Sudski tumači i prevodioci Vranje

Na jugu Srbije nalazi se grad Vranje, koji je ekonomski, kulturni i administrativni centar Pčinjskog okruga. Zauzima severozapadni deo Vranjske kotline, na levoj obali Južne Morave, a u podnožju planina Pljačkovice, Krstilovice i Pržara. Od Beograda je udaljen 347 kilometara, a od Niša 110. Ovo je grad jednog od najpoznatijih srpskih pisaca, Bore Stankovića, a Vranje je nadaleko čuveno i po trubačkim orkestrima, ali i uopšte po karakterističnom melosu. Tu je sedište Eparhije vranjske, kao i Četvrte brigade Kopnene vojske Srbije. Sudeći po podacima sa popisa iz 2011. godine, u Vranju živi oko 55 hiljada ljudi, a na poslednja tri popisa primećen je i porast broja stanovnika.

S obzirom na to da su se na mestu današnjeg naselja, od davnina ukrštali važni karavanski putevi, pretpostavlja se da je područje bilo naseljeno još u 6. i 7. veku. Prvi pisani podaci o Vranju nalaze se u rukopisu vizantijske princeze Ane Komine, početkom 11. veka. Mesto je krajem 12. stoleća od Vizantije oteo veliki župan Stefan Nemanja, ali je ono konačno ušlo u sastav Srpske države tek pod Stefanom Prvovenčanim. Raspadom srpske srednjevekovne države, Vranje postaje samostalna regija, kojom upravlja kesar Uglješa, a posle Kosovske bitke, ulazi u sastav države despota Stefana Lazarevića. Turci su ga zauzeli 1455. godine i tu ostali naredne 422 godine. U tom periodu Vranje je imalo bitan položaj, budući da su ovdašnji trgovci često znali turski i arapski jezik, pa su se mnogi Turci ovde naselili i izgradili džamije, hamame i konake.

U Prvom balkanskom ratu, iz Vranja su operacijama protiv Turaka komandovali Nikola Pašić i kralj Petar I Karađorđević, a u Prvom svetskom ratu grad su okupirali Bugari i činili neviđene zločine nad stanovništvom. Izuzetno veliki broj Vranjanaca stradao je i u Drugom svetskom ratu.Vranje je u prošlosti bilo prava zanatlijska varoš, a danas je najzastupljenija industrija obuće, odeće i nameštaja, kao i proizvodnja hrane i pića. Značajna je, naravno, i poljoprivreda, kao i hemijska i građevinska industrija. Obrazovanje se odvija u 15 osnovnih, 8 srednjih, jednoj višoj školi i 3 fakulteta.

U Vranju, kao i u mnogim gradovima širom Srbije, sa uspehom radi i predstavništvo Akademije Oxford, koje se nalazi u Čestelinskoj 22, između Užičke i Zmaj Jovine ulice, u blizini Doma vojske. Ovde svi zainteresovani građani mogu dobiti prevod svojih dokumenata na neki od 40 svetskih jezika, kao i overu materijala koju vrši licencirani sudski tumač. Osim toga, kako bismo olakšali pronalaženje adekvatnog posla u ovim kriznim vremenima, nudimo mogućnost i profesionalnog osposobljavanja, odnosno dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, ali i obuku za rad na računarima, bez kojih je danas gotovo nemoguće funcionisati. Za buduće vranjske srednjoškolce i studente organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita, a takođe imamo i izuzetno efikasne i kvalitetne kurseve stranih jezika, koje vode kvalifikovani i, nadasve, iskusni predavači, a nakon kojih polaznici dobijaju sertifikat o znanju, priznat svuda u svetu.

TESTOVI


Prevodioci i sudski tumači Vranje

Tim jezičkih profesionalaca Akademije Oxford koji vam je na raspolaganju u Vranju je sastavljen od pažljivo odabranih stručnjaka i vrhunskih poznavalaca određenih jezika, rada sa zvaničnom dokumentacijom, ali i svih zakonskih i stručnih pravnih termina koji se u ovakvom prevođenju koriste. Mnogi od ovdašnjih eksperata su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, a svi imaju licencu odobrenu od strane nadležnih organa Republike Srbije. Shodno visokim profesionalnim kvalifikacijama koje poseduju, kao i ogromnom radnom iskustvu, prevodioci i sudski tumači Vranje će, bez sumnje, ispuniti svaki vaš zahtev koji se tiče njihovog posla i omogućiti vam da na istom mestu, u relativno kratkom roku i pod najboljim finansijskim uslovima, dobijete prevod i overu bilo kog zvaničnog dokumenta ili javne isprave.

