Sudski tumači i prevodioci Vrbas

Vrbas se nalazi u samom središtu Bačke, u Južnobačkom okrugu i administrativni je centar istoimene opštine, koja se graniči sa Kulom, Malim Iđošem, Srbobranom, Temerinom, Novim Sadom, Bačkom Palankom i Ođžacima. Pored grada Vrbasa, kao društvenog sedišta, na području opštine nalazi se još 7 naselja: Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Kosančić, Kucura, Ravno Selo i Savino Selo.

Iako se Vrbas u pisanim dokumentima spominje 1387. godine, prostor na kome se nalazi bio je naseljen još u doba neolita, što potvrđuju nalazišta na obalama Crne bare. Pored Kelta, u veoma davna vremena, ovde su živeli i Rimljani, Sarmati, pripadnici iranskih naroda, a kasnije i Avari, koji se i najduže zadržavaju.

Zvanično se smatra da je Vrbas osnovan 1213. godine i da je bio sedište poseda pod imenom „Orbaspalotaja“, koji su držala dvojica plemića, i gde su, prema pisanoj dokumentaciji, uglavnom živeli Srbi, iako su u nekoliko mahova morali da napuste naselje usled bolesti, poplava ili ratova. Međutim, 1720. godine, ovdašnje stanovništvo odlazi u Banat i Rusiju, a naseljavaju se Mađari, Rusini i Nemci. U 19. veku, kao posledica izgradnje pruge Pešta - Subotica - Novi Sad i prokopavanja Velikog bačkog kanala, kao dela sistema Dunav – Tisa – Dunav, Vrbas izrasta u pravi trgovački, zanatski i industrijski centar. Otvaraju se škole i grad se u svakom smislu razvija i napreduje.Nakon Drugog svetskog rata, dolazi do doseljavanja stanovništva iz Crne Gore, Bosne i Hercegovina i sa Kosova, a ime grada je promenjeno u Titov Vrbas, međutim stari naziv je vraćen početkom devedesetih godina prošlog veka.

Prema poslednjem popisu, u samom gradu živi više od 20 hiljada ljudi, a na području cele opštine ih ima oko 42 hiljade. Obrazovni sistem se sastoji od 9 osnovnih , niže muzičke, srednje stručne škole i gimnazije. U privredi dominiraju poljoprivredna i industrijska proizvodnja, a postoji i više različitih vrta trgovinskih preduzeća.

Kako Akademija Oxford kontunuirano nastoji da proširuje i obogaćuje svoju ponudu, kao i da bude dostupna na što široj teritoriji, tako i stanovnici Vrbasa i okoline imaju priliku da pohađaju neki od naših veoma kvalitetnih kurseva stranih jezika, gde, uz iskusne i izuzetno stručne predavače, mogu lako da steknu govorne i pisane veština kakve žele, a na kraju kursa, ako zadovolje tražene uslove na završnom testu, dobijaju međunarodno priznati sertifikat o znanju koje su stekli. Budući srednjoškolci, gimnazijalci i brucoši će sasvim sigurno glatko položiti prijemne ispite uz našu pripremnu nastavu, koja se organizuje u tu svrhu, a svi koji ne uspevaju da nađu posao u struci mogu da se na našim profesionalnim obukama dokvalifikuju ili prekvalifikuju za različita zanimanja III ili IV stepena stručne spreme. U prilici smo da ponudimo i obuku za rad na računarima, prema svim savremenim svetskim standardima, kao i usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači Vrbas, a koje se tiču prevoda zvaničnih dokumenata na mnoge svetske jezike, kao i overe istih štambiljem licenciranog stručnog lica.

Šta sve mogu da urade prevodioci i sudski tumači Vrbas?

Svu zvaničnu dokumentaciju, bilo kakvog sadržaja i složenosti, mogu da na propisan način obrade naši jezički stručnjaci, odnosno da je prevedu na jezik koji tražite, a nakon toga, overavanjem, svrstaju u zvanično priznate materijale. Pored najčešće rađenog prevoda na srpski, ili u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, prevodioci i sudski tumači Vrbas prižaju i uslugu po kojoj su poznati u regionu, a to je neposredno prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Ova usluga pogoduje klijentima, s obzirom na to da za nižu cenu i za kraće vreme nego na drugim mestima dobijaju finalnu verziju materijala. Tome doprinosi visoko obrazovanje naših stručnjaka, kako ono usko vezano za njihovu profesiju, tako i opšte, koje obuhvata razne informacije i interesovanja.

