Sudski tumači i prevodioci Blace

Blace je gradsko naselje u Topličkom upravnom okrugu. Leži na reci Blatašnici, nedaleko od Prokuplja. Predstavlja sedište istoimene opštine, u čiji sastav ulazi još 39 naseljenih mesta. Ova administrativna teritorija graniči se sa opštinama Kruševac, Prokuplje, Kuršumlija i Brus. Nalazi se na istočnim obroncima Kopaonika i jugozapadnim padinama Jastrepca, u Topličkoj kotlini. Blace predstavlja raskrsnicu puteva koji vode prema Kosovu i Metohiji, Kruševcu, Prokuplju i Kopaoniku, a samo mesto leži na vododelnici slivova Toplice i Rasine.

Pomenuti kraj Srbije odlikuje se burnom i bogatom istorijom. Na putu prema Kosovu 1289. godine, knez Lazar je sa svojom vojskom morao ovuda proći, te se smatra da je današnja Jankova klisura dobila ime upravo po Sibinjanin Janku, proslavljenom junaku. Nakon oslobođenja od Turaka, krajem 19. veka, osnovana su i nastanjena sva ovdašnja sela, koja i sada postoje. Većina ljudi doselila se sa Kopaonika, iz Sanđžaka, Kosovske Mitrovice, Sjenice i drugih delova Srbije. Blačani su bili istaknuti borci u srpsko - turskom ratu 1912. i srpsko – bugarskom ratu 1913. godine. U borbama za oslobođenje naše zemlje krajem 19. i početkom 20. veka, mladi ljudi iz ovog kraja činili su nadaleko čuveni „Gvozdeni puk“. Nakon Topličkog ustanka, Blace je oslobođeno od turske vlasti. Zapaženo je i učešće ovdašnjih stanovnika u Drugom svetskom ratu, a po oslobođenju, Blace postaje sedište Jastrebačkog sreza. On je kasnije pripojen Topličkom, a zatim se spojio sa Prokupačkim srezom. Područje opštine Blace oformljeno je 1957. godine.

Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa, u opštini Blace živi više od 11 hiljada ljudi, dok sam grad ima oko 5 hiljada stanovnika. Ovo područje spada u grupu nedovoljno razvijenih, a poljoprivreda je jedna od osnovnih delatnosti. Uz ratarstvo i stočarstvo, najzastupljenije je uzgajanje voćarskih kultura, pre svega, šljiva i jabuka. Radno sposobno stanovništvo bavi se i poslovima u prerađivačkoj industriji, trgovini, državnoj uravi i uslužnim delatnostima. Pored predškolske ustanove, u Blacu postoji osnovna škola, Srednja škola, u okviru koje je gimnazija, turističko - ugostiteljska i poljoprivredna škola, a tu je i Visoka škola strukovnih studija.Kulturni život odvija se posredstvom lokalnog Kulturnog centra „Drainac“, u okviru koga radi biblioteka, bioskop i amatersko kulturno - umetničko društvo. U Blacu se svake godine održava i poznata manifestacija „Dani šljive“, ali i Hajka na vuka, „Đžipijada“, likovna kolonija, kao i Drainčevi književni susreti“, u čast velikog srpskog pesnika Radojka Jovanovića, poznatog pod imenom Rade Drainac, koji je bio rodom iz ovih krajeva.

Blace je još jedno u nizu mesta u Srbiji čiji stanovnici mogu koristiti stručne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford i dobiti kvalitetno prebacivanje zvaničnih sadržaja na traženi jezik, kao i overu materijala na zakonom propisan način. Pored toga, žiteljima Blaca i okolnih naselja možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika na kojima, uz kvalifikovane i iskusne predavače, mogu brzo i lako savladati željeni jezik i dobiti sertifikat o znanju koji je priznat svuda u svetu, zatim pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama, obuku za rad na računarima, te profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme.

Sa kojim sve jezicima i dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Blace?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti kvalitetan prevod koji obuhvata neki od preko 40 svetskih jezika sa kojima rade naši stručnjaci. Pored uvek aktuelnog engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, španskog i portugalskog, prevodilac i sudski tumač Blace može da prebaci sadržaje materijala i u domenu grčkog, italijanskog, turskog, arapskog, kineskog i japanskog jezika, ali i onih koji se govore u državama u našem okruženju - bugarskog, rumunskog, mađarskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog i albanskog. U svom stručnom timu imamo i vrhunske pozvavaoce skandinavskih jezika - danskog, finskog, švedskog i norveškog, ali i slovenačkog, ukrajinskog, holandskog, poljskog, češkog i slovačkog jezika. Za potrebe svojih klijenata radimo i prevode koji na jednoj strani uključuju neki od jezika koji su zastupljeni u malom broju ostalih prevodilačkih agencija, a to su, recimo, persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Želeći da izađemo u susret svim potencijalnim klijentima koji imaju slušne i govorne probleme, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, a, takođe, možemo da ponudimo i prevode u okviru latinskog jezika, koji uglavnom obuhvataju pisane materijale iz oblasti medicine, veterine, farmacije i pravnih nauka.

