Sudski tumači i prevodioci Trstenik

Na desnoj obali Zapadne Morave, na padinama Gledićkih planina i Goča,nalazi se Trstenik, administrativni centar istoimene opštine. Grad je od Begrada udaljen stotinak kilometara, a pripada Rasinskom upravnom okrugu. Po podacima sa popisa iz 2011. godine, u Trsteniku živi petnaestak hiljada ljudi.

U starom veku, prostore oko Zapadne Morave naseljavali su Tribali, ilirsko pleme, a Rimljani dolaze u 1. veku nove ere i donose vinovu lozu, te je vinogradarstvo postalo jedno od najvažnijih delatnosti u ovom kraju. U srednjevekovnoj Srbiji, Trstenik i okolina su pripadali župama Levač i Morava, a samo mesto se u pisanim dokumentima prvi put spominje 1381. godine, u Lazarevoj povelji manastiru Ravanici, kojom mu daruje metoh Trstenik.

Polovinom 15. veka dolaze Turci i u dolini Zapadne Morave podižu tvrđavu Grabovac, a posle pada Srpske despotovine, Trstenik je bio mesto sa kamenom đžamijom, dva hana i nekoliko zanatskih radnji, kao i važna stanica za turske karavane. U to vreme, grad je bio smešten u blizini sela Osaonica, a kasnije je knez Miloš, polovinom 19. veka, naredio podizanje novog naselja na mestu današnjeg Trstenika. Nakon toga, počinje sa radom osnovna škola, otvara se apoteka, pošta, banka i parni mlin, a krajem 19. stoleća napravljen je i čelični most preko Zapadne Morave, kao i nova crkva Svete Trojice.Posle Drugog svetskog rata dolazi do ubrzanog industrijskog razvoja Trstenika, pa se, između ostalog, otvara i fabrika pneumatskih i hidrauličnih sistema „Prva petoletka“, industrijski gigant, koji je bio poznat širom sveta.

Danas su, međutim, pomenuti grad i njegova okolina poznati po bogatoj povrtarskoj proizvodnji, kao i po uzgoju voća i loznog sadnog materijala, a ovde se proizvodi i kvalitetna mineralna voda „Mivela“.

Za kulturu i istoriju Trstenika od velikog je značaja obližnji manastir Ljubostinja, u kome je poslednje godine života provela prva srpska pesnikinja, Jefimija. Tu su se u prošlosti pisali književni tekstovi, izrađivale likovne minijature i prepisivale knjige, a u manastirskim monaškim isposnicama nastalo je i poznato „Radoslavljevo jevanđelje“.

U Trsteniku, kao i u mnogim drugim mestima širom Srbije, sve usluge Akademije Oxford su na raspolaganju stanovnicima, koji su za njih zainteresovani. Pored kurseva stranih jezika, nakon kojih se uručuju međunarodno priznati sertifikati, nudimo i obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja III i IV stepena, pripremu za polaganje prijemnih ispita za sve obrazovne ustanove, kao i prevod i overu dokumenata i javnih isprava koje vrše prevodioci i sudski tumači Trstenik, kao tim pažljivo odabranih jezičkih profesionalaca.

Koja dokumenta i na koje jezike se prevode i overavaju u našem centru?

Zahvaljujući svojoj visokoj stručnoj spremi, kao i poznavanju svih pravnih i zakonskih termina upotrebljiih u prevođenju zvanične dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Trstenik mogu, na vaš zahtev, da obrade sve moguće pisane materijale za koje se, pored prevoda, zahteva i overa stručnog lica. Tako se u našem prevodilačkom centru, nakon precizno urađenog prevoda, pečatom ovlašćenog sudskog tumača overavaju sva dokumenta koja se koriste u sudskim procesima i drugim pravnim poslovima, tipa različitih vrsta licenci, pravilnika, sertifikata i izveštaja, kao i ovlašćenja, punomoćja, zatim zahtev za dobijanje vize i sve sudske odluke, presude i rešenja, kao što je onaj o razvodu braka, na primer. Uz prevod tekovina, odnosno pravnih akata Evropske Unije, izdaje se i overen prevod ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i svih ostalih zakonskih sporazuma ovog tipa.

