Sudski tumač Sremčica

Sremčica je beogradsko prigradsko naselje, smešteno na brdovitom terenu i padini koja se spušta od planine Avale ka ravnici u priobalju reke Save. Sa istočne i zapadne strane Sremčica je okružena Lipovačkom šumom, sa južne strane se graniči sa podavalskim selima Pinosava, Rušanj i Ripanj, od koga je deli Ibarska magistrala, a na severnoj strani, prema Makišu i Savi, je naselje Železnik i najkraća saobraćajnica koja vodi do centra Beograda, takozvani Novi obrenovački put. Udaljenost Sremčice od Terazija i glavne beogradske ulice Knez Mahailove je 22 kilometra.

Sremčica se sastoji od dva naselja koja su izgrađena u dužini od desetak kilometara u Beogradskoj ulici, koja povezuje Ibarsku magistralu i naselje Železnik. U severnom delu ove saobraćajnice nalazi se urbano sotitersko pod - naselje Gorica, lokalno poznato i pod imenom Naselje, a u južnom su smešteni idividualni stambeni objekti i ta oblast nema posebno ime, već se, jednostavno, naziva Sremčica. Gorica ima oko 6 hiljada stanovnika, dok se ukupan broj stanovnika Sremčice kreće oko 23 hiljade.Teren na kojem je nekada bilo poljoprivredno zemljište, a sada je neplanski izgrađeno prigradsko naselje, poseban je po najvećem kraškom jezeru u Šumadiji i jedinom prirodnom jezeru u Beogradu. Odlike kraškog reljefa, kao što su otvori u zemljištu - vrtače, pojavljuju se pored Rakine bare, prirodnog jezera u Sremčici, dugačkog 180, širokog 125 i dubokog preko 2 metra. Nekada su čista i prozirna voda, peskovite obale i veliki broj šarana i druge ribe u jezeru, činili da Rakina bara bude atraktivno mesto za kupače i ribolovce, ali izgradnjom naselja situacija se promenila. Pre nego što je napravljen kanalizacioni sistem u jezero su se slivale otpadne vode, a na obali su se gomilali otpaci od građevinskog materijala, plastike i stare gume. U jednom trenutku je i voda sa izvora koji napaja jezero skrenula u obližnju vrtaču, tako da je Rakina bara potpuno presušila. Danas jezero ponovo ima vodu, dubine 1 metar, poneku ribu, žabu, vodenu zmiju, ali je i dalje na ivici stanja odumiranja. Opština Čukarica, na čijoj teritoriji se nalazi Sremčica, planira da uskoro srovede opsežne mere za spas Rakine bare i da od jezera i okolnog terena napravi izletište koje bi, uz Adu Ciganliju i Košutnjak, postalo gvažan segment turističke ponude ovog dela prestonice.

Žitelji Sremčice, kao i svih ostalih delova Beograda, mogu, ukoliko imaju za tim potrebe, u prevodilačkom centru Akademije Oxford, dobiti vrlo kvalitetan i precizan prevod svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i overu prevedenog materijala pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Takođe možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika koje vode vrlo iskusni i nadasve stručni predavači, profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, ali i obuku za rad na računarima i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Sremčica?

