Sudski tumači i prevodioci Smederevo

Smederevo je grad u severoistočnom delu Srbije, na obali Dunava. U njemu se i danas nalazi čuvena Smederevska tvrđava, gde je, nakon vraćanja Beograda Ugarskoj 1427. godine, bila smeštena prestonica Srpske despotovine.

Prema nekim tumačenjima, naziv grada potiče od dve reči: smet i drevo, što se povezuje sa gustim hrastovim šumama kojih ima na ovom području. Drugi, pak, smatraju da je ovaj toponim vezan za srednjevekovno muško ime Smender, a zanimljivo je da, u prevodu sa iranskog, Smender znači „krajnja vrata“.

Smederevo su prvi put spominje u povelji vizantijskog cara Vasilija II 1019. godine, a potom i u povelji kneza Lazara 1381. Potpavši pod tursku vlast dugo je bio sedište Smederevskog sanđžaka, a za vreme Prvog srpskog ustanka u gradu je otvorena i prva osnovna škola. Tada je ovde osnovan i Praviteljstvujušči sovjet, na čijem čelu je bio poznati prosvetitelj Dositej Obradović.Danas je Smederevo važan industrijski centar u kome živi više od 60 hiljada ljudi. Radno sposobno stanovništvo radi u nekoj od brojnih državnih ili privatnih firmi, među kojima su „Milan Blagojević“, „Srbijagas“, „Sartid“, Železara Smederevo i druge. U gradu ima 7 osnovnih škola, gimnazija i 5 srednjih stručnih škola. Tu su, takođe, i mnoge znamenitosti među kojima se ističe Karađorđev dud, spomenik prirode, pod čijom je krošnjom vožd Karađorđe primio ključeve Smederevske tvrđave 1805. godine. Pored Smederevske tvrđave, interesantna je i značajna crkva Svetog Georgija, crkva Uspenja Presvete bogorodice, kao i zgrade Okružnog suda i Opštinskog doma. U gradu postoji i Centar za kulturu, Muzej, Pozorište, Galerija savremene umetnosti, Biblioteka, Istorijski arhiv i Regionalni zavod za zaštitu spomenika.

U jednoj od centralnih ulica u smederevu, Ulici Kralja Petra I, u blizini Trga republike i Šoping centra „Danubius“, u broju 9, smeštene su prostorije Akademije Oxford. Svi zainteresovani Smederevci, bez obzira na godine, mogu kod nas naučiti neki strani jezik pohađajući sertifikovane kurseve, nakon čega dobijaju međunarodno priznatu potvrdu o nivou znanja koje su stekli. Ukoliko vam je to potrebno, nudimo i mogućnost dokvalifikacije ili prekvalifikacije za najrazličitija zanimanja III i IV stepena stručnosti, kao i obuke za rad na računaru, bez koje se danas ne može ni zamisliti obavljanje, čak i najjednostavnijih, poslova. Za učenike i buduće studente organizujemo kvalitetnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita za srednje ili više škole, gimnazije i fakultete, a tu je i stručni tim u kome su vrhunski prevodioci i sudski tumači Smederevo koji za sve kojima je to potrebno vrše usluge prevoda i overe dokumenata i to u okviru 40 svetskih jezika, uključujući, naravno, i srpski.

TESTOVI


Prevodioci i sudski tumači Smederevo

Ceneći vreme i novac svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Smederevo omogućuju svim strankama da na istom mestu, bez dodatnih peripetija i po povoljnoj ceni, dobiju kvalitetan prevod traženih dokumenata, a nakon toga, i njihovu overu. Pored uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik ali i na ili sa nekog veoma popularnog i rasprostranjenog jezika, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, španski ili italijanski, u mogućnosti smo da izvršimo prevod i overu koristeći i grčki, turski, arapski, portugalski, holandski, slovački, češki, portugalski, kao i makedonski, slovenački, hrvatski, bosanski, albanski, rumunski, bugarski, poljski ili neki od skandinavskih jezika – švedski, finski i norveški. Prevodioci i sudski tumači Smederevo precizno i sistematično prevode i dokumenta sa i na kineski i japanski jezik, ali i na retko tražene, ali ipak bitne jezike, kao što su estonski, korejski, pakistanski ukrajinski ili persijski jezik. Iako se smatra mrtvim jezikom, latinski je i danas zastupljen kao jezik nauke, posebno u medicini i pravima, pa prevodioci i sudski tumači Smederevo imaju u svojim redovima i stručnjake za ovu oblast. Posebno ističemo visoku stručnost, široko opšte obrazovanje i veliko iskustvo svojih prevodilaca, koji su, zahvaljujući tome, sposobni da urade dvosmerni prevod u okviru dva strana jezika, odnosno da odmah materijal prevedu sa jednog na drugi strani jezik, ne prebacujući ga, pri tom na srpski. Ovaj postupak, svakako, odgovara i klijentima jer se tako znatno štedi vreme potrebno za obavljanje posla, pa, u krajnjoj liniji, i novac.

