Sudski tumač Borča

Borča je beogradsko prigradsko naselje koje administrativno pripada opštini Palilula i nalazi se na banatskoj strani, 5 kilometara od leve obale Dunava i 10 kilometara od centra Beograda, tačnije od Trga Republike i poznatog spomenika knezu Mihailu. U tom podunavskom delu Beograda nalaze se i Kotež, Krnjača, Ovča, Kovilovo, Padinska skela i još nekoliko manjih naselja, pa je svakih nekoliko godina aktuelna ideja da bi od ovih delova glavnog grada trebalo oformiti novu opštinu pod nazivom Dunavski venac. Po broju stanovnika, od preko 50 hiljada, Borča je najnaseljenije beogradsko predgrađe. Velika većina stanovnika je srpske nacionalnosti, ali u Borči živi i 1300 Roma, kao i oko 1500 građana drugih nacionalnosti. Zvanično je Borča podeljena na tri mesne zajednice. To su: Stara Borča, koja obuhvata i kvartove Atovi, Crvenka, Irgot, Popova bara, Slatina i Sebeš, zatim mesna zajednica Nova Borča i Borča Greda sa novim naseljima izgrađenim uz Zrenjaninski put. To su, na primer, Mali Zbeg, Pretok, Gumno, naselja koja su se izgradila posle ratova iz devedesetih godina prošlog veka, kada su mnogi prognani Srbi iz Hrvatske i Bosne u Borči sagradili kuće. Većina tih kuća ni posle dvadeset godina nije kompletno završena, a u njima raste nova generacija Borčanaca.

Geografski položaj Borče nije naročito povoljan jer se nalazi u močvarnom području poznatom kao Pančevački rit. Tokom perioda visokog vodostaja Dunava i pojačane aktivnosti podzemnih voda, stanovnici skoro svih naselja Dunavskog venca imaju problema sa izlivanjem septičkih jama i poplavljenim podrumima, a u letnjem periodu sa komarcima. Ipak, selo Stara Borča je bilo naseljeno još u prastara vremena o čemu svedoče arheološki nalazi iz bronzanog doba i novčići i figurice iz rimskog perioda. Najstariji pomen naselja pod imenom Barsca (mađarsko ime, verovatno od slovenske reči- bara) je iz doba ugarske vlasti u 15. veku. Kasnije je ova teritorija bila pod turskom vlašću skoro 200 godina, a onda u sastavu Austrije, kao deo Vojne krajine, pa Austro-Ugarske monarhije, do konačnog oslobođenja, krajem Prvog svetskog rata. Katastrofalna poplava je 1924. godine celu oblast pretvorila u močvaru i uništila sve objekte, tako da je tridesetih godina izgrađen nasip koji je zaštitio Borču od novih poplava. Najnoviji infrastrukturalni poduhvat je most Borča - Zemun koji su 2014. godine sagradili kineski građevinari. Most je dugačak oko 1500 metara i dobio je ime „Pupinov most“, po čuvenom srpskom naučniku Muhajlu Pupinu. Stara crkva u Borči, posvećena Prenosu moštiju Svetog Nikolaja Čudotvorca (slavi se 22. maja) je napravljena krajem 18. veka i više puta je rušena i obnavljana. Postojeći hram je renoviran 1969. godine, a pre nekog vremena okrečena je spoljna fasada i postavljeni ukrasi od kamena, a promenjen je i ikonostas. Prva osnovna škola u Staroj Borči je otvorena početkom 19. veka za samo nekoliko desetina đaka, a danas u Borči rade 3 osnovne škole sa skoro 4 hiljade učenika. Što se tiče sporta, Borča može da se pohvali i svojim fudbalskim klubom, koji se trenutno takmiči u drugoj ligi, a nekoliko godina je čak bio u najvišem rangu takmičenja, kao član Superlige Srbije. Borčanski sportski klub, BSK Borča, osnovan je 1937. godine.Kako Akademija Oxford neprestano radi na unapređenju kvaliteta svojih usluga, ali i povećanju broja svojih klijenata, možemo da ponudimo i žiteljima Borče da u našem prevodilačkom centru dobiju kvalitetne prevode svojih službenih materijala, kao i overu dokumenata na novom jeziku pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe organizujemo kurseve stranih jezika, na kojima ćete, uz iskusne i visoko kvalifikovane predavače, lako i brzo steći potrebna znanja i dobiti međunarodno priznati sertifikat. Pored toga, kod nas se možete profesionalno osposobiti, to jest, dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, obučiti se za rad na računarima ili se kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnih ispita u gimnaziji, srednjoj i višoj školi, kao i na fakultetu koji želite da upišete.