Jezički stručnjaci koji su, u okviru našeg prevodilačkog centra, angažovani za obradu vaše zvanične dokumentacije stekli su za to sve potrebne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Sremčica su, sa najvišim ocenama, diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad. Mnogi od njih su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što svakako doprinosi kvalitetu rada i obrade službenih materijala, a klijentima uliva sigurnost da će u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti precizne prevode, sasvim u skladu sa izvornim spisima. Svi naši stručnjaci savršeno vladaju gramatičkim, pravopisnim, sintaksičkim i drugim normativima jezika za koje su specijalizovani i imaju izuzetne govorne i pisane sposobnosti. Budući da se ne bave samo prevođenjem, već i overom materijala na novom jeziku, izuzetno dobro poznaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u zvaničnim materijalima koje obrađuju. Prevodioci i sudski tumači Sremčica, pored visokih stručnih kvalifikacija, imaju i bogato profesionalno iskustvo, te svojim klijentima mogu da obezbede da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po jednim od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiju overene prevode traženih dokumenata koja će moći da upotrebljavaju u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Postupak obrade zvanične dokumentacije sastoji se od prebacivanja sadržaja dotičnog materijala na traženi jezik i overe prevoda prema zakonom utvrđenoj proceduri. Ova dva postupka su veoma međusobno povezana i zavise jedan od drugog, budući da bez kvalitetnog prevoda materijal ne može biti overen i, obrnuto, prevedeni dokument koji nije na odgovarajući način legalizovan sasvim je bezvredan sa stanovišta zakona i neupotrebljiv u pravnom prometu. Samo prevođenje zvanične dokumentacije je postupak koji se obavlja vrlo precizno i pažljivo, bez uplitanja subjektivnih stavova ili improvizacija, s obzirom na to da se podrazumeva da celokupan sadržaj izvornog materijala mora biti adekvatno izražen na novom jeziku, bez ikakvih dvosmislenosti ili nerazumljivih reči i rečeničnih konstrukcija. Posebna pažnja se poklanja stručnim izrazima i terminima od čijeg značenja zavisi i smisao samog dokumenta, te oni moraju biti vrlo jasni i jednoznačni. Prilikom prevođenja prevodilac i sudski tumač Sremčica veoma vodi računa o gramatici, pravopisu i svim ostalim pravilima jezika u okviru koga radi, a novi materijal piše takozvanim administrativnim stilom koji je karakterističan za službene materijale i odlikuje se bezličnim i jednoobraznim izrazima, bez ikakve dvosmislenosti i emotivno obojenih rečenica. Kada se prevod završi, kontrolišu ga najpre sami njegovi autori, a zatim i lektori, jezički stručnjaci bez premca, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške, nepravilnosti ili nepoklapanja sa originalom koji su, eventualno, pri prvom pregledu ostali neprimećeni i neispravljeni.

Tako doteran materijal na novom jeziku ulazi u postupak overe kada će biti vrlo detaljno upoređen sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak prevodioci i sudski tumači Sremčica obavljaju sa ciljem da potvrde potpuno poklapanje prevedenog i izvornog materijala, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče upotrebljenih stručnih izraza i termina i stila izrade. Jedino pod tim uslovom, zapravo, prevedeni dokument može biti legalno overen i svrstan u pravno važeće spise, tako da, ako materijal na novom jeziku poseduje pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Sremčica na njega stavlja pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, kao i svojeručni potpis i tim činom zapravo vrši njegovu legalizaciju i stavlja ga u isti rang sa ostalim originalima, te se, kao takav, može koristiti u svim nadležnim institucijama jednog sistema.

Prevodioci i sudski tumači Sremčica rade sa sledećim dokumentima

U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevode se i overavaju zaista svi službeni materijali, bez obzira koliko je zahtevna njihova obrada i na koju se sferu privatnog ili društvenog života odnose njihovi sadržaji.

Vrlo čest predmet rada naših stručnjaka jeste takozvana poslovna dokumentacija, odnosno, spisi koji se koriste u biznis transakcijama, vođenju firmi ili drugim poslovnim aktivnostima koje se obavljaju na nivou više država. Tako prevodioci i sudski tumači Sremčica prevode i overavaju statut preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, bilanse stanja, poreski identifikacioni broj (PIB), različite vrste poslovnih odluka, kao i osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), ulazne i izlazne fakture, bilanse uspeha, revizorske izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica i sve tipove poslovnih sporazuma, kao što su, na primer, kupoprodajni ugovori, zatim ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi. Budući da se u modernom poslovanju vrlo često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prevodilac i sudski tumač Sremčica osposobljen je i za obradu svih dokumenata koja se u tu svrhu koriste, kao što su, na primer, obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija za tehničkim specifikacijama. U ovu grupu poslovnih dokumenata, u širem smislu, spadaju i materijali koji imaju veze sa naukom, tehnikom ili građevinom, pa su tako prevodioci i sudski tumači Sremčica kadri da urade overene prevode uputstava za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda, građevinskih projekata sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i ostalih materijala iz pomenutih oblasti.

Osim različitih vrsta sudskih rešenja, presuda i odluka, od kojih se, recimo, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Sremčica prevode i overavaju i ostala pravna akta, to jest dokumenta potrebna za vođenje međunarodnih sudskih procesa i drugih pravnih poslova koji prevazilaze granice jedne države. Ovde, između ostalog, možemo da ubrojimo raznovrsne tipove izveštaja, pravilnika, ovlašćenja, punomoćja, licenci, sertifikata i pravno utemeljenih sporazuma, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Kod nas možete dobiti i profesionalnu obradu saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, nasledničke i svih ostalih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, ali i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Prevodilac i sudski tumač Sremčica vrlo posvećeno i pažljivo prevodi i overava dokumenta koja se tiču medicine ili farmacije, imajući u vidu da se ovakvi spisi uglavnom traže radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Tu, pored ostalog, spadaju lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda.