Zvanična dokumenta se u našem centru, pored već pomenutog srpskog jezika, mogu biti prevedena i u okviru četrdesetak svetskih jezika, a posebno su, kao i obično, traženi ruski, engleski, nemački, francuski, španski, ali i italijanski, portugalski, grčki, turski, te svi jezici bivših jugoslovenskih republika – hrvatski, slovenački, bosanski, makedonski. Prevodilac i sudski tumač Vrbas osposobljen je i za rad sa skandinavskim jezicima – norveškim, švedskim, finskim i danskim, te sa mađarskim, rumunskim, bugarskim, albanskim, holandskim, ukrajinskim, poljskim, češkim i slovačkim. Dokumenta i javne isprave prevode se i sa latinskog, arapskog, kineskog i japanskog jezika, kao i sa njih na neke druge ciljane jezike, a svim potencijalnim klijentima, koji za tim imaju potrebe, usluge pomenutog tipa pruža i stručnjak za znakovni jezik. U našem prevodilačkon centru, kao malo gde drugde, možete dobiti i obradu materijala u domenu korejskog, pakistanskog, estonskog, romskog, hebrejskog i persijskog jezika.

Prevodilac i sudski tumač Vrbas će, na vaš zahtev, izvršiti overu i onih dokumenata koja nisu prevedena u našem centru, ali će prethodno morati da ih detaljno uporedi sa izvorom, odnosno sa originalnim materijalima, ne da bi kritikovao i kontrolisao nečiji rad, već prosto zato što je to zakonom predviđena procedura. Radi se o tome da samo prevod koji je u svemu, osim, razume se, u jeziku, istovetan originalu može biti overen pečatom sudskog tumača, čime on postaje validan u pravnom i zakonskom smislu i može se uključiti u međunarodni pravni promet.

Nemojte brinuti ni ako se pokaže da nešto u vašem prevodu nije urađeno u skladu sa veoma strogim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, ili da, pak, vi smatrate da nešto u njemu treba popraviti ili izmeniti. Lektori i korektori, koji su neizostavan deo naše profesionalne ekipe, uradiće, u tom slučaju, redakturu pomenutog prevoda, sve što je potrebno doraditi i prilagoditi originalu, kao i duhu, pravopisu i gramatici ciljanog jezika. Nakon toga ćete dobiti materijal koji će, bez sumnje, ispuniti sva vaša očekivanja i kojim ćete biti potpuno zadovoljni.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Vrbas?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford rade kao jedinstven i dobro uigran tim, jer samo tako mogu da izađu u susret svim zahtevima svojih klijenata i da ispoštuju pravila koja im nameće rad sa zvaničnim spisima. Najpre, dakle, prevodioci moraju svoj posao da urade korektno, tačno i precizno i da sa osnovnog na traženi jezik prebace sve pojedinosti iz originalnog dokumenta, kako bi sudski tumač, kada uporedi prevod i original, sa sigurnošću utvrdio da se oni sasvim podudaraju i da na prevod nesmetano može da stavi svoj pečat i potpis.

Iako su naizgled sasvim istog sadržaja i kvaliteta, običan i overen prevod su dve sasvim različite stvari. Reč je o tome da sam prevod nekog dokumenta, bez obzira koliko je perfektno urađen, ne može učestvovati u pravnom prometu, budući da uopšte nije validan u očima zakona. S druge strane, overeni prevod ima na sebi pečat sudskog tumača, koji predstavlja zvaničnu garanciju da je pomenuti materijal pregledao jezički stručnjak i potvrdio njegovu identičnost sa originalom. Zahvaljujući tome, prihvatiće ga sve nadležne institucije, pošto ima jednaku pravnu i zakonsku snagu kao i njegov izvor.

