Sudski tumač Čubura

Čubura je gradski kvart centralnog dela Beograda koji pripada opštini Vračar. Danas je to gusto naseljen kraj sa 15 hiljada stanovnika na površini od oko jednog kvadratnog kilometra, mada granice Čubure nisu precizno određene. Nekadašnja naselja koja su krajem 19. veka počela da niču na pustim poljanama Vračara, kao što su okolni Neimar, Bulbuder i Đeram, sastojala su se od nekoliko kuća ali su se kasnijom intenzivnom izgradnjom spojila. Danas ni stanovnici ulica Patrijarha Varnave ili Stojana Protića, koje se nalaze između hrama Svetog Save i Čuburskog parka, nisu sigurni da li žive na Čuburi ili na Neimaru.

Ime naselja Čubura poreklom je iz romskog jezika. Kada su dorćolski Romi 1880. naselile ovaj deo Vračara, tu je živelo samo nekoliko srpskih porodica koje su se bavile zemljoradnjom i koristile vodu iz potoka koji je tekao ispod, tada poznate, Krševite ćuprije. Na mestu današnjeg Južnog Bulevara nalazio se izvor koji su Romi pronašli i koristili. Vodu su skupljali u visoko bure koje su, na romsko - srpskom jeziku, zvali „učoburo“, zatim „čoburo“ , da bi na kraju i Srbi počeli ceo kraj da nazivaju Čubura.

Centar Čubure je kod Čuburskog parka, koji se nalazi na raskrsnici ulice Cara Nikolaja II, koja je južno od Kalenićeve pijace i vodi ka Crvenom Krstu, i ulice Maksima Gorkog koja se, trasom nekadašnjeg Čuburskog potoka, spušta u dolinu, prema Južnom Bulevaru. Preko puta parka je zanatski tržni centar poznat pod imenom Gradić Pejton. Projektovan i izgrađen sedamdesetih godina prošlog veka, kao skup prizemnih kućica neobičnih, oštrih uglova, napravljenih od drvenih materijala, Gradić Pejton je trebalo da simbolizuje starinski i boemski karakter nekadašnje Čubure. Ipak, ovaj kraj Beograda sa uskim ulicama, porodičnim kućama, velikim brojem malih kafana i mnogobrojnim uličnim drvoredima koji su u proleće širili miris cveta lipe, nije više ono što je nekada bio i nekadašnji duh Čubure je, malo po malo, ispario. Većina stambenih objekata su moderne petospratnice sa podzemnim garažama, mali broj nekadašnjih ugostiteljkih objekata i prodavnica je opstao, a i sudbina popularnog zanatskog centra Pejton je neizvesna. Moguće je da se na tom mestu izgradi garaža za obližnju banku, a da na njenom krovu bude dečji vrtić ili nova zgrada Filharmonije.Akademija Oxford svim osobama koje stanuju na Čuburi, a imaju potrebe za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, može da ponudi izuzetno kvalitetne usluge svog profesionalnog tima, koji se sastoji od visoko kvalifikovanih i veoma iskusnih prevodilaca i sudskih tumača. Osim toga, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita potrebnih za upis u željene gimnazije, srednje ili više škole, kao i na fakultete, ali i kurseve stranih jezika, profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručnosti, kao i obuku za rad na računarima, prilagođenu najnovijim svetskim standardima.

Prevodioci i sudski tumači Čubura kvalifikovani su za prevođenje u okviru sledećih jezika