U našem prevodilačkom centru pisani materijali se obrađuju u okviru 40 svetskih jezika, u koje je, podrazumeva se, ubrojan i srpski. Osim jezika zemalja u našem okruženju – makedonskog, rumunskog, bosanskog, mađarskog, bugarskog, hrvatskog i albanskog, najčešće se u poslu prevođenja dokumenata traži engleski, nemački, ruski, francuski, ali i španski, portugalski, italijanski, turski i grčki jezik. Prevodilac i sudski tumač Vranje osposobljen je i za rad sa ukrajinskim, poljskim, slovenačkim, češkim, slovačkim, kao i sa skandinavskim jezicima – finskim, danskim, švedskim i norveškim, a u našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod zvanične dokumentacije sa ili na latinski, arapski, kineski i japanski jezik. Usluge prevodica i sudskog tumača za znakovni jezik, koji je, takođe, deo našeg tima, namenjene su klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama, a sa ponosom ističemo da kod nas možete da dobijete i prevod dokumentacije na jezike koji su zastupljeni na retko kom drugom mestu, a to su estonski, hebrejski, romski, korejski, pakistanski i persijski.

Iako najčešće dobijamo zahteve za prevod sa ili na srpski jezik, što je i sasvim očekivano, stručnjaci Akademije Oxford posebni su po tome što mogu, na zahtev klijenta da urade i direktan prevod između dva strana jezika. Prednost ovog metoda jeste u brzini rada, ali i u znatno nižoj ceni, budući da za pomenutu uslugu nije potrebno angažovati dva prevodioca, jednog čija je specijalnost osnovni jezik, to jest, onaj na kome je izvorni dokument, i drugog za traženi jezik. Prevodilac i sudski tumač Vranje je dovoljno kvlifikovan, iskusan i opšte obrazovan da može ovaj posao da uradi bez korišćenja srpskog jezika, već neposredno da prevede sa jednog stranog jezika na drugi.

Cena prevoda dokumenata se obračunava prema jednoj stranici tekstualnog sadržaja koji je prebačen na traženi jezik, a, kao i u većini prevodilačkih centara, i kod nas se primenjuje pravilo da se na jednoj otkucanoj strani prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči.

Korišćenje paketa naših usluga, odnosno objedinjene obrade dokumenata, u smislu prevoda i overe, je, bez sumnje, najpovoljnije i najzgodnije za klijente, pošto brzo i jednostavno, bez lutanja od jedne do druge službe, dobijaju gotov dokument na traženomjeziku, koji je pravno i zakonski validan. Međutim, podrazumeva se da vas ne uslovljavamo da morate kod nas koristiti obe pomenute usluge, već će prevodilac i sudski tumač Vranje prihvatiti da vam overi dokument i ukoliko ga nisu preveli naši stručnjaci, već ste vi to prethodno obavili na nekom drugom mestu. U tom slučaju neophodno je da nam, pored prevoda, dostavite i originalna dokumenta, pošto se svakako mora sprovesti zakonska procedura, koja podrazumeva detaljno upoređivanje prevedenog i izvornog dokumeta. Reč je o tome da samo prevod koji se u svim traženim aspektima poklapa sa originalom može biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača i na taj način svrstan u pravno važeća dokumenta koja se mogu predavati u sve nadležne državne institucije.

Ako se, međutim, pokaže da postoji nešto što u vašem prevodu mora biti izmenjeno, dopunjemo ili na bilo koji način popravljeno, možete računati na izuzetno stručne i u svom poslu vešte i iskusne lektore i korektore, koji takođe sačinjavaju tim Akademije Oxford. Oni će za vas uraditi temeljnu redakturu prevedenog materijala, proveriti tačnost stručnih termina na ciljanom jeziku, otkloniti svaku nepodudarnost sa izvornim dokumentom i u svakom smislu poboljšati njegov kvalitet. Nakon ovakve obrade, prevod će biti doteran do savršenstva i moći će bez ikakvih prepreka da bude overen.

