Sudski tumači i prevodioci Osečina

Na 34 kilometra severozapadno od Valjeva i 130 kilometara jugoistočno od Beograda nalazi se varošica Osečina, koja je, ujedno, i centar istoimene opštine. Naselje je smešteno sa obe strane puta Valjevo - Loznica, a karakteriše ga prilična urbanistička uređenost i razvijena komunalna infrastruktura. Opština Osečina, inače, zauzima prostor u zapadnom delu Srbije, između administrativnih teritorija Krupnja, Koceljeve, Valjeva i Ljubovije. Pripada Kolubarskom upravnom okrugu i, pored same Osečine, obuhvata i varošicu Pecku i sela Gunjaci, Konjuša, Lopatanj, Tuđin, Osečina (selo), Bratačić, Komirić, Sirdija, Skadar, Konjic, Carina, Gornje Crniljevo, Dragodol, Ostružanj, Dragijevica, Bastav, Belotić i Plužac. Oblast koju zauzima ovo područje poznato je pod nazivom Podgorina, što je, naime, regija istočno od Podrinja, koja obuhvata Valjevsku kotlinu i planine Medvednik, Suvobor, Jablanik, Povlen i Maljen.

Legenda kaže da je nekada ovo mesto bilo udaljeno od svih puteva, te je čovek koji bi se ovuda zapotio, u gustoj šumi mogao da naiđe samo na divlje zveri ili hajduke. Osečina je, praktično, bila „odsečena od sveta“, te je tako, pretpostavlja se, i dobila ime. Danas, se, međutim, u ovu pitomu varošicu lako stiže iz svih okolnih mesta, jer je dobro povezana drumskim saobraćajnicama. U njoj živi oko 3 hiljade ljudi, a cela opština ima oko 12 i po hiljada stanovnika. Karakterišu je idealni uslovi za uzgoj voća, posebno malina i šljiva, pa je ovdašnja šljivovica proizvod koji je nadaleko čuven. Stoga se ovde svake godine organizuje takmičarska, privredna i turistička manifestacija „Sajam šljiva“, na kome se okupljaju brojni izlagači iz zemlje i inostranstva. Na osečinskom području gaji se najkvalitetnija domaća sorta šljive, takozvana Požegača, pogodna za sve vrste obrade. Poslednjih godina je sve razvijenija proizvodnja suve šljive, u čemu privrednici iz ovog mesta prednjače ne samo u Srbiji, već i u regionu. Osim prehrambeno - prerađivačkih delatnosti, u privredi ovog kraja značajna je i prerada drveta, kao i proizvodnja plastike.

Uz pomenuti Sajam šljive, opština Osečina posetiocima može još mnogo toga da ponudi. Postoje, naime, dobri uslovi za razvoj sportsko - rekreativnog, lovnog, kulturnog i sportskog turizma. Interesantna je i Stara crkva u Osečini, podignuta u 18. veku, najpre posvećena Svetom Georgiju, a potom Svetom Vaznesenju Gospodnjem. Tu se godinama čuvala zastava braće Nedića, Gligorija i Damnjana, hajduka koji su učestvovali u Prvom srpskom ustanku. Ovi junaci su živote izgubili u Boju na Čokešini 1804. godine, a spomenik njima posvećen danas se nalazi na gradskom trgu u Osečini.Stanovnici ove varošice, ukoliko za tim imaju potrebe, mogu postati korisnici veoma kvalitetnih usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford. Naime, prevodioci i sudski tumači Osečina mogu za vas da prevodu i overe bilo koji dokument i javnu ispravu u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Takođe, možemo da ponudimo obuku za rad na računarima, pripremu za polaganje prijemnih ispita za sve srednje, više škole ili fakultete, kao i kurseve stranih jezika i profesionalno osposobljavanje za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Osečina?