Budući da je obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava jedan težak i odgovoran posao, svi članovi profesionalnog tima Akademije Oxford stekli su za to sve potrebne stručne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Čubura su, naime, sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta, a mnogi od njih su upravo izvorni govornici svojih radnih jezika, te, stoga, klijenti mogu da budu sigurni da će kod nas dobiti kvalitetan i vrlo precizan prevod, urađen u skladu sa svim propisanim pravilima. Naši jezički stručnjaci poseduju izuzetne govorne i pisane sposobnosti, a, pre stupanja na dužnost su, od nadležnih državnih organa, dobili predviđenu licencu za rad. Oni su odlični poznavaoci pravopisa, gramatike i svih ostalih segmenata svojih radnih jezika, a, kako u domen njihovog delovanja, osim prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije na ciljani jezik, spada i overa prevoda, prema strogo određenoj proceduri, vrlo dobro su upućeni i u sve aktuelne zakone i propise, kao i u stručnu pravnu terminologiju koja su koristi u službenim spisima. Oni imaju bogato profesionalno iskustvo, visoke stručne kvalifikacije i odlične organizacione sposobnosti, te svojim klijentima nude mogućnost da bez pritisaka i lutanja od jedne do druge službe, na jednom mestu, za kratko vreme i po cenama koje se mogu odrediti kao više nego povoljne, dobiju materijal preveden na traženi jezik i zvanično overen, tako da odmah može da se koristi u međunarodnom pravnom prometu.

Prevodioci i sudski tumači Čubura kvalifikovani su za rad sa više od 40 jezika, koji se govore na području Evrope, ali i u mnogim drugim delovima sveta. Najčešće, naravno, rade prevode koji na jednoj strani uključuju srpski, ali redovno prebacuju sadržaje zvaničnih spisa i u okviru jezika koji se govore u našem neposrednom okruženju, kao što su, recimo, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, bosanski i hrvatski. Prevodilac i sudski tumač Čubura prevodi i u jezičkim kombinacijama koje obuhvataju vrlo tražene i u svim delatnostima aktuelne jezike, poput, recimo, engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog, španskog, portugalskog, ali i kineskog, japanskog, italijanskog, grčkog, turskog i arapskog. Zvanične spise obrađujemo i u okviru slovenačkog, holandskog, ukrajinskog, poljskog, češkog, slovačkog i jezika koji pripadaju skandinavskoj grupi, kao što su, na primer, norveški, danski, finski i švedski. U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevodi se i sa ili na jezike koji se ne nude često u ovdašnjim ustanovama istog tipa, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki u našoj zemlji, a to su, recimo, persijski, romski, hebrejski, pakistanski, korejski i estonski. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni, te se smatra mrtvim jezikom, u našem stručnom timu radi i prevodilac i sudski tumač specijalizovan za prevode vezane za ovaj jezik, koji se u naše vreme uglavnom pojavljuje u stručnim pisanim materijalima iz sfere medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. U želji da doprinesemo savremenim težnjama da se i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoju ekipu smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezk, koji će učiniti sve da klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama olakša obavljanje potrebnog posla.

S obzirom na to da je jedan od principa rada Akademije Oxford ispunjenje svih zahteva svojih klijenata i neprekidno unapređivanje profesionalne ponude, među redovnim uslugama koje prevodioci i sudski tumači Čubura pružaju nalazi se i neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan krajnje jednostavan primer. Recimo da imate neku saglasnost izvorno sačinjenu na ruskom jeziku koju je potrebno da prevedete na, neka bude, grčki. Prevodilac i sudski tumač Čubura će ovu uslugu obaviti efikasno i kvalitetno, direktno prebacujući sadržaje sa osnovnog ruskog na ciljani grčki jezik, a ne radeći posredno, kako se uglavnom praktikuje u ovdašnjim prevodilačkim agencijama, gde se opisani posao obavlja u dve etape, odnosno, dotični tekst se prvo prevodi sa izvornog jezika na srpski, pa tek posle toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Dakle, prevodilac i sudski tumač Čubura je veoma stručan, opšte informisan i obrazovan, iskusan i vešt u prevođenju, a poseduje i mnogobrojna raznovrsna interesovanja i afinitete, da klijentima koji imaju potrebu za opisanim tipom prevodilačke usluge može da omogući da materijal na novom jeziku dobiju za vrlo kratko vreme, ali i po znatno nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da se dotični posao u našem prevodilačkom centru obavlja efikasno, precizno i da za njega nije potrebno angažovati najmanje dva stručnjaka - jednog za primarni, drugog za ciljani jezik. Zbog toga su prevodioci i sudski tumači Čubura zaista za svaku preporuku kada je reč o ovoj vrsti prevođenja zvaničnih materijala.

