Sudski tumači i prevodioci Paraćin

Paraćin se nalazi u Pomoravskom okrugu, u središnjem delu Republike Srbije, na oko 150 kilometara od Beograda. Kroz njega protiča reka Crnica, a nedaleko odatle je i desna obala Morave. Na celoj teritoriji opštine Paraćin nalazi se čak 35 mesta.

Prvo poznato naselje na ovom području nastalo je pre otprilike 8 hiljada godina, tu su, u kraćim ili dužim, periodima boravila mnoga plemena i narodi – Tribali, Sarmati, dok je u 3. veku podignuto poznato rimsko naselje Sarmates, kao jedna od tačaka na poznatom vojnom putu, pod imenom Via militaris. Između 11. i 12. veka na teritoriju oko današnjeg Paraćina naseljavaju se Sloveni.

Pisani tragovi o samom gradu datiraju iz 14. veka, kada je on bio određen kao „trg sa panađurom“ ili „trg na Parakinovom brodu“, što je nastalo na osnovu priče da je nekada čovek po imenu Parakin čamcem prevozio ljude preko, tada prilično velike, reke Crnice. Tokom vremena, ovo ime je pretočeno u današnji naziv grada. Krajem 19. veka u Paraćinu je otvorena Fabrika vunenih tkanina braće Minh, fabrika stakla i cementa, pa je ovo tada bio važan ekonomski centar u zemlji, a 1861. Paraćin dobija status varošice.Prema podacima sa popisa iz 2002. godine, u Paraćinu i okolnim mestima živi oko 58 hiljada ljudi. Poznati industrijski kombinati u ovom gradu su Srpska fabrika stakla i Industrija konditorskih proizvoda „Paraćinka“. Obrazovanje se odvija u 7 osnovnih škola, gimnaziji i tri stručne škole, a tu su i muzička škola i dve visokoškolske ustanove – Megatrend i Poslovna škola Beograd.

Paraćin ima i značajne turističke potencijale. U okolini grada nalazi se srednjovekovni grad Petrus, središte pogranične oblasti srpske države u 14. veku, zatim manastir Pokrova Presvete Bogorodice Lešje, manastir Svetog Sisoja u Sisevcu, mestu na obroncima Južnog Kučaja, kao i veoma atraktivno izletište i odmaralište Grza, na istoimenoj reci, gde se može uživati u prelepoj prirodi, čistom vazduhu i raznovrsnom biljnom i životinjskom svetu.

U jednoj od centralnih paraćinskih ulica, Kralja Petra I, u broju 44, nalazi se i poslovnica Akademije Oxford. Ovde svi žitelji grada i okoline, koji za tim imaju potrebu, mogu dobiti profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja III i IV stepena stručnosti ili se obučiti da sve poslove obavljaju na računaru. Organizujemo, takođe, i kurseve stranih jezika za sve uzraste i nivoe znanja, nakon kojih se polaznicima izdaje međunarodno priznati sertifikat. Učenici i budući studenti kod nas mogu da dolaze na pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita i da budu sigurni da će, nakon toga, bez ikakvih problema upisati željenu srednju školu, gimnaziju, višu školu ili fakultet. Ono što predstavlja posebnu pogodnost za stanovnike ovih krajeva su prevodioci i sudski tumači Paraćin, takođe deo našeg tima, koji pružaju usluge brzog i preciznog prevoda svih vrsta dokumenata, ličnih i javnih isprava i to u okviru čak 40 jezika koji se govore u svetu.

TESTOVI


Za sve zainteresovane klijente je, svakako, najkomfornije i najefikasnije, da traže kompletnu uslugu pomenutih stručnjaka, što podrazumeva i prevod i overu dokumenata, pošto će tako na jednom mestu, bez ikakvih komplikacija, moći da dobiju materijal koji će biti validan u pravnom prometu.

Koja dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Paraćin?

Dokumentacija koju, u domenu prevoda i overe, mogu da obrade naši stručnjaci je zaista vrlo obimna, pa ćemo pomenuti samo one materijale za koje nam se klijenti najčešće obraćaju.

U oblasti ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač Paraćin uglavnom ima posla sa ličnim kartama, pasošima, saobraćajnom i vozačkom dozvolom, a prevodi i overava i uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, kao i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih.

Kompanije ili fizička lica neretko traže overene prevode pisanih dokumenata koji se odnose na poslovnu sferu, kao što su rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja i uspeha, kao i izvodi iz Agencije za privredne registre, naučni i tehnički patenti, poreski identifikacioni broj (PIB), ali i razni poslovni ugovori, tipa kupoprodajnih ili vezanih za promet roba i usluga. Prevodilac i sudski tumač Paraćin prevodi i overava i statut i osnivački akt preduzeća, godišnje i revizorske izveštaje, ponekad vrlo složenu i obimnu tendersku dokumentaciju, kao i razne vrste poslovnih odluka.

U domenu međunarodnog pravosudnog sistema često se traži overen prevod pravnih akata, poput licenci, izveštaja, svih vrsta sudskih rešenja i presuda, kao i dozvole za boravak, punomoćja, saglasnosti o zastupanju, raznih pravilnika, sertifikata, odluka i pravnih tipova ugovora, kao što su, recimo, oni o doživotnom izdržavanju. Klijentima je često potreban i prevod tekovina, to jest pravnih akata Evropske Unije, pa su se prevodioci i sudski tumači Paraćin oposobili i za ovu vrstu usluge.

Prevodilac i sudski tumač Paraćin može svojim klijentima da uradi i overen prevod svih dokumenata koja se odnose na izvesne institucije obrazovnog sistema, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i, naravno, diploma i svi dodaci koji uz nju idu.

