Sudski tumači i prevodioci Ćuprija

Ćuprija je grad Pomoravskog okruga u kome, prema podacima sa poslednjeg popisa, živi oko 20 hiljada ljudi. Od Beograda je udaljen 145, a od Niša 90 kilometara, a nalazi se na ušću reka Velike Morave i Ravanice.

Područje u kome je smeštena Ćuprija bilo je naseljeno još od najdavnijih vremena. Tu su boravili Iliri i Tračani, a Rimljani su oblast Morave zauzeli u 15. veku pre naše ere. U to doba, Ćuprija je postala najvažnije rimsko naselje, pod imenom Horreum Margi, što znači „Žitnica Morave“. Ovo ime je opravdano bilo dodeljeno mestu koje je tada predstavljalo privredni, saobraćajni, trgovački i strategijski centar, kao i najveće gradsko naselja provincije Gornje Mezije. Na ovom mestu se, zapravo, nalazio glavni prelaz preko Morave, u vidu zidanog mosta.

U srednjem veku mesto je bilo poznato pod imenom Ravno, a prvi put se spominje u jednom putpisu iz 12. veka.

Turci su osvojili Ćupriju u 15. veku i tada je ona bila stanica na putu prema Carigradu. Zapisi iz perioda vojnih pohoda Sulejmana Veličanstvenog govore o naselju Morava, na ovom mestu, a u drugoj polovini 17. veka, Mehmed – paša Ćuprilić je preko Morave podigao stalni most, te je tako i grad dobio današnje ime.

Zanimljivo je da je knjaz Miloš Obranović baš u Ćupriji sklopio usmeni sporazum, kojim je Srbima u Beogradskom pašaluku obezbedio pravo da učestvuju u suđenju, sakupljaju poreze, kao i da u Beogradu otvore narodnu kancelariju, u kojoj će biti srpski knezovi.

U savremenoj privredi i poslovanju ovog mesta najviše je zastupljeno privatno preduzetništvo, posebno u oblasti ugostiteljstva i trgovine, a Ćuprija je poznata i po Opštoj bolnici, najboljoj u ovom delu Srbije.Što se turizma tiče, potencijali grada ogledaju se u brojnim ugostiteljskim objektima, kao i u mnogim znamenitostima, među kojima se ističu manastir Ravanica i spomen - park napravljen u čast Boja na Ivankovcu.

Opština je poznata i po nekolicini kulturnih ustanova, sportskim klubovima i terenima, ali i po tome što se u jednoj od njenih centralnih ulica nalazi predstavništvo Akademije Oxford, tačnije, u Karađorđevoj 18. Za stanovike Ćuprije i okoline to znači da na jednom mestu, pod vrlo povoljnim uslovima i po jednoj od najnižih cena na tržištu, mogu da dobiju prevod svih vrsta dokumenata u okviru 40 svetskih jezika, a potom i overu od strane sudskog tumača ovlašćenog za jezik na koji se dokument prevodi.

Prevodioci i sudski tumači Ćuprija vam mogu, podrazumeva se, obezbediti prevod javnih isprava i dokumenata sa bilo kog stranog jezika na srpski, ali i u suprotnom pravcu, što će reći, sa srpskog na željeni strani jezik. Što se, pak, tiče jezika koji se govore van Srbije, naši stručnjaci mogu da vam ponude direktan prevod sa jednog jezika na drugi, neposredno, bez međuprevoda na naš maternji jezik. Da pojasnimo, prevodioci i sudski tumači Ćuprija su dovoljno obrazovani, stručni i iskusni da sadržaj vaših dokumenata, izdatih, na primer, na nemačkom jeziku, mogu direktno da prebace na jezik koji se u prevodu zahteva, recimo, francuski. Ovakvim načinom rada naši profesionalci vam omogućuju da za kraće vreme i za manje novca dobijete gotov dokument, koji može da se prosledi sudskom tumaču na overu.