U sferi ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Sremčica rade sa pasošem, ličnom kartom, krštenicom (izvodom iz matične knjige rođenih), vozačkom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, kao i sa venčanim listom (izvodom iz matične knjige venčanih), saobraćajnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, umrlicom (izvodom iz matične knjige umrlih), radnom dozvolom i mnogim drugim službenim materijalima koji su vezani samo za ličnost jedne osobe. Tog tipa su i različite potvrde i uverenja koje je potrebno, prevedene i overene, predati nadležnoj službi u odgovarajući stranoj zemlji u slučaju podnošenja zahteva ili ostvarivanja konkretnih ličnih prava. Tako će, na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumač Sremčica izdati overeni prevod potvrde o redovnim zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, one o neosuđivanosti, o mestu boravka i, vrlo često tražene, potvrde o slobodnom bračnom stanju, s obzirom na to da bez nje nije moguće ući u bračne vode sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. U širem smislu, na jednu osobu odnose se i takozvana obrazovna dokumenta, kojima se takođe bave prevodioci i sudski tumači Sremčica, a klijenti ih uglavnom traže radi školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa van svoje države. Tu, recimo, mislimo na prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i na diplome i sve dodatke koji uz njih idu, ali i druga dokumenta kojima se može potvrditi nivo školske spreme pojedinca ili koja se odnose na odgovarajuće obrazovne institucije.

Shodno Zakonu o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Sremčica su, pre stupanja na dužnost, položili odgovarajuću profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima i prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom. Na taj način su i zvanično obavezani da deluju u skladu sa zakonom, ali i da se na odgovarajući način odnose prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni će, dakle, veoma poštovati privatnost svojih stranaka, podatke koji im se u radu otkrivaju čuvati kao najveću tajnu i materijale koje obrađuju na svaki način zaštititi od eventualne zloupotrebe. Tako ćete, ukoliko odlučite da nas angažujete za prevod i overu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, pored kvalitetne usluge, dobiti i sigurnost koja vam je potrebna i zagarantovanu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Sremčica u radu koristi sledeće jezike

Stručnjaci koji čine profesionalne ekipu Akademije Oxford kvalifikovani su za rad sa više od 40 jezika koji su zastupljeni kako u evropskim zemljama, tako i u drugim delovima sveta. Osim prevoda sa ili na srpski jezik, najčešće radimo one koji na jednoj strani obuhvataju, uvek aktuelne i svuda zastupljene, jezike kao što su ruski, engleski, nemački, francuski, ali i portugalski, španski, grčki, italijanski, arapski i turski. Neretko nam se klijenti obraćaju i sa zahtevom da materijale prebacimo na neki od jezika koji se govore u našem neposrednom okruženju, to jest, na mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, bosanski ili hrvatski, ali naravno i sa pomenutih na neke druge jezike koji su, u datoj situaciji, potrebni. Prevodioci i sudski tumači Sremčica poseduju potrebne kvalifikacije i za rad sa češkim, poljskim, slovačkim, holandskim, ukrajinskim, slovenačkim, kao i sa kineskim, japanskim i jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, sa danskim, finskim, norveškim i švedskim. Iako se latinski već vekovima nigde ne govori, te se više ne ubraja u žive jezike, i danas se vrlo često pojavljuje u stručnim pisanim materijalima vezanim za oblast farmacije, veterine, medicine ili pravnih nauka, pa prevodilac i sudski tumač Sremčica klijentima može da ponudi i prevode koji obuhvataju pomenuti jezik. Vrlo smo ponosni na činjenicu da se, iako zaista retki na ovim prostorima, u našem stručnom timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, pakistanski, hebrejski, persijski i romski jezik, pa u svojoj širokoj ponudi imamo i prevodilačke usluge koje podrazumevaju neki od pomenutih jezika. U skladu sa savremenim nastojanjima da se osobe oštećenog sluha i smanjeni govornih sposobnosti aktivno uključe u sve vidove društvenog života, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će potencijalnim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da, na jednostavan način i bez ikakvih problema, dođu do overenih prevoda službenih materijala koji su im potrebni.