Da bi neko mogao u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford da se profesionalno bavi obradom službenih materijala, mora ispuniti sve propisane kriterijume. Svi prevodioci i sudski tumači Osečina su diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, što iznad svega svedoči o kvalitetu njihovog prevođenja. Budući da obrađuju zvaničnu dokumentaciju, veoma su dobro upoznati sa stručnom pravnom terminologijom i važećim zakonima i propisima, te će prevode vaših materijala overiti poštujući zakonom definisanu proceduru, a vi ćete za kratko vreme i po povoljnoj ceni dobiti spise koje ćete slobodno moći da koristite u pravnom prometu.

Angažovanjem naših stručnjaka dobićete, dakle, overene prevode dokumenata, a u tom procesu biće poštovana sva predviđena pravila. Pre svega, materijali će biti precizno prevedeni na traženi jezik, što podrazumeva da će sve pojedinosti iz osnovnog dokumenta biti tačno izražene, a posebna pažnja će se poklanjati stručnim terminima i pojmovima, budući da oni predstavljaju osnovu jednog službenog spisa. Prevodilac i sudski tumač Osečina uvek radi u skladu sa gramatičkim i pravopisnim pravilima određenog jezika, poštuje njegov specifičan duh, kao i karakterističan stil izrade zvanične dokumentacije. Kada je prevod kompletiran, pregledaće ga prvo sami autori, a potom i lektori, koji imaju zadatak da uoče i koriguju i nepravilnosti koje u prvoj kontroli, eventualno, nisu primećene. Sada posao nastavljaju sudski tumači i najpre vrše temeljno upoređivanje prevedenog materijala sa njegovim originalom, sa ciljem da se utvrdi da li su ova dva dokumenta u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu sasvim jednaka. Radi se o tome da jedino prevodi koji u svemu odgovaraju svome izvoru mogu biti legalno overeni i korišćeni u praksi. Ako je to slučaj i sa vašim spisom na novom jeziku, prevodilac i sudski tumač Osečina će ga overiti svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisati. Ovim činom ga je, u pravnom i zakonskom pogledu, učinio jednakim bilo kom originalu i spremnim za uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj.

Koje sve jezike u svom radu koriste prevodioci i sudski tumači Osečina?

Stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru u svom radu koriste više od 40 svetskih jezika, a osim uobičajenih prevoda sa ili na srpski, sposobni su da urade i neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Oni su, naime, u toj meri profesionalni i opšte obrazovani, šarolikih interesovanja i afiniteta, da jedan materijal sačinjen na stranom jeziku mogu, ukoliko klijent to traži, direktno da prebace na drugi strani jezik, a da pri tom sadržaje uopšte ne prevode na srpski. U većini ostalih prevodilačkih centara ovakav posao bi se obavio postupno, po sistemu „korak po korak“, tako što bi se tekstualni sadržaj prvo sa osnovnog jezika preveo na srpski, pa tek zatim sa srpskog na ciljani strani jezik. Na taj način je za ispunjenje zahteva potrebno više vremena, a i cena će biti viša nego u našem prevodilačkom centru, budući da je potrebno angažovati više različitih stručnjaka. Prevodilac i sudski tumač Osečina, dakle, ovakvim postupanjem štedi i novac i vreme svojih klijenata, te mu se često i obraćaju kada su ovakve usluge u pitanju.

Prevod službenih materijala, osim najčešće traženog i svuda zastupljenog, engleskog, nemačkog, francuskog i ruskog, radimo i u domenu svih ostalih evropskih jezika, a najčešće španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, slovenačkog, turskog, poljskog, slovačkog, češkog, holandskog, ukrajinskog, kao i jezika koji se govore u našim susednim državama - bosanskog, hrvatskog, makedonskog, albanskog, bugarskog, rumunskog i mađarskog. Prevodilac i sudski tumač Osečina u svom radu koristi i jezike iz skandinavske grupe - norveški, švedski, danski i finski, ali i arapski, kineski i japanski jezik. Kako je vrlo teško pronaći kvalifikovane stručnjake za korejski, hebrejski, pakistanski, perijski, romski i estonski jezik, posebno smo ponosni na činjenicu što su i ovi prevodioci deo našeg profesionalnog tima. Latinski se već odavno ne smatra živim jezikom, ali se i sada može pronaći u pisanoj medicinskoj, farmaceutskoj, pravnoj ili veterinarskoj dokumentaciji, te prevodioci i sudski tumači Osečina poseduju potrebne kvalifikacije i za ovaj jezik. Želeći da izađemo u susret svim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i prevodioci i sudskog tumača za znakovni jezik.