TESTOVI


Licencirani stručnjaci koji su deo našeg profesionalnog tima, kao što smo već istakli, prevode dokumenta u okviru 40 jezika koji se govore širom sveta. Najčešće se, u svakom slučaju, traže prevodioci i sudski tumači za ruski, engleski, nemački, španski, italijanski, francuski, kao i za turski, portugalski, grčki i arapski. Kod nas rade i prevodioci, kakve ćete retko gde naći, poput onih specijalizovanih za pakistanski, estonski, korejski, hebrejski ili romski jezik. Pored prevođenja sa i na holandski, češki, slovenački, mađarski, poljski, ukrajinski, ali i slovački, albanski, rumunski i bugarski, prevodilac i sudski tumač Ćuprija nudi prevod i overu dokumentacije i na jezik kojim se nekada govorilo u Starom Rimu, to jest, latinski, i danas zastupljen u okviru nekih naučnih spisa, a moguće je neki sadržaj prevesti i sa latinskog na neki drugi jezik. Prevodilac i sudski tumač Ćuprija, na vaš zahtev, može uraditi kvalitetan prevod i u okviru hrvatskog, bosanskog i makedonskog jezika, a možemo dodati i da imamo vrhunske stručnjake za kineski i japanski jezik, kao i za skandinavske jezike, poput švedskog, finskog i norveškog.

Ako je već neko drugi preveo dokument koji vam je potreban, prevodilac i sudski tumač Ćuprija može da obavi i samo njegovu overu. Pre toga će samo biti potrebno da pažljivo uporedi prevod koji imate sa originalnom verzijom dokumenta, kako bi potvrdio da su oni u potpunosti jednaki. Da ne bude zabune, ovde se ne radi o kontrolisanju kvaliteta nečijeg rada, već je to uobičajena zakonska procedura bez koje nije moguće izvršiti overu prevedenog dokumenta.

Imamo rešenje i u slučaju da prevod koji već imate nije urađen prema prevodilačkim pravilima ili vi sami smatrate da ga u izvesnom smislu treba ispraviti! Tada na scenu stupaju naši lektori i korektori i rade redakturu kompletnog teksta, omogućivši vam tako da za kratko vreme dobijete stručan prevod na koji ni sudski tumač Ćuprija neće imati nikakvu zamerku.

Dokumenta koja prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Ćuprija

Na naš tim prevodilaca i sudskih tumača možete se osloniti uvek kada vam je potreban prevod i overa dokumenata ili ličnih isprava, bez obzira na koju se oblast oni odnose. Prevodioci i sudski tumači Ćuprija u svakom pojedinačnom poslu izuzetno poštuju visoke zahteve koje pred njih postavlja prevod i overa zvaničnih spisa, te sve što se od njih očekuje obave brzo, tačno, pedantno i po najpovoljnijim cenama.

Zaista možemo da kažemo da se kod nas obrađuje, odnosno, prevodi i overava, sva moguća dokumentacija, od lične, preko poslovne, sve do sudske i pravosudne. Osim toga, često se vrši overa prevedenih potvrda i uverenja koje su klijentima potrebne radi obavljanja različitih administrativnih poslova u nekoj od nadležnih institucija u inostranstvu. Takva je, na primer, često tražena potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može ući u bračne vode sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, a tu je i potvrda o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju, kao i uverenje o nekažnjavanju i potvrda o stanju na računu u banci.

Prevodilac i sudski tumač Ćuprija radi i sa svim vrstama pisanih dokumenata koja izdaju pojedine institucije obrazovnog sistema, a najčešće overavaju prevod diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom studiranju ili školovanju, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i nastavnih planova i programa fakulteta.