Da bi prevodilac i sudski tumač Vrbas mogao da zaokruži zakonom određenu proceduru overe, nužno je da mu budu dostupna na uvid originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, overene kopije istih, te vas molimo da to imate na umu kada nam budete predavali materijale na obradu. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu, a, ako vam je tako lakše, možete ih poslati kurirskom službom koja vrši dostave u Vrbasu, poput, recimo „Aks Express Kurir-a“ ili preporučeno preko Pošte Srbije. Iako su rokovi koje nudimo zaista razumno kratki, ponekad nam klijenti traže hitan prevod dokumenata, jer nisu u prilici da prihvate naše termine. Ova usluga se drugačije tarifira, budući da se na osnovnu cenu dodaje taksa za hitnost, a pošto se sve mora raditi izuzetno brzo, samo u ovoj situaciji dozvoljavamo da nam se skenirani zvanični materijali dostavljaju na mejl. Nemojte, međutim, zaboraviti da se overa ne može uraditi bez originala, te ih obavezno na neki način dostavite, vodeći računa o roku koji ste naveli za završetak kompletnog posla.

Kada prevodioci i sudski tumači Vrbas dokraja obrade vaša dokumenta, možete ih lično preuzeti u našoj poslovnici , a možete i navesti u zahtevu adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba koju obično angažujemo ili Pošta Srbije, u vidu preporučene pošiljke, a sve troškove ove usluge sami snosite, nezavisno od cena overe i prevoda i u visini koju odredi dotična služba.

Cenovnik Akademije Oxford dostupan vam je na zvaničnom sajtu naše kompanije, a o svemu se možete obavestiti u kod koordinatora u našoj poslovnici. Cene prevoda se određuju na osnovu broja strana obrađenog materijala, dok se na jednoj strani, prema prihvaćenim standardima, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Kada je cena hitnog prevoda u pitanju, njena visina, odnosno, visina pomenutog dodatka za hitnost zavisiće od količine materijala koji se prevodi i overava, te od toga koliko brzo želite da sav posao bude urađen.

Prevodilac i sudski tumač Vrbas obrađuje sledeća dokumenta

Kako biste bili sasvim spokojni, treba da znate da rad sa našim stručnjacima, osim kvaliteta i efikasnosti, znači i apsolutnu sigurnost i bezbednost kada su u pitanju podaci iz vaših dokumenata. Naime, jedan od osnovnih principa rada našeg prevodilačkog centra je čuvanje poslovnih tajni i privatnosti klijenata, na šta su se, između ostalog, zakletvom obavezali svi prevodioci i sudski tumači Vrbas pre stupanja na dužnost. Učinićemo, budite uvereni, sve kako bismo zaštitili vaša dokumenta od bilo kakve neželjene upotrebe i omogućiti vam da dobijete konačnu, prevedenu i overenu verziju vašeg materijala u predviđenom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu. Stručnosti i kvalitetu našeg rada doprinose i viskoke profesionalne kvalifikacije svih članova tima. Pored fakultetske diplome, mnogi od njih rade sa svojim maternjim jezicima, a svi savršeno poznaju i zakonke procedure, kao i terminologiju koja je potrebna za obavljanje prevoda i overe. Usled svega pomenutog, verujemo da se nećete pokajati što ste nas angažovali i da ćemo i u budućnosti sarađivati, na obostrano zadovoljstvo.

Prevodilac i sudski tumač Vrbas radi sa svim dokumentima za koja se traži overen prevod, te tako obrađuje lične isprave, to jest, pasoš i ličnu kartu, ali i sve vrste dozvola – radnu, vozačku, saobraćajnu, dozvolu za boravak, te različite tipove izvoda iz zvanične dokumentacije – iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (narodski rečeno – krštenicu, venčanicu i umrlicu) i izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a). Overeni prevod se, na zahtev klijenata, izdaje i za sve moguće vrste uverenja, od kojih se najčešće traži uverenje o državljanstvu, o nekažnjavanju i o položenim ispitima. Pored toga, za ostvarivanje ili utvrđivanje određenih prava neretko se traže overeni prevodi potvrda, tipa one o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda, o redovnom školovanju ili studiranju, kao i o redovnim primanjima ili redovnom zaposlenju, o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, a za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje neophodna je prevedena i overena potvrda o slobodnom bračnom stanju.