Prevodioci i sudski tumači Borča

Jezički stručnjaci, angažovani za obradu vaših zvaničnih dokumenata u prevodilačkom centru Akademije Oxford, su stekli potrebne kvalifikacije za bavljenje ovim odgovornim poslom. Svi prevodioci i sudski tumači Borča diplomirali su na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad. Takođe, sa neskrivenim ponosom naglašavamo da su mnogi od naših stručnjaka izvorni govornici jezika sa kojima rade, što uslugu prevoda i overe materijala podiže na znatno viši nivo, a našim klijentima daje garanciju da će dobiti tačan prevod, kvalitetno i profesionalno urađen. Prevodioci i sudski tumači Borča perfektno poznaju pravopis, gramatiku i ostala pravila jezika za koje su specijalizovani, a kako se, pored prebacivanja službenih materijala na novi jezik, bave i overom prevoda na zakonom definisan način, dobro su upoznati i sa aktuelnim propisima i regulativama vezanim za posao koji obavljaju, ali i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u spisima koje obrađuju. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu, neospornim stručnim kvalifikacijama i umešnosti u prevođenju, naši stručnjaci su sposobni da svojim klijentima omoguće da za relativno kratko vreme, na istom mestu i bez lutanja od službe do službe, dobiju overene prevode traženih materijala, koje će, u tom obliku, odmah moći da koriste u praksi.

Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, svi prevodioci i sudski tumači Borča su prošli predviđene provere podobnosti, ali i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali da će u svom poslu uvek poštovati sve aktuelne zakone i na odgovarajući način se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koji im se, u cilju prevoda i overe, stavljaju na raspolaganje. Oni će, dakle, kao najveću poslovnu tajnu čuvati podatke do kojih u poslu dolaze, obezbediti vam maksimalnu privatnost i sva vaša dokumenta bezuslovno zaštititi od bilo kakve potencijalne zloupotrebe. Tako ćete, ukoliko za obradu svojih materijala odlučite da angažujete naše stručnjake, dobiti kvalitetno i precizno urađen prevod, overu novog dokumenta pečatom ovlašćenog sudskog tumača, ali i svu potrebnu sigurnost i zagarantovanu diskreciju, budući da je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford zadovoljan i bezbedan klijent.

Na koji način rade prevodioci i sudski tumači Borča?

Osnovni zadatak naših jezičkih stručnjaka je da svojim klijentima izdaju overeni prevod traženog dokumenta ili javne isprave i svojim kredibilitetom jamče da je on istovetan originalu. Prvi korak u ovom procesu je, naravno, samo prevođenje sadržaja konkretnog dokumenta, koje zaista mora da bude obavljeno maksimalno profesionalno, odnosno, prevod u sadržaju potpuno mora odgovarati izvornom materijalu. Posebno se vodi računa o izražavanju stručnih izraza i termina na novom jeziku, s obzirom na to da od njih zavisi i smisao samog dokumenta, te moraju biti jasni i nedvosmisleni. Nije potrebno naglašavati da u prevedenoj verziji spisa ne sme da bude pravopisnih, slovnih niti gramatičkih grešaka. Prevodilac i sudski tumač Borča novi dokument prilagođava duhu traženog jezika i piše ga takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za sve vrste službenih spisa, koji se odlikuje ustaljenom leksikom i sintaksom, suvim izražavanjem činjenica, bez ikakvih elemenata estetskog ili naznaka naracije. Kada se prevod završi, proveriće ga prvo sami autori, a potom će proći i strogu lektorsku kontrolu, kako bi se ispravile sve greške i nepravilnosti i otklonile eventualne nepodudarnosti sa tekstom izvornika.

Nakon toga počinje proces overe, koji bi, recimo, mogao da se podeli na postupak poređenja prevoda sa njegovom originalnom verzijom, koja se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora staviti na raspolaganje, kao i na sam čin legalizacije prevoda. Prevodioci i sudski tumači Borča moraju, dakle, prvo da provere da li je materijal na novom jeziku u potpunosti jednak originalnom spisu, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče stila izrade i korišćenih stručnih termina, jer jedino takav prevod može biti overen i uključen u zvanični pravni saobraćaj. Ako su svi pomenuti uslovi ispunjeni, na prevedeni materijal staviće svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Na taj način, dotični dokument se uključuje u one koji se mogu dalje koristiti u međunarodnom pravnom prometu, s obzirom na to da na sebi ima zvaničnu potvrdu da ga je prekontrolisala i odobrila stručna i licencirana osoba.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Borča?

Sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu biti prevedene u okviru više od 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Najtraženiji su, podrazumeva se, ruski, engleski, francuski i nemački, ali i jezici koji se govore u zemljama lociranim u našem neposrednom okruženju - mađarski, hrvatski, bosanski, makedonski, albanski, bugarski i rumunski. Prevodilac i sudski tumač Borča sadržaje zvanične dokumentacije prebacuje i na španski, italijanski, potrugalski, grčki, turski i arapski, kao i sa ovih na neke druge jezike koji su, u datoj situaciji, potrebni klijentima. Možemo da uradimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju slovenački, holandski, poljski, češki, slovački, ukrajinski, kao i jezike koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno, švedski, danski, finski i norveški. Iako su poznavaoci romskog, hebrejskog, estonskog, persijskog, korejskog i pakistanskog jezika vrlo retki na našim prostorima, u okviru svoje profesionalne ekipe imamo čak i ovakve stručnjake, te klijentima, sa velikim zadovoljstvom možemo da ponudimo i prevode u okviru pomenutih jezika. Prevodioci i sudski tumači Borča rade i u domenu kineskog i japanskog jezika, a kadri su da urade i prevode sa ili na latinski, koji se, istina, već stotinama godina nigde ne govori i više se ne ubraja u žive jezike, ali je i u naše vreme aktuelan kada su u pitanju stručni pisani materijali koji su povezani sa pravnim naukama, veterinom, farmacijom ili medicinom. Budući da se u našoj profesionalnoj ekipi nalaze i prevodioci i sudski tumači za znakovni jezik, možemo usluge prevoda i overe dokumenata da ponudimo i klijentima sa specifičnim potrebama usled smanjenih slušnih i govornih sposobnosti.

Iako najčešće radimo prevode sa nekog stranog jezika na srpski ili, obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, usluga po kojoj se naš prevodilački centar izdvaja od ostalih jeste direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Rečju, u slučaju da imate pisani materijal izvorno izdat na bilo kom jeziku koji nije srpski i želite da ga prebacite na neki drugi, takođe strani, jezik, možete očekivati da prevodilac i sudski tumač Borča ovaj posao obavi profesionalno, efikasno i, u finansijskom pogledu, povoljno, s obzirom na to da je vrlo stručan i opšte obrazovani, vešt u prevođenju i iskusan, sa mnogobrojnim i raznovrsnim interesovanjima i afinitetima. Naši stručnjaci će, dakle, pomenuti meterijal u jednom potezu prebaciti sa osnovog na ciljani strani jezik, a ne postupno, po etapama, kako se to obično praktikuje u ostalim prevodilačkim agencijama, gde se, u ovakvoj situaciji, sadržaji zvaničnih dokumenata prvo sa izvornog stranog jezika prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Iz ovoga se lako može zaključiti da će vam prevodilac i sudski tumač Borča omogućiti da za kraće vreme i po nižoj ceni nego na drugim mestima dođete do overenih prevoda svojih dokumenata, pošto kod nas za ispunjenje ovakvog zahteva nije potreban rad više stručnjaka različitih specijalnosti.

Trudimo se da sve vaše zahteve ispunimo za što kraće vreme, no, ukoliko vam ponuđeni rokovi ne odgovaraju, pošto vam je spis na novom jeziku potreban zaista brzo, prevodilac i sudski tumač Borča će za vas uraditi „hitan prevod“ dokumenata i ponuditi vam mogućnost da sami precizirate termin za završetak posla. I u takvoj situaciji, uprkos radu pod pritiskom i u otežanim okolnostima, kvalitet rada naših jezičkih stručnjaka ostaće na zavidno visokom nivou, a oni će dati sve od sebe da u predviđenom roku obave posao koji očekujete. Ono sto ce se u ovom slučaju razlikovati od uobičajene prevodilačke usluge jeste cena, jer će biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“ koju klijent, pored osnovnih troškova, tada treba da plati. Visina ovog dodatka određuje se na osnovu broja prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da naši stručnjaci završe prevod.

Prevodilac i sudski tumač Borča prevodi i overava sledeća dokumenta

U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na koju se oblast duštvenog ili privatnog života odnose njihovi sadržaji.

Tako, u sferi ličnih isprava, naši stručnjaci prevode i overavaju pasoš, ličnu kartu, kao i ostala dokumenta koja se odnos eisključivo na ličnost jedne osobe. To su, pored ostalog, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajna dozvola, ali i potvrda o prebivalištu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih (umrlica).