Često se, radi sklapanja nekih međunarodnih poslova, traži i overen prevod građevinske i tehničke dokumentacije, u koju spadaju: laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, građevinski projekti i deklaracije proizvoda. U medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju koja se neretko dostavlja našim stručnjacima mogu se ubrojati uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Prevodilac i sudski tumač Ćuprija, usled mnogobrojnih interakcija u međunarodnom poslovanju, često dobija zahteve da prevede i overi najrazličitija biznis dokumenta, kao što su rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja i uspeha, uzvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i razni naučni patenti, poreski identifikacioni broj (PIB), statut i osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji izveštaji, ali i sve vrste poslovnih odluka, celokupna tenderska dokumentacija i različiti ugovori tipa kupoprodajnih ili nekih o prodaji roba i usluga.

Sve lične isprave i dokumenta mogu biti predmet overe, nakon precizno urađenog prevoda. Tu spadaju, naravno, lična karta, pasoš i vozačka dozvola, ali i potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih i saobraćajna dozvola.

Brojna je i dokumentacija koja se koristi u različitim sudskim procesima ili za ostvarivanje nekih zakonskih prava, a koja može da se, nakon prevoda na određeni jezik, overi pečatom ovlašćenog sudskog tumača. To su razne vrste odluka, izjava, izveštaja i pravilnika, zatim sertifikati i licence, kao i dozvola za boravak, saglasnost o zastupanju, punomoćja i sve sudske presude i rešenja. Kraće rečeno u ovu vrstu dokumenata spadaju sva pravna akta, a pored njih i prevod tekovina Evropske Unije, za koji su prevodioci i sudski tumači Ćuprija, takođe, osposobljeni.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Pored overe prevoda pečatom sudskog tumača, moguće je izvršiti njegovu legalizaciju i takozvanim haškim Apostille pečetom. Ovu vrstu overe sprovode teritorijalno nadležni sudovi, a ona ne mora da bude naročito komplikovana, ukoliko se na vreme raspitate o svom detaljima koji se na nju odnose. Naime, međunarodna Konvencija koju su potpisale neke države, između ostalih i naša, predviđa da je kod nekih dokumenata overu Apostille pečatom potrebno izvršiti i na prevodu i na originalu. Posebno je bitna i informacija da li se za vaš konkretni dokument traži i prevod samog Apostille pečata ili ne.

S obzirom na to da u opisu posla prevodioca i sudskog tumača Ćuprija nije poznavanje ovih detalja vezanih za međunarodnu overu, molimo vas da se, pre nego što započnemo saradnju, obavestite o svemu što se odnosi na apostiliranje vaših dokumenata, kako bismo u dogovorenom roku i na obostrano zadovoljstvo mogli da završimo posao koji od nas tražite.

Za apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu u Republici Srbiji su nadležni osnovni sudovi, kojih ima u svakom većem mestu.

Gde u Ćupriji dobiti informacije o Apostille-u?

Ukoliko živite u Ćupriji ili okolini sve što želite da znate o overi Apostille pečatom možete pitati ovlašćenu osobu u Sudskoj jedinici u Ćupriji, u Karađorđevoj bb ili na broj telefona 035-470-273. Nadređena ustanova, u kojoj takođe možete dobiti potrebna obaveštenja, je Osnovni sud u Paraćinu, u Ulici Majora Marka broj 1. Broj telefona ove institucije je 035-563-401.

Ne zaboravite da je, za dobijenje kompletnih i validnih informacija, potrebno da dotičnog službenika, ili više njih, obavestite koji tačno dokument želite da overite, kao i za šta ćete ga tačno koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Kako tačno radi prevodilac i sudski tumač Ćuprija?

Iz same činjenice da svi prevodioci i sudski tumači Ćuprija, osim sticanja visokog obrazovanja i upoznavanja sa pravnom i zakonskom terminologijom, moraju da polože i zakletvu u kojoj se obavezuju da će poštovati privatnost svojih klijenata, možete zaključiti da su sva vaša dokumenta koja nam poverite, kao i podaci u njima, sasvim bezbedni i zaštićeni. Tome treba dodati da svi zaposleni u Akademiji Oxford odgovorno pristupaju svom poslu, čuvaju poslovne tajne i u bilo kakvom pokušaju zloupotrebe, sve čine da zaštite povereni im materijal. Sve ovo, pored prevoda vrhunskog kvaliteta, a zatim i overe potrebnih dokumenata, čini da su svi naši klijenti vrlo zadovoljni uslugama koje za njih obavljamo i da nam se uvek vraćaju.