U našoj poslovnici u Smederevu možete, ukoliko imate već prevedeni dokument, dobiti i samo overu pomenutog, ali samo ukoliko sudski tumač Smederevo potvrdi da je prevod identičan originalu. Takođe, ukoliko niste zadovoljni prevodom koji ste poverili nekom drugom ili je on urađen neadekvatno ili netačno, naši lektori i korektori će za tili čas izvršiti redakturu celokupnog teksta i dati vam vrhunski prevod koji će, bez sumnje, glatko proći overu ovlašćenog sudskog tumača.

Iako se po kvalitetu ne razlikuju, običan i overen prevod su dva sasvim različita dokumenta. Da pojasnimo, ukoliko se neka zvanična isprava samo prevede sa jednog jezika na drugi, sam taj prevod ne poseduje nikakvu zakonsku ni pravnu važnost i ne može se koristiti u pravnom pometu, pošto ga neće prihvatiti nijedna nadležna institucija. Tek kada ovlašćeni sudski tumač detaljno uporedi prevedeni i izvorni dokument i potvrdi njihovu potpunu jednakost, te nakon toga na prevod stavi svoj pečat sa registrovanim brojem i potpis, dotični prevedeni dokument postaje validan i spreman za dalji pravni, poslovni ili drugi promet, pošto sada poseduje i zvaničnu potvrdu o vernosti originalu. Treba istaći i to da overeni prevod nema teritorijalno ograničenje, odnosno da se može koristiti, kako u Srbiji, tako i u svim ostalim državama.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Smederevo

Materijal koji nam dostavite se najpre prevodi, uz poštovanje svih pravila prevodilačke struke, tačno i precizno, a zatim se stilski i jezički doteruje i dovodi do savršensrva. Primarni cilj naših prevodilaca je da urade prevod koji prema sadržaju, ali i stilski i terminološki u potpunosti odgovara originalu. Zbog toga svoj posao obavljaju sistematično i sa puno pažnje i truda. Nakon toga, ukoliko je potrebno, prevod se prosleđuje lektorima i korektorima, radi ispravljanja eventualnih pravopisnih i gramatičkih grešaka. Tako upakovan, prevedeni dokument sudski tumač, specijalizovan za konkretan jezik, vrlo pažljivo pregleda i upoređuje sa izvornim dokumentom, odnosno originalom, i tek ako se uveri da su identični, na prevod stavlja svoj pečat i potpis. Time, dakle, potvrđuje da prevedeni dokument ima istu pravnu i zakonsku vrednost kao i njegov original.

Jasno je, na osnovu objašnjenog načina rada prevodilaca i sudskih tumača Smederevo, da je nužno da nam za overu dokumenata dostavite njihove originale, jer bez toga nećemo biti u stanju da završimo posao koji od nas tražite.

Dokumenta je moguće dostaviti lično, dolaskom u našu smederevsku poslovnicu u Ulici Kralja Petra I broj 9, ili slanjem istih na našu adresu preko neke kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Molimo vas i da naglasite na koji od pomenutih načina želite da preuzmete gotova dokumenta. U slučaju da vam ih šaljemo poštom ili preko kurirske službe, u obaavezi ste da platite troškove dostave, prema zvaničnom cenovniku firme koja tu uslugu obavlja.