Kako se u današnje vreme poslovi uglavnom obavljaju na nivou više država ili čak kontinenata, često se javlja potreba za overenim prevodima raznovrsnih biznis dokumenata, te prevodilac i sudski tumač Borča profesionalno obrađuje različite vrste biznis ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, zatim ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, revizorske izveštaje, kao i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), rešenje o osnivanju pravnog lica i bilanse stanja. Prevodilac i sudski tumač Borča profesionalno obrađuje i finansijske izveštaje, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilanse uspeha, kao i razne vrste poslovnih odluka, poreski identifikacioni broj (PIB), godišnje izveštaje i mnoga druga srodna dokumenta. Na vaš zahtev prevodimo i overevamo i sve službene materijale potrebne za prijavu i učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. To su, recimo, opšti uslovi, predmeri, obrasci, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Borča prevode i overavaju i sva pravna akta, tačnije rečeno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Ovde, recimo, spadaju sve vrste sudskih rešenja, presuda i odluka, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i različiti izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, sertifikati, punomoćja, licence i zakonski utemeljeni sporazumi, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Možemo da izdamo overene prevode i dozvole za boravak, saglasnosti o zastupanju, zahteva za dobijanje vize, nasledničke i ostalih zvaničnih izjava pojedinaca i mnogih drugih sličnih dokumenta. Na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumač Borča može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Oblast rada naših stručnjaka pokriva i naučnu, tehničku i građevinsku dokumentaciju, te iz ovih oblasti prevodioci i suski tumači Borča najčešće prevode i overavaju deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građeviske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom.

Klijenti nam se često obraćaju sa zahtevom da uradimo overeni prevod nekog dokumenta iz oblasti medicine ili farmacije koji im je potreban za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili tretman uvoznim lekovima i preparatima. Tako, prevodioci i sudski tumači Lapovo rade i sa dokumentacijom o medicinskim proizvodima, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i ostalim sličnim pisanim materijalima.

U slučaju da želite da konkurišete za posao, školujete se ili usavršavate u inostranstvu, biće vam potrebni overeni prevodi različitih službenih spisa iz oblasti obrazovanja, kojima ćete potvrditi nivo svoje školske spreme ili koja se tiču nekih institucija obrazovnog sistema. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Borča može za vas da obradi prepise ocena, diplomu i sve dodatke koji uz nju idu, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, a uz to i nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i mnoga druga srodna dokumenta.

Ako je potrebno da van granica svoje zemlje podnesete neki zahtev ili ostvarite određena lična prava, nadležnoj ustanovi morate predati overene prevode traženih uverenja ili potvrda, a sve to možete dobiti u našem prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Borča će korektno prevesti i legalizovati potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavnju, ali i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o mestu boravka, o neosuđivanosti i, vrlo često traženu i uvek aktuelnu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Borča?

Iako najčešće dobijamo zahteve da kompletno obradimo zvanične materijale, to jest, da ih, nakon prebacivanja na novi jezik i overimo pečatom ovlašćenog stručnog lica, u našem prevodilačkom centru možete dobiti i samo overu prevoda, koji je za vas prethodno uradio neki drugi stručnjak. Važno je, međutim, da znate da će prevodilac i sudski tumač Borča i u ovakvoj situaciji slediti zakonom definisanu proceduru overe, to jest da će morati detaljno da uporedi vaš prevod sa originalnim spisom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Opisani postupak ne sprovodimo samo u slučaju materijala koje nisu obradili naši stručnjaci, već je on uvek isti i primenjuje se kod svih prevoda, ma gde oni bili urađeni. Cilj sravnjivanja prevoda i originala ogleda se u potvrđivanju apsolutne identičnosti ova dva dokumenta, pošto je to uslov koji mora biti ispunjen ukoliko materijal treba da se overi i svrsta u pravno važeće. Ako se, dakle, utvrditi da je prevod koji imate sadržajno jednak originalu, ali i da se poklapaju upotrebljeni stručni termini, kao i stil izrade, biće overen jedinstvenim pečatom licenciranog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom. Nakon toga, ovaj dokument može, bez ikakvih smetnji, da se koristi u pravnim, administrativnim i drugim poslovima.

Dešava se, međutim, da se ispostavi da nešto u prevodu koji imate nije urađeno u skladu sa pravilima obrade službenih materijala ili se prevedena i izvorna verzija dokumenta u nečemu razlikuju, te tada overa neće moći da se sprovede. U tom slučaju će prevedeni materijal preuzeti lektori i korektori i uraditi njegovu kompletnu redakturu. Prvo će, naime, detaljno pregledati prevod i original, u svemu izjednačiti ova dva spisa, ispraviti sve pravopisne, gramatičke i stilske greške i prekontrolisati i korigovati prevod stručnih izraza i termina. Zahvaljujući njihovoj stručnoj intervenciji, nećete imati dodatnih većih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala, pa ćete, za znatno manje novca i za kraće vreme, dobiti dokument na traženom jeziku, koji ćete, nakon overe, odmah moći da koristite u praksi.