Jezički stručnjaci Akademije Oxford nastoje da svaki posao koji treba da obave za svoje klijente bude završen u što kraćem roku, budući da je vreme ono što nam svima, u ovom užurbanom dobu, najčešće nedostaje. Ipak, ako korisniku ne odgovaraju ponuđeni termini, jer što pre mora da dođe do prevoda traženih spisa, prevodioci i sudski tumači Čubura mogu da urade „hitan prevod“ dokumenata za znatno kraće vreme od uobičajenog. Tada stranka, takođe, dobija mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše pogoduje za završetak pomenutog prevodilačkog posla, a članovi naše ekipe će se maksimalno angažovati i u okviru naznačenog vremenskog perioda kvalitetno i precizno prebaciti dotične sadržaje na nov jezik. No, cena ove usluge će se razlikovati od standardne, pošto prevodioci i sudski tumači Čubura tada rade pod velikim pritiskom i u otažanim okolnostima, te klijent, pored redovnih troškova, treba da plati i iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka formira se u skladu sa brojem prevedenih strana, ali i u zavisnosti od dužine vremenskog perioda koji je našim prevodiocima ostavljen za završetak traženog posla. Što je, naime, taj rok kraći, iznos pomenute takse će biti viši.

Prevodilac i sudski tumač Čubura profesionalno obrađuje gotovo sve vrste zvaničnih materijala

Članovi stručnog tima Akademije Oxford kadri su da se uhvate u koštac i sa najtežim profesionalnim izazovima i prevedu i overe bukvalno sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava za koje im se klijenti obrate.

Vrlo često, tako, prevodioci i sudski tumači Čubura rade prevode i overe dokumenata koja su potrebna za vođenje firmi, poslovne transakcije i, uopšte, za biznis koji ima međunarodni karakter. Iz ove oblasti rade sa osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, finansijskim izveštajima, bilansima uspeha, različitim vrstama poslovnih sporazuma, poput, recimo, kupoprodajnih ugovora, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih, ali i sa ulaznim i izlaznim fakturama, godišnjim izveštajima i izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a). U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode statuta preduzeća, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), različitih poslovnih odluka, potvrda o kvalitetu proizvoda, revizorskih izveštaja, bilansa stanja, kao i kompletne tenderske dokumentacije, odnosno, materijala koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, koji se u modernom poslovanju često organizuju. Tu, na primer, spadaju opšti uslovi, uputstva za ponuđače, predmeri, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama i razni obrasci.

Od ličnih dokumenata, pored pasoša i lične karte, prevodioci i sudski tumači Čubura najčešće prevode i overavaju izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i radnu dozvolu, mada su kvalifikovani i za profesionalnu obradu svih ostalih dokumenata koja su vezana samo za ličnost jedne osobe.

Osim različitih vrsta zakonski zasnovanih sporazuma, kao što su, recimo, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični, prevodilac i sudski tumač Čubura prevodi i overava i druga pravna akta, odnosno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim pravnim poslovima i sudskim procesima koji se vode na nivou više država. Tu se, na primer, mogu ubrojati sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i raznovrsni izveštaji, sertifikati, punomoćja, pravilnici, licence, ovlašćenja i ostala slična dokumenta. Ukoliko je to potrebno klijentu, prevodilac i sudski tumač Čubura uradiće i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, koje se, zapravo, najčešće traže kada pojedinac želi da se leči van granica svoje zemlje ili da u tu svrhu koristi uvozne lekove i preparate. Stoga, prevodioci i sudski tumači Čubura vrlo pažljivo prevode i overavaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale srodne spise.

Pojedinci ili preduzeća koja obavljaju neke poslove vezane za sferu nauke, tehnike ili građevine vrlo često traže overene prevode različitih stručnih pisanih materijala, te tako prevodilac i sudski tumač Čubura profesionalno obrađuje deklaracije proizvoda, građevinske projekte za propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente i mnoga druga dokumenta iz pomenutih oblasti.