U pojedinim situacijama, u cilju potvrđivanja ili ostvarivanja određenih prava, nadležnim institucijama se podnose razne saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja, te prevodilac i sudski tumač Trstenik najčešće radi sa potvrdom o redovnim primanjima, uverenjem o položenim ispitima, potvrdom o neosuđivanosti, svim tipovima zvaničnih izjava, kao i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, saglasnošću o zastupanju, potvrdom o redovnom zaposlenju, te uverenjem o državljansvu, potvrdom o kvalitetu proizvoda ili o prebivalištu, ali i onom o redovnom školovanju i studiranju i, neophodnom za sklapanje braka u inostranstvu, potvrdom o slobodnom bračnom stanju.

Pored zvaničnih spisa koji spadaju u oblast obrazovanja, kao što su, diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena i nastavni planovi i programi fakulteta, prevodilac i sudski tumač Trstenik overava prevod i svih vrsta dozvola – vozačke, saobraćajne, radne i dozvole za boravak, te različitih izvoda, poput onih iz APR-a (Agencije za privredne registre) ili iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih.

Predmet overe i prevoda mogu biti lične isprave, odnosno, pasoš i lična karta, ali i sva poslovna dokumenta, koja prevodioci i sudski tumači Trstenik prihvataju da obrade, bez obzira na njihovu kompleksnost. Ovde mislimo na rešenje o osnivanju pravnog lica, sve vrste faktura i poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni ili ugovori o saradnji, te prometu roba i usluga, zatim bilans stanja i uspeha, poreski identifikacioni broj (PIB), godišnji, revizorski i finansijski izveštaji, kao i statut i osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i tendersku dokumentaciju, koja je zaista nezaobilazna u današnjem poslovanju.

Tehnička i građevinska dokumanta takođe u izvesnim situacijama zahtevaju prevod i overu, pa se u našem prevodilačkom centru radi i sa deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, ali i sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, uputstvima za rukovanje i građevinskim projektima.

Budući da se direktno odnose na zdravlje i dobrobit klijenata, prevodioci i sudski tumači Trstenik sa naročitom pažnjom obrađuju dokumanta koja se tiču medicinske ili farmaceutske nauke, poput lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda i sve moguće dokumentacije o medicinskim proizvodima.

Sva pomenuta dokumenta mogu, pre overe, biti prevedena na neki od 40 jezika sa kojima rade naši profesionalci. Kako svi oni imaju visoke stručne kvalifikacije za svoje radne jezike, a vrlo često su to i njhovi maternji jezici, kvalitet prevoda je zaista zagarantovan. Osim uobičajeno čestih prevoda u okviru engleskog, španskog, francuskog, ruskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, nemačkog ili arapskog, prevodilac i sudski tumač Trstenik radi i sa jezicima naših bivših zemljaka – slovenačkim, bosanskim, makedonskim i hrvatskim, te sa jezicima ostalih nepomenutih naših suseda – mađarskim, bugarskim, rumunskim i albanskim. U skladu sa nastojanjima da se olakša obavljanje zvaničnih poslova osobama sa slušnim i govornim ograničenjima, u svoj profesionalni tim uvrstili smo i stručnjake za znakovni jezik, a s ponosom ističemo da se među nama nalaze i, malo gde prisutni, vrhunski poznavaoci romskog, korejskog, hebrejskog, pakistanskog, persijskog i estonskog jezika. Dokumenta i javne isprave mogu biti prevedena i sa ili na holandski, danski, švedski, norveški, finski, ukrajinski, kao i češki, poljski, slovački, ali i u okviru kinaskog, japanskog i latinskog jezika.

Svakako da se naši stručnjaci najčešće sreću sa zahtevom za prebacivanje zvaničnih spisa sa ili na srpski jezik, no postoji i usluga po kojoj smo u ovom poslu specifični, a to je neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Za ovo je, pored vrhunskog poznavanja tehnika prevođenja ovog tipa materijala, neophodno i veliko iskustvo i široko opšte obrazovanje, budući da prevodilac i sudski tumač Trstenik može, za vrlo kratko vreme i po veoma povoljnoj ceni, vaš dokument koji je, recimo, izvorno izdat na španskom jeziku da odmah prevede na ciljani strani jezik, neka bude, italijanski, a ne da jedan stručnjak prevodi sa španskog na srpski, a potom drugi sa srpskog na italijanski.