Da biste u našem centru dobili kompletnu uslugu, to jest, i prevod i overu dokumenata, neophodno je da nam na uvid dostavite originalne materijale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje su prethodno overene u nadležnoj ustanovi. Dokumenta možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, a, ukoliko vam tako više odgovara, možete ih poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. S obzirom na to da se elektronskim putem ne mogu slati originalni spisi, ovakav način dostave u uobičajenim okolnostima nije moguć, ali ćemo, ipak, prihvatiti da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, ukoliko od nas tražite „hitan prevod“. Na ovaj način će materijali najbrže stići do naših prevodilaca, a u opisanoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena ako želimo da ispunimo vaše zahteve. No, i tada ste obavezni da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, dostavite originalne materijale, jer, u suprotnom, nećemo moći da uradimo ono što se od nas tražite.

Prevedena i overena dokumenta, zajedno sa originalima možete lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Za ovaj posao obično angažujemo kurirsku službu sa kojom već dugo sarađujemo ili spise šaljemo preporučeno preko Pošte Srbije. Dostava materijala na adresu tretira se kao dodatna usluga i nije uključena u cenu prevoda, overe i ostalih poslova koje su, u konkretnoj situaciji, za vas obavili naši stručnjaci. Cenu ove usluge plaćate prilikom preuzimanja materijala, a njena visina je uslovljena važećim cenovnikom angažovane službe.

Cenovnik usluga koje možemo da ponudimo dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našoj filijali. Cenu prevoda određuje broj obrađenih strana, a praksa je da se na veću količinu materijala odobrava odgovarajući popust. Prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana gotovo uvek sarži znatno manji broj reči.

Apostille overa

Pored overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoji i takozvana Apostille overa, koja je uvedena nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Ova formalnost podrazumeva nesmetano korišćenje apostiliranih materijala u svim pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez naknadnih provera niti overa.

Apostille pečat ima oblik štambilja i u njega se, na tačno određen način, upisuju traženi podaci. Ova vrsta overe, međutim, nikada ne isključuje onu koju obavlja licencirani sudski tumač, a nije ni predviđena za sve službene materijale, te se, na primer, nikada ne vrši kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika, kao ni kod administrativnih isprava direktno povezanih sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. Postupak apostiliranja se, takođe, ne sprovodi uvek na isti način. Nekada se, tako, zahteva da i sadržaj pečata bude prebačen na novi jezik, a ponekad se mora apostilirati, ne samo prevedeni, već i originalni dokument.

U našoj zemlji su za Apostille overu zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, pa prevodioci i sudski tumači Borča nisu obavezni da budu upoznati sa svim detaljima ovog postupka. Oni će vas, stoga, samo uputiti u informacije koje je, za vaš konkretni slučaj, potrebno da dobijete u pravosudnoj ustanovi nadležnoj za područje u kome živite. Za overu Apostille-om osnovnom sudu podnesete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde potražiti informacije o Apostille-u?

Sve što treba da znate o postupku apostiliranja službenih materijala možete saznati u jednom od 3 osnovna suda na teritoriji Beograda. Važno je, međutim, imati na umu da su nadležnosti sudova podeljene po opštinama i da je za stanovnike Palilule, na čijem se području Borča nalazi, nadležan Prvi osnovni sud, čija je adresa Bulevar Nikole Tesle 42. Obaveštenja o Apostille overi vam mogu dati i nadležne službe Višem sudu u glavnom gradu, koji se nalazi u Timočkoj ulici broj 15, na teritotiji beogradske opštine Vračar. U sastavu ove institucije radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa uslugama koje nudimo, nemojte oklevati da nam se obratite mejlom ili telefonom ili da lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica. Ovlašćeni službenici će nastojati da vam daju što potpunije odgovore, a u slučaju potrebe, može vam biti zakazana i besplatna konsultacija sa nekim od eksperata.


Kategorije prevoda za Borča

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Borču


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Borča

Spisak sudskih tumača za opštinu Borča Sudski tumači za opštinu Borča Spisak sudskih tumača za opštinu Borča

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Borča

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Borča Sudski tumači za opštinu Borča Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Borča

Sudski tumači i prevodioci u Borči

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!