Sudski tumači i prevodioci Šabac

Šabac je grad u zapadnoj Srbiji i predstavlja administrativni i kulturni centar Mačvanskog okruga. Nalazi se na obali reke Save i ima skoro 54 hiljade stanovnika. Ime grada najverovatnije potiče od naziva reke na kojoj leži: Sava – Savac – Šabac.

U srednjem veku, na mestu ovog grada, bilo je slovensko naselje Zaslon, a u tursko doba tu je sagrađena tvrđava Bigir Delen. U toku osmanlijske vladavine, Šabac je postao važan trgovački centar, kroz koji su prolazili karavani na putu od Bliskog istoka do Austro – Ugarske.

Tokom Prvog srpskog ustanka u okolini Šapca odigrale su se mnoge značajne bitke, od kojih je, svakako, najvažniji bio Boj na Mišaru, 1806. godine, gde su Srbi, na čelu sa Karađorđem, pobedili nadmoćniju tursku vojsku. Nakon toga, Šabac je, posle 300 godine, privremeno oslobođen. Posle Drugog srpskog ustanka grad je predat na upravu Jevremu Obrenoviću, bratu kneza Miloša, koji je u velikoj meri unapredio život u Šapcu. U tom periodu izgrađena je Okružna i varoška bolnica i apoteka, osnovna škola i gimnazija, a igrane su i prve pozorišne predstave.U drugoj polovini 19. veka, Šabac, pored Beograda i Kragujevca, postaje jedan od najvažnijih gradova u tadašnjoj Srbiji. Zbog ubrzanog razvoja i izgradnje, kao i velikog broja popularnih kafana, dobio je naziv „Mali Pariz“. Zanimljivo je da je Šabac bio jedan od prvih gradova u našoj zemlji u kome su, obično nedeljom pre podne, u kafane išle i dame, što je do tada bilo dozvoljeno samo muškarcima.

Šabac je 2010. godine zvanično priznat kao „Privredni grad budućnosti“. U njemu uspešno posluje više od 4 hiljade privrednih subjekata, a razvijene su prehrambena, mašinska, farmaceutska, tekstilna i mnoge druge industrijske grane. U gradu ima 13 osnovnih, 7 srednjih škola i gimnazija, kao i 3 Visoke škole strukovnih studija.

Imajući u vidu perspektivu ovog grada, u Šapcu je otvorena i jedna od brojnih poslovnica Akademije Oxford, u Karađorđevoj ulici broj 34. Ovde svi Šapčani, koji već nisu ovladali ovom veštinom, mogu da se obuče za kvalitetan rad na računaru, kao i da nauče neki od stranih jezika, nakon čega dobijaju međunarodno priznat sertifikat. Omogućujemo i kvalifikacije za gotovo sva zanimanja III ili IV stepena stručne spreme, kao i kvalitetnu pripremu učenika i budućih studenata za polaganje prijemnih ispita na različitim fakultetima, u srednjim školama ili gimnazijama. Kod nas možete dobiti i vrhunske usluge prevoda i overe svih vrsta dokumenata koje vrše profesionalni prevodioci i sudski tumači Šabac.

TESTOVI


Šta sve mogu da urade prevodioci i sudski tumači Šabac?

Štedeči vaše dragoceno vreme, a samim tim i novac, prevodioci i sudski tumači Šabac vam nude priliku da na jednom mestu, po verovatno najpovoljnijim cenama i u razumno kratkom roku, dobijete valjani prevod dokumenata i ličnih isprava, a zatim i njihovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Radimo prevode u okviru čak 40 svetskih jezika, od kojih su, dakako, najčešće traženi ruski, engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, grčki, arapski i turski, ali i holandski, portugalski, mađarski, poljski, češki i slovački. Imajući u vidu to da smo nekada bili u zajedničkoj državi, često se traže prevodi i overa dokumenata i na slovenački, bosanski, hrvatski i makedonski, pa prevodioci i sudski tumači Šabac obavljaju i ove usluge. Pored toga radimo i prevod sa ili na rumunski, bugarski, belgijski, kineski i japanski, kao i na sve skandinavske jezike, što će reći, na finski, norveški i švedski. U svojim redovima, takođe, imamo i visokokvalifikovane stručnjake koje ćete retko gde pronaći, kao što su prevodioci i sudski tumači za korejski, estonski, pakistanski, ukrajinski, persijski, hebrejski, romski, čak i za znakovni jezik.

Važno je i da obavestimo sve potencijalne klijente da su prevodioci i sudski tumači Šabac sasvim dovoljno stručni i opšte obrazovani, da mogu, bez problema, da urade i neposredni prevod sa jednog stranog na drugi, takođe strani, jezik. Ovo naglašavamo jer se u pojedinim prevodilačkim centrima između ova dva prevoda radi i onaj na srpski jezik, što produžava vreme rada i, svakako, povećava cenu. Naši stručnjaci, na korist i zadovoljstvo svojih klijenata, rade na drugačiji i primerenji način.