Zakonitosti prevodilačke profesije određuju da se na jednoj strani odštmpanog prevoda nalazi, ni manje ni više, nego 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo će se primenjivati i u radu sa zvaničnim dokumentima, iako se na jednoj njihovoj strani nalazi znatno kraći tekstualni sadržaj.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodici i sudski tumači Trstenik?

Usluga kompletne obrade materijala koju obezbeđuju naši stručnjaci, podrazumeva i prevod i overu u prevodilačkom centru Akademije Oxford, koji se radi prema svim savremenim standardima. Prihvatićemo, međutim, i da uradimo samo overu, ukoliko je vaš dokument već prevelo neko drugo stručno lice. Obaveza sudskog tumača je da, i u ovoj prilici, sprovede zakonom propisanu proceduru overe, koja podrazumeva detaljno i pažljivo upoređivanje donetog prevoda i originalnog dokumenta, koji mu, takođe, mora biti na raspolaganju. Da se ne bismo pogrešno razumeli, on to ne radi radi kontrolisanja nečijeg tuđeg rada, već naprosto mora da izvrši ovu proveru kako bi na prevod stavio svoj pečat i potpis. Tim činom, sudski tumač postaje zakonski garant da je u datom prevodu sve urađeno kako valja, te da se on nesmetano može uključiti u međunarodni pravni saobraćaj.

U mogućnosti smo i da svojim klijentima ponudimo i redakturu teksta, koju rade visokostručni lektori i korektori, u slučaju da je sudski tumač odbio da overi vaš dokument jer u njemu nešto nije urađeno kako predviđaju rigidna pravila prevođenja zvanične dokumentacije. Nakon njihove intervencije, dobićete materijal na traženim jeziku doveden do perfekcije i potpuno spreman za overu i dalji pravni promet.

I pored toga što prevodioci i sudski tumači Trstenik uvek nastoje da ponude najkraći mogući rok za završetak posla, pojedinim klijentima ni to nije dovoljno brzo, te zahtevaju hitan prevod dokumentacije, koji se mora završiti za znatno kraće vreme od uobičajenog. Cena ove usluge se svakako razlikuje od običnog prevoda, a formira se u zavisnosti od dužine vremenskog roka koji ste postavili, kao i od broja stranica koje se obrađuju. Na osnovu pomenutog, određuje se visina takozvane takse za hitnost, koja se sabira sa osnovnom cenom.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Trstenik?

Da bi jedan dokument postao validan u očima prava i zakona potrebno je da, pre svega, bude korektno preveden, te da svi podaci iz originalnog dokumenta budu, u duhu ciljanog jezika, prisutni u prevodu. Mora se, takođe, poštovati i stil i upotrebljeni termini, ali i pravopisna i gramatička pravila traženog jezika. Gotov prevod kontrolišu lektori, pošto je poznato da osoba koja prevodi ponekad nije u stanju da uvidi sve greške, a zatim posao preuzima sudski tumač. On do u detalje pregleda i proverava prevedeni materijal i upoređuje ga sa originalom u svim bitnim aspektima i tek kada bude siguran da su u pitanju dva sasvim ista dokumenta, koja su samo napisana na različitim jezicima, prevod overava svojim pečatom i potpisuje ga. Nakon toga, overeni prevod materijala ima dokazano i zvanično potvrđeno istu pravnu težinu kao i njegov original, te se, kao takav, može predavati u sve nadležne institucije jednog sistema.

Da biste nam bez ikakvih bojazni poverili svoja originalna dokument ili njihove na propisani način overene kopije, moramo vam naglasiti da se u našem pevodilačkom centru iznad svega vodi računa o privatnosti klijenata i čuvanju svih podataka i materijala, budući da je to i jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford. Svi prevodioci i sudski tumači Trstenik su, pre imenovanja za dužnost koju vrše, položili zakletvu da će raditi prema svim zakonskim pravilima vezanim za poslove sa zvaničnom dokumentacijom, tako da zaista možemo da garantujemo da će na sve načine zaštititi vaše materijale od svake moguće zloupotrebe.