U slučaju da je potrebno da u inostranstvu podnesete neki zahtev, ostvarite konkretno lična prava ili završite neki drugi posao, biće vam potrebni overeni prevodi raznovrsnih potvrda, uverenja, saglasnosti, dozvola, zahteva ili izjava, pa će, tako, prevodioci i sudski tumači Čubura za vas u potpunosti da obrade potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se veoma često traži i u svim državama je aktuelna, budući da bez nje nije moguće sklopiti zakonski brak između državljana različitih zemalja.

Prevodioci i sudski tumači Čubura, takođe, rade i sa takozvanom obrazovnom dokumentacijom, odnosno, sa službenim spisima kojima neka osoba može da potvrdi nivo svoje školske spreme ili način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama u slučaju da želi da se školuje, usavršava ili zasnuje radni odnos van granica svoje zemlje. Iz ove sfere najčešće obrađujemo svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima i, podrazumeva se, diplome i sve dodatke koji se na njih odnose.

Sva dokumenta koja nam poverite na prevod i overu biće u našem prevodilačkom centru potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakvog tipa nepoželjne upotrebe. To vam, između ostalog, garantuje i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Čubura, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu, kojim su se zvanično obavezali da će u svakoj situaciji poštovati i raditi u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i da će se na adekvatan način odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja treba da obrade. Možete biti sasvim sigurni da će oni maksimalno poštovati vašu privatnost, sve podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju čuvati kao poslovne tajne i, u skladu sa postignutim dogovorom, ispuniti sve vaše zahteve. Ukoliko, dakle, odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih materijala, osim vrlo preciznog i kvalitetnog prevoda i overe prema propisanoj proceduri, dobićete i zagarantovanu diskreciju, kao i sigurnost koje se traži prilikom obrade ovakvih zvaničnih dokumenata.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Čubura

Osnovni zadatak našeg profesionalnog tima jeste da klijentima omogući dobijanje materijala na jeziku koji su tražili, regularno overenih i spremnih za upotrebu u međunarodnom pravnom prometu. Da bi to postigli, pre svega, samo prevođenje moraju da obave vrlo precizno i tačno, jer, bez kvalitetnog prevoda, zvanična legalizacija ne može da bude sprovedena. Očekuje se, dakle, da prevodioci i sudski tumači Čubura sve što se nalazi u izvornom spisu tačno izraze na novom jeziku i da posebno pažljivo prevode stručne izraze i termine, od čijeg značenja zavisi i tumačenje samog službenog materijala, te tu ne sme biti ostavljeno prostora ni za kakve lične interpretacije ili provizorna tumačenja. U svom radu prevodioci i sudski tumači Čubura moraju se striktno pridržavati svih pravopisnih, gramatički, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevode. Prevedeni materijal biće izrađen u takozvanom administrativnom stilu, karakterističnom za zvanične materijale, koji se odlikuje preciznošću, odsustvom bilo kakve naracije ili emotivnosti, ukalupljenim izrazima i rečenicama i nastojanjem da sve što je rečeno bude precizno i jednoznačno, kako bi se izbegla bilo kakva dvostruka tumačenja konkretnog teksta. Kada se prevod završi, pre samog čina overe, prolazi dve stručne kontrole. Prvu će da urade sami prevodioci, a za drugu su zaduženi lektori, vrhunski jezički stručnjaci, te će se tako ispraviti i najsitnije nepravilnosti, greške i odstupanja od originala i dokument na novom jeziku će, u perfektnoj formi, stići do stručnjaka koji će sprovesti legalizaciju.

Proces overe zvaničnih spisa počinje detaljnim i vrlo pažljivim upoređivanjem prevoda sa originalnim materijalom, koji se našim stručnjacima, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Prevodilac i sudski tumač Čubura je, zapravo, obavezan da, pre nego što na prevod stavi svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručni potpis, potvrdi potpuno podudaranje ovog dokumenta sa tekstom izvornika u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina, kao i stila kojim su napisani. Jedino pod tim uslovom može da sprovede zvaničnu legalizaciju i da na taj način uvrsti konkretni dokumenti među pravno validne materijale koji se, sa jednakom zakonskom snagom koju poseduju i drugi originali, može podnositi nadležnim ustanovama i koristiti u zvaničnom pravnom prometu.