S obzirom na to da je dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano nastoji da poboljša kvalitet usluga koje nudi i prilagođava se zahtevima savremenog tržišta, u redovne poslove koje obavljamo za svoje klijente spada i neposredan prevod zvaničnih dokumenata sa jednog na drugi strani jezik. Rečju, prevodilac i sudski tumač Sremčica poseduje toliko visoke stručne kvalifikacije, opšte obrazovanje, prevodilačku veštinu i iskustvo da je sposoban da jedan dokument, izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski, direktno, u jednom potezu, prebaci na drugi strani jezik, a da pri tom ne mora da radi međuprevod na naš maternji. Da bismo vam pojasnili prednosti ovakvog načina rada, reći ćemo da se isti posao u većini drugih prevodilačkih agencija na našim prostorima obavlja postupno, prema principu „korak po korak”, to jest, prvo se osnovni dokument prevodi na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Jasno je da je ovakav postupak dugotrajniji, a mora više i da košta, budući da na realizaciji opisane prevodilačke usluge radi više stručnjaka različitih specijalnosti, dok prevodilac i sudski tumač Sremčica sve obavljaju efikasno, bez porednog prevođenja, ali sa nesmanjenim kvalitetom i preciznošću.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Sremčica?

Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi koje uraze prevodioci i sudski tumači Sremčica jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti u našoj zemlji, prihvatićemo i da samo overimo dokument čiji ste prevod poverili nekom kolegiji, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Moramo, međutim, da naglasimo da smo i u takvoj situaciji obavezni da do kraja sprovedemo predviđenu proceduru overe prevoda, koja podrazumeva, pre svega, vrlo detaljno upoređivanje materijala na novom jeziku sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Morate znati da ovaj postupak nije namenjen samo prevodima koji je nisu uradili naši stručnjaci, već se on na isti način sprovodi kod svih materijala prebačenih na novi jezik, za koje se zahteva legalizacija u cilju njihovog uključivanja u zvanični pravni promet. Reč je o tome da prevodilac i sudski tumač Sremčica mora da utvrdi potpuno poklapanje prevedenog materijala sa tekstom izvornika, kako bi uopšte mogao da ga overi, pa, ako se prevod koji ste doneli podudara sa originalom u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima i stilu izrade, biće overen jedinstvenim pečatom ovlašćenog lica i njegovim svojeručnim potpisom. Nakon toga možete ga, sa istom snagom koju poseduje svaki originalni dokument, koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju i podnositi nadležnim institucijama u odgovarajućoj državi.

Ukoliko se, međutim, dogodi da prevod koji ste doneli nije urađen prema rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili u njemu postoje određena odstupanja od osnovnog dokumenta, prevodilac i sudski tumač Sremčica neće moći da ga zvanično overi, već će tada, najverovatnije, predložiti da naši lektori i korektori, uvaženi članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford i vrhunski jezički stručnjaci, urede redakturu spornog teksta. Ovaj postupak podrazumeva detaljan jezički pregled i prevoda i originala, izjednačavanje ova dva dokumenta u svim pređenim pojedinostima, ispravljanje eventualnih gramatičkih, pravopisnih, slovnih, stilskih i drugih jezičkih grešaka, kao i pregled prevoda stručnih izraza i termina i, u slučaju potrebe, njihovu korekciju, budući da je zaista nužno da ove reči budu valjano prevedene i jasno izražene, jer od njih zavisi smisao samog zvaničnog dokumenta. Posle ovakve stručne intervencije, dobićete dokumenta na jeziku koji ste tražili, uređena sasvim u skladu sa osnovnim dokumentom i prema predviđenim pravilima, koja ćete, bez ikakvih problema, moći da overite i koristite u zvaničnom pravnom prometu.

Prevodioci i sudski tumači Sremčica veoma poštuju vreme svojih klijenata i nastoje da svaki posao koji mi je poveren obave u što kraćem roku, no ukoliko se dogodi da stranka mora materijal na novom jeziku da dobije što pre radi se takozvani „hitan prevod” dokumenta, kada korisnik ima mogućnost da sam odredi termin za završetak ovog posla. Jezički stručnjaci Akademije Oxford i u ovim okolnostima čine sve da postavljene zadatke ispune kvalitetno i u predviđenom roku i budite sigurni da, uprkos otežanim uslovima rada u datoj situaciji, kvalitet njihovog rada neće biti ni malo smanjen. Cena opisane prevodilačke usluge će, međutim, biti viša od uobičajene, budući da prevodioci i sudski tumači Sremčica rade pod većim pritiskom. Tada ćete, naime, osim osnovnih troškova, platiti i „taksu za hitnost”. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga želite da prevodioci i sudski tumači Sremčica završe prevod vašeg materijala.