Svi prevodioci i sudski tumači Blace, osim visokoškolskih diploma i neophodnih znanja za obavljanje poslova kojim se bave, imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, ali i brojna interesovanja, pa spadamo u jednu od retkih, a možda i jedinu instituciju na ovim prostorima, koja, u sklopu redovnog i uobičajenog prevoda u okviru srpskog jezika, klijentima može da ponudi i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Tačnije rečeno, ukoliko za tim imate potrebu, možete kod nas dokument sačinjen na bilo kom jeziku koji nije srpski prevesti na neki strani jezik i to u veoma kratkom roku i po nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da naši stručnjaci ovaj posao ne obavljaju posredno, to jest, ne prevode sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik, već prevode neposredno i direktno. Time će, dakle, uštedeti vaše vreme i novac, a kvalitet njihovog rada ostaće, svakako, na zavidnom nivou.

U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuje sva zvanična dokumentacija, bez obzira na vrstu kojoj pripada ili kompleksnost sadržaja, pošto su prevodioci i sudski tumači Blace stručno i iskustveno kadri da odole i natežim poslovnim izazovima.

Ukoliko želite da podnesete neki zahtev odgovarajućoj nadležnoj službi ili ostvarite neka svoja prava, biće vam potrebni overeni prevodi određenih potvrda, izjava, saglasnosti ili uverenja, te tako kod nas možete dobiti obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna u slučaju sklapanja braka u nekoj stranoj zemlji, ali u uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, nasledničke i drugih izjava pojedinaca, te potvrde o neosuđivanosti i svih ostalih sličnih pisanih materijala.

Kako se danas mnogi školuju, usavršavaju ili zapošljavaju van granica svoje zemlje, prevodilac i sudski tumač Blace često dobija zahteve da prevede i overi dokumenta kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koja se odnose na neke obrazovne ustanove. Tako radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjem o položenim ispitima, ali i sa svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i, naravno, diplomama i svim dodacima koji uz njih idu.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod najrazličitijih pisanih materijala iz oblasti medicine ili farmacije, koje klijenti uglavnom koriste u cilju lečenja u inostranstvu ili uzimanja uvoznih lekova i preparata. Takvi su, recimo, dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala srodna dokumenta.

Iz oblasti tehnike, nauke i građevine prevodimo i overavamo laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, naučne i tehničke patente i ostale pisane materijale iz pomenutih sfera.

Prevodilac i sudski tumač Blace kvalifikovan je i za obradu pravosudne i sudske dokumentacije u koju, recimo, spadaju zahtevi za dobijanje vize, dozvole za boravak, licence, sertifikati, različiti pravno zasnovani sporazumi, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostalih, kao i punomoćja, ovlašćenja, sve vrste izveštaja i pravilnika i sudskih odluka, presuda i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka. Jedna smo od retkih instutucija koja može da vam ponudi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Budući da se danas većina poslova obavlja na nivou više država, pa čak i kontinenata, javlja se i potreba za overenim prevodima svekolike poslovne dokumentacije, te tako prevodilac i sudski tumač Blace za predmet svog rada često ima potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), poslovne odluke, kompletnu tendersku dokumentaciju (obrasce, predmere, uputstva za ponuđače, opšte uslove i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama), a uz to i izvod iz APR-a (Agencije za privredne regisre), revizorske izveštaje, bilanse stanja, statut preduzeća, razne vrste faktura i poslovnih ugovora (kupoprodajne, ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnoge druge), te godišnje izveštaje, bilanse uspeha, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica i sve ostale pisane materijale potrebne za međunarodni biznis.

Lična dokumenta za koja kod nas možete dobiti prevod i overu obuhvataju ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), saobraćajnu dozvolu i mnoga druga dokumenta vezana isključivo za jednu osobu.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Blace?