Dokumenta koja obrađuju prevodioci i sudski tumači Vranje

Za bilo koji zvanični dokument ili javnu ispravu da vam je potreban prevod i overa, možete biti sigurni da ste napravili pravi izbor ukoliko se odlučite za naš prevodilački centar. Osim usluge na zaista vrhunskom nivou kvaliteta, brze, efikasne, tačne, pouzdane i povoljne u finansijskom smislu, dobijate i garancije da će vaša dokumenta biti tretirana onako kako rad sa zvaničnim materijalima nalaže, odnosno da će svi podaci koji se u njima nalaze biti apsolutno zaštićeni od bilo kakve moguće zloupotrebe. Svi prevodioci i sudski tumači Vranje su, pre imenovanja na dužnost koju obavljaju, položili i odgovarajuću zakletvu pred nadležnim licima naše države, te su i na ovaj način obavezani da čuvaju poslovne tajne, kao i privatnost svih svojih klijenata.

Možete nam se obratiti za obradu bilo koje vrste dokumenata – lične, poslovne, obrazovne, sudske ili bilo koje druge. Od lične dokumentacije prevodi se i overava, svakako, lična karta, kao i pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), ali i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i radna knjižica. Za ličnost jedne osobe vezana su i dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama, a koja, takođe, u domenu svoje profesije obrađuje prevodilac i sudski tumač Vranje. Ovde spadaju diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o završeni razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta. Razne vrste potvrda i uveranja se neretko prevode i overavaju u cilju podnošenja određenim nadležnim institucijama nekog sistema, a to su, recimo, uverenje o slobodnom bračnom stanju, potrebno uvek prilikom sklapanja braka u inostranstvu, zatim uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju na tekućem računu u banci, potvrda o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, kao i ona o neosuđivanosti.

Vrlo čest predmet rada naših jezičkih stručnjaka su i razna poslovna dokumenta, čiji se overeni prevodi uvek traže kada poslovanje prevazilazi granice jedne države. Shodno tome, prevodilac i sudski tumač Vranje obrađuje i revizorske izveštaje, ulazne i izlazne fakture, poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse stanja i uspeha, kao i finansijske izveštaje, sve tipove poslovnih ugovora (kupoprodajne, o prometu roba i usluga, o saradnji i mnoge druge), izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), a uz to i statut i osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i kompletnu tendersku dokumentaciju, bez koje se ne da ni zamisliti savremeni biznis. Iz domena tehnike i građevinarstva rade se overeni prevodi za potvrde o kvalitetu proizvoda, naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i za deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinske projekte.

Prevodioci i sudski tumači Vranje su pravi profesionalci i kada je u pitanju pravna i sudska dokumentacije, koju treba prevesti i overiti, te pored sve traženijeg prevoda tekovina Evropske Unije, na propisan način obrađuju i sva ostala pravna akta, što će reći, presude o razvodu braka i sve ostale vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, kao i saglasnost o zastupanju, razne izveštaje, licence, ovlašćenja, te pravilnike, punomoćja, sertifikate, dozvole boravka, ali i zahtev za dobijanje vize, sve vrste izjava pojedinaca i pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i razni drugi.

Posebno se obazrivo prevode i overavaju dokumenta koja su u vezi sa medicinom i farmacijom, budući da vrlo često direktno utiču na dobrobit i zdravlje ljudi, a to su, recimo, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, kao i sva dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Vranje?

Imajući u vidu da za relativno malo novca i za kratko vreme u našem centru dobijate prevod vrhunskog kvaliteta, zvaničnu overu i zagarantovanu diskreciju i bezbednost, prevodioci i sudski tumači Vranje su zaista pravi izbor kada je obrada zvanične dokumentacije u pitanju. Pre svega će, dakle, vaš prevod biti precizno urađen, potpuno u skladu sa primarnim dokumentom, bez stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka, sa tačno upotrebljenim zvaničnim terminima i, svakako, u skladu sa duhom ciljanog jezika. Sve će to biti do tančina prekontrolisano i, u slučaju potrebe, doterano, pre overe pečatom sudskog tumača. Kada bude utvrđeno, detaljnim sravnjivanjem prevoda i originala, da je reč o dva sasvim jednaka spisa, prevod se overava, a ovaj štambilj licenciranog stručnjaka označava da je on podoban za međunarodni pravni promet, budući da ima jednaku zakonsku snagu kao i njegov original.