Ukoliko kljentu iz nekog razloga ne odgovaraju rokovi koje naši stručnjaci mogu da ponude, u mogućnosti su da zatraže takozvani „hitan prevod“ materijala, koji će biti završen u terminu koji sama stranka odredi. Ovo je veoma naporan i zahtevan posao, ali će ga prevodioci i sudski tumači Osečina, kao i bilo koji drugi, uraditi maksimalno profesionalno, na korist i zadovoljstvo svojih stranaka. Jedino što će se u ovom slučaju razlikovati od uobičajenih uslova, jeste cena prevodilačke usluge, koja će se obračunati na sledeći način: osnovni troškovi + taksa za hitnost. Visina ovog dodatka zavisi od broja prevedenih strana, ali i od dužine vremenskog perioda koji nam klijent ostavlja za završetak posla.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Osečina?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti kompletnu obradu svih vrsta službenih materijala, bez obzira na to koliko su složeni njihovi sadržaji ili na koju se sferu društvenog života odnose.

Osim karakterističnih ličnih isprava, što će reći, pasoša i lične karte, prevodilac i sudski tumač Osečina prevodi i overava i sve vrste dozvola - vozačku, saobračajnu, radnu , dozvolu za boravak i mnoge druge. Radimo i sa svim tipovima uverenja - o državljanstvu, o nekažnjavanju, o položenim ispitima i sličnim, kao i sa izvodima iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (u narodu poznatih kao krštenica, venčanica i umrlica). U domen rada naših stručnjaka spadaju i potvrde o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda, o redovnom školovanju ili studiranju, o redovnim primanjima, kao i one o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti, te o slobodnom bračnom stanju, koja se vrlo često traži, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom.

Pored izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), profesionalno obrađujemo i ostala dokumenta potrebna za biznis koji uključuje više država ili, čak, kontinenata. Ovde spadaju rešenja o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, bilansi stanja, poslovne odluke, ali i poreski identifikacioni broj (PIB), sve vrste izveštaja, poput finansijskih, revizorskih, godišnjih i mnogih drugih, osnivački akt preduzeća, bilansi uspeha i kompletna tenderska dokumentacija, u koju se, između ostalog, ubrajaju obrasci, predmere, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, uputstva za ponuđače i opšti uslovi.

Prevodilac i sudski tumač Osečina radi i sa svim vrstama ugovora, bili oni poslovni ili pravno utemeljeni, a najčešće sa kupoprodajnim, ugovorima o prodaji roba i usluga, o saradnji, kao i o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnim. Obrađuje se i najrazličitija dokumenta potrebna za sudske i pravne poslove na međunarodnom nivou, kao što su izjave pojedinaca, sertifikati, licence, ovlašćenja, punomoćja, izveštaji, pravilnici, kao i saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize, te sve vrste sudskih presuda, odluka i rešenja, među kojima se, po učestalosti obrade, može izdvojiti presuda o razvodu braka. Prevodilac i sudski tumač Osečina kvalifikovan je i da uradi prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice država.

Osim uputstava za rukovanje, u našem prevodilačkom centru prevodi se i overava i sva ostala tehnička, građevinska i naučna dokumentacija, u koju, između ostalog spadaju građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti i mnogi drugi srodni materijali. Prevodilac i sudski tumač Osečina sa posebnom pažnjom obrađuje uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva druga dokumenta koja spadaju u domen medicine ili farmacije, a klijenti ih uglavnom traže radi lečenja stranim lekovima i preparatima ili korišćenja inostranih medicinskih usluga.

