom, s ciljom da potvrdi da su oni sasvim jednaki, pošto u suprotnom prevod neće moći da bude pravno i zakonski validan. Zbog toga naglašavamo da je, prilikom dogovaranja posla, neophodno da nam donesete ili na neki način dostavite originalna dokumenta čiji se prevodi overavaju. To možete da uradite lično, dolaskom u našu poslovnicu u vašem gradu, a postoji i mogućnost da nam materijal pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja radi u Obrenovcu, kao što je, na primer, „Bex“, „City Express“ , „D Express“ ili „City Runner“.

Ukoliko klijent ima kratak rok za prevod i overu traženih dokumenata i nije u mogućnosti da se uklopi u one koje nudi prevodilac i sudski tumač Obrenovac, u prilici smo da vam ponudimo i „hitan prevod“ koji će biti obavljen za znatno kraće vreme. Jedino u tom slučaju prihvatamo da nam se skenirana dokumenta koja se prevode i overavaju pošalju na mejl, ali vas podsećamo da ste u obavezi, ukoliko želite da posao bude završen u roku koji zahtevate, da nam što pre dostavite i originalna, odnosno izvorna dokumenta čije prevode treba da obradimo.

Kada prevodilac i sudski tumač Obrenovac završi svoj posao, prevodi i originali se spajaju i mogu vam biti dostavljeni na određenu adresu, ukoliko vam to odgovara. Šaljemo ih preporučeno preko Pošte ili neke izabrane kurirske službe, a troškove koje odredi služba za dostavu sami plaćate i to nezavisno od cene prevoda i overe. Gotova dokumenta, naravno, možete i lično preuzeti u našoj obrenovačkoj poslovnici.

Cene svih naših usluga, odnosno, prevoda, overe, redakture dokumenata i ličnih isprava, kao i mnogih drugih, možete pogledati u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Trebalo bi da podvučemo i da, prema prevodilačkim zakonima, jedna strana prevedenog i otkucanog teksta ima dužinu od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje i kod prevođenja dokumenata, ličnih i javnih isprava.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Obrenovac?

Na vaš zahtev, profesionalci koji su deo našeg tima prevode i overavaju dokumenta, lične i javne isprave, bez obzira na to kojoj vrsti dokumentacije pripadaju.

U gruboj podeli, u dokumenta poslovnog karaktera mogu se svrstati rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji izveštaji, kao i izvodi iz Agencije za privredne registre. Ovde možemo ubrojati i, vrlo često traženu, tendersku dokumentaciju, kao i različite fakture, patente, poslovne odluke, ali i sve vrste ugovora koji su vezani za neki biznis, poput, na primer, kupoprodajnih ili onih o prodaji usluga i različite robe. U poslovnu dokumentaciju možemo uključiti i onu koja se bavi tehničkim karakteristikama nekih proizvoda i različitim aspektima njihovog procenjivanja. To je, takozvana, tehnička dokumentacija, a prevodioci i sudski tumači Obrenovac iz ove oblasti najčešće prevode i overavaju uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. U širem smislu, u poslovnu dokumentaciju možemo svrstati i svu onu koja se koristi u poslovima institucija pravosudnog sistema, to jest sva pravna akta. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Obrenovac obrađuje sve sudske presude i rešenja, vrlo često, recimo, presudu o razvodu braka, zatim, saglasnost o zastupanju, dozvole boravka, pravlnike, odluke, kao i izjave, punomoćja, razne sertifikate i licence, ali i sve vrste izveštaja i sudskih ugovora. Stručnjaci našeg tima, na vaš zahtev, mogu uraditi i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice.