Ako ste u situaciji da vam nije potreban prevod već samo overa konkretnog dokumenta, to neće predstavljati nikakav problem. Sudski tumači Šabac će prihvatiti i prevod koji je neko drugi uradio, ali samo ukoliko je isti napisan kako treba, prema svim pravilima prevođenja, kao i pod uslovom da je identičan originalnom dokumentu. Tek pošto ovo utvrde, oni će na dotični dokument staviti svoj pečat i tako će on postati pravno validan.

Ako, pak, prevod nije urađen na odgovarajući način ili sam klijent iz nekog, njemu znanog razloga, nije njime zadovoljan, nudimo i redakturu postojećeg teksta koju će uraditi naši izuzetni lektori i korektori, a nakon koje ćete dobiti dokument sasvim prihvatljiv za overu kod sudskog tumača.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Šabac?

Iako se mnogim neupućenim osobama može učiniti da su običan i overeni prevod potpuno isti dokumenti, među njima postoji velika razlika. Običan prevod dokumenta, bez obzira koliko je savršeno urađen, nije pravno važeći i ne može se koristiti u međunarodnom poslovnom ili pravnom saobraćaju. S druge strane, prevod koji je overen pečatom i potpisom sudskog tumača, na sebi ima zvaničan dokaz da ima istu zakonsku vrednost kao i njegov originali, te da se, kao takav, može predavati u sve nadležne službe i upotrebiti u administrativnim i drugim poslovima. Kako, dakle, običan prevod postaje overen?

Nakon što se dokument ili lična isprava prevede na kvalitetan način i u njemu se otklone sve pravopisne, gramatičke ili slovne graške, sudski tumač pažljivo i detaljno poredi prevod sa izvornim dokumentom, kako bi utvrdio njihovu identičnost. Tek kada je to zaista tako, stavlja na prevod svoj potpis i pečat sa registracionim brojem i dokument je spreman za međunarodno korišćenje.

Jasno je, dakle, da prevodioci i sudski tumači Šabac poseduju, kako pravničko obrazovanje, tako i savršeno zananje jezika za koji su se specijalizovali, ali je očigledno i da im je, kako bi ispravno obavili posao, neophodan i originalni dokument na osnovu koga je urađen dotični prevod.

Molimo vas da to imate u vidu kada nam dostavljate dokumenta i da nam, u svakom slučaju, donesete ili pošaljete originale ili njihove zakonski overene kopije. Oni će vam, naravno, biti vraćeni pošto obavimo traženi posao, a potrebni su nam samo na uvid, radi, već objašnjenog, upoređivanja sa prevodom.

Postoje situacije kada klijenti traže takozvani „hitan prevod“ dokumenata i, potom, njihovu overu, jer im je, iz nekog razloga, rok koji inače nudimo predug i nisu u situaciji da ga ispoštuju. Naravno da prihvatamo i ovu vrstu posla i samo u tom slučaju dozvoljavamo da nam se skenirana dokumenta pošalju na mejl, ali insistiramo, radi pravovremenog ispunjavanja vašeg zahteva, da nam u što kraćem roku dostavite i originalna dokumenta.

U svim drugim slučajevima, ako vam odgovaraju termini koje nudimo za završetak prevoda, odnosno, overe, materijal koji obrađujemo nam možete dostaviti lično, tako što ćete doći u našu šabačku poslovnicu ili nam ga možete poslati preko „Pošte Srbije“ preporučenom pošiljkom ili za ovu uslugu izabrati neku kurirsku službu koja radi u vašem gradu, popur, racimo, „New Balkan Trans-a“ ili Aks Express Kurir-a“.

Kada se posao završi, overena dokumenta se pakuju zajedno sa njihovim originalima i mogu vam biti dostavljena na adresu koju nam date i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe, ali tada, uz cenu prevoda i overe, plaćate i cenu dostavljanja meterijala, prema važećem cenovniku kompanije koja vrši ovu uslugu. Naravno, dokumenta možete preuzeti i lično, u našoj poslovnici u Šapcu.

Još jedan detalju u vezi sa prevodom dokumenta je vrlo bitan za klijente. Radi se o dužini jedne strane prevedenog teksta. Naime, prevodilački zakoni kažu da se, ako uračunamo i razmake, 1800 karaktera nalazi na jednoj strani prevoda bilo kog teksta, pa i dokumenata i ličnih isprava. Sve cene prevoda i overe nalaze se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Koja sve dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Šabac?

Prevodioci i sudski tumači Šabac mogu da prevedu i overe bilo koji dokument ili ličnu ispravu koja je potrebna klijentu.