Sa neskrivenim ponosom naglašavamo da je skoro svaki prevodilac i sudski tumač Blace i izvorni govornik jezika sa kojim radi, što uslugu prevoda i overe materijala podiže na znatno viši nivo, a našim klijentima uliva neophodnu sigurnost da će dobiti tačan prevod, profesionalno i kvalitetno urađen. Naši stručnjaci takođe imaju veliko iskustvo u radu sa zvaničnim dokumentima, a dovoljno dobro su upoznati i sa zakonskim propisima i regulativama vezanim za posao koji obavljaju, kao i sa stručnom pravnom terminologijom. Pored toga, pre stupanja na dužnost, svi prevodioci i sudski tumači Blace su položili propisanu zakletvu kojom su se, pred nadležnim državnim organima, obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema aktuelnim zakonskim odredbama i profesionalno se odnositi prema svojim klijentima i pisanim materijalima koji im se stavljaju na raspolaganje. Sva vaša dokumenta će, dakle, u našim rukama biti bezuslovno zaštićena od bilo kakve zloupotrebe, a vi ćete dobiti kvalitetno i precizno urađen prevod, kao i overu istog na legalan način, te ćete odmah obrađen materijal moći da koristite u praksi. Sav posao obavićete na istom mestu, bez lutanja od službe do službe, i to po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, a uz uvažavanje i poštovanje vaše privatnosti i svih potreba i zahteva koje nam izložite.

U skladu sa nastojanjima da uvek izađemo u susret svojim klijentima i učinimo za njih sve što je u našoj moći, uradićemo i samo overu prevoda koji je izrađen na nekom drugom mestu, van našeg centra. Ipak, moramo da napomenemo da smo i u ovakvoj situaciji dužni da sledimo propisane postupke, te da ćemo morati vaš prevod u svim predviđenim aspektima da uporedimo sa originalom. To, svakako, ne praktikujemo zato što nemamo poverenja u rad nekog nešeg kolege, već je to, jednostavno, procedura koju smo u obavezi da sprovodimo, jer samo onaj dokument na traženom jeziku koji u svim pojedinostima odgovara tekstu izvornog dokumenta može biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača. Ako je to slučaj i sa vašim prevodom, prevodilac i sudski tumač Blace će na njega staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potisati ga, te će on postati validan u očima zakona i spreman za korišćenje u pravnim, administrativnim i svim ostalim legalnim poslovima.

Ukoliko se, pak, utvrdi da između prevoda i originala postoje izvesne razlike ili da, recimo, termini nisu adekvatno prevedeni, ispoštovan duh ciljanoh jezika i slično, prevodioci i sudski tumači Blace će preporučiti da se izvrši redaktura spornog sadržaja, za koju su, u našem profesionalnom timu, zaduženi lektori i korektori. Nakon što izvrše jezički pregled prevoda i originala i detektuju sve nepravilnosti, pristupiće usklađivanju teksta prevoda sa tekstom originala, ispraviti sve eventualne gramatičke, pravopisne, slovne i stilske greške i u svakom smislu poboljšati kvalitet prevoda. Nakon ovakve stručne intervencije, vaš dokument će biti urađen u skladu sa svim pravilima obrade zvanične dokumentacije i moći će, bez ikakvih problema, da bude overen.

Ukoliko niste u mogućnosti da prihvatite termine koje vam prevodilac i sudski tumač Blace nudi za završetak kompletnog posla, možete tražiti da za vas uradimo „hitan prevod“ materijala, koji će biti završen u roku koji vi sami odredite. Na izvršenju ovog zadatka biće maksimalno angažovani svi naši stručnjaci, te se kvalitet obrade neće smanjiti uprkos brzini rada. Cena „hitnog prevoda“ razlikuje se od uobičajene utoliko što tada, uz osnovne troškove, plaćate i dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi od roka koji ste sami odredili, kao i od broja prevedenih strana.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Blace?