Dostava meterijala koji se prevode i overavaju

Budući da licencirani prevodilac i sudski tumač Trstenik, svojim potpisom i pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem, jamči da je prevedeni dokument veran originalu, on mora sprovesti proces overe onako kako zakonska pravila nalažu, što znači da mora dobiti na uvid originalna dokumenta ili regularno overene kopije istih.

Materijale koje će obraditi prevodioci i suski tumači Trstenik možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se možete dogovoriti oko svih pojedinosti. Pored toga, ako vam je to zgodnije, možete ih poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom jedne od kurirskih službi dostupnih u vašem mestu. U slučaju hitnog prevoda dokumenata, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, s obzirom na to da je u pomenutoj situaciji od ključne važnosti da oni što pre stignu do naših prevodilaca. Dodajmo još i to da i tada, ukoliko želite i overu prevedenih dokumenata, morate u najkraćem roku da nam donesete ili na neki od pomenutih načina pošaljete i originalna dokumenta, jer u suprotnom nećemo moći da uradimo ono što od nas tražite.

Kada prevodilac i sudski tumač Trstenik potpuno obradi materijale, oni se spajaju sa originalima i možete ih sve podići u našoj poslovici ili vam mogu stići na određenu adresu, koju u zahtevu budete naveli. Dostavu će uraditi kurirska služba koju obično angažujemo ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Cenu ove usluge odrediće jedna od pomenutih službi preko koje ćete i dobiti dokumenta, a vi je plaćate nezavisno od cena overa, prevoda ili drugih usluga naših stručnjaka koje ste tražili i dobili. Zvaničan cenovnik Akademije Oxford dostupan vam je na našem oficijelnom sajtu, a o svemu tome vas može informisati i naš ovlašćeni predstavnik.

Apostille overa dokumenata

Osim overe koju vrši sudski tumač licenciran za jezik prevoda, postoje zvanična dokumenta čiji prevodi mogu postati pravno validni tek ukoliko se na njima nalazi Apostille pečat. Ova vrsta overe uvedena je na osnovu odredaba haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, i predviđa da zvanični materijal koji je izdat u jednoj državi može, uz Apostille pečat, da bude u pravnom saobraćaju svih drugih potpisnica pomenute Konvencije, bez potrebe za ikakvom daljom legalizacijom.

Iako prevodilac i sudski tumač nema profesionalnu obavezu da poznaje sve detalje ove overe, on će vas svakako informisati o svemu što mu je u vezi sa tim dostupno i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu instituciju u kojoj se možete o svemu raspitati. Pre svega je bitno da proverite da li je za vaš dokument uopšte predviđeno apostiliranje, a onda i da li se Apostille pečat stavlja i na prevod i na original ili je dovoljno njime overiti samo prevedeni dokument, te da li se, pored prevoda dokumenta, traži i stručan prevod sadržaja pečata.

Najiskrenije vam preporučujemo da se o svim pomenutim pitanjima blagovremeno raspitate, pošto to može umnogome odrediti tok procesa prevoda i overe vaše dokumentacije, pa morate biti valjano informisani ukoliko želite da sve protekne kako treba.

U Republici Srbiji Apostille overu vrše osnovni sudovi, koji se nalaze u svakom većem mestu, a ovaj tip potvrde nije predviđen za isprave izdate od strane diplomatsko – konzularnih predstavnika i za dokumenta koja se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Kako do informacija o apostiliranju materijala?

Sva potrebna obaveštenja o pomenutom tipu overe stanovnici Trstenika i okolnih mesta mogu dobiti u Osnovnom sudu u ovom gradu, u Ulici Doktora Radomira Milunovića Mure bb, ili na broj telefona 037-713-057.

U slučaju da postoji još nešto što biste želeli da znate o uslugama koje nudimo ili o našem načinu rada, a što nije sasvim razjašnjeno, molimo vas da se telefonom, mejlom ili lično obratite našem koordinatoru, koji će u svakom trenutku odgovoriti na vaša pitanja ili vam zakazati termin besplatne konsultacije sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Trstenik

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Trstenik


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Trstenik

Spisak sudskih tumača za grad TrstenikSudski tumači za grad TrstenikSpisak sudskih tumača za grad Trstenik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Trstenik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad TrstenikSudski tumači za grad TrstenikCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Trstenik

Sudski tumači i prevodioci u Trsteniku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!