Pošto se u današnje vreme mnogi školuju, usavršavaju ili pokušavaju da pronađu posao u inostranstvu, često dobijamo zahteve da izdamo overen prevod nekog dokumenta koji potpada pod oblast obrazovanja, a odnosi se na neke obrazovne institucije ili na nivo školske spreme pojedinca. Tako prevodioci i sudski tumači Osečina rade sa nastavnim planovima i programima fakulteta, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena, diplomom i svim dodacima koji uz nju idu i mnogim drugim materijalima ove vrste.

Kako nalaže zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi članovi našeg stručnog tima su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli predviđene provere i položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali na rad prema važećim zakonima ali i bezuslovno poštovanje ličnosti svojih klijenata i adekvatan odnos prema pisanim materijalima koji im se poveravaju na obradu. To bi značilo da će u našem prevodilačkom centru vaša dokumenta biti na svaki način zaštićena od ma kakve nepoželjne upotrebe, a podaci koji se u njima nalaze smatrani poslovnom tajnom. Kako je bezbednost i zadovoljstvo klijenata na prvom mestu kada je u pitanju rad Akademije Oxford, možemo vam, pored obrade tražene dokumentacije na viskom nivou kvaliteta, obezbediti i potrebnu sigurnost i apsolutnu diskreciju.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Osečina?

Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa molbom da za njih uradimo potpunu obradu dokumntacije, odnosno i prevod i overu, ima situacija kada se od naših stručnjaka traži da samo overe materijal koji je na traženi jezik prebačen van našeg prevodilačkog centra. Prevodioci i sudski tumači Osečina će profesionalno i efikasno obaviti i ovaj zadatak, ali će, kao i u svakoj drugoj situaciji, pre samog čina overe, prekontrolisati prevod i uporediti ga sa njegovim originalom. Da se ne bismo pogrešno razumeli, ovaj postupak ne sprovodimo zato što nemamo poverenja u materijale koje nisu radili naši prevodioci, već je to prosto zakonom utvrđena procedura koju smo obavezni da sledimo. Naime, da bi neki spis na novom jeziku postao pravno validan i aktivno uključen u pravni promet, on mora u potpunosti odgovarati tekstu izvornika, što će, tokom pomenute provere, potvrditi stručno lice. Ako su svi uslovi ispunjeni prevod se overava jedinstvenim pečatom licenciranog sudskog tumača i njegovim potpisom, što ga čini važećim i upotrebljivim dokumentom u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Prevodilac i sudski tumač Osečina, međutim, neće moći da overi prevod koji se u svemu ne poklapa sa originalom ili u nekom drugom segmentu nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade službenih materijala. U tom slučaju, možemo da vam ponudimo usluge naših visoko kvalifikovanih i veoma iskusnih lektora i korektora, koji će, za tili čas, uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Ovaj postupak obuhvata jezički pregled izvora i prevoda, detektovanje i ispravljanje svih jezičkih, gramatičkih, slovnih i pravopisnih grešaka i apsolutno usklađivanje dokumenta na novom jeziku i njegovog originala. Takođe se proverava tačnost prevoda stručnih izraza i termina, forma dokumenta i stil kojim je napisan. Nakon intervencije ovih stručnjaka dobićete materijal urađen prema svim standardima prevođenja, te tako nećete morati da gubite i vreme i novac ponovo prebacujući dotični dokument na traženi jezik, već ćete ovaj korigovani prevod moći, bez bojazni, da predate sudskom tumaču i da dobijete regularno overen materijal koji ćete odmah moći da upotrebite u praksi.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ako odlučite da su prevodioci i sudski tumači Osečina prave osobe za prevod i overu vaše zvanične dokumentacije, smatrajte da ste načinili pravi izbor. Elem, da bi naši stručnjaci mogli da ispune ono što od njih očekujete, moraćete da blagovremeno ispunite i jedinu obavezu koju prema nama u tom smislu imate, a to je da nam na predviđene načine na uvid dostavite originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. U suprotnom, naime, nećemo biti u mogućnosti da prevode overimo pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a materijal na novom jeziku, ma koliko bio dobro urađen, je bez ove potvrde potpuo bezvredan sa stanovišta prava i zakona.