Kako bi prevodi službenih materijala postali važeći u očima prava i zakona, moraju biti prekontrolisani i odobreni od strane stručnog lica, pre svega u pogledu podudarnosti sa izvornim dokumentima. Dakle, prilikom prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije na ciljani jezik, vodi se računa o tome da sve pojedinosti osnovnog spisa moraju da se nađu u prevodu, adekvatno i precizno izražene, a svakako se najveća pažnja poklanja prevodu stručnih termina, koji čine bazu službenih materijala. Podrazumeva se da u prevodu ne sme biti slovnih, gramatičkih ni pravopisnih grešaka, što će sve, nakon prevodilaca, prekontrolisati i lektori, kako bi otklonili i eventualne greške koje do tada nisu uočene. Nakon toga, obradu nastavljaju sudski tumači čiji je osnovni zadatak da detaljeno uporede urađeni prevod sa njegovim izvorom i, ukoliko se ova dva dokumenta u svemu poklapaju, da overi prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpiše ga. Sada ovaj dokument ima istu zakonsku težinu kao i bilo koji drugi original i može se, bez smetnji, koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Iz opisanog načina obrade službenih materijala, jasno se može zaključiti zbog čega uvek ističemo da nam na uvid morate dostaviti originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene kopije, kako bi prevodi spisa mogli da budu overeni i da dobiju zvanični karakter. Materijale možete doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim se možete dogovoriti i oko ostalih detalja naše buduće saradnje. Takođe imate mogućnost da ih pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. Slanje dokumentacije putem elektronske pošte prihvata se isključivo u slučaju „hitnog prevoda“, pošto je tada svaki sekund dragocen, a ovo je najbrži način dostave, ali s obzirom na to da se na ovaj način ne mogu slati originali, moraćete da nam ih naknadno, a pazeći na termin koji ste odredili za kompletiranje obrade, donesete ili pošaljete, kako je prethodno objašnjeno, jer u suprotnom overa neće moći da se sprovede.

Kada se dokumenta prevedu i overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentu. Imate mogućnost da svoje službene materijale preuzmete lično, u našoj filijali ili da tražite da vam ih pošaljemo na određenu adresu, preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik. U ovom drugom slučaju, dostava dokumenata se tretira kao dodatna usluga u odnosu na one korišćene u našem prevodilačkom centru, te ćete troškove koje odredi angažovana služba platiti pouzećem i to nezavisno od cena overe i prevoda.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u poslovnici. Cena prevoda formira se shodno broju obrađenih strana, pošto je uobičajeno da se za veće količine odobrava odgovarajući popust. Trebalo bi da naglasimo i to da jedna strana prevoda, prema prevodilačkom standardu koga se i sami pridržavamo, obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo primenjuje se na sve pisane materijale, pa tako i na zvanična dokumenta, uprkos činjenici da se na jednoj njihovoj strani nikada ne nalazi tekst takve dužine.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Iako je za svrstavanje većine dokumenata u pravno validna dovoljan pečat ovlašćenog sudskog tumača, postoje i ona koja moraju proći i overu višeg nivoa i to takozvanim haškim Apostille pečatom. Ova potvrda ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač i dokumenta za koja je izdata ne moraju da prolaze nikakvu drugu kontrolu. Ona se mogu bez ograničenja koristiti u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine u Hagu potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalzacije stranih javnih isprava.

Zanimljivo je, međutim, da se ova overa ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Postoje, recimo, ona kod kojih se overava samo prevod, ali i ona kod kojih je potrebno apostilirati i original. Takođe, pošto je Apostille pečat izrađen u obliku štambilja u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci, ponekad se zahteva da i sadržaj pečata bude preveden na ciljani jezik.

Kako prevodioci i sudski tumači Blace nemaju profesionalnu obavezu da do detalja poznaju proces apostiliranja, oni će moći samo da vas upute na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se sami o svemu raspitati. Za overu Apostille pečatom u našoj zemlji su zaduženi teritorijalno nadležni osnovni sudovi, koji se, prema novom zakonu o sedištima ovih institucija, nalaze u svakom većem mestu.

Ukoliko je potrebno da se vaš službeni materijal apostilira, pored odgovarajućeg zahteva, podnećete nadležnoj sudskoj službi original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Nije zgoreg da znate i da se Apostille-om nikada ne overavaju administrativne isprave koje su direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Kako u Blacu doći do informacija o Apostille overi?

Za područje opština Kuršumlija i Blace nadležan je Osnovni sud u Kuršumliji, te se u njegovoj nadležnoj službi možete raspitati o svemu. Adresa suda je Palih Boraca 37, a brojevi telefona 027-381-702 i 027-381-186.

Ne zaboravite da je veoma važno da službenom licu tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju ćete ga svrhu dalje koristiti u pravnom prometu, pošto je to jedini siguran način da dobijete validne i upotrebljive informacije.


Kategorije prevoda za Blace

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Blace


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Blace

Spisak sudskih tumača za grad BlaceSudski tumači za grad BlaceSpisak sudskih tumača za grad Blace

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Blace

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BlaceSudski tumači za grad BlaceCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Blace

Sudski tumači i prevodioci u Blacu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!