Šta još za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Čubura?

Svima koji imaju potrebu za overenim prevodima zvaničnih dokumenata i javnih isprava svakako je najzgodnije i, u finansijskom pogledu, najisplativije da sav posao obave na jednom mestu, što upravo prevodioci i sudski tumači Čubura mogu da ponude svojim klijentima. Međutim, kako uvek želimo da ispunimo zahteve i potrebe svojih stranaka, prihvatićemo i da samo overimo materijale koji nisu prevedeni u našem prevodilačkom centru, već je za tu uslugu angažovan stručnjak koji nije član naše profesionalne ekipe. Tada se, takođe, u potpunosti pridržavamo predviđene procedure legalizacije, što znači da imate obavezu da nam na uvid dostavite i originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Čubura mogao da ih sravni sa prevodima. Ovaj postupak se, kao što je već rečeno, primenjuje prilikom overe svih prevedenih materijala, te, prema tome, nije rezervisan samo za dokumenta koja na ciljani jezik nisu prebacili naši stručnjaci, jer smatramo da su manje kvalitetna, te želimo da sprovedemo određenu kontrolu. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Čubura utvrdi da prevod koji ste doneli potpuno odgovara originalnom dokumentu u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina, sprovešće zvaničnu overu svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način svrstati dotični spis među pravno važeće materijale koji se mogu nesmetano koristiti u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevodilac i sudski tumač Čubura ne može da overi vaš prevod jer je, prilikom pomenute kontrole, utvrdio da se u njemu nalaze greške, nepravilnosti ili neka odstupanja od originalnog spisa. Tada takođe možemo da vam pomognemo tako što ćemo dokument prepustiti našim lektorima i korektorima, vrlo iskusnim profesionalcima, koji će uraditi redakturu spornog teksta i tako ga pripremiti za proces legalizacije. Redaktura se sastoji pre svega od detaljnog jezičkog pregleda i prevoda i originala, a zatim sledi izjednačavanje ova dva dokumenta u svim traženim pojedinostima, ispravka eventualnih stilskih, slovnih, gramatičkih, pravopisnih i drugih jezički grešaka i pregled prevoda stručnih izraza i termina i, u slučaju potrebe, sprovođenje određenih korekcija. Kada lektori i korektori završe svoj deo posla, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim propisanim pravilima, i moći ćete odmah da ga prepustite ovlašćenom sudskom tumaču koji će sprovesti zvaničnu overu. Na ovaj način ćete, takođe, izbeći veće troškove do kojih bi dovelo ponovno prevođenje istog dokumenta i brže i jeftinije ćete dobiti overeni prevod određenog materijala koji ćete moći odmah da koristite u praksi.

Na koji način možete da ostvarite saradnju sa stručnjacima Akademije Oxford?

Da bi prevodioci i sudski tumači Čubura mogli u potpunosti da obrade vaše službene materijale, to jest, da ih, nakon prebacivanja na novi jezik, i zvanično overe, morate nam na uvid dostaviti originalne spise ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije, koje ste pre toga overili u nadležnoj ustanovi. Dokumenta koja želite da prevedemo i legalizujemo možete lično da donesete u neku od naših filijala u Beogradu, tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirate ostale bitne detalje naše saradnje. Takođe, ako vam tako više odgovara, dotične materijale možete na našu adresu da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od kurirskih službi koje vrše dostave na teritoriji glavnog grada. Jedino ako tražite „hitan prevod“, materijale možete da skenirate i pošaljete na naš mejl, budući da je to najbrži način dostave i da će tako dokumenta za najkraće vreme stići do naših prevodilaca, koji će moći da odmah započnu posao i u predviđenom roku ostvare vaše zahteve. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, na neki od pomenutih načina, donesete ili pošaljete originalne spise, jer, u suprotnom, prevodilac i sudski tumač Čubura neće moći da sprovede zvaničnu overu, jer neće imati sa čime da uporedi prevedena dokumenta.