Za obavljanje određenih poslova u mnogim nadležnim institucijama potreban je, na međunarodnom nivou, overen prevod mnogih potvrda i uverenja, od kojih se naši stručnjaci najčešće sreću sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, potvrdom o redovnom zaposlenju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti, ali i onom o slobodnom bračnom stanju, koju traže svi klijenti voljni da zasnuju bračni odnos na teritoriji neke strane države.

Mnoge građevinske firme, ali i pojedinci koji se bave ovom ili nekom srodnom vrstom posla imaju potrebu za prevodom i overom dokumentacije, koja se može okarakterisati kao tehnička i građevinska. Ovde se mogu svrstati delkaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijaska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinski projekti.

Prevodilac i sudski tumač Paraćin može, ukoliko klijent za tim ima potrebu, da prevede i overi svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, tipa lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima ili uputstava za lekove i karakteristika proizvoda.

Za bilo kakav dokument da vam je potreban prevod, a zatim i overa, obratite se našim stručnjacima. Ostvarićete saradnju sa ljudima visoko obrazovanim, stručnim i iskusnim, kada su pomenuti poslovi u pitanju, tako da će vam biti zagarantovana usluga na vrhunskom nivou, kao i tajnost svih podataka koji se nalaze u materijalima za obradu. Jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford jeste upravo maksimalno poštovanje privatnosti klijenata, čuvanje svih poslovnih tajni, kao i zaštita poverenih nam dokumenata od svake eventualne zloupotrebe. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Paraćin, pre stupanja na dužnost, položili zakonom propisanu zakletvu koja ih obavezuje da svoju dužnost obavljaju u skladu sa predviđenim pravilima, te časno i pošteno, ne ugrozivši ni po koju cenu interese klijenata.

Dostava i preuzimanje materijala za prevod i overu

Postoje dva regularna načina na koja nam zainteresovani klijenti mogu dostaviti dokumentaciju, a obavezno i originale, koje će prevodilac i sudski tumač Paraćin stručno obraditi. Prvi način podrazumeva da nam, uzevši u obzir da se naša poslovnica nalazi u samom centru Paraćina, dokumenta dostavite lično, a druga mogućnost je da nam ih pošaljete kurirskom službom koju odaberete ili u vidu preporučene pošiljke preko Pošte Srbije.

Nudimo, dakako, i treću opciju, a to je da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, ali to se primenjuje i prihvata isključivo u slučaju da vam je potreban takozvani „hitan prevod“, odnosno onaj koji se mora završiti u znatno kraćem roku od nego što to prevodioci i sudski tumači Paraćin u uobičajenim okolnostima nude. Tada je, jasno, od ključne važnosti da dokumenta koja se prevode i overavaju što pre stignu do našuh stručnjaka, a ovaj način slanja baš to i omogućuje. Nemojte, u svakom slučaju, zaboraviti da je i prilikom ovakve vrste usluga nužno da nam blagovremeno, na jedan od pomenuta dva načina, dostavite i originale dokumenata koja se obrađuju, jer, u suprotnom, njihova overa neća biti moguća.

Nakon obavljenog posla, vaša prevedena i overena dokumenta, zajedno sa originalima, možete, takođe, lično preuzeti u našoj paraćinskoj poslovnici, a, ukoliko tako naznačite našem koordinatoru, ona će vam biti poslata na određenu adresu, opet putem preporučene poštanske pošiljke ili preko kurirske službe sa kojom naša kuća obično sarađuje. Napominjemo da sami snosite troškove slanja dokumenata, a visinu cene određuje kompanija koja tu uslugu vrši.

Što se tiče cena samog prevoda i overe dokumenata, kao i drugih usluga naših stručnjaka, sve ih možete pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Valja i da naglasimo da dužina jedne strane prevoda dokumenata, kao i svih otalih sadržaja, kako propisuju pravila službe, iznosi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči.

Još nešto o overi dokumenata

Budući da prevodilac i sudski tumač Paraćin nema obavezu da zna sva zakonska pravila vezana za overu vaše dokumentacije, molimo vas da se u nadležnom osnovnom sude podrobno raspitate o tome da li je za vaš dokument dovoljna samo overa sudskog tumača ili se traži i takozvana Apostille potvrda. Ova vrsta legalizacije dokumenata se vrši u teritorijalno nadležnim sudovima, a vrlo je važno da, pre nego što počne proces prevoda i overe vaših dokumenata, znate da li Apostille pečat treba da bude i na prevodu i na originalu i da li se, osim prevoda sadržaja dokumenta, traži i prevod samog pečata.

Koga i gde pitati za apostiliranje dokumenata?

U Republici Srbiji su za ovu problematiku nadležni osnovni sudovi. Takav sud postoji i u Praćinu, u Ulici Majora Marka 1, a možete pokušati da informacije dobijete i pozivom na 035-563-401. Izdvojena sudska jedinica ove pravosudne institucije smeštena je u Ćupriji, u Karađorđevoj bb.

Na sva vaša dodatna pitanja u vezi sa uslugama koje nudimo, rado će odgovoriti naši ovlašćeni službenici, a u slučaju potrebe, može vam biti zakazana i besplatna konsultacija.


Kategorije prevoda za Paraćin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Paraćin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Paraćin

Spisak sudskih tumača za grad ParaćinSudski tumači za grad ParaćinSpisak sudskih tumača za grad Paraćin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Paraćin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ParaćinSudski tumači za grad ParaćinCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Paraćin

Sudski tumači i prevodioci u Paraćinu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!