Sudski tumači i prevodioci Voždovac

Davne 1806. godine, sa mesta na kome se danas nalazi voždovačka crkva, krenuo je vožd Karađorđe u odlučujući i pobedonosni pohod na Beogradsku tvrđavu. U spomen na taj događaj, ovo tadašnje predgrađe naše prestonice dobilo je naziv Voždovo naselje, što se, vremenom, promenilo u - Voždovac.

Danas ova beogradska opština praktično predstavlja južnu kapiju glavnog grada. Smeštena između centralnih delova prestonice i prigradskih naselja, ostavlja utisak savršenog mesta za život, dovoljno udaljenog od gradske vreve, ali i dovoljno blizu zelenilu i prirodi. Pored planine Avale, koja se nalazi u južnom delu Voždovca i poznatog izletišta i spomen - parka Jajinci, tu su i podavalska sela: Beli Potok, Zuce, Pinosava, Jajinci, Kumodraž, Rakovica i Ripanj, ali i moderna gradska naselja izgrađena u drugoj polovini prošlog veka, kao što su: Šumice, Konjarnik, Braće Jerković, Medaković, Banjica, Kumodraž II i, najnovije, naselje „Stepa Stepanović“, završeno pre otprilike tri godine. Svojom istorijom i šarmom izdvajaju se i delovi starog Voždovca, ali i Pašinog brda i Dušanovca, dok obilje zelenila, brojni parkovi i uređene urbanističke celine čine ovu beogradsku opštinu izuzetno primamljivom za život ljudi svih generacija, različitih potreba i interesovanja.

Zanimljiva je i činjenica da se Voždovac graniči sa čak osam drugih beogradskih opština. Na Autokomandi „dodiruje“ Vračar i Savski venac, Banjički put ga razdvaja od opštine Rakovica, sa Čukaricom se graniči selima Pinosavom, Rušnjem i Ripnjom. Na jugozapadu je opština Barajevo, na jugu Sopot, na istoku Grocka, a auto put Beograd - Niš, od Velikog Mokrog Luga do Ulice Gospodara Vučića, predstavlja granicu sa beogradskom opštinom Zvezdara.Sudski tumači i prevodioci Voždovac

Upravo na takvoj jednoj opštini je pojačana potreba za različitim edukativnim, ali i profesionalnim uslugama, pa ne čudi što se na njoj nalazi i jedna od mnogih poslovnica Akademije Oxford u Beogradu. A u njoj, pored visokokvalitetnih kurseva, obuke za rad na računarima, ali i raznovrsnih namenskih kurseva i ispita za sticanje diploma različitih zanimanja III i IV stepena, kao i pripremne nastave, ali i polaganja ispita pomoću kojih se stiču međunarodno priznati sertifikati o nivou znanja određenog jezika, u našem timu su i stručni prevodioci i sudski tumači na Voždovcu koji su specijalizovani za poslove prevoda, ali i overe za preko 40 jezika, uključujući i srpski. To znači da će svaki klijent kome je potreban prevod dokumenta bilo koje vrste kod nas dobiti kompletnu uslugu po vrlo povoljnim uslovima, te za kratko vreme imati u rukama dokument koji može bez ikakvih problema da preda bilo kojoj nadležnoj instituciji, uzevši u obzir da je priznat kao i svaki drugi original.

U svom timu, pored ostalih imamo i stručnjake za engleski, nemački i francuski jezik, ali i prevodioce i sudske tumače koji su specijalizovani za rad sa: ruskim, španskim, italijanskim, albanskim, portugalskim, grčkim, kao i holandskim, češkim, mađarskim, poljskim, te turskim, slovačkim, kineskim i japanskim jezikom. Posebno napominjemo da smo jedni od retkih koji nude uslugu prevoda dokumenata sa i na hrvatski, slovenački i bosanski jezik, kao i njihove overe od strane zvaničnih sudskih tunača. Važno je istaći i da ovlašćeni prevodioci i sudski tumači Voždovac pružaju usluge prevođenja i overe dokumenata i za skandinavske jezike budući da je dobro poznat podatak da je ovih stručnjaka vrlo malo u celom svetu, a da samo kod nas možete dobiti overu i prevod dokumenata sa i na estonski, korejski i pakistanski jezik.

Pored toga, usluga koja nas izdvaja od drugih prevodilačkih centara jeste prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, to znači da se traženi dokument ne prevodi najpre na srpski, pa onda na potrebni strani jezik, već direktno, sa jednog na drugi strani jezik, čime se znatno štedi vreme, pa samim tim i novac naših klijenata.

TESTOVI


Kako funkcionišu sudski tumači i prevodioci na Voždovcu

Sudski tumač vam može overiti već prevedena dokumenta, prethodno se uverivši u njihovu verodostojnost upoređivanjem sa originalom, a nudimo vam i mogućnost da naši prevodioci i sudski tumači Voždovac izvrše obe usluge. Uloga sudskog tumača je u pravnom sistemu, bez sumnje, od izuzetne važnosti, jer tek nakon što se na određeni dokument stavi pečat, on postaje validan, pošto je tim činom potvrđena njegova identičnost sa originalom. Prevodilački centar Akademije Oxford vam omogućuje da u najkraćem roku i pod najpovoljnijim uslovima dostavljena dokumenta postanu pravno i zakonski važeća i da ih, kao takve, bez ikakvih problema možete predati nadležnim institucijama.