Kada se materijali na novom jeziku zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekom predstavništvu Akademije Oxford u Beogradu ili da u posebnom zahtevu navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Dostavu će, u tom slučaju, izvršiti Pošta Srbije, u vidu preporučene pošiljke, ili kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Troškovi vezani za ovu uslugu ići će na vaš račun, budući da se smatrate njenim naručiocem, a biće obračunati prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe i to sasvim odvojeno od cene overe, prevoda, redakture i drugih poslova koje su za vas, u konkretnoj prilici, obavili naši stručnjaci. Cenu dostave najverovatnije ćete izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Visine novčanih nadoknada vezanih za usluge koje prevodioci i sudski tumači Čubura mogu da vam ponude navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim poslovnicama. Cena prevoda se, inače, određuje prema broju obrađenih strana, a običaj je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Čubura poštuju pravilo svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči i to je standard koji se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana najčešće sadrži znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi zvaničnih dokumenata i javnih isprava?

Da bi prevedeni materijali postali pravno validni i upotrebljivi u zvaničnom pravnom prometu, moraju biti overeni pečatom licenciranog sudskog tumača, no, ima i onih dokumenata koja, u tu svrhu, moraju proći takozvanu Apostille overu. Ova formalnost sprovodi se prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je stotinak država potpisalo u Hagu 1961. godine. Tim dokumentom predviđeno je da materijali overeni Apostille-om, koji su izdati u jednoj od zemalja potpisnica, mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima ostalih država koje su se saglasile sa pomenutom Konvencijom i nije potrebno da se naknadno kontrolišu ili legalizuju.

Postupak apostiliranja poseban je, pre svega, po tome što se ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata, pa je, tako, recimo, ponekad potrebno da se prvo uradi Apostille overa, a da zatim ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst konkretnog dokumenta prevede na ciljani jezik i sprovede overu svojim jedinstvenim pečatom. U drugim prilikama najpre jezički stručnjaci vrše posao za koji su zaduženi, a nakon toga se konkretni materijal apostilira. Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, a takođe ovaj postupak nije ni predviđen za sve vrste zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Apostille pečat je, zapravo, štambilj u koji je predviđeno da se, na propisan način, unose odgovarajući podaci, pa se tako ponekad zahteva da, pored teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj Apostille-a bude prebačen na traženi jezik. Uglavnom je dovoljno Apostille-om overiti samo prevedeni materijal, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi dotični spis postao pravno validan i upotrebljiv u međunarodnom pravnom saobraćaju.

U Republici Srbiji za overu Apostille pečatom zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u gotovo svakom većem mestu, te tako prevodioci sudski tumači Čubura, budući da ne sprovode ovu vrstu overe, nemaju ni obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima tog postupka koji se tiču konkretnih zvaničnih materijala. Stoga će vam u vezi sa apostiliranjem dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Na početku je, naravno, vrlo bitno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokumenti želite da overite, kao i u koju svrhu planirate da koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje relevantnih i korisnih informacija. Ako se ispostavi da se za vaš materijal traži Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev i podneti original dokumenta koji treba da se apostilira, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za overu Apostille pečatom?

Sve informacije u vezi sa Apostille overom možete potražiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, najbolje će biti da se za ova obaveštenja obratite Prvom osnovnom sudu, koji je nadležan za beogradsku opštinu Vračar, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Čubura. Ovaj sud se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a, a pomenute informacije možete dobiti i u Višem sudu, smeštenom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde se, pored službe overe, nalazi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ovlašćeni koordinatori u našim predstavništvima u Beogradu vrlo rado će odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču procesa obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava ili, pak, načina rada našeg prevodilačkog centra. Svakako ćemo se truditi da vam pružimo što detaljnija objašnjenja, a ukoliko procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Čubura

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Čuburu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Čubura

Spisak sudskih tumača za grad ČuburaSudski tumači za grad ČuburaSpisak sudskih tumača za grad Čubura

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Čubura

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ČuburaSudski tumači za grad ČuburaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Čubura

Sudski tumači i prevodioci na Čuburi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!