Često se od njh traži da na ovaj način obrade raznu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju u koju, na primer, spadaju lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima. Klijenti, takođe, često imaju potrebu za prevodom, odnosno, overom nekih materijala koji spadaju u tehničku dokumentaciju. Takvi su, recimo, uputstva za rukvanje, laboraorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i deklaracije proizvoda.

Prevodioci i sudski tumači Šabac često dobijaju i poslove vezane za dokumenta koja se predaju nadleznim institucijama, a to su, zapravo, saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja svih vrsta. Pomenućemo samo neke od njih: uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju na bankovnom računu, o redovnom zaposlenju ili školovanju, saglasnost o zastupanju, uverenje o položenim ispitima, kao i potvrda o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, koja je, na primer, neophodna za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Dokumenta koja su u vezi sa obrazovnim sistemom i ustanovama koje u njemu funkcionišu, obuhvataju diplome i dodatke diplomama, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta. I ovu vrstu dokumenata prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Šabac.

Pravna dokumentacija koja se obrađuje na ovaj način podrazumeva razne pravilnike, izveštaje, punomoćja, kao i sve sudske presude i rešenja. Ovde ubrajamo i razne vrste ugovora, licenci, sertifikata, odluka, ali i dozvole boravka, jednom rečju, sva pravna akta. Naši stručnjaci, takođe, vrše i prevod tekovina, tačnije, pravnih akti, Evropske Unije.

Od poslovne dokumentacije, prevodiocima i sudskim tumačima Šabac možete dostaviti: sve vrste poslovnih ugovora, faktura, patenata, zatim rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, revizorske i godišnje izveštaje, bilans stanja i uspeha, ali i izvode iz Agencije za privredne registre, kao i svu tendersku dokumentaciju.

Prevodioci i sudski tumači Šabac za vas prevode i overavaju i svu ličnu dokumentaciju, što će reći, lične karte, pasoše, saobraćajne i vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, kao i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih.

Osim profesionalizma u radu, prevodioci i sudski tumači su u obavezi da poštuju privatnost svojih klijenata na taj način što će pažljivo čuvati tajnost svih podataka koji su im, tokom obavljanja posla, dostupni i zaštititi povereni im materijal od bilo kakve vrste zloupotrebe. Dakle, možete biti sigurni da će vaši dokumenti biti obrađeni na najbolji mogući način, ali i da nijedna informacija do koje dođemo neće biti upotrebljena u lošem ili nezakonskom smislu.

Dodatna obaveštenja o procesu overe

Nakon potpisivanja Konvencije u Hagu 1961. godine od strane određenog broja država, uvedena je legalizacija, odnosno overa Apostille pečatom. Na ovaj način se zapravo vrši legalizacija prevedenih javnih isprava i različitih zvaničnih dokumenata, kako bi se oni, na zakonom predviđen način, mogli koristiti u međunarodnom saobraćaju, odnosno u državi na čiji su jezik prevedena, a koja je, naravno, potpisala Hašku konvenciju. Legalizaciju prevedenog materijala vrši teritorijalno nadležan sud u mestu izdavanja dokumenta koji se overava. Nakon stavljanja Apostille pečata, dokument ne zahteva bilo kakvu drugu overu.

Imajući u vidu da je za neka dokumenta dovoljna samo overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a za neka se, pak, traži i pomenuto apostiliranje, valjalo bi da se blagovremeno raspitate o postupku koji se odnosi na vaš konkretni dokument. To možete uraditi u bilo kom Osnovnom sudu. Sve navedeno je od izuzetne važnosti i za sam proces prevođenja, jer se u nekim slučajevima zahteva da se, osim prevoda sadržaja određenog dokumenta, na određeni jezik prevede i sadržaj pečata.

Gde dobiti informacije o Apostille-u?

Za dobijanje pravilnog obaveštenja o ovom pitanju, veoma je važno da u nadležnoj službi naglasite o kom je dokumentu reč, kao i za kakve administrativne poslove vam je njegov prevod potreban. To možete uraditi u Osnovnom sudu u Šapcu, koji se nalazi u Karađorđevoj ulici, broj 25, veoma blizu naše šabačke poslovnice. U okviru ove institucije, rade i tri sudske jedinice – u Bogatiću, Vladimircima i Koceljevi. Možete pokušati i da informacije dobijete na broj telefona 015-354-614.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa načinom rada naših stručnjaka ili sa pomenutom overom dokumenata, možete nas pozvati na 015-35-36-22 ili, ako to bude potrebno, tražiti od našeg ovlašćenog predstavnika u Šapcu da vam zakaže besplatnu konsultaciju.


Kategorije prevoda za Šabac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Šabac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Šabac

Spisak sudskih tumača za grad ŠabacSudski tumači za grad ŠabacSpisak sudskih tumača za grad Šabac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Šabac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ŠabacSudski tumači za grad ŠabacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Šabac

Sudski tumači i prevodioci u Šapcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!