Potrebno je, međutim, znati da je neophodno da se, pre stavljanja pečata, pažljivo uporede prevedeni dokument sa originalom. Zbog toga je nužno da nam original dostavite na uvid, što možete uraditi lično, dolaskom u jednu od naših poslovnica ili slanjem dokumenata kurirskom službom u vidu preporučene poštanske pošiljke. Ukoliko su vam, međutim, potrebni hitan prevod i overa, što podrazumeva znatno kraći rok od onoga koji nudimo, dokumenta možete poslati i mejlom, ali ćete, svakako, morati da nam naknadno dostavite njihove originale na uvid.

Koja dokumenta sve overava sudski tumač i prevodilac Voždovac?

Ovlašćeni sudski tumač Voždovac će, na stručan i profesionalan način, izvršiti overu bilo ličnih bilo poslovnih dokumenata. U lična dokumenta na koja on mora da stavi svoj pečat i na taj način ih svrsta u pravno prihvatljiva, između ostalih spadaju i: lična karta, pasoš, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih.

Od poslovnih dokumenata sudski tumač na Voždovcu, pored ostalih overava: rešenja o osnivanju privrednog lica, različite vrste ugovora, fakture, statute i osnivačke akte preduzeća, bilanse stanja i uspeha, revizorske i godišnje izveštaje, kao i sudska rešenja, presude o razvodu braka, ali i ostale sudske presude i sva pravna akta.

Iz oblasti obrazovanja, sudski tumač Voždovac vrši overu diplome i dodatka diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju i ostalih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a vezana su isključivo za oblast obrazovanja. Moguće je, takođe, izvršiti i overu potvrde o stanju računa u banci, faktura, te potvrde o redovnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti,ali i saglasnosti o zastupanju, raznih sertifikata, licenci i prevoda tekovina Evropske Unije.

Ostale informacije o uslugama sudskog tumača i prevodioca na Voždovcu

Cena overe dokumenata nalazi se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a cena jedne strane prevedenog dokumenta jednaka je jednoj strani prevedenog teksta, što, prema prevodilačkim standardima, iznosi 1800 karaktera, uz uračunate razmake.

Važno je, takođe, istaći, da je tajnost podataka zagarantovana u radu stručnog tima Akademije Oxford. Poštovanje klijenata i informacija, kao i zaštita poverenog nam materijala od bilo kakve zloupotrebe, su imperativ u našem radu. Pored toga, svi naši sudski tumači su, pre stupanja na dužnost, položili zakletvu kojom su se obavezali da će čuvati privatnost svojih klijenata.

Jedina stvar koju, pored dostave potrebnog materijala, zahtevamo od svojih klijenata jeste da blagovremeno, u nadležnom sudu, provere koji je tačno pečat potreban za dokument koji su nam poverili. Naime, postoje dokumenta za koja se, pored pečata ovlašćenog sudskog tumača, zahteva i poseban Haški Apostille pečat, koji je po važnosti u višem rangu od prvog. Zakonom je predviđeno da je neophodno da pojedina dokumenta imaju ovaj pečat i na originalu i na prevodu, a u pojedinim slučajevima se, uz prevod dokumenta, traži i prevod Apostille pečata. Zbog toga preporučujemo da se naši klijenti, pre nego što nam povere materijal, raspitaju o ovim detaljima, kako bismo mogli da u dogovorenim rokovima, a na obostrano zadovoljstvo, uradimo ono što se od nas zahteva.

Provera za Apostille pečat

Da bi se, dakle, postupak prevođenja i overe završio u predviđenom roku, nužno je utvrditi da li je i po kom principu potrebno da traženi dokument sadrži Apostille pečat. To znači da je potrebno proveriti da li je pomenuti pečat neophodno stavljati i na originalni i na prevedeni dokument, te da li je potrebno da se vrši prevod pečata i ostale važne detalje.

Sve ove informacije možete dobiti u tri osnovna suda koji se nalaze na teritoriji Beograda i koji su podeljeni prema nadležnostima po opštinama. Sudovi se nalaze na Novom Beogradu – Prvi osnovni sud je u Bulevaru Nikole Tesle 42, a adresa Drugog i Trećeg osnovnog suda je Bulevar Mihajla Pupina 16. Obaveštenja o Apostille pečatu možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici, broj 15. Ovde su, pored službe overe, smešteni i Prvostepeno parnično odeljenje Višeg suda u Beogradu i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Za naše klijente sa teritorije Voždovca bitno je naglasiti da je za ovu beogradsku opštinu nadležan Drugi osnovni sud.

Ukoliko postoji bilo šta što biste hteli da vam dodatno pojasnimo, sa zadovoljstvom ćemo vam zakazati besplatnu konsultaciju u jednoj od naših beogradskih poslovnica. Prevodioci i sudski tumači Voždovac će vam, bez sumnje, pružiti brzu i kvalitetnu uslugu i to po veoma povoljnim cenama i pristupačnim uslovima!


Kategorije prevoda za Voždovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Voždovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Voždovac

Spisak sudskih tumača za opštinu Voždovac Sudski tumači za opštinu Voždovac Spisak sudskih tumača za opštinu Voždovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Voždovac

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Voždovac Sudski tumači za opštinu Voždovac Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Voždovac

Sudski tumači i prevodioci na Voždovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!