Osim ličnih isprava, u takozvana lična dokumenta spadaju razne potvrde i uverenja koje se koriste u cilju ostvarivanja određenih prava, kao i medicinska dokumentacija, ali i sve one isprave koje su potrebne za nastavak, školovanja, zaposlenje ili ostvarivanje nekih drugih prava u obrazovnom sistemu. U lične isprave, pre svih, spadaju lična karta, pasoš i vozačka dozvola, a u kategoriju ličnih dokumenata ubrajaju se i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, saobračajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, kao i izvod iz matične knjige umrlih. U dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama spada, na primer, za sklapanje braka sa strancima vrlo često tražena, potvrda o slobodnom bračnom stanju, zatim potvrda o redovnom zaposlenju ili ona o neosuđivanosti, uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o stanju na tekućem računu u banci. Klijenti često imaju potrebe za prevodom i overom razne medicinske i farmaceutske dokumentacije, radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Tu se, racimo, nalaze uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i razna dokumentacija o medicinskim proizvodima. Prevodilac i sudski tumač Obrenovac, na vaš zahtev, prevodi i overava svu obrazovnu dokumentaciju, u koju se ubrajaju diplome i dodaci diplomama, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, kao i uverenje o redovnom školovanju ili studiranju, potvrda o položenim ispitima i nastavni planovi i programi fakulteta.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Pečat ovlašćenog sudskog tumača je u većini slučajeva dovoljan da jednom dokumentu obezbedi pravnu i zakonsku validnost, međutim postoje isprave koje se moraju overiti i pečatom višeg nivoa, takozvanim Apostille-om. Ova potvrda se izdaje na osnovu međunarodne Konvencije, a znači da dokument izdat na teritoriji jedne države koja je potpisala pomenutu Konvenciju, može, nakon apostiliranja, bez ikakvih smetnji da se koristi i u nadležnim institucijama drugih država potpisnica. Za pojedina dokumenta zakon predviđa ne samo overu prevoda, već i originala, dok je u nekim slučajevima dovoljno da Apostille pečat bude samo na prevedenoj varijanti. Takođe, postoje situacije kada se zahteva i prevod samog pečata.

Sve ove informacije su vrlo važne i molimo vas da se o njima detaljno rasitate u nadležnoj instituciji, imajući u vidu to da prevodilac i sudski tumač Obrenovac nije u obavezi da zna sve o predviđenoj overi za vaš dokument. U Republici Srbiji za poslove apostiliranja dokumenata i ličnih isprava nadležni su osnovni sudovi.

Gde u Obrenovcu dobiti obaveštenja o Apostille-u?

Stanovnici Obrenovca i okoline o svim pomenutim pitanjima mogu se obavestiti u odgovarajućoj službi Osnovnog suda u Obrenovcu, u Ulici Aleksandra Ace Simovića 9a, kao i na brojeve telefona 011-8727-627 i 011-8727-628.

Naši ovlašćeni predstavnici će rado odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču načina rada naših stručnjaka ili nekih drugih pitanja koja se odnose na proces prevoda i overe dokumenata. Ako bude bilo potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa stručnim licem.

Najzad, osim prevodilaca i sudskih tumača Obrenovac, nije na odmet da kažemo da Akademija Oxford svima kojima je to potrebno, u ovom gradu nudi i savremene kurseve stranih jezika koje vode iskusni i kvalifikovani predavači, a nakon kojih polaznici dobijaju sertifikat koji je međunarodno priznat. Nudimo i mogućnost obuke za rad na računaru, kao i stručnog osposobljavanja za mnoga zanimanja III i IV stepena stručnosti. Mladim ljudima, odnosno đacima i budućim studentima, nudimo i dobro osmišljenu pripremu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim stručnim školama i na fakultetima.


Kategorije prevoda za Obrenovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Obrenovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Obrenovac

Spisak sudskih tumača za opštinu Obrenovac Sudski tumači za opštinu Obrenovac Spisak sudskih tumača za opštinu Obrenovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Obrenovac

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Obrenovac Sudski tumači za opštinu Obrenovac Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Obrenovac

Sudski tumači i prevodioci u Obrenovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!