Kao što ste videli, proces overe ne može da se zaokruži bez dostupnosti izvornih dokumenata, tako da vas molimo da ne zaboravite da nam ih neizostavno dostavite ukoliko želite da vaši prevodi dobiju i zvaničan karakter. Materijale možete lično predati nadležnom službeniku u našoj vranjskoj poslovnici ili nam ih poslati preko Pošte Srbije u formi preporučene pošiljke, a za tu uslugu možete angažovati i neku kurirsku službu koja radi u Vranju, kao što je, recimo, „Bex Balkan Express“. U slučaju da vam je prevod materijala potreban, kako se u narodu kaže „danas za sutra“, odnsno za mnogo kraće vreme od uobičajenog, možemo da vam ponudimo „hitan prevod“, koji se u nekim segmentima razlikuje od regularnog. Naime, jedino u ovom slučaju prihvatamo da nam materijal za obradu skenirate i pošaljete na mejl, kako bi prevodioci počeli odmah da rade, a ova usluga ima i različitu cenu koja se određuje kao osnovna cena + dodatak za hitnost. Podrazumeva se da nam, na predviđene načine, morate naknadno dostaviti i originalna dokumenta, ukoliko želite da vaš prevod i overi prevodilac i sudski tumač Vranje.

Kada se posao završi, pored overenih prevoda, vraćaju vam se, naravno, i vaši originali, a možete ih preuzeti u poslovnici Akademije Oxford u Vranju ili ih dobiti na adresu koju navedete u posebnom zahtevu. Materijale šaljemo odabranom kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a naglašavamo da sami plaćate troškove dostave, u visini koju odredi za to angažovana služba, i to potpuno odvojeno od cene prevoda i overe. Inače, cenovnik svih usluga koje možemo da ponudimo dostupan je na zvaničnom sajtu naše prevodilačke kuće.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Za neke prevode pisanih materijala i javnih isprava se, pored pečata sudskog tumača, zahteva i neka vrsta dodatne overe višeg nivoa. To je takozvani Apostille pečat, uveden shodno odredbama međunarodne haške Konvencije, kojom se uvodi ovaj tip potvrde umesto pređašnje legalizacije javnih isprava koje će se koristiti u stranoj zemlji. Specifičnost Apostille overe ogleda se, pre svega, u tome što ona nije predviđena za sva dokumenta, ali i u tome što se u nekim slučajevima na ovaj način overava samo prevod, a u drugim i prevedeni i originalni dokument. Pored toga, postoje javne isprave i spisi gde se, uz prevod njihovih sadržaja, traži i prevod samog pečata.

Imajući u vidu to da prevodilac i sudski tumač Vranje nije dužan da zna sve detalje ove overe, u velikoj meri ćete uštedeti vreme ako blagovremeno proverite šta sve od pomenutog važi za vaš konkretni dokument. Za apostiliranje dokumenata su u Republici Srbiji zaduženi osnovni sudovi, čija se sedišta, prema novoj mreži ovih institucija, nalaze u svakom većem mestu.

Kako dobiti validne informacije o Apostille-u?

Ako želite da se na pravi način obavestite o pomenutoj potvrdi, bilo bi preporučljivo da nadležnom službeniku potanko objasnite koji tačno dokument overavate, te i u koju ćete svrhu koristiti njegov overeni prevod. To možete učiniti u Osnovnom sudu u Vranju, u Ulici Kralja Milana 2, ili na brojeve telefona 017-423-990 i 017-411-769.

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa nekim segmentom našeg rad možete se obratiti našim koordinatorima, a oni će vam, ako procene da je to potrebno, zakazati i besplatnu konsultaciju sa nekim od jezičkih stručnjaka.


Kategorije prevoda za Vranje

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vranje


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vranje

Spisak sudskih tumača za grad VranjeSudski tumači za grad VranjeSpisak sudskih tumača za grad Vranje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vranje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VranjeSudski tumači za grad VranjeCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vranje

Sudski tumači i prevodioci u Vranju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!