Sve vrste ugovora, bilo poslovnih ili onih zakonski i sudski zasnovanih, mogu biti predmet rada naših stručnjaka, pa prevodilac i sudski tumač Vrbas najčešće dobija zahteve da obradi kupoprodajne ugovore, kao i one o saradnji, o prometu roba i usluga, o doživotnom izdržavanju, ali i o prometu nepokretnosti. Od ostalih dokumenata potrebnih za međunarodno poslovanje prevode se i overavaju poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), bilansi stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća, a uz to i ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, sve vrste izveštaja – finansijski, godišnji i revizorski, kao i kompletna tenderska dokumentacija, koja obuhvata: uputstva za ponuđače, obrasce, opšte uslove, predmere i grafičku dokumnetaciju sa tehničkim specifikacijama. Za klijente koji se bave poslovima vezanim za građevinu ili tehniku, veoma su važni overeni prevodi građevinskih projekata, deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje i naučnih i tehničkih patenata.

Prevodilac i sudski tumač Vrbas u domenu svoje profesije obrađuje i svu pravosudnu i sudsku dokumentaciju, koja je potrebna za međunarodni pravni promet, a tu, između ostalog, spadaju razne vrste sudskih presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijaje vize, ali i razne vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i izjava pojedinaca. Jedno sno od retkih mesta gde možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država

U cilju nastavka školovanja, usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu, klijentima je često potreban overen prevod diplome i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, te prevodioci i sudski tumači Vrbas izlaze u susret i kada su ovakvi poslovi u pitanju. Takođe, radi lečenja van granica države ili korišćenja uvoznih lekova, neretko se traži prevod i overa lekarsih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i razne dokumentacije o medicinskim proizvodima.

Overa dokumenata Apostille pečatom

Postoje dokumenta koja se, iako overena pečatom sudskog tumača, ne mogu uključiti u pravni promet, ukoliko nisu dobila i takozvanu Apostille potvrdu. Nju izdaju teritorijalno nadležni sudovi u našoj zemlji, a kako prevodilac i sudski tumač Vrbas nema obavezu da bude upoznat sa svim njenim detaljima, najtoplije vam preporučujemo da se u nadležnoj pravosudnoj ustanovi o svemu na vreme raspitate, kako bi proces overe vaših prevedenih materijala išao u pravom smeru. Naime, prema pravilima međunarodne Konvencije, na osnovu koje je i uvedeno apostiliranje dokumenata, u nekim slučajevima se traži da se, osim prevoda samih zvaničnih materijala, uradi i prevod pečata, pa biste u tom slučaju morali najpre u našem prevodilačkom centru da uradite prevod dokumenata, onda da u osnovnom sudu dobilete Apostille potvrdu, te opet da se vratite kod nas, kao bi prevodioci i sudski tumači Vrbas preveli i sadržaj pečata. Osim toga, morate se raspitati i o tome da li je za vaš dokument predviđena overa Apostille-om samo prevoda, ili je potrebno da pečat bude i na prevodu i na originalu.

Ako se blagovremeno o svemu budete obavestili, u mnogome ćete uštedeti i vreme i trud, pa ćete tačno znati kojim redom da obavljate poslove u cilju dobijanja pravno važećeg prevoda. Nemojte da zaboravite da nadležnom službeniku naglasite koji tačno dokument overavate Apostille-om, kao i u koju ćete ga svrhu nadalje koristiti, da biste zasigurno dobili prave informacije o svemu.

Koga i gde priati za apostiliranje?

Sve što vas o ovoj temi interesuje možete pitati odgovarajuću osobu u Osnovom sudu u Vrbasu, u Ulici Palih Boraca 9/c ili na broj telefona 021-704-769. U okviru ove pravosudne ustanove radi i Sudska jedinica u Kuli, u Ulici Maršala Tita 268, kao i Kancelarija Osnovnog suda u Vrbasu sa sedištem u Srbobranu, čija adresa je Jovana Popovića 25.

Budite slobodni da nam se obratite u slučaju da postoje još neki detalji koje nismo razjasnili u ovom tekstu, a naši koordinatori će nastojati da detaljno odgovore na sva vaša pitanja ili da vam, ako bude potrebno, zakažu besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg profesionalnog tima.


Kategorije prevoda za Vrbas

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vrbas


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vrbas

Spisak sudskih tumača za grad VrbasSudski tumači za grad VrbasSpisak sudskih tumača za grad Vrbas

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vrbas

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VrbasSudski tumači za grad VrbasCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vrbas

Sudski tumači i prevodioci u Vrbasu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!