Dostava i preuzimanje dokumenata

Da bi prevodioci i sudski tumači Sremčica mogli na propisan način da obrade vaše službene materijale, odnosno, da ih, nakon prebacivanja ne traženi jezik, i overe pečatom ovlašćenog stručnjaka, morate nam, na odgovarajući način, dostaviti originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati ostale detalje naše saradnje. Takođe imate mogućnost da spise na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na području glavnog grada. Isključivo u slučaju potrebe da vam uradimo „hitam prevod” dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, kako bi prevodioci i sudski tumači Sremčica što pre započeli obradu, jer je u ovakvoj situaciji svaki sekund dragocen za ispunjavanje vaših zahteva. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, pazeći na rok koji sami odredili za završetak prevoda, na neki od gore pomenutih načina, donesite ili pošaljete originalne materijale, kako bi prevodilac i sudski tumač Sremčica mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa originalima. Dostava dokumenata elektronskom poštom nije moguća u drugim situacijama, iz jednostavnog razloga što se na ovaj način ne mogu slati originalni materijali.

Kada se prevodi završe i budu zvanično overeni, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili, pak, tražiti da vam ih na odgovarajuću adresu pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe koji je naš dugogodišnji saradnik na tom polju. Cena dostave formira se na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe i platićete je sasvim nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge poslove koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Troškove dostave izmirićete, najverovatnije, plaćajući direktno kuriru, prilikom preuzimanja overenih i prevedenih materijala.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u našim filijalama u Beogradu. Važno je da znate da se cena prevoda formira na osnovu broja obrađenih strana i da je uobičajeno da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Sremčica pridržavaju se pravila svoje profesije po kome se, na jednoj strani prevedenog dokumenta, nalazi tekstualni sadržaj u 1800 slovnih mesta, se uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine, već obično znatno kraći.

Šta je to Apostille overa?

Overa prevedenih materijala Apostille pečatom je formalnost koja je počela da se primenjuje nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Predviđeno je, naime, da apostilirana dokumenta mogu slobodno da se koriste u zvaničnom pravnom prometu zemalja potpisnica, bez potrebe da budu naknadno kontrolisana ili overavana.

Overa Apostille pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali se, međutim, ne sprovodi na isti način kod svih tipova zvaničnih dokumenata. U nekim slučajevima je, naime, potrebno prvo uraditi Apostille overu, a zatim materijal prepustiti prevodiocima i sudskim tumačima koji sadržaje prevode na traženi jezik i vrše legalizaciju svojim pečatom, dok je u drugim situacijama, međutim, postupak obrnut, to jest, prvo jezički stručnjaci prevode i overavaju konkretni materijal, a zatim se radi apostiliranje. Kako Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na odgovarajući način, unose traženi podaci, neretko se dešava da je potrebno i sadržaj samog Apostille-a, pored teksta konkretnog dokumenta, prebaciti na ciljani jezik. Uglavnom je dovoljno uraditi Apostille overu prevoda nekog dokumenta, međutim, ponekad se traži da i prevod i original budu overeni na ovakav način. Valjalo bi napomenuti da overa Apostille-om nije predviđena za sve vrste zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

U Republici Srbiji za Apostille overu dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Budući da prevodioci i sudski tumači Sremčica u opisu svog posla nemaju apostiliranje materijala, nisu obavezni ni da poznaju sve pojedinosti ovog postupka, pa će vam dati samo osnovna obaveštenje u vezi sa tim i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu raspitati. Napominjemo da je zaista važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite dotični overeni prevod. Na taj način ćete svakako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Ukoliko utvrdite da je za vas konkretni materijal potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koje će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Gde pitati za Apostille overu?

Sve informacije u vezi sa apostiliranjem materijala koji će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nekom od 3 osnovna suda na području Beograda, ali je najbolje da takva obaveštenja potražite u Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za opštinu Čukarica, na čijoj se teritoriji se nalazi naselje Sremčica. Ovaj sud je smešten na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a u istom kraju grada nalazi se i Višem sudu, to jest, u Timočkoj broj 15, gde, takođe, možete dobiti pomenute informacije. U okviru ove pravosudne institucije, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda u Beogradu.

Nadamo se da smo u gornjem tekstu dovoljno detaljno pojasnili sve segmente obrade zvaničnih materijala i načina rada naših stručnjaka, no, ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa tim, slobodno nam se obratite mejlom ili telefonom ili dođite lično u neko od naših predstavništava u Beogradu i tamo porazgovarajte sa ovlašćenim koordinatorom. Nastojaćemo, svakako, da vam damo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Sremčica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Sremčicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Sremčica

Spisak sudskih tumača za opštinu Sremčica Sudski tumači za opštinu Sremčica Spisak sudskih tumača za opštinu Sremčica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Sremčica

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Sremčica Sudski tumači za opštinu Sremčica Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Sremčica

Sudski tumači i prevodioci u Sremčici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!