A kako zaista funkcioniše sudski tumač Ćuprija? Prva karika u lancu poslova koje treba obaviti da bi jedan dokument postao pravno važeći u međunarodnim poslovima, je, svakako, stručno i kvalitetno urađen prevod. To znači da on mora u potpunosti da odgovara originalu, da se sa njim slaže u sadržaju, u jeziku i stilu kojim je pisan, kao i po terminima koji se u dokumentu koriste. Nakon toga, vrši se još jedna provera prevoda i u njemu se ispravljaju sve eventualne gramatičke, pravopisne ili slovne graške. Zatim posao preuzima sudski tumač Ćuprija. On vrlo pažljivo poredi prevedeni dokument sa njegovom originalonom verzijom s ciljem da utvrdi da su oni potpuno jednaki. Ako je to zaista tako, na prevedeni dokument stavlja svoj potpis i pečat sa registracionim brojem i na taj način jamči da je u daljem pravnom prometu pomenuti prevod potpuno isto što i original i da se, kao takav, može koristiti u svim nadležnim institucijama neke države.

Dakle, uzevši u obzir zakonom predviđen način rada sudskog tumača, morate nam na uvud dostaviti originalna dokumenta ili njihove regularno overene kopije, bez obzira na to da li donosite već prevedeni dokument ili taj posao poveravate našim stručnjacima. Sav materijal koji želite da prevodioci i sudski tumači Ćuprija prevedu i overe možete nam lično predati u našoj poslovnici u ovom gradu. Ako vam to nije zgodno, dokumenta možete poslati preporučeno preko Pošte ili kurirskom službom u koju imate najviše poverenja. Jedino u slučaju da imate potrebu za hitnim prevodom, odnosno onim koji mora da se obavi mnogo brže nego što je to predviđeno, možete dokumenta skenirati i poslati na naš mejl. Ne zaboravite, međutim, da svakako u međuvremenu imate obavezu da nam dostavite i originale, kako biste omogućili sudskom tumaču da pravilno obavi svoj deo posla.

Što se tiče preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, kao i originala, možete nam na početku saradnje naglasiti na koji način želite to da uradite. Dolaskom u našu poslovnicu u Ćupriji, moguće je da ih sami preuzmete, a možemo vam ih i poslati na određenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom, sa kojom inače sarađujemo. Ako mi šaljemo materijal, cena dostave, u visini koju odredi dotična kompanija za pružanje ovih usluga, će ići na vaš račun i plaćate je odvojeno od one koja se tiče prevoda i overe.

Cene overe i prevoda su, inače, uvršćene u zvanični cenovnik Akademije Oxford, tako da svi kojima je to potrebno, mogu dobiti ovu informaciju na našem zvaničnom sajtu ili od koordinatora naše ćuprijske poslovnice. Valja istaći da se i naši stručnjaci pridržavaju prevodilačkog standarda koji podrazumeva da jedna strana prevoda znači tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, zajedno sa razmacima.

Ukoliko postoji još neki detalj koji nije jasan, a odnosi se na usluge koje pružamo, budite potpuno slobodni da dođete u našu poslovnicu u Ćupriji ili nas pozovete na 069-1070-584. Imajući u vidu da Akademija Oxford veoma vodi računa o svim potrebama svojih klijenata, ako bude bilo potrebno, biće vam omogućena i besplatna konsultacija sa nekim od stručnih lica.


Kategorije prevoda za Ćuprija

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ćupriju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ćuprija

Spisak sudskih tumača za grad ĆuprijaSudski tumači za grad ĆuprijaSpisak sudskih tumača za grad Ćuprija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ćuprija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ĆuprijaSudski tumači za grad ĆuprijaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ćuprija

Sudski tumači i prevodioci u Ćupriji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!