Dokumenta, dakle, možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašećenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih ostalih detalja naše dalje saradnje. Osim toga, nudimo vam i mogućnost da materijale koje želite da obradimo na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili da u tu svrhu angažujete neku kurirsku službu. Budući da se originalni spisi ne mogu slati elektronskim putem, ovaj način dostave u uobičajenim okolnostima nije dozvoljen. Međutim, ako tražite da uradimo „hitan prevod“ dokumenata ili javnih isprava, možete ih skenirati i poslati na naš mejl. To je, naime, najbrži način dostave, a u opisanoj situaciji je od ključne važnosti da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi mogli da započnu obradu. Ipak, ako želite da prevodi budu i regularno overeni, imate obavezu da nam naknadno, a pazeći na rok koji ste sami tražili za završetak obrade, donesete ili na neki od pomenutih načina pošaljete i originale, bez kojih se, kao što znate, ovaj postupak ne može sprovesti.

Kada prevodilac i sudski tumač Osečina prevede i overi dokumenta, spaja ih sa originalima i vraća klijentu. Preuzimanje može, takođe, biti lično i kao takvo će se obaviti u prostorijama naše filijale. Pored toga, strankama nudimo mogućnost da im sve materijale pošeljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju koju žele. Ovaj posao poveravamo kurirskoj službi sa kojom već godinama na tom polju sarađujemo ili Pošti Srbije, koja će dokumentaciju poslati u obliku preporučene pošiljke. Ako materijale dobijate na adresu, platićete ovu uslugu u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe, a potpuno odvojeno od troškova koje iziskuju prevod, overa i ostale usluge našeg prevodilačkog centra koje ste koristili.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas može informisati i ovlašćeni službenik u našem predstavništvu. Cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine se obično daje određeni popust. Jedno od pravila prevodilačke profesije odnosi se na dužinu prevedenog teksta koji se nalazi na jednoj strani, a iznosi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovog pravila se i sami pridržavamo, a ono se primenjuje na sve pisane materijale, pa i na zvanična dokumenta i javne isprave.

Šta još valja da znate o overi službenih materijala?

Neka dokumenta se, osim pečatom licenciranog sudskog tumača, moraju overiti i takozvanim Apostille pečatom, kako bi bila zvanično uključena u pravni promet. Reč je, naime, o potvrdi koju u Republici Srbiji izdaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, a koja je uvedena na osnovu oderedaba međunarodne Konvencije o ukudanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država.

Apostille overa se, pre svega, ne radi za sva dokumenta. Od nje su, recimo, uvek izuzete isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika i one direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, i kod dokumenata koja se moraju overiti na ovakav način, postupak legalizacije nije isti. Zbog toga je vrlo važno da se o svim pojedinostima vezanim za apostiliranje blagovremeno raspitate u nadležnoj instituciji, pošto prevodilac i sudski tumač Osečina nema profesionalnu obavezu da bude upoznat sa detaljima ovog postupka.

Kako do informacija o Apostille-u?

O svemu u vezi sa apostiliranjem dokumenata možete se raspitati u Prijemnoj kancelariji i službi za overe u Osečini, u Karađorđevoj ulici 78 ili na broj telefona 014-451-169. Ako je potrebno, obratite se i neposredno nadređenoj pravosudnoj ustanovi, a to je Osnovni sud u Valjevu, čija je adresa Karađorđeva 50, a broj telefona 014-221-615.


Kategorije prevoda za Osečina

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Osečinu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Osečina

Spisak sudskih tumača za grad OsečinaSudski tumači za grad OsečinaSpisak sudskih tumača za grad Osečina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Osečina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad OsečinaSudski tumači za grad OsečinaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Osečina

Sudski tumači i prevodioci u Osečini

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!