Prevodioci i sudski tumači Smederevo vam nude i mogućnost da skenirana dokumenta pošaljete na naš mejl, ali samo u slučaju da vam je neophodan hitan prevod, odnosno onaj koji mora da se završi u što kraćem roku. Ipak, ukoliko je ta dokumenta potrebno i overiti, moraćete nam nekako dostaviti ili poslati i originale, kako bi sudski tumač Smederevo mogao da ih uporedi sa prevodom, a potom na prevedeni dokument stavi svoj pečat.

Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Smederevo?

Pored raznih uverenja i potvrda, kao što su uverenje o nekažnjavanju ili potvrda o stanju na bankovnom računu, o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, prevodioci i sudski tumači Smederevo se bave i tehničkom dokumentacijom, bitnom za dobijanje atesta za određene proizvode, zatim medicinskom, ali i kompletnom tenderskom dokumentacijom. Oni prevode i overavaju i sve vrste sudskih presuda i rešenja, saglasnost o zastupanju, overu potpisa, punomoćja, nasledničku izjavu, tužbe, pravilnike, izveštaje, jednom rečju, sva pravna akta.

Od poslovne dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Smederevo najčešće rade rešenja o osnivanju privrednog lica, revizorske, finansijske i godišnje izveštaje, sve vrste ugovora, bilanse stanja i uspeha, izvode iz Agencije za privredne registre, statute i osnivačke akte preduzeća, kao i razne fakture, sertifikate i licence.

Vrlo često se traže i prevodi i overe diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima ili potvrde o položenom stručnom ispitu, pa prevodioci i sudski tumači Smederevo profesionalno obavljaju i ove poslove.

Oni će, na vaš zahtev, uraditi i prevod tekovina Evropske unije, ali i prevod i overu svih ličnih dokumenata: lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljnstvu, saobraćajne i vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih, pasoša, potvrde o prebivalištu ili izvoda iz matične knjige umrlih.

Važna obaveštenja u vezi sa overom dokumenata

Iako je najčešće dovoljan pečat sa registrovanim brojem sudskog tumača i njegov potpis, kako bi jedan dokument postao pravno važeći, postoje neke situacije kada je, prema međunarodnoj konvenciji, potrebno da se izvrši i overa takozvanim Apostille pečatom. To je, zapravo, potvrda kojom se garantuje verodostojnost potpisa, istinitost pečata koji se nalazi na datoj ispravi, kao i svojstvo potpisnika javne isprave. Apostilirani dokument može se dalje koristiti u svim državama potpisnicama Haške konvncije i oslobođen je bilo kakve druge overe.

Informacije o tome da li određeni dokument treba da ima haški Apostille pečat pre ili posle prevođenja, svi zainteresovani mogu dobiti u Osnovnom sudu u gradu u kome žive ili u nekom većem mestu. U Smederevu, Osnovni sud je smešten na Trgu republike, broj 2, a u njegovom sastavu radi i sudska jedinica u Kovinu. Broj telefona je 026-613-205.

Vrhunski profesionalizam i cena usluga

Jedan od najvažnijih postulata našeg rada, uz visok kvalitet usluga, jeste i poštovanje klijenata. Prevodioci i sudski tumači Smederevo su zakletvom i svojom čašću obavezani da čuvaju tajnost podataka iz dokumenata koja su im poverena i spreče svaku vrstu njihove zloupotrebe. Njihova stručnost, iskustvo i podobnost su na zavidnom nivou, što je i provereno i potvrđeno pred nadležnim institucijama, postupkom koji je zakonom propisan.

Cena overe dokumenata nalazi se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a što se tiče cene prevoda, valjalo bi da znate da je jedna strana prevoda dokumenata jednaka jednoj stranici prevoda teksta, što prema prevodilačkim standardima označava otkucani sadržaj od 1800 slovnih mesta, uključujućii razmake.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa radom prevodilaca i sudskih tumača Smederevo, slobodno kontaktirajte našu poslovnicu u ovom gradu. Ukoliko i nakon toga bude stvari koje vam nisu jasne, možemo da vam zakažemo besplatnu konsultaciju. Tom prilikom će vam naš koordinator objasniti sve sporne detalje.


Kategorije prevoda za Smederevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Smederevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Smederevo

Spisak sudskih tumača za grad SmederevoSudski tumači za grad SmederevoSpisak sudskih tumača za grad Smederevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Smederevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SmederevoSudski tumači za grad SmederevoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Smederevo

Sudski tumači i prevodioci u Smederevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!